Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Alzheimeri Tõbi

 • Soyez le premier à commenter

Alzheimeri Tõbi

 1. 2. Mis on Alzheimeri tõbi? <ul><li>Alzheimeri tõbi on: </li></ul><ul><ul><li>Haigus, mis ründab aju ning ohustab peamiselt üle 60-aastaseid inimesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Levimusega üle 65- aastaste inimeste populatsioonis 1% aastas ning üle 85-aastaste hulgas üle 50%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süvenev kognitiivsete funktsioonide (mälu, intellekt) kahjustus ilma teadvuse häireteta, mis märgatavalt häirib inimese igapäevast toimetulekut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Progresseeruv ja pöördumatu. </li></ul></ul>
 2. 3. <ul><li>Alois Alzheimer, Saksa neuroloog, kirjeldas 1906.a. esmakordselt keskealist patsienti, kes kannatas järjest süvenevate mäluhäirete all, mis kahjustasid kõnet ja käitumist. </li></ul><ul><li>Pärast 55 aastaseks saanud patsiendi surma avastas Alzheimer lahangul ajukoest iseloomulikud muutused. </li></ul>Alois Alzheimer, Saksa neuroloog
 3. 4. <ul><li>Algselt nimetati Alzheimeri tõveks dementsust, kui see ilmnes patsientidel enne 65-eluaastat, ehk tõve varase algusega vormi. </li></ul><ul><li>Kui leiti, et Alzheimeri tõve ja vanadus-nõdrameelsuse põhjused on samad, hakati alates 1977 aastast ka viimast Alzheimeri tõvena diagnoosima. </li></ul>Auguste D, patsient kellel A.Alzheimer tõve 1906.a avastas
 4. 5. Avaldumine <ul><li>Kindlalt esinevad: </li></ul><ul><ul><li>Mäluhäired </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ei suudeta omandada, säilitada ega reprodutseerida uut informatsiooni </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kõnehäired </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sõnavara vähenemine, kõne mõistmise häire, vale sõnakasutus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ruumitajuhäire </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegevuse sooritamise häire </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raskused planeeritud, sihipärase tegevuse sooritamisel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Võimetus ära tunda tuttavaid objekte ja isikuid </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Samuti võib esineda: </li></ul><ul><ul><li>Meeleoluhäireid </li></ul></ul><ul><ul><li>Insomniat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärevust </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärrituvust </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallutsinatsioone </li></ul></ul><ul><ul><li>Meelepetteid </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahtmatuid lihastõmblusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõnnakuhäireid </li></ul></ul><ul><ul><li>Neelamishäireid </li></ul></ul>
 6. 7. Tekkepõhjused <ul><li>Vähemolulised riskifaktorid on: </li></ul><ul><ul><li>Sugu </li></ul></ul><ul><ul><li>Perekondlik eelsoodumus </li></ul></ul><ul><ul><li>Madal haridustase </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajutraumad </li></ul></ul><ul><ul><li>Downi sündroom </li></ul></ul><ul><ul><li>Närvirakkude kestev oksüdatiivne stress </li></ul></ul>Intellektuaalsete tegevustega tegelemine vähendab oluliselt Alzheimeri tõve ohtu <ul><li>Olulisim Alzheimeri tõve riskifaktor on vanus. </li></ul>
 7. 8. Muutused ajus <ul><li>Teadaolevalt on Alzheimer’i tõve sümptomite põhjuseks ajukoe laiaulatuslik oksüdatiivne stress ja närvirakkude hävimine tänu lokaalsetele põletikukolletele. </li></ul><ul><li>On täheldatud ebanormaalsete beeta amüloidist koosnevate valgukogumike kuhjumist neuronite vahele. </li></ul><ul><li>Amüloidfibrillide kuhjumine kiirendab põletikureaktsiooni ning ajurakkude hävimist. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Kahjustatud ajukoes on oluliselt vähem närvirakke ja –ühendusi kui terves koes. </li></ul><ul><li>Ajurakkude suremine tingib ajukoe mahu vähenemise. </li></ul><ul><li>Ajukoor kuivab kokku, kahjustada saavad esmalt mõtlemise, planeerimise ja mäluga seotud piirkonnad. </li></ul><ul><li>Eriti tugevalt saab kannatada hipokampus – piirkond, mis on võtmetähtsusega uue info meeldejätmisel. </li></ul>Varajane Alzheimeri tõbi Keskmises staadiumis Alzheimeri tõbi Kaugelearenenud Alzheimeri tõbi
 9. 10. Ajukoore kärbumine Oluliselt suurenenud ajuvatsakesed Hipokampuse kärbumine
 10. 11. Staadiumid <ul><li>Eelnähud - </li></ul><ul><ul><li>Mõningased mäluhäired, võivad olla kombineeritud liikumisraskuste, lõhnataju häiretega. </li></ul></ul><ul><li>Varane staadium – </li></ul><ul><ul><li>Mäluhäired süvenevad </li></ul></ul><ul><ul><li>Häiruvad teised kognitiivsed funktsioonid: tekivad keskendumisraskused, suutmatus orienteeruda, otsustusvõime langus jne. </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>Keskmine staadium </li></ul><ul><ul><li>Kahjustuvad ajuosad, mis kontrollivad keelekasutust, arutlusvõimet, aistingute tajumisvõimet jne. </li></ul></ul><ul><li>Kaugelearenenud staadium- </li></ul><ul><ul><li>Kahjustunud on suurem osa ajukoest. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inimene ei ole suuteline enam kommunikeeruma ja sõltub täielikult teiste abist. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lõppstaadiumis keha funktsioonid lakkavad järk-järgult, kuni saabub surm. </li></ul></ul>
 12. 13. Ravi <ul><li>Alzheimeri tõvel puudub käesoleval ajal parandav ravi, küll saab ravimitega sümptomeid leevendada või edasi lükata. </li></ul><ul><ul><li>Antioksüdantne ravi (Gingko Biloba, E-vitamiini suuremad annused) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajukoe põletikulist reaktsiooni takistav ravi (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärevust pidurdavad ravimid (rahustid, antidepressandid) </li></ul></ul><ul><li>Väljatöötamise lõppjärgus on: </li></ul><ul><ul><li>Immunoloogilised meetodid, mis takistaksid amüloidfibrillide moodustumist </li></ul></ul>
 13. 14. Kasutatud kirjandus <ul><li>Alzheimer Disease Fact Sheet. National Institute on Aging (U.S). http://www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/adfact.htm (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Alzheimeri tõbi. Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinik. http://www.kliinikum.ee/narvikliinik/index.php?option=com_content&view=article&id=13:alzheimeri-tobi&catid=9:patsiendile&Itemid=29 (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Alzheimeri tõbi. Terviseportaal Inimene.ee. http://www.inimene.ee/?disease=a&sisu=disease&did=187 (11.03.2009) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Ello Karelson, Mihkel Zilmer. Alzheimeri tõve etiopatogeneesi mitmetahuline mehhanism ja ravi võimalikud strateegiad .(2002). Eesti Arst. 81 (4):241-245 http://www.med24.ee/static/files/047/alzheimeri_tove_etiopatogeneesi_mitmetahuline_mehhanism_ja_ravi_voimalikud_strateegiad.pdf (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Inside the brain: An Interactive Tour. Alzheimer’s Association. (2010) http://www.alz.org/brain/01.asp (11.03.2010) </li></ul><ul><li>What Is Dementia or Alzheimer? CEDA Care. http://www.cedacare.co.uk/dementia.html (11.03.2010) </li></ul><ul><li>Õendushoolduse osutamise nõuded. (2007). Eesti Haigekassa, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Hooldusravi Osutajate Ühendus, Eesti Õdede Liit. http://209.85.229.132/search?q=cache:WuvYgoPhoe8J:www.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_ravijuhendid_andmebaas_tunnustatud/tegevusjuh.doc+alzheimer+geriaatria&cd=12&hl=en&ct=clnk&gl=uk (11.03.2010) </li></ul>
 15. 16. Tänan kuulamast!

×