CUBE Risk Management Solutions

CUBE Risk Management Solutions
O nama
Kompanija Cube Risk Management Solutions posluje u sferi poslovnih informacija s ciljem da svojim klijentima omogući bezbednu
poslovnu klimu i sigurne korake u kretanju kroz procese poslovnog odlučivanja i unapređenja poslovanja. Rešenja koja nudimo našim
klijentima su primenljiva u segmentu upravljanja poslovnim rizicima i poboljšanja sektora prodaje.
Ukoliko želite da kvalitetnije kontrolišete svoje poslovne resurse ili da unapredite prodaju, mi znamo najbolji način kako
da to uradite!
Rešenja
Rešenja za upravljanje rizikom
• Risk izveštaj
• Monitoring
• CPS-Cube Protection System
• Portfolio analiza
Rešenja za unapređenje prodaje
• Poslovne baze
• Analiza sektora
• Analiza konkurencije
Ekspertska reŠenja za bankarski sektor
Poslovni portal B2B Online
Šta nudimo?
Poslovne informacije Znanje	 	 Tehnologiju
Naš tim
CUBE je formirao tim iskusnih stručnjaka iz oblasti poslovnih informacija,
statistike, poslovne inteligencije i kreditnog rizika. Svojim klijentima
nudimo veliki spektar rešenja, koji na jednostavan način mogu biti od
koristi u smanjenju rizika poslovanja i maksimalnom iskorišćavanju
poslovnih potencijala. Naš tim je profesionalan, pouzdan i spreman da na
svaki zahtev klijenta odgovori kvalitetno i efikasno.
Da li su Vaše poslovne odluke posledica Vašeg
ličnog osećaja, preporuke, ili su to možda i
iskustvene odluke bazirane na poslovanju sa
„stalnim“ klijentima?
Koliko zapravo poznajete dugogodišnje klijente?
Koji su parametri koje potencijalni klijent morada
zadovolji kako biste otpočeli uspešnu saradnju?
Risk izveštaj
Izveštaj o riziku je detaljan pregled zvaničnih podataka bilo kog privrednog subjekta
u Srbiji. Risk izveštaj predstavlja pažljivo osmišljen skup podataka koji Vam može
nedvosmisleno pokazati u kom pravcu se kreće poslovanje Vašeg klijenta.
Monitoring je poslovni alat koji omogućava
dnevni i mesečni uvid u promene u Vašem
poslovnom portfoliju. U momentu kada Vaš
klijent ulazi u blokadu, reakcija je neophodna.
Ako ste peti, deseti ili pedeseti „u redu za
naplatu“, postoji velika verovatnoća da suVaša
potraživanja trajno nenaplativa.
Pre samog zaključivanja sporazuma o saradnji,
potrebno je utvrditi sva povezana pravna lica
koja imaju klijenti, te i njih uvrstiti u proces
praćenja!Verovatno se pitate kakva je korist od
toga? Vrlo jednostavno – najveći broj blokada
preduzeća je posledica ulaska u blokadu
njegovog povezanog pravnog lica!
Portfolio analiza predstavlja set detaljnih
analiza svih ili odabranih poslovnih partnera
određene kompanije. Detaljni prikazi
operativnih i finansijskih parametara i racio
pokazatelja pomažu korisniku u donošenju
vitalnih odluka u poslovanju.
Skup poslovnih informacija kroz razne vrste
izveštaja pomaže menadžmentu kompanije da
na pravi način iskoristi potencijal niskorizičnih
kompanija i prilagodi svoju kreditnu politiku
prema visokorizičnim poslovnim partnerima.
Monitoring
Portfolio analiza
CPS® je inovativni sistem kontinualnog praćenja promena koje se dešavaju kod klijenata,
u okviru poslovnog portfolia jedne kompanije. Baziran je na praćenju onih promena koje
potencijalno mogu uzrokovati probleme u poslovanju.
Nakon određenih promena, sistem automatski alarmira korisnika, skrećući pažnju na
promene koje zahtevaju brzu reakciju.
CPS® Sistem karakteriše izuzetna fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja potrebama i
načinu poslovanja kompanije. Time garantujemo pravovremene informacije o pozitivnim
ili negativnim promenama koje se dešavaju u Vašem portfoliu a samim tim stvaramo
priliku da reagujete na najbolji način i smanjite rizik u najvećoj mogućoj meri!
CPS – Cube
Protection
System
Poslovne baze su liste kompanija koje zadovoljavaju određene kriterijume koje Vi
odaberete. One predstavljaju jedinstveni alat koji mogu koristiti preduzeća za brzo i
jednostavno pronalaženje određenih dobavljača ili budućih klijenata.
U Srbiji u svakom trenutku posluje preko 350.000 pravnih lica. Kako u moru kompanija
pronaći baš one klijente kojima možemo ponuditi naš proizvod? Ovo pitanje „muči“
praktično sve prodajno orijentisane kompanije. Da li je Vaš proizvod namenjen
korporacijama, malim ili srednjim preduzećima? Da li su Vaši klijenti strane kompanije ili
strani predstavnici u domaćim kompanijama?
Možemo Vam pomoći i definisati bazu klijenata koja će doneti pozitivne rezultate!
Poslovne baze
Analize sektora su idealne za ispitivanje poslovanja sektora, mogućnosti koje taj sektor
pruža, broja i učešća kompanija u sektoru. Analiza sektora predstavlja složen skup
podataka, oblikovanih u jasan, kompletan i precizan izveštaj o poslovanju određenog
tržišnog sektora, o kompanijama koje posluju u sektoru, njihovoj veličini, sezonalnosti i
trendovima.
Analiza sektora se može sastojati iz analize finansijskih pokazatelja, spoljnotrgovinskih
parametara, geografskih pregleda i grupa kompanija. Ovako koncipirana analiza svoju
primenu može naći kod finansijskih direktora kao i kod osoba uključenih u planiranje
i donošenje odluka o investicijama. Praćenje tržišta na mesečnom, kvartalnom ili
polugodišnjem nivou predstavlja jasan pokazatelj kretanja unutar sektora i najbolji alat za
pravovremenu akciju baziranu na ažuriranim podacima!
Analiza Konkurencije predstavlja proizvod koji uz pomoć jedinstvene metodologije
prezentuje poređenja Vaše kompanije sa konkurentima. Prilikom analize, kompanija CUBE
sagledava poslovnu snagu konkurencije i njihovih povezanih lica, dajući sliku o poslovanju
cele grupe kompanija.
AnalizakonkurencijepredstavljaalatkojiVamusvakomtrenutkumoženedvosmisleno,kroz
veliki broj grafičkih i brojčanih podataka, preneti trendove poslovanja Vaše konkurencije.
Analiza sektora
Analiza konkurencije
CUBE Risk Management Solutions bankama pruža usluge koje pomažu u povećanju profita
iz rada sa pravnim licima.
Ekspertska rešenja za
bankarski sektor
Informacije iz javnih izvora predstavljaju
osnovu ovih usluga, a za svaku pojedinačnu
potrebu prilagođavamo njihov sadržaj
kroz manipulaciju podacima pronalazeći
prodajne i optimizacijske prilike ili prilike
koje umanjuju rizik.
U prodajnom smislu ovim rešavamo ne
samo koja pravna lica kontaktirati već i kada
i sa kojom temom, a sve češće dajemo i
elemente za prilagođavanje ponude.
Za potrebe planiranja prodaje, marketinga i
određivanja ciljanog tržišta, pomažemo na
polju analize potencijala poslovne mreže ili
tržišnog segmenta.
Kako bismo proces rada sa pravnim licima
u bankama ubrzali i optimalno postavili,
kreiramo softverska rešenja usmerena na
automatizaciju manipulacije podacima uz
savetovanje na polju upravljanja procesom.
Nakon zajedničke procene povrata ovih
usluga omogućeno je ostvarivanje rezultata,
uz poštovanje ograničavajućih resursa
vremena, ljudi i novca.
Poslovni portal B2B Online omogućava Vam pregled i analizu registracionih, finansijskih i
uvozno/izvoznih informacija o svim registrovanim pravnim licama u Srbiji.
Mobilna aplikacija i automatsko prilagođavanje veličini ekrana bilo kog mobilnog uređaja,
omogućava Vam da i u pokretu imate pristup svim vitalnim poslovnim informacijama.
Mogućnosti B2B Online portala:
• Brza i Napredna pretraga prema jednom ili više kriterijuma
• Pregled kompanija i njenog kreditnog rizika
• Vlasnička struktura i povezana lica
• Interaktivni grafikoni za jasno sagledavanje višegodišnjeg trenda poslovanja
• Finansije i racio pokazatelji
• Suđenja
• Spoljna trgovina
• I mnoge druge opcije
Poslovni portal
CUBE Risk Management Solutions
1 sur 10

Recommandé

Nikola Polic, IBM par
Nikola Polic, IBMNikola Polic, IBM
Nikola Polic, IBMjanasubotic
315 vues1 diapositive
CUBE Risk Management Solutions par
CUBE Risk Management Solutions CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions CUBE Team
535 vues10 diapositives
Data Science in e-Sports par
Data Science in e-SportsData Science in e-Sports
Data Science in e-SportsBranko Kovac
1.1K vues21 diapositives
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ... par
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...goranvranic
598 vues32 diapositives
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost par
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostPC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnost
PC PRESS: CRM - Kako negovati stranke i osigurati njihovu lojalnostMilan Maksić
174 vues3 diapositives
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin... par
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...
23.ICV Srbija sastanak - Bisnode pametna analitika za controllere, Controllin...Menadžment Centar Beograd
123 vues5 diapositives

Contenu connexe

Similaire à CUBE Risk Management Solutions

21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives
Metodologija za izgradnju strategije par
Metodologija za izgradnju strategijeMetodologija za izgradnju strategije
Metodologija za izgradnju strategijeAlex Milovanovich
452 vues26 diapositives
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll... par
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Menadžment Centar Beograd
352 vues3 diapositives
Branislav Lončar - Cipiripi izveštaj, Controlling magazin 02 par
Branislav Lončar - Cipiripi izveštaj, Controlling magazin 02Branislav Lončar - Cipiripi izveštaj, Controlling magazin 02
Branislav Lončar - Cipiripi izveštaj, Controlling magazin 02Menadžment Centar Beograd
156 vues2 diapositives
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr... par
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...Menadžment Centar Beograd
170 vues2 diapositives
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje par
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeMilenko Gemaljevic
21 vues22 diapositives

Similaire à CUBE Risk Management Solutions(20)

Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll... par Menadžment Centar Beograd
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr... par Menadžment Centar Beograd
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...
Anja Atanasijević - Prodajni izveštaji - osnova za praćenje poslovanja, Contr...
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva par AzBuki
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništvaDan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
Dan 2 - Osnove preduzetništva i socijalnog preduzetništva
AzBuki26 vues
Samir Mesić prezentacija par komorabl
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacija
komorabl1.6K vues
Prof.dr Milenko Dželetović - Nije važno kako vetar duva, nego kako postavite ... par Menadžment Centar Beograd
Prof.dr Milenko Dželetović - Nije važno kako vetar duva, nego kako postavite ...Prof.dr Milenko Dželetović - Nije važno kako vetar duva, nego kako postavite ...
Prof.dr Milenko Dželetović - Nije važno kako vetar duva, nego kako postavite ...
Andreas Graf - Controlling - nežan a snažan pogled u budućnost, Controlling m... par Menadžment Centar Beograd
Andreas Graf - Controlling - nežan a snažan pogled u budućnost, Controlling m...Andreas Graf - Controlling - nežan a snažan pogled u budućnost, Controlling m...
Andreas Graf - Controlling - nežan a snažan pogled u budućnost, Controlling m...
The development of railway transport in the Republic of Serbia par Predrag Jovičić
The development of railway transport in the Republic of SerbiaThe development of railway transport in the Republic of Serbia
The development of railway transport in the Republic of Serbia
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll... par Menadžment Centar Beograd
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...

CUBE Risk Management Solutions

  • 2. O nama Kompanija Cube Risk Management Solutions posluje u sferi poslovnih informacija s ciljem da svojim klijentima omogući bezbednu poslovnu klimu i sigurne korake u kretanju kroz procese poslovnog odlučivanja i unapređenja poslovanja. Rešenja koja nudimo našim klijentima su primenljiva u segmentu upravljanja poslovnim rizicima i poboljšanja sektora prodaje. Ukoliko želite da kvalitetnije kontrolišete svoje poslovne resurse ili da unapredite prodaju, mi znamo najbolji način kako da to uradite! Rešenja Rešenja za upravljanje rizikom • Risk izveštaj • Monitoring • CPS-Cube Protection System • Portfolio analiza Rešenja za unapređenje prodaje • Poslovne baze • Analiza sektora • Analiza konkurencije Ekspertska reŠenja za bankarski sektor Poslovni portal B2B Online Šta nudimo? Poslovne informacije Znanje Tehnologiju Naš tim CUBE je formirao tim iskusnih stručnjaka iz oblasti poslovnih informacija, statistike, poslovne inteligencije i kreditnog rizika. Svojim klijentima nudimo veliki spektar rešenja, koji na jednostavan način mogu biti od koristi u smanjenju rizika poslovanja i maksimalnom iskorišćavanju poslovnih potencijala. Naš tim je profesionalan, pouzdan i spreman da na svaki zahtev klijenta odgovori kvalitetno i efikasno.
  • 3. Da li su Vaše poslovne odluke posledica Vašeg ličnog osećaja, preporuke, ili su to možda i iskustvene odluke bazirane na poslovanju sa „stalnim“ klijentima? Koliko zapravo poznajete dugogodišnje klijente? Koji su parametri koje potencijalni klijent morada zadovolji kako biste otpočeli uspešnu saradnju? Risk izveštaj Izveštaj o riziku je detaljan pregled zvaničnih podataka bilo kog privrednog subjekta u Srbiji. Risk izveštaj predstavlja pažljivo osmišljen skup podataka koji Vam može nedvosmisleno pokazati u kom pravcu se kreće poslovanje Vašeg klijenta.
  • 4. Monitoring je poslovni alat koji omogućava dnevni i mesečni uvid u promene u Vašem poslovnom portfoliju. U momentu kada Vaš klijent ulazi u blokadu, reakcija je neophodna. Ako ste peti, deseti ili pedeseti „u redu za naplatu“, postoji velika verovatnoća da suVaša potraživanja trajno nenaplativa. Pre samog zaključivanja sporazuma o saradnji, potrebno je utvrditi sva povezana pravna lica koja imaju klijenti, te i njih uvrstiti u proces praćenja!Verovatno se pitate kakva je korist od toga? Vrlo jednostavno – najveći broj blokada preduzeća je posledica ulaska u blokadu njegovog povezanog pravnog lica! Portfolio analiza predstavlja set detaljnih analiza svih ili odabranih poslovnih partnera određene kompanije. Detaljni prikazi operativnih i finansijskih parametara i racio pokazatelja pomažu korisniku u donošenju vitalnih odluka u poslovanju. Skup poslovnih informacija kroz razne vrste izveštaja pomaže menadžmentu kompanije da na pravi način iskoristi potencijal niskorizičnih kompanija i prilagodi svoju kreditnu politiku prema visokorizičnim poslovnim partnerima. Monitoring Portfolio analiza
  • 5. CPS® je inovativni sistem kontinualnog praćenja promena koje se dešavaju kod klijenata, u okviru poslovnog portfolia jedne kompanije. Baziran je na praćenju onih promena koje potencijalno mogu uzrokovati probleme u poslovanju. Nakon određenih promena, sistem automatski alarmira korisnika, skrećući pažnju na promene koje zahtevaju brzu reakciju. CPS® Sistem karakteriše izuzetna fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja potrebama i načinu poslovanja kompanije. Time garantujemo pravovremene informacije o pozitivnim ili negativnim promenama koje se dešavaju u Vašem portfoliu a samim tim stvaramo priliku da reagujete na najbolji način i smanjite rizik u najvećoj mogućoj meri! CPS – Cube Protection System
  • 6. Poslovne baze su liste kompanija koje zadovoljavaju određene kriterijume koje Vi odaberete. One predstavljaju jedinstveni alat koji mogu koristiti preduzeća za brzo i jednostavno pronalaženje određenih dobavljača ili budućih klijenata. U Srbiji u svakom trenutku posluje preko 350.000 pravnih lica. Kako u moru kompanija pronaći baš one klijente kojima možemo ponuditi naš proizvod? Ovo pitanje „muči“ praktično sve prodajno orijentisane kompanije. Da li je Vaš proizvod namenjen korporacijama, malim ili srednjim preduzećima? Da li su Vaši klijenti strane kompanije ili strani predstavnici u domaćim kompanijama? Možemo Vam pomoći i definisati bazu klijenata koja će doneti pozitivne rezultate! Poslovne baze
  • 7. Analize sektora su idealne za ispitivanje poslovanja sektora, mogućnosti koje taj sektor pruža, broja i učešća kompanija u sektoru. Analiza sektora predstavlja složen skup podataka, oblikovanih u jasan, kompletan i precizan izveštaj o poslovanju određenog tržišnog sektora, o kompanijama koje posluju u sektoru, njihovoj veličini, sezonalnosti i trendovima. Analiza sektora se može sastojati iz analize finansijskih pokazatelja, spoljnotrgovinskih parametara, geografskih pregleda i grupa kompanija. Ovako koncipirana analiza svoju primenu može naći kod finansijskih direktora kao i kod osoba uključenih u planiranje i donošenje odluka o investicijama. Praćenje tržišta na mesečnom, kvartalnom ili polugodišnjem nivou predstavlja jasan pokazatelj kretanja unutar sektora i najbolji alat za pravovremenu akciju baziranu na ažuriranim podacima! Analiza Konkurencije predstavlja proizvod koji uz pomoć jedinstvene metodologije prezentuje poređenja Vaše kompanije sa konkurentima. Prilikom analize, kompanija CUBE sagledava poslovnu snagu konkurencije i njihovih povezanih lica, dajući sliku o poslovanju cele grupe kompanija. AnalizakonkurencijepredstavljaalatkojiVamusvakomtrenutkumoženedvosmisleno,kroz veliki broj grafičkih i brojčanih podataka, preneti trendove poslovanja Vaše konkurencije. Analiza sektora Analiza konkurencije
  • 8. CUBE Risk Management Solutions bankama pruža usluge koje pomažu u povećanju profita iz rada sa pravnim licima. Ekspertska rešenja za bankarski sektor Informacije iz javnih izvora predstavljaju osnovu ovih usluga, a za svaku pojedinačnu potrebu prilagođavamo njihov sadržaj kroz manipulaciju podacima pronalazeći prodajne i optimizacijske prilike ili prilike koje umanjuju rizik. U prodajnom smislu ovim rešavamo ne samo koja pravna lica kontaktirati već i kada i sa kojom temom, a sve češće dajemo i elemente za prilagođavanje ponude. Za potrebe planiranja prodaje, marketinga i određivanja ciljanog tržišta, pomažemo na polju analize potencijala poslovne mreže ili tržišnog segmenta. Kako bismo proces rada sa pravnim licima u bankama ubrzali i optimalno postavili, kreiramo softverska rešenja usmerena na automatizaciju manipulacije podacima uz savetovanje na polju upravljanja procesom. Nakon zajedničke procene povrata ovih usluga omogućeno je ostvarivanje rezultata, uz poštovanje ograničavajućih resursa vremena, ljudi i novca.
  • 9. Poslovni portal B2B Online omogućava Vam pregled i analizu registracionih, finansijskih i uvozno/izvoznih informacija o svim registrovanim pravnim licama u Srbiji. Mobilna aplikacija i automatsko prilagođavanje veličini ekrana bilo kog mobilnog uređaja, omogućava Vam da i u pokretu imate pristup svim vitalnim poslovnim informacijama. Mogućnosti B2B Online portala: • Brza i Napredna pretraga prema jednom ili više kriterijuma • Pregled kompanija i njenog kreditnog rizika • Vlasnička struktura i povezana lica • Interaktivni grafikoni za jasno sagledavanje višegodišnjeg trenda poslovanja • Finansije i racio pokazatelji • Suđenja • Spoljna trgovina • I mnoge druge opcije Poslovni portal