JORNADA 6 LIGA MURO.pdf

Arturo Pacheco Alvarez

...

J
JU
UM
MB
BO
O 5
50
0 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
O
O
V
VE
ET
TE
ER
RA
AN
NO
OS
S 3
34
4 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 3
3 2
2 1
1 1
14
41
1 1
12
28
8 1
13
3 0
0 0
0 7
7
2
2.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 3
3 2
2 1
1 1
13
34
4 1
12
21
1 1
13
3 0
0 0
0 7
7
3
3.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
3 2
2 1
1 1
11
18
8 1
11
10
0 8
8 0
0 0
0 7
7
4
4.
.-
- T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
. 3
3 2
2 1
1 1
13
30
0 1
13
33
3 -
-3
3 0
0 0
0 7
7
5
5.
.-
- C
CL
LU
UB
B 8
80
0S
S.
. 2
2 1
1 1
1 7
76
6 7
77
7 -
-1
1 0
0 0
0 4
4
6
6.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 2
2 0
0 2
2 4
47
7 6
63
3 -
-1
16
6 0
0 0
0 2
2
7
7.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 2
2 0
0 2
2 7
71
1 9
94
4 -
-1
17
7 0
0 0
0 2
2
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
.
2
2D
DA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 4
4 4
4 0
0 2
20
04
4 1
15
56
6 4
48
8 0
0 0
0 1
12
2
2
2.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 4
4 2
2 2
2 1
19
97
7 1
15
51
1 4
46
6 0
0 0
0 8
8
3
3.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
11
12
2 1
11
15
5 -
-3
3 0
0 0
0 8
8
4
4.
.-
- R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 3
3 2
2 1
1 1
14
40
0 1
12
20
0 2
20
0 0
0 0
0 7
7
5
5.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
3 2
2 1
1 9
96
6 1
10
07
7 -
-1
11
1 0
0 0
0 7
7
6
6.
.-
- C
CA
AF
FÉ
É L
LA
AS
S N
NU
UB
BE
ES
S.
. 2
2 2
2 0
0 9
90
0 5
56
6 3
34
4 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- I
IN
ND
DE
EP
PE
EN
ND
DI
IE
EN
NT
TE
E L
LO
OM
MA
A B
BT
TA
A.
. 4
4 1
1 3
3 1
14
44
4 1
17
76
6 -
-3
32
2 0
0 0
0 6
6
8
8.
.-
- L
LA
A 4
4 T
T.
. 3
3 1
1 2
2 1
11
14
4 1
12
22
2 -
-8
8 1
1 0
0 4
4
9
9.
.-
- M
MU
UR
RO
O 5
50
0 Y
Y +
+.
. 3
3 0
0 3
3 1
10
00
0 1
16
64
4 -
-6
64
4 0
0 0
0 3
3
1
1.
.-
- H
HU
UG
GO
O S
SI
IL
LV
VA
A.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HU
UM
MB
BE
ER
RT
TO
O B
BE
ER
RI
IS
ST
TA
AI
IN
N.
. R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 6
60
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- P
PI
IO
OQ
QU
UI
IN
NT
TO
O U
UT
TR
RE
ER
RA
A.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 5
52
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- O
OS
SC
CA
AR
R S
SE
EG
GO
OV
VI
IA
A.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 8
80
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- G
GU
US
ST
TA
AV
VO
O H
HE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 3
36
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 4
4 4
4 0
0 2
20
00
0 1
14
48
8 5
52
2 0
0 0
0 1
12
2
2
2.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 3
3 3
3 0
0 1
18
81
1 1
15
50
0 3
31
1 0
0 0
0 9
9
3
3.
.-
- L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 4
4 2
2 2
2 1
19
92
2 1
15
50
0 4
42
2 0
0 0
0 8
8
4
4.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 4
4 2
2 2
2 1
16
68
8 1
14
40
0 2
28
8 0
0 0
0 8
8
5
5.
.-
- M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
15
52
2 1
15
59
9 -
-7
7 0
0 0
0 8
8
6
6.
.-
- J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 4
4 1
1 3
3 1
15
58
8 1
18
82
2 -
-2
24
4 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 3
3 1
1 2
2 1
12
26
6 1
14
44
4 -
-1
18
8 0
0 0
0 5
5
8
8.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 2
2 1
1 1
1 6
62
2 7
74
4 -
-1
12
2 0
0 0
0 4
4
9
9.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 4
4 0
0 4
4 1
12
29
9 1
19
91
1 -
-6
62
2 0
0 0
0 4
4
1
1.
.-
- J
JU
UA
AN
N M
MA
AR
RT
TI
IN
NE
EZ
Z.
. S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 8
86
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- J
JO
OS
SE
E M
MA
AN
NU
UE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 7
76
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EX
X N
NO
OL
LA
AZ
ZC
CO
O.
. J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S D
DE
E S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 6
60
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 5
5 4
4 1
1 2
21
17
7 6
69
9 1
15
58
8 0
0 0
0 1
13
3
2
2.
.-
- A
AG
GU
UI
IL
LA
AS
S H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O.
. 4
4 4
4 0
0 1
15
58
8 5
53
3 1
10
05
5 0
0 0
0 1
12
2
3
3.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 4
4 3
3 1
1 1
17
74
4 9
94
4 8
84
4 0
0 0
0 1
10
0
4
4.
.-
- P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 4
4 3
3 1
1 1
12
26
6 1
12
23
3 3
3 0
0 0
0 1
10
0
5
5.
.-
- R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. 4
4 2
2 2
2 9
96
6 9
91
1 5
5 0
0 0
0 8
8
6
6.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PE
EC
C.
. 4
4 1
1 3
3 1
13
37
7 1
11
11
1 2
26
6 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 3
3 1
1 2
2 6
68
8 1
11
11
1 -
-4
43
3 0
0 0
0 5
5
8
8.
.-
- S
SE
EC
CC
CI
IO
ON
N 1
11
19
9.
. 5
5 0
0 5
5 1
10
0 2
26
60
0 -
-2
25
50
0 0
0 0
0 5
5
9
9.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 3
3 0
0 3
3 6
62
2 8
89
9 -
-2
27
7 0
0 0
0 3
3
1
1.
.-
- D
DA
AN
NI
IA
A A
AL
LM
ME
EJ
JO
O.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 8
82
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
MO
ON
NS
SE
ER
RR
RA
AT
T G
GO
OM
ME
EZ
Z.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 4
46
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AR
RE
EL
LY
Y S
SA
AL
LV
VA
AD
DO
OR
R.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 4
44
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 5
5 5
5 0
0 2
21
11
1 1
11
19
9 9
92
2 0
0 0
0 1
15
5
2
2.
.-
- G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. 5
5 4
4 1
1 1
17
73
3 1
11
16
6 5
56
6 0
0 0
0 1
13
3
3
3.
.-
- U
US
SI
IL
LA
A.
. 4
4 4
4 0
0 2
21
17
7 1
11
14
4 1
10
03
3 0
0 0
0 1
12
2
4
4.
.-
- C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. 6
6 3
3 3
3 1
19
94
4 2
21
15
5 -
-2
21
1 0
0 0
0 1
12
2
5
5.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 5
5 3
3 2
2 1
17
74
4 1
12
27
7 4
47
7 0
0 0
0 1
11
1
6
6.
.-
- P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 5
5 2
2 3
3 1
15
57
7 1
15
51
1 6
6 0
0 0
0 9
9
7
7.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 3
3 2
2 1
1 8
80
0 6
63
3 1
17
7 0
0 0
0 7
7
8
8.
.-
- O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. 5
5 1
1 4
4 1
12
26
6 1
17
73
3 -
-4
47
7 0
0 0
0 7
7
9
9.
.-
- M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. 5
5 1
1 4
4 1
14
43
3 2
20
00
0 -
-5
57
7 0
0 0
0 7
7
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S.
. )
) (
( 0
04
4 –
– 0
05
5 –
– 0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 4
4 3
3 1
1 1
15
54
4 1
11
16
6 3
38
8 0
0 0
0 1
10
0
2
2.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 4
4 3
3 1
1 1
15
56
6 1
13
30
0 2
26
6 0
0 0
0 1
10
0
3
3.
.-
- C
CL
LU
UB
B L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 3
3 3
3 0
0 1
14
41
1 8
83
3 5
58
8 0
0 0
0 9
9
4
4.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
16
69
9 9
99
9 7
70
0 0
0 0
0 8
8
5
5.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 4
4 1
1 3
3 9
97
7 1
14
49
9 -
-5
52
2 0
0 0
0 6
6
6
6.
.-
- O
OR
RE
EJ
JO
ON
NE
ES
S.
. 4
4 1
1 3
3 8
84
4 1
16
66
6 -
-8
82
2 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S D
DE
E C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 3
3 0
0 3
3 7
79
9 1
12
23
3 -
-4
44
4 0
0 0
0 3
3
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
(1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S )
) (
( 0
04
4-
-0
05
5-
-0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PÉ
ÉC
C H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 2
2 1
1 1
1 3
31
1 4
45
5 -
-1
14
4 0
0 0
0 4
4
2
2.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“A
A”
”.
. 1
1 1
1 0
0 3
39
9 1
17
7 2
22
2 0
0 0
0 3
3
3
3.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
1 1
1 0
0 3
36
6 2
29
9 7
7 0
0 0
0 3
3
4
4.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S “
“A
A”
”.
. 1
1 0
0 1
1 2
29
9 3
36
6 -
-7
7 0
0 0
0 1
1
5
5.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
” .
. 1
1 0
0 1
1 6
6 1
14
4 -
-8
8 0
0 0
0 1
1
6
6.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S “
“B
B”
” .
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
. (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S D
DE
E R
RE
EN
ND
DÓ
ÓN
N.
. 1
1 1
1 0
0 2
21
1 4
4 1
17
7 0
0 0
0 3
3
2
2.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 1
1 0
0 1
1 4
4 2
21
1 -
-1
17
7 0
0 0
0 1
1
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
1
1.
.-
- J
JO
OS
SE
E O
OR
RT
TE
EG
GA
A.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 1
10
02
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- G
GA
AB
BR
RI
IE
EL
L H
HE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
. M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. 8
80
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- S
SE
ER
RG
GI
IO
O A
AN
ND
DR
RE
ES
S.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 6
60
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 7
70
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- S
SA
AN
NT
TI
IA
AG
GO
O M
MA
AG
GD
DI
IE
EL
L.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 5
54
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 5
51
1 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
1
1.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L A
AN
ND
DR
RA
AD
DE
E.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S.
. “
“A
A”
” .
. 2
20
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- D
DA
AV
VI
ID
D L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
19
9 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- E
ED
DE
ER
R E
ES
ST
TR
RA
AD
DA
A.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
12
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- D
DE
EN
NI
IS
SS
SE
E L
LE
EÓ
ÓN
N.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
17
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AK
KE
ET
TZ
ZA
AL
LI
I S
SA
AN
NC
CH
HE
EZ
Z.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 4
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
MA
AR
RI
IA
A I
IN
NE
ES
S B
BA
AR
RR
RE
ED
DA
A.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 4
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
SABADO 15 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
DOMINGO 16 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
L
LU
UN
NE
ES
S 1
17
7 D
DE
E O
OC
CT
TU
UB
BR
RE
E C
CA
AN
NC
CH
HA
A G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44.
PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA
INSCRIBIRTE.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
..
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
2
2 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. H
H.
. V
VS
S.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
X.
. (
(J
JU
UV
V)
).
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. S
S.
.S
S.
.A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S(
( 1
1 F
F )
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
E Z
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z
8
8 A
AM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 8
8 A
AM
M.
.
9
9 A
AM
M.
. 9
9 A
AM
M.
.
1
10
0 A
AM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 1
10
0 A
AM
M.
.
1
11
1 A
AM
M.
. 1
11
1 A
AM
M.
.
1
12
2 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 1
12
2 P
PM
M.
.
1
1 P
PM
M.
. 1
1 P
PM
M.
.
2
2 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. S
SE
EC
CC
CI
IÓ
ÓN
N 1
11
19
9.
. V
VS
S.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
OV
VS
S.
. H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O A
AG
GU
UI
IL
LA
A(
(F
FE
EM
M)
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
OV
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
7
7 P
PM
M.
. O
OR
RE
EJ
JO
ON
NE
ES
S.
. V
VS
S.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
X.
. (
(J
JU
UV
V)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. V
VS
S.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 8
8 P
PM
M
9
9 P
PM
M.
. C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. V
VS
S.
. M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. N
NV
VA
A.
. I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.

Recommandé

JORNADA 8 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
524 vues3 diapositives
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
486 vues3 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO.docx par
JORNADA 5 LIGA MURO.docxJORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docxArturo Pacheco Alvarez
537 vues3 diapositives
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfJORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
659 vues3 diapositives
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
611 vues3 diapositives
JORNADA 3 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 3 LIGA MURO.pdfJORNADA 3 LIGA MURO.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
536 vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
587 vues3 diapositives
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
603 vues3 diapositives
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf par
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
342 vues3 diapositives
JORNADA 17 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 17 LIGA MURO.pdfJORNADA 17 LIGA MURO.pdf
JORNADA 17 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
328 vues2 diapositives
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
547 vues3 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
583 vues3 diapositives

Tendances(20)

Similaire à JORNADA 6 LIGA MURO.pdf

JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
495 vues3 diapositives
JORNADA 3 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 3 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 3 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 3 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
561 vues3 diapositives
Jornada 12 muro cuenca par
Jornada 12 muro cuencaJornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuencaArturo Pacheco Alvarez
840 vues2 diapositives
JORNADA 2 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
593 vues2 diapositives
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
486 vues3 diapositives
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx par
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxJORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxArturo Pacheco Alvarez
589 vues3 diapositives

Similaire à JORNADA 6 LIGA MURO.pdf(18)

Dernier

ANCIENT OLYMPIC GAMES.pdf par
ANCIENT OLYMPIC GAMES.pdfANCIENT OLYMPIC GAMES.pdf
ANCIENT OLYMPIC GAMES.pdfv86256441
8 vues26 diapositives
EN Rules.pdf par
EN Rules.pdfEN Rules.pdf
EN Rules.pdfMatyas Klima
19 vues5 diapositives
zamora_vs_villarreal.pdf par
zamora_vs_villarreal.pdfzamora_vs_villarreal.pdf
zamora_vs_villarreal.pdfmu88heyvn com
5 vues3 diapositives
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf par
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdfKungfu Direct
8 vues9 diapositives
Football in the UAE.pptx par
Football in the UAE.pptxFootball in the UAE.pptx
Football in the UAE.pptxmohdalshaibani16
9 vues8 diapositives
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdf par
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdfJackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdf
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdfburlisojl
12 vues15 diapositives

JORNADA 6 LIGA MURO.pdf

  • 1. J JU UM MB BO O 5 50 0 A AÑ ÑO OS S. . O O V VE ET TE ER RA AN NO OS S 3 34 4 A AÑ ÑO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - T TI IT TA AN NE ES S. . 3 3 2 2 1 1 1 14 41 1 1 12 28 8 1 13 3 0 0 0 0 7 7 2 2. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 3 3 2 2 1 1 1 13 34 4 1 12 21 1 1 13 3 0 0 0 0 7 7 3 3. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 3 2 2 1 1 1 11 18 8 1 11 10 0 8 8 0 0 0 0 7 7 4 4. .- - T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. . 3 3 2 2 1 1 1 13 30 0 1 13 33 3 - -3 3 0 0 0 0 7 7 5 5. .- - C CL LU UB B 8 80 0S S. . 2 2 1 1 1 1 7 76 6 7 77 7 - -1 1 0 0 0 0 4 4 6 6. .- - T TO OR RO OS S. . 2 2 0 0 2 2 4 47 7 6 63 3 - -1 16 6 0 0 0 0 2 2 7 7. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 2 2 0 0 2 2 7 71 1 9 94 4 - -1 17 7 0 0 0 0 2 2 P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A F FE EM ME EN NI IL L. . 2 2D DA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 4 4 4 4 0 0 2 20 04 4 1 15 56 6 4 48 8 0 0 0 0 1 12 2 2 2. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 4 4 2 2 2 2 1 19 97 7 1 15 51 1 4 46 6 0 0 0 0 8 8 3 3. .- - T TO OR RO OS S. . 4 4 2 2 2 2 1 11 12 2 1 11 15 5 - -3 3 0 0 0 0 8 8 4 4. .- - R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 3 3 2 2 1 1 1 14 40 0 1 12 20 0 2 20 0 0 0 0 0 7 7 5 5. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 3 2 2 1 1 9 96 6 1 10 07 7 - -1 11 1 0 0 0 0 7 7 6 6. .- - C CA AF FÉ É L LA AS S N NU UB BE ES S. . 2 2 2 2 0 0 9 90 0 5 56 6 3 34 4 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - I IN ND DE EP PE EN ND DI IE EN NT TE E L LO OM MA A B BT TA A. . 4 4 1 1 3 3 1 14 44 4 1 17 76 6 - -3 32 2 0 0 0 0 6 6 8 8. .- - L LA A 4 4 T T. . 3 3 1 1 2 2 1 11 14 4 1 12 22 2 - -8 8 1 1 0 0 4 4 9 9. .- - M MU UR RO O 5 50 0 Y Y + +. . 3 3 0 0 3 3 1 10 00 0 1 16 64 4 - -6 64 4 0 0 0 0 3 3 1 1. .- - H HU UG GO O S SI IL LV VA A. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HU UM MB BE ER RT TO O B BE ER RI IS ST TA AI IN N. . R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 6 60 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - P PI IO OQ QU UI IN NT TO O U UT TR RE ER RA A. . J JA AC CM MO OS SA A. . 5 52 2 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - O OS SC CA AR R S SE EG GO OV VI IA A. . T TI IT TA AN NE ES S. . 8 80 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O. . T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - G GU US ST TA AV VO O H HE ER RN NA AN ND DE EZ Z. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 3 36 6 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 4 4 4 4 0 0 2 20 00 0 1 14 48 8 5 52 2 0 0 0 0 1 12 2 2 2. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 3 3 3 3 0 0 1 18 81 1 1 15 50 0 3 31 1 0 0 0 0 9 9 3 3. .- - L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 4 4 2 2 2 2 1 19 92 2 1 15 50 0 4 42 2 0 0 0 0 8 8 4 4. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 4 4 2 2 2 2 1 16 68 8 1 14 40 0 2 28 8 0 0 0 0 8 8 5 5. .- - M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . 4 4 2 2 2 2 1 15 52 2 1 15 59 9 - -7 7 0 0 0 0 8 8 6 6. .- - J JA AG GU UA AR RE ES S S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 4 4 1 1 3 3 1 15 58 8 1 18 82 2 - -2 24 4 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 3 3 1 1 2 2 1 12 26 6 1 14 44 4 - -1 18 8 0 0 0 0 5 5 8 8. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 2 2 1 1 1 1 6 62 2 7 74 4 - -1 12 2 0 0 0 0 4 4 9 9. .- - C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 4 4 0 0 4 4 1 12 29 9 1 19 91 1 - -6 62 2 0 0 0 0 4 4 1 1. .- - J JU UA AN N M MA AR RT TI IN NE EZ Z. . S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 8 86 6 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - J JO OS SE E M MA AN NU UE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 7 76 6 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EX X N NO OL LA AZ ZC CO O. . J JA AG GU UA AR RE ES S D DE E S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 6 60 0 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 5 5 4 4 1 1 2 21 17 7 6 69 9 1 15 58 8 0 0 0 0 1 13 3 2 2. .- - A AG GU UI IL LA AS S H HI IS SP PA AN NO O. . 4 4 4 4 0 0 1 15 58 8 5 53 3 1 10 05 5 0 0 0 0 1 12 2 3 3. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 4 4 3 3 1 1 1 17 74 4 9 94 4 8 84 4 0 0 0 0 1 10 0 4 4. .- - P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 4 4 3 3 1 1 1 12 26 6 1 12 23 3 3 3 0 0 0 0 1 10 0 5 5. .- - R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . 4 4 2 2 2 2 9 96 6 9 91 1 5 5 0 0 0 0 8 8 6 6. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PE EC C. . 4 4 1 1 3 3 1 13 37 7 1 11 11 1 2 26 6 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 3 3 1 1 2 2 6 68 8 1 11 11 1 - -4 43 3 0 0 0 0 5 5 8 8. .- - S SE EC CC CI IO ON N 1 11 19 9. . 5 5 0 0 5 5 1 10 0 2 26 60 0 - -2 25 50 0 0 0 0 0 5 5 9 9. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 3 3 0 0 3 3 6 62 2 8 89 9 - -2 27 7 0 0 0 0 3 3 1 1. .- - D DA AN NI IA A A AL LM ME EJ JO O. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 8 82 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M MO ON NS SE ER RR RA AT T G GO OM ME EZ Z. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 4 46 6 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AR RE EL LY Y S SA AL LV VA AD DO OR R. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 4 44 4 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CO OM ME ET TA AS S. . 5 5 5 5 0 0 2 21 11 1 1 11 19 9 9 92 2 0 0 0 0 1 15 5 2 2. .- - G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . 5 5 4 4 1 1 1 17 73 3 1 11 16 6 5 56 6 0 0 0 0 1 13 3 3 3. .- - U US SI IL LA A. . 4 4 4 4 0 0 2 21 17 7 1 11 14 4 1 10 03 3 0 0 0 0 1 12 2 4 4. .- - C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . 6 6 3 3 3 3 1 19 94 4 2 21 15 5 - -2 21 1 0 0 0 0 1 12 2 5 5. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 5 5 3 3 2 2 1 17 74 4 1 12 27 7 4 47 7 0 0 0 0 1 11 1 6 6. .- - P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 5 5 2 2 3 3 1 15 57 7 1 15 51 1 6 6 0 0 0 0 9 9 7 7. .- - T TO OR RO OS S. . 3 3 2 2 1 1 8 80 0 6 63 3 1 17 7 0 0 0 0 7 7 8 8. .- - O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . 5 5 1 1 4 4 1 12 26 6 1 17 73 3 - -4 47 7 0 0 0 0 7 7 9 9. .- - M MA AN NB BA AS S. . 5 5 1 1 4 4 1 14 43 3 2 20 00 0 - -5 57 7 0 0 0 0 7 7
  • 2. J JU UV VE EN NI IL L V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S. . ) ) ( ( 0 04 4 – – 0 05 5 – – 0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 4 4 3 3 1 1 1 15 54 4 1 11 16 6 3 38 8 0 0 0 0 1 10 0 2 2. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 4 4 3 3 1 1 1 15 56 6 1 13 30 0 2 26 6 0 0 0 0 1 10 0 3 3. .- - C CL LU UB B L LI IE EB BR RE ES S T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 3 3 3 3 0 0 1 14 41 1 8 83 3 5 58 8 0 0 0 0 9 9 4 4. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 4 4 2 2 2 2 1 16 69 9 9 99 9 7 70 0 0 0 0 0 8 8 5 5. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 4 4 1 1 3 3 9 97 7 1 14 49 9 - -5 52 2 0 0 0 0 6 6 6 6. .- - O OR RE EJ JO ON NE ES S. . 4 4 1 1 3 3 8 84 4 1 16 66 6 - -8 82 2 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S D DE E C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 3 3 0 0 3 3 7 79 9 1 12 23 3 - -4 44 4 0 0 0 0 3 3 J JU UV VE EN NI IL L F FE EM ME EN NI IL L ( (1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S ) ) ( ( 0 04 4- -0 05 5- -0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CH HI IL LT TE EP PÉ ÉC C H HA AL LC CO ON NE ES S. . 2 2 1 1 1 1 3 31 1 4 45 5 - -1 14 4 0 0 0 0 4 4 2 2. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “A A” ”. . 1 1 1 1 0 0 3 39 9 1 17 7 2 22 2 0 0 0 0 3 3 3 3. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 1 1 1 0 0 3 36 6 2 29 9 7 7 0 0 0 0 3 3 4 4. .- - C CO ON NE EJ JO OS S “ “A A” ”. . 1 1 0 0 1 1 2 29 9 3 36 6 - -7 7 0 0 0 0 1 1 5 5. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ” . . 1 1 0 0 1 1 6 6 1 14 4 - -8 8 0 0 0 0 1 1 6 6. .- - C CO ON NE EJ JO OS S “ “B B” ” . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L. . ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - T TR RI IQ QU UI IS S D DE E R RE EN ND DÓ ÓN N. . 1 1 1 1 0 0 2 21 1 4 4 1 17 7 0 0 0 0 3 3 2 2. .- - S SQ QU UA AL LA AS S. . 1 1 0 0 1 1 4 4 2 21 1 - -1 17 7 0 0 0 0 1 1 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. .- - J JO OS SE E O OR RT TE EG GA A. . C CO OM ME ET TA AS S. . 1 10 02 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - G GA AB BR RI IE EL L H HE ER RN NA AN ND DE EZ Z. . M MA AN NB BA AS S. . 8 80 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - S SE ER RG GI IO O A AN ND DR RE ES S. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 6 60 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LO OP PE EZ Z. . L LO OM MB BA AR RD DO O. . 7 70 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - S SA AN NT TI IA AG GO O M MA AG GD DI IE EL L. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 5 54 4 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 5 51 1 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - 1 1. .- - M MA AN NU UE EL L A AN ND DR RA AD DE E. . S SQ QU UA AL LO OS S. . “ “A A” ” . . 2 20 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - D DA AV VI ID D L LO OP PE EZ Z. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 19 9 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - E ED DE ER R E ES ST TR RA AD DA A. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 12 2 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - D DE EN NI IS SS SE E L LE EÓ ÓN N. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 17 7 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AK KE ET TZ ZA AL LI I S SA AN NC CH HE EZ Z. . S SQ QU UA AL LA AS S. . 4 4 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M MA AR RI IA A I IN NE ES S B BA AR RR RE ED DA A. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 4 4 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- -
  • 3. SABADO 15 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. DOMINGO 16 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. L LU UN NE ES S 1 17 7 D DE E O OC CT TU UB BR RE E C CA AN NC CH HA A G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44. PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA INSCRIBIRTE. 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. .. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 2 2 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . H H. . V VS S. . L LI IE EB BR RE ES S T TU UX X. . ( (J JU UV V) ). . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . T TO OR RO OS S. . V VS S. . C CO OM ME ET TA AS S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . J JA AC CM MO OS SA A. . ( (F FE EM M) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . T TO OR RO OS S. . V VS S. . O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . ( ( 2 2 F F ) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . V VS S. . C CL LU UB B 8 80 0 S S. . ( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . S S. .S S. .A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S( ( 1 1 F F ) ). . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE E Z Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z 8 8 A AM M. . E EV VE EN NT TO O 8 8 A AM M. . 9 9 A AM M. . 9 9 A AM M. . 1 10 0 A AM M. . E EV VE EN NT TO O 1 10 0 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . 1 12 2 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 1 12 2 P PM M. . 1 1 P PM M. . 1 1 P PM M. . 2 2 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . S SE EC CC CI IÓ ÓN N 1 11 19 9. . V VS S. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . ( (F FE EM M) ). . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO OV VS S. . H HI IS SP PA AN NO O A AG GU UI IL LA A( (F FE EM M) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . V VS S. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO OV VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( (F FE EM M) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . T TO OR RO OS S. . ( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . ( ( 1 1 F F ) ). . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 7 7 P PM M. . O OR RE EJ JO ON NE ES S. . V VS S. . L LI IE EB BR RE ES S T TU UX X. . ( (J JU UV V) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . V VS S. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . ( (F FE EM M) ). . 8 8 P PM M 9 9 P PM M. . C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . V VS S. . M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . ( ( 1 1 F F ) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . V VS S. . N NV VA A. . I IM MA AG GE EN N. . ( ( 2 2 F F ) ). . 1 10 0 P PM M. .