Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 2022 Resurse și instrumente informaționale ale Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice.pdf(20)

Plus de Biblioteca Republicana Tehnico-Stiintifica(17)

Publicité

2022 Resurse și instrumente informaționale ale Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice.pdf

 1. BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ COȘLEȚ Ecaterina, bibliotecar principal, secția Colecții Speciale Chișinău, 15 aprilie 2022 Resurse și instrumente informaționale ale Bibliotecii Republicane Tehnico - Științifice Masă rotundă: ,,Stimularea inovației și creativității tinerilor prin prisma instrumentelor sistemului de Proprietate Intelectuală”.
 2. Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică (BRTȘ) înființată – 1968 Instituție de informare și documentare specializată în domeniul tehnico-științific Colecție - 13 583 389 titluri de volume Valori Acționează în mod responsabil în interesul comunității Este deschisă spre colaborare și parteneriat Încurajează creativitatea, inovarea și implementarea lucrurilor noi Oferă o varietate și o diversitate de servicii Grupul țintă: specialişti din domeniul tehnico-ştiinţific, din sectorul real de producţie, ministere şi agenţii, organizaţii de cercetare şi proiectare, bibliotecari, savanți, inventatori, inovatori, ingineri, muncitori, angajaţi în servicii de brevetare, standardizare, metrologie şi certificare, oameni de afaceri, funcționari publici, profesori, studenţi, elevi, pensionari.
 3. Resurse umane Resurse principale ale BRTȘ Resurse tehnologice Resurse electronice create Resurse informaționale (tradiționale)
 4. Resurse informaționale tradiționale (Colecțiile BRTȘ) Patrimoniul accesibil pentru studiere, cercetare, inspirație şi inovare
 5. https://www.agepi.gov.md/ Publicațiile AGEPI în colecția BRTȘ
 6. http://www.db.agepi.md/inventions/ http://www.db.agepi.md/inventions/Statsearch?name=COVALIOV%20Victor
 7. https://www1.fips.ru/ https://ipportal.wipo.int/ https://worldwide.espacenet.com/ https://osim.ro/ https://ukrpatent.org/en/articles/bases2 https://www.eapo.org/ru/ Baze de date internaționale
 8. Catalogul electronic – 62059 înregistrări bibliografice Repository Socio-Economic Sciences – 1160 lucrări științifice Baza de date ,,ARTICE” – 103508 articole științifice Baza de date a documentelor tehnico-normative – 3847 standarde Baza de date ,,Publicații periodice” – 1119 reviste înregistrate Fișierul de autoritate ,,Vedete de subiect “– 10797 înregistrări Fișierul de autoritate a cercetătorilor științifici INCE – 122 înregistrări (Respectarea protecției datelor cu caracter personal) Resurse electronice create de BRTȘ BRTȘ gestionează 5 baze de date cu acces online și 2 baze cu acces ofline
 9. www.brts.md
 10. Resursele și serviciile oferite sunt relevante și utile pentru procesele de cercetare, expertizare, cunoaștere și educație. https://www.youtube.com/channel/UClhYJVW4cXSzsaC9z8wdIQw https://lpccbrts.blogspot.com/search/label/BRT%C5%9E?m=0 https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica/
 11. Înregistrări - 62059 Cărți și broșuri - 56495 Publicaţii periodice - 1119 Documente normative - 3847 Cataloage industriale - 605 Catalogul electronic
 12. Repository Socio-Economic Sciences http://dspace.ince.md/jspui Lucrări științifice - 1160
 13. Regulamentul BRTȘ privind prestarea serviciilor prevede 42 servicii gratuite și 12 servicii contra plată conform nomenclatorului Servicii și facilități prestate gratuit Înregistrarea utilizatorilor și eliberarea permisului de intrare Acces la INTERNET (inclusiv prin rețea WI-FI) Echipament pentru citirea documentelor pe micro purtători Locuri de lucru și echipament tehnic pentru lectură și studiu și organizarea activităților de instruire, științifice și culturale (calculatoare, proiector, ecran digital, tablă interactivă) Posibilitatea de a lucra cu laptopul și conectarea lui la rețeaua WI-FI Scanarea documentelor
 14. Servicii de informare și documentare Orientarea și îndrumarea utilizatorilor în spațiile funcționale ale bibliotecii Acces la toate tipurile de resurse documentare ale bibliotecii Consultarea documentelor în sălile de lectură Împrumutul documentelor la domiciliu prin abonament individual pentru anumite categorii de utilizatori Împrumut de documente prin abonament colectiv (pentru întreprinderi, organizații și grupuri de cercetare în baza acordurilor de parteneriat semnate între părți) Rezervarea documentelor pentru un anumit termen Prelungirea termenului de împrumut al documentelor prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare Împrumutul Interbibliotecar național și internațional  Colecția de documente brevetare  Colecția de documente normativ – tehnice  Colecția de cataloage industriale  Colecția de cărți și publicații periodice  Colecția de documente ne-publicate
 15. Servicii de referință Cercetări bibliografice tematice la cerere Redactarea referințelor bibliografice ale articolelor publicate în revistele instituționale “Economie și Sociologie” și „Analele INCE” Redactarea referințelor bibliografice în lucrările științifice instituționale Transliterarea referințelor din caractere chirilice în caractere latine Elaborarea publicațiilor documentar-bibliografice (bibliografii, biobibliografii) Întocmirea materialelor informative (repertorii, buletine informative) Asistență informațională și bibliografică (cataloage, fișiere tematice, baze de date etc.)
 16. Servicii de indexare și clasificare a documentelor Atribuirea indexului de clasificare CZU la monografii, articole, teze de doctorat etc. Atribuirea identificatorului DOI pentru articole publicate în revista “Economy and Sociology “ și lucrările Conferințelor INCE Atribuirea cu codul JEL publicațiilor științifice din domeniul economic
 17. Acordarea asistenței cercetătorilor privind personalizarea producției științifice în Baze de Date: ORCID, Google Scholar, RePeC, Socionet, Ideas, IBN Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicațiilor științifice instituționale Stabilirea indicelui Hirsh, H-index al autorilor – cercetători științifici INCE Consultații privind evaluarea publicațiilor științifice (factorul de impact, indexate/cotate ISI, categoria) potențiale pentru publicare Asistență privind înregistrarea și calcularea indicatorilor bibliometrici pentru publicațiilor științifice instituționale, articole, autori Formarea şi dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice Servicii bibliometrice
 18. Copii digitizate fragmentar din documentele Bibliotecii (articole din publicațiile periodice, articole arhivater în baze de date, pagini separate din cărți) Informații și referințe privind documentele de brevet (numărul documentului de brevet, numărul cererii de brevet, data și sursa publicării) Informații privind documentele normativ-tehnice: documente din domeniul standartizării, prescripții tehnice din domeniul construcțiilor și cataloage industriale Redactarea referințelor bibliografice la următoarele tipuri de documente: teze de an, teze de licențe, teze de doctor/doctor habilitat. Referințele sunt redactate conform, SM ISO 6090:2012 Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine conform, SM SR ISO 9:2005 Arhivarea producției științifice a INCE în Repozitoriul Instituțional (recepționarea publicațiilor prin e-mail) Diseminarea Selectivă a Informației prin formularul electronic DSI http://brts.md/ Livrarea electronică a documentelor (LED) prin e-mail brts.ince@gmail.com Servicii electronice furnizate la distanță Produse și servicii comandate și primite la distanță
 19. Servicii de dezvoltare a competențelor utilizatorilor Instruirea utilizatorilor privind cultura informației (ore de instruire, individuale și în grup privind accesarea și utilizarea resurselor și serviciilor BRTȘ) Organizarea activităților de informare Instruirea utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale:  Cursuri gratuite în utilizarea computerului (pentru persoane dezavantajate)  Training-uri pentru utilizatori în vederea accesării și utilizării resurselor specializate (BD brevete, standarde etc.)  Ore de cultura informației pentru doctoranzi  Ore de educație mediatică / ecologică pentru studenți și elevi
 20. Organizarea activităților științifice, educaționale și culturale (conferințe, mese rotunde, întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, lecții publice, prezentări de produse inovatoare brevetate etc.) Organizarea expozițiilor în exterior Organizarea campaniilor de informare și promovare: Ziua ușilor deschise, Nocturna bibliotecilor, Ziua Științei, Săptămâna Accesului Deschis, Săptămâna creativității și inovației Oferirea spațiilor pentru comunicare non-formală (discuții, dezbateri) studiu individual și de grup Elaborarea și oferirea materialelor promoționale despre BRTȘ și INCE Comunicare, informare și promovare prin rețele de socializare: facebook, youtube, calameo, slideshare, instagram etc. Servicii de promovare, comunicare și socializare
 21. Servicii prestate contra plată Împrumutul înterbibliotecar internațional (taxă pentru copiere, expediere) https://brts.md/?page_id=4468 Elaborarea indicilor bibliografici la comandă Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize și cercetări la cererea utilizatorilor Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (catalogare, indexare, clasificare, adnotare) Cercetări științifice-bibliografice și informaționale care depășesc nivelul regulamentar de complexitate şi termenele de executare peste normele de timp în vigoare Împrumutul documentelor la domiciliu, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii cu excepția enciclopediilor, documentelor normative și documentelor brevetare Servicii editoriale (culegere, redactare, machetare) Comercializarea propriilor publicații Operațiuni de convertire a datelor prin digitizare (text, audio, video) Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru/color Scanarea documentelor / imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă sau on-line Multiplicare Taxe compensatorii Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă sau a echipamentului Pierderea permisului de intrare
 22. Produse intelectuale - publicațiile BRTȘ
 23. Resurse și servicii de comunicare, promovare și socializare
 24. Mesaj de încurajare către tinerii de astăzi și de mâine Pe 26 aprilie, statele-membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) sărbătoresc Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, pentru a omagia contribuţia pe care proprietatea intelectuală (PI) o aduce inovaţiei şi creativităţii. Proprietatea intelectuală și tinerii - inovând pentru un viitor mai bun este genericul Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale 2022. Dvs. sunteți cei care faceți față provocărilor de inovare, sunteți o sursă incredibilă în care vă puteți folosi energia și ingeniozitatea, curiozitatea și creativitatea. Mințile inovatoare, energice și creative contribuie la impulsionarea schimbărilor de care avem nevoie pentru a crea un viitor mai durabil. Pentru a pune în valoare potențialul uriaș al Dvs. pentru ca obiectivele să fie realizate, iar ideile să fie transformate în realitate, BRTȘ vă propune sprijin și soluții de realizare. Puteți deveni inovatorii, creatorii și antreprenorii de mâine. Voi sunteți generația fascinantă de făuritori de schimbare. Nu pierdeți ocazia de a fi printre cei care creează și inovează viitorul!
 25. Vă mulțumesc pentru atenție!
Publicité