Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing

2 697 vues

Publié le

Kullanılabilirlik Testi İçin Öneri ve Kaynaklar
Usability (Kullanılabilirlik) Testing Eğitimi
SCRUM Scrum Fundamentals Eğitimi
CBAP CBAP İş Analizi Sertifikası Hazırlık Eğitimi
PMP PMP Sertifikası Hazırlık Eğitimi
CTFA AGILE ISTQB Agile Test Uzmanı Eğitimi
PMI-F Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu Eğitimi
REQ Gereksinim Mühendisliği Eğitimi
BPM101 Süreç Yönetimi Eğitimi

444 33 30 | Egitimtakvimi.com

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kullanılabilirlik Testi - Usability Testing

 1. 1. 0 Kullanılabilirlik Testi
 2. 2. İçerik •  Kullanılabilirlik Tes/ Kavramları •  Kullanılabilirlik Tes/ •  Kullanılabilirlik Tes/ Süreçleri •  Test Planı •  Test Formatları •  Kullanılabilirlik Tes/ Ne Zaman Yapılmalı?
 3. 3. Kullanılabilirlik Tes1 Kavramları •  Ürün •  Moderatör / Gözlemci •  Kullanıcı / KaFlımcı
 4. 4. Kullanılabilirlik Tes1 •  Kullanılabilirlik tes/, bir ürünün kullanıcıları taraHndan ne kadar verimli kullanılıp kullanılmadığını test eden bir teknik/r. •  Bu teknik tamamen kullanıcı odaklıdır.
 5. 5. Kullanılabilirlik Tes1 •  Kullanıcılar ürün üzerinde bazı senaryoları gerçekleş/rirken, moderatör kullanıcıyı gözlemler, dinler ve notlar alır. •  Kullanıcının ürünü kullanırkenki davranışları, mimikleri, söyledikleri moderatöre yardımcı olan en temel noktalardır.
 6. 6. Kullanılabilirlik Tes1 Süreçleri Kullanıcı testlerini/senaryolarını belirleme Testleri gerçekleş/rme Bulguları analiz etme Bulguları raporlama ve sunma Değişikliği uygulama ve yeniden test etme
 7. 7. Test Planı •  Kapsamı belirleme •  Kri/k noktaları ve test hedeflerini belirleme •  Kullanıcı profillerini belirleme •  Metot belirleme •  Task list oluşturma •  Test ortamı ve ekipmanlarını hazırlama •  Değerlendirme ölçütlerini belirleme •  Rapor içeriğinin ve sunumunun hazırlanması
 8. 8. Test Formatları •  Kağıt üzerinde proto/pleme •  HTML proto/pleme •  Canlıdaki web sitesi ya da uygulama •  Rakip web site ya da uygulama •  Yeni tasarlanmış bir site ya da uygulama
 9. 9. Paper Prototype
 10. 10. HTML Prototype
 11. 11. Mobil Test
 12. 12. Website Üzerinde Test
 13. 13. Kullanılabilirlik Tes1 Ne Zaman Yapılmalı? •  Kullanıcı Deneyimi Tasarımından Sonra •  Süreç Boyunca Sürekli Küçük Testler •  Proje Canlıya Alınmadan Önce •  Canlıdaki Bir Projede Problemler Olduğu Fark Edildiğinde •  Kontrol Amaçlı Herhangi Bir Zaman
 14. 14. İlgili Eği/mlerimiz Eği/m Kodu Eği/m Adı USEAB Usability (Kullanılabilirlik) Tes/ng SCRUM Scrum Fundamentals CBAP CBAP İş Analizi Ser/fikası Hazırlık PMP PMP Ser/fikası Hazırlık CTFA AGILE ISTQB Agile Test Uzmanı PMI-F Proje Yöne/minin Temelleri, PMI Uyumlu REQ Gereksinim Mühendisliği BPM101 Süreç Yöne/mi Üre/ci Ser/fika Adı PMI PMI Agile Cer/fied Prac//oner (PMI-ACP) PMI PMP (Project Management Professional) CBAP CBAP (Cer/fied Business Analysis Professional) CCBA CCBA (Cer/fica/on of Competency in Business Analysis) İlgili Ser/fikalar

×