Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

TPM produceren met aandacht deel 6 TPM strategieen.pptx

 1. TPM PRODUCTIVE TOTAL Yokoten MAINTENANCE
 2. MET AANDACHT” “PRODUCEREN Yokoten
 3. 1 TPM BASISPRINCIPES 2 DE OEE BEREKENEN 6 YouTube filmpjes over TPM: 4 DE PILAREN 5 AUTONOOM ONDERHOUD 6 TPM STRATEGIEEN 3 DE 6 MACHINEVERLIEZEN Yokoten
 4. 6 Yokoten STRATEGIEËN
 5. Dit zesde deel gaat over de te volgen strategie als het om TPM gaat. TPM In vogelvlucht. Wil je meer details, lees dan ons boek: Produceren met aandacht met TPM Dat bij elke boekhandel is te bestellen En bezoek voor meer filmpjes over continu verbeteren ons YouTube-kanaal Yokoten.
 6. Lees meer in ons Boek: Produceren met aandacht met TPM Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 7. YouTube-kanaal Yokoten
 8. TPM is een afkorting die staat voor Total Productive Maintenance TPM is een onderhoudsprogramma voor het hele productieteam. Zowel de mensen van productie als van de technische dienst. Het is een collectief onderhoudsprogramma of, zo je wilt een zienswijze een filosofie op het onderhouden van machines
 9. • TOTAL • PRODUCTIVE • MAINTENANCE TPM
 10. COLLECTIEF ONDERHOUDS PROGRAMMA TPM
 11. Anders dan andere continu verbeterfilosofien zoals Lean dat vooral gericht is op waarde creeren voor de klant Is TPM vooral gericht op de machines. De klassieke TPM doelen zijn:
 12. • De machine / productielijn effectiever maken (hogere OEE) • De levensduur van machines verlengen (slijtage voorkomen en op tijd herstellen) KLASSIEKE TPM-DOELEN
 13. Lees meer in ons Boek: OEE voor operators en managers Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 14. Continu verbeteren heeft geen zin en is zelfs gevaarlijk als de basiscondities niet op orde zijn. Dat is de centrale TPM-gedachte Die basiscondities, dat zijn deze:
 15. 1.De machines zijn schoon, gesmeerd en hebben geen achterstallig onderhoud 2.De werkplekken zijn strak georganiseerd, gevisualiseerd, overzichtelijk, schoon en veilig 3.Alle medewerkers en leidinggevenden werken volgens vaste standaarden, zoals instructies en veiligheidsregels BASISCONDITIES
 16. 4. De kennis en vaardigheden van onze medewerkers zijn up-to-date en gestandaardiseerd 5. Er is een goed georganiseerde informatieoverdracht in de vorm van ploegoverdrachten, ochtendoverleggen en dag –en/of weekstarts BASISCONDITIES
 17. Als de basiscondities niet op orde zijn heeft continu verbeteren niet veel zin. Yokoten
 18. De basiscondities zijn niet op orde als de werkplekken en de machines er bijvoorbeeld zo uit zien:
 19. Dit plaatje laat de drie fasen van die TPM-gedachte zien: Eerst de basiscondities herstellen Dan die goed onderhouden En dan pas verbeteren. Deze drie fasen gelden voor elke pilaar van het TPM-huis
 20. tijd Basis- condities FASE 1 Basiscondities herstellen FASE 3 Basiscondities verbeteren FASE 2 Basiscondities onderhouden
 21. TPM gaat over machines, maar vooral over mensen Yokoten
 22. Het is een visie op de optimale relatie tussen de mens en de machine Samengevat in deze denkwijze: In dit plaatje zie je de conventionele muurtjes tussen de afdelingen die zich met de machines bezighouden Het plaatje rechts laat zien wat de bedoeling van TPM is: Het productieteam dat samenwerkt aan de TPM doelen: een hoge OEE en een lange levensduur van de machines.
 23. Conventionele houding TPM houding
 24. • Geen muren tussen de disciplines • Samen verantwoordelijk • Onderhoudstaken verdeeld TPM-DENKWIJZE
 25. Als je op TPM gaat googelen is meestal het eerste dat je ziet Een huisje met pilaren. 5 of meer. In deze serie houden we ons aan de 5 basispilaren.
 26. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie 5 TPM PILAREN
 27. Meer kan natuurlijk ook. Meestal komt dat voort uit de behoefte om TPM met andere continu verbeter activiteiten te koppelen. Zoals Lean Of vanwege de behoefte om álle afdelingen bij TPM te betrekken
 28. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie Veiligheid, Welzijn en Milieu Kwaliteitsmanagement TPM administratieve processen NOG MEER PILAREN Supply Chain Lean Manufacturing R & D
 29. Dan rijst de vraag: Hoe groot maak je TPM? Wat is je strategie?
 30. •Wil je een meerjarenplanning? •Wil je de gehele filosofie en denkwijze en doelen van TPM? •Wil je alleen de tools of het hele huis? VRAGEN
 31. Grotere bedrijven met meerdere vestigingen vinden het prettig om all the way te gaan. Het hele huis en alle principes In een masterplanning gegoten. Die voor alle vestigingen hetzelfde is. Een traject van meerdere jaren en een lange adem
 32. Alle methoden en instrumenten gebruiken Eerst het hele TPM-huis optuigen Daarna continu verbeteren HET TPM-HUIS BOUWEN DE KLASSIEKE AANPAK
 33. Vaak hebben die een TPM-structuur van verantwoordelijkheden. Vanaf de top tot aan de verbeterteams en Autonoom Onderhouds-teams. En dat heeft zo zijn voordelen, want dan is het verankerd in de top. Zo maar stoppen zal niet snel gebeuren omdat het de corporate strategie is.
 34. TPM-STRUCTUUR
 35. Verder heeft de bouw het hele huis-strategie als voordelen: • Een vaste herkenbare standaard, geen maatwerk • Duidelijk voor iedereen waar we zijn in de planning • De voortgang is goed te beoordelen, en vooral ook de verschillen tussen de vestigingen Maar: misschien is het wel té compleet. One size fits all, ongeacht volwassenheid organisatie en soorten verliezen En er is een grotere kans op window-dressing: mooi TPM laten zien tijdens audits, maar er niet echt aan doen.
 36. LANGERETERMIJN MASTERPLANNING NEE DE FILOSOFIE EN HET HELE TPM-HUIS JA HET TPM-HUIS KLASSIEKE AANPAK DE FILOSOFIE EN DELEN VAN HET TPM-HUIS ALLEEN DE TOOLS, NIET HET HUIS TPM-STRATEGIEËN
 37. Een wat lichtere versie is die van de schaakspel-strategie: Nog steeds is TPM corporate strategie, maar welke pilaren en onderdelen hangt af van de lokale situatie. Maatwerk Het past bij de lokale visie en doelen Evenals het tempo, de planning
 38. Een paar pilaren en bijbehorende instrumenten gebruiken Passend bij de lokale visie en strategie HET SCHAAKSPEL DE MAATWERK AANPAK
 39. Onderling vergelijken met audits is niet meer goed mogelijk. Tenzij de auditeur goed doorvraagt naar de samenhang van de gekozen pilaren en instrumenten, de lokale visie en doelen en de resultaten Het is niet altijd duidelijk voor de meeste mensen hoe groot het gaat worden Succes is sterk afhankelijk van de wil en ambitie van het management
 40. LANGERETERMIJN MASTERPLANNING NEE DE FILOSOFIE EN HET HELE TPM-HUIS JA HET SCHAAKSPEL MAATWERK-AANPAK HET TPM-HUIS KLASSIEKE AANPAK DE FILOSOFIE EN DELEN VAN HET TPM-HUIS ALLEEN DE TOOLS, NIET HET HUIS TPM-STRATEGIEËN
 41. Een variant daarop is de reis-strategie: Noem het Agile: meebewegen met wat je tegenkomt. Al lerend op weg, bijsturend op resultaten Er is Geen planning, maar wel een einddoel En dat klinkt logisch: waarom zou je de gebruikelijke volgende stap zetten of pilaar bouwen, terwijl je ziet dat er iets anders nodig is?
 42. Geen strategie, geen planning Gaandeweg bepalen welke pilaren, methoden en instrumenten nu nodig zijn DE TPM-REIS DE AGILE AANPAK
 43. Het voelt wel wat ongemakkelijk, geen planning, geen route. Wie weet dan nog waar we heen gaan? Vraagt om professionele hulp: wie weet nog hoe ver we zijn en wat de volgende stap is? De reis-strategie is eenvoudig stop te zetten En Leidt snel tot verslappen
 44. LANGERETERMIJN MASTERPLANNING NEE DE FILOSOFIE EN HET HELE TPM-HUIS JA HET SCHAAKSPEL MAATWERK-AANPAK DE REIS AGILE-AANPAK HET TPM-HUIS KLASSIEKE AANPAK DE FILOSOFIE EN DELEN VAN HET TPM-HUIS ALLEEN DE TOOLS, NIET HET HUIS TPM-STRATEGIEËN
 45. Bij zowel het schaakspel als de reis-strategie kan je je afvragen: Welke delen van de TPM-filosofie ga je wel En welke niet doen? Wordt het een cultuurverandering? Waarbij je anders gaat kijken naar de samenwerking van TD met productie en naar het takenpakket van productiemedewerkers en monteurs of toch maar niet?
 46. TPM vraagt om een transformatie en geen implementatie Yokoten
 47. De meest uitgeklede variant is die van de gereedschapskist-strategie. De instrumentele aanpak. Geen huis, geen pilaren, geen planning, geen visie. Vaak geboren uit de idee dat je dan sneller klaar bent. En Eerder continu kunt verbeteren En sneller resultaten hebt.
 48. Een paar methoden en instrumenten gebruiken Geen pilarenstructuur Vaak geen onderliggende visie DE GEREEDSCHAPSKIST DE INSTRUMENTELE AANPAK
 49. Het heeft geen Einddoel? Misschien zeggen leidinggevenden: we gaan TPM doen. Dit is geen tpm. Vaak is het visieloos: niet op weg naar samen onderhoud doen Meestal is TPM dan een hobby van het management van een locatie en heeft het geen steun van de top. Wordt vak snel gestopt vanwege het gebrek aan collectief draagvlak, gebrek aan samenhang en het uitblijven van resultaten.
 50. Dit is het palet aan keuzes. Een strategische fout is gauw gemaakt. Er zijn al bedrijven genoeg waarvan de medewerkers na jaren zeggen: TPM, dat hebben we ook al eens gedaan.
 51. LANGERETERMIJN MASTERPLANNING NEE DE FILOSOFIE EN HET HELE TPM-HUIS JA DE GEREED- SCHAPSKIST INSTRUMENTELE AANPAK HET SCHAAKSPEL MAATWERK-AANPAK DE REIS AGILE-AANPAK HET TPM-HUIS KLASSIEKE AANPAK DE FILOSOFIE EN DELEN VAN HET TPM-HUIS ALLEEN DE TOOLS, NIET HET HUIS TPM-STRATEGIEËN
 52. Lees meer in ons Boek: OEE voor operators en managers Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
Publicité