Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Agility computing itarc2011

Predrags presentation under ITARC 2011 den 6 april 2011 på Polstjärnan konferens i Stockholm.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Agility computing itarc2011

 1. 2. <ul><li>20+ år i IT-branschen </li></ul><ul><li>ADB-tekniker </li></ul><ul><li>Test- & Chefredaktör; Nätverk & Kommunikation (IDG) </li></ul><ul><li>Eget konsultföretag </li></ul><ul><li>Nordic Consulting Manager, Novell </li></ul><ul><li>CSA/NTO, Microsoft </li></ul><ul><li>General Manager, LabCenter </li></ul><ul><li>Driver nu MyNethouse, medgrundare Cloud Sweden & talesperson Cloud Computing DFS Stockholm </li></ul>Predrag Mitrovic Cloud Advisor
 2. 6. “ An amazing invention – but who would ever want to use one?”* * Sagt om telefonen av den 19:e presidenten i USA, Rutheford Hayes. USA hade ett väl utbyggt telegrafnät vid tidpunkten för kommentaren.
 3. 9. Molnet - NIST-definitionen Implementations-modeller Servicemodeller Essentiell Karaktäristik Publikt Privat Hybrid Community Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) Självservice vid behov Bred nätverksåtkomst Resurspooler Elasticitet Mätbar tjänst
 4. 10. Molnlöftet <ul><li>Inga förhands-investeringar eller kapital-bindning </li></ul><ul><li>Direkt åtkomst till kapacitet/resurser </li></ul><ul><li>Låga it-barriärer till innovation </li></ul><ul><li>Förstärker organisationens ”agility” </li></ul><ul><li>Verksamhetskraven driver it-utvecklingen </li></ul><ul><li>Hitta balansen: </li></ul><ul><ul><li>Inga förlorade möjligheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen överkapacitet </li></ul></ul><ul><li>Skala upp eller ner </li></ul><ul><li>Betala efter användning </li></ul><ul><li>Opex vs Capex </li></ul>
 5. 11. Traditionell it vs. “molnet” Traditionell it Dedikerad HW & SW upphandlas enligt tradition Nya tjänster planeras/läggs till manuellt Semiautomatiserad reparation av systemfel Månader Inkrementella inköp, avskrivningar Delad (“multi-tenancy”) Självservice Skala efter behov Automatiserad återställning eftersträvas Minuter Efter användning Konsumtion Enkelhet Skalbarhet Tillgänglighet Provisionering Kostnader Molnet
 6. 12. SaaS PaaS IaaS + 1k eller 1000k?
 7. 13. Marknadskrig om molnet på marken
 8. 14. Usage Metering Provisioning services Authentication Authorization Logging Reporting Incident management Data Encryption Enterprise Appl. (UI + Logic)
 9. 15. Innovationsgrunder <ul><li>Anslutningar </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Konversationer </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Enhetsanslutning utan gränser </li></ul><ul><li>Migreringar </li></ul><ul><li>Bekvämlighet </li></ul><ul><li>Kundvalsmöjligheter </li></ul><ul><li>Förändringskontroll </li></ul><ul><li>Checkpoint </li></ul><ul><li>Chokepoint </li></ul><ul><li>Kompetensbas </li></ul><ul><li>Kostnadskontroll </li></ul><ul><li>Sammanhang </li></ul><ul><li>Och många mer… </li></ul>
 10. 16. Roller på resan
 11. 17. <ul><li>Infrastructure as a Service (IaaS) </li></ul><ul><ul><li>Processorkraft </li></ul></ul><ul><ul><li>Lagring </li></ul></ul><ul><ul><li>Applikationshosting </li></ul></ul><ul><li>Platform as a Service (PaaS) </li></ul><ul><ul><li>Utvecklingsverktyg </li></ul></ul><ul><ul><li>Testverktyg </li></ul></ul><ul><ul><li>Databashantering </li></ul></ul><ul><li>Software as a Service (SaaS) </li></ul><ul><ul><li>Engagemangstjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktivitetstjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamhetstjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Samverkanstjänster </li></ul></ul>Säkerhet & Dataskydd Leverans & Driftsättning Erbjuder differentierade skyddsnivåer baserat på applikation och nivån av leverans. Tydlig märkning (klassning) av innehåll för respektive tjänst. Erbjuder sömlös driftsättning av tjänster mellan leverans-modeller och molnforma-tioner (privat, publikt, hybrid). Uppföljningar i leverans-åtaganden, oavsett modell. Enas om standarder för interopera-bilitet. Söker samverkan på data-, plattforms- och applikations-nivå. Interoperabilitet & Integration Molntjänster - leveransmodellen Kundkrav & “upp till bevis” (kom ihåg Hitler)
 12. 18. Inbyggda utmaningar (köparen) <ul><li>Inlåsning </li></ul><ul><li>Kontroll </li></ul><ul><li>Tillgänglighet </li></ul><ul><li>Säkerhet </li></ul><ul><li>Efterlevnad </li></ul>
 13. 19. IT-landskapet PUBLIKT HYBRID PRIVAT Befintliga applikationer Nya verksamhetsapplikationer SaaS-applikationer Datacenter Publika molntjänster
 14. 20. Övergripande modell Hållbart arkitekturbygge Säkerställ & förankra (“alla ska med”) Förändringsledning (organisation, process, utveckling) Sourcingstrategi (in- /out- /cloudsourcing) Mät vinster & effekter Investeringsmodell Verksamhet – IT gemensamhet Ledarskaps- support Virtuellt arkitektteam Serviceteam Virtuell org. Bygg kompetens- bas Arkitekturlager definieras Gränslös Kommunikation Designpraxis
 15. 22. Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande Verks.- chefer Leveran-törer Experter “ Cloud Maestro” <ul><li>Cloud Computing Vision / Mission </li></ul><ul><li>Inspiration </li></ul><ul><li>Marknadsanalyser / Praktikfall </li></ul><ul><li>Riktlinjer </li></ul><ul><li>Enterprise Architecture </li></ul><ul><li>Upphandlingsstöd </li></ul><ul><li>Verksamhetsbehov </li></ul><ul><li>Kravställning </li></ul><ul><li>Intressen & återkoppling </li></ul><ul><li>Standardkrav </li></ul><ul><li>Säkerhetsprocesser </li></ul><ul><li>Kravställning upphandling </li></ul><ul><li>Best Practices </li></ul><ul><li>Drift </li></ul><ul><li>Uppföljningar </li></ul><ul><li>Söker riktning och insikter </li></ul><ul><li>Engagemang </li></ul><ul><li>Hållbara relationsbyggen </li></ul><ul><li>Offerter & tjänster med efterlevnad </li></ul><ul><li>Input till standardisering </li></ul><ul><li>Samverkan vid framtagningen av standarder & Best Practices </li></ul>Risk- hantering Standarder Drift KPI <ul><li>RFI/RFP </li></ul><ul><li>Definitioner </li></ul><ul><li>Säkerhetskrav </li></ul><ul><li>Standardkrav </li></ul><ul><li>SLA </li></ul>Workshops Konsult Webinar Seminarier Analytiker- tjänster Labb Artiklar
 16. 26. Verksamhet Kravställning (säkerhet, upphandling, processer) Intressenter Affärsnytta Säkerhet Infra-struktur/arkitektur Juridik Checklista Checklista Seminarium Webinar Whitepaper Podcast
 17. 27. Standardisering <ul><li>IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT) – SIS/TK 542 </li></ul><ul><li>Bidrar aktivt till IEC ISO/JTC 1 SC 38 </li></ul><ul><li>Cloud Sweden samarbetar, ihop med EuroCloud </li></ul>
 18. 29. Källor <ul><li>Cloud Sweden (LinkedIn: sök efter Cloud Sweden) </li></ul><ul><li>Cloud Advisor – cloudadvisor.se (söker fler som vill bidra) </li></ul><ul><li>CloudTweaks – www.cloudtweaks.com </li></ul><ul><li>NIST – csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html </li></ul><ul><li>CloudCamp – www.cloudcamp.com </li></ul><ul><li>Cloud Security Alliance – www.cloudsecurityalliance.com </li></ul><ul><li>Open Cloud Manifesto – www.opencloudmanifesto.org </li></ul>
 19. 30. Källor (forts.) <ul><li>SIS: http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2555&menuItemID=11266 </li></ul><ul><li>Cloud Standards – cloud-standards.org </li></ul><ul><li>The Open Group - www.opengroup.org/cloudcomputing/ </li></ul><ul><li>IDG Cloud Magazine – cloud.idg.se/ </li></ul><ul><li>Amazon, Microsoft, Google, IBM, Oracle, Salesforce, RackSpace och “the usual suspects”… </li></ul>
 20. 32. [email_address] 0709 – 200 350 Twitter/skype: write4joy Predrag Mitrovic Cloud Advisor
 21. 33. Inbyggda utmaningar (leverantör) <ul><li>Osäkra gränssnitt (API) </li></ul><ul><li>Insider med skumt mjöl i påsen </li></ul><ul><li>Isoleringsprocesser (multitenancy) </li></ul><ul><li>Styrenheter för lagring </li></ul><ul><li>Tilltro till Hypervisorteknik </li></ul><ul><li>Processisolering </li></ul><ul><li>Sandboxfunktioner </li></ul><ul><li>Virtuella zoner med applikations- & datamobilitet </li></ul><ul><li>Missbruk av tjänstevillkor (DDoS, hacking, P2P) </li></ul><ul><li>System- & applikationsupp-dateringar </li></ul>

×