SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Télécharger pour lire hors ligne
SOSYAL SERMAYE:
ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
Prof. Dr. Coşkun Can Aktan
Bu sunum şu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır:
Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban, “Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal Sermaye”,
Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2008/2. Yıl 7, Sayı 26. Sunumu Hazırlayan: Sabuhi Ganbarzade
Sosyal Sermaye’nin Kapsamı
Toplumdaki tüm sosyal gruplar arasındaki ilişkilerin
sürekliliğini ve bağların sağlamlığını,
Toplumda tüm bireyler ve gruplar arasında
karşılıklı güveni ve bu güveni tesis edecek formel
ve informel kuralları,
bunlar etrafında şekillenecek sivil toplum
örgütlerini kapsamaktadır.
1
Katılımcılık
Toplumsal Ağlar ve İlişkiler
Karşılıklılık
Güven
Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü
1
2
3
4
5
Ortak bilgi
Kollektif akıl
Kurallar (formel ve informel) ve normlar
Yükümlülükler
İletişim
6
7
8
9
10
Katılımcılık
Sosyal sermaye, bireylerin yurttaş olarak yerel ve
ulusal konulara ilişkin her türlü katılımcı
davranışlarını içermektedir.
Özellikle Putnam tarafından önemle dile getirilmiş
ve hatta bir ülkede katılımcılık anlayışının
yüksekliğinin o ülkedeki sosyal sermaye düzeyini
belirlediğini öne sürmüştür.
Toplumsal ağlar ve ilişkiler
Sosyal sermayenin temel
inceleme konusu iş ilişkileri,
aile bağları, arkadaşlık ve
akrabalık bağları sonucu
ortaya çıkan toplumsal bağlar
ve ilişkilerdir. Sosyal sermaye,
tüm bu ağlar ve ilişkiler
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Karşılıklılık
Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman genelleştirilmiş bir
karşılıklılık (mütekabiliyet) anlayışına sahiptir. Sosyal sermayenin bu
niteliği beraberinde dayanışma kültürünü geliştirmektedir.
• Güven çok sağlam bir yapıya sahip olmalı ve hem
bireyler arasında, hem de kurumlar arasında
karşılıklılık esasına dayanmalıdır.
Güven
• Problemler, problemin çıkış sürecindeki ilişki
düzeyinde çözülmelidir. Bunun yanı sıra sosyal
sermaye, yönetim biçimi açısından yerelleşmeye
önem vermektedir.
Yerel ağlar ve problemlerin
yerinde çözümü
• Toplumsal ağlar, ilişkiler, karşılıklılık ve güven
unsurları içerisinde sosyal sermaye ortak bilgi
üretme sürecine önemli katkı sağlayabilmektedir.
Ortak Bilgi
• Sosyal sermaye bireysel olmaktan çok, daha
ilişkisel niteliği sebebiyle kollektif akla ihtiyaç
duymaktadır.
Kolektif Akıl
Kurallar (formel ve
informel) ve normlar
Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve tutumlardan oluşan kültürel
yönünün yanında, yasal çerçeve, hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut
nitelikleri de içermektedir. Sosyal sermaye makro ve mikro düzeyde de ele alınabilir.
Makro
düzey
• organizasyonları işleten kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir. Hukukun
üstünlüğü, siyasal rejim tipi, yerelleşmenin düzeyi ve siyasal karar alma
sürecine katılım seviyesi gibi formel ilişkileri ve yapıları içermektedir.
Mikro
düzey
• ise sosyal bağların ve yatay organizasyonların gelişmeye olan potansiyel
katkısını ifade etmektedir.
• Yükümlülüklerin yerine getirilmesi sosyal
sermayenin oluşumunu ve gelişimini
hızlandırmakta, formel ve informel müeyyidelerin
bulunması yükümlülüklerin yerine getirilmesi
yoluyla sosyal sermayenin katkısını
arttırmaktadır.
Yükümlülükler
• Hem yatay organizasyonlarda hem de dikey
organizasyonlarda sosyal sermayenin gelişimi,
iletişimin kalitesi ve iletişim yollarının çeşitliliği ile
doğrudan ilgilidir. Sosyal sermaye; makro düzeyde
ele alınan dikey, formel ilişkiler ve kuralların
yanında yatay ve informel ilişkiler ile iç içe geçmiş
bir yapı ortaya koymaktadır.
İletişim
2
Sosyal sermaye
bilgi ve fikir
alışverişini
geliştirir.
Sosyal sermaye
sayesinde sosyal
bağlar etkin
kullanılabilir.
Sosyal sermaye
sosyal yaratıcılığı
geliştirebilir.
Sosyal sermaye
kültürel mirasın bir
sonucu olarak
ortaya çıktığı için
kimlik ve tanınma
sürecini
geliştirebilir.
Sosyal sermaye işlem maliyetlerini azaltır.
Sosyal sermaye, yurttaş katılımı ve toplumsal
katılımı arttırarak demokrasinin gelişmesine
yardımcı olur.
Sosyal sermaye; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve
güvenilirliği arttırır.
Sosyal sermaye toplum üyelerini birbirine
yapıştıracak “sosyal tutkal” işlevi görür.
Sosyal sermaye problemlerin kolektif davranışlarla çözümüne katkı sağlar.
Sosyal sermaye, ortak bilgi etrafında geleceği paylaşma anlayışını ortaya koyarak ortak
kaynakların yönetimini etkinleştirir.
Sosyal sermaye, kurumların organizasyonel performansını arttırır.
Sosyal sermaye, bireylerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmelerine izin verir ve ortak
ihtiyaçların sağlanması için bireylerin organize olmasına yardımcı olur.
Sosyal sermaye, hem formel kurallar hem de informel kurallar aracılığı ile müeyyidelerin
uygulanmasını sağlar ve toplumsal ihtar ve ikaz mekanizmalarının etkinliğini arttırır.
CAN AKTAN: Sosyal Bilimler Kütüphanesi
CAN AKTAN: Social Science Library
http://www.canaktan.org
CAN AKTAN: Yaşam Felsefesi ve Gezme Sanatı
CAN AKTAN: Philosophy of Life and Art of Travel
http://www.canaktan.net
Prof.Dr. Can Aktan
Faculty of Economics & Management
Dokuz Eylul University
ccan.aktan@deu.edu.tr
Prof.Dr. Can Aktan
Chairman, Social Sciences Research Society
http://www.sobiad.org/

Contenu connexe

Tendances

öZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaozcanayma
 
STK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
STK'larda İletişim ve Gönüllü YönetimiSTK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
STK'larda İletişim ve Gönüllü YönetimiEngelliHaklarveEngel
 
Yönetişim
YönetişimYönetişim
YönetişimSEKTORA
 
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileri
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileriKurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileri
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileriSEKTORA
 
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiMehmet Can Aktan
 
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişSosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişCOSKUN CAN AKTAN
 
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?COSKUN CAN AKTAN
 
Birey ve Toplum (Sosyoloji)
Birey ve Toplum (Sosyoloji) Birey ve Toplum (Sosyoloji)
Birey ve Toplum (Sosyoloji) Konu Anlatımı
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)taha4423
 
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİSOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİCOSKUN CAN AKTAN
 

Tendances (13)

öZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politikaöZcan ayma sosyal politika
öZcan ayma sosyal politika
 
STK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
STK'larda İletişim ve Gönüllü YönetimiSTK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
STK'larda İletişim ve Gönüllü Yönetimi
 
Yönetişim
YönetişimYönetişim
Yönetişim
 
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileri
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileriKurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileri
Kurumsallaşma Liderlik Ast-Üst İlişkileri
 
STK'larda İzleme Raporlama
STK'larda İzleme RaporlamaSTK'larda İzleme Raporlama
STK'larda İzleme Raporlama
 
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
 
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişSosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
 
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?
 
Soc 399 6.DERS
Soc 399 6.DERSSoc 399 6.DERS
Soc 399 6.DERS
 
Birey ve Toplum (Sosyoloji)
Birey ve Toplum (Sosyoloji) Birey ve Toplum (Sosyoloji)
Birey ve Toplum (Sosyoloji)
 
Functions of NGO’s
Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Functions of NGO’s
 
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
Insan hayatina ve_onuruna_saygi (1)
 
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİSOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
 

Similaire à SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxSosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxyusufozdmr
 
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKSelmaAYDIN3
 
Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay Kara
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaozcanayma
 
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genel
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genelSosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genel
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genelhaydar45
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıÖzkan Gözütok
 
örgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etikörgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etikTutku Ceylan
 
Ozgur Uckan acik-ag-yonetisimi
Ozgur Uckan  acik-ag-yonetisimiOzgur Uckan  acik-ag-yonetisimi
Ozgur Uckan acik-ag-yonetisimiOzgur Uckan
 
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİKURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİCOSKUN CAN AKTAN
 
Buro Yonetimi Meslek Etigi
Buro Yonetimi Meslek EtigiBuro Yonetimi Meslek Etigi
Buro Yonetimi Meslek EtigiAretiasus
 
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptxMertOzer8
 
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?DengeveDenetlemeAgi
 
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzef
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzefsiyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzef
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzefŞahabettin Akca
 
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...PAL Policy Analytics Lab
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukFadil Boz
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 

Similaire à SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI (20)

Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxSosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
 
İletişim hukuku 1 - giriş
İletişim hukuku  1 - girişİletişim hukuku  1 - giriş
İletişim hukuku 1 - giriş
 
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
 
Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
 
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genel
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genelSosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genel
Sosyolojik Teori ve Din.pptx sunumu genel
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
 
Ders 1 sosyal yapi kavrami
Ders 1 sosyal yapi kavramiDers 1 sosyal yapi kavrami
Ders 1 sosyal yapi kavrami
 
örgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etikörgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etik
 
Siyasal İletişim 2.0
Siyasal İletişim 2.0Siyasal İletişim 2.0
Siyasal İletişim 2.0
 
Ozgur Uckan acik-ag-yonetisimi
Ozgur Uckan  acik-ag-yonetisimiOzgur Uckan  acik-ag-yonetisimi
Ozgur Uckan acik-ag-yonetisimi
 
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİKURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
KURUMSAL SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
 
Buro Yonetimi Meslek Etigi
Buro Yonetimi Meslek EtigiBuro Yonetimi Meslek Etigi
Buro Yonetimi Meslek Etigi
 
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx
13 ders .ahlak ve etik paydaşlar ve ahlak etik.pptx
 
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
 
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzef
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzefsiyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzef
siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler auzef
 
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
 
örgütsel davraniş
örgütsel davranişörgütsel davraniş
örgütsel davraniş
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 

Plus de COSKUN CAN AKTAN

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUCOSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?COSKUN CAN AKTAN
 
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİCOSKUN CAN AKTAN
 
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNEPATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNECOSKUN CAN AKTAN
 
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞI
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞIPATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞI
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞICOSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEMEİKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEMECOSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?COSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR? İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR? COSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?COSKUN CAN AKTAN
 
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİMATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİCOSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... COSKUN CAN AKTAN
 
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZMEMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZMCOSKUN CAN AKTAN
 
EMPERYAL BİLİM: İKTİSAT
EMPERYAL BİLİM: İKTİSATEMPERYAL BİLİM: İKTİSAT
EMPERYAL BİLİM: İKTİSATCOSKUN CAN AKTAN
 
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZMİKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZMCOSKUN CAN AKTAN
 
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUN
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUNKEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUN
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUNCOSKUN CAN AKTAN
 
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİVERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİCOSKUN CAN AKTAN
 

Plus de COSKUN CAN AKTAN (20)

İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONUİKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
İKTİSAT VE MATEMATİK: İKTİSADIN MATEMATİZASYONU
 
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
İKTİSAT YOLUNU MU KAYBETTİ?
 
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİPATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
PATERNALİZMİN DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ
 
PATERNALİZM
PATERNALİZMPATERNALİZM
PATERNALİZM
 
PATERNALİZM FELSEFESİ
PATERNALİZM FELSEFESİ PATERNALİZM FELSEFESİ
PATERNALİZM FELSEFESİ
 
PATERNALİZM TÜRLERİ
PATERNALİZM TÜRLERİPATERNALİZM TÜRLERİ
PATERNALİZM TÜRLERİ
 
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNEPATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
PATERNAL DEVLET VE ‘’İYİNİYETLİ’’ İYİLİKSEVERLİK DESPOTİZMİ ÜZERİNE
 
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞI
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞIPATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞI
PATERNALİZM: PATERNAL DEVLET ANLAYIŞI
 
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEMEİKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME
 
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?
İKTİSAT NEREYE? QUO VADIS?
 
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR? İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
 
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
İKTİSAT NEREYE GİDİYOR?
 
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİMATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
MATEMATİKSEL FORMALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİ
 
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME... İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
İKTİSAT: DOĞA BİLİMLERİ’NE DOĞRU GENİŞLEME...
 
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZMEMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
EMPERYAL İKTİSAT: İKTİSAT BİLİMİNDE EMPERYALİZM
 
EMPERYAL BİLİM: İKTİSAT
EMPERYAL BİLİM: İKTİSATEMPERYAL BİLİM: İKTİSAT
EMPERYAL BİLİM: İKTİSAT
 
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZMİKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
İKTİSAT BİLİMİ, AKADEMİK TAYLORİZM VE AKADEMİK PLÜRALİZM
 
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUN
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUNKEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUN
KEYFİ-SINIRSIZ VERGİLEME VE YASAL SOYGUN
 
VERGİLEMENİN SINIRLARI
VERGİLEMENİN SINIRLARIVERGİLEMENİN SINIRLARI
VERGİLEMENİN SINIRLARI
 
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİVERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
VERGİLEMENİN SINIRLARI VE ANAYASAL KURAL ÖNERİLERİ
 

SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI

 • 1. SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Bu sunum şu kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır: Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban, “Ekonomik Refaha Ulaşmanın Ötesinde Sağlıklı ve Güçlü Bir Toplum Oluşturmanın Altyapısı: Sosyal Sermaye”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2008/2. Yıl 7, Sayı 26. Sunumu Hazırlayan: Sabuhi Ganbarzade
 • 2. Sosyal Sermaye’nin Kapsamı Toplumdaki tüm sosyal gruplar arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ve bağların sağlamlığını, Toplumda tüm bireyler ve gruplar arasında karşılıklı güveni ve bu güveni tesis edecek formel ve informel kuralları, bunlar etrafında şekillenecek sivil toplum örgütlerini kapsamaktadır.
 • 3. 1
 • 4. Katılımcılık Toplumsal Ağlar ve İlişkiler Karşılıklılık Güven Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü 1 2 3 4 5
 • 5. Ortak bilgi Kollektif akıl Kurallar (formel ve informel) ve normlar Yükümlülükler İletişim 6 7 8 9 10
 • 6. Katılımcılık Sosyal sermaye, bireylerin yurttaş olarak yerel ve ulusal konulara ilişkin her türlü katılımcı davranışlarını içermektedir. Özellikle Putnam tarafından önemle dile getirilmiş ve hatta bir ülkede katılımcılık anlayışının yüksekliğinin o ülkedeki sosyal sermaye düzeyini belirlediğini öne sürmüştür.
 • 7. Toplumsal ağlar ve ilişkiler Sosyal sermayenin temel inceleme konusu iş ilişkileri, aile bağları, arkadaşlık ve akrabalık bağları sonucu ortaya çıkan toplumsal bağlar ve ilişkilerdir. Sosyal sermaye, tüm bu ağlar ve ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır.
 • 8. Karşılıklılık Sosyal sermaye, toplumsal ilişkilerde her zaman genelleştirilmiş bir karşılıklılık (mütekabiliyet) anlayışına sahiptir. Sosyal sermayenin bu niteliği beraberinde dayanışma kültürünü geliştirmektedir.
 • 9. • Güven çok sağlam bir yapıya sahip olmalı ve hem bireyler arasında, hem de kurumlar arasında karşılıklılık esasına dayanmalıdır. Güven • Problemler, problemin çıkış sürecindeki ilişki düzeyinde çözülmelidir. Bunun yanı sıra sosyal sermaye, yönetim biçimi açısından yerelleşmeye önem vermektedir. Yerel ağlar ve problemlerin yerinde çözümü • Toplumsal ağlar, ilişkiler, karşılıklılık ve güven unsurları içerisinde sosyal sermaye ortak bilgi üretme sürecine önemli katkı sağlayabilmektedir. Ortak Bilgi • Sosyal sermaye bireysel olmaktan çok, daha ilişkisel niteliği sebebiyle kollektif akla ihtiyaç duymaktadır. Kolektif Akıl
 • 10. Kurallar (formel ve informel) ve normlar Sosyal sermaye; değerler, sosyal normlar, davranışlar ve tutumlardan oluşan kültürel yönünün yanında, yasal çerçeve, hukukun üstünlüğü ve müeyyideler vb. daha somut nitelikleri de içermektedir. Sosyal sermaye makro ve mikro düzeyde de ele alınabilir. Makro düzey • organizasyonları işleten kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir. Hukukun üstünlüğü, siyasal rejim tipi, yerelleşmenin düzeyi ve siyasal karar alma sürecine katılım seviyesi gibi formel ilişkileri ve yapıları içermektedir. Mikro düzey • ise sosyal bağların ve yatay organizasyonların gelişmeye olan potansiyel katkısını ifade etmektedir.
 • 11. • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi sosyal sermayenin oluşumunu ve gelişimini hızlandırmakta, formel ve informel müeyyidelerin bulunması yükümlülüklerin yerine getirilmesi yoluyla sosyal sermayenin katkısını arttırmaktadır. Yükümlülükler • Hem yatay organizasyonlarda hem de dikey organizasyonlarda sosyal sermayenin gelişimi, iletişimin kalitesi ve iletişim yollarının çeşitliliği ile doğrudan ilgilidir. Sosyal sermaye; makro düzeyde ele alınan dikey, formel ilişkiler ve kuralların yanında yatay ve informel ilişkiler ile iç içe geçmiş bir yapı ortaya koymaktadır. İletişim
 • 12. 2
 • 13. Sosyal sermaye bilgi ve fikir alışverişini geliştirir. Sosyal sermaye sayesinde sosyal bağlar etkin kullanılabilir. Sosyal sermaye sosyal yaratıcılığı geliştirebilir. Sosyal sermaye kültürel mirasın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için kimlik ve tanınma sürecini geliştirebilir.
 • 14. Sosyal sermaye işlem maliyetlerini azaltır. Sosyal sermaye, yurttaş katılımı ve toplumsal katılımı arttırarak demokrasinin gelişmesine yardımcı olur. Sosyal sermaye; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve güvenilirliği arttırır. Sosyal sermaye toplum üyelerini birbirine yapıştıracak “sosyal tutkal” işlevi görür.
 • 15. Sosyal sermaye problemlerin kolektif davranışlarla çözümüne katkı sağlar. Sosyal sermaye, ortak bilgi etrafında geleceği paylaşma anlayışını ortaya koyarak ortak kaynakların yönetimini etkinleştirir. Sosyal sermaye, kurumların organizasyonel performansını arttırır. Sosyal sermaye, bireylerin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmelerine izin verir ve ortak ihtiyaçların sağlanması için bireylerin organize olmasına yardımcı olur. Sosyal sermaye, hem formel kurallar hem de informel kurallar aracılığı ile müeyyidelerin uygulanmasını sağlar ve toplumsal ihtar ve ikaz mekanizmalarının etkinliğini arttırır.
 • 16. CAN AKTAN: Sosyal Bilimler Kütüphanesi CAN AKTAN: Social Science Library http://www.canaktan.org CAN AKTAN: Yaşam Felsefesi ve Gezme Sanatı CAN AKTAN: Philosophy of Life and Art of Travel http://www.canaktan.net Prof.Dr. Can Aktan Faculty of Economics & Management Dokuz Eylul University ccan.aktan@deu.edu.tr Prof.Dr. Can Aktan Chairman, Social Sciences Research Society http://www.sobiad.org/