Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT _ Gemeenteraad Westland 140119

252 vues

Publié le

Presentatie van Cees Veerman over de stand van zaken herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT t.b.v. de Gemeenteraad Westland op 14 januari 2019

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Herstructurering glastuinbouw Coalitie HOT _ Gemeenteraad Westland 140119

 1. 1. Stand van zaken herstructurering glastuinbouw HOT t.b.v. Gemeenteraad Westland 14-01-19
 2. 2. • Greenport Nederland is het netwerk waarbinnen Greenports, bedrijfsleven, overheden, onderwijs & kennisinstellingen op nationaal niveau samenwerken aan innovatie en verduurzaming van de tuinbouw • HOT is de uitvoeringsorganisatie van Greenport Nederland • Coalitie HOT faciliteert en stimuleert Herstructurering en Ontwikkeling voor een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw • Binnen HOT staat de Tuinbouwonderneming centraal met als centrale thema’s: – Modernisering • Vernieuwing glastuinbouwbestand • Ruimte om te ondernemen, maar meer dan alleen creëren van grote kavels • Modernisering infrastructuur incl. nutsvoorziening, economische combinaties – Duurzame energietransitie – Versterken onderneming via Onderneming 2026 2
 3. 3. MODERNISERING TUINBOUW ONDERNEMING 2026 ENERGIE- TRANSITIE
 4. 4. 4
 5. 5. Glastuinbouw Nederland • Landelijk 9000 ha glastuinbouw, waarvan ongeveer 1/3 is gebouwd voor het jaar 2000 (bron energievisie LTO) • Westland heeft 2.297 ha glastuinbouw (Feiten & Cijfers 2018, gemeente Westland), waarvan ongeveer 2/3 is gebouwd voor het jaar 2000 (werkboek Westland 2016, peildatum 2013) • Concluderend; glastuinbouw gebied Westland is relatief verouderd • Uit onderzoek van LTO zijn ruwweg alle kassen gebouwd na 1998 technisch uitgerust of uit te rusten om de gevraagde energiebesparingsstap te realiseren • Om de doelstellingen te behalen is landelijk ruim 300 ha nieuwbouw per jaar vereist (bron energievisie LTO) 5 Totaal Percentage verouderd Aanname areaal verouderd glas (voor 2000) Jaarlijkse moderniseringsuitdaging Landelijk (bron energievisie LTO) 9000 ha 33% 2970 ha 300 ha Westland (werkboek Westland, peildatum 2013) 2297 ha 66% 1516 ha 153 ha
 6. 6. Geen energietransitie zonder modern infrastructuur • Implementatie Warmte systeem Westland alleen haalbaar in combinatie met robuuste herstructurering 6
 7. 7. Uitdaging • Modernisering gaat niet snel genoeg • Een dergelijk traag vernieuwingstempo kan het Westland (en de Greenport als geheel) zich niet veroorloven, wil het zijn toppositie in de tuinbouw niet op het spel zetten. 7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vernieuwing noodzaak Gerealiseerde vernieuwing (Feiten & Cijfers 2018, gemeente Westland) Netto benodigd (geraliseerd- benodigd) Gemiddelde benodigd vernieuwing om klimaatdoelstellingen te halen afgaande van de periode 2013 to 2030 (energievisie LTO, verrekend naar situatie Westland)
 8. 8. Uitdaging • De ruimtelijke structuur sluit niet meer aan bij de eisen van de moderne glastuinbouw. Obstructies voor succesvolle modernisering en energie transitie, o.a.: • Kavels zijn veelal klein • Verouderde infrastructuur (“tuinderslaantjes”) • Ontsluiting van /naar gebieden • Woningen • Verouderde nutsvoorziening energie • Kapitaal intensiviteit energie transitie • CO2 voorziening • Water Veel kleinere en middelgrote ondernemers weten niet wat de toekomst hun kan brengen. En zijn moeilijk ‘bereikbaar’ 8
 9. 9. Aanpak Greenport Nederland door HOT • Alleen marktwerking en het scheppen van de juiste randvoorwaarde gaan niet zorgen dat herstructurering snel genoeg plaats vindt. • Geleide modernisering om alle betrokken stakeholders in lijn te krijgen • HOT heeft een begeleidende en faciliterende rol om ondernemers in beweging te krijgen • Spil tussen ondernemers en overheid 9
 10. 10. Modernisering Herstructurering in het nieuwe model noodzaak om gelijk top down en bottom up te werken 10 Randvoorwaarden & (nieuwe) instrumenten Omgevingswet Ondernemers Gezamenlijkegebiedsgerichteaanpak Landelijke overheid Provincie Gemeente
 11. 11. Broekpolder • Bottom up benadering • Perspectief bieden voor alle (grond)eigenaren en gebruikers • Ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie op een gebied van alle stakeholders • Een gebied INTEGRAAL aanpakken; energie & herstructurering • Ondernemerskracht • Wegblijven van 1 op 1 cases – naar goed evenwicht privaat/publiek • Creëren van een coalition of the willing 11
 12. 12. Roadmap 2019 Inrichtingsplan + ondernemers hebben zich verenigd in een coöperatie met bevoegdheden Energie transitie Herstructurering Perspectief bieden 12 • Juiste mix tussen technische oplossingen en mentale oplossingen • Ondernemers bepalen of er een goede toekomst is voor glastuinbouw productie in het Westland
 13. 13. Hoe kan gemeente Westland hier in helpen? • Bewustwording van urgentie • Schrijven van inrichtingsplan • Capaciteit • Bestaande tools inzetten/ nieuwe ontwikkelen • Gebieden infrastructureel faciliteren 13

×