Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Викладач: Кафка Софія
Михайлівна
доцент кафедри
обліку і аудиту
ІФНТУНГ, к.е.н.
Тема:
Cистема внутрішнього контролю та
оці...
Зміст лекції
1. Системи внутрішнього контролю: суть та мета
функціонування.
2. Метод та функції системи внутрішнього контр...
ЛІТЕРАТУРА
1. МСА 315: «Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта
господарювання і його...
Господарська діяльність
Система
Внутрішнього контролю
Інформація
Аналіз
Інформації
Зовнішніми
користувачами
ЗОВНІШНЄСЕРЕДО...
Розуміння суб'єкта господарювання та його середовища
МСА 315: аудитору слід отримати таке розуміння суб'єкта
господарюванн...
Система внутрішнього контролю
МСА 315: Внутрішній контроль – це система заходів,
організованих керівництвом підприємства і...
Наявність процедур планування,
методів оперативного управління
Ефективність використання ресурсів
підприємства
Надійність ...
СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ ОХОПЛЮЄ
ЕЛЕМЕНТИ СЕРЕДОВИЩА КОНТРОЛЮ
визначення
важливості
СВК
Усвідомлення
контролю
Ставлення
управлі...
Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання – другий елемент СВК
Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - це проц...
ЕТАПИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Ініціювання здійснення господарських операцій на підприємстві
Відображення в обліку
...
ПРОЦЕДУРИКОНТРОЛЮ Дозвіл на здійснення господарської операції - обов’язковий реквізит
первинного документу
РОЗПОДІЛ ВІДПОВ...
Моніторинг процедур контролю – п'ятий елемент СВК
Моніторинг процедур контролю є процесом, спрямованим на
оцінку результат...
Жорстка організаційна структура
Відділ внутрішнього аудиту
Ефективна інформаційна система
управління;
Обмеження повноважен...
ЕТАПИ
ОЦІНЮ-
ВАННЯ
РИЗИКІВ
СУТТЄВОГО
ВИКРИВ-
ЛЕННЯ
ОТРИМАННЯ РОЗУМІННЯ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (1)
ДОКУМЕНТУВАННЯ СИСТЕМИ
ВН...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю
№ документу
Клієнт
Завдання з
За період
Дата складання
ОЦІНКА СЕРЕДОВИЩА...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.)
1.Впровадження та дотримання чесності і етичних цінностей
№ Ф...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.)
2. Прагнення персоналу до компетентності.
№ Фактори Оцінка Ко...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.)
3.Участь найвищого управлінського персоналу в організації вну...
№ Фактори Оцінка Коментарі та
пояснення, при
необхідності -
посилання на РД
низька середня висока
4.1 Розподіл відповідаль...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.)
5. Організаційна структура
№ Фактори Оцінка Коментарі га пояс...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.)
6. Визначення повноважень та розмежування обов’язків
№ Фактор...
Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю(продовж.)
№ Фактори Оцінка Коментарі та при
необхідності
посилання на РД...
№ Фактори Оцінка Коментарі та пояснення. при
необхідності - посилання на
РД
низька середня висока
1 Впровадження та
дотрим...
Після отримання відповідей на питання анкет ризику суттєвого
викривлення необхідно трансформувати ці відповіді у формат
кі...
Дякую всім за увагу.
Викладач: Кафка Софія Михайлівна
Доцент кафедри
обліку і аудиту ІФНТУНГ, к.е.н.
Система внутрішнього ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Тема 5 Аудиторський ризик і оцінювання СВК

250 vues

Publié le

Презентація до теми СВК та оцінка ризиків суттєвого викривлення

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Тема 5 Аудиторський ризик і оцінювання СВК

 1. 1. Викладач: Кафка Софія Михайлівна доцент кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, к.е.н. Тема: Cистема внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення
 2. 2. Зміст лекції 1. Системи внутрішнього контролю: суть та мета функціонування. 2. Метод та функції системи внутрішнього контролю в процесі аудиту. 3. Структура системи внутрішнього контролю за МСА 315. 4. Документування системи внутрішнього контролю. 5. Оцінка ризиків суттєвого викривлення. 2
 3. 3. ЛІТЕРАТУРА 1. МСА 315: «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища» . 2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14.09.06р. № 140-V зі змінами та доповненнями. 3 Умовні скорочення: МСА – Міжнародний стандарт аудиту СВК – система внутрішнього контролю
 4. 4. Господарська діяльність Система Внутрішнього контролю Інформація Аналіз Інформації Зовнішніми користувачами ЗОВНІШНЄСЕРЕДОВИЩЕ Управлінські рішення Аналіз інформації внутрішніми користувачами Внутрішнє середовище Підприємство 4 Рис. 1 Місце і роль системи внутрішнього контролю в системі господарських зв'язків підприємства
 5. 5. Розуміння суб'єкта господарювання та його середовища МСА 315: аудитору слід отримати таке розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі його внутрішнього контролю, яке буде достатнім для визначення і оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів в результаті шахрайства або помилки, а також достатнім для розробки та виконання подальших аудиторських процедур. Аудитор повинен: дослідити галузеві, нормативні та інші фактори, що стосуються суб'єкта господарювання; розглянути його структуру управління, види діяльності, основні операції, способи фінансування; отримати розуміння облікової політики та оцінити її відповідність бізнесу та потребам управління; вивчити ризики бізнесу, результати фінансової діяльності суб'єкта господарювання та стан внутрішнього контролю. У підсумку зібрана інформація повинна скласти достатню основу для оцінки аудиторського ризику. 5
 6. 6. Система внутрішнього контролю МСА 315: Внутрішній контроль – це система заходів, організованих керівництвом підприємства і здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками своїх обов’язків при здійсненні господарських операцій. Внутрішній контроль визначає законність цих операцій та їх економічну доцільність для підприємства. МСА 315: Внутрішній контроль містить такі складові: 1. середовище контролю; 2. процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; 3. інформаційні системи, включаючи пов'язані бізнес-процеси, доречні для фінансової звітності, та повідомлення інформації; 4. процедури контролю; 5. моніторинг процедур контролю 6
 7. 7. Наявність процедур планування, методів оперативного управління Ефективність використання ресурсів підприємства Надійність процедур СВК, направлених на збереження ресурсів Ефективність процесу передачі інформації Надійність процесу підготовки інформації, яку містять показники фінансової звітності 1) Забезпечення дотри- мання застосовуваних законів та нормативних актів 3) Забезпечення формування достовірної фінансової звітності 2) Забезпечення ефективної діяльності підприємства ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЦЕСІВ УСТАНОВЛЕНИМ ЦІЛЯМ ОТРИМАННЯ РОЗУМІННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Бухгалтерські Управлінські Контрольні Аналітичні Контроль облікових процедур Контролю обов’язків і повноважень Контроль ресурсів та господарських засобів 7 Методи СВК Функції СВК Рис. 2 Отримання розуміння внутрішнього контролю підприємства Забезпечення виконання вимог законодавства
 8. 8. СЕРЕДОВИЩЕ КОНТРОЛЮ ОХОПЛЮЄ ЕЛЕМЕНТИ СЕРЕДОВИЩА КОНТРОЛЮ визначення важливості СВК Усвідомлення контролю Ставлення управлінського персоналу Дії управлінського персоналу Функції найвищого управління Обізнаність управлінського персоналу 1.Впровадження та дотримання етичних принципів 2.Прагнення персоналу до компетентності 3.Участь найвищого управлінського персоналу в організації внутрішнього контролю 6.Визначення повноважень та розмежування обов’язків 7.Політика і практика щодо людських ресурсів 8Рис.3 Структура та призначення середовища контролю 4.Філософія та стиль роботи управлінського персоналу 5.Організаційна структура Середовище контролю – перший елемент СВК
 9. 9. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання – другий елемент СВК Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - це процес, який здійснюється управлінським персоналом підприємства для визначення ризиків бізнесу і необхідних заходів для їх зменшення (до прийнятного рівня) та отримання очікуваних результатів діяльності. Господарська діяльність пов'язана з різними видами ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру, якими можна управляти. Оскільки економічні, галузеві, законодавчі та виробничі умови підприємства постійно змінюються, менеджменту також потрібно визначати та управляти ризиками, які є результатом цих змін. Після визначення ризиків, які можуть впливати на діяльність підприємства, управлінський персонал розглядає їх суттєвість, імовірність і формує відповідні заходи, направлені на управління ними. 9
 10. 10. ЕТАПИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Ініціювання здійснення господарських операцій на підприємстві Відображення в обліку -виявлення інформації -відображення відповідної інформації Обробка інформації - Обчислення вимірювання - Оцінка - Підсумовування - Редагування та підтвердження - Узгодження процедур обліку Заключний етап - Систематизація накопиченої та обробленої інформації на рахунках бухгалтерського обліку - Відображення інформації у показниках фінансової звітності 10Рис.4 Вивчення обліково-інформаційного процесу за МСА 315 Інформаційні системи та обмін інформацією – третій елемент СВК
 11. 11. ПРОЦЕДУРИКОНТРОЛЮ Дозвіл на здійснення господарської операції - обов’язковий реквізит первинного документу РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ o між різними особам чи підрозділами за виконання господарської операції o за виконання різних етапів здійснення господарської операції o під час ведення облікових реєстрів та складання звітності ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО АКТІВ  укладення договорів про матеріальну відповідальність  Затвердження переліку осіб, які мають право давати дозвіл на здійснення господарських операцій, пов’язаних з використанням грошових коштів та матеріальних цінностей ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ Інвентаризація Контрольний обмір Контрольний запуск Спостереження Лабораторний аналіз ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  перевірка та аналіз фактичних результатів діяльності у порівнянні з бюджетом, прогнозом та результатом діяльності попередніх періодів;  розгляд і порівняння відповідних категорій даних – операційного або фінансового характеру;  порівняння внутрішніх даних з даними із зовнішніх джерел інформації;  перевірка результатів за певними видами діяльності. Рис. 5 - Процедури контролю в господарській діяльності Процедури контролю – четвертий елемент СВК 11 Експертиза
 12. 12. Моніторинг процедур контролю – п'ятий елемент СВК Моніторинг процедур контролю є процесом, спрямованим на оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю за певний відрізок часу. Він передбачає оцінку структури та функціонування процедур контролю своєчасно і вживання необхідних виправних заходів. Моніторинг здійснюється в цілях забезпечення подальшої ефективності реалізації заходів контролю. 12
 13. 13. Жорстка організаційна структура Відділ внутрішнього аудиту Ефективна інформаційна система управління; Обмеження повноважень Програма навчання працівників Детальні описи виконуваних робіт, інструктивні листи Періодичний перерозподіл повноважень Проведення внутрішніх перевірок Повнота і точність документів, Збереження майна та бухгалтерських документів 1) Організаційно-правлінські 2) функціональні 3) контрольні ВИМОГИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВК ДОКУМЕНТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Процедури, необхідні для отримання розуміння СВК Методи документування СВК Аналіз і дослідження внутрішніх організаційно-розпорядчих документів; Ознайомлення з результатами попередніх перевірок; Відслідковування операцій; Опитування персоналу; Перевірка документації; Спостереження за виконанням процедур контролю. Організаційна схема; Меморандум внутрішнього контролю; Блок-схема заходів контролю; Анкета внутрішнього контролю. 13
 14. 14. ЕТАПИ ОЦІНЮ- ВАННЯ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВ- ЛЕННЯ ОТРИМАННЯ РОЗУМІННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (1) ДОКУМЕНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШЬОГО КОНТРОЛЮ (2) ДОКУМЕНТУВАННЯ РИЗИКУ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ (3) 14 Рис. 7 Схема оцінки ризиків суттєвого викривлення
 15. 15. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю № документу Клієнт Завдання з За період Дата складання ОЦІНКА СЕРЕДОВИЩА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Оцінка середовища контролю 1.Впровадження та дотримання чесності і етичних цінностей 2. Прагнення персоналу до компетентності. 3. Участь найвищого управлінського персоналу в організації внутрішнього контролю. 4. Філософія та стиль роботи управлінського персоналу. 5. Організаційна структура 6. Визначення повноважень та розмежування обов’язків 7. Політика і практика щодо людських ресурсів. Підсумкова оцінка надійності контрольного середовища 15
 16. 16. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 1.Впровадження та дотримання чесності і етичних цінностей № Фактори Оцінка Коментарі та при необхідності посилання на РД низька середня висока 1.1 Наявність роз'яснювальної роботи серед персоналу про етичні стандарти та стандарти поведінки працівників 1.2 Наявність запобіжних заходів, які направлені на усунення або зменшення ризиків та спокуси, що можуть підштовхнути персонал до нечесних, протизаконних або неетичних вчинків 1.3 Чесність та добросовісність: а) всього персоналу 6) облікового персоналу 16
 17. 17. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 2. Прагнення персоналу до компетентності. № Фактори Оцінка Коментарі та при необхідності посилання на РД низька середня висока 2.1 Наявність тестів процедур з відбору кадрів за рівнями компетенції за конкретними посадами 2.2 Підвищення кваліфікації персоналу для ведення бухгалтерського обліку 2.3 Удосконалення та підвищення досвіду і кваліфікації: а) всього персоналу 6) облікового персоналу 17
 18. 18. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 3.Участь найвищого управлінського персоналу в організації внутрішнього контролю № Фактори Оцінка Коментарі та пояснення, при необхідності - посилання на РД низька середня висока 3.1 Наявність заходів, що гарантують узгодженість з: а) вимогами нормативно- правових актів, що регулюють сферу бухгалтерського обліку і звітності б) вимогами податкового законодавства в) вимогами митного законодавства Суттєвих вимог митного законодавства, які повинні враховуватися, не виявлено г) вимогами валютного законодавства д) вимогами банків та інших кредитних організацій 18
 19. 19. № Фактори Оцінка Коментарі та пояснення, при необхідності - посилання на РД низька середня висока 4.1 Розподіл відповідальності і повноважень 4.2 Наявність стратегічних цілей розвитку організації 4.3 Взаємозв'язок стратегічних цілей та поточної діяльності 4.4 Ставлення керівництва до підприємницьких ризиків 4.5 Ставлення керівництва до внутрішнього контролю 4.6 Ступінь пріоритетності внутрішнього контролю в компанії 4. Філософія та стиль роботи управлінського персоналу. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 19
 20. 20. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 5. Організаційна структура № Фактори Оцінка Коментарі га пояснення, при необхідності - посилання на РД низька середня висока 5.1 Відповідність організаційної структури обсягам га складності бізнесу клієнта 5.2 Формалізація відповідальності та повноважень На виробництві формалізована повністю, управлінський персонал - частково 5.3 Рівень управління, на якому визначається стратегія компанії га відбувається схвалення найважливіших операцій 5.4 Дотримання стратегії га виконання схвалених рішень 5.5 Спостереження і контроль за здійсненням та обліком нетипових операцій 5.6 Участь вищого керівництва в контролі за обробкою даних 20
 21. 21. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю( продовж.) 6. Визначення повноважень та розмежування обов’язків № Фактори Оцінка Коментарі та пояснення, при необхідності - посилання на РД низька середня висока 6.1 Розробка посадових інструкцій Нарівні виробництва детально розроблені і затверджені для всіх посад, на інших рівнях - частково 6.2 Розробка заходів з попередження конфліктів інтересів 6.3 Визначення відповідальності за виявлення незаконних, сумнівних та неетичних дій співробітників 6.4 Визначення відповідальності співробітників (включаючи особливі обов'язки та підзвітність) 6.5 В взаємозв’язки між відповідальністю різних працівників 21
 22. 22. Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю(продовж.) № Фактори Оцінка Коментарі та при необхідності посилання на РД низька середня висока 7.1 Визначення кадрової політики 7.2 Наявність тестів процедур з відбору кадрів 7.3 Підбір персоналу для ведення бухгалтерського обліку 7.4 Освіта, досвід і кваліфікація: а) всього персоналу 6) облікового персоналу 7.5 Чесність та добросовісність: а) всього персоналу 6) облікового персоналу 7. Політика і практика щодо людських ресурсів. 22
 23. 23. № Фактори Оцінка Коментарі та пояснення. при необхідності - посилання на РД низька середня висока 1 Впровадження та дотримання чесності і етичних цінностей X 2 Прагнення персоналу до компетентності. X 3 Участь найвищого управлінського персоналу в організації внутрішнього контролю. X 4 Філософія та стиль роботи управлінського персоналу. X 5 Організаційна структура X 6 Визначення повноважень та розмежування обов’язків X 7 Політика і практика щодо людських ресурсів X Необхідне підкреслити: Підсумкова оцінка надійності контрольного середовища Низька Середня Висока Фрагменти анкети оцінювання внутрішнього контролю(продовж.) Підсумкова оцінка надійності внутрішнього контролю 23
 24. 24. Після отримання відповідей на питання анкет ризику суттєвого викривлення необхідно трансформувати ці відповіді у формат кількісних оцінок. Це можна зробити за такою схемою: якщо в анкеті менше 5% стверджувальних відповідей на питання щодо наявності ризиків, загальний рівень ризику оцінюємо як низький; якщо в анкеті від 5% до 20% стверджувальних відповідей – ризик вважаємо середнім; якщо в анкеті більше 20% стверджувальних відповідей – високим. Відповідно, низькому ризику відповідатиме кількісне значення 50%, середньому – 70%, високому – 98%. Такі високі значення пов'язані з обережним ставленням до оцінювання ризику суттєвого викривлення, на які аудитор не має прямого впливу. Крім того, можливості аудитора вникнути у специфіку бізнесу клієнта та вивчити його внутрішній контроль теж серйозно обмежені. Кількісне оцінювання ризиків за анкетами 24
 25. 25. Дякую всім за увагу. Викладач: Кафка Софія Михайлівна Доцент кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, к.е.н. Система внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення.

×