Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Duurzaam kantoor concept v3

1 318 vues

Publié le

Planning a 1st networked innovation workshop with and at the International Center for Sustainable Excellence.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Duurzaam kantoor concept v3

 1. 1. DuurzaamKantoor Concept<br />Eeniniatiefvoorduurzameinnovatiesamenwerking van Stichting Bamboostones, SustainEnable, InterfaceFLOR, De LageLanden en het ICSE<br />
 2. 2. Watwillen we?<br />Concreetbeginnen<br />Door eenpraktischonderwerpaantepakken<br />Eennieuwebenaderingontwikkelen<br />Voorsamenwerking in teamverband<br />Datdaarnauitbreidennaareengroternetwerk<br />En daarmeemeervaarttebrengen in samenwerkenvoorduurzameinnovatie<br />
 3. 3. Hoe stellen we onsdatvoor? 1/4<br />Dichtbijbeginnen met de partners in het ICSE<br />En eenopportuunonderwerp<br />Zoekennaar de uitdagingen en potentiële partnerships<br />Eeninspirerendperspectieftelatenontstaan<br />En een concrete eerstestapdoen<br />
 4. 4. Hoe stellen we onsdatvoor? 2/4<br />Dichtbijbeginnen met de partners in het ICSE<br />ICSE, InterfaceFLOR, De LageLanden<br />Enablers: Stichting Bamboostones, SustainEnable<br />Potentieel: Ahrend, Océ<br />En eenopportuunonderwerp<br />DuurzaamKantoor Concept<br />Verlichting, financiering, lease model (incl. juridischeaspecten), recycling, milieuproduktverklaringen, ‘duurzaambinnenklimaat’, risico-assessments door banken, duurzamerenovatie<br />En nogveleandereaspecten<br />
 5. 5. Hoe stellen we onsdatvoor? 3/4<br />2. En eenopportuunonderwerp (vervolg)<br />Concreethelpenvertalen…<br />naarverschillendegebieden<br />Binnen 2,5 jaar en na 2,5 jaar (2 horizons)<br />‘Tools’ ter beschikkingstellen, waarmeemensenconcreetietskunnen<br />Gewoonbouwen<br />Virtueel, als website<br />Reeël, als demo (De LageLanden?)<br />
 6. 6. Hoe stellen we onsdatvoor? 4/4<br />Zoekennaar de uitdagingen en potentiële partnerships<br />Roel van der Palen (Ahrend): Geanne<br />Frits Engelaer (DLL)<br />Van Gansewinkel<br />Bas Luiting (Connex)<br />…planning loopt tot hier<br />
 7. 7. Volgendestappen<br />CJ maaktverslag van 1e meeting (hierbij)<br />Anne zet meeting met Esther op<br />Workshop gaatvoorbereidworden<br />14:00 tot 18:00 files wordenvermeden<br />Timing: na de vakantie (september)<br />11 augustusvoorbereiden<br />Pptupdaten, flow versterken, tools draft maken<br />Follow-up van workshop voorbereiden (11 augustus)<br />Ad-hoc initiatief, collective marketing effort, brand, keurmerk?<br />
 8. 8. Workshop DKC: flow (grof)<br />Speed dating<br />Wat kun je inbrengen?<br />Wat kun jij met watjouwgesprekspartnerinbrengt?<br />Kunnenjulliesamennogiets extra?<br />Wat<br />Optellen: over welkecombinatie van ‘inbreng’ ben je het meestenthousiast?<br />Deel-projecten<br />Watzou je daarmeewillen<br />Wat is daarverdernogvoornodig?<br />Definitie DKC<br />Praktisch<br />Visie (waarzou het heengaan?)<br />Hoe <br />Proces<br />Met wie?<br />Samenwerkingsvormen<br />What’s next? <br />
 9. 9. Workshop DKC 14/9 1/2<br />< 14:15 Introduction <br />14:15 Speed dating (6 * 5)<br />gebruikformulieromgoedecombinatiestevangen<br />+ 1 kwartieromtekiezen: welkeben je superenthousiast en zou je zelfwillenverderduwen + welkeanderecombinatie/inbrengvind je echt de moeitewaard?<br />15:00 Wat: optellen + gaten + visie<br /><ul><li>Grootvelmaken per superenthousiast, ‘driver’ licht toe
 10. 10. Anderenbrengenhun ‘vindik de moeitewaard’ aan</li></ul>15:30 Pauze (rondwandelen, lezen)<br />
 11. 11. Workshop DKC 14/9 2/2<br />15:45 Kieseeninitiatief/DKC deelproject, bediscussieerdefinitie, scope, inbreng, rollen, gaten (in inbreng, in rollen) en next steps<br />16:30 Presentatie (x * 10 minuten)<br />17:15 (?) Watvinden we hiervan? Willen we hiermeeverder? Wathebben we nognodig? Wiehebben we nognodig?<br />17:30 Borrel<br />
 12. 12. Conceptenom vast tehouden<br />Architecture of participation<br />Network-centric/networked innovation<br />Agent role? <br />Tools van Favella Fabric?<br />Syntens? Andrea Teeuwisse<br />10 bedrijven (minimaal 5 man) * 18 uur = 180 uur<br />“Expertise-bartering” (e.g. supply chain mgt)<br />Co-do (co-do lancering)? <br />

×