SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
BeslutningsstøtteDagen Niende årlige 
YOUR BI & CPM EXECUTIVE TOOLKIT Scandic Solli, Oslo, Norway. 25 - Sep 2014 
DRIV 
VIRKSOMHET 
VED BRUK 
AV DINE 
DATA 
Chairman: 
Edgar Valdmanis 
PLUS 
2014 
Bli med oss på: 
#Allchar 
Les mer på: 
@www.beslutningsstottedagen.com Allchar 
Twitter: #allchar 
Partnere 2014 
Anders Mohn Frafjord 
Administrerende 
direktør 
Diakonhjemmet Sykehus 
Petter Larsen 
Leder, data 
governance 
DNB 
Arthur Sund 
Head of Business 
Intelligence 
WiMP Music Group 
André Teigland 
Assisterende 
direktør 
Norsk Regnesentral 
Elisabeth Kilberg 
Skallevold 
Forretnings-utvikler 
CRM 
Gjensidige 
Kåre Nygård 
Administrerende 
direktør 
SAS Institute Norway 
Nils Lindhe 
Vice President 
Loyalty 
SAS Group 
Frances D’Silva 
Chief Architect - 
Business 
Intelligence 
Nets Norway 
Andrew Parton 
Head of Enterprise 
Performance 
Management 
Capgemini 
Leif Håvar Kvande 
Redaksjonssjef IT 
Finansavisen 
Henrik Slettene 
Director, Nordic 
CoE Information 
Management 
SAS Institute Norway
2 BeslutningsstøtteDagen 2014 
Programoversikt 
08:30 - 09:00 Registrering åpner 
09:00 - 09:30 SAS Eurobonus - How do we attract and engage 3 500 000 members to drive loyalty and ancillary revenue? 
09:30 - 10:00 The digital economy – a game changer for Business Analytics and Intelligence 
10:00 - 10:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere 
10:30 - 11:00 Data governance vs. beslutningsstøtte 
11:00 - 11:30 Lean BI kompetansesenter 
11:30 - 12:00 Impact of Digital on Managing Performance 
12:00 - 13:00 Lunsj og Nettverking med partnere og andre deltakere 
13:00 - 14:00 BI Ledersirkler 
1 2 3 4 5 6 
14:10 - 15:00 Studio Avansert Analyse - hvordan best utnytte din data 
15:00 - 15:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere 
Spor 1 Spor 2 
15:30 - 16:00 Å styre etter mål, ikke etter kjølvannet 
16:05 - 16:35 Konverteringstrakten som styringsverktøy 
Det Norske og Svenske BI Advisory Board 2014 
Vårt Advisory Board er en rådgivende gruppe som har som oppgave 
å bidra til å utvikle- og støtte etablering av agendaen. Medlemmene 
kommer fra ledernivået i ledende organisasjoner og representerer 
ulike bransjer og nasjonaliteter. Våre rådgivere har en strategisk rolle i 
å sikre at konferansen holder høy kvalitet og besvarer de mest aktuelle 
problemstillinger. 
Medlemmer: 
Big data – salgsrapporter eller analytics 
Markedsføringsinnsikt som drivkraft for vekst i virksomheten 
16:35 - 17:00 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, oppsummerer konferansen 
17:00 Konferansen avsluttes 
Edgar Valdmanis 
Forfatter og Trener 
Training Norge AS 
Bjarte Bogsnes 
VP Performance 
Management 
Development 
Statoil 
Ane S. Grønlund 
Økonomidirektør 
Ellingsen 
Peter Lerche Raadal 
CFO 
Nammo 
Margit E. Granheim 
Manager Systems 
& Tools 
Statkraft 
Kristine Schüssler 
CFO 
Cinevation 
Patrick Eckemo 
Director IM Strategy 
& Principal Architect 
PostNord 
Johan Ekbom 
Business Intelligence 
Function Area Manager 
Sandvik 
Tanja Yliniva 
Chefscontroller 
Sodexo Sweden 
Peter Lagergren 
Senior Business 
Controller 
Verisure Innovation AB 
Patrik Mellström 
Head of Group 
Accounting, Business 
Planning & Controlling 
ICA 
Nina Nordqvist 
Market Intelligence 
Officer, EMEA & Asia/ 
Pacific 
ArthroCare Corporation 
Britta Dalunde 
Former Chief 
Financial Officer 
SJ 
Ingela Gundmark Göthe 
Strategisk rådgivare, 
Processansvarig intern 
kontroll, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 
SLL 
Magnus Larsson 
VP Finance Business 
Line Special Plate 
Outokumpu Stainless AB 
Louise Bagewitz 
Head of Business 
Intelligence 
Nobia 
Malin Kristianson, 
Business Intelligence 
Manager 
Swedish Match 
Magdalena Tropp 
Beslutsstödsansvarig 
Stockholm Vatten AB 
Ingalill Forck 
Analytiker 
Stadsledningskontoret/ 
Personalstrategiska 
avdelningen 
Stockholms Stad 
Tanja Laufke 
Business Controller, 
koncernekonomi 
LFV 
Mattias Andersson 
Analyschef 
Tre 
Kontakt oss i dag og lær om fordelene ved å være i vårt Advisory Board og hvordan du kan bli en del av det. 
Goran Cvetanovski Telefon: +46 (0) 8 120 505 63, E-post: goran.cventanovski@allchar.com
Tilbud og muligheter 
Programtilbud 
– Muligheter for å nå dine mål 
BI Café 
Vår velkomst om morgenen består 
av runde bord, der du treffer 
foredragsholderne, forretnings-partnerne 
og andre deltakere. 
Cafédeltakerne diskuterer sentrale 
utfordringer og de viktigste 
temaene på konferansen i en løs og 
ledig atmosfære. Møt de andre og 
få en positiv start på dagen! 
BeslutningsstøtteDagen 2014 3 
Paneldebatt 
Vårt debattpanel dukker ned I de 
viktigste teamene som har vært 
oppe tidligere på dagen. De gir 
sine egne syn på saken, kombinert 
med innspill fra publikum. 
BI Ledersirkler 
Flere rundebordsdiskusjoner settes opp, hver med et spesifikt tema, 
og ledes av en håndplukket moderator. 
Driv virksomhet ved bruk av dine data 
Ifølge fjorårets BI-barometerundersøkelse, gjennomført av Next 
Bridge, er norske organisasjoner forholdsvis BI-bevisste, spesielt 
når det gjelder datafangsten, datakvalitet, antall brukere og arkitektur. 
Undersøkelsen viser også at en del arbeid gjenstår, spesielt innenfor 
styring, BI output, informasjonstilgjengelighet og organisasjonens 
evne til å gjennomføre og bruke analysene. 
Teknologi og trender er i raskt endring. Selvbetjening, In-Memory 
Analyse, Content Analyse, Prediktiv Analyse, Mobile og Cloud BI og 
Big Data er bare noen av de trendene som for flere år siden fremsto 
som futuristiske, men som nå er en del av alles To-Do liste. Men 
for å kunne holde orden på teknologi, verktøy og trender i rask 
endring, har organisasjonene behov for godt etablerte organisatoriske 
BI Rammeverk. Godt utførte BI Rammeverk gir en bred oversikt 
over hvordan forskjellige BI-strategikomponenter passer sammen 
for å tjene hele BI-visjonen. De bringer sammen alle de krefter 
som driver virksomhetsoperasjoner, dvs. mennesker, prosesser og 
teknologi i et samarbeidsmiljø. I året som kommer vil vi se mange 
organisasjoner sette fokus på å justere strategien i hele organisas-jonen 
for å kunne få mest mulig ut av sine data. 
Beslutningstøttedagen er ikke bare en konferanse om Business 
Intelligence. Det er et bedriftsfokusert benchmarking-verktøy for 
strateger og bedriftseiere som arbeider med Business Intelligence 
og Business Analytics fra både de offentlige og private sektorer i 
Norge. 
2014-konferansen kaster lys over dagens BI-og BA-strategier, 
prosesser, verktøy og modeller som organisasjoner i Norge bruker 
for å utnytte både interne og eksterne data for å overvåke ytelse 
på tvers av avdelinger, øke produktivitet, maksimere markeds-føring 
og salgsinnsats, øke kundetilfredshet, og viktigst av alt, foreta 
informerte og raske beslutninger. 
Velkommen til Beslutningstøttedagen 2014. 
http://www.linkedin.com/pub/goran-cvetanovski/9/43b/991 
https://twitter.com/GCCopperberg 
Goran Cvetanovski 
Editorial Director, Allchar
4 BeslutningsstøtteDagen 2014 
Foredragsholdere 2014 
Anders Mohn Frafjord, Administrerende 
direktør, Diakonhjemmet Sykehus 
Anders Mohn Frafjord ble administrerende direktør på 
Diakonhjemmet Sykehus i 2013 etter å ha vært økonomi-direktør 
samme sted siden 2009. Han er utdannet innen 
økonomi, ledelse og administrasjon og har siden 2000 
jobbet i ulike lederfunksjoner på Oslosykehusene Aker, 
Ullevål og Rikshospitalet. Mohn Frafjord har særlig kompetanse 
innen helhetlig økonomi- og kvalitetsstyring og oppnår resultater 
gjennom systematiske og tydelige endringsprosesser. 
André Teigland. Assisterende direktør, Norsk 
Regnesentral 
André Teigland leder et forsknings- og utviklingsmiljø 
med 35 statistikere som utfører dataanalyse- og 
modelleringsoppdrag. Han har 20 års erfaring i å hjelpe 
bedrifter og offentlige virksomheter fra en rekke ulike 
bransjer med å få mest mulig ut av sine egne data til spesifikke 
formål, gjerne kombinert med øvrig informasjon og eksterne data. 
Prosjektporteføljen han har ansvar for, inkluderer blant annet prog-noser, 
risikomåling, kost/nytte-beregninger og kundesegmentering. 
Petter Larsen, Leder, data governance, DNB 
Petter Larsen er tidligere konsulent og IT leder med 
mer enn 25 års erfaring fra IT bransjen. Leder for Data 
governance funksjonen i DNB siden 2011. Før dette 
Utviklingsdirektør i Tieto med globalt ansvar for process 
management og information management. Har holdt 
flere eksterne presentasjoner med Data governance som 
tema, bl.a på Software 2013 og på IRM’s europeiske data governance 
konferanse i London i 2013. 
Arthur Sund, Head of Business Intelligence, 
WiMP Music Group 
Arthur Sund er leder for Business Intelligence i WiMP 
Music. Dette består av å lede utvikling og forvaltning ved 
siden av å være hovedansvarlig for BI kompetansesenter. 
Han har 6 års erfaring med mange ulike roller innenfor BI – både 
på teknisk og ikke-teknisk side. Av utdanning er han siviløkonom i 
tillegg til studier i informatikk, logistikk, psykologi og entreprenørskap. 
Edgar Valdmanis, Forfatter og Trener, Training 
Norge AS 
Edgar Valdmanis er Trener i Training Norge AS, som 
leverer trening i Salg, service og Ledelse. Han har hatt 
lederstillinger i bl.a. Elan IT ReSource (nå Manpower Experis), 
og Den Norske Dataforening. Han har fokus på hvordan man 
utnytter IT strategisk i virksomheten, og hvordan vi kommuniserer 
forretningsnytte av IT-løsninger. I tillegg til å holde egne foredrag er 
han en mye brukt møteleder. Han leder Beslutningsstøttedagen for 
fjerde år på rad. Valdmanis er Diplomkandidat IFM, Bedriftsøkonom 
NHH, og MBA fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University. 
Han er forfatter av boken “How to Network Better”. 
Elisabeth Kilberg Skallevold, Forretnings-utvikler 
CRM i Gjensidige 
Elisabeth er Forretningsutvikler CRM i divisjon Privat i 
Gjensidige og har siden midten av 90-tallet jobbet med 
salg og CRM i digitale kanaler for selskaper som Norsk 
Rikstoto, NetCom, SAS Institute, IKEA, Canal Digital, 
Bring, NorgesGruppen, Aftenposten og Telenor. I Gjensidige har hun 
ansvar for helhetlig kundekommunikasjon i finansbredden og er 
spesielt opptatt av optimalisering av kundeferden og effektmåling. 
Kåre Nygård, Administrerende direktør, SAS 
Institute Norway 
Kåre Nygård har 20-års erfaring fra IT og forretning. Som 
administrerende direktør i SAS Institute er han ansvarlig for 
å definere strategiske mål og retning, samt å sikre at SAS og 
partnere samarbeider for å sine mål. Kåre har gjennom årenes løp hatt 
muligheten til å se hvordan ulike virksomheter bruker teknologirettete 
program som en del av deres strategi for å nå sine mål. Han er spesielt 
opptatt av viktigheten av å benytte de skjulte verdiene som finnes i 
all uutnyttet informasjon som er tilgjengelig. Både i form av hvordan 
virksomheter kan forbedre sin konkurransedyktighet, men også fra et 
samfunnsmessig perspektiv om hvordan allmenheten kan oppnå bedre 
tjenester på et mer kostnadseffektivt og moderne vis.Hans tidligere 
arbeidserfaring er som Business Manager i IBM (3 år) og som Manage-ment 
Consultant i PricewaterhouseCoopers Consulting (6 år), i tillegg til 
sine første 4 år i sin karriere i Steria (tidligere Bull Worldwide Information 
Systems). Hans erfaring strekker seg fra ledelse av rådgivningsoppdrag 
innen grenseskillet forretnings- og IT strategi, til ledelse av større en-dringsprogram 
for noen av landets større virksomheter. Han er utdannet 
MSc fra Handelshøyskolen BI og BSc fra Universitetet i Oregon, USA. 
Nils Lindhe, Vice President Loyalty, SAS Group 
Nils Lindhe is leading SAS’ ambition to develop Eurobonus 
to become the leading coalition program in Scandinavia. 
Nils has a background from senior positions within 
Razorfish (US), Lowe/IPG group (Sweden) and Tradedoubler 
(Nordics and Russia). Nils holds an M.Sc. in Economics & 
Business Administration from Stockholm School Economics 
and is a Graduate of the Standford Executive program. 
Frances D’Silva, Chief Architect - Business 
Intelligence, Nets Norway 
Frances K. D’Silva er Chief architect for Business Intel-ligence 
hos Nets. Hun har jobbet innen datavarehus 
og business intelligence de siste 15 år bade som ETL 
utvikler, rapport utvikler, team leder og arkitekt. Fokuset 
i dag er å konsolidere Nets’ sin BI løsninger for å gi merverdi til 
brukere internt i Nets og våre kunder og partnere samtidig som BI 
gjøres ‘selvbetjente’. Frances er leder for Faggruppen for Business 
Intelligence & Information management hos Dataforening. Hun 
har hatt ansvar for å arrangere flere av gruppens nettverksmøter, 
guruseminarer og er med i juryen for BI prisen, en pris som deles ut 
årlig for innovasjon og excellence innen BI. 
Andrew Parton, Head of Enterprise Performance 
Management, Capgemini 
Andrew is Head of Enterprise Performance Management 
for Capgemini Consulting in the UK. He helps clients 
develop their capabilities to report simply, integrate their 
planning, and deliver information effectively to make 
better decisions. He has worked with a variety of organisations 
including Philips, Tesco, BAT, LEGO, and Syngenta. He also has consid-erable 
experience in managing business transformation programmes 
enabled by technology. In his experience, performance management 
is vital to the successful implementation of applications. Understand-ing 
the insight required from new technology and then delivering it is 
key to realising benefits and ensuring user adoption. 
Leif Håvar Kvande, Redaksjonssjef IT, 
Finansavisen 
Leif Håvar Kvande har jobbet syv år i Finansavisen, de 
siste to årene som redaktør for den ukentlige IT-sek-sjonen 
som kommer hver mandag. Er særlig opptatt av 
hvordan digitalisering snur oppned på gamle bransjer og endrer 
samfunnet. Leif tidligere jobber som IT-konsulent i Atea hovedsake-lig 
med maskiner/programvare fra Apple, tyske Canto (MAM) og 
svenske Scoop (publiseringssystem).Har jobbet som journalist og 
(web)redaktør i en årrekke blant annet i Fjell og Vidde, Budstikka, 
Klatring, Osl.no. Bachelor fra Universitetet i Oslo med Nordisk, 
Medievitenskap og Prosjektledelse i fagkretsen.
BeslutningsstøtteDagen 2014 5 
Programoversikt 2014 
08:30 - 09:00 Registrering åpner 
08:50 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, ønsker velkommen 
n 09:00 - 09:30 SAS Eurobonus - how do we attract 
and engage 3 500 000 members to drive loyalty and 
ancillary revenue 
A brief introduction to how SAS Eurobonus has managed to 
build value and competitive through getting the right skills, 
processes, systems and culture working together. 
Nils Lindhe 
Vice President Loyalty 
SAS Group 
Learning points 
+ 
• Don’t build. Use what you have and integrate 
• Real time is key. 
• See the individual behind the data Balance the 
rational and emotional elements in communication 
n 09:30 - 10:00 Vår digitale økonomi og hverdag – En 
«game-changer» for hvordan virksomheter må tenke 
om sine Business Analytics og Intelligence investeringer 
Avhengigheten mellom forretning og IT blir enda sterkere, 
samtidig som gapet mellom krav/forventning og hva som 
faktisk imøtekommes øker. Toppledere søker svar på hvor-dan 
digitalisere sine virksomheter og hvordan den latente 
strategiske innsikten som finnes i data-/informasjonsek-splosjon 
må utnyttes. Eksterne markedskrefter og teknolo-giendringer 
gir nye spilleregler og fremtvinger endringer i 
strategi. Mangel på oppdatert strategisk innsikt og for lang 
time-to-market for gjennomføring av viktige endringer gjør 
at toppledere søker ekstern hjelp, mens løsningene allerede 
finnes i egne rekker. 
Kåre Nygård, 
Administrerende direktør, 
SAS Institute Norway 
+ 
n 10:00-10:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere 
n 10:30-11:00 Data governance vs. beslutningsstøtte 
I DNB jobber vi innenfor flere data governance disipliner. Minst fire av disse disiplinene treffer beslutningsstøtte og BI med 
stor tyngde: Data kvalitet, data eierskap, referansedatastyring og måling/monitorering/rapportering. Hvorfor er disse områdene 
viktige for BI, og hvordan har vi valgt å angripe disse områdene i DNB? 
Petter Larsen 
Leder, data governance 
DNB 
Diskusjonstemaer 
Denne presentasjonen vil gi perspektiver på hvordan 
vår digitale økonomi radikalt endrer hvordan forret-ningsmodeller 
og –virksomheter vil drives i fremtiden. 
Endringene skjer nå, og de virksomheter som forstår 
mulighetene (og truslene) og tilegner seg innsikt om 
hvordan ny teknologi radikalt kan endre gammeldagse 
arbeidsmåter vil fremstå som morgendagens vinnere. 
Presentasjonen gir eksempler på hvordan ledende virk-somheter 
jobber for å takle digitaliseringsutfordring og 
hvordan de ser på fremtiden.
6 BeslutningsstøtteDagen 2014 
Programoversikt 2014 
+ 
n 12:00:13:00 Lunsj og Nettverking med partnere og andre deltakere 
+ 13:00 – 14:00 BI Ledersirkler 
Flere rundebordsdiskusjoner settes opp, hver med et spesifikt tema, og ledes av en håndplukket moderator. Du kan 
delta på to sesjoner, hver på 30 minutter. 
Sanntids beslutningsstøtte, hvordan 
benchmarkes samlingen på PM moden-hetsskalen 
sammenlignet med andre 
norske selskaper 
Industrialisering av Analytics Må Analytics handle om Big Data? 
Hvordan finne de lavthengende fruktene. 
Fra Virksomhetsstyring til 
Forretningsanalyse 
Datadrevet beslutningsstøtte – å fatte 
beslutninger basert på fakta, ikke 
magefølelse 
Avanserte og Prediktive Analyser 
n 11:00 - 11:30 Lean BI kompetansesenter 
WiMP startet for to år siden prosessen med å flytte BI 
utvikling, drift og forvaltning in-house og samtidig opprette 
et virtuelt BI kompetansesenter. Kompetansesenteret ble 
raskt en stor suksess og løsning på mange av de organisatoriske 
utfordringene vi tidligere hadde med BI. I foredraget vil jeg 
presentere hvordan kompetansesenteret er strukturert og 
hvordan vi jobber med BI i WiMP for å få mest mulig ”bang 
for the buck”. 
Diskusjonstemaer 
• Opprettet BI produkteierrolle og produkteierforum 
med alle nøkkelpersoner på brukersiden representert 
for governance 
• Opprettet ”data stewardship committee” med 
nøkkelpersoner i IT for å sikre helhetlig datakvalitet i 
informasjonskjeden 
• Opprettet opplæringsprogram for superbrukere 
for desentralisert informasjonstilgang og fjerne 
analyseteamet som flaskehals 
• Lean utviklingsprosess hele veien for å unngå alle 
ikke-produktive aktiviteter og maksimere output fra 
BI-teamet 
Arthur Sund 
Head of Business Intelligence 
WiMP Music Group 
n 11:30 - 12:00 Impact of Digital on Managing Performance 
Digital is everywhere. New technologies are changing the behaviour of customers and citizens, forcing businesses to respond 
rapidly, adapt strategies and invest in digital initiatives. Digital is a major catalyst for change but the challenge starts with 
the organisation and its ability to adapt its performance management framework to achieving new objectives, cascading 
the right KPIs to reward alternative behaviours and understand where profit and value is truly created or lost. 
Andrew Parton 
Head of Enterprise Performance Management 
Capgemini 
Henrik Slettene, Director, Nordic 
CoE Information Management, 
SAS Institute Norway 
Bjørn Lillebekk, Senior Manager, KPMG 
Cathrine Pihl Lyngstad, KPMG 
Lars Johansson, Avdelingsleder 
BI, Conduct
BeslutningsstøtteDagen 2014 7 
Programoversikt 2014 
n 14:10 - 15:00 Studio Avansert Analyse - hvordan best 
utnytte din data 
De fleste virksomheter idag har mengder av informasjon. Den 
store utfordringen for mange organisasjoner er omforming 
av denne informasjonen til viten og innsikt for dermed å sikre 
verdiskaping. I oppsummeringen av BeslutsstödsDagen 2014 
i Stockholm ble Avansert Analyse, hvor innretning av virk-somhetsstyring, 
avansert forretningsanalyse og beslutnings-støtte 
er av stor betydning, fremhevet som en av de vesentlige 
utfordringer og fokusområder i de kommende årene. 
Diskusjonstemaer 
+ 
• Hvordan best utnytte vår data? 
• Hvordan dybptgående analyse kan forbedre dine 
marginer? 
• Hvordan øke samtidssynlighet for forbedring av 
operasjonell ytelse? 
• Takle den økende kompleksitet av data ved å anvende 
analyseverktøy 
Leder: 
Edgar Valdmanis 
André Teigland 
Deputy Director 
Norsk Regnesentral 
Paneldeltaker TBA 
Kåre Nygård, 
Administrerende direktør, 
SAS Institute Norway 
n 15:00 - 15:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere 
Spor 1 Spor 2 
n 15:30 - 16:00 Å styre etter mål, ikke etter kjølvannet 
Diakonhjemmet Sykehus har utviklet et unikt BI-system. DiaLis 
gjør det mulig å følge med på sykehusets aktivitet på alle 
nivåer, unngå feil og styre etter mål og ikke etter «kjølvannet». 
Sykehuset har, med beskjedne midler, prøvet og feilet seg fram 
til et rapporterings- og styringssystem som gir lederne den 
informasjonen de selv etterspør for å holde oversikt og styre 
etter kvalitetsmål. BI-verktøyet har bidratt til at sykehuset nå er det 
lokalsykehuset i landet med færrest fristbrudd og kortest ventetid. 
Diskusjonstemaer 
+ 
• Ledelse handler om å sette ledere og medarbeidere i 
stand til å styre etter de målene organisasjonen setter seg 
• BI-systemer må være forankret i organisasjonen og 
utvikles gradvis for at organisasjonen kan modnes 
med systemet 
• Det er inspirerende å utvikle systemer som både 
bidrar til at feil kan unngås og som gjør det mulig å 
lære av de feilene som begås 
Anders Mohn Frafjord 
Administrerende direktør 
Diakonhjemmet Sykehus 
n 15:30 - 16:00 Big data – salgsrapporter eller analytics 
Den rød tråd - fra salgsrapportering, ledelsesinformasjon, 
beslutningsstøttesystemer og BI til big data, long data og 
analytics. Målet har hele tiden vært å kunne skape forretnings-verdi 
og gir innsikt. 
Diskusjonstemaer 
+ 
• Selvbetjeningsanalyse v/s analytikker 
• Hvordan skal BI være en del av de normale drifts-prosesser? 
Frances D’Silva 
Chief Architect Business Intelligence 
Nets Norway
8 BeslutningsstøtteDagen 2014 
Programoversikt 2014 
Spor 1 Spor 2 
n 16.05 - 16:35 Norske avishus i krise. Beretningen om 
en sakte død – eller er det håp? 
Norske avishus er i dyp krise på grunn av teknologiskifte. Hva 
fortalte tallene direktører og redaktører – eller hva burde tallene 
fortalt. Kunne man forutsett krisen? Og hva bringer fremtiden? 
Med ett digital og ett analogt øye ser Leif Håvar Kvande både 
bakover og fremover langs avishusenes tidsakse. 
Diskusjonstemaer 
+ 
• I 1997 gikk brorparten av reklameinntektene til dagspresse 
• I dag går størstedelen av reklameinntektene til nettsteder 
• Facebook, Google har store deler av reklame-inntektene 
med målrettet annonsesalg til individet 
basert på dataanalyse 
• Dataanalyse og Business Intelligence er gode verktøy 
for å se fremtidens trender, men den menneskelige 
hjerne er nødvendig for å manøvrere gjennom store 
teknologiskifter 
Leif Håvar Kvande 
Redaksjonssjef IT 
Finansavisen 
n 16:05 - 16:35 Konverteringstrakten som styrings-verktøy 
En konvertering er et mål på om en aktivitet har resultert i 
ønsket handling og konverteringstrakten viser alle stegene 
som må gjennomføres på vei til mål for kunden. Metodiske 
bruk av konverteringstrakter øker fokus på riktig ressurs-bruk, 
riktig allokering av budsjetter og interne ressurser – 
og synliggjør hvilke aktiviteter som kan kuttes til fordel for 
dem som faktisk skaper verdi for kunden og bunnlinjen. 
Diskusjonstemaer 
+ 
• Hvordan bygge en konverteringstrakt? 
• Fallgruver det er lurt å unngå 
• Praktisk eksempel på bruk av konverteringstrakter 
fra gjensidige.no 
Elisabeth Kilberg Skallevold 
Forretningsutvikler CRM 
Gjensidige 
16:35 -17:00 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, oppsummerer konferansen 
La oss skåle for vår niende årlige BesluttningsstøtteDagen. 
Etter en lang dag vil deltakerne bli med oss i utstillingsområdet hvor dagens konferansier vil 
presentere sine avsluttende bemerkninger for den niende årlige BeslutningsstøtteDagen. Som 
en tradisjon vil vi avslutte konferansen med nettverksmingling med drinker og snacks. 
17:00 Konferansen avsluttes
BeslutningsstøtteDagen 2014 9 
Samarbeidspartnere 2014 
Hvorfor du burde bli partner 
Du reduserer utgifter til markedsanalyse, og får direkte tilgang til 
beslutningstakere på øverste nivå. Dagen er et flott sted å vise det 
fulle potensialet av dine produkter, og få tilgang til et interessant 
marked. 
Vi arbeider med å legge til rette for kreative løsninger som viser fram din organisasjons 
kompetanse, og du har følgende muligheter til å bidra: 
1 
2 
3 
Hoved konferanse 
Presentasjons-muligheter 
Nettverks-mottakelser 
sponsor 
Takk til våre samarbeidspartnere 2013 
4 
Utstillingsplass 
5 
Markedsføring 
deltakermappene 
Kontakt oss i dag for 
muligheter og referanser og 
hør om samarbeids-muligheter 
Åsa Karphammar 
Senior Business Advisor 
Phone: +46 8 120 505 53 
E-mail: asa.karphammar@copperberg.com
10 BeslutningsstøtteDagen 2014 
Meld deg på i dag! 
+ 
Bli med i vår 
LinkedIn Gruppe 
(Allchar) 
+ 
Følg oss 
på Twitter 
Twitter: #allchar 
+ 
3 enkle måter for 
å melde seg på: 
Telefon: 
+46 8 651 10 90 
E-post: 
registration@copperberg.com 
Webside: 
www.beslutningsstottedagen.com 
Vilkår og betingelser 
+ 
Priser 
Deltakeravgift (bare sluttbrukere) 
4990 NOK (eks.mva) 
E-post: registration@copperberg.com 
eller ring: +46 8 651 10 90 
Din booking er bindende. Du kan erstatte en deltaker når som helst.* Vær oppmerskom på at erstatninger ikke er tillatt uten godkjennelse av 
arrangørene. For alle avbestillinger (uten en godkjent erstatter) mottatt skriftlig mer enn 5 virkedager før konferansen blir et administrasjonsgebyr 
belastet og en kredittkupong utstedt for det resterende beløpet. Kredittkuponger kan bli brukt til enhver Copperberg konferanse innen ett år 
fra utstedelsen. For avbestillinger mindre enn 5 virkedager før konferansen er deltakeravgiften ikke refunderbar. Hele beløpet forfaller til betaling 
pr 10 dager, og ikke senere enn 5 virkedager før konferansen. Deltakere som ikke har betalt før konferansen får ikke adgang. Adgang gis bare 
ved godkjenning av kredittkortbetaling på stedet.
Allchar 
Lützengatan 2 
115 20 Stockholm, Sweden 
Phone: +46 8 650 02 70 
Fax: +46 8 441 07 93 
Email: info@allchar.com 
www.allchar.com 
© 2014 Allchar. All rights reserved. 
For more information, email info@allchar.com or visit www.allchar.com.

Contenu connexe

En vedette (8)

Business Plan - Picasso's Coffee and Art Cafe
Business Plan - Picasso's Coffee and Art CafeBusiness Plan - Picasso's Coffee and Art Cafe
Business Plan - Picasso's Coffee and Art Cafe
 
Laporan Keuangan - Cafe Kopi
Laporan Keuangan - Cafe KopiLaporan Keuangan - Cafe Kopi
Laporan Keuangan - Cafe Kopi
 
Bisnis plan coffee shop dan mini library
Bisnis plan coffee shop dan mini library Bisnis plan coffee shop dan mini library
Bisnis plan coffee shop dan mini library
 
Business plan_Restaurant
Business plan_RestaurantBusiness plan_Restaurant
Business plan_Restaurant
 
Business plan coffee shop
Business plan coffee shopBusiness plan coffee shop
Business plan coffee shop
 
Business plan kedai kopi
Business plan kedai kopiBusiness plan kedai kopi
Business plan kedai kopi
 
Restaurant Business Plan Presentation
Restaurant Business Plan PresentationRestaurant Business Plan Presentation
Restaurant Business Plan Presentation
 
Business Plan Powerpoint 1
Business Plan Powerpoint 1Business Plan Powerpoint 1
Business Plan Powerpoint 1
 

Similaire à Beslutningsstøttedagen 2014

Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Sidsel
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
Merete Berg
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
Bård Kvamme
 

Similaire à Beslutningsstøttedagen 2014 (20)

Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
 
Daglig Tjener i Miles
Daglig Tjener i MilesDaglig Tjener i Miles
Daglig Tjener i Miles
 
To BI or not to BI
To BI or not to BITo BI or not to BI
To BI or not to BI
 
Talent Gallery Headhunting
Talent Gallery HeadhuntingTalent Gallery Headhunting
Talent Gallery Headhunting
 
Bli lyst bi - informasjonsmøter
Bli lyst  bi - informasjonsmøterBli lyst  bi - informasjonsmøter
Bli lyst bi - informasjonsmøter
 
Evry selskapspresentasjon no
Evry selskapspresentasjon noEvry selskapspresentasjon no
Evry selskapspresentasjon no
 
Prospera 2014/2015
Prospera 2014/2015Prospera 2014/2015
Prospera 2014/2015
 
SINTEF Bedriftsutvikling
SINTEF BedriftsutviklingSINTEF Bedriftsutvikling
SINTEF Bedriftsutvikling
 
Prospera kompetansebasert frivillighet
Prospera kompetansebasert frivillighetProspera kompetansebasert frivillighet
Prospera kompetansebasert frivillighet
 
Prospera kompetansebasert frivillighet
Prospera kompetansebasert frivillighetProspera kompetansebasert frivillighet
Prospera kompetansebasert frivillighet
 
Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017
Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017
Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
 
Beyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i GjensidigeBeyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i Gjensidige
 
Skalering av smidig hos SpareBank 1
Skalering av smidig hos SpareBank 1Skalering av smidig hos SpareBank 1
Skalering av smidig hos SpareBank 1
 
Sluttrapport SIA 120312 (2)
Sluttrapport SIA 120312 (2)Sluttrapport SIA 120312 (2)
Sluttrapport SIA 120312 (2)
 
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
 
160130 airborne kortversjon (iv)
160130 airborne  kortversjon (iv)160130 airborne  kortversjon (iv)
160130 airborne kortversjon (iv)
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
 

Plus de Copperberg

Meet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
Meet Nordic IT Security Advisory board, David JacobyMeet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
Meet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
Copperberg
 
I-Gaming Forum 2015 Post Event Report
I-Gaming Forum 2015 Post Event ReportI-Gaming Forum 2015 Post Event Report
I-Gaming Forum 2015 Post Event Report
Copperberg
 
Orphan Drugs Summit 2015
Orphan Drugs Summit 2015Orphan Drugs Summit 2015
Orphan Drugs Summit 2015
Copperberg
 
European Decision Support Days 2015 agenda
European Decision Support Days 2015 agendaEuropean Decision Support Days 2015 agenda
European Decision Support Days 2015 agenda
Copperberg
 
I-Gaming Forum 2015 agenda
I-Gaming Forum 2015 agendaI-Gaming Forum 2015 agenda
I-Gaming Forum 2015 agenda
Copperberg
 

Plus de Copperberg (20)

Field Service Forum 2016
Field Service Forum 2016Field Service Forum 2016
Field Service Forum 2016
 
TOP5 facts about Mobile Payments
TOP5 facts about Mobile PaymentsTOP5 facts about Mobile Payments
TOP5 facts about Mobile Payments
 
Meet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
Meet Nordic IT Security Advisory board, David JacobyMeet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
Meet Nordic IT Security Advisory board, David Jacoby
 
Nordic IT Security Forum 2015 Agenda
Nordic IT Security Forum 2015 AgendaNordic IT Security Forum 2015 Agenda
Nordic IT Security Forum 2015 Agenda
 
I-Gaming Forum 2015 Post Event Report
I-Gaming Forum 2015 Post Event ReportI-Gaming Forum 2015 Post Event Report
I-Gaming Forum 2015 Post Event Report
 
The wonderous quest of Prince Wonderful
The wonderous quest of Prince WonderfulThe wonderous quest of Prince Wonderful
The wonderous quest of Prince Wonderful
 
Enterprise Digital Transformation Survey report 2015
Enterprise Digital Transformation Survey report 2015Enterprise Digital Transformation Survey report 2015
Enterprise Digital Transformation Survey report 2015
 
Orphan Drugs Summit 2015
Orphan Drugs Summit 2015Orphan Drugs Summit 2015
Orphan Drugs Summit 2015
 
National Lottery Forum 2015 agenda
National Lottery Forum 2015 agendaNational Lottery Forum 2015 agenda
National Lottery Forum 2015 agenda
 
Manufacturing Pricing Excellence 2015 agenda
Manufacturing Pricing Excellence 2015 agendaManufacturing Pricing Excellence 2015 agenda
Manufacturing Pricing Excellence 2015 agenda
 
Field Service Forum 2015 agenda
Field Service Forum 2015 agendaField Service Forum 2015 agenda
Field Service Forum 2015 agenda
 
European Decision Support Days 2015 agenda
European Decision Support Days 2015 agendaEuropean Decision Support Days 2015 agenda
European Decision Support Days 2015 agenda
 
"Electric Vehicles 2020" conference agenda
"Electric Vehicles 2020" conference agenda"Electric Vehicles 2020" conference agenda
"Electric Vehicles 2020" conference agenda
 
I-Gaming Forum 2015 agenda
I-Gaming Forum 2015 agendaI-Gaming Forum 2015 agenda
I-Gaming Forum 2015 agenda
 
Aftermarket Business Platform 2014 Post Event Report
Aftermarket Business Platform 2014 Post Event ReportAftermarket Business Platform 2014 Post Event Report
Aftermarket Business Platform 2014 Post Event Report
 
Spare Parts Business Platform 2015
Spare Parts Business Platform 2015Spare Parts Business Platform 2015
Spare Parts Business Platform 2015
 
Tomas Wennerstein, Syncron presenation at Spare Parts 2013
Tomas Wennerstein, Syncron presenation at Spare Parts 2013Tomas Wennerstein, Syncron presenation at Spare Parts 2013
Tomas Wennerstein, Syncron presenation at Spare Parts 2013
 
Johan Östlin, Syncron presentation at Spare Parts 2013
Johan Östlin, Syncron presentation at Spare Parts 2013Johan Östlin, Syncron presentation at Spare Parts 2013
Johan Östlin, Syncron presentation at Spare Parts 2013
 
Giacomo Squintani, PTC presenation at Spare Parts 2013
Giacomo Squintani, PTC presenation at Spare Parts 2013Giacomo Squintani, PTC presenation at Spare Parts 2013
Giacomo Squintani, PTC presenation at Spare Parts 2013
 
Axel Bühler, Nordex presenatation at Spare Parts 2013
Axel Bühler, Nordex presenatation at Spare Parts 2013Axel Bühler, Nordex presenatation at Spare Parts 2013
Axel Bühler, Nordex presenatation at Spare Parts 2013
 

Beslutningsstøttedagen 2014

 • 1. BeslutningsstøtteDagen Niende årlige YOUR BI & CPM EXECUTIVE TOOLKIT Scandic Solli, Oslo, Norway. 25 - Sep 2014 DRIV VIRKSOMHET VED BRUK AV DINE DATA Chairman: Edgar Valdmanis PLUS 2014 Bli med oss på: #Allchar Les mer på: @www.beslutningsstottedagen.com Allchar Twitter: #allchar Partnere 2014 Anders Mohn Frafjord Administrerende direktør Diakonhjemmet Sykehus Petter Larsen Leder, data governance DNB Arthur Sund Head of Business Intelligence WiMP Music Group André Teigland Assisterende direktør Norsk Regnesentral Elisabeth Kilberg Skallevold Forretnings-utvikler CRM Gjensidige Kåre Nygård Administrerende direktør SAS Institute Norway Nils Lindhe Vice President Loyalty SAS Group Frances D’Silva Chief Architect - Business Intelligence Nets Norway Andrew Parton Head of Enterprise Performance Management Capgemini Leif Håvar Kvande Redaksjonssjef IT Finansavisen Henrik Slettene Director, Nordic CoE Information Management SAS Institute Norway
 • 2. 2 BeslutningsstøtteDagen 2014 Programoversikt 08:30 - 09:00 Registrering åpner 09:00 - 09:30 SAS Eurobonus - How do we attract and engage 3 500 000 members to drive loyalty and ancillary revenue? 09:30 - 10:00 The digital economy – a game changer for Business Analytics and Intelligence 10:00 - 10:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere 10:30 - 11:00 Data governance vs. beslutningsstøtte 11:00 - 11:30 Lean BI kompetansesenter 11:30 - 12:00 Impact of Digital on Managing Performance 12:00 - 13:00 Lunsj og Nettverking med partnere og andre deltakere 13:00 - 14:00 BI Ledersirkler 1 2 3 4 5 6 14:10 - 15:00 Studio Avansert Analyse - hvordan best utnytte din data 15:00 - 15:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere Spor 1 Spor 2 15:30 - 16:00 Å styre etter mål, ikke etter kjølvannet 16:05 - 16:35 Konverteringstrakten som styringsverktøy Det Norske og Svenske BI Advisory Board 2014 Vårt Advisory Board er en rådgivende gruppe som har som oppgave å bidra til å utvikle- og støtte etablering av agendaen. Medlemmene kommer fra ledernivået i ledende organisasjoner og representerer ulike bransjer og nasjonaliteter. Våre rådgivere har en strategisk rolle i å sikre at konferansen holder høy kvalitet og besvarer de mest aktuelle problemstillinger. Medlemmer: Big data – salgsrapporter eller analytics Markedsføringsinnsikt som drivkraft for vekst i virksomheten 16:35 - 17:00 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, oppsummerer konferansen 17:00 Konferansen avsluttes Edgar Valdmanis Forfatter og Trener Training Norge AS Bjarte Bogsnes VP Performance Management Development Statoil Ane S. Grønlund Økonomidirektør Ellingsen Peter Lerche Raadal CFO Nammo Margit E. Granheim Manager Systems & Tools Statkraft Kristine Schüssler CFO Cinevation Patrick Eckemo Director IM Strategy & Principal Architect PostNord Johan Ekbom Business Intelligence Function Area Manager Sandvik Tanja Yliniva Chefscontroller Sodexo Sweden Peter Lagergren Senior Business Controller Verisure Innovation AB Patrik Mellström Head of Group Accounting, Business Planning & Controlling ICA Nina Nordqvist Market Intelligence Officer, EMEA & Asia/ Pacific ArthroCare Corporation Britta Dalunde Former Chief Financial Officer SJ Ingela Gundmark Göthe Strategisk rådgivare, Processansvarig intern kontroll, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL Magnus Larsson VP Finance Business Line Special Plate Outokumpu Stainless AB Louise Bagewitz Head of Business Intelligence Nobia Malin Kristianson, Business Intelligence Manager Swedish Match Magdalena Tropp Beslutsstödsansvarig Stockholm Vatten AB Ingalill Forck Analytiker Stadsledningskontoret/ Personalstrategiska avdelningen Stockholms Stad Tanja Laufke Business Controller, koncernekonomi LFV Mattias Andersson Analyschef Tre Kontakt oss i dag og lær om fordelene ved å være i vårt Advisory Board og hvordan du kan bli en del av det. Goran Cvetanovski Telefon: +46 (0) 8 120 505 63, E-post: goran.cventanovski@allchar.com
 • 3. Tilbud og muligheter Programtilbud – Muligheter for å nå dine mål BI Café Vår velkomst om morgenen består av runde bord, der du treffer foredragsholderne, forretnings-partnerne og andre deltakere. Cafédeltakerne diskuterer sentrale utfordringer og de viktigste temaene på konferansen i en løs og ledig atmosfære. Møt de andre og få en positiv start på dagen! BeslutningsstøtteDagen 2014 3 Paneldebatt Vårt debattpanel dukker ned I de viktigste teamene som har vært oppe tidligere på dagen. De gir sine egne syn på saken, kombinert med innspill fra publikum. BI Ledersirkler Flere rundebordsdiskusjoner settes opp, hver med et spesifikt tema, og ledes av en håndplukket moderator. Driv virksomhet ved bruk av dine data Ifølge fjorårets BI-barometerundersøkelse, gjennomført av Next Bridge, er norske organisasjoner forholdsvis BI-bevisste, spesielt når det gjelder datafangsten, datakvalitet, antall brukere og arkitektur. Undersøkelsen viser også at en del arbeid gjenstår, spesielt innenfor styring, BI output, informasjonstilgjengelighet og organisasjonens evne til å gjennomføre og bruke analysene. Teknologi og trender er i raskt endring. Selvbetjening, In-Memory Analyse, Content Analyse, Prediktiv Analyse, Mobile og Cloud BI og Big Data er bare noen av de trendene som for flere år siden fremsto som futuristiske, men som nå er en del av alles To-Do liste. Men for å kunne holde orden på teknologi, verktøy og trender i rask endring, har organisasjonene behov for godt etablerte organisatoriske BI Rammeverk. Godt utførte BI Rammeverk gir en bred oversikt over hvordan forskjellige BI-strategikomponenter passer sammen for å tjene hele BI-visjonen. De bringer sammen alle de krefter som driver virksomhetsoperasjoner, dvs. mennesker, prosesser og teknologi i et samarbeidsmiljø. I året som kommer vil vi se mange organisasjoner sette fokus på å justere strategien i hele organisas-jonen for å kunne få mest mulig ut av sine data. Beslutningstøttedagen er ikke bare en konferanse om Business Intelligence. Det er et bedriftsfokusert benchmarking-verktøy for strateger og bedriftseiere som arbeider med Business Intelligence og Business Analytics fra både de offentlige og private sektorer i Norge. 2014-konferansen kaster lys over dagens BI-og BA-strategier, prosesser, verktøy og modeller som organisasjoner i Norge bruker for å utnytte både interne og eksterne data for å overvåke ytelse på tvers av avdelinger, øke produktivitet, maksimere markeds-føring og salgsinnsats, øke kundetilfredshet, og viktigst av alt, foreta informerte og raske beslutninger. Velkommen til Beslutningstøttedagen 2014. http://www.linkedin.com/pub/goran-cvetanovski/9/43b/991 https://twitter.com/GCCopperberg Goran Cvetanovski Editorial Director, Allchar
 • 4. 4 BeslutningsstøtteDagen 2014 Foredragsholdere 2014 Anders Mohn Frafjord, Administrerende direktør, Diakonhjemmet Sykehus Anders Mohn Frafjord ble administrerende direktør på Diakonhjemmet Sykehus i 2013 etter å ha vært økonomi-direktør samme sted siden 2009. Han er utdannet innen økonomi, ledelse og administrasjon og har siden 2000 jobbet i ulike lederfunksjoner på Oslosykehusene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Mohn Frafjord har særlig kompetanse innen helhetlig økonomi- og kvalitetsstyring og oppnår resultater gjennom systematiske og tydelige endringsprosesser. André Teigland. Assisterende direktør, Norsk Regnesentral André Teigland leder et forsknings- og utviklingsmiljø med 35 statistikere som utfører dataanalyse- og modelleringsoppdrag. Han har 20 års erfaring i å hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter fra en rekke ulike bransjer med å få mest mulig ut av sine egne data til spesifikke formål, gjerne kombinert med øvrig informasjon og eksterne data. Prosjektporteføljen han har ansvar for, inkluderer blant annet prog-noser, risikomåling, kost/nytte-beregninger og kundesegmentering. Petter Larsen, Leder, data governance, DNB Petter Larsen er tidligere konsulent og IT leder med mer enn 25 års erfaring fra IT bransjen. Leder for Data governance funksjonen i DNB siden 2011. Før dette Utviklingsdirektør i Tieto med globalt ansvar for process management og information management. Har holdt flere eksterne presentasjoner med Data governance som tema, bl.a på Software 2013 og på IRM’s europeiske data governance konferanse i London i 2013. Arthur Sund, Head of Business Intelligence, WiMP Music Group Arthur Sund er leder for Business Intelligence i WiMP Music. Dette består av å lede utvikling og forvaltning ved siden av å være hovedansvarlig for BI kompetansesenter. Han har 6 års erfaring med mange ulike roller innenfor BI – både på teknisk og ikke-teknisk side. Av utdanning er han siviløkonom i tillegg til studier i informatikk, logistikk, psykologi og entreprenørskap. Edgar Valdmanis, Forfatter og Trener, Training Norge AS Edgar Valdmanis er Trener i Training Norge AS, som leverer trening i Salg, service og Ledelse. Han har hatt lederstillinger i bl.a. Elan IT ReSource (nå Manpower Experis), og Den Norske Dataforening. Han har fokus på hvordan man utnytter IT strategisk i virksomheten, og hvordan vi kommuniserer forretningsnytte av IT-løsninger. I tillegg til å holde egne foredrag er han en mye brukt møteleder. Han leder Beslutningsstøttedagen for fjerde år på rad. Valdmanis er Diplomkandidat IFM, Bedriftsøkonom NHH, og MBA fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University. Han er forfatter av boken “How to Network Better”. Elisabeth Kilberg Skallevold, Forretnings-utvikler CRM i Gjensidige Elisabeth er Forretningsutvikler CRM i divisjon Privat i Gjensidige og har siden midten av 90-tallet jobbet med salg og CRM i digitale kanaler for selskaper som Norsk Rikstoto, NetCom, SAS Institute, IKEA, Canal Digital, Bring, NorgesGruppen, Aftenposten og Telenor. I Gjensidige har hun ansvar for helhetlig kundekommunikasjon i finansbredden og er spesielt opptatt av optimalisering av kundeferden og effektmåling. Kåre Nygård, Administrerende direktør, SAS Institute Norway Kåre Nygård har 20-års erfaring fra IT og forretning. Som administrerende direktør i SAS Institute er han ansvarlig for å definere strategiske mål og retning, samt å sikre at SAS og partnere samarbeider for å sine mål. Kåre har gjennom årenes løp hatt muligheten til å se hvordan ulike virksomheter bruker teknologirettete program som en del av deres strategi for å nå sine mål. Han er spesielt opptatt av viktigheten av å benytte de skjulte verdiene som finnes i all uutnyttet informasjon som er tilgjengelig. Både i form av hvordan virksomheter kan forbedre sin konkurransedyktighet, men også fra et samfunnsmessig perspektiv om hvordan allmenheten kan oppnå bedre tjenester på et mer kostnadseffektivt og moderne vis.Hans tidligere arbeidserfaring er som Business Manager i IBM (3 år) og som Manage-ment Consultant i PricewaterhouseCoopers Consulting (6 år), i tillegg til sine første 4 år i sin karriere i Steria (tidligere Bull Worldwide Information Systems). Hans erfaring strekker seg fra ledelse av rådgivningsoppdrag innen grenseskillet forretnings- og IT strategi, til ledelse av større en-dringsprogram for noen av landets større virksomheter. Han er utdannet MSc fra Handelshøyskolen BI og BSc fra Universitetet i Oregon, USA. Nils Lindhe, Vice President Loyalty, SAS Group Nils Lindhe is leading SAS’ ambition to develop Eurobonus to become the leading coalition program in Scandinavia. Nils has a background from senior positions within Razorfish (US), Lowe/IPG group (Sweden) and Tradedoubler (Nordics and Russia). Nils holds an M.Sc. in Economics & Business Administration from Stockholm School Economics and is a Graduate of the Standford Executive program. Frances D’Silva, Chief Architect - Business Intelligence, Nets Norway Frances K. D’Silva er Chief architect for Business Intel-ligence hos Nets. Hun har jobbet innen datavarehus og business intelligence de siste 15 år bade som ETL utvikler, rapport utvikler, team leder og arkitekt. Fokuset i dag er å konsolidere Nets’ sin BI løsninger for å gi merverdi til brukere internt i Nets og våre kunder og partnere samtidig som BI gjøres ‘selvbetjente’. Frances er leder for Faggruppen for Business Intelligence & Information management hos Dataforening. Hun har hatt ansvar for å arrangere flere av gruppens nettverksmøter, guruseminarer og er med i juryen for BI prisen, en pris som deles ut årlig for innovasjon og excellence innen BI. Andrew Parton, Head of Enterprise Performance Management, Capgemini Andrew is Head of Enterprise Performance Management for Capgemini Consulting in the UK. He helps clients develop their capabilities to report simply, integrate their planning, and deliver information effectively to make better decisions. He has worked with a variety of organisations including Philips, Tesco, BAT, LEGO, and Syngenta. He also has consid-erable experience in managing business transformation programmes enabled by technology. In his experience, performance management is vital to the successful implementation of applications. Understand-ing the insight required from new technology and then delivering it is key to realising benefits and ensuring user adoption. Leif Håvar Kvande, Redaksjonssjef IT, Finansavisen Leif Håvar Kvande har jobbet syv år i Finansavisen, de siste to årene som redaktør for den ukentlige IT-sek-sjonen som kommer hver mandag. Er særlig opptatt av hvordan digitalisering snur oppned på gamle bransjer og endrer samfunnet. Leif tidligere jobber som IT-konsulent i Atea hovedsake-lig med maskiner/programvare fra Apple, tyske Canto (MAM) og svenske Scoop (publiseringssystem).Har jobbet som journalist og (web)redaktør i en årrekke blant annet i Fjell og Vidde, Budstikka, Klatring, Osl.no. Bachelor fra Universitetet i Oslo med Nordisk, Medievitenskap og Prosjektledelse i fagkretsen.
 • 5. BeslutningsstøtteDagen 2014 5 Programoversikt 2014 08:30 - 09:00 Registrering åpner 08:50 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, ønsker velkommen n 09:00 - 09:30 SAS Eurobonus - how do we attract and engage 3 500 000 members to drive loyalty and ancillary revenue A brief introduction to how SAS Eurobonus has managed to build value and competitive through getting the right skills, processes, systems and culture working together. Nils Lindhe Vice President Loyalty SAS Group Learning points + • Don’t build. Use what you have and integrate • Real time is key. • See the individual behind the data Balance the rational and emotional elements in communication n 09:30 - 10:00 Vår digitale økonomi og hverdag – En «game-changer» for hvordan virksomheter må tenke om sine Business Analytics og Intelligence investeringer Avhengigheten mellom forretning og IT blir enda sterkere, samtidig som gapet mellom krav/forventning og hva som faktisk imøtekommes øker. Toppledere søker svar på hvor-dan digitalisere sine virksomheter og hvordan den latente strategiske innsikten som finnes i data-/informasjonsek-splosjon må utnyttes. Eksterne markedskrefter og teknolo-giendringer gir nye spilleregler og fremtvinger endringer i strategi. Mangel på oppdatert strategisk innsikt og for lang time-to-market for gjennomføring av viktige endringer gjør at toppledere søker ekstern hjelp, mens løsningene allerede finnes i egne rekker. Kåre Nygård, Administrerende direktør, SAS Institute Norway + n 10:00-10:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere n 10:30-11:00 Data governance vs. beslutningsstøtte I DNB jobber vi innenfor flere data governance disipliner. Minst fire av disse disiplinene treffer beslutningsstøtte og BI med stor tyngde: Data kvalitet, data eierskap, referansedatastyring og måling/monitorering/rapportering. Hvorfor er disse områdene viktige for BI, og hvordan har vi valgt å angripe disse områdene i DNB? Petter Larsen Leder, data governance DNB Diskusjonstemaer Denne presentasjonen vil gi perspektiver på hvordan vår digitale økonomi radikalt endrer hvordan forret-ningsmodeller og –virksomheter vil drives i fremtiden. Endringene skjer nå, og de virksomheter som forstår mulighetene (og truslene) og tilegner seg innsikt om hvordan ny teknologi radikalt kan endre gammeldagse arbeidsmåter vil fremstå som morgendagens vinnere. Presentasjonen gir eksempler på hvordan ledende virk-somheter jobber for å takle digitaliseringsutfordring og hvordan de ser på fremtiden.
 • 6. 6 BeslutningsstøtteDagen 2014 Programoversikt 2014 + n 12:00:13:00 Lunsj og Nettverking med partnere og andre deltakere + 13:00 – 14:00 BI Ledersirkler Flere rundebordsdiskusjoner settes opp, hver med et spesifikt tema, og ledes av en håndplukket moderator. Du kan delta på to sesjoner, hver på 30 minutter. Sanntids beslutningsstøtte, hvordan benchmarkes samlingen på PM moden-hetsskalen sammenlignet med andre norske selskaper Industrialisering av Analytics Må Analytics handle om Big Data? Hvordan finne de lavthengende fruktene. Fra Virksomhetsstyring til Forretningsanalyse Datadrevet beslutningsstøtte – å fatte beslutninger basert på fakta, ikke magefølelse Avanserte og Prediktive Analyser n 11:00 - 11:30 Lean BI kompetansesenter WiMP startet for to år siden prosessen med å flytte BI utvikling, drift og forvaltning in-house og samtidig opprette et virtuelt BI kompetansesenter. Kompetansesenteret ble raskt en stor suksess og løsning på mange av de organisatoriske utfordringene vi tidligere hadde med BI. I foredraget vil jeg presentere hvordan kompetansesenteret er strukturert og hvordan vi jobber med BI i WiMP for å få mest mulig ”bang for the buck”. Diskusjonstemaer • Opprettet BI produkteierrolle og produkteierforum med alle nøkkelpersoner på brukersiden representert for governance • Opprettet ”data stewardship committee” med nøkkelpersoner i IT for å sikre helhetlig datakvalitet i informasjonskjeden • Opprettet opplæringsprogram for superbrukere for desentralisert informasjonstilgang og fjerne analyseteamet som flaskehals • Lean utviklingsprosess hele veien for å unngå alle ikke-produktive aktiviteter og maksimere output fra BI-teamet Arthur Sund Head of Business Intelligence WiMP Music Group n 11:30 - 12:00 Impact of Digital on Managing Performance Digital is everywhere. New technologies are changing the behaviour of customers and citizens, forcing businesses to respond rapidly, adapt strategies and invest in digital initiatives. Digital is a major catalyst for change but the challenge starts with the organisation and its ability to adapt its performance management framework to achieving new objectives, cascading the right KPIs to reward alternative behaviours and understand where profit and value is truly created or lost. Andrew Parton Head of Enterprise Performance Management Capgemini Henrik Slettene, Director, Nordic CoE Information Management, SAS Institute Norway Bjørn Lillebekk, Senior Manager, KPMG Cathrine Pihl Lyngstad, KPMG Lars Johansson, Avdelingsleder BI, Conduct
 • 7. BeslutningsstøtteDagen 2014 7 Programoversikt 2014 n 14:10 - 15:00 Studio Avansert Analyse - hvordan best utnytte din data De fleste virksomheter idag har mengder av informasjon. Den store utfordringen for mange organisasjoner er omforming av denne informasjonen til viten og innsikt for dermed å sikre verdiskaping. I oppsummeringen av BeslutsstödsDagen 2014 i Stockholm ble Avansert Analyse, hvor innretning av virk-somhetsstyring, avansert forretningsanalyse og beslutnings-støtte er av stor betydning, fremhevet som en av de vesentlige utfordringer og fokusområder i de kommende årene. Diskusjonstemaer + • Hvordan best utnytte vår data? • Hvordan dybptgående analyse kan forbedre dine marginer? • Hvordan øke samtidssynlighet for forbedring av operasjonell ytelse? • Takle den økende kompleksitet av data ved å anvende analyseverktøy Leder: Edgar Valdmanis André Teigland Deputy Director Norsk Regnesentral Paneldeltaker TBA Kåre Nygård, Administrerende direktør, SAS Institute Norway n 15:00 - 15:30 Kaffepause og Nettverking med partnere og andre deltakere Spor 1 Spor 2 n 15:30 - 16:00 Å styre etter mål, ikke etter kjølvannet Diakonhjemmet Sykehus har utviklet et unikt BI-system. DiaLis gjør det mulig å følge med på sykehusets aktivitet på alle nivåer, unngå feil og styre etter mål og ikke etter «kjølvannet». Sykehuset har, med beskjedne midler, prøvet og feilet seg fram til et rapporterings- og styringssystem som gir lederne den informasjonen de selv etterspør for å holde oversikt og styre etter kvalitetsmål. BI-verktøyet har bidratt til at sykehuset nå er det lokalsykehuset i landet med færrest fristbrudd og kortest ventetid. Diskusjonstemaer + • Ledelse handler om å sette ledere og medarbeidere i stand til å styre etter de målene organisasjonen setter seg • BI-systemer må være forankret i organisasjonen og utvikles gradvis for at organisasjonen kan modnes med systemet • Det er inspirerende å utvikle systemer som både bidrar til at feil kan unngås og som gjør det mulig å lære av de feilene som begås Anders Mohn Frafjord Administrerende direktør Diakonhjemmet Sykehus n 15:30 - 16:00 Big data – salgsrapporter eller analytics Den rød tråd - fra salgsrapportering, ledelsesinformasjon, beslutningsstøttesystemer og BI til big data, long data og analytics. Målet har hele tiden vært å kunne skape forretnings-verdi og gir innsikt. Diskusjonstemaer + • Selvbetjeningsanalyse v/s analytikker • Hvordan skal BI være en del av de normale drifts-prosesser? Frances D’Silva Chief Architect Business Intelligence Nets Norway
 • 8. 8 BeslutningsstøtteDagen 2014 Programoversikt 2014 Spor 1 Spor 2 n 16.05 - 16:35 Norske avishus i krise. Beretningen om en sakte død – eller er det håp? Norske avishus er i dyp krise på grunn av teknologiskifte. Hva fortalte tallene direktører og redaktører – eller hva burde tallene fortalt. Kunne man forutsett krisen? Og hva bringer fremtiden? Med ett digital og ett analogt øye ser Leif Håvar Kvande både bakover og fremover langs avishusenes tidsakse. Diskusjonstemaer + • I 1997 gikk brorparten av reklameinntektene til dagspresse • I dag går størstedelen av reklameinntektene til nettsteder • Facebook, Google har store deler av reklame-inntektene med målrettet annonsesalg til individet basert på dataanalyse • Dataanalyse og Business Intelligence er gode verktøy for å se fremtidens trender, men den menneskelige hjerne er nødvendig for å manøvrere gjennom store teknologiskifter Leif Håvar Kvande Redaksjonssjef IT Finansavisen n 16:05 - 16:35 Konverteringstrakten som styrings-verktøy En konvertering er et mål på om en aktivitet har resultert i ønsket handling og konverteringstrakten viser alle stegene som må gjennomføres på vei til mål for kunden. Metodiske bruk av konverteringstrakter øker fokus på riktig ressurs-bruk, riktig allokering av budsjetter og interne ressurser – og synliggjør hvilke aktiviteter som kan kuttes til fordel for dem som faktisk skaper verdi for kunden og bunnlinjen. Diskusjonstemaer + • Hvordan bygge en konverteringstrakt? • Fallgruver det er lurt å unngå • Praktisk eksempel på bruk av konverteringstrakter fra gjensidige.no Elisabeth Kilberg Skallevold Forretningsutvikler CRM Gjensidige 16:35 -17:00 Dagens konferansier, Edgar Valdmanis, oppsummerer konferansen La oss skåle for vår niende årlige BesluttningsstøtteDagen. Etter en lang dag vil deltakerne bli med oss i utstillingsområdet hvor dagens konferansier vil presentere sine avsluttende bemerkninger for den niende årlige BeslutningsstøtteDagen. Som en tradisjon vil vi avslutte konferansen med nettverksmingling med drinker og snacks. 17:00 Konferansen avsluttes
 • 9. BeslutningsstøtteDagen 2014 9 Samarbeidspartnere 2014 Hvorfor du burde bli partner Du reduserer utgifter til markedsanalyse, og får direkte tilgang til beslutningstakere på øverste nivå. Dagen er et flott sted å vise det fulle potensialet av dine produkter, og få tilgang til et interessant marked. Vi arbeider med å legge til rette for kreative løsninger som viser fram din organisasjons kompetanse, og du har følgende muligheter til å bidra: 1 2 3 Hoved konferanse Presentasjons-muligheter Nettverks-mottakelser sponsor Takk til våre samarbeidspartnere 2013 4 Utstillingsplass 5 Markedsføring deltakermappene Kontakt oss i dag for muligheter og referanser og hør om samarbeids-muligheter Åsa Karphammar Senior Business Advisor Phone: +46 8 120 505 53 E-mail: asa.karphammar@copperberg.com
 • 10. 10 BeslutningsstøtteDagen 2014 Meld deg på i dag! + Bli med i vår LinkedIn Gruppe (Allchar) + Følg oss på Twitter Twitter: #allchar + 3 enkle måter for å melde seg på: Telefon: +46 8 651 10 90 E-post: registration@copperberg.com Webside: www.beslutningsstottedagen.com Vilkår og betingelser + Priser Deltakeravgift (bare sluttbrukere) 4990 NOK (eks.mva) E-post: registration@copperberg.com eller ring: +46 8 651 10 90 Din booking er bindende. Du kan erstatte en deltaker når som helst.* Vær oppmerskom på at erstatninger ikke er tillatt uten godkjennelse av arrangørene. For alle avbestillinger (uten en godkjent erstatter) mottatt skriftlig mer enn 5 virkedager før konferansen blir et administrasjonsgebyr belastet og en kredittkupong utstedt for det resterende beløpet. Kredittkuponger kan bli brukt til enhver Copperberg konferanse innen ett år fra utstedelsen. For avbestillinger mindre enn 5 virkedager før konferansen er deltakeravgiften ikke refunderbar. Hele beløpet forfaller til betaling pr 10 dager, og ikke senere enn 5 virkedager før konferansen. Deltakere som ikke har betalt før konferansen får ikke adgang. Adgang gis bare ved godkjenning av kredittkortbetaling på stedet.
 • 11. Allchar Lützengatan 2 115 20 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 650 02 70 Fax: +46 8 441 07 93 Email: info@allchar.com www.allchar.com © 2014 Allchar. All rights reserved. For more information, email info@allchar.com or visit www.allchar.com.