Publicité
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Publicité
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Cenník služby Brantner Nové Zámky
Prochain SlideShare
Cenník Brantner Nové ZámkyCenník Brantner Nové Zámky
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Cenník služby Brantner Nové Zámky

  1. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 1 OS88_NZ/01.01.2018 1. Základné ustanovenia 1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH. 1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. 1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.8. sú s DPH. 1.4. Poplatok je v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a nepodlieha DPH. 1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. 2. Cenník poskytovaných služieb 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby Mercedes Axor vyklápač 17,28 € / 1 hod presun 1,10 € / 1 km Multicar vyklápač presun 14,07 0,60 € / 1 hod € / 1 km Mercedes zameták 31,88 € / 1 hod presun 1,30 € / 1 km MERCEDES (nepravidelná prepr.) hákový 1,73 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 1 úkon MERCEDES + príves (nepravidelná prepr.) hákový 1,89 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 1 úkon Mercedes ATEGO + hydraulická ruka 1,13 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 15 min AVIA hydraulická ruka 1,13 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 15 min Ramenový nakladač VKK 1,10 € / 1 km manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom 5,20 € / 1 úkon traktor presun 0,86 € / 1 km traktor s fekálnym prívesom; nasávanie; vypúšťanie 28,10 € / 1mh traktor bez vlečky presun 0,86 € / 1 km celková doba použitia 5,29 € / 15 min traktor s vlečkou 0,86 € / 1 km celková doba použitia 5,86 € / 15 min Multikár M 25 ramenový nakladač 0,60 € / 1 km manipulácia s 1,4m3 kontajnerom 4,70 € / 1 úkon
  2. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 2 OS88_NZ/01.01.2018 Peugeot, Škoda 0,43 € / 1 km stojné 2,06 € / 1 hod Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) 23,85 € / 1 hod prejazdové km mimo Nových Zámkov 1,10 € / 1 km každá načatá prevádzková hodina jedného pracovníka 9,80 € / 1 hod každá načatá prevádzková hodina jedného pracovníka s odbornou spôsobilosťou 19,60 € / 1 hod použitý materiál sa fakturuje podľa skutočnosti Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia 19,20 € / vyjadrenie Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie 77,50 € / vytýčenie 19,20 € / zakreslenie Montážna plošina GSR 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) orezávanie a opilovanie stromov pracovníkom s odbornou spôsobilosťou (pilčík) 23,85 19,60 € / 1 hod € / 1 hod Traktor + vlečka, odvoz konárov Pomocný robotník 33,70 7,30 € / 1 hod € / 1 hod Rýpadlo kladivo 30,05 € / 1 hod Rýpadlo a nakladač TEREX elite 980 29,56 € / 1 hod Novotný B96 1 nakladač bez kladiva 25,08 € / 1 hod Novotný B96 1 nakladač + kladivo 29,56 € / 1 hod AR-60 Atlas nakladač 6,29 € / 15 min presun 1,70 € / 1 km RAB - rezač asfaltu 7,84 € / 1 bm asfaltovanie min.5 cm hrúbka 3,40 € / 1 m2 Vibračný valec Bomag 20,09 € / 1 hod odhŕňanie snehu LIAZom, MB Axor 60,42 € / 1 hod priamy posyp 10,21 € / 1 km posypový materiál 96,76 € / 1 t posypová soľ 235,20 € / 1 t pohotovosť Zmluvne prenájom dopravného značenia 2,00 €/1 deň/ks
  3. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 3 OS88_NZ/01.01.2018 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu 120 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 43,82 € / 1 rok 2 x týždenne 87,80 € / 1 rok 3 x týždenne 99,42 € / 1 rok 2 x mesačne 26,92 € / 1 rok 1 x mesačne 16,90 € / 1 rok 1 odvoz 2,22 € / 1 odvoz 240 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 88,03 € / 1 rok 2 x týždenne 175,93 € / 1 rok 3 x týždenne 199,16 € / 1 rok 2 x mesačne 54,24 € / 1 rok 1 x mesačne 34,19 € / 1 rok 1 odvoz 4,85 € / 1 odvoz 1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 439,19 € / 1 rok 2 x týždenne 688,41 € / 1 rok 3 x týždenne 844,02 € / 1 rok 2 x mesačne 236,87 € / 1 rok 1 x mesačne 155,41 € / 1 rok 1 odvoz 20,68 € / 1 odvoz manipulácia s 1100 l kontajnermi pri nepravidelnom odvoze 9,96 € / 1 mesiac 120 l vrece, v tom: zber, odvoz, úložné 1 odvoz 1,66 € / 1 odvoz 2.3. Zber druhotných surovín Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci zberným vozidlom: 120 l nádoba, 240 l nádoba, 120 l vrece 1100 l nádoba 3,00 5,50 €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci: Mercedes Atego 1,13 € / 1 km Druhotné suroviny dovezené na Zberový dvor osobne, vlastným vozidlom zdarma
  4. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 4 OS88_NZ/01.01.2018 2.4. Objednávka na prenájom veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu Kontajner s objemom 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 27,39 paušál pristavenie a odvoz (mimo mesta Nové Zámky) 0,60 € / 1 km manipulácia 4,70 € / 1 úkon prenájom 1,50 € / 1 deň Kontajner s objemom 5m3 a 7m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 69,38 paušál pristavenie a odvoz (mimo mesta Nové Zámky) 1,10 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 1 úkon prenájom 1,50 € / 1 deň Kontajner s objemom 15m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,73 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 1 úkon prenájom 3,50 € / 1 deň Kontajner s objemom 30m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz 1,73 € / 1 km manipulácia 5,20 € / 1 úkon prenájom 5,00 € / 1 deň Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Zákona o poplatkoch 26,22 6,73 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad (zmiešaný) poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Zákona o poplatkoch 31,04 10,09 € / 1 t + DPH € / 1 t
  5. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 5 OS88_NZ/01.01.2018 2.5. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov 120 l nádoba 0,73 € / 1 mesiac 240 l nádoba 1,49 € / 1 mesiac 1100 l nádoba 5,31 € / 1 mesiac kontajner s objemom 1 m3 až 7 m3 1,50 € / 1 deň kontajner s objemom 10 m3 až 15 m3 3,50 € / 1 deň kontajner s objemom 30 m3 až 38 m3 5,00 € / 1 deň 2.6. Predaj nádob a vriec 120 l nádoba 27,37 € / 1 ks 240 l nádoba (prevedenie: čierna, hnedá, zelená, žltá, červená) 39,70 € / 1 ks 1100 l nádoba 249,00 € / 1 ks vrecia (žlté, modré, čierne) 0,15 € / 1 ks 2.7. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov 16 01 03 opotrebované pneumatiky 90,00 € / 1 t 17 02 03 penové plasty -penový polystyrén, polyetylén a polyuretán tvrdý aj mäkký 600,00 € / 1 t 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 26,56 € / 1 t 20 03 07 objemný odpad 36,51 € / 1 t 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 36,51 € / 1 t poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Zákona o poplatkoch - vytriedený odpad z KO (penové plasty, zmiešaný odp. zo stav. a demol.) 6,73 € / 1 t poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Zákona o poplatkoch - nevytriedený KO (objemný odpad) 10,09 € / 1 t
  6. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 6 OS88_NZ/01.01.2018 2.8. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 292,56 € / 1 rok nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 105,36 € / 1 mesiac nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,16 € /m2 /1 mesiac denný poplatok za predaj z predajného stola 4,20 € / 1 deň denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2 6,96 € / 1 deň 2.9. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 0,37 € € / 1 kg 08 01 15 vodné kaly obs. farby a laky s obsahom organ. rozpúšťadiel a iné NL 0,32 € € / 1 kg 08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky 0,37 € € / 1 kg 08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky 0,37 € € / 1 kg 08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 0,33 € € / 1 kg 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 0,33 € € / 1 kg 12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky 0,53 € € / 1 kg 13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje 0,40 € € / 1 kg 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje 0,40 € € / 1 kg 13 01 11 syntetické hydraulické oleje 0,40 € € / 1 kg 13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 0,40 € € / 1 kg 13 01 13 iné hydraulické oleje 0,40 € € / 1 kg 13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 0,40 € € / 1 kg 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 0,40 € € / 1 kg 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 0,40 € € / 1 kg 13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 0,40 € € / 1 kg 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje 0,40 € € / 1 kg 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody 0,40 € € / 1 kg 13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody 0,40 € € / 1 kg 13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 0,40 € € / 1 kg 13 08 02 iné emulzie 0,40 € € / 1 kg 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 1,10 € € / 1 kg
  7. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2018 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: 3 Zmena číslo: 2 Dátum zmeny: 05.06.2018 Počet strán: 10 7 OS88_NZ/01.01.2018 14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénové rozpúšťadlá 1,10 € € / 1 kg 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 0,40 € € / 1 kg 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kont. NL 0,33 € € / 1 kg 16 01 07 olejové filtre 0,37 € € / 1 kg 16 01 13 brzdové kvapaliny 0,43 € € / 1 kg 16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 0,43 € € / 1 kg 16 02 11 vyradené zariadenia s obsahom chlórfluór. uhľovodíkov (chladničky) 0,76 € € / 1 kg 16 02 13 vyr. zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 0,33 € € / 1 kg 16 02 14 vyr. elektrozariadenia bez nebezpečných látok (elektroodpad) 0,33 € € / 1 kg 16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení 0,27 € € / 1 kg 16 06 01 olovené batérie 0,10 € € / 1 kg 16 06 02 nikovo-kadmiové batérie 0,20 € € / 1 kg 16 06 03 batérie obsahujúce ortuť 0,27 € € / 1 kg 17 02 04 sklo, plasty a drevo obsah. nebezp. látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami 0,33 € € / 1 kg 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 0,40 € € / 1 kg 17 05 03 zemina a kamenivo s obsahom NL 0,20 € € / 1 kg 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest 0,30 € € / 1 kg 17 06 03 iné izolačné materiály s obsahom NL 0,27 € € / 1 kg 17 09 03 iné odpady zo stavieb vrátane zmiešaných s obsahom NL 0,23 € € / 1 kg 19 03 04 čiastočne stabilizovaný odpad 0,23 € € / 1 kg 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,33 € € / 1 ks 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlófluór. uhľovodíky 0,76 € € / 1 kg 20 01 27 farby, tlč. farby, lepidlá, živice s obsahom NL 0,37 € € / 1 kg 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200120 a 200123, obsahujúce NL 0,33 € € / 1 kg 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia bez obsahu NL (elektro odpad) 0,33 € € / 1 kg vlastná preprava Brantner Nové Zámky s.r.o. 1,16 € € / 1 km Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami.
Publicité