Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fòrum Atenció Primària - Prescripció Farmacèutica

Dr. Manel Borrell.
Conclusions Grup Prescripció Farmacèutica

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Fòrum Atenció Primària - Prescripció Farmacèutica

 1. 1. • La prescripció és un acte clínic complex que requereix coneixements tècnics, habilitats per la comunicació i que comporta implícits uns valors.• Una bona prescripció inclou la màxima efectivitat, els mínims riscos, el respecte pel pacient i el menor cost possible.
 2. 2. • La gran majoria de decissions sobre prescripció tenen lloc a l’atenció primària.• La qualitat de l’acte mèdic no depen només de la prescripció farmacèutica• Prescriure medicaments no és un acte burocràtic, sino professional.
 3. 3. • S’ha elaborat un document amb la col—laboració del grup de Treball del Col—legi de Metges de Barcelona• S’ha utilitzat els documents de societats científiques (SEMFYC, CAMFIC), Quaderns de Bona Praxi (COMB), de farmacòlegs experts assessors en la prescripció farmacèutica i de la Fundació Institut Català de Farmacologia.
 4. 4. Elaboració de propostes S’han prioritzat diferents aspectes relacionats amb:• Administració i Model Sanitari• Entitats Proveïdores• Activitat Professional del Metge• Avaluació, Formació, Investigació• Indústria Farmacèutica• Oficines de Farmàcia• Ciutadà.
 5. 5. Administració i Model sanitari• Explicitar clarament a professionals i ciutadans la cartera de serveis.• Responsabilitat de l’Administració en la comunicació al ciutadà.• Promoure la prescripció per principi actiu i genèrics.• Establiment de Preus de Referència.• Finançament selectiu de medicaments amb criteris de valor terapèutic, utilitat i oportunitat• Millorar la qualitat dels Programes de prescripció electrònica.• Introducció de sistemes de aportin conciència de cost al ciutadà.• Racionalitzar la presentació dels medicaments i bioparença• Reformulació dels indicadors de bona praxi• Revalorar els procediments de prescripció a Residències Geriàtriques• Promoció de la investigació independent• Regular la publicitat dels medicaments directa i indirecta• Invertir en la millora de la coordinació entre nivells assistencials
 6. 6. Entitats proveïdores• Optimitzar els recursos per la resolució de problemes.• Racionalització de les condicions de treball.• Vetllar per la seguretat pel pacient.• Facilitar l’accés als elements d’avaluació.• Protegir la relació metge-pacient.• Facilitar la interacció atenció primària-especialitzada.• Col—laboració de farmacèutics-farmacòlegs• Assumir responsabilitat en la qualitat de las prescripció i la despesa en l’atenció primària i especialitzada.• Assegurar la formació continuada al lloc de treball• Millora de l’organització dels Centres de Salut
 7. 7. Activitat dels professionals a la consulta• Responsabilitat en la prescripció• Compromís amb la qualitat. Ser prudent amb els nous medicaments i les noves indicacions.• Pensar més enllà dels fàrmacs. Considerar tractaments no farmacològics i no medicalitzar sobretot la “no-malaltia”.• Detectar els problemes de compliment terapèutic• Evitar la inèrcia terapèutica i retirar medicaments quan ja no són necessaris.• Millorar la gestió individual de la consulta• Assumir tractament i seguiment de patologies cròniques
 8. 8. Formació, investigació i avaluació• Creació i unificació d’organismes públics d’avaluació i informació sobre medicaments i terapèutica independents• Formació en Organització i prestació de Serveis
 9. 9. Indústria farmacèutica• Relació ètica• Evitar la promoció comercial i la formació continuada dels professionals patrocinada.
 10. 10. Oficines de Farmàcia• Reforçar el rol d’agent de salut a la comunitat• Millorar la coordinació amb l’atenció primària.
 11. 11. Ciutadania• Coresponsabilització• Educació en l’ús i consum dels medicaments
 12. 12. “La selecció de medicaments no és un exercici d’austeritat, sino d’intel—ligència clínica” Prescripció saludable de medicaments en temps de crisi. Butll Groc 2011; 24: 5-12. http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/bg242-3.11c.pdf

×