JORNADA 8 LIGA MURO.pdf

Arturo Pacheco Alvarez

...

J
JU
UM
MB
BO
O 5
50
0 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
O
O
V
VE
ET
TE
ER
RA
AN
NO
OS
S 3
34
4 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 4
4 3
3 1
1 1
16
65
5 1
14
45
5 2
20
0 0
0 2
2 1
12
2
2
2.
.-
- T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 4
4 3
3 1
1 2
20
03
3 1
16
68
8 3
35
5 0
0 0
0 1
10
0
3
3.
.-
- T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 4
4 3
3 1
1 1
18
87
7 1
15
58
8 2
29
9 0
0 0
0 1
10
0
4
4.
.-
- C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
13
36
6 1
13
39
9 -
-3
3 0
0 0
0 8
8
5
5.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 4
4 2
2 2
2 1
13
34
4 1
14
41
1 -
-7
7 1
1 0
0 7
7
6
6.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 4
4 1
1 3
3 1
12
23
3 1
15
51
1 -
-2
28
8 0
0 0
0 6
6
7
7.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 4
4 0
0 4
4 1
13
37
7 1
18
82
2 -
-4
45
5 0
0 0
0 4
4
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
.
2
2D
DA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 5
5 4
4 1
1 1
17
78
8 1
16
68
8 1
10
0 0
0 5
5 1
18
8
2
2.
.-
- R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 5
5 3
3 2
2 2
22
26
6 2
20
06
6 2
26
6 0
0 5
5 1
16
6
3
3.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 5
5 4
4 1
1 2
20
04
4 1
17
76
6 2
28
8 1
1 0
0 1
12
2
4
4.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 5
5 3
3 2
2 2
23
37
7 1
18
84
4 5
53
3 0
0 0
0 1
11
1
5
5.
.-
- I
IN
ND
DE
EP
PE
EN
ND
DI
IE
EN
NT
TE
E L
LO
OM
MA
A B
BT
TA
A.
. 5
5 2
2 3
3 2
20
00
0 2
22
20
0 -
-2
20
0 0
0 0
0 9
9
6
6.
.-
- C
CA
AF
FÉ
É L
LA
AS
S N
NU
UB
BE
ES
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
16
69
9 1
15
53
3 1
16
6 0
0 0
0 8
8
7
7.
.-
- L
LA
A 4
4T
TA
A.
. T
T.
. 5
5 2
2 3
3 1
19
98
8 1
19
98
8 0
0 1
1 0
0 8
8
8
8.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 5
5 2
2 3
3 1
11
12
2 1
13
35
5 -
-2
23
3 1
1 0
0 8
8
9
9.
.-
- M
MU
UR
RO
O 5
50
0 Y
Y +
+.
. 5
5 0
0 5
5 1
19
92
2 2
27
76
6 -
-8
84
4 0
0 3
3 8
8
1
1.
.-
- H
HU
UG
GO
O S
SI
IL
LV
VA
A.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 8
81
1 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HU
UM
MB
BE
ER
RT
TO
O B
BE
ER
RI
IS
ST
TA
AI
IN
N.
. R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 7
75
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- F
FE
ER
RN
NA
AN
ND
DO
O P
PA
AC
CH
HE
EC
CO
O .
. M
MU
UR
RO
O 5
50
0 Y
Y +
+.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- O
OS
SC
CA
AR
R S
SE
EG
GO
OV
VI
IA
A.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 1
11
14
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AR
RT
TU
UR
RO
O M
MO
OT
TA
A.
. T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 6
66
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 5
5 5
5 0
0 3
30
04
4 2
23
35
5 6
69
9 0
0 5
5 2
20
0
2
2.
.-
- L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 5
5 3
3 2
2 2
23
32
2 1
18
86
6 4
46
6 0
0 5
5 1
16
6
3
3.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 5
5 3
3 2
2 2
22
21
1 2
20
04
4 1
17
7 0
0 5
5 1
16
6
4
4.
.-
- M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. 5
5 3
3 2
2 2
20
02
2 1
18
86
6 1
16
6 0
0 5
5 1
16
6
5
5.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 5
5 4
4 1
1 2
23
36
6 1
18
88
8 4
48
8 0
0 2
2 1
15
5
6
6.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 6
6 0
0 6
6 1
18
86
6 2
26
69
9 -
-8
83
3 0
0 5
5 1
11
1
7
7.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
..
. 5
5 2
2 3
3 2
20
06
6 2
20
08
8 -
-2
2 0
0 0
0 9
9
8
8.
.-
- J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 5
5 2
2 3
3 2
20
01
1 2
22
23
3 -
-2
22
2 0
0 0
0 9
9
9
9.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 5
5 1
1 4
4 1
19
90
0 2
21
19
9 -
-2
29
9 0
0 0
0 7
7
1
1.
.-
- J
JU
UA
AN
N M
MA
AR
RT
TI
IN
NE
EZ
Z.
. S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 1
12
27
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- J
JO
OS
SE
E M
MA
AN
NU
UE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 9
92
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EX
X N
NO
OL
LA
AZ
ZC
CO
O.
. J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S D
DE
E S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 8
83
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 6
6 4
4 2
2 2
25
54
4 1
10
08
8 1
14
46
6 0
0 5
5 1
19
9
2
2.
.-
- P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S 5
5 4
4 1
1 1
14
49
9 1
12
29
9 2
20
0 0
0 5
5 1
18
8
3
3.
.-
- R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. 6
6 4
4 2
2 2
21
14
4 9
94
4 1
12
20
0 0
0 3
3 1
17
7
4
4.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 6
6 5
5 1
1 2
25
52
2 1
14
43
3 1
10
09
9 0
0 0
0 1
16
6
5
5.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 6
6 2
2 4
4 1
13
39
9 1
14
47
7 -
-8
8 0
0 5
5 1
15
5
6
6.
.-
- A
AG
GU
UI
IL
LA
AS
S H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O.
. 5
5 4
4 1
1 1
18
80
0 8
83
3 9
97
7 0
0 0
0 1
13
3
7
7.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 6
6 1
1 5
5 1
10
07
7 1
19
99
9 -
-9
92
2 0
0 5
5 1
13
3
8
8.
.-
- S
SE
EC
CC
CI
IO
ON
N 1
11
19
9.
. 6
6 0
0 6
6 1
10
0 3
34
41
1 -
-3
33
31
1 0
0 5
5 1
11
1
9
9.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 6
6 2
2 4
4 1
17
75
5 1
16
69
9 6
6 0
0 0
0 1
10
0
1
1.
.-
- D
DA
AN
NI
IA
A A
AL
LM
ME
EJ
JO
O.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 9
94
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
ME
EL
LI
IS
SS
SA
A J
JU
US
ST
TO
O.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AR
RE
EL
LY
Y S
SA
AL
LV
VA
AD
DO
OR
R P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S 5
56
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 7
7 7
7 0
0 3
30
00
0 1
17
79
9 1
12
21
1 0
0 2
2 2
23
3
2
2.
.-
- G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. 8
8 6
6 2
2 2
25
50
0 2
20
06
6 4
44
4 0
0 2
2 2
22
2
3
3.
.-
- U
US
SI
IL
LA
A.
. 6
6 6
6 0
0 2
29
97
7 1
14
40
0 1
15
57
7 0
0 0
0 1
18
8
4
4.
.-
- C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. 7
7 4
4 3
3 2
24
41
1 2
24
45
5 -
-4
4 0
0 0
0 1
15
5
5
5.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 7
7 3
3 4
4 2
20
04
4 1
17
78
8 2
26
6 0
0 0
0 1
13
3
6
6.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 6
6 3
3 3
3 1
17
70
0 1
16
66
6 4
4 0
0 0
0 1
12
2
7
7.
.-
- P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 7
7 2
2 5
5 1
19
92
2 2
22
20
0 -
-2
28
8 0
0 0
0 1
11
1
8
8.
.-
- O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. 7
7 2
2 5
5 1
17
72
2 2
20
08
8 -
-3
36
6 0
0 0
0 1
11
1
9
9.
.-
- M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. 6
6 1
1 5
5 1
14
43
3 2
22
20
0 -
-7
77
7 1
1 0
0 7
7
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S.
. )
) (
( 0
04
4 –
– 0
05
5 –
– 0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 5
5 5
5 0
0 2
25
54
4 1
14
42
2 1
11
12
2 0
0 5
5 2
20
0
2
2.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 5
5 3
3 2
2 2
22
20
0 1
10
08
8 1
11
12
2 0
0 5
5 1
16
6
3
3.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 5
5 3
3 2
2 1
18
82
2 1
15
55
5 2
27
7 0
0 5
5 1
16
6
4
4.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 5
5 4
4 1
1 1
19
95
5 1
15
58
8 3
37
7 0
0 0
0 1
13
3
5
5.
.-
- O
OR
RE
EJ
JO
ON
NE
ES
S.
. 6
6 1
1 5
5 1
13
31
1 2
25
51
1 -
-1
12
20
0 0
0 5
5 1
13
3
6
6.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 5
5 2
2 3
3 1
12
21
1 1
16
63
3 -
-4
42
2 0
0 1
1 1
10
0
7
7.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S D
DE
E C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 5
5 0
0 5
5 1
12
24
4 2
23
36
6 -
-1
11
12
2 0
0 0
0 5
5
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
(1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S )
) (
( 0
04
4-
-0
05
5-
-0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 2
2 2
2 0
0 7
75
5 3
33
3 4
42
2 0
0 5
5 1
11
1
2
2.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. 2
2 1
1 1
1 6
67
7 4
48
8 1
19
9 0
0 5
5 9
9
3
3.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“ A
A “
“.
. 2
2 1
1 1
1 5
51
1 5
55
5 -
-4
4 0
0 5
5 9
9
4
4.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”.
. 2
2 0
0 2
2 2
20
0 5
53
3 -
-3
33
3 0
0 5
5 7
7
5
5.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S .
. 2
2 1
1 1
1 3
31
1 4
45
5 -
-1
14
4 0
0 0
0 4
4
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
. (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S D
DE
E R
RE
EN
ND
DÓ
ÓN
N.
. 1
1 1
1 0
0 2
21
1 4
4 1
17
7 0
0 5
5 8
8
2
2.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 1
1 0
0 1
1 4
4 2
21
1 -
-1
17
7 0
0 5
5 6
6
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
1
1.
.-
- J
JO
OS
SE
E O
OR
RT
TE
EG
GA
A.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 1
15
55
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- G
GA
AB
BR
RI
IE
EL
L H
HE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
. M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. 8
80
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- S
SE
ER
RG
GI
IO
O A
AN
ND
DR
RE
ES
S.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 7
78
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- J
JO
OS
SE
E M
MA
AN
NU
UE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C .
. 9
98
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LO
OP
PE
EZ
Z .
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O .
. 8
80
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O .
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 7
70
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
1
1.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L A
AN
ND
DR
RA
AD
DE
E.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S.
. “
“A
A”
” .
. 3
33
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LU
UC
CH
HO
O.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 2
24
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- L
LE
EO
ON
NE
EL
L H
HE
ER
RN
NA
AN
ND
DE
EZ
Z.
..
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. 2
23
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- D
DE
EN
NI
IS
SS
SE
E L
LE
EÓ
ÓN
N.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
17
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AK
KE
ET
TZ
ZA
AL
LI
I S
SA
AN
NC
CH
HE
EZ
Z.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 4
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
MA
AR
RI
IA
A I
IN
NE
ES
S B
BA
AR
RR
RE
ED
DA
A.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 4
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
SABADO 29 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
DOMINGO 30 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
L
LU
UN
NE
ES
S 3
31
1 D
DE
E O
OC
CT
TU
UB
BR
RE
E C
CA
AN
NC
CH
HA
A G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44.
PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA
INSCRIBIRTE.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
..
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
2
2 P
PM
M.
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
.(
(P
PR
RI
I-
-V
VA
AR
R)
) 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. V
VS
S.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. (
(S
SE
EC
C-
-F
FE
EM
M)
) 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. V
VS
S.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”(
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
) 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
I (
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
) 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
(F
FE
EM
M)
) 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. T
TA
AM
MI
IX
X.
. V
VS
S.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. (
(V
VE
ET
T)
) 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. N
NV
VA
A.
. I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. (
(V
VE
ET
T)
) 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. V
VS
S.
. O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. (
( 2
2 F
F )
) 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. V
VS
S.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. (
(V
VE
ET
T)
) 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
E Z
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z
8
8 A
AM
M.
. 8
8 A
AM
M.
.
9
9 A
AM
M.
. 9
9 A
AM
M.
.
1
10
0 A
AM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 1
10
0 A
AM
M.
.
1
11
1 A
AM
M.
. 1
11
1 A
AM
M.
.
1
12
2 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 1
12
2 P
PM
M.
.
1
1 P
PM
M.
. 1
1 P
PM
M.
.
2
2 P
PM
M.
. E
EV
VE
EN
NT
TO
O 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. S
SE
EC
CC
CI
IÓ
ÓN
N 1
11
19
9.
. V
VS
S.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
T.
. (
(F
FE
EM
M)
) 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S .
. V
VS
S.
. A
AG
GU
UI
IL
LA
AS
S H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S C
CL
LU
UB
B.
. V
VS
S.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. S
SS
SA
A H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S S
S.
.B
B.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
7
7 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. V
VS
S.
. N
NV
VA
A.
. I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M
9
9 P
PM
M.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. 1
10
0 P
PM
M.
.

Recommandé

JORNADA 9 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
611 vues3 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO.docx par
JORNADA 5 LIGA MURO.docxJORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docxArturo Pacheco Alvarez
537 vues3 diapositives
JORNADA 6 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 6 LIGA MURO.pdfJORNADA 6 LIGA MURO.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
477 vues3 diapositives
JORNADA 10 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfJORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
659 vues3 diapositives
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
486 vues3 diapositives
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf par
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
342 vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

JORNADA 2 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfJORNADA 2 LIGA MURO.pdf
JORNADA 2 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
453 vues3 diapositives
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 12 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
208 vues3 diapositives
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
587 vues3 diapositives
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfJORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
511 vues3 diapositives
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 6 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
603 vues3 diapositives
INVITACION XXXVII TORNEO DE LA LIGA MURO 2023.doc par
INVITACION XXXVII TORNEO DE LA  LIGA MURO 2023.docINVITACION XXXVII TORNEO DE LA  LIGA MURO 2023.doc
INVITACION XXXVII TORNEO DE LA LIGA MURO 2023.docArturo Pacheco Alvarez
416 vues1 diapositive

Tendances(20)

Similaire à JORNADA 8 LIGA MURO.pdf

Jornada 12 muro cuenca par
Jornada 12 muro cuencaJornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuencaArturo Pacheco Alvarez
840 vues2 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 5 LIGA MURO.pdfJORNADA 5 LIGA MURO.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
434 vues2 diapositives
JORNADA 8 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 8 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 8 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
595 vues3 diapositives
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
360 vues2 diapositives
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx par
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxJORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxArturo Pacheco Alvarez
589 vues3 diapositives
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
414 vues2 diapositives

Similaire à JORNADA 8 LIGA MURO.pdf(20)

Dernier

Football in the UAE.pptx par
Football in the UAE.pptxFootball in the UAE.pptx
Football in the UAE.pptxmohdalshaibani16
6 vues8 diapositives
EN Rules.pdf par
EN Rules.pdfEN Rules.pdf
EN Rules.pdfMatyas Klima
19 vues5 diapositives
Sprung Gym & Sports Flooring Catalogue 23/24.pdf par
Sprung Gym & Sports Flooring Catalogue 23/24.pdfSprung Gym & Sports Flooring Catalogue 23/24.pdf
Sprung Gym & Sports Flooring Catalogue 23/24.pdfSprung Gym Flooring
15 vues19 diapositives
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdf par
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdfJackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdf
Jackson_Burlison_SC_PB1_2023-10.pdfburlisojl
12 vues15 diapositives
Episode 259 Snippets: Bill Voth par
Episode 259 Snippets: Bill VothEpisode 259 Snippets: Bill Voth
Episode 259 Snippets: Bill VothNeil Horowitz
14 vues61 diapositives
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf par
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdf
_Kung Fu Direct Bo Staffs.pdfKungfu Direct
8 vues9 diapositives

JORNADA 8 LIGA MURO.pdf

  • 1. J JU UM MB BO O 5 50 0 A AÑ ÑO OS S. . O O V VE ET TE ER RA AN NO OS S 3 34 4 A AÑ ÑO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 4 4 3 3 1 1 1 16 65 5 1 14 45 5 2 20 0 0 0 2 2 1 12 2 2 2. .- - T TI IT TA AN NE ES S. . 4 4 3 3 1 1 2 20 03 3 1 16 68 8 3 35 5 0 0 0 0 1 10 0 3 3. .- - T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 4 4 3 3 1 1 1 18 87 7 1 15 58 8 2 29 9 0 0 0 0 1 10 0 4 4. .- - C CL LU UB B 8 80 0 S S. . 4 4 2 2 2 2 1 13 36 6 1 13 39 9 - -3 3 0 0 0 0 8 8 5 5. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 4 4 2 2 2 2 1 13 34 4 1 14 41 1 - -7 7 1 1 0 0 7 7 6 6. .- - T TO OR RO OS S. . 4 4 1 1 3 3 1 12 23 3 1 15 51 1 - -2 28 8 0 0 0 0 6 6 7 7. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 4 4 0 0 4 4 1 13 37 7 1 18 82 2 - -4 45 5 0 0 0 0 4 4 P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A F FE EM ME EN NI IL L. . 2 2D DA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S. . 5 5 4 4 1 1 1 17 78 8 1 16 68 8 1 10 0 0 0 5 5 1 18 8 2 2. .- - R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 5 5 3 3 2 2 2 22 26 6 2 20 06 6 2 26 6 0 0 5 5 1 16 6 3 3. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 5 5 4 4 1 1 2 20 04 4 1 17 76 6 2 28 8 1 1 0 0 1 12 2 4 4. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 5 5 3 3 2 2 2 23 37 7 1 18 84 4 5 53 3 0 0 0 0 1 11 1 5 5. .- - I IN ND DE EP PE EN ND DI IE EN NT TE E L LO OM MA A B BT TA A. . 5 5 2 2 3 3 2 20 00 0 2 22 20 0 - -2 20 0 0 0 0 0 9 9 6 6. .- - C CA AF FÉ É L LA AS S N NU UB BE ES S. . 4 4 2 2 2 2 1 16 69 9 1 15 53 3 1 16 6 0 0 0 0 8 8 7 7. .- - L LA A 4 4T TA A. . T T. . 5 5 2 2 3 3 1 19 98 8 1 19 98 8 0 0 1 1 0 0 8 8 8 8. .- - T TO OR RO OS S. . 5 5 2 2 3 3 1 11 12 2 1 13 35 5 - -2 23 3 1 1 0 0 8 8 9 9. .- - M MU UR RO O 5 50 0 Y Y + +. . 5 5 0 0 5 5 1 19 92 2 2 27 76 6 - -8 84 4 0 0 3 3 8 8 1 1. .- - H HU UG GO O S SI IL LV VA A. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 8 81 1 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HU UM MB BE ER RT TO O B BE ER RI IS ST TA AI IN N. . R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 7 75 5 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - F FE ER RN NA AN ND DO O P PA AC CH HE EC CO O . . M MU UR RO O 5 50 0 Y Y + +. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - O OS SC CA AR R S SE EG GO OV VI IA A. . T TI IT TA AN NE ES S. . 1 11 14 4 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O. . T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AR RT TU UR RO O M MO OT TA A. . T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 6 66 6 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 5 5 5 5 0 0 3 30 04 4 2 23 35 5 6 69 9 0 0 5 5 2 20 0 2 2. .- - L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 5 5 3 3 2 2 2 23 32 2 1 18 86 6 4 46 6 0 0 5 5 1 16 6 3 3. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 5 5 3 3 2 2 2 22 21 1 2 20 04 4 1 17 7 0 0 5 5 1 16 6 4 4. .- - M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . 5 5 3 3 2 2 2 20 02 2 1 18 86 6 1 16 6 0 0 5 5 1 16 6 5 5. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 5 5 4 4 1 1 2 23 36 6 1 18 88 8 4 48 8 0 0 2 2 1 15 5 6 6. .- - C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 6 6 0 0 6 6 1 18 86 6 2 26 69 9 - -8 83 3 0 0 5 5 1 11 1 7 7. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. .. . 5 5 2 2 3 3 2 20 06 6 2 20 08 8 - -2 2 0 0 0 0 9 9 8 8. .- - J JA AG GU UA AR RE ES S S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 5 5 2 2 3 3 2 20 01 1 2 22 23 3 - -2 22 2 0 0 0 0 9 9 9 9. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 5 5 1 1 4 4 1 19 90 0 2 21 19 9 - -2 29 9 0 0 0 0 7 7 1 1. .- - J JU UA AN N M MA AR RT TI IN NE EZ Z. . S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 1 12 27 7 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - J JO OS SE E M MA AN NU UE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 9 92 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EX X N NO OL LA AZ ZC CO O. . J JA AG GU UA AR RE ES S D DE E S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 8 83 3 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 6 6 4 4 2 2 2 25 54 4 1 10 08 8 1 14 46 6 0 0 5 5 1 19 9 2 2. .- - P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S 5 5 4 4 1 1 1 14 49 9 1 12 29 9 2 20 0 0 0 5 5 1 18 8 3 3. .- - R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . 6 6 4 4 2 2 2 21 14 4 9 94 4 1 12 20 0 0 0 3 3 1 17 7 4 4. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 6 6 5 5 1 1 2 25 52 2 1 14 43 3 1 10 09 9 0 0 0 0 1 16 6 5 5. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 6 6 2 2 4 4 1 13 39 9 1 14 47 7 - -8 8 0 0 5 5 1 15 5 6 6. .- - A AG GU UI IL LA AS S H HI IS SP PA AN NO O. . 5 5 4 4 1 1 1 18 80 0 8 83 3 9 97 7 0 0 0 0 1 13 3 7 7. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 6 6 1 1 5 5 1 10 07 7 1 19 99 9 - -9 92 2 0 0 5 5 1 13 3 8 8. .- - S SE EC CC CI IO ON N 1 11 19 9. . 6 6 0 0 6 6 1 10 0 3 34 41 1 - -3 33 31 1 0 0 5 5 1 11 1 9 9. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 6 6 2 2 4 4 1 17 75 5 1 16 69 9 6 6 0 0 0 0 1 10 0 1 1. .- - D DA AN NI IA A A AL LM ME EJ JO O. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 9 94 4 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M ME EL LI IS SS SA A J JU US ST TO O. . J JA AC CM MO OS SA A. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AR RE EL LY Y S SA AL LV VA AD DO OR R P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S 5 56 6 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CO OM ME ET TA AS S. . 7 7 7 7 0 0 3 30 00 0 1 17 79 9 1 12 21 1 0 0 2 2 2 23 3 2 2. .- - G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . 8 8 6 6 2 2 2 25 50 0 2 20 06 6 4 44 4 0 0 2 2 2 22 2 3 3. .- - U US SI IL LA A. . 6 6 6 6 0 0 2 29 97 7 1 14 40 0 1 15 57 7 0 0 0 0 1 18 8 4 4. .- - C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . 7 7 4 4 3 3 2 24 41 1 2 24 45 5 - -4 4 0 0 0 0 1 15 5 5 5. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 7 7 3 3 4 4 2 20 04 4 1 17 78 8 2 26 6 0 0 0 0 1 13 3 6 6. .- - T TO OR RO OS S. . 6 6 3 3 3 3 1 17 70 0 1 16 66 6 4 4 0 0 0 0 1 12 2 7 7. .- - P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 7 7 2 2 5 5 1 19 92 2 2 22 20 0 - -2 28 8 0 0 0 0 1 11 1 8 8. .- - O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . 7 7 2 2 5 5 1 17 72 2 2 20 08 8 - -3 36 6 0 0 0 0 1 11 1 9 9. .- - M MA AN NB BA AS S. . 6 6 1 1 5 5 1 14 43 3 2 22 20 0 - -7 77 7 1 1 0 0 7 7
  • 2. J JU UV VE EN NI IL L V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S. . ) ) ( ( 0 04 4 – – 0 05 5 – – 0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B L LI IE EB BR RE ES S T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 5 5 5 5 0 0 2 25 54 4 1 14 42 2 1 11 12 2 0 0 5 5 2 20 0 2 2. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 5 5 3 3 2 2 2 22 20 0 1 10 08 8 1 11 12 2 0 0 5 5 1 16 6 3 3. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 5 5 3 3 2 2 1 18 82 2 1 15 55 5 2 27 7 0 0 5 5 1 16 6 4 4. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 5 5 4 4 1 1 1 19 95 5 1 15 58 8 3 37 7 0 0 0 0 1 13 3 5 5. .- - O OR RE EJ JO ON NE ES S. . 6 6 1 1 5 5 1 13 31 1 2 25 51 1 - -1 12 20 0 0 0 5 5 1 13 3 6 6. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 5 5 2 2 3 3 1 12 21 1 1 16 63 3 - -4 42 2 0 0 1 1 1 10 0 7 7. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S D DE E C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 5 5 0 0 5 5 1 12 24 4 2 23 36 6 - -1 11 12 2 0 0 0 0 5 5 J JU UV VE EN NI IL L F FE EM ME EN NI IL L ( (1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S ) ) ( ( 0 04 4- -0 05 5- -0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 2 2 2 2 0 0 7 75 5 3 33 3 4 42 2 0 0 5 5 1 11 1 2 2. .- - C CO ON NE EJ JO OS S. . 2 2 1 1 1 1 6 67 7 4 48 8 1 19 9 0 0 5 5 9 9 3 3. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “ A A “ “. . 2 2 1 1 1 1 5 51 1 5 55 5 - -4 4 0 0 5 5 9 9 4 4. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”. . 2 2 0 0 2 2 2 20 0 5 53 3 - -3 33 3 0 0 5 5 7 7 5 5. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C H HA AL LC CO ON NE ES S . . 2 2 1 1 1 1 3 31 1 4 45 5 - -1 14 4 0 0 0 0 4 4 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L. . ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - T TR RI IQ QU UI IS S D DE E R RE EN ND DÓ ÓN N. . 1 1 1 1 0 0 2 21 1 4 4 1 17 7 0 0 5 5 8 8 2 2. .- - S SQ QU UA AL LA AS S. . 1 1 0 0 1 1 4 4 2 21 1 - -1 17 7 0 0 5 5 6 6 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. .- - J JO OS SE E O OR RT TE EG GA A. . C CO OM ME ET TA AS S. . 1 15 55 5 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - G GA AB BR RI IE EL L H HE ER RN NA AN ND DE EZ Z. . M MA AN NB BA AS S. . 8 80 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - S SE ER RG GI IO O A AN ND DR RE ES S. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 7 78 8 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - J JO OS SE E M MA AN NU UE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C . . 9 98 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LO OP PE EZ Z . . L LO OM MB BA AR RD DO O . . 8 80 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O . . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 7 70 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - 1 1. .- - M MA AN NU UE EL L A AN ND DR RA AD DE E. . S SQ QU UA AL LO OS S. . “ “A A” ” . . 3 33 3 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LU UC CH HO O. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 2 24 4 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - L LE EO ON NE EL L H HE ER RN NA AN ND DE EZ Z. .. . C CO ON NE EJ JO OS S. . 2 23 3 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - D DE EN NI IS SS SE E L LE EÓ ÓN N. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 17 7 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AK KE ET TZ ZA AL LI I S SA AN NC CH HE EZ Z. . S SQ QU UA AL LA AS S. . 4 4 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M MA AR RI IA A I IN NE ES S B BA AR RR RE ED DA A. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 4 4 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- -
  • 3. SABADO 29 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. DOMINGO 30 DE OCTUBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. L LU UN NE ES S 3 31 1 D DE E O OC CT TU UB BR RE E C CA AN NC CH HA A G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44. PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA INSCRIBIRTE. 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. .. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 2 2 P PM M. . L LO OM MB BA AR RD DO O. . V VS S. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. .( (P PR RI I- -V VA AR R) ) 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . V VS S. . S SQ QU UA AL LA AS S. . ( (S SE EC C- -F FE EM M) ) 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . C CO ON NE EJ JO OS S. . V VS S. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”( (S SE EC C- -V VA AR R) ) 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . V VS S. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI I ( (S SE EC C- -V VA AR R) ) 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . J JA AC CM MO OS SA A. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( (F FE EM M) ) 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . T TA AM MI IX X. . V VS S. . T TI IT TA AN NE ES S. . ( (V VE ET T) ) 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . N NV VA A. . I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . C CL LU UB B 8 80 0 S S. . ( (V VE ET T) ) 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . C CO OM ME ET TA AS S. . V VS S. . O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . ( ( 2 2 F F ) ) 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . V VS S. . T TO OR RO OS S. . ( (V VE ET T) ) 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE E Z Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z 8 8 A AM M. . 8 8 A AM M. . 9 9 A AM M. . 9 9 A AM M. . 1 10 0 A AM M. . E EV VE EN NT TO O 1 10 0 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . 1 12 2 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 1 12 2 P PM M. . 1 1 P PM M. . 1 1 P PM M. . 2 2 P PM M. . E EV VE EN NT TO O 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . S SE EC CC CI IÓ ÓN N 1 11 19 9. . V VS S. . D DE EI IS SS SA A E ES ST T. . ( (F FE EM M) ) 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S . . V VS S. . A AG GU UI IL LA AS S H HI IS SP PA AN NO O. . ( (F FE EM M) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . L LI IE EB BR RE ES S C CL LU UB B. . V VS S. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . ( ( 1 1 F F ) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . V VS S. . S SS SA A H HA AL LC CO ON NE ES S. . ( ( 1 1 F F ) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . J JA AG GU UA AR RE ES S S S. .B B. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( ( 1 1 F F ) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 7 7 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . ( (F FE EM M) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . V VS S. . N NV VA A. . I IM MA AG GE EN N. . ( ( 1 1 F F ) ). . 8 8 P PM M 9 9 P PM M. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . V VS S. . C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . 1 10 0 P PM M. .