Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Microsoft word 2010 فێربوونی مایکرۆسۆفت ۆرد

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫وووسەر‬ Page 1
‫فێرتى‬
‫و‬
‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬
2010
‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 2
‫کتێة‬ ‫ًاوی‬
–
‫فێرتى‬
‫و‬
‫وۆرد‬ ‫...
‫فێرتى‬
‫و‬
‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬
2010
‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 3
‫ەەەەەییە‬‫ە‬‫ۆغ‬ ‫د‬ ‫ەەەەەایەی‬‫ە‬...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Homo sapiens presentation 6F
Homo sapiens presentation 6F
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 101 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Bahzad5 (20)

Publicité

Microsoft word 2010 فێربوونی مایکرۆسۆفت ۆرد

 1. 1. ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫وووسەر‬ Page 1
 2. 2. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 2 ‫کتێة‬ ‫ًاوی‬ – ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫ًىوضەر‬ – ‫حطي‬ ‫ضعید‬ ‫ضلێواى‬ ‫دەرتارەی‬ – ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫ضاڵ‬ – ‫زضتاًی‬ ٦١٠٦ ‫هاوڕێ‬ ‫هەهىو‬ ‫تە‬ ‫پێػکەغە‬ ‫کتێثە‬ ‫ئەم‬ ‫یاًن‬ ‫فێرخىازێك‬ ‫گػت‬ ‫تە‬ ‫پێػکەغە‬ ‫وە‬ ‫دۆضت‬ ‫زاًطت‬ ‫ی‬ ‫تە‬ ‫کۆهپیىتەردا‬ ‫زاًطتی‬ ‫تىاری‬ ‫لە‬ ‫تایثەتی‬ ‫خىێٌدکا‬ ‫راًی‬ ‫هحەدەکەهاى‬ ‫یەکی‬ ‫قۆًاغی‬ . ‫حطي‬ ‫ضعید‬ ‫ضلێواى‬ : ‫ًىوضەر‬ ‫هاهۆضتای‬ ‫پەیواًگای‬ ‫کۆهپی‬ ‫ى‬ ‫گەرهیاًی‬ ‫تەری‬ ‫ًاحىکوی‬
 3. 3. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 3 ‫ەەەەەییە‬‫ە‬‫ۆغ‬ ‫د‬ ‫ەەەەەایەی‬‫ە‬‫ه‬ ‫ەەەەەس‬‫ە‬‫تەڕێ‬ ‫تەرزو‬ ‫گەورەی‬ ‫ەەەەەىای‬‫ە‬‫خ‬ ‫ەەەەەاوی‬‫ە‬ً‫تە‬ ‫ەەەەەەرەتا‬‫ە‬‫ض‬ ‫زۆرە‬ ‫کی‬ ‫ەەەەەىای‬‫ە‬‫خ‬ ‫کە‬ ‫دا‬ ‫یەەەەەەەارهەتی‬ ‫گەورە‬ ‫م‬ ‫ڕەخطەەەەەەەاًدم‬ ‫تەەەەەەەۆ‬ ‫دەرفەتەەەەەەەی‬ ‫و‬ ‫تەەەەەەەۆ‬ ‫ئەوەی‬ ‫کت‬ ‫ئەم‬ ‫ێثە‬ ‫تەەەەەەەۆ‬ ‫تەەەەەەەاى‬ ‫ەەەەەەکەم‬‫ە‬‫ت‬ ‫ەەەەەەادە‬‫ە‬‫ئاه‬ ‫ەەەەەەىادار‬‫ە‬‫هی‬ ‫م‬ ‫ەەەەەەىا‬‫ە‬‫تت‬ ً ‫ن‬ ‫ئە‬ ‫ەەەەەەگەی‬‫ە‬‫ڕێ‬ ‫لە‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ەەەەەەثەوە‬‫ە‬‫کتێ‬ ‫ەەەەەەىردی‬‫ە‬‫ک‬ ‫ەەەەەەاًەی‬‫ە‬ ‫تێث‬ ‫ەەەەەىاری‬‫ە‬‫لەت‬ ‫ەەەەەتی‬‫ە‬‫زاًط‬ ‫ەەەەەىتەردا‬‫ە‬‫کۆهپی‬ ‫ەەەەە‬‫ە‬‫ت‬ ‫ەەەەەدتر‬‫ە‬ً‫ەهە‬ ‫دەو‬ ‫کەم‬ ‫ەەەەەا‬‫ە‬‫ه‬ ‫ەەەەەتە‬‫ە‬‫تثێ‬ ‫ەەەەەا‬‫ە‬‫هەروەه‬ ‫وە‬ ‫یەی‬ ‫ضەەەەەەى‬ ‫و‬ ‫تەەەەەەۆ‬ ‫دوەرگرتي‬ ‫ئەو‬ ‫کەضەەەەەەاًە‬ ‫ي‬ ‫کەئەیاًەوێەەەەەە‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫لە‬ ‫هەتەەەەەە‬ ‫غەەەەەەارەزاییاى‬ ‫ەرًەەەەەەاهەی‬ ‫ەەەەەەەۆفت‬‫ە‬‫هایکرۆض‬ ‫دا‬ ‫وۆرد‬ ‫هەر‬ ‫ەەەەەەەىادارم‬‫ە‬‫هی‬ ‫ەەەەەەەا‬‫ە‬‫هەروەه‬ ‫وە‬ ‫تە‬ ‫ەەەەەەەىێٌەرێکی‬‫ە‬‫خ‬ ‫ڕ‬ ‫ەەەەەەەس‬‫ە‬‫ێ‬ ‫ەەەەەەەٌەی‬‫ە‬‫ڕەخ‬ ‫تە‬ ‫ەەەەەەتێکن‬‫ە‬‫غ‬ ‫کە‬ ‫ەەەەەەایە‬‫ە‬‫ٌی‬ ‫د‬ ‫ەەەەەەاى‬‫ە‬‫ی‬ ‫ەەەەەەاتەتەکە‬‫ە‬‫ت‬ ‫ەەەەەەێکی‬‫ە‬‫تەغ‬ ‫هەر‬ ‫ەەەەەەکردًی‬‫ە‬‫تاض‬ ‫ەەەەەەەر‬‫ە‬‫لەض‬ ‫هەیە‬ ‫زۆر‬ ‫ەەەەەێ‬‫ە‬‫تەغ‬ ‫کە‬ ‫ەەەەەتثکا‬‫ە‬‫هەض‬ ‫ەەەەەاى‬‫ە‬‫ی‬ ‫ەەەەەکردووە‬‫ە‬‫تاض‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫ەەەەەىاى‬‫ە‬‫خ‬ ‫ەەەەەاى‬‫ە‬‫ی‬ ‫ەەەەەراوەتەوە‬‫ە‬‫ًەک‬ ‫ڕووى‬ ‫ەەەەە‬‫ە‬‫ئاگاداره‬ ‫ەەەەەتەوە‬‫ە‬‫دەتیٌێ‬ ‫ەەەەەدا‬‫ە‬‫تێ‬ ‫ەەەەەاًی‬‫ە‬‫ڕێسه‬ ‫ەی‬ ‫هە‬ ‫اى‬ ‫ەەەەەەوە‬‫ە‬‫ضىپاض‬ ‫تە‬ ‫ەەەەەاتەوە‬‫ە‬‫تک‬ ‫و‬ ‫ەەەەەٌە‬‫ە‬‫ڕەخ‬ ‫ەەەەەەي‬‫ە‬‫دەکەی‬ ‫ەەەەەە‬‫ە‬‫خێثەخ‬ ‫ەەەەەەٌیارەکەی‬‫ە‬‫پێػ‬ ، ‫لەواًەی‬ ‫ەەەەەەاى‬‫ە‬‫ی‬ ‫ەەەەەەەی‬‫ە‬‫ووغ‬ ‫ەەەەەەىێٌدا‬‫ە‬‫غ‬ ‫ەەەەەەدێ‬‫ە‬ً‫هە‬ ‫لە‬ ‫ە‬ ‫ئٌگلیەەەەەەەەسین‬ ‫یەەەەەەەەاى‬ ‫عەرەتەەەەەەەەی‬ ‫تەکارهێٌات‬ ‫ێەەەەەەەە‬ ‫ت‬ ‫چەەەەەەەەىًکە‬ ‫کەەەەەەەەىردییەکەی‬ ‫ووغەەەەەەەەە‬ ‫ئەگەر‬ ‫ەەەەەەارتێٌن‬‫ە‬‫تەک‬ ً‫لەوا‬ ‫ڕووى‬ ‫زۆر‬ ‫ەیە‬ ‫ەەەەەەت‬‫ە‬‫ًەتێ‬ . ‫ەەەەەەا‬‫ە‬‫تێٌەگ‬ ‫ەەەەەەی‬‫ە‬‫لێ‬ ‫ەەەەەەی‬‫ە‬‫تەتاغ‬ ‫کەش‬ ‫ەەەەەەدێ‬‫ە‬ً‫هە‬ ‫و‬ .
 4. 4. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 4 < < < ‫ًاوەڕۆک‬ > > > ‫الپە‬ ‫ڕ‬ ‫ە‬ ‫تاتە‬ 8 - 7 ً‫چۆ‬ ‫تەرًاهەکە‬ ‫چىًەضەر‬ ‫کردًەوەو‬ ‫ێتی‬ 10 - 9 ‫و‬ ‫ضىود‬ ‫پێکهاتەکەی‬ 12 - 11 )File ‫یەکەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 19 - 13 (Home ‫دووەم‬ ‫تەغی‬ ‫(لیطتی‬ 33 – 20 (Insert ‫ضێیەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 40 – 34 (Page Layout ‫چىارەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 47 – 41 (References ‫پێٌدەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 58 – 48 (Mailing ‫غەغەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 63 – 59 (Review ‫تەغی‬ ‫حەوتەم(لیطتی‬ 68 - 64 (View ‫هەغتەم(لیطتی‬ ‫تەغی‬ 70 – 69 :‫گرًگ‬ ‫پرضیاری‬ ‫هەًدێ‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫تۆ‬ ‫پاضۆرد‬ ‫داًاًی‬
 5. 5. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 5 73 – 71 ‫زیاد‬ ‫تەرًاهەدا‬ ‫لەم‬ ‫ًىێ‬ ‫تاتی‬ ‫کردًی‬ 75 - 74 ‫تەرًاهەدا‬ ‫لەم‬ ‫هۆکارەکەی‬ ‫و‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫خۆرەکاًی‬ 76 – 75 ‫خیاتی‬ ‫لە‬ ‫تٌىوضن‬ ‫ضەرەوە‬ ‫تۆ‬ ‫خىارەوە‬ ‫لە‬ ‫ًىوضیي‬ ‫چۆى‬ ‫لە‬ ‫ئەوەی‬ ‫تێت‬ ‫خىارەوە‬ ‫تۆ‬ ‫ضەرەوە‬ 77 ‫هەهاى‬ ‫تە‬ ‫ترەوە‬ ‫تەرًاهەیەکی‬ ‫لە‬ ‫خۆی‬ ‫وەک‬ ‫ًىوضیي‬ ‫هێٌاًی‬ ‫ئەو‬ ‫ضتایل‬ ‫پێیدراوە‬ ‫کە‬ ‫ەی‬ 78 ‫غێىەی‬ ‫تە‬ ‫تێت‬ ‫یەک‬ ‫وەک‬ ‫دێڕەکاًی‬ ‫تکەم‬ ‫ًىوضیٌەکاًن‬ ‫لە‬ ‫وا‬ ‫چۆى‬ ‫هۆًراوە‬ ‫دێڕەکاًی‬ 80 – 78 ‫کەش‬ ‫ئەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەکاًواى‬ ‫ضتایلی‬ ‫تۆ‬ ‫پاضۆرد‬ ‫داًاًی‬ ‫چۆًێتی‬ ‫ًەتىاًێت‬ ‫تکا‬ ‫دەضتکاری‬ 83 – 81 ‫فۆتۆغۆپ‬ ‫ضپی(عادی)تەت‬ ‫و‬ ‫ڕەظ‬ ‫تۆ‬ ‫هلەوەى‬ ‫وێٌەی‬ ‫گۆڕیٌی‬ 85 – 84 ‫چ‬ ‫فایل‬ ‫چەًد‬ ‫طتٌی‬ ‫ڕێک‬ ‫ۆًێتی‬ ‫ێ‬ ‫غاغەکەدا‬ ‫لە‬ ‫ت‬ ‫هەهاى‬ ‫ە‬ ‫قەتارەوە‬ 86 – 85 ‫ووغ‬ ‫خىێٌدًەوەی‬ ‫ئٌگلیسییەکاى‬ ‫ە‬ ‫دەًگ‬ ‫تە‬ ‫تەرًاهەکەوە‬ ‫لەالیەى‬ 88 – 87 ‫تەرًاهەدا‬ ‫لەم‬ ‫ڕەًگاوڕەًگ‬ ‫و‬ ‫خۆراوخۆر‬ ‫چىارچێىەی‬ ‫داًاًی‬
 6. 6. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 6 92 – 89 ‫لە‬ ‫خىێٌدًگا‬ ‫و‬ ‫پەیواًگا‬ ‫و‬ ‫زاًکۆ‬ ‫ی‬ )‫هێوا(لۆگۆ‬ ‫داًاًی‬ ‫چۆًێتی‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫وە‬ ‫ئٌتیحاًیدا‬ ‫ئەضیلەی‬ ‫کردى‬ ‫لۆگۆکە‬ ‫لەضەر‬ 94 – 93 ‫تازًەیی‬ ‫تەغێىەی‬ ‫ًىوضیٌەکاًواى‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫چۆًێتی‬ 97 - 95 ‫غێى‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫ئەًدازەی‬ ‫ەی‬ ‫ی‬ ‫تەکارهێٌای‬ ‫تەت‬ ‫تر‬ ‫غێىەیەکی‬ ‫تۆ‬ ‫وێٌە‬ ‫فۆتۆغۆپ‬ ‫تەرًاهەی‬ 98 ‫وۆرد‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫داخطتٌی‬ ‫تۆ‬ ‫ڕێگەیەک‬ ‫چەًد‬ 100 - 99 ‫کیثۆردکە‬ ‫لەضەر‬ ‫تەرًاهەدا‬ ‫لەم‬ ctrl ‫دوگوەی‬ ‫ئیػەکاًی‬ 101 ‫کۆتایی‬
 7. 7. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 7 ً‫چۆ‬ ‫تەرًاهەکە‬ ‫چىًەضەر‬ ‫کردًەوەو‬ ‫ێتی‬ ‫ڕێگەکاى‬ ‫لە‬ ‫یەکێکە‬ ‫ئەهە‬ ‫تکەیٌەوە‬ ‫وۆرد‬.‫م‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ڕێگەیەک‬ ‫چەًد‬ ‫تە‬ Start All program Microsoft Office Microsoft word 2010 ‫وۆردە‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫ڕووکاری‬ ‫ئەهەظ‬ { .docx ‫یاى‬ .doc { ‫لە‬ ‫تریتییە‬ ‫(ەکەی‬Extension)‫پاغگر‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫ض‬ ‫ەرًح‬
 8. 8. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 8 ‫دەردەکەوێ‬ ‫دا‬ ‫ت‬ . Title Bar ٠ ‫پە‬ ‫ًاوی‬ . ‫ڕ‬ ‫لە‬ ‫ەکەهاى‬ ‫تەکاتێکی‬ ‫دەتىاًیي‬ Quick Access Toolbar ٦ . ‫پە‬ ‫دروضتکردًی‬ ، ‫خەزًکردى‬ : ‫وەک‬ ‫تدەیي‬ ‫ئەًدام‬ ‫کارەکاًواى‬ ‫کەهتر‬ ‫ڕ‬ ‫کە‬ ، ‫ًىێ‬ ‫ەی‬ ‫کۆپی‬ ، ‫هتد‬..... . ٣ ‫تاتەکا‬ . ‫هەغت‬ ‫ژهارەیاى‬ ‫تەرًاهەکەیە‬ ‫ًی‬ ‫تاتە‬ . ٤ .‫لەخۆدەگرێت‬ ‫ئایکۆى‬ ‫ژهارەیەک‬ ‫هەریەکەیاى‬ ‫گرووپەکاًە‬ . ٥ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ ‫ئایکۆًەکاًە‬ . ‫ئیػێکواى‬ ‫تکەیي‬ ‫یەکێکیاى‬ ‫هەر‬ ‫لە‬ ‫ئ‬ ‫تۆ‬ . ‫دەدا‬ ‫ەًدام‬ ٦ .‫ئاضۆییە‬ ‫ڕاضتە(هطتەرە)ی‬ . ٧ .‫ضتىوًییە‬ ‫ڕاضتە(هطتەرە)ی‬ . ٨ ‫پە‬ ‫ژهارەی‬ . ‫ڕ‬ .‫ەکەیە‬ ٩ ‫پە‬ ‫هەهىو‬ ‫لە‬ ‫ًىوضیىهاًە‬ ‫کە‬ ‫ووغاًەیە‬ ‫ئەو‬ ‫ژهارەی‬ . ‫ڕ‬ ‫ەک‬ ‫ا‬ .‫ًدا‬ ٠١ .‫ڕێسهاًییە‬ ‫ەی‬ ‫هە‬ ‫چاککردًەوەی‬ . ٠٠ .‫پەڕەکەیە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫چۆًێتی‬ . ٠٦ .‫تێدادەکەیي‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫کە‬ ‫غىێٌە(ًاوچە)یە‬ ‫ئەو‬ .
 9. 9. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 9 ‫وۆ‬.‫م‬ ‫تەکاردێ‬ : ‫رد‬ ‫ت‬ [ ‫تۆًىوضیٌی‬ ‫تحث‬ ( ‫ڕاپۆر‬ ) ، ، ‫کتێة‬ .] ‫هتد‬ ..‫ئٌتیحاًی‬ ‫ئەضیلەی‬ ‫ێکیع‬ Tab ‫ژهارەیاى‬ ‫کە‬ ‫ێل‬ ٨ ‫هەر‬ ‫وە‬، ‫هەغتە‬ Tab ‫لەچەًد‬ ‫پێکهاتىوە‬ ‫وۆرد‬ ‫تەرًاهەی‬ . ‫ێ‬ Icon ‫چەًد‬ ‫لە‬ ‫پێکهاتىوە‬ ‫گرووپێکیع‬ ‫هەر‬ ‫وە‬ ‫ێ‬ Group ‫چەًد‬ ‫لە‬ ‫پێکهاتىوە‬ Microsoft Word Tab-1 Tab-2 Tab-8 Tab Group-1 Group-2 Group-n Group Icon-1 Icon-2 Icon-n ‫ضىدەکەی‬
 10. 10. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 10 ‫تاتێکدا‬ ‫هەر‬ ‫لە‬ ‫خیاوازە‬ ‫گرووپەکاى‬ ‫ژهارەی‬ ‫تەاڵم‬ /T.B ‫گر‬ ‫هەر‬ ‫لە‬ ‫خیاوازە‬ ‫ئایکۆًەکاًیع‬ ‫ژهارەی‬ ‫هەروەها‬ .‫ووپێکدا‬ ‫ضەرًح‬
 11. 11. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 11 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫زاًیارییەکاى‬ ‫پاغەکەوتکردًی‬ ‫تۆ‬ : Save ٠ . ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تەًاوێکی‬ ‫دووتارە‬ ‫زاًیارییەکاى‬ ‫پاغەکەوتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫یاى‬ ‫تر‬ : Save as ٦ . ‫غێىازێکی‬ .‫تگۆڕیي‬ ‫غىێٌەکەغی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫وە‬ ‫تر‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫کردًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫پێػتر‬ ‫کە‬ ‫فایالًەی‬ ‫ئەو‬ ‫خەزًکراو‬ ‫ى‬ . : Open ٣ . ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫تەرًاهەکە‬ ‫داخطتٌی‬ ‫تۆ‬ : Close ٤ . ‫لێرەدا‬ ‫دەرتار‬ ‫هەیە‬ ‫زاًیاری‬ ‫هەًدێل‬ ‫تەرًاهەکە‬ ‫ەی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ًوىوًە‬ ‫تۆ‬ ‫لێرەوە‬ : Info ٥ . ‫ڕو‬ ‫تە‬ ‫دواتر‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫تۆ‬ ‫داتٌێیي‬ ‫پاضۆرد‬ ‫پاضۆرد‬ ‫داًاًی‬ ‫چۆًێتی‬ ‫تاضی‬ ‫وًی‬ ‫ەکە‬ .‫دەکەیي‬
 12. 12. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 12 ‫پێع‬ ‫لەوەو‬ ‫کە‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫پرۆژاًە‬ ‫ئەو‬ ‫هەهىو‬ ‫لێرەدا‬ ‫تەکارهاى‬ ‫هێٌاوە‬ . : Recent ٦ . ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫پەڕەیەکی‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىێ‬ . : New ٧ . ‫تەغەو‬ ‫ئەم‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫ز‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ە‬ ‫ەی‬ ‫ت‬ ‫اًیارییەکاًواى‬ ‫الپە‬ ‫ضەر‬ ‫ٌە‬ ‫ڕ‬ .‫ەکاى‬ : Print ٨ . ‫ت‬ ‫فایلەکاًواى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەدا‬ ‫تۆ‬ ‫تگىازیٌەوە‬ ‫ئیوەیڵ‬ ‫ەڕێگەی‬ : Save & Send ٩ . .‫تگۆڕیي‬ ‫فایلەکاًواى‬ ‫پاغگری‬ ‫خۆری‬ ‫وە‬ ‫خێگەیەکیتر‬ .‫تەرًاهەکە‬ ‫لەضەر‬ ‫زیاتر‬ ‫زاًیاری‬ ‫وەرگرتٌی‬ ‫تۆ‬ ‫دەدا‬ ‫یارهەتیواى‬ ‫تەغە‬ ‫ئەم‬ : Help ٠١ . Display , Language ‫ئەم‬ ‫تەغە‬ ‫وەک‬ ‫دەگرێ‬ ‫خۆ‬ ‫لە‬ ‫کار‬ ‫کۆهە‬ : Option ٠٠ . . .. ‫ل‬ ‫یىزەرەکە‬ ‫ًاوی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫هتد‬. .‫تثیٌیي‬ ‫ێرەدا‬ Save , ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫تەرًاهەکە‬ ‫لە‬ ‫چىوًەدەرەوە‬ ‫تۆ‬ : Exit ٠٦ .
 13. 13. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 13 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫کردووە‬ ‫کەتواى‬ ‫یا‬ ‫کۆپی‬ ‫کە‬ ‫داتایەی‬ ‫ئەو‬ ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ : Paste ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ ‫و‬ ‫تڕیي‬ .‫تر‬ ‫غىێٌێکی‬ ‫تۆ‬ ‫غىێٌێکەوە‬ ‫لە‬ ‫داتا‬ ‫گرتٌی‬ ‫هە‬ : Cut ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫داتاکاى‬ ‫لەتەرگرتٌەوەی‬ ‫تۆ‬ : Copy ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫ضیفەتی‬ ‫گىاضتٌەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫داتایەک‬ ‫تۆ‬ : Format Painter .‫تر‬ ‫داتایەکی‬
 14. 14. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 14 Font ‫تەکاردێ‬ : ‫ت‬ ‫خۆری‬ ‫دیاریکرًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەک‬ .‫ە‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫قەتارەی‬ ‫دیاریکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ . : Font Size ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫قەتارەی‬ ‫گەورەکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ . : Increase Font Size ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫قەتارەی‬ ‫تچىوکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ . : Decrease Font Size ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫ەوە‬ ‫ضوۆ‬ ‫لە‬ ‫پیتەکاى‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ )‫(تچىک‬ ‫تۆ‬ : Change Case ‫کەپیتەڵ‬ )‫(گەورە‬ .‫تەپێچەواًەغەوە‬ ‫وە‬ ‫ض‬ ‫ە‬ ‫رًح‬ ‫ئەو‬ ‫هەهىو‬ ‫و‬ ‫پػتەوە‬ ‫ڕەًگی‬ ‫و‬ ‫فۆًت‬ ‫ڕًگی‬ ‫و‬ ‫فۆًت‬ ‫خۆری‬ ‫واتە‬ ) ‫(ضیفە‬ ‫فۆڕها‬ .‫هەیە‬ ‫ًىوضیٌەکەوە‬ ‫تە‬ ‫پەیىەًدی‬ ‫غتاًەی‬
 15. 15. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 15 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫ئەو‬ ‫ضڕیٌەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫داوهاًە‬ ‫کە‬ ‫تایثەتوەًدییەی‬ : Clear Formatting .‫داتایەك‬ ‫تە‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫تۆخکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ەک‬ ‫اى‬ . : Bold ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫الرکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ەکاى‬ . : Italic ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫ژێر‬ ‫تە‬ ‫داى‬ ) ‫هێڵ(خە‬ ‫تۆ‬ ً‫ەکا‬ ‫دا‬ . : Underline ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫تۆ‬ ‫)د‬ ‫ێڵ(خە‬ ً‫ًىوضیٌەکا‬ ‫تەًاوەڕاضتی‬ ‫اى‬ ‫دا‬ . : Strikethrough .H2O ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ ‫وەک‬ ‫کیویاییەکاى‬ ‫هێوا‬ ‫ًىوضیٌی‬ : Subscript ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫تیرکاری‬ ‫تاتەتی‬ ‫لە‬ ‫تىاى‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫تۆ‬ .‫فیسیادا‬ : Superscript ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫چىارچێىە‬ ‫داًاًی‬ ‫و‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫غێىازی‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ : Text Effect .‫ًىوضیٌەکە‬ ‫تۆ‬ ‫ضێثەر‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫ًىوضیي‬ ‫تەختی‬ ‫ڕًگکردًی‬ ‫تۆ‬ : Text Highlight Color ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫ڕەًگی‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ : Font Color
 16. 16. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 16 .‫ًییە‬ ‫گرًگ‬ ‫تێیدا‬ ‫ڕیستەًدی‬ ‫کە‬ ‫لیطتاًەی‬ ‫ئەو‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Bullet ‫گر‬ ً .‫گە‬ ‫ت‬ ‫تەکاردێت‬ ‫لیطتاًەی‬ ‫ئەو‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫ۆ‬ ‫ڕیستەًدی‬ ‫تێیدا‬ :Numbering ‫تەکاردێ‬ ‫کاتێل‬ ‫ت‬ ‫کە‬ ‫تری‬ ‫لقی‬ ‫لیطتەکە‬ ‫وەک‬ ‫لێثێتەوە‬ : : Multilevel List ٠ ‫ب‬ ، ‫آ‬ ) ‫ج‬ ، . .‫دێڕەکاى‬ ‫ضەرەتای‬ ‫لە‬ ‫ضپەیطە‬ ‫کەهکردًی‬ ‫تۆ‬ : Decrease Indent : ‫لە‬ ‫ضپەیطە‬ ‫زیادکردًی‬ ‫تۆ‬ .‫دێڕەکاى‬ ‫ضەرەتای‬ Increase Indent ‫ًى‬ ‫ئاڕاضتەی‬ ‫و‬ ‫ضیٌە‬ ‫کاًە‬ ‫لەالی‬ : Left-to-Right Text Duration .‫ڕاضت‬ ‫تۆ‬ ‫چەپەوە‬
 17. 17. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 17 ‫ًى‬ ‫ئاڕاضتەی‬ ‫و‬ ‫ضیٌە‬ ‫کاًە‬ ‫ڕاضتەوە‬ ‫لەالی‬ : Right–to-Left Text Duration .‫چەپ‬ ‫تۆ‬ . A-Z ، Z-A ‫ڕیسکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیٌەکاًە‬ ‫لە‬ ‫أ‬ - ‫ي‬ ، ‫ي‬ - ، ‫أ‬ ٠ - ٩ ، ٩ - ٠ ، : Sort ٌ‫ًىوضی‬ ‫تردًی‬ ‫ەک‬ ‫اًە‬ .‫چەپ‬ ‫الی‬ ‫تۆ‬ : Align Text Left ٌ‫ًىوضی‬ ‫تردًی‬ ‫ەکاًە‬ .‫ًاوەڕاضت‬ ‫تۆ‬ : Center .‫ڕاضت‬ ‫الی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تردًی‬ : Align Text Right ‫چەًد‬ ‫غێىەیەکی‬ ‫خیاواز‬ ‫ترە‬ ‫تۆ‬ ‫لەًاو‬ ‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫داًاًی‬ : Justify ‫پە‬ ‫ڕ‬ ‫ەکەدا‬ . ‫ضپەیطی‬ ‫کەهکردًی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تۆ‬ : Line and Paragraph Spacing ‫دێ‬ ‫ًێىاى‬ ‫ڕ‬ .‫ًىوضیٌەکاًە‬ ‫و‬ ‫ەکاى‬
 18. 18. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 18 ‫تەکاردێت‬ )‫(تاکگراوًدەکە‬ ‫پەڕەکە‬ ‫ڕەًگکردًی‬ ‫تۆ‬ . : Shading ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ (‫هێڵ‬ ‫چىارچێىە‬ ،‫خىارەوە‬،‫ضەرەوە‬ { ‫لەالی‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تۆ‬ ‫)یە‬ : Border ‫ًاوەڕاضت‬،‫چەپ‬،‫ڕاضت‬ )‫ضتىًی‬ ‫و‬ ‫ی(ئاضۆیی‬ .} .‫چییە‬ ‫ضىودی‬ ‫دەتێتەوە‬ ‫ڕووى‬ ‫و‬ ‫دەکەیي‬ ‫تاضی‬ ‫دا‬ Table of content ‫تاتەتی‬ ‫لە‬
 19. 19. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 19 ‫دوای‬ ‫تە‬ ‫گەڕاًە‬ ‫تۆ‬ .‫پیتێکدا‬ ‫یاى‬ ‫ووغە‬ : Find ‫پیتێکی‬ ‫یا‬ ‫ووغە‬ ‫تۆ‬ ‫پیتێکە‬ ‫یا‬ ‫ووغە‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ .‫تر‬ : Replace ‫ًىوضیٌەکاًە‬ ‫دیاریکردًی‬ ‫تۆ‬ : . Select
 20. 20. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 20 ‫تۆ‬ ‫تێدایە‬ ‫تەرگی‬ ‫لە‬ ‫غێىەیەک‬ ‫چەًد‬ ‫کتێة‬ ‫تەرگی‬ ‫واتە‬ : Cover Page ‫تەکاریدێٌیي‬ ‫خىاًکاری‬ ‫ئاهادەکراوى‬ ‫پێػتر‬ ‫کە‬ . .‫ًىێ‬ ‫پەڕەی‬ ‫زیادکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێي‬: Page Break & Blank Page
 21. 21. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 21 ‫ضتىًەکاى‬ ‫و‬ ‫یس‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬ ‫ڕ‬ ‫ژهارەی‬ : Insert Table :‫خىارەوە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تەم‬ ‫تکەیي‬ ‫دیاری‬ ‫ژهارەی‬ ‫ضتىوًەکاًی‬ .‫دەًىوضیي‬ ‫تێدا‬ Column ‫دەًىوضیي‬ ‫تێدا‬ ‫ڕیسەکاًی‬ ‫ژهارەی‬ Row
 22. 22. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 22 Insert table ‫خػتەیەک‬ ‫تواًەوێ‬ ‫ئەگەر‬ ‫دروضتثکەیي‬ 5 ‫تای‬ 6 ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئەوا‬ ‫تی‬ ‫تۆکط‬ ‫ئەم‬ ‫دەکەیي‬ ‫ە‬ ‫تۆ‬ ‫هاى‬ :‫دەکرێتەوە‬ Column = 6 Row = 5 Row &Column ٠ Column ٦ Column ٣ Column ٤ Column ٥ Column ٦ Row ٦ Row ٣ Row ٤ Row ٥
 23. 23. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 23 ‫تە‬ ‫خۆهاى‬ ‫ئەهەوە‬ ‫ڕێگەی‬ ‫لە‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫پێٌىوضکە‬ ‫ڕیس‬ : Draw Table ‫تک‬ ‫ضتىًەکاى‬ ‫و‬ .‫ێػیي‬ ‫دوو‬ ‫غاغەکە‬ ‫لەضەرەوەی‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫دەکەیي‬ ‫کە‬ )Table( ‫خػتە‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ ‫تاتەوە‬ ‫دوو‬ ‫ئەم‬ ‫لەڕێگەی‬ Design & Layout ‫تەًاوی‬ ‫دەت‬ ‫دروضت‬ ‫کاتی‬ ‫ی‬Tab ‫ی‬ ) ‫ضڕیٌەوە‬ (‫کەهکردى‬ ‫و‬ ‫کردى‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫قەتارە‬ ‫و‬ ‫چىارچێىە‬ ‫و‬ ‫ڕەًگ‬ [ ‫هىاضەفا‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ڕیس‬ ‫و‬ ‫هتد‬.......... ‫ضتىوًەکاى‬ ‫تکەیي‬ ‫یاى‬ ‫کۆًترۆ‬ ‫و‬ ‫دیاریثکەیي‬ ] . ‫دروضتکردًی‬ ‫و‬ ‫کێػاى‬ ‫تۆ‬ .‫خػتەیە‬ : Draw Table ‫ضڕیٌەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫خػتەکە‬ ‫ضتىوًەکاًی‬ ‫و‬ ‫ڕیس‬ . : Eraser ‫ضەرًح‬
 24. 24. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 24 .‫وۆرد‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫تۆ‬ ‫کۆهپیتەرەکەوە‬ ‫لە‬ (‫)ڕەضن‬ ‫تەکاردێ‬ : ‫ت‬ ‫وێٌە‬ ‫هێٌاًی‬ ‫تۆ‬ Picture ،‫ئیڤڵ‬ ‫تىرخی‬ ‫وەک‬ ‫تێدایە‬ ‫ی‬ ‫ئاهادەکراو‬ ‫وێٌەیەکی‬ ‫چەًد‬ : ،‫تراکتۆر‬ Clip Art ‫ئا‬،‫ەم‬ ‫قە‬ ‫هتد‬....،‫ژەڵ‬ ‫لێىەرتگ‬ ‫ضىودی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ر‬ .‫تێٌیي‬ ‫تەکاریاى‬ ‫پەڕەکاًواًدا‬ ‫لە‬ ‫و‬ ‫یي‬ : ‫ێکی‬ ‫کۆهە‬ ‫لە‬ ‫وەک‬ ‫تێدایە‬ ‫هتد‬.. ‫فیسیای‬ ‫و‬ ‫تیرکاری‬ ‫غێىەی‬ ‫زۆر‬ Shape .‫تێٌیي‬ ‫تەکاریاى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫دیارە‬ ‫وێٌەکەدا‬
 25. 25. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 25 ‫چارتی‬ ‫و‬ ‫دایەگرام‬ ‫چەًدیي‬ : Insert a SmartArt Graphic ‫ڕاپۆر‬ ‫لە‬ ‫لێىەرتگریي‬ ‫ضىودیاى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫تێدایە‬ ( ‫تحث‬ ) ‫تێٌیي‬ ‫تەکاریاى‬ ‫ەکاًواًدا‬ ‫تٌىوضیي‬ ‫لەضەر‬ ‫ًىوضیٌیاى‬ ‫لە‬ ‫وەک‬ ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫م‬ .‫دیارە‬
 26. 26. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 26 ‫تەکاریاى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ئێوە‬ ‫هەیە‬ ‫دایەگرام‬ ‫کۆهە‬ ‫لێرەدا‬ : Insert Chart { ‫تە‬ )‫ڕا(دًگداى‬ ‫دەرتڕیٌی‬ ‫تە‬ ‫ًەخێر‬، ، ‫تاظ‬ ، ‫ًاوەًد‬ ‫خراپ‬، ‫دزێى‬،‫پەضەًد‬،‫خىاى‬، ‫تۆ‬ ‫تێٌیي‬ ‫هتد‬...... ‫ئاهار‬ ، ‫هەوا‬ ‫و‬ ‫کەظ‬ ‫تۆ‬ ، } :‫دیارە‬ ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫لەم‬ ‫وەک‬ ‫کوردستان‬ ‫تورکیا‬ ‫ئێران‬ ‫عێراق‬ ‫سوریا‬
 27. 27. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 27 Snipping tool ‫تەکار‬ ‫دێت‬ ‫کاری‬ ‫هەهاى‬ ‫وێٌەگرتي‬ ‫تۆ‬ : Screenshot ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئٌدا‬ ‫دەکەیي‬ Screenshot ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ضەرەتا‬ ‫ویٌدۆزدا‬ ‫لە‬ ‫دەکا‬ ‫و‬ ‫کەدەهاًەوێ‬ ‫ًاوچەیەی‬ ‫ئەو‬ ‫دەکەیي‬ .‫دەگریي‬ ‫ێٌەی‬ Screen Clipping
 28. 28. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 28 ‫لێکرا‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ ‫ئەوەی‬ ‫تۆ‬ ٌ‫لی‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Hyperlink ‫وەک‬ ‫داتایەک‬ { ، ‫وێٌە‬ ، ‫ڤیدیۆ‬ ‫د‬ ‫ە‬ ، ‫ًگ‬ ‫ًىوضیي‬ } . ‫پیػاًثدا‬ washing ox .mp4 : ‫ڤیدیۆ‬ image of Insert Chart.png ‫وێٌە‬ : Sound Recorded.wma : ‫دەًگ‬ ‫ضەرًح‬ ‫کلیکی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫داتگریي‬ ‫اى‬ ‫لێثکەیي‬ . ctrl ‫دوگوەی‬ ‫پێىیطتە‬ ‫تکرێٌەوە‬ ‫لیٌکاًە‬ ‫ئەو‬ ‫تۆئەوەی‬
 29. 29. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 29 ‫هەهىو‬ ‫لەضەرەوەی‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ ‫تىوًەوەی‬ ‫دووتارە‬ ‫ًىوضیٌێ‬ : Header ‫فێرتى‬ { ‫ضەرەوە‬ ‫ًىوضیٌەی‬ ‫ئەو‬ ‫وەک‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 } .‫پەرەکاًدا‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ ‫تىوًەوەی‬ ‫دووتارە‬ ‫ًىوضیٌێ‬ .‫پەرەکاًدا‬ ‫هەهىو‬ ‫لەخىارەوەی‬ : Footer ‫ًىوضیٌەی‬ ‫ئەو‬ ‫وەک‬ : ‫ئاهادەکردًی‬ { ‫خىارەوە‬ ‫ضعید‬ ‫ضلێواى‬ ‫حطي‬ } . ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫الپە‬ ‫هەهىو‬ ‫تۆ‬ ‫ژهارە‬ ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ ‫ڕ‬ .‫ەکاى‬ : Page number
 30. 30. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 30 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫لە‬ ‫ًىوضیي‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫و‬ ‫چىارچێىەیەک‬ ‫هێٌاًی‬ ‫تۆ‬ : Text box .‫تکەیي‬ ‫ًاویدا‬ ‫لێرەدا‬ ‫ضىودی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫خەزًکرات‬ ‫تێدا‬ ‫ًىوضیٌێکی‬ ‫هەر‬ : Quick Part . .‫هتد‬.. Author ,Company ,Comment ‫وەک‬ ‫تێدایە‬ ‫تایتڵێکی‬ ‫چەًد‬ ‫و‬ ‫لێىەرتگریي‬ ً‫ًىوضیٌەکا‬ ‫تۆ‬ ‫خىاًە‬ ‫غێىازێکی‬ ‫چەًد‬ ‫واى‬ ‫دەتىا‬ ‫ضىودیاى‬ ‫ًیي‬ : Word Art ‫وێٌەیەی‬ ‫لەم‬ ‫وەک‬ ‫لێىەرتگریي‬ :‫دیارە‬ ‫خىارەوەدا‬
 31. 31. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 31 .‫ًىوضیٌەکاًە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫غێىەیەکی‬ ‫چەًد‬ : Drop Cap . ‫ًىوضیٌەکاًە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫ئاضایی‬ ‫غێىەیەکی‬: None ‫ًاگۆڕێت‬ ‫غىێٌەکەی‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫پیتی‬ ‫یەکەم‬: Dropped ‫وەردەگرێ‬ ‫ضیفە‬ ‫دوو‬ ‫تەاڵم‬ ‫ت‬ :
 32. 32. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 32 ‫تۆخ‬ . Bold ‫تە‬ ‫ئەت‬ .1 . ‫ت‬ ‫ئەت‬ ‫گەورە‬ ‫قەتارەکەی‬ ‫ۆ‬ ٧٨ .2 ‫وەک‬ ‫ى‬ ‫ئەوەی‬ ‫تە‬ ‫وایە‬ ‫ضەرەوە‬ ‫اڵم‬ ‫ئەهەیاى‬ ‫دەگۆڕێ‬ ‫غىێٌەکەی‬ ‫ت‬ . : In margin )Setting ‫د‬ ‫ەتى‬ ‫ا‬ ‫تڵێیي‬ ‫ًیي‬ ‫طتي‬ ‫ڕێک‬ ( : Drop Cap Option . ‫ە‬ )Drop Cap) ‫ضبت‬ ‫ی‬ ‫تەغێىەی‬ ‫تەروار‬ ‫تەغەوە‬ ‫ئەم‬ ‫ڕێگەی‬ ‫لە‬ ‫دەتىاًیي‬ : Date & Time 2/1/2016 .‫تٌىوضیي‬ ‫ئۆتۆهاتیکی‬ .‫تێدایە‬ ‫تەغی‬ ‫دوو‬ : Object ‫تۆ‬ ‫هێٌاًی‬ ‫پارچە‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫هىاضەفاتەکاًی‬ ‫هەهىو‬ ‫تە‬ ‫خۆی‬ ‫وەک‬ ‫ێکە‬ ‫یەوە‬ . : Object ‫دەرەوە‬ ‫لە‬ ‫ًىوضیٌە‬ ‫هێٌاًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەرًاهەکە‬ ‫ی‬ ‫ًاو‬ ‫تۆ‬ .‫ەوە‬ : Text from File
 33. 33. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 33 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ .‫فیسیاییەکاى‬ ‫و‬ ‫تیرکاری‬ ‫هاکێػە‬ ‫هێٌاًی‬ : Equation 𝐴 = 𝜋𝑟2 𝑥 + 𝑎 𝑛 = 𝑛 𝑘 𝑥𝑘 𝑎𝑛−𝑘 𝑛 𝑘=0 ‫پێىیطتیواى‬ ‫لەکاتێکدا‬ ‫تێٌیي‬ ‫تەکاری‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫تێدایە‬ ‫هێوای‬ ‫کۆهە‬ : Symbol © ‫هەتێ‬ ‫پێی‬ ‫ت‬ :‫وەک‬ ≤ µ ® ¥ Ω
 34. 34. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 34 ‫واتە‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫خۆری‬ ‫و‬ ‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫ڕەًگی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬ : Theme ‫فۆًتەکەی‬ ‫تگۆڕیي‬ . .‫دەکەیي‬ ‫رەًگەکەی‬ ‫دەضتکاری‬ .‫دەکەیي‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫خۆری‬ ‫دەضتکاری‬
 35. 35. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 35 ‫تە‬ ‫تۆ‬ ‫کاردێت‬ ‫تۆغایی‬ ‫کەهکردًی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ : Margin ‫چەپی‬ ‫الی‬ ‫و‬ ‫ڕاضت‬ ‫الی‬ ‫و‬ ‫خىارەوە‬ ‫و‬ ‫لەضەرەوە‬ )‫(ضپەیص‬ ‫پەڕەک‬ ‫ە‬ .‫هاى‬ ‫پەڕە‬ ‫ئاڕاضتەی‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫کە‬ : Orientation ( Landscape ) ‫تۆتاری‬ ‫ئاضۆی‬ ‫(ەوە‬ Portrait )‫ضتىوًی‬ ‫لەتاری‬ .‫پێچەواًەغەوە‬ ‫تە‬ .‫تێدایە‬ ‫قەتارەی‬ ‫خۆرەها‬ ‫پەڕەکە‬ ‫قەتارەی‬ ‫لە‬ ‫تریتییە‬ : Size
 36. 36. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 36 ‫تایثەتی‬ ‫غێىازی‬ ‫هەًدێ‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫لەکاتی‬ : Column ‫ًىوضیٌدا‬ .‫دێٌیي‬ ‫تەکاری‬ }‫هتد‬.....‫ڕۆژًاهە‬،‫غیعر‬ { ‫وەک‬ .‫پەڕەدا‬ ‫یەک‬ ‫لە‬ ‫تەظ‬ ‫یەک‬ : one ‫لە‬ ‫تەظ‬ ‫دوو‬ : .‫پەڕەدا‬ ‫یەک‬ Two .‫پەڕەدا‬ ‫یەک‬ ‫لە‬ ‫تەظ‬ ‫ض‬ : Three .‫چەپەوەیە‬ ‫الی‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫لە‬ ‫کەم‬ ‫تەغێکی‬ : Left .‫ڕاضتەوەیە‬ ‫الی‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ ‫لە‬ ‫کەم‬ ‫تەغێکی‬ : Right .‫پەڕەکاًە‬ ‫ژهارەی‬ ‫زیادکردًی‬ ‫تۆ‬: Break ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ .)‫دێڕەکاى(ڕضتەکاى‬ ‫تۆ‬ ‫ژهارە‬ ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ : Line Number
 37. 37. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 37 ‫ل‬ ‫وێٌە‬ ‫یا‬ ‫ًىوضیي‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ئەهەوە‬ ‫ەڕێگەی‬ .‫پەڕەکەوە‬ ‫پػت‬ ‫ەیٌە‬ ‫ت‬ : Watermark . ‫تۆدەکرێتەوە‬ ‫تۆکطەهاى‬ ‫ئەم‬ ‫دواتر‬ ‫لەهەکەیي‬ ‫کلی‬ ‫ضەرەتا‬ ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ً‫پەڕەکا‬ ‫ڕەًگکردًی‬ ‫تۆ‬ .‫واى‬ : Page Color ‫تەکارد‬ ‫پەڕەک‬ ‫تۆ‬ ‫چىارچێىە‬ ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ ‫ێت‬ ً‫ا‬ .‫واى‬ : Page Border
 38. 38. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 38 ‫پەڕەکە‬ ‫چەپی‬ ‫و‬ ‫ڕاضت‬ ‫الی‬ ‫لە‬ ‫تۆغاییە‬ ‫کەهکردًی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تۆ‬: Indent .‫ێت‬ ‫دەخى‬ ‫هطتەرەکە‬ ‫ضەهوی‬ ‫ًرخەکاى‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تە‬ ‫دێڕەکاى(ڕضتەکاى‬ ‫تەیٌی‬ ‫ضپەیطی‬ ‫کەهکردًی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تۆ‬ ) ‫ە‬ . : Spacing ‫پەڕە‬ ‫تاکگراوًدی‬ ‫تکەیٌە‬ ‫وێٌە‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬ ‫کە‬ ‫وە‬ ٩ ‫غىێي‬ ‫ًۆ‬ : Position ‫تۆ‬ ‫هەیە‬ ‫لەًاو‬ ‫وێٌەکە‬ ‫داًاًی‬ ‫پە‬ ‫ڕ‬ .‫ەکەدا‬
 39. 39. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 39 ‫ًىوضیٌدا‬ ‫لەگەڵ‬ ‫وێٌە‬ ‫گىًداًدًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Wrap Text :‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ) ‫دێڕەکاى‬ ( ‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫لەًاو‬ ‫وێٌەکە‬ ‫دا‬ .‫یە‬ : In Line with Text .‫وێٌەکە‬ ‫ضەر‬ ‫دەکەوێتە‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ : Behind Text .‫ًىوضیٌەکە‬ ‫ضەر‬ ‫دەکەوێتە‬ ‫وێٌەکە‬ : In Front of Text ‫تۆ‬ ‫تۆکطێکواى‬ ‫دەکەیي‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ : Selection Pane ‫دەکر‬ ‫ێ‬ ‫تەوە‬ ‫کلی‬ ‫پەڕەکاًدا‬ ‫لە‬ ‫هێٌاوە‬ ‫تەکارهاى‬ ‫کە‬ ‫تێدایە‬ ‫وێٌاًەی‬ ‫ئەو‬ ‫هەهىو‬ ‫ًاوی‬ ‫تۆ‬ ‫وێٌەیەهاى‬ ‫ئەو‬ ‫ئەوا‬ ‫تکەیي‬ ‫لەهەرکاهێکیاى‬ ‫کلیکواى‬ ‫کە‬ ‫دیاری(تەحدید)دەکا‬ ‫لێکردووە‬ ‫دواتر‬ ‫ضێر‬ ‫وەک‬ ‫تاڕادەیەک‬ ‫واتە‬ ‫تکەیي‬ ‫دەضتکاری‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫چ‬ ‫(تح‬ ‫ث‬ .‫وایە‬ ‫)گەڕاى‬
 40. 40. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 40 ‫خیاوازەکاًی‬ ‫غىێٌە‬ ‫لە‬ ‫وێٌە‬ ‫داًاًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫ئەهیع‬ .‫پەڕەدا‬ : Align .‫پەڕەکەهاى‬ ‫لەضەر‬ ‫تۆڕ(غەتەکە)یەکە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫تۆ‬ : View Gridline ‫تۆڕە‬ ‫ضثتی‬ ‫کەیە‬ ‫لێرەوە‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫غاغی‬ : Grid Setting .‫تکەیي‬ ‫کەم‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تۆڕەکە‬ ‫تەکاردێ‬ ‫وێٌە‬ ‫ضىڕاًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫ت‬ .‫الیەکدا‬ ‫هەهىو‬ ‫تە‬ : Rotate
 41. 41. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 41 ‫ًىوضیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫تاتە‬ ‫ئەم‬ ‫ضەرچاوەیەکی‬ ‫لە‬ ‫کە‬ ‫زاًیارییاًەی‬ ‫پارچە‬ ‫ئەو‬ ‫ًاوًیػاًی‬ ‫ترەوە‬ ‫ًىوضراوەکە‬ ‫ًاو‬ ‫تۆ‬ ‫ئەیهێٌیت‬ ‫تۆ‬ ‫هەروەها‬ ‫هتد‬.... ‫کتێثەکاى‬ ، ‫ڕاپۆر‬ ‫پێڕضتی‬ ‫ت‬ .‫ەکاردێت‬ ‫تۆ‬ ‫ًاوًیػاى(پێڕضت‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫تاتەتەکاًە‬ ‫)ی‬ : Table of Contents ‫تەیثڵ‬ ‫غێىەی‬ ‫تە‬ ‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ : ‫ضەرًح‬
 42. 42. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 42 ‫دادەًێیي‬ ‫تۆ‬ ‫ی‬ Heading1 ‫تاتەتەکاى‬ ‫ًاوی‬ ‫لێىەردەگریي‬ ‫ضىودی‬ ‫پێڕضتدا‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫لەکاتی‬ ‫هاتىو‬ ‫ئەگەر‬ ‫دادەًێیي‬ ‫تۆ‬ ‫یاى‬ Heading 2 ‫لقی‬ ‫یەکەم‬ ‫تاتەتی‬ ‫ئەگەر‬ ‫تری‬ ‫لێث‬ ‫ئەوا‬ ‫ێتەوە‬ ‫هتد‬...... ‫دادەًێیي‬ ‫تۆ‬ ‫یاى‬ ‫ًاوی‬ ‫ڕاضتەوخۆ‬ Heading 3 ‫لقەکاى‬ ‫تری‬ ‫لقی‬ ‫اى‬ ‫ئەوا‬ ‫لێثىوەوە‬ .‫دا‬ Table of content ‫لە‬ ‫دەدا‬ ‫پیػاى‬ ‫پەڕەکاًیاى‬ ‫ژهارەی‬ ‫لەگەڵ‬ ‫تاتەتەکاى‬ ‫ژهارەی‬ ‫لەگەڵ‬ ‫تاتەتەکاى‬ ‫ًاوی‬ ‫تەیثڵەکەدا‬ ‫لە‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫وەک‬ .‫پیػاًدراوە‬ ‫پەڕەکاًیاى‬ ‫تێدایە‬ ‫خیاوازی‬ ‫ئاضت(لیڤڵ)ێکی‬ ‫چەًد‬: Add Text .‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫تۆ‬ ‫قەتارەوە‬ ‫ڕووی‬ ‫لە‬ .‫تەیثڵەکەیە‬ ‫تازەکردًەوەی‬ ‫ًىێکردًەوەو‬ ‫تۆ‬ : Update Table
 43. 43. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 43 ‫تۆ‬ ٌ‫ًىوضی‬ ‫ضەرچاوەیە‬،‫ًىوضیي‬،‫تێثیٌی‬ ‫ی‬ ‫خىارەوەی‬ ‫تۆ‬ : Insert Footnote ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫لەو‬ ‫وەک‬ ‫پەڕە‬ ‫دیارە‬ . ‫تێثیٌی‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫تۆ‬ ‫ضەرچاوەیە‬، ‫ضەرەوەی‬ : Insert Endnote ‫وەک‬ ‫پەڕە‬ ‫لە‬ ‫م‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫خىارەوە‬ ‫دا‬ ‫دیارە‬ .
 44. 44. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 44 ‫واتە‬ ‫گە‬ ‫تە‬ ‫هێٌاًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضراوەی‬ ‫ئەو‬ ‫ئەتەوێ‬ ‫کە‬ : Insert Citation ‫لە‬ ‫زیادیکەیت‬ ‫ت‬ ‫ە‬ ‫حث‬ ‫هتد‬..... ‫یا‬ ‫ضایتە‬ ‫یا‬ ‫کتێثە‬ ‫یا‬ ‫ضەرچاوەکەظ‬ ‫ەکەتدا‬ ‫تەپێداًی‬ ‫ئەهە‬ ‫تۆک‬ . ‫دەدات‬ ‫طەهاى‬ ‫ًاوًیػاًەکەی‬ ‫دەکەیي‬ ‫لەهە‬ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ ، ‫پیػاًدەدا‬ ‫ًاوًیػاًەکە‬ (sleman, 2016) ‫هاًکرد‬ ‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ok ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ ‫ئیٌدا‬ ‫ًاوًیػا‬ ‫ضەر‬ ‫تثە‬ ‫هاوضەکە‬ . ‫دەدات‬ ‫تۆکطە‬ ‫ئەم‬ ‫تکە‬ ‫ضەهوەکەی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫ًەکە‬
 45. 45. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 45 ‫ی‬ ‫کۆًترۆ‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ئەهەوە‬ ‫لەڕێگەی‬ : Manage Source ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ ‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ‫تکەیي‬ ‫ًاوًیػاًەکە‬ ‫دەدات‬ ‫تۆکطەهاى‬ ‫ئەم‬ : :‫وەک‬ ‫ًاوًیػاًەکەیە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫خۆرێکی‬ ‫چەًد‬ : Style ‫ًاوەکە‬ ‫ی‬ ‫پە‬ ‫لەگەڵ‬ ‫ًاوًیػاًەکە‬ ، ‫ەکە‬ ‫ضا‬ ‫و‬ ، ‫ڕەکە‬ ‫ژهارەی‬ ‫ًوىًە‬ ‫تۆ‬ ‫دەدا‬ ‫پیػاى‬ ‫ًاوًیػاًەکە‬ ‫ڕیستەًدی‬ ‫ثژێریي‬ ‫هە‬ ‫حەوتەهیاى‬ ‫تۆ‬ ‫ًاوًیػاًی‬ ‫چىارەم‬ ( ‫دەًىوضێت‬ ‫تەًها‬ 4 .)
 46. 46. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 46 ‫کاتی‬ ‫لە‬ ‫ىێٌیتەوە‬ ‫دەی‬ ‫کە‬ ‫ضەرچاواًەی‬ ‫لەو‬ ‫تریتییە‬ : Bibliography ‫ًىوضیٌی‬ ‫کتێث‬ ‫دا‬ ‫یاى‬ ‫کتێثەکە‬ ‫لە‬ ‫ضەرچاواًە‬ ‫ئەو‬ ‫ئەوەی‬ ‫تەت‬ ‫کردًدا‬ )‫(تحث‬ ‫ڕاپۆر‬ ‫یاى‬ ‫پێثد‬ ‫ئاهاژەغی‬ ‫ًاتێت‬ ‫وە‬ ‫تەکارتێٌیت‬ ‫تحثەکەدا‬ ‫ضەرچاوەکا‬ ‫لیطتی‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫لەکاتی‬ ‫ەیت‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫دا‬ .‫ًىوضەرە‬ ‫هسری‬ ‫تىوًی‬ ‫فراواى‬ ‫تۆ‬ ‫ەًها‬ (Reference( ‫زاًیاری‬ ‫داخلکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Insert Caption ‫لە‬ ‫داتٌاوە‬ ‫کە‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫ئەو‬ ‫دەرتارەی‬ ‫تحث‬ ‫ەکە‬ ( ‫ڕاپۆرتەکە‬ ) ‫ژهارەکەغی‬ ‫و‬ ‫وێٌەکە‬ ‫ًاوی‬ ‫وەک‬ .‫خىارەوە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تەم‬ ‫وێٌەکەوەیە‬ ‫خىار‬ ‫لە‬ ‫غىێٌەکەی‬ ‫وە‬ ‫تەکارهێٌاوە‬ ‫وێٌەهاى‬ ‫چەًد‬ ‫تساًیي‬ ‫تا‬
 47. 47. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 47 Table of content ‫وەک‬ ‫ئەهە‬ : Insert Table of Figure ‫هەهىو‬ ‫ڕووًکردًەوەیاى‬ ‫زیاتر‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضیىە‬ ‫زاًیاریت‬ ‫کە‬ ‫وێٌاًەیە‬ ‫ئەو‬ ‫تۆ‬ ‫ئەم‬ ‫تەاڵم‬ ‫وایە‬ ‫تۆ‬ ‫}یاى‬ ‫لەگەڵ‬ ‫ًاوًیػاًەکە‬ ‫ئیٌدا‬ ‫دەکەیي‬ ‫دروضت‬ Table of Figure { ‫وێٌەکاى‬ ‫تێدایە‬ ‫وێٌەکەی‬ ‫کە‬ ‫پەڕەی‬ ‫ئەو‬ ‫ژهارەی‬ ‫پیػاًدەدا‬ .‫خىارەوە‬ ‫غێىەی‬ ‫ئەم‬ ‫وەک‬ test img 1 .........................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
 48. 48. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 48 ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫تاتە‬ ‫ئەم‬ ‫گػتی(ضتاًداردی)خیهاًی‬ ‫تەغێىەیەکی‬ ‫ًاهە‬ ‫ًىوضیٌی‬ /T.B ‫کەضێ‬ ‫تۆ‬ ‫ًاردًی‬ ‫و‬ ‫ئیوەیڵەوە‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫کەضێ‬ ‫چەًد‬ ‫یاى‬ ‫لە‬ ‫ئیوەیڵە‬ ‫ئەو‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫دا‬ .‫تکەیي‬ ‫دروضت‬ {Microsoft Outlook} ‫تەرًاهەی‬ ‫ضەرەتا‬ ‫لە‬ ‫هەًدێ‬ . ‫ًییە‬ ‫چاالک‬ ‫ئایکۆًەکاًی‬ ‫تەاڵم‬ ‫لەضەری‬ ‫ئیػواى‬ ‫کە‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ ‫ئایکۆًەک‬ ‫هەهىو‬ ‫کرد‬ ‫چاالکەتي‬ ‫اى‬ . ‫ضەرًح‬
 49. 49. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 49 ‫کاتێ‬ ‫ًاهەکە‬ ‫زەرف(تەرگ)ی‬ ‫واتە‬ ‫تۆکطێکواى‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ : Envelopes ‫دەدات‬ :‫خىارەوە‬ ‫ئەهەی‬ ‫وەک‬
 50. 50. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 50 ‫ًى‬ ‫ًاهەکە‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ ‫وضی‬ ‫لێرەوە‬ ‫تە‬ ‫دەکەیي‬ ‫دەضت‬ : Start Mail Merge ‫ئەو‬ ‫زاًیاری‬ ‫داخلکردًی‬ ‫کاری‬ ‫ئەهاًە‬ ‫کە‬ ‫کەضاًەی‬ ‫پەیىەًدی‬ ‫وێ‬ ‫یاى‬ ‫تەم‬ ‫تثەضتیي‬ ‫دا‬ ‫لەگە‬ ‫خىارەوە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ‫دەکرێتەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تەغێکواى‬ ‫چەًد‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫ضەرەتا‬ :
 51. 51. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 51 ‫دەدا‬ ‫ًیػاى‬ ‫پ‬ ‫پەڕەکە‬ ‫خیاوازتری‬ ‫غێىەیەکی‬ ‫دەکەیت‬ ‫لەهەرداًەیەکیاى‬ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ ‫داًاوە‬ ‫تۆتاى‬ ‫غێىەیواى‬ ‫ض‬ ‫لەضەرەوە‬ ‫ئێوە‬ ‫تاقیثکەیتەوە‬ ‫تریع‬ ‫ئەواًی‬ ‫دەتىاًیت‬ ‫تۆ‬ ‫ئیٌدا‬ ‫خێثەخ‬ ‫هەًگاواًە‬ ‫ئەم‬ ‫تکە‬ ‫ت‬ ‫کە‬ Step by Step Mail Merge Wizard ‫لە‬ ‫کلی‬ Next : Start document ‫دەتژێریي‬ ‫هە‬ ---- > ‫لە‬ ‫کلی‬ Letter ‫خۆری‬ ‫ئێوە‬ ‫ًوىوًە‬ ‫تۆ‬ ‫دەکەیي‬ ---- ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ > Next : Select recipient ‫دەکەیي‬ ---- ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ > ‫دەکەیي‬ ‫دەکرێتەوە‬ ‫تۆکطە‬ ‫ئەم‬ . Create ‫دەکەیي‬ --- ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ > Type a new list ‫لە‬
 52. 52. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 52 ‫و‬ ‫تکەیي‬ ‫دروضت‬ ‫ًىێ‬ ‫لیطتێکی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬: Select Recipients ‫کەضاًە‬ ‫ئەو‬ ‫زاًیاری‬ ‫ًاهە‬ ‫دەهاًەوێ‬ ‫کە‬ ‫تێداخەزًکەیي‬ ‫ی‬ ‫یا‬ ‫ى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫هەروەها‬ ‫وە‬ ‫تٌێریي‬ ‫تۆ‬ .‫تەرًاهەکەوە‬ ‫ًاو‬ ‫تێٌیٌە‬ ‫ئاهادەکراو‬ ‫لیطتێکی‬ ‫کاتێ‬ ‫تێدای‬ ‫فرهاًی‬ ‫ض‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ :‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ‫ە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ ‫یەک‬ ‫تە‬ ‫تەًها‬ : Type New List ‫کرد‬ ‫خێثەخێواى‬ ‫کە‬ ‫ضەرەوە‬ ‫هەًگاوەی‬ ‫چەًد‬ ‫ئەو‬ ‫دەتىاًیت‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫زاًیارییەکاًی‬ ‫داخلکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًاهەکەی‬ ‫دەهاًەوێ‬ ‫کە‬ ‫کەضێ‬ ‫هەر‬ .‫تدەیي‬ ‫ئەًدام‬ ‫تٌێریي‬ ‫تۆ‬ ‫لە‬ ‫ئاهادەکراو‬ ‫لیطتێکی‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬ : Use Existing List } Access , Excel { ‫وەک‬ ‫ترەوە‬ ‫تەرًاهەیەکی‬ ‫لە‬ ‫کەضەکاى‬ ‫دەرتارەی‬ ‫زاًیاری‬ .‫دەکەیي‬ ‫تێدا‬ ‫کاری‬ ‫ئیٌدا‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫ًاو‬ ‫تێٌیٌە‬
 53. 53. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 53 ‫یەکێ‬ ‫لێرەدا‬ : Select from Outlook Contacts ‫تۆهاى‬ ‫ەوە‬ Microsoft Outlook ‫ئیوێلی‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫کە‬ ‫دەکەیي‬ ‫دیاری‬ ‫ًاهاًە‬ ‫لەو‬ ‫ئەم‬ ‫ئەت‬ ‫تۆ‬ ‫تاغە‬،‫تر‬ ‫کەضاًی‬ ‫تۆ‬ ‫ًاردوتە‬ ‫خۆ‬ ‫کە‬ ‫ًاهاًەی‬ ‫لەو‬ ‫یەکێ‬ ‫یاى‬ ‫ًێرراوە‬ Outlook ‫چىًکە‬ Gmail ‫ًال‬ ‫تۆ‬ ‫ت‬ ‫ئیوەیلەوە‬ ‫خۆرە‬ ‫ئەو‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫ًاهاًە‬ ‫هی‬ ‫کۆهپاًیای‬ . ‫دەتا‬ ‫تەڕێىەی‬ ‫خۆی‬ ‫خۆیەتی‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ئەهەوە‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫پێػتر‬ ‫زاًیارییاًەی‬ ‫ئەو‬ : Edit Recipient List ‫ًوىوًە‬ ‫تۆ‬ ‫تکەیي‬ ‫تێدا‬ ‫گۆڕاًکاری‬ ‫کەضێ‬ ‫هەر‬ ‫تۆ‬ ‫کردتىو‬ ‫داخلواى‬ ‫ئەدرێطی‬ ‫تۆ‬ ‫لەواًەیە‬ ‫تە‬ ‫کەضێکت‬ ‫ڕاضتی‬ ‫دەتىاًیت‬ ‫ئێطتا‬ ‫کردت‬ ‫داخل‬ ‫ەتی‬ ‫غە‬ .‫تکەیتەوە‬
 54. 54. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 54 ‫ئیع‬ ‫هەتا‬ ‫ًات‬ ‫چاالک‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫ئەم‬ : Highlight Merge Fields ‫لەیەکێکیاى‬ ‫کلی‬ ‫کاتێ‬ ‫ًەکەیي‬ Greeting Line ‫و‬ Address Block ‫لەضەر‬ ‫پػتەوەی‬ ‫تەش‬ ‫هەیە‬ ‫ئیػی‬ ‫یەک‬ ‫دەتێت‬ ‫چاالک‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫ئەم‬ ‫ئیٌدا‬ ‫دەکەیي‬ Ok ‫و‬ ‫دەکەیي‬ Greeting Line ‫و‬ Address Block ‫ڕێگەی‬ ‫کەلە‬ ‫دەکا‬ ‫ڕەًگ‬ ‫ًىوضیٌە‬ ‫ئەو‬ ‫خىاًی‬ ‫تە‬ ‫تا‬ ‫ئەوەیە‬ ‫تۆ‬ ‫ئەهەظ‬ ‫ڕەضاضی‬ ‫ڕەًگێکی‬ ‫تە‬ ‫وۆرد‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫ًاو‬ ‫هێٌاوهاًەتە‬ .‫هێٌاوە‬ Greeting Line ‫و‬ Address Block ٌ‫ًىوضی‬ ‫چی‬ ‫کە‬ ‫تثیٌیي‬ ‫لە‬ ‫ێکواى‬ ‫لێرەدا‬ ‫ًادا‬ ‫قفڵکردى‬ ‫هاًای‬ Block ‫تساًیي‬ ‫پێىیطتە‬ : Address Block ‫تر‬ ‫کەضێکی‬ ‫هی‬ ‫وە‬ ‫تلۆکە(قەوضە)و‬ ‫یەک‬ ‫کەضێ‬ ‫ئەدرێطی‬ ‫تەواوی‬ ‫ئەهەیە‬ ‫هەتەضتی‬ ‫کى‬ ‫تە‬ ‫ئە‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ ‫ترە‬ ‫تلۆکی‬ ‫یەک‬ .‫دەکرێتەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تۆکطەهاى‬ ‫م‬
 55. 55. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 55 ‫دەًىوضیي‬ ‫ًوىوًە‬ ‫تۆ‬ ‫ڕێس‬ ‫و‬ ‫ضاڵو‬ ‫و‬ ‫وەضف‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تۆ‬ : Greeting Line .‫دیارە‬ ‫وێٌەیەدا‬ ‫لەم‬ ‫وەک‬ .‫م‬.‫ر‬ ‫پػتیىاى‬.‫د‬ ‫تەڕێس‬
 56. 56. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 56 ‫کات‬ ‫دەدات‬ ‫فیڵدهاى‬ ‫کۆهە‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫ێ‬ : Insert Merge Field ‫کلی‬ ‫ئٌدا‬ ‫پەڕەکە‬ ‫ًاو‬ ‫تۆ‬ ‫دەت‬ ‫زیاد‬،‫دەتژێریي‬ ‫هە‬ First_name ‫ًوىوًە‬ ‫تۆ‬ ‫کەض‬ ‫یەکەهی‬ ‫ًاوی‬ ‫تکە‬ ‫ە‬ ‫دەدا‬ ‫پێپیػاى‬ . Preview Results ‫لە‬ ‫لە‬ ‫کە‬ ‫فیڵداًەی‬ ‫لەو‬ ‫فیڵدێکە‬ ‫هەر‬ ‫ًرخی‬ ‫تیٌیٌی‬ ‫تۆ‬ : Preview Results . ‫ڕیکۆردێ‬ ‫زاًیارییەکاًی‬ ‫هەهىو‬ ‫تیٌیٌی‬ ‫یا‬ ‫هەیە‬ ‫لیطتەکەدا‬ ‫تۆ‬ ‫تڕۆیي‬ ‫ڕیکۆردیێکەوە‬ ‫لە‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫ضەهوەکاًی‬ ‫لە‬ ‫کردى‬ ‫کلی‬ ‫تە‬ .‫کە‬ ‫ڕیکۆردێکی‬
 57. 57. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 57 .‫تێدایە‬ ‫کردارەی‬ ‫ض‬ ‫ئەم‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ : Finish Merge ‫پ‬ ‫و‬ ‫طتي‬ ‫یەک‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫ی‬ ‫ػاًداًی‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ ‫تردا‬ ‫ًىێ‬ ‫پەڕەیەکی‬ ‫لە‬ ‫ڕیکۆردەکاى‬ ‫ًرخی‬ ‫تۆکطە‬ ‫ئەم‬ : ‫دەدات‬ ‫هاى‬ ‫کاتێ‬ ‫پەڕکە‬ ‫ًاو‬ ‫ڕیکۆردەکاًی‬ ‫و‬ ‫ًىوضراو‬ ‫کردًی‬ ‫پرێٌت‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ‫دەدات‬ ‫تۆکطەهاى‬ ‫ئەم‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬
 58. 58. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 58 ‫دەتەوێت‬ ‫خۆ‬ ‫کە‬ ‫هەرکەضێ‬ ‫تۆ‬ ‫ًىوضراوەکە‬ ‫ًاردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ‫دەدات‬ ‫کطەهاى‬ ‫تۆ‬ ‫ئەم‬ ‫لێدەکەیي‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ ‫ض‬ ‫ە‬ ‫رًح‬ ‫تۆ‬ ‫هەیە‬ ‫ڕێگە‬ ‫ئەوەًدە‬ ‫ڕۆژگارەدا‬ ‫لەم‬ ‫چىًکە‬ ‫پێثدەیي‬ ‫درێژەی‬ ‫زۆر‬ ‫ًاکا‬ ‫پێىیطت‬ ‫ًاردًی‬ ‫تەم‬ ‫گرًگی‬ ‫ئەوەًدە‬ ‫کی‬ ‫خە‬ ‫ًاهە‬ ‫ًادا‬ ‫ڕێگەیە‬ ‫ًاردًەکەظ‬ ‫وە‬ ‫تە‬ ‫پێىیطتی‬ .Microsoft Outlook ‫تەرًاهەی‬ ‫لە‬ ‫ئیوێڵ‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫وە‬ ‫هەیە‬ ‫ئٌتەرًێت‬
 59. 59. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 59 ‫ڕێسهاًی‬ ‫ەی‬ ‫هە‬ ‫چاککردًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Spelling & Grammar ‫دەدات‬ ‫ووغەیەکت‬ ‫چەًد‬ ‫ەیە‬ ‫هە‬ ‫پێتە‬ ‫ئەوا‬ boop ‫تٌىوضیي‬ ‫ئەگەر‬ .‫هتد‬ .....,boot, Book ‫وەک‬ ‫ەکەوە‬ ‫هە‬ ‫ووغە‬ ‫لە‬ ‫ًسیکە‬ ‫کە‬ ‫کۆهپیىتەرەکە‬ ‫ئەت‬ ‫تەاڵم‬ ‫زاًیاریدا‬ ‫تەدوای‬ ‫گەڕاى‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Research .‫تەضتراتێتەوە‬ ‫ئٌتەرًێتەوە‬ ‫تە‬
 60. 60. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 60 .‫ڕوًکراوەتەوە‬ ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەی‬ ‫لەم‬ : Word Count ‫و‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تە‬ ‫تایثەتي‬ ‫تەغاًە‬ ‫ئەم‬ ‫وغە‬ : Translate & Language .‫ئیٌتەرًێتەوە‬ ‫تە‬ ‫تیت‬ ‫ڕەتت‬ ‫ئەت‬ ‫تەاڵم‬ ‫زهاًێکیتر‬ ‫تۆ‬ ‫زهاًێکەوە‬ ‫لە‬ ‫تێثیٌی‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫کە‬ ‫هەرغتێ‬ ‫لەضەر‬ : New Comment .‫تەیي‬ ‫لەضەر‬ ‫زیاتری‬ ‫ڕوًکردًەوەی‬ ‫تواًەوێ‬
 61. 61. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 61 ‫ت‬ ‫یەک‬ ‫یەک‬ ‫خا‬ ‫ًىوضیىهاًە‬ ‫کە‬ ‫تێثیٌییاًەی‬ ‫ئەو‬ ‫ضڕیٌەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Delete .‫تەیەکەوە‬ ‫هەهىویاى‬ ‫یاى‬ .‫پێػتر‬ ‫تێثیٌییەکی‬ ‫تۆ‬ ‫تێثیٌییەکەوە‬ ‫لە‬ ‫گەڕاًەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Previous .‫دواتر‬ ‫تێثیٌییەکی‬ ‫تۆ‬ ‫تێثیٌییەکەوە‬ ‫لە‬ ‫پێػچىوى‬ ‫تەرەو‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Next ‫ًاوی‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Change User Name ‫لە‬ ‫تەش‬ ‫تەکارهێٌەرەکە‬ .‫کۆهپیىتەرکەدا‬ ‫هەهىو‬ ‫لە‬ ‫ًەوەک‬ ‫تەرًاهەدا‬ ‫م‬
 62. 62. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 62 ‫تەکاردێ‬ ‫ت‬ ‫تەراو‬ ‫تۆ‬ .‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫دوو‬ ‫ردکردًی‬ : Compare ٠ . .‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫دوو‬ ‫کردًی‬ ‫تێکەڵ‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Combine ٦ .
 63. 63. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 63 ‫کە‬ ‫هیچ‬ ‫کە‬ ‫تکەیي‬ ‫پەڕەکەهاى‬ ‫لە‬ ‫وا‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫لێرەوە‬ ‫ضێ‬ : Restrict Editing :‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ‫پاضۆرد‬ ‫داًاًی‬ ‫ڕێگەی‬ ‫تە‬ ‫تکا‬ ‫ضتایلەکەی‬ ‫دەضتکاری‬ ‫ًەتىاًێت‬ ‫داخلکردًی‬ ‫تەت‬ ‫تکا‬ ‫ضتایلەکەی‬ ‫دەضتکاری‬ ً‫ًاتىا‬ ‫تر‬ ‫کەضێکی‬ ‫هیچ‬ ‫ئیتر‬ ‫هەًگاواًە‬ ‫ئەم‬ ‫دوای‬ ‫قەتار‬،‫فۆًت‬ {‫ضتایل‬ ‫لە‬ ‫هەتەضت‬ ‫پاضۆردەکە‬ }‫هتد‬......‫تۆخکردى‬،‫پەڕەکەظ‬ ‫و‬ ‫ًىوضیي‬ ‫رًگی‬،‫ە‬
 64. 64. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 64 ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫تەغێىەیەکی‬ ‫پەڕەکەهاًە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫ئاضایی‬ ‫تیٌیٌی‬ : Print Layout ‫پەڕەی‬ ‫غێىەی‬ ‫تە‬ .‫پرێٌت‬ ‫پەڕەکە‬ ‫پیػاًداًی‬ ‫هاًە‬ ‫پڕ‬ ‫لە‬ ‫غاغەکە‬ ‫پڕی‬ ‫تە‬ : Full Screen Reading .‫ضتىًیدا‬ ‫تاری‬ .‫ئٌتەرًێتی‬ ‫پەڕەی‬ ‫تەغێىەی‬ ‫پەڕەکەیە‬ ‫تیٌیٌی‬ : Web Layout .‫دادەًێت‬ ‫خاڵ‬ ‫دێڕەکاًەوە‬ ‫هەهىو‬ ‫لەضەرەتایی‬ ‫کە‬ ‫غێىەیەکە‬ ‫تە‬ ‫پەڕەکە‬ : Outline .‫هطۆدەیی‬ ‫تەغێىەیەکی‬ ‫پەڕەکەهاًە‬ ‫تیٌیٌی‬ : Draft
 65. 65. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 65 ‫ئەگەر‬ ‫چىارگۆغەکاى‬ ‫ًادا‬ ‫پیػاًی‬ ‫تەپێچەواًەغەوە‬ ‫پیػاًداًە‬ ‫ئەوا‬ ‫کراتي‬ ‫چێ‬ . /T.B ‫غاردًەوەی‬ ‫و‬ ‫پیػاًداى‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ )‫ڕاضتە(هطتەرەکە‬ ‫کاى‬ . : Ruler ‫تەکارد‬ ‫تۆڕێ‬ ‫غاردًەوەی‬ ‫و‬ ‫پیػاًداى‬ ‫تۆ‬ ‫ێت‬ .‫پەڕەکەهاًدا‬ ‫لەًاو‬ : Gridline ‫پیتێ‬ ‫یاى‬ ‫ووغەیەک‬ ‫تساًیي‬ ‫ئەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Navigation Pane .‫پەڕەکەهاًدا‬ ‫لە‬ ‫تىوەتەوە‬ ‫دووتارە‬ ‫خار‬ ‫خەًد‬ ‫ژهارەیەک‬ ‫یاى‬
 66. 66. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 66 .‫تەکاردێت‬ ‫پەڕەکە‬ ‫تچىککردًی‬ ‫و‬ ‫گەورەکردى‬ ‫تۆ‬ : Zoom .‫ضەد‬ ‫تە‬ ‫دەکا‬ ‫یەکطاى‬ ‫پەڕەکەهاى‬ ‫قەتارەی‬ .‫تەظ‬ ‫یەک‬ ‫تۆ‬ ‫دەکا‬ ‫داتەظ‬ ‫پەڕەکەهاى‬ : One Page ‫پەڕەکەها‬ .‫تەظ‬ ‫دوو‬ ‫تۆ‬ ‫دەکا‬ ‫داتەظ‬ ‫ى‬ : Two Page .‫غاغەکە‬ ‫پاًی‬ ‫تە‬ ‫دەکا‬ ‫یەکطاى‬ ‫پەڕەکەهاى‬ ‫پاًی‬ : Page Width ‫ًىێترە‬ ‫فایلێکی‬ ‫کردًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫کە‬ ‫ئەوفایلەی‬ ‫هەهاى‬ ‫وەک‬ ‫کلیکت‬ : New Window ‫کۆپی‬ ‫ًاوییەوە‬ ‫ًىوضراوەکەی‬ ‫تەواوی‬ ‫تە‬ ‫فایل‬ ‫هەهاى‬ ‫کە‬ ‫وایە‬ ‫ئەوە‬ ‫وەک‬ ‫تاڕادەیەک‬ ‫لێکردووە‬ ‫تکەی‬ ‫ت‬ .‫تٌێیت‬ ‫دای‬ ‫غىێٌێکیتردا‬ ‫لە‬ ‫و‬
 67. 67. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 67 ‫غاغەکەدا‬ ‫لە‬ ‫هەردووکیاى‬ ‫ئەوا‬ ‫تکەیٌەوە‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫دوو‬ ‫ئەگەر‬ : Arrange All ‫ًیى‬ ‫تە‬ ‫ًیى‬ ‫خێدەکاتەوە‬ ‫پاًیدا‬ ‫لەتاری‬ ‫غێىەی‬ ‫تەم‬ ‫ەی‬ :‫خىارەوە‬ .‫دەتەوێ‬ ‫خۆ‬ ‫کە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تەو‬ ‫پەڕەکە‬ ‫تەغکردًی‬ ‫تەظ‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : Split ‫غێى‬ ‫تەم‬ ‫تکەیٌەوە‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫دوو‬ ‫ئەگەر‬ ‫ەیە‬ : View Side by Side :‫دیارە‬ ‫وێٌەکەدا‬ ‫لە‬ ‫وەک‬ ‫تەرزیدا‬ ‫تاری‬ ‫لە‬ ‫ًیى‬ ‫تە‬ ‫ًیى‬ ‫دەکاتەوە‬ ‫خێیاى‬ ‫غاغەکەدا‬ ‫لە‬
 68. 68. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 68 ‫قەتارەی‬ ‫گۆڕیٌی‬ ‫تۆ‬ ‫کاردێت‬ ‫تە‬ : Reset Window Position .‫غاغەکە‬ ‫ًیىەی‬ ‫تۆ‬ ‫غاغەکەوە‬ ‫تەواوی‬ ‫لە‬ ‫غاغەکە‬ ‫فایلێکی‬ ‫تۆ‬ ‫وۆردەوە‬ ‫فایلێکی‬ ‫لە‬ ‫ڕۆغتي‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫تر‬ : Switch Windows .‫کراتێتٌەوە‬ ‫تچیت‬ ‫تۆیاى‬ ‫ئەتەوێ‬ ‫کە‬ ‫فایالًەی‬ ‫ئەو‬ ‫ئەت‬ ‫تەاڵم‬
 69. 69. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 69 .‫تکە‬ File /‫و‬ ٠ . ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫تاتی‬ . Info ٦ . ‫تکە‬ . ٣ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ . ٤ .
 70. 70. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 70 ٥ ‫پا‬ . .‫تۆکطەدا‬ ‫لەم‬ ‫تکە‬ ‫داخل‬ ‫ضۆردێ‬ ٦ .‫تکەرەوە‬ ‫داخل‬ ‫تۆکطەدا‬ ‫لەم‬ ‫پاضۆرد‬ ‫هەهاى‬ . ‫لێدەکا‬ ‫پاضۆردە‬ ‫ئەو‬ ‫داوای‬ ‫تیکەیتەوە‬ ‫دواتر‬ ‫وە‬ ‫داخطتەوە‬ ‫فایلە‬ ‫ئەم‬ ‫کاتێ‬ . ‫داًاوە‬ ‫تۆ‬ ‫کە‬
 71. 71. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 71 /‫و‬ ٠ ‫لە‬ ‫ڕاضت‬ ‫کلیکی‬ . .‫دیارە‬ ‫لەوێٌەکەدا‬ ‫وەک‬ ‫تکە‬ ‫گروپەکاى‬ ‫لە‬ ‫یەکێ‬ ‫ًاو‬ .‫دێت‬ ‫تۆ‬ ‫خىارەوە‬ ‫تۆکطەی‬ ‫ئەم‬ ‫تکە‬ Customize the Ribbon ٦ ‫لە‬ ‫کلی‬ .
 72. 72. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 72 ‫هاى‬ .‫تىوە‬ ‫زیاد‬ ‫تۆ‬ ‫ًىێواى‬ ‫تاتێکی‬ ‫خىارەوە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تەم‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫کرد‬ (ok) ‫کە‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬
 73. 73. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 73
 74. 74. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 74 /‫و‬ ‫داًەى‬ ‫ض‬ ‫ەکاى‬ ‫هە‬ ‫ژهارەی‬ . ‫خە‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫ضىورەکە‬ Red wavy Underline ٠ . ‫خە‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫ضەوزەکە‬ Green wavy Underline ٦ . ‫خە‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫غیٌەکە‬ Blue wavy Underline ٣ . ‫دەت‬ ‫دروضت‬ ‫کاتێ‬ ‫یەکەهیاى‬ ‫لە‬ ‫ەتکەیت‬ ‫هە‬ ‫ئەگەر‬ ‫ێت‬ ‫پیتەکاًدا‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫تە‬ ‫ووغەکە‬ ‫واتە‬ .{ misspell Word } ‫تٌىوضیت‬ ‫کاتێ‬ ‫دووەهیاى‬ ‫داًاًی‬ ‫واتە‬ ‫ًىوضیٌەکەتدا‬ ‫گراهەری‬ ‫لە‬ ‫ەتکەیت‬ ‫هە‬ ‫ئەگەر‬ ‫دەتێت‬ ‫دروضت‬ ‫کۆها‬ ‫هتد‬... ‫و‬ ‫خاڵ‬ ‫و‬ ‫ضەرضىڕهاى‬ ‫و‬ ‫پرضیار‬ ‫ًیػاًەی‬ ‫و‬ ‫(فاریس)ە‬ .{ Incorrect Grammar } ‫لەًاو‬ ‫تەکارتێٌیت‬ ‫ووغەیەک‬ ‫تۆ‬ ‫ئەگەر‬ ‫دەتێت‬ ‫دروضت‬ ‫کاتێ‬ ‫ضێیەهیاى‬ ‫غىێٌەکەی‬ ‫ڕضتەیەکدا‬ } . correct word but out of Context { ‫ًەتێت‬ ‫گىًداو‬
 75. 75. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 75 .‫ەکە‬ ‫هە‬ ‫خۆرە‬ ‫ض‬ ‫هەر‬ ‫تۆ‬ ‫ًوىوًەیە‬ ‫ئەهەظ‬ ‫وۆرد‬.‫م‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫چەپی‬ ‫الی‬ ‫ضتىًیەکەی‬ ) ‫لە‬ ‫وەک‬ Ruler /‫و‬ (‫هطتەرە‬ ‫لە‬ ‫تکە‬ ‫کلی‬ ‫دەتڵ‬ ‫لە‬ ‫ئٌدا‬ ‫تکە‬ Layout ‫کلی‬ ‫ئٌدا‬ ‫ڕووًکراوەتەوە‬ ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫لەم‬ ‫لە‬ ‫ثژێرە‬ ‫هە‬ Bottom << Top ‫خیاتی‬ ‫لە‬ ‫دا‬ Vertical alignment .‫تکە‬ Ok ‫ئٌدا‬
 76. 76. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 76
 77. 77. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 77 Object ‫ل‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫ە‬ ‫ثژێرە‬ ‫هە‬ Text ‫ئٌیدا‬ ‫تکە‬ Insert ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ /‫و‬ ‫تکە‬ : ‫دەکرێتەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تۆکطە‬ ‫ئەم‬ ‫لە‬ ‫تکە‬ ‫(پەیطت)ی‬ ٌ‫دایث‬ ‫ترەوە‬ ‫تەرًاهەیەکی‬ ‫لە‬ ‫کردووە‬ ‫کۆپیت‬ ‫کە‬ ‫ًىوضیٌەی‬ ‫ئەو‬ ‫ئیٌدا‬ ‫خەز‬ ‫ئیٌدا‬ ‫وۆرددا‬.‫م‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫هێٌاویەتی‬ ‫خۆی‬ ‫وەک‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫ەرەوە‬ ‫دات‬ ‫پەڕەکە‬ ‫و‬ ‫تکە‬ ‫ًی‬ ‫تریػ‬ ‫تاتەتەکاًی‬ ‫و‬ ‫کۆهپیىتەر‬ ‫کتێثی‬ ‫و‬ ‫ڕاپۆر‬ ‫ًىوضیٌی‬ ‫کاتی‬ ‫لە‬ ‫زۆرە‬ ‫ضىدی‬ ‫ئەهەظ‬ ‫کە‬ ‫دا‬ .
 78. 78. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 78 ‫ضەیری‬ ‫ئیٌدا‬ Home ‫تاتی‬ ‫تۆ‬ ‫تڕۆ‬ ‫ئیٌدا‬ ‫تکە‬ )‫دیاری(تحدید‬ ‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫هەهىو‬ /‫و‬ ‫تەو‬ ‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫ثژێرە‬ ‫هە‬ ‫غێىەی‬ justify ‫و‬ ‫تکە‬ Paragraph ‫گروپی‬ .‫کردووە‬ ‫وەضواى‬ ‫پرضیارەکەدا‬ ‫لە‬ ‫کە‬ ‫لێهاتىوە‬ .‫خىارەوە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تەم‬ ‫ضتایل‬ ‫لەضەر‬ ‫دەتێت‬ ‫پاضۆرد‬ ‫داًاًی‬ ‫تە‬ ‫ئەهەظ‬ /‫و‬ . Review ٠ ‫تاتی‬ ‫ضەر‬ ‫دەچیٌە‬ . . ٦ ‫تکە‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ .
 79. 79. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 79 . ٣ . ٤ .
 80. 80. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 80 ٥ . ٦ . :‫ئەوا‬ ‫کەیٌەوە‬ )‫تەتاڵ(رفس‬ ‫ضەرەوە‬ ‫کردارەی‬ ‫ئەو‬ ‫ئەوەی‬ ‫تۆ‬ /T.B ‫تکە‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫چاالکي‬ ‫ئایکۆًەکاى‬ ‫هەهىو‬ ‫دەتیٌیت‬ .‫اردەکاى‬ Home ‫ئیٌدا‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫تاتی‬
 81. 81. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 81 . ‫وۆرد‬.‫م‬ ‫تەرًاهەی‬ ‫ًاو‬ ‫تۆ‬ )‫ئەهێٌیي(لۆد‬ ‫ەوە‬ Insert /‫و‬ ٠ ‫تاتی‬ ‫لەڕێگەی‬ ‫وێٌەیەک‬ ‫ضەرەتا‬ . ‫و‬ ‫کاتییە‬ ‫تاتێکی‬ ‫تاتە‬ ‫ئەم‬ Format ٦ ‫تکە‬ ‫وێٌەکە‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . ‫لە‬ ‫تکە‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫تاتی‬ ‫ل‬ ‫تەش‬ ‫کاتێکدا‬ ‫ە‬ . ‫تکا‬ ‫وێٌەیەک‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫تەکارهێٌەر‬ ‫کە‬ ‫دەردەکەوێت‬
 82. 82. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 82 ٣ .‫کاتییەکەیە‬ ‫تەتە‬ ‫تەتٌەکاًی‬ ‫و‬ ‫گروپ‬ ‫ئەهەظ‬ . : ‫دەدا‬ ‫پێٌیػاى‬ ‫ڕًگت‬ ‫غێىازەی‬ ‫چەًد‬ ‫ئەم‬ ‫تکە‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ٤ .‫خىارەوە‬ ‫وێٌەی‬ ‫ئەم‬ ‫تۆ‬ ‫گۆڕاوە‬ ‫وێٌەکەهاى‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫ثژارد‬ ‫هە‬ ‫غێىازەهاى‬ ‫ئەو‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬ .
 83. 83. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 83
 84. 84. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 84 ‫یە‬ ‫لە‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ‫چەًدیي‬ ‫واتە‬ .‫پاًی‬ ‫و‬ ‫درێژی‬ ‫هەهاى‬ ‫تە‬ ‫تدەم‬ ‫پیػاى‬ ‫غاغەدا‬ ‫ک‬
 85. 85. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 85 /‫و‬ ٠ ( ‫ًۆ‬ . ٩ .‫تیاًکەرەوە‬ ‫و‬ ‫تکە‬ ‫دروضت‬ ‫وۆرد‬ ‫فایلی‬ ) .‫تکە‬ View ٦ ‫لە‬ ‫کلی‬ . ‫تاتی‬ ‫تکە‬ ٣ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ . . ‫دەدا‬ ‫ئەًدام‬ ‫تۆ‬ ‫کردارەکە‬ ‫عەرەتی‬ ‫و‬ ‫کىردی‬ ‫تێت‬ ‫ئٌگلیسی‬ ‫ئەت‬ ‫تەًها‬ ‫ىێٌێتەوە‬ ‫ت‬ ‫تۆ‬ ‫دەتەوێت‬ ‫کە‬ ‫ًىوضیٌەی‬ ‫ئەو‬ / T.B .‫خىێٌێتەوە‬ ‫ًا‬ ‫ژهارەظ‬ ‫وە‬ ‫ًاخىێٌێتەوە‬ .‫تکە‬ File /‫و‬ ٠ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫ثژێرە‬ ‫هە‬ Option ٦ .
 86. 86. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 86 ٣ . ‫تىوە‬ ‫زیاد‬ ‫تۆ‬ ‫تری‬ ‫ئایکۆًێکی‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫تکە‬ Quick access toolbar ٤ ‫ضەیری‬ ‫ئیٌدا‬ . ‫تۆ‬ ‫تکە‬ ٥ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫تکە‬ ‫دیاری(تحدید)ی‬ ‫و‬ ‫تٌىوضە‬ ‫ًىوضیٌەکە‬ . .‫دەخىێٌێتەوە‬
 87. 87. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 87 .‫تکە‬ Page Layout /‫و‬ ٠ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . ‫تکە‬ ‫دەدات‬ ‫خىارەوە‬ ‫تۆکطەی‬ ‫ئەم‬ . Page Border ٦ ‫لە‬ ‫کلی‬ . :‫خىارەوەیە‬ ‫غێىەیەی‬ ‫تە‬ ‫پەڕەکەهاى‬ ‫چىارچێىەی‬ ‫دەتیٌیي‬ ‫ثژارد‬ ‫هە‬ ‫خۆرێکیاًواى‬ ‫ئەوەی‬ ‫دوای‬
 88. 88. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 88
 89. 89. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 89 .‫ەوە‬ Insert /‫و‬ ٠ ‫لۆگۆکە‬ ‫خار‬ ‫یەکەم‬ . ‫تهێٌە‬ ‫تاتی‬ ‫ڕێگەی‬ ‫لە‬ ٦ . .‫لێثکە‬ ‫کلیکی‬ ‫ئاهادەیە‬ ‫لۆگۆکە‬ ‫ئێطتا‬ .‫تکە‬ Format ٣ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . ‫تکە‬ ٤ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ .
 90. 90. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 90 .‫تێت‬ ‫ئەضیلەکە‬ ‫ضەرەوەی‬ ‫ًاوەڕاضتی‬ ‫لە‬ ‫دەتێت‬ ‫لۆگۆ‬ ‫چىًکە‬ ‫خۆرەیاى‬ ‫ئەو‬ ‫تۆ‬ ‫تٌىوضیي‬ ‫لەضەر‬ ‫ًىوضیٌەکەی‬ ‫چۆى‬ ‫ئەی‬ :‫غیىەیە‬ ‫تەم‬ ٥ . : ‫غتي‬ ‫هەهاى‬ ‫هەردووکیػیاى‬ ‫دەکرێت‬ ‫کردارە‬ ‫ئەو‬ ‫ڕێگە‬ ‫دوو‬ ‫تە‬ :‫یەکەم‬ ٠ .‫تکە‬ ‫وێٌەکە‬ ‫لەضەر‬ ‫ڕاضت‬ ‫کلیکی‬ .
 91. 91. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 91 ٦ . ‫دە‬ ‫ئیٌدا‬ :‫غێىەیە‬ ‫تەم‬ ‫لۆگۆکە‬ ‫لەضەر‬ ‫تٌىوضیت‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تىاًیت‬
 92. 92. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 92 : ‫دووەم‬ ٠ .‫تکە‬ ‫لۆگۆکە‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ Format ٦ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ ٣ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ . .‫تیٌىوضیت‬ ‫لۆگۆکە‬ ‫لەضەر‬ ‫تىێت‬ ‫هەرًىوضیٌێکت‬ ‫دەتىاًیت‬ ‫دواتر‬
 93. 93. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 93 .‫تکە‬ Insert /‫و‬ ٠ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ Shapes ٦ ‫ئایکۆًی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ ٣ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ . ٤ ‫ت‬ ‫غاغەکە‬ ‫لەًاو‬ ‫کلی‬ . .‫تٌىوضە‬ ‫ًىوضیٌێ‬ ‫و‬ ‫کە‬ .‫تکە‬ Format ٥ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫یثژێرە‬ ‫هە‬ ‫خۆ‬ ‫تەکەیفی‬ ‫ئەوێت‬ ‫خۆرێکیاًت‬ ‫هەر‬ ‫تکە‬ ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ .٦ .‫لێىەرگریي‬ ‫ضىودیاى‬ ‫دەتىاًیي‬ ‫تێدایە‬ ‫غێىازی‬ ‫چەًدیي‬ ‫خىارەوەدا‬ ‫وێٌەیەی‬ ‫لەم‬ ‫دەیثیٌیي‬ ‫وەک‬
 94. 94. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 94
 95. 95. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 95 .‫ەوە‬ Insert /‫و‬ ٠ . ‫تاتی‬ ‫ڕێگەی‬ ‫لە‬ ‫تەرًاهەکەوە‬ ‫ًاو‬ ‫تێٌیٌە‬ ‫وێٌەکە‬ ‫پێىیطتە‬ ‫ضەرەتا‬
 96. 96. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 96 ٦ .‫تکە‬ ‫وێٌەکە‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ Format ٣ ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ ٤ ‫ئاکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کلی‬ . .‫تکە‬ Crop to Shape ٥ ‫لە‬ ‫کلی‬ . ٦ ‫غێىەیەی‬ ‫ئەو‬ ‫تۆ‬ ‫گۆڕاوە‬ ‫وێٌەکە‬ ‫قەتارەی‬ ‫دەتیٌیت‬ ‫دواتر‬ ‫تژێرە‬ ‫ی‬ ‫هە‬ ‫ئەوێت‬ ‫غێىازێکت‬ ‫هەر‬ . .‫کراوە‬ ‫خێثەخ‬ ‫هەًگاوەکاى‬ ‫دیارە‬ ‫وێٌەدا‬ ‫لەم‬ ‫وەک‬ ‫تثژاردتىو‬ ‫هە‬ ‫خۆ‬ ‫کە‬
 97. 97. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 97 : ‫خیاواز‬ ‫غێىەی‬ ‫چەًدیي‬ ‫تۆ‬ ‫گۆڕیىە‬ ‫وێٌەکەهاى‬ ‫ئێوە‬ ‫خىارەوە‬ ‫لە‬
 98. 98. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 98 . ‫ئایکۆًە‬ ‫لەم‬ ‫کردى‬ ‫کلی‬ ‫تە‬ : ‫یەکەم‬ /‫و‬ .‫تکە‬ Exit ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫تکە‬ File ‫تاتی‬ ‫لە‬ ‫کلی‬ : ‫دووەم‬ .Alt + F4 : ‫ضێیەم‬ ‫وێٌەکە‬ ‫لە‬ ‫وەک‬ ‫تکە‬ Close ‫لە‬ ‫کلی‬ ‫ئیٌدا‬ ‫تکە‬ ‫تەرًاهەکە‬ ‫لەضەرەوەی‬ ‫ڕاضت‬ ‫کلیکی‬ : ‫چىارەم‬ .‫دیارە‬ ‫دا‬
 99. 99. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 99 .‫داتاکاى‬ ‫)کردًی‬ ‫تڕیي(کە‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + x = cut .‫داتاکاى‬ ‫لەتەرگرتٌەوە(کۆپی)کردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + c = copy .‫کردووە‬ ‫کۆپیت‬ ‫یاى‬ ‫کە‬ ‫کە‬ ‫داتایەی‬ ‫ئەو‬ ‫داًاًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬: ctrl + v = paste .‫ًىوضیىتە‬ ‫ئێطتا‬ ‫کە‬ ‫ًىوضیٌەی‬ ‫لەو‬ ‫پەغیواًثىوًەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + z = undo .‫تىًەوە‬ ‫پەغیواى‬ ‫پێع‬ ‫تۆ‬ ‫گەڕاًەوە‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + y = Redo .‫ًىوضیٌەکاًواى‬ ‫هەهىو‬ ‫دیاری(تحدید)کردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + a = select all .‫ًىێ‬ ‫فایلی‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + n = new file .‫کردووە‬ ‫دروضتواى‬ ‫پێػتر‬ ‫کە‬ ‫فایالًەی‬ ‫ئەو‬ ‫کردًەوەی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + o = open .‫زەخیرەکردى‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + s = save .‫چەپ‬ ‫الی‬ ‫تۆ‬ ‫وێٌە‬ ‫و‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + L = align text to Left ‫ڕ‬ ‫الی‬ ‫تۆ‬ ‫وێٌە‬ ‫و‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ .‫اضت‬ : ctrl + R = align text to Right ‫تۆ‬ ‫وێٌە‬ ‫و‬ ‫ًىوضیي‬ ‫تردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ ‫ًاوە‬ .‫ڕاضت‬ : ctrl + e =align text to center .‫ًىوضیٌەکاى‬ ‫تۆخکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + b = bold
 100. 100. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 100 ‫ئاضۆییەکە‬ ‫هطتەرە‬ ‫چەپی‬ ‫الی‬ ‫ضەهوی‬ ‫خىاڵًدًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ : ctrl + m= left Indent . ‫ڕاضت‬ ‫الی‬ ‫تۆ‬ .‫پەڕەکاًواى‬ ‫پرێٌتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬: ctrl + p = print ‫د‬ ‫هەر‬ ‫دوای‬ ‫تە‬ ‫گەڕاى‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬ .‫فایلەکەدا‬ ‫لەًاو‬ ‫اتایەکدا‬ : ctrl + f = search ‫دا‬ ‫وۆرد‬.‫م‬ ‫پەڕەکاًی‬ ‫لەًاو‬ ٌ‫لی‬ ‫دروضتکردًی‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬: ctrl + k = hyperlink ‫تۆئەوەی‬ .‫تەرًاهەکەوە‬ ‫لەدەرەوەی‬ ‫تدا‬ ‫پیػاى‬ ‫پ‬ ‫ترهاى‬ ‫داتای‬ ‫لێکرا‬ ‫کلیکی‬ ‫کاتێ‬ .‫ًىوضیٌەکاًواى‬ ‫کردًی‬ ‫الر‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬: ctrl + I = Italic .‫ًىوضیٌەکاًواًدا‬ ‫تەژێر‬ ‫هێڵداى‬ ‫تۆ‬ ‫تەکاردێت‬: ctrl + u = underline
 101. 101. ‫فێرتى‬ ‫و‬ ‫وۆرد‬ ‫هایکرۆضۆفت‬ ‫ًی‬ 2010 ‫حسه‬ ‫سعید‬ ‫سلێمان‬ : ‫ئامادەکردن‬ Page 101 ‫کۆتەەەەەا‬ ‫لێەەەەەرەدا‬ ‫خۆغەویطەەەەەت‬ ‫و‬ ‫ئەزیەەەەەس‬ ‫خەەەەەىێٌەری‬ ‫ی‬ ‫کت‬ ‫تەم‬ ‫ی‬ ‫چەًەەەەەدە‬ ‫هەر‬ ‫دەهێٌەەەەەیي‬ ‫ێەەەەەثە‬ ‫تە‬ ‫و‬ ‫ەەەەەەەت‬‫ە‬‫تێ‬ ‫ەەەەەەەگ‬‫ە‬ً‫گر‬ ‫کە‬ ‫ئەوەی‬ ‫تەاڵم‬ ‫ەەەەەەەردووە‬‫ە‬‫ًەک‬ ‫ەەەەەەەاش‬‫ە‬‫ت‬ ‫ەەەەەەەاى‬‫ە‬‫فرهاًەکاًو‬ ‫لە‬ ‫ەەەەەەەدێ‬‫ە‬ً‫هە‬ ‫ئەگەر‬ ‫ەەەەەا‬‫ە‬‫هەروەه‬ ‫وە‬ ‫ەەەەەردووە‬‫ە‬‫ک‬ ‫ەەەەەواى‬‫ە‬‫تاض‬ ‫و‬ ‫ەەەەەردووە‬‫ە‬‫پێک‬ ‫ەەەەەاى‬‫ە‬‫ئاهاژەه‬ ‫ەەەەەت‬‫ە‬‫زاًیثێ‬ ‫ەەەەەتواى‬‫ە‬‫پێىیط‬ ‫ئەم‬ ‫فێرتەەەەەىوًی‬ ‫لە‬ ‫تێەەەەەت‬ ‫ضەەەەەەرەتای‬ ‫کەضەەەەەێ‬ ‫یەەەەەاى‬ ‫ًەتێەەەەەت‬ ‫تاغەەەەەی‬ ‫غەەەەەارەزای‬ ‫کەضەەەەەێ‬ ‫تات‬ ‫لە‬ ‫ەەەەەەەاًی‬‫ە‬‫ئاض‬ ‫تە‬ ‫زۆر‬ ‫ئەوا‬ ‫ەەەەەەەاهەیە‬‫ە‬ً‫تەر‬ ‫ەەەەەەەا‬‫ە‬‫دەگ‬ ‫ەەەەەەەاى‬‫ە‬‫ەتەک‬ ‫ەەەەەەەىودێکی‬‫ە‬‫ض‬ ‫ەەەەەەەت‬‫ە‬‫دەتىاًێ‬ ‫و‬ ‫لێىەرتگرێەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەت‬ ‫زۆری‬ . ‫کردًەوەی‬ ‫ڕووى‬ ‫لە‬ ‫کردتێتن‬ ‫کە‬ ‫ەیەک‬ ‫هە‬ ‫هەر‬ ‫لە‬ ‫توثىرى‬ ‫هیىادارم‬ ‫دەیڵێوەوە‬ ‫دیطاًەوە‬ ‫هەروەها‬ ‫ئەو‬ ‫ئەگەری‬ ‫کەضێ‬ ‫هەهىو‬ ‫چىًکە‬ ‫تێت‬ ‫تر‬ ‫ەیەکی‬ ‫هە‬ ‫هەر‬ ‫یاى‬ ‫تاتەتەکاًدا‬ ‫تکا‬ ‫ە‬ ‫هە‬ ‫هەیە‬ ‫ەی‬ .‫تێت‬ ‫کاتێکدا‬ ‫هەر‬ ‫لە‬ ‫تکەى‬ ‫پێىە‬ ‫پەیىەًدین‬ ‫پێػٌیارێ‬ ‫و‬ ‫ڕەخٌە‬ ‫هەر‬ ‫تۆ‬ salmansaeed09876@gmail.com Facebook.com/sleman saed‫تر‬ ‫بێت‬ ‫چىنکه‬ ‫هه‬ ‫مىو‬ ‫کهه‬ ‫گه‬ ‫ری‬ ‫و‬

×