Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Iii jal pres_avaluaciocompetencial

850 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Iii jal pres_avaluaciocompetencial

 1. 1. Cap a l’avaluació competencial enl’ensenyament-aprenentatge dellengüesOlga EsteveUniversitat Pompeu Fabra III Jornades dAprenentatge de Llengües. Barcelona, octubre 2012
 2. 2. Què hi ha al darrera? Competència: Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.
 3. 3. Què hi ha al darrera? Competència: Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.
 4. 4. Alguns exemples de descriptors competencials(MCER) Capacitat de comprensió detallada de textos de certa dificultat. Capacitat de descriure oralment costums i activitats habituals de forma senzilla. Capacitat d’escriure històries atractives i descripcions amb claredat i fluïdesa.
 5. 5. Alguns exemples de descriptors competencials(MCER) Capacitat de comprensió detallada de textos de certa dificultat. Capacitat de descriure oralment costums i activitats habituals de forma senzilla. Capacitat d’escriure històries atractives i descripcions amb claredat i fluïdesa.
 6. 6. Enfocament competencial a l’aula Instruir (fer aplicar continguts) versus Capacitar(dotar l’alumnat amb eines perquè apliqui continguts i estratègies segons necessitats comunicatives)
 7. 7. Aprendre a comunicar Reaccionar en Aprendre a situacions de manipular i aplicar comunicació recursos lingüístics diverses i estratègies per a la comunicació eficient
 8. 8. Visió I UNITAT 1 UNITAT 2 UNITAT 3 UNITAT 4
 9. 9. Aprendre a comunicar Reaccionar en Aprendre a situacions de manipular i aplicar comunicació recursos lingüístics diverses i estratègies per a la comunicació eficient
 10. 10. Visió II SITUACIÓ 1 SITUACIÓ 2 SITUACIÓ 3 NOVA SITUACIÓ
 11. 11. Per arribar a la visió II …..1. ELABORAR TASQUES D’AVALUACIÓ ‘COMPETENCIALS’.2. FER CONCRET ALLÒ ABSTRACTE: FORMULAR CRITERIS D’AVALUACIÓ CONCRETS I COHERENTS AMB EL PLANTEJAMENT COMPETENCIAL.3. AVALUAR CAPACITATS ESPECÍFIQUES PER PODER AVALUAR UNA COMPETÈNCIA MÉS GLOBAL.
 12. 12. Elaboració de tasques d’avaluació competencials(Dossier núm. 1) Títol: Ens promocionem? Context: Sou un grup de joves amb certes capacitats lingüístiques (domineu més de dues llengües) que voleu crear una petita empresa juvenil internacional de traducció. Us heu assabentat que aviat es celebrarà una fira internacional de joves empresaris i us disposeu a participar-hi per donar-vos a conèixer. Tasca: Elaborar un bloc on aparegui tota la informació sobre vosaltres així com sobre lempresa que preteneu crear (nom, objectius, tipus dempresa, característiques) i el perfil dels col·laboradors i col·laboradores daltres països que busqueu. Heu d’exposar tota la informació de manera creativa i usant diferents tipus de llenguatge (verbal, visual, etc.).
 13. 13. Característiques de la tasca Està inserida en un context potencialment real. La tasca representa un repte per a l’aprenent. És multicompetencial. Es duu a terme amb ‘ajudes externes’ (models de text) que l’aprenent haurà de ‘reciclar’.
 14. 14. Elaboració dels criteris i indicadorscompetencials (Dossier núm. 2) Criteris i indicadors
 15. 15. Avaluació de capacitats específiques per avaluaruna competència més global (Dossier núm. 3) Mostar que un aprenent és capaç de reutilitzar, adaptar, reciclar recursos verbals ja apresos en situacions de comunicació noves que no han estat treballats abans
 16. 16. De l’avaluació formadora a la certificadora T T U Evidències U d’assoliment? T T O O AVALUACIÓ R R CERTIFICADORA I I A A AVALUACIÓ COMPARTIDA
 17. 17. Metàfora visió 2: present - futur CONCRECIÓ DEL GRAU D’EXCEL·LÈNCIA DE LA COMPETÈNCIA QUE HA DE NIVELL DE PARTIDA DESENVOLUPAR OBJECTIUS D’APRENENTATGE A ASSOLIR PUNT DE PARTIDA : ta tge enen ’a pr ad a ein c om ac ió valu L’a
 18. 18. Aspectes clau Començar pel final en la planificació (Capacitats 10) Menys pretensió quant als continguts i tractament més aprofundit. No cedir en rigor amb relació al nivell d’excel·lència; per això s’han d’avançar els criteris i indicadors. Usar els criteris i indicadors com a eina d’orientació en l’aprenentatge.
 19. 19. Posem-nos a provaCom avaluaríem ara aquestes capacitats? Capacitat de comprensió detallada de textos de certa dificultat. Capacitat de descriure oralment costums i activitats habituals de forma senzilla. Capacitat d’escriure històries atractives i descripcions amb claredat i fluïdesa.

×