Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

(Kakayahang Pragmatik at Istratedyik) GROUP 4.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

(Kakayahang Pragmatik at Istratedyik) GROUP 4.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

Mahalaga ang di verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad nito ang emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nililinaw nito ang kahulugan ng mensahe, at pinananatili nito ang resiprokal na inter-aksiyon ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.

Mahalaga ang di verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad nito ang emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nililinaw nito ang kahulugan ng mensahe, at pinananatili nito ang resiprokal na inter-aksiyon ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.

Kung ang isang tao ay may kakayahang pragmatik natutukoy nito ang kahulugan ng mensaheng sinasabi at di sinasabi, batay sa ikinikilos ng taong kausap.

 Natutukoy rin nito ang kaugnayan ng mga salita sa kanilang kahulugan, batay sa paggamit at sa konteksto.

Sa pakikipagtalastasan, mahalagang maunawaan ang intensiyon ng nagsasalita dahil mahuhulaan ang mensahe nito ng tagapakinig. 

Mahalaga ang kakayahang pragmatiko bilang daan sa pagiging epektibo ng pakikipagtalastasan, sapagkat nililinaw nito ang relasyon sa pagitan ng intensiyon ng nagsasalita o nagpapahatid ng mensahe at ang kahulugan nito.
Nararapat ding malámang may iba't ibang salik pang dapat isaalang-alang sa pag-unawa, kasama na rito ang intelektuwal na kalagayan ng decoder, kalinawan ng encoder

Mahalaga ang di verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad nito ang emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nililinaw nito ang kahulugan ng mensahe, at pinananatili nito ang resiprokal na inter-aksiyon ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.

Mahalaga ang di verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad nito ang emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nililinaw nito ang kahulugan ng mensahe, at pinananatili nito ang resiprokal na inter-aksiyon ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.

Kung ang isang tao ay may kakayahang pragmatik natutukoy nito ang kahulugan ng mensaheng sinasabi at di sinasabi, batay sa ikinikilos ng taong kausap.

 Natutukoy rin nito ang kaugnayan ng mga salita sa kanilang kahulugan, batay sa paggamit at sa konteksto.

Sa pakikipagtalastasan, mahalagang maunawaan ang intensiyon ng nagsasalita dahil mahuhulaan ang mensahe nito ng tagapakinig. 

Mahalaga ang kakayahang pragmatiko bilang daan sa pagiging epektibo ng pakikipagtalastasan, sapagkat nililinaw nito ang relasyon sa pagitan ng intensiyon ng nagsasalita o nagpapahatid ng mensahe at ang kahulugan nito.
Nararapat ding malámang may iba't ibang salik pang dapat isaalang-alang sa pag-unawa, kasama na rito ang intelektuwal na kalagayan ng decoder, kalinawan ng encoder

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à (Kakayahang Pragmatik at Istratedyik) GROUP 4.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

(Kakayahang Pragmatik at Istratedyik) GROUP 4.pptx

 1. 1. Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino (Kakayahang Pragmatik at Istratedyik) Group 4
 2. 2. Mga Miyembro Elaina Amparo Ashley Fajardo Ebenz Barret Glenn Carandang Stefany Alcantara Raphly Andal Precious Fabricante Janele Umali Gabriel Sia Hani Cartabio
 3. 3. Layunin 03 Pag-aralan ang iba’t-ibang anyo ng Di Verbal na Komunikasyon 04 Ipaliwanag at alamin ang kahulugan ng kakayahang Pragmatik at Istratedyik 01 Alamin ang kahalagahan ng paglinang sa kakayahang pangkomunikatibo 02 Unawain at alamin ang dalawang uri ng komunikasyon
 4. 4. “Ang epektibong komunikasyon ay hindi lang pasalita o berbal mahalaga rin ang mga signal o kilos na di berbal”
 5. 5. Modelo ng Komunikasyon • Tunay ngang masalimuot ang kalikasan ng komunikasyon kaya ang mga dalubwika gumamit ng mga modelo ng komunikasyon upang lalo itong maipaliwanag. • Isa sa mga pinakaunang modelo ay ang modelo ni Aristotle na matatagpuan sa kanyang aklat na Rhetoric. • Si Wilbur Schramm isang Amerikanong iskolar, ay mayroon ding ginawang modelo ng komunikasyon na nagpapakita rito bilang dalawang patutunguhan. • Ipinababatid ng modelo na ang mga kalahok sa komunikasyon ay tumatanggap din ng mensahe. • Pinahahalagahan ng modelo ni Schramm ang feedback o reaksiyon. Sapagkat sa pamamagitan nito ay malalaman ang interpretasyon ng tumatanggap sa mensahe.
 6. 6. Uri ng Komunikasyon
 7. 7. Komunikasyon • Ang akto ng pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. • Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring verbal o di verbal. Maliwanag na sa isang sitwasyon ng pakikipagtalastasan ay may tagapaghatid ng mensahe at may tagatanggap.
 8. 8. Uri ng Komunikasyon Verbal • ang tawag sa komunikasyon kapag ito ay ginagamitan ng wika o salita at mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mga mensahe. Di verbal • kapag hindi ito gumagamit ng salita bagkus ginagamitan ito ng mga kilos o galaw ng katawan upang maiparating ang mensahe sa kausap.
 9. 9. Uri ng Komunikasyon Di Verbal • Ayon sa pag aaral ni Albert Mehrabian, propesor sa Clark University, na lumabas sa kanyang aklat na Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes, isang aklat hinggil sa komunikasyong di verbal… • 7% raw ng komunikasyon ay nanggagaling sa mga salitang ating binibigkas. • 38% ay nanggagaling sa tono ng ating pagsasalita • 55% ay nanggagaling sa galaw ng ating katawan.
 10. 10. Mahalaga ang di verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad nito ang emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nililinaw nito ang kahulugan ng mensahe, at pinananatili nito ang resiprokal na inter-aksiyon ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.
 11. 11. Iba't Ibang Pag-aaral sa mga Anyo ng Di Verbal na Komunikasyon
 12. 12. Iba't Ibang Pag-aaral sa mga Anyo ng Di Verbal na Komunikasyon 1. Kinesika (Kinesics)  Ito ang pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. 2. Ekspresyon ng mukha (Pictics)  Ito ang pag-aaral sa ekspresyon ng mukha upang maunawaan ang mensahe ng tagapaghatid 3. Galaw ng mata (Oculesics)  Ito ay pag-aaral ng galaw ng mata.
 13. 13. Iba't Ibang Pag-aaral sa mga Anyo ng Di Verbal na Komunikasyon 5. Pandama o Paghawak (Haptics)  Ito ay pag-aaral sa mga paghawak o pandama na naghahatid ng mensahe. 6. Chronemics  Ito ay pag-aaral na tumutukoy kung paanong ang oras ay nakaaapekto sa komunikasyon. 4. Vocalics  Ito ay ang pag-aaral ng mga di lingguwistikong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita.
 14. 14. Iba't Ibang Pag-aaral sa mga Anyo ng Di Verbal na Komunikasyon 7. Proksemika (Proxemics)  Ito ay pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo.  isang katawagang binuo ng antropologong si Edward T. Hall (1963).  Ang magkausap ay may iba't ibang uri ng proxemic distance na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon.  Una, ang pag-uusap na intimate ay makikita sa magkausap na may distansiyang 0 hanggang 1.5 feet.  Ikalawa, sinasabing personal ang pag-uusap kapag 1.5 hanggang 4 feet ang pagitan.  Ikatlo, kapag 4 hanggang 12 feet ang pagitan, ito ay sinasabing social distance.  Ang ikaapat ay tinatawag na public kung saan ang pagitan ay 12 feet, karaniwang makikita ito sa mga nagtatalumpati.
 15. 15. Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino - Kakayahang Pragmatik at Kakayahang Istratedyik
 16. 16. Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino - Kakayahang Pragmatik ● Kung ang isang tao ay may kakayahang pragmatik natutukoy nito ang kahulugan ng mensaheng sinasabi at di sinasabi, batay sa ikinikilos ng taong kausap. ● Natutukoy rin nito ang kaugnayan ng mga salita sa kanilang kahulugan, batay sa paggamit at sa konteksto. ● Sa pakikipagtalastasan, mahalagang maunawaan ang intensiyon ng nagsasalita dahil mahuhulaan ang mensahe nito ng tagapakinig. ● Mahalaga ang kakayahang pragmatiko bilang daan sa pagiging epektibo ng pakikipagtalastasan, sapagkat nililinaw nito ang relasyon sa pagitan ng intensiyon ng nagsasalita o nagpapahatid ng mensahe at ang kahulugan nito. ● Nararapat ding malámang may iba't ibang salik pang dapat isaalang-alang sa pag-unawa, kasama na rito ang intelektuwal na kalagayan ng decoder, kalinawan ng encoder, at ang pagtatagpo ng kani- kanilang interpretasyon.
 17. 17. Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino -Kakayahang Istratedyik ● Isa pang kakayahang pangkomunikatibo na dapat taglay ng isang mahusay na komyunikeytor ay ang kakayahang istratedyik. ● Ito ay ang kakayahang magamit ang verbal at di verbal na mga hudyat upang maipabatid nang mas malinaw ang mensahe at maiwasan o maisaayos ang mga hindi pagkakaunawaan o mga puwang (gaps) sa komunikasyon. ● Sa isang bagong nag-aaral ng salitang hindi pa bihasa sa paggamit ng wikang binibigkas ay makatutulong ang paggamit ng mga di verbal na hudyat.. ● Maging ang mga katutubong nagsasalita ng isang wika ay gumagamit din ng kakayahang istratedyik kapag minsang nakalimutan ang tawag sa isang bagay o nasa "dulo na ito ng kanilang dila" at hindi agad maalala ang tamang salita. ● Kilalá rito ang mga Pilipinong madalas gumagamit ng senyas sa pamamagitan ng nguso o pagkumpas ng kamay kapag may nagtatanong ng lokasyon ng isang lugar.
 18. 18. SALAMAT ! haha miss u

Notes de l'éditeur

 • Aq na mag intro
 • Pakilala haha
 • janele
 • janele
 • janele
 • gab
 • ashley
 • ashley
 • ashley
 • ashley
 • raphly
 • raphly
 • stefany
 • Stefany – 1 and 2 precious – 3
 • Precious-4 elaina- 5 and 6
 • ashley
 • ebenz
 • ebenz
 • hani
 • glenn
 • glenn

×