Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch(20)

Publicité

Alba Lanau

 1. Repensar la primera infancia com a bé comú 1 Alba Lanau
 2. Index - On som? - Com hem arribat aquí? - Per que és important? - On volem ser? - Com hi arribem?
 3. On som? Pobresa infantil un problema estructural El 29% d’infants creixen en llars pobres IDESCAT
 4. Què els manca als infants a Catalunya? 0 5 10 15 20 25 30 35 40 VACANCES ACTIVITATS DE LLEURE AMICS OCASIONS ESPECIALS ACTIVITATS ESCOLARS* EQUIPAMENT DE LLEURE ROBA JOGUINES CARN O EQUIVALENT LLIBRES SABATES FRUTA I VERDURA Percentatge d'infants que no es poden permetre...
 5. 17% dels infants de Catalunya, més de 241.000, viuen en llars on es passa fred a l'hivern Quin és el mínim nivell de vida acceptable a la nostra societat?
 6. Com hem arribat aquí? Families, mercat, estat
 7. Families: Les llars prioritzen els infants Espanya Catalunya Sense privació 68 61 Privació adults i infants 19 22 Privació només adults 11 15 Privació només infants 2 2 100 100 Privació a les llars
 8. Mercat: El mercat laboral Llars en situació de pobresa laboral segons el nombre de treballadors i presència d’infants (%) 2005-2020
 9. Estat: Polítiques d’infància OECD Family Policy Database
 10. https://www.oecd.org/els/family/P F4-3-Out-of-school-hours-care.pdf Estat: Polítiques d’infancia i el fora-escola
 11. Per què és important?
 12. Inventir en primera infancia: ‘Heckman equation’
 13. Les intervencions durant la primera infància han demostrat tenir un efecte sostingut sobre la salut, l'educació i l'èxit econòmic de la persona. Tot i això, l'adopció d'aquest tipus de polítiques ha estat força desigual entre països, potser perquè en moltes societats no se les considera part del contracte social, sinó d'un àmbit del qual només les famílies són responsables Minouche Shafik
 14. Si la la pobresa es el resultat no de les lleis de la natura si no de les nostres institucions, gran és el nostre pecat Charles Darwin On volem ser?
 15. Reducció de la pobresa: impostos i transferències Com hi arribem?
 16. Un nou contracte social: la petita infancia com a bé comú
 17. Justícia social Drets de la infància Igualtat d’oportunitats Talent Seguretat i benestar Demografia La petita infància com a bé comú
 18. La petita infància com a bé comú Polítiques universals de cura Serveis per a famílies Transferències Comunitat: Espais de trobada
 19. Invertir en primera infància no es només una qüestió de justícia social, es també una mostra d'intel·ligència col·lectiva
 20. Repensar la primera infancia com a bé comú Alba Lanau alba.lanau@upf.edu Universitat Pompeu Fabra Investigadora Ramon y Cajal
Publicité