Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

вода

  1. Значај воде за живи свет
  2. • Вода је најраспрострањеније и најважније једињење на Земљи и из ње је потекао сав живот. • Три четвртине укупне површине Земље је прекривено водом. • Вадо чини око 70% лјудског тела, а 85% мозга човека.
  3. • Вода се у природи налази у три агрегатна стања: ~ чврстом (ледњаци) ~ течном (реке,мора,језера,подземана вода) ~ гасовитом (водена пара у атмосфери)
  4. • Вода није чиста супстанца већ смеша која садржи различите растворене супстанце. • Као киша или снег вода, пролазећи кроз атмосферу, раствара различите гасове као што су кисеоник и угљен- диоксид. • Када вода испарава из тла раствара соли и избија на површину као изворска вода (речна и морска вода)
  5. • Минералне воде: - Богате минералима - Садрже угљен-диоксид (освежавајућ укус) - Неке имају лековита својства • Меке воде: - Брло мало растворених супстанци - На пример кишница садржи мању количину раствореног кисеоника и угљен-диоксида из ваздуха • Тврде воде: - Садрже више растворених супстанци - Све природне воде (текуће и стајаће, минералне и морске) јесу тврде воде - Изазивају стварање каменца у уређајима
  6. • Може се добити дестилацијом (дестилована вода; као растварач у лабаротирији, неким индустријама, за пеглу, хладњак аутомобила, акумулатура,ињекције...) • Највећа густина воде на 4 °C је 1 g/cm3 (а не на 0 °C када је у чврстом стању). Та појава се назива аномалија воде.
  7. • Бистра • Безбојна • Без мириса • Не сме да садржи отровне супстанце и бактерије • Користи се вода из већих река негде и из језера (зато што нема много таквих вода)
  8. • Искоришћена вода испушта се као отпадна вода и путем канала иде у водотоке • Проблем отпадних вода је све већи проблем порастом индустрије и становника • Угрожавају биљни и животињски свет (због штетних материја), па их пре испуштања у водоток треба пречистити(помоћу филтера, и других физичко-хемијских поступака)
Publicité