Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Memoria Xaruma 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
XARUMA
Memoria 2014
Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se
estime oportun...
Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se
estime oportun...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 58 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Memoria Xaruma 2014 (20)

Plus récents (20)

Publicité

Memoria Xaruma 2014

 1. 1. XARUMA Memoria 2014
 2. 2. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 1 ÍNDICE 1 XARUMA ..........................................................................................................................2 2 INTRODUCIÓN .................................................................................................................3 3 ÁREAS DE ACTUACIÓN.....................................................................................................6 4 PERSOAS BENEFICIARIAS ................................................................................................8 5 OBXECTIVOS...................................................................................................................11 5.1. Obxectivo xeral............................................................................................................11 5.2. Obxectivos xerais por áreas de actuación...................................................................11 5.3. Obxectivos específicos por áreas de actuación...........................................................11 6 ACTIVIDADES..................................................................................................................17 Proxecto Naturalmente INREDE........................................................................................17 Proxecto Mentalízate..........................................................................................................31 II Concurso MentalizARTE..................................................................................................40 7 TEMPORALIZACIÓN.......................................................................................................41 8 RESULTADOS ACADADOS..............................................................................................42 9 SUSTENTABILIDADE FUTURA........................................................................................50 10 MOSTRA FOTOGRÁFICA.................................................................................................51
 3. 3. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 2 1 XARUMA Xaruma é unha entidade sen ánimo de lucro que se constitúe o 13 de xuño de 2010, como unha entidade aberta á sociedade e aos medios educativos do tempo libre e da animación socio cultural. Constitúese ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar. Segundo rexen os seus estatutos, a entidade pretende ofertar un servizo de capacitación e orientación aos/ás que traballan ou queren facelo na educación e no eido da animación socio cultural. Pretende ser un servizo a disposición das entidades públicas e privadas de diversa índole. Horario habitual: de martes a sábado de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h Correo electrónico: xarumaorg@gmail.com Dirección contacto: Apartado de Correos 3232, (36205 Vigo) Teléfonos: 986 127 949 / 698 142 158
 4. 4. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 3 2 INTRODUCIÓN Xaruma, ao longo do ano 2014, seguiu na mesma liña que anos anteriores, desenvolvendo o seu labor en torno a cinco áreas de intervención. Pero coa novidade de ampliar a nosa oferta de servizos en cada unha das áreas, ofertando novas actividades para un perfil diverso da poboación, seguindo a liña do que marcan os nosos estatutos. Pretendeuse capacitar ás persoas con enfermidade mental dunha formación e unhas habilidades que proporcionaran unha mellora da calidade de vida tanto aos beneficiarios directos como aos indirectos, encamiñando as actividades formativas en torno a tres eixos que dende Xaruma consideramos necesarios na sociedade: Xaruma Integración Educación ParticipaciónNormalización Lingüística Emprego
 5. 5. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 4 Naturalmente INREDE: en prol da integración de persoas con discapacidade, aportando habilidades e capacidades prelaborais. Mentalízate: en beneficio da participación, do voluntariado e da sensibilización, a partires de actividades de integración e abertas á sociedade. MentalizARTE: na procura dunha conciencia crítica sobre a Saúde e o medioambiente. No que respecta ao medioambiente, considerámola a nosa gran aposta este 2014. Creamos unha horta e un viveiro a partires de espazos en estado de abandono, coa finalidade de aportar a chicos e chicas da entidades unhas capacidades e habilidades prelaborais en materia medioambiental, conseguindo inserción laboral en dous casos. No que respecta á formación, Xaruma apostou por impartir un monográfico mensual no eido da educación non formal, a fins de formar profesionais do tempo libre e da educación, pois consideramos os recursos humanos como o canle básico para unha cidadanía inclusiva e unida. Na procura dun traballo social e cultural mais eficaz, dinamizador e sensibilizador, Xaruma apostou por un traballo en rede con outros recursos do entorno:  Programa de Voluntariado do Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Universidade de Vigo e APES (Asociación para a Exclusión Social) a través do cal un total de 90 persoas reclusas ven mellorada a súa reinserción a través da acción voluntaria; para a derivación, acompañamento e seguimento do voluntariado e para a difusión dos nosos proxectos.  Asociacións que traballan no ámbito da Saúde Mental e/ou con outros colectivos en risco de exclusión: Lenda (Redondela), DOA (Vigo e Cangas), Itínera (Santiago Compostela), Andaina (Dodro), Hospital Nicolas Peña, Gabinete de Psicoloxía ANDARES, Escola de Cidadáns do SERGAS, Cogami,
 6. 6. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 5 Asvidal (Vigo), Fundación Aldaba (Vigo) e Proxecto Home (Vigo) e ; para a derivación, acompañamento, reforzo terapeútico, seguimento dos nosos usuarios/as e das súas familias así como para a difusión dos nosos proxectos.  Asociacións do Barrio de Teis e Centros de ensinanza; para a difusión dos nosos proxectos, para a derivación de persoas interesadas en participar das nosas actividades ou derivación de persoas interesadas en facer voluntariado en Xaruma. SINERXIAS Entidade Localidade Provincia / Comunidade DOA Vigo e Cangas Pontevedra Lenda Redondela Pontevedra ASDAN Vigo Pontevedra ASBIGA Sede nas diferentes provincias Galicia ANDAINA Dodro e Padrón A Coruña Hospital Nicolás Peña Vigo Pontevedra Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica Hospitalaria do Rebullón Vigo Pontevedra Itínera Santiago de Compostela A Coruña Colexio Apóstolo Santiago Vigo Pontevedra Escola de Cidadáns do SERGAS Galicia APES (Asociación para a prevención da Exclusión Social) Ourense Ourense ASVIDAL Vigo Pontevedra
 7. 7. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 6 3 ÁREAS DE ACTUACIÓN Xaruma intervén, como antes indicamos, nas seguintes áreas de actuación: 1. Integración social: pretende promover e integrar na comunidade a persoas con discapacidade promovendo o encontro social, a través de: a. Integración de persoas con enfermidade mental b. Formación c. Coordinación do voluntariado d. Sensibilización 2. Formación: a fins de favorecer unha formación profesional nos campos das ciencias sociais e do medioambiente. a. Formación do monitorado, voluntariado e xuventude. b. Formación de persoas con necesidades de aprendizaxe específicas. 3. Participación: promove a participación cidadá e o encontro social en actividades de animación social, máis especificamente en: a. Veciñanza b. Xuventude c. Voluntariado d. Monitores/as 4. Normalización Lingüística: Desenvolver o PXNL canto á normalización do uso do galego no eido da animación social. a. Intervención transversal 5. Emprego: co fin de aportar orientación e asesoramento ao emprego e asociacionismo.
 8. 8. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 7 ÁREASDE ACTUACIÓN A.1 Integración social A.2 Educación A.3 Participación A.4 Normalización lingüística A.5 Emprego NIVEISDEACTUACIÓN A.1.1 Integración de persoas con enfermidade mental A.1.2 Formación A.1.3 Coordinación do voluntariado A.1.4 Sensibilización A.2.1 Educación Non Formal (Formación do monitorado, voluntariado e xuventude) A.2.2 Educación Medioambien tal A.2.3. Formación de profesorado A.3.1 Veciñanza A.3.2 Xuventude A.3.3 Voluntariado e Monitorado A.4.1 Intervención transversal A.5.1. Asesoramento e Orientación ao emprego e educación. A.5.2. Apoio ao emprende- mento e ao asociacio- nismo
 9. 9. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 8 4 PERSOAS BENEFICIARIAS As persoas beneficiarias directas destas accións formativas son: Persoas con trastornos mentais que atenden ás seguintes características:  Mozo/as e adultos/as que padecen unha enfermidade mental crónica seguindo os criterios do DSM-IV e o CIE-10.  Presentan trastornos psicóticos e/ou afectivos.  Configuran un grupo mixto, con idades comprendidas entre 27 e os 52 anos, con moi diverso nivel sociocultural/educativo.  Todos/as toman medicación diariamente prescrita por un médico psiquiatra (neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos hipnóticos, etc.) para o control da sintomatoloxía.  Todos teñen un grao de minusvalía superior ao 33 % e a maioría teñen 65%.  A maioría cobra unha pensión non contributiva de 350 €.  Todos/as teñen asignado un psiquiatra de referencia que segue a súa evolución clínica dende: Unidades de saúde mental de Vigo (Lavadores, Coia, Camelias, A Doblada), unidades de Agudos de Vigo (Nicolás Peña, Meixoeiro), Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica Hospitalaria do Rebullón de Vigo.  Moitos tiveron problemas de consumo de substancias tóxicas.  Algúns tiveron ou teñen causas xudiciais pendentes.  A maioría depende para a súa atención do coidado da súa familia. Chegamos a 62 persoas Familiares de persoas con trastornos mentais: núcleo familiar é para o 85 % de persoas con problemas psiquiátricos crónicos o principal responsable da súa atención e coidado. Chegamos a 124 persoas Persoas demandantes de formación - Estudantes universitarios e de ciclo superior.
 10. 10. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 9 - Persoas en desemprego buscando un aumento da súa formación. - Persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 36 anos. Chegamos a 389 persoas Familias e nenos/as do barrio a través da Xogoteca - Cativos e cativas con idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos. - Presentan necesidades educativas diferentes. Chegamos a 15 persoas Voluntariado interesado en colaborar e formarse no eido da Saúde Mental, con tres perfís diferenciados: - Persoas entre 16 e 18, estudantes de bacharelato. - Persoas entre 20 e 30 anos, estudantes de ciclo superior ou carreira universitaria. - Persoas maiores de 30 anos, traballando ou en situación activa de procura de emprego. Chegamos a 15 persoas Persoas participantes en actividades culturais cun perfil moi diverso en canto a idade, xénero e adicación. Chegamos a 62 persoas Persoas beneficiarias Persoas con trastornos mentais Familiares de persoas con trastornos mentais Persoas demandantes de formación Familias e nenos/as do barrio
 11. 11. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 10 Falando en números, as nosas actividades chegaron a un total de 62 persoas con enfermidade mental, o que provocou unha mellora na súa calidade de vida, ademais de preto de 124 persoas familiares beneficiadas. As nosas accións formativas no eido da Educación Non Formal chegaron a un total de 389 persoas demandantes de formación, o que supón axentes máis formados no ámbito do lecer e na intervención social, o que directamente beneficia a toda a sociedade. No que respecta á Xogoteca, un total de 15 cativos e cativas puidéronse beneficiar das actividades lúdico-educativas, cun total de 10 familias beneficiadas que viron real a conciliación da súa vida familiar, social e laboral. Por outra banda, un total de 15 persoas voluntarias puideron exercer a súa labor na nosa entidade, aportando iniciativas e favorecendo o desenvolvemento psicosocial das persoas usuarias do servizo. E por último, persoas interesadas en actividades de índole cultural, onde se beneficiaron un total de 62 persoas.
 12. 12. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 11 5 OBXECTIVOS 5.1. Obxectivo xeral Potenciar a autonomía e favorecer hábitos prelaborais para a integración na comunidade de persoas con discapacidade a través de actividades rehabilitadoras e mediombientais, promovendo ao mesmo tempo a participación cidadá e unha formación medioambiental e social que sensibilice para o encontro social e a promoción da saúde. 5.2. Obxectivos xerais por áreas de actuación ÁREASDE ACTUACIÓN A1 Integración social A2 Educación A3 Participació n A4 Normalización lingüística A5 Emprego OBXECTIVOSXERAISDE ÁREA O.1. Promocionar e integrar na comunidade a persoas con discapacidad e promovendo o encontro social. O.2. Favorecer unha educación profesional nos campos da educación, das ciencias sociais e do medioambient e O.3. Promover a participació n cidadá e o encontro social en actividades de animación social. O.4. Desenvolver o PXNL canto á normalización do uso do galego no eido da animación social. O.5. Ofertar un servizo de orientación e asesoramen to laboral e educativo. 5.3. Obxectivos específicos por áreas de actuación ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL NIVEIS DE ACTUACIÓN OBXECTIVOS ESPECÍFICOS O.E.1.1 Integración de persoas con enfermidade mental O.E.1.1.1 Achegar recursos e formas de encontro a persoas con enfermidade mental a partir de actividades sociais propias. O.E.1.1.2 Acompañar facendo un seguimento individualizado como garante do apoio psicosocial, mellora e benestar dos usuarios/as. O.E.1.1.3 Promocionar unha vida autónoma
 13. 13. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 12 O.E.1.1.4 Reforzar a autonomía e a autoestima para normalizar as conductas e a contención de síntomas psicóticos O.E.1.1.5 Establecer tempos para o descanso e alivio emocional das familias O.E.1.1.6 Avaliar as necesidades sociais do colectivo, para estimular o acompañamento social en atención á dependencia. O.E.1.1.7 Velar pola igualdade de xénero e a non perpetuación de estereotipos nas accións de integración. O.E.1.1.8 Colaborar cos centros de rehabilitación para a prevención de condutas negativas favorecedoras de exclusión social O.E.1.1.9 Asumir responsablemente o seu papel cidadán e cidadá no coidado do medio ambiente, exercendo os seus dereitos, con actitudes de interese, solidarias e de cooperación. O.E.1.1.10 Desenvolver hábitos de disciplina, método e traballo individual e colectivo. O.E.1.1.11 Ser conscientes da necesidade de incorporar unha dieta saudable, rica en alimentos frescos e naturais, fronte a comida industrial. O.E.1.1.12 Incorporar hábitos de aforro enerxético e consumo responsable á vida diaria. O.E.1.1.13 Acadar actitudes socializadoras e cooperativas a través do traballo grupal, mellorando tamén na comunicación con terceiras persoas. O.E.1.2 Formación O.E.1.2.1 Promover a protección do medioambiente e a saúde mediante a formación e concienciación O.E.1.2.2 Favorecer hábitos prelaborais para dinamizar as capacidades e recursos persoais e sociais incluidas as novas tecnoloxías. O.E.1.2.3 Realizar actividades de educación viaria
 14. 14. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 13 O.E.1.2.4. Formar a familias coidadoras en autoestima, autocoidado e actuación conxunta, evitando sentimentos negativos e potenciando o valor individual. O.E.1.3 Coordinación do voluntariado O.E.1.3.1 Ofrecer un programa continuado e coordinado de voluntariado O.E.1.3.2 Proporcionar as ferramentas precisas para desenvolver o labor voluntario O.E.1.4 Sensibilización O.E.1.4.1 Difundir a importancia e necesidade social do voluntariado O.E.1.4.2 Desfacer prexuízos sobre a enfermidade mental O.E.1.4.3 Fomentar a colaboración en rede con outras entidades O.E.1.4.4 Aproveitar as novas tecnoloxías da información na sensibilización e captación de novo voluntariado O.E.1.4.5 Valorar e respectar a diferenza individual e a igualdade de oportunidades, rexeitando os comportamentos discriminatorios e resolvendo os conflitos. O.E.1.4.6 Demostrar a importancia do medioambiente como parte central da saúde mental, facilitando e dando a coñecer aos cidadáns participantes formación e realización de actividades de intervención ambiental. ÁREA DE EDUCACIÓN O.E.2.1 Formación monitorado, voluntariado xuventude e colectivos en situación de O.E.2.1.1 Saber detectar as necesidade de intervención na animación social dun grupo de persoas. O.E.2.1.2 Fomentar o intercambio con outras asociacións O.E.2.1.3 Formar adultos sobre creación de organismos, asociacións e empresas O.E.2.1.4 Difundir material educativo O.E.2.1.5. Favorecer a formación do persoal da asociación
 15. 15. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 14 risco ou desventaxa social (eido de Educación Non Formal) O.E.2.1.6 Fomentar o coñecemento da biodiversidade e o respecto polo medioambiente como recurso na animación social. O.E.2.1.7 Facilitar unha nova perspectiva do concepto de saúde, concienciando sobre hábitos saudables e coidado do entorno. O.E.2.1.8 Proporcionar recursos para favorecer o movemento asociativo a voluntarios/as e a xuventude O.E.2.1.9 Favorecer que o noso alumnado siga unha formación atendendo ao sistema de cualificación profesional nacional e europeo. O.E.2.1.10 Traballar os recursos e potenciais de cada persoa, dun xeito lúdico. O.E.2.1.11 Proporcionar formación en novas tecnoloxías O.E.2.2. Educación Medioambien tal O.E.2.2.1 Coñece-lo medio físico e natural, sendo consciente do papel da terra coma fonte de vida. O.E.2.2.2 Garantir un servizo completo de educación medioambiental a cativos e cativas, achegando o medioambiente no entorno urbano. O.E.2.2.3 Formar a persoas interesadas no eido do lecer, en materias medioambientais, como principais educadores/as da sociedade, ofertando recursos de educación medioambiental a profesionais da educación. O.E.2.3. Formación de profesorado O.E.2.3.1 Ofertar una formación docente dacordo coas necesidades educativos do sistema educativo actual O.E.2.3.2 Promover formacións no que se potencie o valor educativo de temas transversais encamiñados á saúde e á participación cidadá. ÁREA DE PARTICIPACIÓN O.E.3.1 O.E.3.1.1 Dinamizar a vida da comunidade coa animación social
 16. 16. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 15 Veciñanza O.E.3.1.2 Dar a coñecer o patrimonio natural e cultural e rural da provincia de Pontevedra O.E.3.1.3 Promover a dinamización social en Galicia O.E.3.1.4. Promover festas de unión da veciñanza. O.E.3.2 Xuventude O.E.3.2.1 Favorecer a participación da mocidade na vida da comunidade incentivando a cooperación e solidariedade O.E.3.2.2. Fomentar medios e recursos para a unión da mocidade. O.E.3.3 Voluntariado e Monitores/as O.E.3.3.1 Impulsar a actuación social do voluntariado e monitorado como axentes do cambio O.E.3.3.2 Achegar coñecementos para iniciativas asociativas e laborais relacionadas coa familia profesional servizos Socioculturais ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA O.E.4.1 Intervención transversal O.E.4.1.1 Visibilizar o galego como lingua de referencia na animación social O.E.4.1.2 Coidar o uso da lingua a nivel interno e externo O.E.4.1.3 Promover escenarios para a convivencia normalizada de infancia e mocidade con diferentes perfís lingüísticos O.E.4.1.4 Realizar obradoiros e xogos que presenten o galego como unha lingua válida para actividades sociais O.E.4.1.5 Implicar no proceso de normalización da lingua ao monitorado e voluntariado que interveña nas actividades O.E.4.1.6 Vincular a toponimia coa natureza, o turismo rural e a ecoloxía O.E.4.1.7 Programar periodicamente actividades de ocio e tempo libre para as familias nas que se fomente o uso do galego O.E.4.1.8 Programar módulos de lingua e sociolingüística aplicada a animación social nos cursos para voluntarios/as, axentes sociais O.E.4.1.9 Actualización da páxina web da entidade para
 17. 17. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 16 proporcionarlle ao público canta información precise O.E.4.1.10 Relacionar o galego coa igualdade de xénero, respecto polas culturas e tradicións, rexeitamento da exclusión social ÁREA DE EMPREGO O.E.5.1. Asesorament o e Orientación ao emprego e educación. O.E.5.1.1 Informar, orientar e asesorar acerca do acceso ao mundo laboral. O.E.5.1.2 Informar, orientar e asesorar sobre os recursos educativos dispoñibles. O.E.5.2. Apoio ao emprende- mento e ao asociacio- nismo O.E.5.2.1 Informar, asesorar e orientar acerca do emprendemento e o asociacionismo. O.E.5.2.2 Servir de apoio para o desenvolvemento de proxectos para o fomento da inserción laboral e a participación cidadá nos campos da animación sociocultural, benestar social, voluntariado, formación profesional e integración veciñal. O.E.5.3. Intervención prelaboral O.E.5.3.1 Formar e capacitar a persoas con enfermidade mental en materias que potencien a súa inserción social e a igualdade de oportunidades, a través da participación, uso e disfrute dos recursos do seu entorno máis próximo. O.E.5.3.2 Familiarizarse co traballo físico e o esforzo de forma saudable, incorporando rutinas prelaborais no ámbito da natureza. O.E.5.3.3 Adestrar as habilidades, capacidades e actitudes individuais e grupais das persoas con discapacidade de cara á inserción no mundo laboral.
 18. 18. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 17 6 ACTIVIDADES Proxecto Naturalmente INREDE Este proxecto está encamiñado a previr a exclusión de persoas con trastornos mentais e fomentar os seus hábitos para a súa participación na vida comunitaria, apoiándose na labor do voluntariado. É unha iniciativa social que pretende atender as demandas de usuarios e usuarias, promovendo a integración e o desenvolvemento integral das persoas con enfermidade mental na sociedade, aportando as habilidades necesarias para poder levar a cabo unha vida máis autónoma de cara a súa vida en comunidade, tanto para as persoas que directamente teñen enfermidade mental, como para as súa familia máis preta, que na maioría dos casos exercen de familia coidadora. O presente proxecto tamén contemplou unha ampla perspectiva medioambiental coa finalidade de outorgar habilidades e capacidades prelaborais. Concrétase do seguinte xeito: Creación e mantemento dunha horta ecolóxica Sen dúbida, unha das actividades máis satisfactorias e agradecidas de todo o proxecto. Pese a que as condicións metereolóxicas obligáronnos a retrasar a súa creación, finalmente, ante os primeiros días sen chuvia puidemos sacar adiante o espazo de horta, de 200 m2 . Nesta horta comparten espazo diversos colectivos co mesmo obxectivo, aprender da natureza ao mesmo tempo que se producen alimentos. Nunha horta queremos variedade, é a clave para que dea os seus froitos e poder combater posibles pragas. HORTALIZAS PLANTAS AROMÁTICAS Cenoria Lavanda Leituga Perexil Tomate Salvia Allo – porro Menta
 19. 19. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 18 Cebola Ruda Allo Tomiño Allo Romero Cabaza (diversos tipos) Herba luisa Cabacín Herba do carrís Pepino Orégano Pementos de Padrón Albahaca Pementos de Arnoia OUTRAS PLANTAS Pataca Tornasoles Espinacas Gladiolos (diversos tipos) Remolacha Sempreviva Habas Uchuva (planta de froitos) Xudías Silva (mora) Contidos que se abarcaron A agricultura ecolóxica, o medio ambiente e a saúde O solo e a materia orgánica Compostaxe Fertilización verde Técnicas de cultivo Regar sen derrochar Protección das plantas Calendario de tarefas mes a mes Preparación do terreo e manexo do solo Selección de sementes e plantas Preparación de semilleiros en viveiro Elaboración dun composteiro Elaboración e aplicación de fertilizantes Cultivo, labores de rutina Rega baixo criterios de aforro
 20. 20. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 19 Control de patóxenos por medios de loita biolóxica Mostra fotográfica ANTES DESPOIS
 21. 21. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 20
 22. 22. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 21 Obradoiros de Reutilización e Reciclaxe. Actividade de duración semanal. Considerámola moi favorecedora para a psicomotricidade e a concentración. Nesta actividade hai unha importante educación transversal, pois amosa a importancia de reducir o consumo de materiais, e aporta as claves básicas para podes darlle uso a a todos os materiais que doutra forma tiraríamos por inservibles. Mostra fotográfica
 23. 23. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 22 Creación e mantemento dun viveiro de plantas O viveiro é a fase previa a moitas hortalizas da horta, e onde ademais de cultivar alimentos, tamén temos plantas decorativas tanto de interior como de exterior coas que aprender as partes da planta, reproducilas, coidados, transplantes, ... O viveiro naceu dun espazo case en ruínas que os nosos chicos rehabilitaron para poder facer nel o viveiro. É un espazo cuberto, pero con luz natural, dividido en cinco partes: sementeiros, esqueixos, parterrer de plantado, fase final, e enfermaría, para os coidados máis intensivos.
 24. 24. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 23
 25. 25. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 24 Creación dun aula medioambiental Coa finalidade de impartir nel coñecementos medioambientais, impartir cursos, realizar actividades de animación medioambiental para todas as idades... Fíxose de tal xeito que a propia aula contemplase os procesos naturais, polo que comezamos cun gran mural explicando a creación do arco da vella, o proceso dos acuíferos, o ciclo da auga, as partes das árbores, metereoloxía, tipos de árbores, fases da lúa... Ademais, neste espazo podemos observar murais dos espazos naturais de Galiza, así como diferentes cartaces sobre outros procesos medioambientais como os movementos das faias. Tamén temos un caixón dos sentidos, con 6 elementos da natureza que hai que tocar e sentir. Neste espazo tamén desenvolvéronse actividades infantís que mesturaban actividades de horta como de aula, divididas do seguinte xeito: HORTA AULA Creación de semilleiro Creación dun Cespín ou boneco crecepelo a través de semillas de herba Plantación en horta Búsqueda de follas e as súas árbores Coidado: eliminación de malas herbas, regado, aplicación de fitosanitarios ecolóxicos. Creación de herbario Medición da planta. A ruleta comestible, para aprender que parte nos comemos de cada hortaliza.
 26. 26. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 25 Mostra fotográfica
 27. 27. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 26 Xogoteca Actividade para cativos e cativas de infantil e primaria onde se traballan aspectos como o apoio escolar, educación medioambiental e diferentes actividades de tempo libre. Destacamos o seu poder conciliador para súas familias.
 28. 28. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 27 Actividades formativas Levamos a cabo as seguintes accións formativas: Monográfico de Poda de plantas: Aprendizaxe de poda de árbores ornamentais, frutais, rosais e setos. Monográfico de Horta Ecolóxica I Iniciación na preparación dunha horta e enfoque da súa parte educativa e social.
 29. 29. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 28 Monográfico de Cadernos de Auga Realización dun caderno de auga a través dunha técnica que permite a reciclaxe de cartón, folios usados e retais de papel corrugado. Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre Cun módulo de Educación Ambiental, e levando a cabo numerosas actividades de integración e en contacto co medioambiente e rutas de sendeirismo fóra da provincia de Pontevedra, como foi a ruta ao mosteiro de San Pedro de Rocas en Esgos, Ourense.
 30. 30. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 29 Celebración do Día do Medioambiente Cos seguintes contidos: ACTIVIDADE: Creación de semilleros. CHARLA-COLOQUIO: Iniciación a identificación de especies arbóreas. GRAN XOGO: Ginkana na natureza ACTIVIDADE: Planta unha árbore. CHARLA-COLOQUIO: As áreas naturais protexidas en Galicia.
 31. 31. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 30 Actividades de integración Respira naturalmente Estancias de fin de semana ou vacacións de semanas onde se levan a cabo actividades da vida diaria como son limpeza, cociña e adecuación de pisos, para favorecer a formación e adestramento das actividades básicas da vida diaria (abvd), para poder mellorar a súa calidade de vida; ademais disto, tamén cabe destacar o achegamento ao uso das novas tecnoloxías, principalmente informática e fotografía. Por outra banda, tamén foi unha medida para favorecer a independencia das familias coidadoras e o autocoidado das mesmas, ás que tamén chegou formación e información acerca de aspectos como autoestima, autocidado, descanso e independencia. Este verán fixemos un mes e medio contínuo de respiro, onde pudimos ver unha gran mellora nos nosos chicos ao chegar un punto no que xa non necesitaban un apoio na cociña, se non unha simple supervisión, chegando ao momento no que xa podían permanecer sos na cociña. Esta é unha actividade que non queremos perder, pois a mellora é moi notable, e así tamén o manifestaban as familias. - Xaneiro: Respiro casa Javi e Leo. - Marzo: Respiro casa Javi. - Abril: Respiro casa Leo e Lois. - Maio: Respiro casa Leo e Lois. - Xuño: Respiro Esgos. - Xullo: Respiro en Doctor Corbal. - Agosto: Respiro en Doctor Corbal. - Setembro: Respiro casa Javi - Outubro: Respiro Merza. - Novembro: Respiro en Xaruma. - Decembro: Excursión Arousa-O Grove a través do programa Coñece a túa provincia
 32. 32. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 31 Autonomamente Garantíu un ocio de calidade a través de actividades medioambientais, deportivas e culturais aproveitando os recursos do entorno, ademáis de actividades lúdicas e sociais que en prol da participación de toda a sociedade, a fins de normalizar a situación da enfermidade mental. De forma semanal, levárose a cabo obradoiros rehabilitadores e programas de apoio psicosocial arredor das seguintes tarefas a traballar: Memoria Autocoidado persoal e emocional Autoestima Relaxación e musicoterapia Habilidades sociais e da comunicación. Resolución de conflitos Psicomotricidade Proxecto Mentalízate Actividades de integración e rehabilitación Entendemos estas actividades non só como rehabilitadoras e integradoras na sociedade, se non tamén como unha formación prelaboral necesaria para a mellora da súa calidade de vida. Actividade Vive autonomaMENTE Datas de celebración 01/06/2014 – 31/10/2014 (actividade de continuidade anual) Lugar de celebración Vigo (diferentes fogares das persoas participantes). Colectivo destinatario Persoas con enfermidade mental Voluntariado Programación desenvolvida Actividade encamiñada a acadar a autonomía das persoas con enfermidade mental a través da formación e o adestramento das capacidades e habilidades persoais necesarias para levar a cabo
 33. 33. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 32 unha vida autónoma, seguindo os seguintes contidos: - Actividades da vida diaria: o Habilitación de pisos o Colada - Clases de cociña. Incluímos finalmente o recetario sobre o que traballamos como mostra. Actividade Novas Tecnoloxías Datas de celebración 01/06/2014 – 31/10/2014 (actividade de continuidade anual) Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas con enfermidade mental Voluntariado Persoas interesadas en formarse Programación desenvolvida Ten a finalidade de acadar a maior capacitación persoal e profesional, esta activiade pretende aportar coñecementos útiles no mundo das novas tecnoloxías para favorecer a súa comunicación co medio, e en xeral, un acceso máis igualitario aos recursos. Actividade Vida Saudable Datas de celebración 01/06/2014 – 31/10/2014 (actividade de continuidade anual) Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas con enfermidade mental Voluntariado Programación Ocio de calidade a través de actividades medioambientais e
 34. 34. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 33 desenvolvida deportivas, culturais, lúdicas e sociais, abrindo semanalmente ditas actividades a todo o público para así promover a participación cidadá. Actividade Saídas, excursións e estancias “Respiros” Datas de celebración 01/06/2014 – 31/10/2014 (actividade de continuidade anual) Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas con enfermidade mental Voluntariado Programación desenvolvida Excursións dun día, fin de semana ou vacacións onde se levarán a cabo actividades da vida diaria (limpeza, cociña...), para favorecer á súa aprendizaxe, ao mesmo tempo que serve de independencia ás familias coidadoras: - 7 e 8 de xuño: Excursión a Ourense, estancia en Esgos - 1 de xullo – 15 de agosto: Respiro / estancia vacacional en Vigo - 11-12 outubro: Respiro en Merza Actividades de formación A entidade levou a cabo as seguintes formacións entre o 1 de xuño e o 31 de outubro: Actividade Monográfico de Organización e Dinamización de Ludotecas Datas de celebración 3-30 de xuño (40 horas, semipresencial) 1-28 de xdecembro (50 horas, semipresencial) Lugar de celebración Vigo Colectivo Persoas demandantes de formación
 35. 35. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 34 destinatario Programación desenvolvida 1. CONCEPTO a. Definición de Ludoteca b. Historia e evolución c. Persoas destinatarias d. Obxectivos e. Funcionalidade 2. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN a. Lexislación b. Instalacións e organización de espazos c. Programación de actividades d. Recursos Humanos 3. DINAMIZACIÓN (presencial) a. Xoguetes. Clasificación b. Xogo. Tipos c. Creación de espazos. d. Actividades innovadoras. Novas tecnoloxías. e. Educación transversal: voluntariado, aprendizaxe e servizo. 4. EMPRENDEMENTO a. Elaboración dun proxecto de ludoteca b. Formas de emprendemento. 5. EMPREGO E MARKETING PERSOAL a. Currículo e carta de presentación. b. Métodos e técnicas de procura de emprego. c. Marketing persoal e entrevistas. Actividade Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre Datas de celebración 18 de setembro 2013 – 8 xuño 2014 (200 horas teórico-prácticas, 150 horas prácticas)
 36. 36. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 35 Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas demandantes de formación Programación desenvolvida Módulos: 1. Organización e Recursos 2. Psicoloxía e Educación para o Tempo Libre 3. Animación 4. Educación medioambiental 5. Educación para a Saúde Actividade Auxiliar de Viveiros, Xardíns e Centros de Xardinaría Datas de celebración 7 de outubro – 20 novembro 2014 Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas demandantes de formación con discapacidade Programación desenvolvida Módulos: 1. Operacións básicas en viveiros e centros de xardinaría. a. Produción e reprodución de plantas b. Rego sostible c. Tratamentos fitosanitarios d. Etiquetaxe e presentación de plantas 2. Operacións básicas en xardíns e espazos verdes a. O terreo e a súa preparación b. Tratamento de plagas c. Limpeza e saneamento d. Rego sostible 3. Seguridade e hixiene para a prevención de riscos
 37. 37. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 36 a. Limpeza das ferramentas b. Almacenaxe das ferramentas Actividade Monográfico de Encadernación Datas de celebración 25 de outubro 2014 Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas demandantes de formación Programación desenvolvida Módulos: 1. Encadernación tipo libro 2. Encadernación chinesa 3. Tipos de cosido 4. Papel de auga Actividade Formación reciclaxe monitorado Datas de celebración 12 e 13 de setembro de 2014 Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Monitores/as de actividades paraescolares Programación desenvolvida 1. O traballo con obxectivos 2. Temas transversais no eido do lecer a. Xénero e igualdade b. Interculturalidade c. Competitividade e cooperación d. Educación ambiental
 38. 38. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 37 e. Educación viaria Actividade Mini curso de monitores/as Datas de celebración 19 e 20 de setembro de 2014 Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Chicos e chicas entre 15 e 18 anos Programación desenvolvida Módulos: 1. Concepto de monitor/a 2. O grupo e o seu movemento 3. Recursos: a. Cooperación b. Competición c. Educación en Valores Actividade Monográfico de Animación Musical Datas de celebración 22 e 29 de novembro Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas demandantes de formación Programación desenvolvida 1. Introdución á Animación Musical a. Concepto b. Historia c. O valor pedagóxico da música 2. Animación musical a. Dinámicas a través da música
 39. 39. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 38 b. Danzas e cancións c. Expresión musical 3. Instrumentos de refugallo (obradoiro) 4. Búsqueda de recursos e bibliografía. E convocamos, aínda que non enchemos o total de prazas, e polo tanto, non o levamos a cabo, os seguintes monográficos: Monográfico de Maceto-Horto Monográfico de Globoflexia Curso de director/a de actividades de tempo libre Neste campo queremos destacar a formación do voluntariado, os principais axentes de cambio, polo que é de real importancia para Xaruma ofrecerlles a formación que precisan e manifestan, a fins de conseguir cambios na sociedade. Cabe mencionar a colaboración levada a cabo dende os inicios da entidade co Servizo de Voluntariado do Concello de Vigo. Actividades de orientación laboral e educativa (Punto EmpregARTE) Actividade Punto EmpregARTE Datas de celebración Todo o ano segundo demanda Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Persoas demandantes de emprego e/ou formación Programación desenvolvida Programa básico sobre o que actúa: - Información, orientación e asesoramento no acceso ao mundo laboral. - Información, orientación e asesoramento educativo e
 40. 40. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 39 formativo: dando a coñecer o actual sistema de cualificación español e europeo. - Información sobre emprendemento e asociacionismo: prestando especial apoio ás asociacións do terceiro sector e facilitando a posibilidade real e aberta de mellorar es coñecementos para a promoción e creación de organismos, asociacións e empresas activas no eido dos Servizos á Comunidade. - Compatibilidades entre mercado laboral e discapacidade. Actividades de animación sociocultural e veciñanza Actividade Tardes de Cine e Chocolate Datas de celebración 31 de outubro Lugar de celebración Vigo Colectivo destinatario Calquera persoa interesada Programación desenvolvida Visionado da película O Apóstolo, de Fernando Cortizo, con chocolate quente para todos e todas. Actividade organizada cos chicos e chicas que integran a entidade, e coa previsión de realizalo unha vez ao mes.
 41. 41. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 40 II Concurso MentalizARTE O proxecto MentalizARTE pretendeu informar, facer partícipe e involucrar a todas as persoas da Comunidade Autónoma Galega sobre a importancia do fomento dunha cultura de coidado da Saúde e do Medioambiente. A actividade a desenvolver consistiu nun concurso de fotografía, vídeo e/ou maqueta no que había que representar unha imaxe positiva da Saúde e do Medioambiente. O concurso era totalmente subxectivo, mais interveu de forma directa na creatividade e reflexión en torno a saúde e o medioambiente.
 42. 42. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 41 7 TEMPORALIZACIÓN MES/ACTIVIDADE NATURALMENTE INREDE MENTALÍZATE MENTALIZARTE XANEIRO X X FEBREIRO X X MARZO X X ABRIL X X MAIO X X XUÑO X X XULLO X X AGOSTO X X SETEMBRO X X OUTUBRO X X X NOVEMBRO X X X DECEMBRO X X
 43. 43. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 42 8 RESULTADOS ACADADOS O.X.E. Promocionar e integrar na comunidade a persoas con discapacidade promovendo o encontro social. ÁREA 1: INTEGRACIÓN Nivel de actuación Indicador Nivel conforme Nivel desexado Resultados datos históricos / Actuais H R I.O.V.1.1 Integración de persoas con enfermidade mental I.O.V.1.1.1.1 O 95% das familias amosan a súa satisfacción coas actividades desenvolvidas. 90% 95% 100% 95% I.O.V.1.1.1.2 O 90% dos usuarios amosan en enquisas a súa satisfacción coas actividades. 85% 90% 90% 95% I.O.V.1.1.2.1 Contacto continuado cun 60% das familias para facer un seguimento personalizado. 55% 60% 60% 93% I.O.V.1.1.2.2 Contacto continuado cun 40% dos organismos de derivación e intervención con usuarios para facer un seguimento personalizado. 35% 40% - 80% I.O.V.1.1.3 O 60% dos usuarios/as posúe habilidades e capacidades para unha vida autónoma 55% 60% 50% 70% I.O.V.1.1.4 O 70% dos usuarios/as acadan autonomía para desenvolverse con éxito nas actividades e acceder a elas 65% 70% 90% 100% I.O.V.1.1.5 O 80% dos familiares aumenta o tempo de dedicación a si mesmo e reduce a relación de dependencia co usuario 75% 80% 80% 85% I.O.V.1.1.6.1 O 100% dos usuarios/as conta cun historial confidencial – rexistro da súa evolución e necesidades de intervención. 100% 100% 100% 100% I.O.V.1.1.6.2. O 50% das actividades poñen en contacto aos usuarios con persoas alleas ao programa. 45% 50% 60% 63% I.O.V.1.1.6.3. O 85% de usuarios aumenta hábitos de socialización: quedar con xente, novas amizades, frecuentar lugares de ocio ... 80% 85% 80% 80%
 44. 44. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 43 I.O.V.1.1.7 O 90% das actividades realizadas xestiónase con éxito en materia de conflito de xénero e desigualdade. 85% 90% 90% 95% I.O.V.1.1.8 O 80% dos usuarios/as mantén un comportamento compensado que atenúa os síntomas da enfermidade. 75% 80% 80% 90% I.O.V.1.1.9. O 90% dos/as usuarios/a amosa actitudes de coidado e responsabilidade cara o entorno. 85% 90% 85% 95% I.O.V.1.1.10 O 80% dos/as usuarios/as amosa hábitos de disciplina, método e traballo individual e colectivo en tarefas medioambientais. 75% 80% - 90% I.O.V.1.1.11 O 95% dos/as usuarios/as toman conciencia da necesidade e importancia dunha dieta saudable, establecendo hábitos propicios a elo. 90% 95% - 90% I.O.V.1.1.12 O 90% dos/as usuarios/as incorporan hábitos de aforro enerxético e consumo responsable á súa vida diaria. 85% 90% - 90% I.O.V.1.1.13 O 90% das persoas usuarias acadan actitudes socializadoras cara o traballo grupal e con terceiras persoas. 85% 90% - 90% I.O.V.1.2 Formación I.O.V.1.2.1 O 85% dos usuarios/as actúa correctamente nas tarefas encamiñadas ao coidado de saúde e do medio 80% 85% - 90% I.O.V.1.2.2 O 60% dos usuarios/as adquire unhas cualidades básicas cara a un proceso de orientación e formación pre- laboral. 55% 60% 55% 50% I.O.V.1.2.3. O 90% dos usuarios é quen de previr os riscos nos desprazamentos pola rúa. 85% 90% 90% 90% I.O.V.1.2.4. O 90% das familias coidadoras pertencentes a Xaruma benefíciase da formación de familias. 85% 90% 80% 50% I.O.V.1.3 Coordinación do voluntariado I.O.V.1.3.1 O 100% das semanas do ano o voluntariado disporá de oportunidades para exercer o seu labor. 95% 100% 100% 100% I.O.V.1.3.2 O 90% dos meses o voluntariado vai recibir asesoramento e/ou propostas de formación gratuíta. 85% 90% 90% 95% I.O.V.1.4 I.O.V.1.4.1.1 O 99% do voluntariado é capaz de desenvolver o seu labor 90% 99% 100% 90%
 45. 45. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 44 O.X.E. Favorecer unha educación profesional nos campos da educación, das ciencias sociais e do medioambiente ÁREA 2: EDUCACIÓN Nivel de actuación Indicador Nivel conforme Nivel desexado Resultados datos históricos / Actuais H R I.O.V.2.1 Formación I.O.V.2.1.1.1 O 85% do alumnado é quen de propoñer medidas para intervir na animación social da comunidade. 80% 85% 95% 95% I.O.V.2.1.1.2 O 90% do alumnado supera a fase teórica dos cursos. 85% 90% 100% 93% I.O.V.2.1.2 Ao longo do ano establécese como mínimo dous encontros para o intercambio de experiencias con outras entidades. 1 2 3 4 Sensibilización con total autonomía. I.O.V.1.4.1.2 Incrementa un 30% o nº de persoas voluntarias que asinan protocolo coa entidade 25% 30% 30% 60% I.O.V.1.4.2 O 99% das actividades de integración desenvólvense sen rexistrar ningunha forma de rexeitamento social. 90% 100% 100% 90% I.O.V.1.4.3 O 100% dos meses manterase contacto cos centros de rehabilitación e/ou derivación de voluntariado. 90% 100% - 100% I.O.V.1.4.4 O 100% do material de sensibilización dáse a coñecer tamén en formatos propios das novas tecnoloxías. 90% 100% 100% 100% I.O.V.1.4.5 O 95% das actividades levadas a cabo valoran e respectan a diferenza individual e a igualdade de oportunidades. 90% 95% - 100% I.O.V.1.4.6 O 90% das persoas participantes amósase motivado/a coas actividades relacionadas co medioambiente. 85% 90% - 95%
 46. 46. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 45 I.O.V.2.1.3.1 O 90% do alumnado amosa que a formación recibida é útil para o emprendemento. 80% 90% - 80% I.O.V.2.1.3.2 O 40% do alumnado amosa iniciativa cara o emprendemento, asociacionismo e creación de empresas e organismos. 30% 40% - 40% I.O.V.2.1.4 O 90% do material didáctico propio empregado nos cursos divulgarase en diferentes soportes. 80% 90% 100% 100% I.O.V.2.1.5 O 90% do equipo da entidade (voluntariado e persoal remunerado) asiste a actividades de formación continua. 85% 90% 100% 83% I.O.V.2.1.6 O 80% do alumnado interpreta a natureza como ferramenta de traballo na animación social. 70% 80% 100% 78% I.O.V.2.1.7.1 O 80% do alumnado desfai prexuízos sobre a enfermidade mental e sensibilízase ao respecto. 70% 80% 90% 90% I.O.V.2.1.7.2 O 90% do alumnado toma conciencia sobre a necesidade do coidado da saúde e do entorno. 80% 90% - 100% I.O.V.2.1.8 O 85% das persoas que entra en contacto coa entidade recibe información e recursos para a intervención asociativa 80% 85% 100% 80% I.O.V.2.1.9 0 90% do alumnado obtén oferta de formación mensualmente. 80% 90% - 95% I.O.V.2.1.10 O 75% do alumnado manifesta o seu agrado pola metodoloxía dos cursos. 70% 75% 80% 97% I.O.V.2.1.11 O 90% dos meses realizáronse actividades formativas vinculadas ao uso das novas tecnoloxías 80% 90% 100% 100% I.O.V.2.2. Educación Medioambiental I.O.V.2.2.1 O 95% do alumnado dos curso de educación ambiental coñece o medio físico e natural. 85% 95% - 90% I.O.V.2.2.2. 400 cativos e cativas benefícianse do programa de educación ambiental a través da horta escolar, viveiro, aula medioambiental e bosque. 200 400 - 300 I.O.V.2.2.3.1. O 90% do alumnado manifesta o seu agrado cos formación medioambiental. 80% 90% - 93% I.O.V.2.2.3.2 O 80% do alumnado manifesta en enquisas o seu desexo e 70% 80% - 85%
 47. 47. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 46 necesidade de formación en temas medioambientais. I.O.V.2.3. Formación de profesorado I.O.V.2.3.1.1 Impártese mínimo un curso de formación de profesorado homologado pola Consellería de Educación. 1 1 - 0 I.O.V.2.3.1.2 O 85% dos meses haberá oferta de formación no eido da Educación Formal e Non Formal. 80% 85% - 90% I.O.V.2.3.2. No 100% das formacións levadas a cabo tratarase, de xeito transversal ou directo, temas encamiñados á saúde e participación cidadá. 95% 100% - 100% O.X.E. Promover a participación cidadá e o encontro social en actividades de animación social. ÁREA 3: PARTICIPACIÓN Nivel de actuación Indicador Nivel conforme Nivel desexado Resultados datos históricos / Actuais H R I.O.V.3.1 Veciñanza I.O.V.3.1.1 O 60% das actividades abertas contan cunha asistencia proporcional á capacidade dos recursos e á difusión realizada 50% 60% 42% 60% I.O.V.3.1.2 O 50% das actividades abertas presentan temáticas pertencentes ao patrimonio social e natural da provincia ou de Galicia 40% 50% 58% 50% I.O.V.3.1.3 Deslocalízase de Vigo o 20% da acción dinamizadora desenvolvida. 15% 20% 58% 65% I.O.V.3.1.4. Haberá mínimo 5 festas de unión da veciñanza. 3 5 - 3 I.O.V.3.2 Xuventude I.O.V.3.2.1 No 85% das actividades con público predominante menor de 36 anos rexístranse actitudes de cooperación e tolerancia. 80% 85% 90% 100% I.O.V.3.2.2 Ofertaranse mínimo 5 tipos de recursos ou medios para a unión da mocidade. 3 5 - 5 I.O.V.3.3 I.O.V.3.3.1 O 25 % do alumnado colabora en entidades sen ánimo de 20% 25% 23% 25%
 48. 48. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 47 Voluntariado e Monitores/as lucro. I.O.V.3.3.2 O 90% das consultas específicas sobre servizos e empresas sociais, asociacionismo son resoltas con éxito. 85% 90% 100% 85% O.X.E. Desenvolver o PXNL canto á normalización do uso do galego no eido da animación social. Nivel de actuación Indicador Nivel conforme Nivel desexado Resultados datos históricos / Actuais H R I.O.V.4.1 Intervención transversal I.O.V.4.1.1 No 99% das actividades está presente a lingua galega 90% 99% 90% 100% I.O.V.4.1.2 Para o 100% das actividades da Asociacion disporase dun servizo de asesoramento lingüístico propio. 90% 100% - 100% I.O.V.4.1.3 O 80% das actividades favorecerán a interrelación de mozos/as con diferentes perfís lingüísticos. 70% 80% 80% 80% I.O.V.4.1.4 No 95% das actividades vinculadas especificamente ao galego asúmese con normalidade a lingua galega. 90% 95% 95% 95% I.O.V.4.1.5 O 95% do monitorado- voluntariado responderá satisfactoriamente naquelas actividades encamiñadas á difusión do galego. 90% 95% 100% 95% I.O.V.4.1.6 O 95% das actividades en contornos naturais incluirán referencias explícitas á toponimia, microtoponimia e vocabulario da natureza en galego 90% 95% 90% 95% I.O.V.4.1.7 O 85% das actividades resólvense con éxito no caso de rexistrar actitudes negativas referidas á transmisión familiar. 80% 85% 100% 100% I.O.V.4.1.8 O 90% das persoas en contacto coas accións da Asociacion manterá unha actitude positiva cara a normalización da lingua. 85% 90% 90% 100%
 49. 49. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 48 I.O.V.4.1.9 O 100% da información da nosa páxina web estará en galego e facilitará o acceso a unha ampla oferta social. 90% 100% 100% 100% I.O.V.4.1.10 No 90% de actividades nas que se conxuga o compromiso social e a tolerancia a lingua de referencia é o galego 85% 90% 100% 100% O.X.E. Ofertar un servizo de orientación e asesoramento laboral e educativo. ÁREA 5: EMPREGO Nivel de actuación Indicador Nivel conforme Nivel desexado Resultados datos históricos / Actuais H R I.O.V.5.1. Asesoramento e Orientación ao Emprego I.O.V.5.1.1.1 Máis de 50 persoas reciben información, orientación e asesoramento acerca do acceso ao mundo laboral. 30 50 - 98 I.O.V.5.1.1.2 O 90% das persoas que acoden ao Punto EmpregARTE son quenes de facer con total autonomía un currículum e unha carta de presentación. 80% 90% 100% I.O.V.5.1.1.3 Hai un seguimento inicial do 100% dos casos de inserción laboral de calquera sector. 90% 100% 90% 100% I.O.V.5.1.2. Máis de 50 persoas reciben información, orientación e asesoramento sobre os recursos educativos dispoñibles. 45 50 400 I.O.V.5.2 Apoio ao emprende- mento e ao asociacio- nismo I.O.V.5.2.1.1 Rexístranse mínimo 15 consultas acerca do emprendemento e o asociacionismo. 10 15 7 15 I.O.V.5.2.1.2 Hai un seguimento inicial do 100% dos casos de emprendemento e asociacionismo. 90% 100% 90% 100% I.O.V.5.2.2 O 80% das consultas sobre emprendemento reciben o apoio e acompañamento demandado. 70% 80% - 80% I.O.V.5.3 Intervención I.O.V.5.3.1 O 90% dos usuarios/as son quenes de aproveitar os recursos do seu entorno máis próximo cara a inserción social e 80% 90% - 80%
 50. 50. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 49 prelaboral laboral. I.O.V.5.3.2 O 90% dos usuarios/as teñen rutinas prelaborais dentro do ámbito da natureza. 80% 90% - 100% I.O.V.5.3.3 O 50% dos usuarios/as amosan unhas habilidades, capacidades e actitudes positivos cara a inserción no mundo laboral. 40% 50% - 45% Destacamos a inserción laboral de dúas das nosas persoas usuarias en empregos relacionados co medioambiente. Nun dos casos, como parte do equipo do mantemento dos xardíns dun centro escolar, e noutro caso, como encargado auxiliar do mantemento dunha horta e dun viveiro. En ambos casos, trátase dun contrato a xornada parcial dunha duración mínima dun ano.
 51. 51. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 50 9 SUSTENTABILIDADE FUTURA Tras a labor realizada este ano 2014, e máis o feito en anos anteriores en prol das persoas con enfermidade mental, e visto o aumento de demanda e da boa resposta ás iniciativas por parte da entidade, consideramos de real importancia e de obrigado cumprimento, pola nosa parte, seguir ofertando este servizo a persoas nas circunstancias mencionadas. É unha necesidade social. É por iso que en Xaruma estamos dispostos a pór todo o noso esforzo e empeño para facer isto posible, acompañándonos sempre dun traballo en rede que garanta a optimización dos recursos tanto humanos como do entorno, ademais do enriquecedor que resulta sempre compartir e/ou intercambiar experiencias. Para elo, parécenos importante seguir contando con este tipo de axuda e apoios, pois contribúen a facer posible a labor levada a cabo pola entidade así como os resultados observados a través da mesma.
 52. 52. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 51 10 MOSTRA FOTOGRÁFICA
 53. 53. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 52
 54. 54. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 53 .
 55. 55. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 54
 56. 56. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 55
 57. 57. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 56
 58. 58. Este documento é propiedade de XARUMA, quen se reserva o dereito de solicitar a súa devolución cando así se estime oportuno. Non se permite facer copia parcial ou total do mesmo, así como mostralo a empresas ou particulares sen a expresa autorización por escrito da Xunta de Goberno de Xaruma 57

×