Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kravhantering och testarbete
inom förvaltningar
Christer Mattson
Agenda
• Presentation – Christer & Konsultbolag1
• Vad är förvaltning?
• Påverkan på kravhantering
• Påverkan på testarbet...
Presentation
Christer
Kravledare
• 90 specialister inom kravhantering och test
• Utbildar över 1200 personer per år
• Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0)
•...
Förvaltning vs Projekt
• Projekt
– Nyutveckling
– Kan vara vidareutveckling
• Förvaltning
– Drift/Underhåll
– Kan vara vid...
Vad innebär RAFS rent praktiskt?
• Rättning
– En defekt i systemet som behöver åtgärdas
• Anpassning
– En förändring för a...
RAFS och kravhanteringen
• Rättning
– Förväntat resultat, verkligt resultat och steg att upprepa
defekten kan vara tillräc...
Om ingen tidigare dokumentation
finns (eller går att hitta/lita på)?
• Personberoende för att kunna
utveckla ny funktional...
RAFS och testarbetet
• Rättning
– Kräver test av rättelsen
– Ger upphov till regressionstester
• Anpassning
– Kräver ändri...
Om ingen tidigare dokumentation
finns?
• Nya testfall varje gång
• Ingen lärdom från
tidigare om påverkan
– Stor risk för ...
Smart kravhantering vid
förvaltningsarbete
• Säkerställ att verktyg för kravhantering används
• Bygg kravhierarkier så att...
Smart testarbete vid
förvaltningsarbete
• Använd verktyg för att hantera testfall
• Koppla testfallen till krav
• Ha en ba...
Hjälpmedel
Nu finns KB1online också
som mobilapp!
Frågor?
• E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se
• Telefon: 08-586 178 26
• Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM
• W...
Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

1 025 vues

Publié le

Hur påverkas kravhanteringen och testarbetet vid förvaltningsarbete? Presentationen beskriver vad du behöver tänka på och ger dig en del tips för att undvika fällorna.

Publié dans : Logiciels
 • Soyez le premier à commenter

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

 1. 1. Kravhantering och testarbete inom förvaltningar Christer Mattson
 2. 2. Agenda • Presentation – Christer & Konsultbolag1 • Vad är förvaltning? • Påverkan på kravhantering • Påverkan på testarbetet • Tips för att hantera utmaningarna och dra nytta av fördelarna • Summering
 3. 3. Presentation
 4. 4. Christer Kravledare
 5. 5. • 90 specialister inom kravhantering och test • Utbildar över 1200 personer per år • Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0) • Lönsamt varje år sedan starten 2001
 6. 6. Förvaltning vs Projekt • Projekt – Nyutveckling – Kan vara vidareutveckling • Förvaltning – Drift/Underhåll – Kan vara vidareutveckling – RAFS • Rättning • Anpassning • Förbättring • Sanering
 7. 7. Vad innebär RAFS rent praktiskt? • Rättning – En defekt i systemet som behöver åtgärdas • Anpassning – En förändring för att följa ny arbetsflöden, lagar, förordningar etc • Förbättring – En förändring av systemet för att systemet som helhet ska bli bättre • Sanering – Förändringar ”under ytan” för att förbättra kodstruktur, drift etc
 8. 8. RAFS och kravhanteringen • Rättning – Förväntat resultat, verkligt resultat och steg att upprepa defekten kan vara tillräckligt kravarbete • Anpassning – Kravarbetet kan vara både mindre och större, oftast befintlig funktionalitet • Förbättring – Kravarbetet oftast större, oftast ett helt nytt funktionellt område • Sanering – Kravarbetet sker vanligen av IT-avdelningen (Leverantören)
 9. 9. Om ingen tidigare dokumentation finns (eller går att hitta/lita på)? • Personberoende för att kunna utveckla ny funktionalitet – Finns det ens personer som kan hur systemet är uppbyggt fortsatt? • Mycket dyrt att utveckla ny funktionalitet • Alternativ för att förbättra situationen – Dokumentera befintlig funktionalitet först? – Endast beskriva ny önskad funktionalitet? – Blandning av båda? • Du behöver en strategi! Vad är värst – utgå från kravdokumentation du inte vet status på eller ignorera den?
 10. 10. RAFS och testarbetet • Rättning – Kräver test av rättelsen – Ger upphov till regressionstester • Anpassning – Kräver ändring, tillägg och borttag av befintliga testfall – Ger upphov till regressionstester • Förbättring – Kan kräva förändring av teststrategi, kräver testplan och nya testfall – Ger upphov till regressionstester • Sanering – Kräver stor insats av systemtester – Kräver insats av acceptanstester – Ger upphov till regressionstester
 11. 11. Om ingen tidigare dokumentation finns? • Nya testfall varje gång • Ingen lärdom från tidigare om påverkan – Stor risk för att funktionalitet bryts • Regressionstesterna blir tunga eller görs inte alls • Personberoende
 12. 12. Smart kravhantering vid förvaltningsarbete • Säkerställ att verktyg för kravhantering används • Bygg kravhierarkier så att existerande krav kan identifieras vid förändringar • Ge detaljerna på kraven genom dina testfall • Om ingen kravdokumentation finns – Ta fram kravdokumentation för de mest kritiska områdena/systemen direkt – Tillför kravdokumentation successivt vartefter du arbetar med förändringar på odokumenterade kravområden
 13. 13. Smart testarbete vid förvaltningsarbete • Använd verktyg för att hantera testfall • Koppla testfallen till krav • Ha en bas av regressionstestfall som du väljer mellan • Säkerställ att du bygger en påverkansmatris på lagom nivå • Fundera på att automatisera delar av dina regressionstester
 14. 14. Hjälpmedel Nu finns KB1online också som mobilapp!
 15. 15. Frågor? • E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se • Telefon: 08-586 178 26 • Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM • Webbsida: www.konsultbolag1.se • Facebook: www.facebook.com/konsultbolag1 • Twitter: Konsultbolag1 • Företagssida LinkedIn: www.linkedin.com/company/konsultbolag1 • Gruppsida Vi som brinner för Krav & Test LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=2699061

×