Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Dora Fassiani
Dora FassianiKindergartenTeacher à Υπουργείο Παιδείας
Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.
Το πρόγραμμα βασίστηκε 
στο αναπτυξιακό 
οικολογικό μοντέλο 
(εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, 
λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης , 
του Παν/μιου Κρήτης ) 
και πραγματοποιήθηκε 
με την επιστημονική υποστήριξη 
του σχολικού συμβούλου της 1ης Ε. Π. Εύβοιας 
κ. Πέτρου Ορφανού.
•Η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό. 
•Η συνέχεια, μέσα από δραστηριότητες, που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού – νηπιαγωγείου και δημοτικού. 
•Η προετοιμασία του Δημοτικού για την υποδοχή των νέων μαθητών. 
•Η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες και η στήριξη γονέων και παιδιών , όπου αυτό χρειάζεται.. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
•1. Τα προβλήματα προσαρμογής των μαθητών στην πρώτη τάξη . 
•2. Η σταθερή συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και η ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των νηπίων, ώστε η μονάδα υποδοχής να μπορέσει να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό της έργο. 
•3. Η συνειδητοποίηση από τη μεριά των γονιών της ενότητας , της συνέχειας και της συνεργασίας στην εκπαίδευση. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
για τους μαθητές: 
•Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης. 
•Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι, πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.) 
•Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας των μαθητών. 
•Εξασφάλιση της συνέχειας στις εμπειρίες των παιδιών και ευκαιρίες για δημιουργία νέων. 
•Συνειδητοποίηση της συνύπαρξης με μεγαλύτερα παιδιά. 
•Διαπίστωση κοινών μεθόδων και λειτουργιών. 
•Απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις για το Δημοτικό. 
•Συνάντηση με γνωστά πρόσωπα στο χώρο του νέου τους σχολείου. 
•Να καλυφθεί το κενό της ασυνέχειας που συχνά δημιουργεί το πέρασμα από μια γνωστή κατάσταση σε μια άγνωστη .
για τους εκπαιδευτικούς 
•Ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των νηπίων. 
•Προετοιμασία του σχολείου για τη υποδοχή των νέων μαθητών. (υπόθεση όλου του συλλόγου και όχι των εκπαιδευτικών της Α΄τάξης). 
•Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης και μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων. 
•Γνωριμία με τους γονείς και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας. 
•Αποφυγή της (ισοπεδωτικής) λογικής που κρύβεται πίσω από τους χαρακτηρισμούς «έτοιμος» ή «όχι έτοιμος», για το Δημοτικό.
για τους Γονείς 
•Αύξηση εμπιστοσύνης προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. 
•Κατανόηση της ανάγκης για επικοινωνία και παροχή όλων των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για το παιδί. 
•Διαπίστωση της συνέχειας στην εκπαίδευση. 
•Αναγνώριση και εκτίμηση από τους γονείς του θετικού έργου που γίνεται στην εκπαίδευση. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
•Σε κάθε πρόγραμμα μετάβασης η μονάδα αφετηρίας, φέρει ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης . Καταγράφει τις προσδοκίες , τους φόβους , τις προκαταλήψεις , φροντίζει να τα φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα και ελέγχει τις εντυπώσεις και τις αλλαγές στη στάση τους. 
•Η μονάδα υποδοχής έχει το μεγάλο όφελος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζεται , συστήνεται , επιδιώκοντας να αποδιώξει την ανασφάλεια και να δημιουργήσει προσδοκίες. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Οι εκπαιδευτικοί 
•Πρόταση και συναπόφαση πραγματοποίησης με βάση τις αναγκαιότητες. 
•Αρκετές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και στις δύο μονάδες για γνωριμία, συντονισμό, παρουσίαση των νηπίων ,καθορισμός των κοινών δράσεων. 
•Οριστικοποίηση του σχεδίου με την παρουσία και συνδρομή των σχολικών συμβούλων. 
Με τους μαθητές 
•Ανταλλαγές επισκέψεων. 
•Κοινές δραστηριότητες. 
•Αξιοποίηση επετειακών γεγονότων . 
•Δημιουργία ευκαιριών για κοινές δράσεις. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Οι κοινές δράσεις που επιλέχτηκαν : 
•Τα νήπια τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου στο Δημοτικό. 
•Η πρώτη τάξη επισκέπτεται το νηπιαγωγείο. 
•Τα νήπια περνούν μια ολόκληρη μέρα με το Δημοτικό στο πλαίσιο κοινής περιβαλλοντικής δράσης. 
•Οι δάσκαλοι παρακολουθούν την τελική γιορτή των νηπίων και τα νήπια παίρνουν μέρος στη γιορτή του Δημοτικού. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ στο νηπιαγωγείο η γνώση οικοδομείται ολιστικά. Με βάση τη μελέτη ενός θέματος κάθε φορά, γίνεται προσέγγιση γνώσεων που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές. Στο νηπιαγωγείο η μάθηση οικοδομείται μέσα από το παιχνίδι , όπου τα παιδιά εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία και οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες έτσι ώστε να έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες εμπειρίες τους. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των νηπίων 
για το δημοτικό σχολείο 
Γιατί πηγαίνουμε στο δημοτικό σχολείο; 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
να μη μας κάνουν ότι θέλουν 
να μάθουμε να διαβάζουμε 
να γράφουμε 
να έχουμε φαντασία και δημιουργία
πωωωωωωω πώς φανταζόμαστε το δημοτικό σαν κτίριο; 
Πολλά παιδιά και πολλές δασκάλες 
Πολλές τάξεις 
Θρανία όπου κάθονται τα παιδιά 
Πίνακα για να γράφουνε 
Τσάντες με πολλά βιβλία 
Μεγάλα παράθυρα 
Κάνουν 2 μεγάλα διαλείμματα ,πιο μεγάλα από το νηπιαγωγείο 
Έχει μεγάλη αυλή 
Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των νηπίων για το δημοτικό σχολείο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
- συνάντηση με παλιούς συμμαθητές. 
-γνωριμία με τον διευθυντή του σχολείου και τις δασκάλες. 
-ανταλλαγή δώρων.
«Μας είπαν τα κάλαντα και οι μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Ερωτήσεις σε παλιούς συμμαθητές πώς τους φαίνεται το δημοτικό. Παρατηρήσαμε το σχολείο». 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Με αφορμή τις ερωτήσεις των παιδιών για το μάθημα στο σχολείο, άρχισε η προετοιμασία για την επίσκεψη του δημοτικού στο νηπιαγωγείο μας 
Συζήτηση με τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους. Τελικά το δημοτικό ήταν όπως το είχαν φανταστεί; Τι είδαν;( βιβλία , τάξεις, οι δασκάλες κ.α) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Θα μας βοηθήσετε αν είναι δύσκολα; 
Αν κάνουμε 
λάθος , 
τι θα γίνει ; 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
Τι θα έκαναν μαζί με τα πρωτάκια αφού ούτε ξέρουν να διαβάζουν ούτε να γράφουν; 
Μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια από τα μεγαλύτερα αδέρφια τους για να κάνουν σωστά την εργασία στο σπίτι; 
Αν κάνουν λάθος, 
Τι θα γίνει;
Πολλά διαλείμματα 
Έχουν εργασίες και διάβασμα στο σπίτι 
δεν πρέπει να κάνουν λάθη ( αντίληψη των γονέων που την μεταφέρουν στα παιδιά) 
Έχουν πολλά μαθήματα 
Πρέπει να κάνουν ωραία γράμματα για να μην μαλώνει η κυρία 
Έχουν και γυμναστική Αντιλήψεις των νηπίων για την μαθησιακή διαδικασία στο δημοτικό. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
Πρέπει να κάνουν ωραία γράμματα για να μην τα μαλώνει η κυρία.
Ποιος σας μίλησε για το δημοτικό; 
•Η αδελφή/ αδελφός. 
•Η μαμά. 
•Το έμαθα μόνος μου. 
•Από μεγαλύτερα παιδιά. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
-Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου στο νηπιαγωγείο. 
-Προετοιμασία των νηπίων για μια δραστηριότητα από τις δασκάλες του δημοτικού. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
•Επίσκεψη στο γνώριμό τους χώρο με τις δασκάλες τους. 
•Βρίσκουν το χώρο τους κινούνται άνετα Επικοινωνούν με τα νήπια. 
•Παρουσιάζουν διαβάζουν ένα θαλασσινό παραμύθι. 
•Ακολουθεί δραματοποίηση και συζήτηση μεταξύ των παιδιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Στο νηπιαγωγείο 
•εργασία σε ομάδες με θέμα την θάλασσα . 
•Η έννοια της ανακύκλωσης και η σπουδαιότητα τη. 
•Επίσκεψη από τις δασκάλες της πρώτης δημοτικού στο νηπιαγωγείο ,προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα των παιδιών που είχαμε συζητήσει όπως: 
- που θα τρώμε το φαγητό μας; 
- θα έχουμε διάβασμα στο σπίτι; 
- μπορούμε να κάνουμε λάθη ; 
-πόσα είναι τα διαλείμματα ; κ.α 
Τα παιδιά ένιωσαν εξοικειωμένα με την παρουσία των δασκάλων, οι οποίες παρακολούθησαν πώς φτιάχνουμε ένα παραμύθι στο νηπιαγωγείο. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί γονείς, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο , συνεργασία που αποτελεί παράδοση για τους εκπαιδευτικούς στο Βαθύ ,αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε με τη συνδρομή των σχολικών μας συμβούλων το πρόγραμμα μετάβασης «από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο νέο περιβάλλον που θα τους υποδεχτεί την επόμενη σχολική χρονιά. Να γεφυρώσουμε το «χάσμα» ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και της σύνδεσης με τις κοινωνικές υπηρεσίες , όπου αυτό χρειάζεται. Ήδη έχουν προηγηθεί κοινές δράσεις και ανταλλαγές επισκέψεων εκπαιδευτικών και παιδιών . Η κορύφωση των δράσεων θα γίνει την Τετάρτη 30 Μάιου , οπότε τα παιδιά και των δύο σχολείων θα πραγματοποιήσουν από κοινού συμβολικό καθαρισμό της ακτής στο Βαθύ και θα συνεχίσουν στο Δημοτικό σχολείο όπου μαζί με τους μαθητές της Α΄ τάξης θα αναπτύξουν μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες , εξυπηρετώντας τους στόχους του προγράμματος. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν κληθεί να παρευρεθούν και οι δύο σχολικοί σύμβουλοι . Τα νήπια θα παραμείνουν όλες τις διδακτικές ώρες στο Δημοτικό. (Διευκρίνιση : Θα συμμετέχουν μόνο τα νήπια . Όχι τα προνήπια.) Οι γονείς των νηπίων που παρακολουθούν το κανονικό ωράριο, θα πάρετε τα παιδιά σας από το Δημοτικό σχολείο . Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό σχολείο, την Τετάρτη 30 Μάιου, στις 12.00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα και της δικής σας παρουσίας , γνωριμίας και επικοινωνίας με το νέο σχολικό περιβάλλον. Βαθύ 25 Μαΐου 201 η προϊσταμένη ο διευθυντής του Νηπιαγωγείου Βαθέος του Δημοτικού σχολείου Ελένη Ζαρούλη Αντώνης Νικολακάκης 
Νηπιαγωγείο Βαθέος Αυλίδας 
Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδας
Στο Δημοτικό 
•Ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού. 
•Προετοιμασία του σχολείου για να φιλοξενήσει τα νήπια . 
•Προετοιμασία υλικών και διακριτικών των ομάδων. 
•Φροντίδα ,με τη συνεργασία του Δήμου, να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στην ακτή από «επικίνδυνα» σκουπίδια. 
•Οι μαθήτριες της Έκτης αναλαμβάνουν ρόλο ευθύνης στη φροντίδα των νηπίων. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
•Συνάντηση 
•Συμβολικός καθαρισμός 
•Σχηματισμός των κοινών ομάδων νηπίων και πρώτης. 
•Παιχνίδια στην καθαρή άμμο. 
•Συλλογή υλικών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 
•. Επιστρέφουν στο Δημοτικό όλοι μαζί. 
•Εργασίες κοινών ομάδων μέσα στις τάξεις με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. 
•Οι ομάδες φτιάχνουν μαζί μια ιστορία (παραγωγή λόγου).
•Συνεργάζονται στην κατασκευή χειροτεχνιών με βάση τα υλικά που βρήκαν στην ακτή. 
•Οι εργασίες παρουσιάζονται από τις ομάδες σε όλα τα παιδιά. 
•Γνωρίζονται με τη μουσικό του σχολείου 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
• Οι γονείς μπαίνουν στο χώρο του σχολείου τους υποδέχεται ο διευθυντής του σχολείου και πολύ σύντομα ο ίδιος και η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείο διατυπώνουν σύντομα τους στόχους του προγράμματος . 
• Ο Διευθυντής Π.Ε. της Εύβοιας ο κ. Γιώργος Συρίμης και ο σχολικός σύμβουλος κ. Πέτρος Ορφανός είναι ήδη στο σχολείο παρακολουθώντας το πρόγραμμα. 
•Μιλούν στους γονείς και στα παιδιά υπογραμμίζουν την αξία των δράσεων μετάβασης στους γονείς και την ανάγκη επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας. 
•Τονίζεται από όλους η διάθεση υποστήριξης οικογένειας και μαθητών και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
•Συζητήσεις για το δημοτικό πως φαντάζονται τον εαυτό τους εκεί. 
•Τα συναισθήματα τους: αν και ένιωθαν ανασφάλεια ήταν ενθουσιασμένα και χωρίς άγχος για το «μάθημα» στο δημοτικό. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
•Διασκέδασαν 
•Τους άρεσε το παραμύθι που τους διάβασε η δασκάλα. 
•Δεν τα μάλωσε κανείς όταν έκαναν λάθος. 
•Οι δασκάλες ήταν πολύ καλές. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Η επίσκεψη είχε επιτυχία καθώς από συζήτηση που ακολούθησε με τα παιδιά καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 
•Τα παιδιά το διασκέδασαν. 
•Αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτά και τις δασκάλες του δημοτικού. 
•Είδαν ότι υπάρχει μία συνέχεια στις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. 
•Κατανόησαν ότι στο σχολείο πηγαίνουμε για να μάθουμε και ότι θα κάνουμε λάθη – ο ρόλος του δασκάλου είναι να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. 
•όλα τα παιδιά ήθελαν ακόμη μία ημέρα στο δημοτικό. 
•Ένιωσαν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
από την άλλη δεν θέλουν να φύγουν από το νηπιαγωγείο γιατί : 
•Διασκεδάζουν μαθαίνοντας. 
•Έχει πιο ωραία αυλή. 
•Παίζουν περισσότερο. 
•Δεν θέλουν να έχουν άντρα δάσκαλο. 
•Κάνουμε ωραία πράγματα και δεν καθόμαστε συνέχεια στην καρέκλα. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Εκπαιδευτικοί του δημοτικού παρακολούθησαν τη γιορτή του νηπιαγωγείου, ενώ τα νήπια πήραν μέρος στη γιορτή του δημοτικού.
•Από τις εντυπώσεις των νηπίων φαίνεται ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται θετικά. 
•Ήδη στο Δημοτικό γνωρίζουμε για τα νήπια περισσότερα από όσα ξέραμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της φετινής πρώτης. 
•Οι παρατηρήσεις των νηπίων μας βοηθούν στην προετοιμασία της νέας χρονιάς. (βιβλία) 
•Στους γονείς έχει διαμορφωθεί η εικόνα ενότητας, συνέχειας και σύνδεσης της εκπαίδευσης. Κλίμα εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς. 
•Ισχυροποίηση των δεσμών συνεργασίας των εκπαιδευτικών, κλίμα αισιοδοξίας , αυτοπεποίθησης και αλληλεπίδρασης. 
•Σημαντικό στοιχείο η στήριξη του προγράμματος από τον Διευθυντή του νομού και τους σχολικούς συμβούλους. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν εξυπηρετήθηκαν . 
Σε ότι αφορά τους μαθητές 
•Η προσαρμογή τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ήταν άμεση και εύκολη. 
Σε ότι αφορά τους γονείς. 
•Διαπίστωση της συνέχειας και της ενότητας στην εκπαίδευση. 
•Εμπιστοσύνη – αναγνώριση – συνεργασία.
Σε ότι αφορά 
στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες. 
•Γνώση του μαθησιακού προφίλ των νηπίων. (Χωρισμός τμημάτων). 
•Αξιοποίηση των παρατηρήσεων των νηπίων . (Διαμόρφωση τάξεων και αυλής) 
•Άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση διαγνωσμένων μαθησιακών δυσκολιών. 
•Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους γονείς.
Ανατροφοδότηση: 
Το φετινό πρόγραμμα: 
•Ξεκίνησε νωρίτερα. 
•Σχεδιασμός των δράσεων με μικρότερες ομάδες, συχνότερες - περισσότερες δράσεις. 
•Εμπλοκή περισσότερων τάξεων .
•Κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο μονάδων. 
•Αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων ως πρόκληση (?) από την εφαρμογή της μετάβασης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
1 sur 40

Recommandé

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας par
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςeffangelop
2.7K vues16 diapositives
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό par
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό2dhmgal
3.6K vues34 diapositives
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs.... par
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
8K vues28 diapositives
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:... par
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
34.5K vues50 diapositives
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό par
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικόη ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικόcoteacher
19K vues23 diapositives
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης par
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξηςΣυγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξηςΚαλλιόπη Γενιτσαρίδου
10.1K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdf par
Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdfΠαιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdf
Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdfΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
7.2K vues24 diapositives
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης par
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξηςΕνημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξηςΚατερίνα Λιοντάκη
9.1K vues35 diapositives
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικού par
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄ΔημοτικούΠρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικού
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικούvalefantinou
10.1K vues43 diapositives
Είμαι ό,τι τρώω par
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωhrisgiou
155.9K vues50 diapositives
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" par
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"kass26
5.7K vues8 diapositives
Power point κυκλοφοριακή αγωγή par
Power point κυκλοφοριακή αγωγήPower point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήMaria Pilika
10.5K vues33 diapositives

Tendances(20)

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικού par valefantinou
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄ΔημοτικούΠρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικού
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής Α΄και Β΄Δημοτικού
valefantinou10.1K vues
Είμαι ό,τι τρώω par hrisgiou
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώω
hrisgiou 155.9K vues
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" par kass26
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
kass265.7K vues
Power point κυκλοφοριακή αγωγή par Maria Pilika
Power point κυκλοφοριακή αγωγήPower point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγή
Maria Pilika10.5K vues
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες par Christiana Violari
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
Christiana Violari43.7K vues
1η συνάντηση γονέων α' ταξη par Ioanna Chats
1η συνάντηση γονέων  α' ταξη1η συνάντηση γονέων  α' ταξη
1η συνάντηση γονέων α' ταξη
Ioanna Chats15.6K vues
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό- par Αννα Παππα
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Αννα Παππα27.3K vues
ενημέρωση γονέων για την α δημοτικού par Kelly Vlassopoulou
ενημέρωση γονέων για την α δημοτικούενημέρωση γονέων για την α δημοτικού
ενημέρωση γονέων για την α δημοτικού
Kelly Vlassopoulou9.4K vues
περιγραφική αξιολόγηση par theodora tz
περιγραφική αξιολόγησηπεριγραφική αξιολόγηση
περιγραφική αξιολόγηση
theodora tz13K vues
Υλικά Β τάξης par kyra_daskala
Υλικά Β τάξηςΥλικά Β τάξης
Υλικά Β τάξης
kyra_daskala9.1K vues
"Τρέφομαι υγιεινά...σώμα και δόντια να έχω γερά!!!" par Rozana Papakrasa
"Τρέφομαι υγιεινά...σώμα και δόντια να έχω γερά!!!""Τρέφομαι υγιεινά...σώμα και δόντια να έχω γερά!!!"
"Τρέφομαι υγιεινά...σώμα και δόντια να έχω γερά!!!"
ΔΙΑΤΡΟΦΗ- Α΄τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας par Fouli Karamatsouki
ΔΙΑΤΡΟΦΗ- Α΄τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου ΣπερχειάδαςΔΙΑΤΡΟΦΗ- Α΄τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας
ΔΙΑΤΡΟΦΗ- Α΄τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας
Fouli Karamatsouki23.4K vues
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ' par christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
christos152.8K vues
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation par Maria Lazaridou
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Maria Lazaridou2.3K vues

Similaire à Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16 par
Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16
Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16Patritsia Tsampazi
371 vues26 diapositives
ΓΕΦΥΡΕΣ par
ΓΕΦΥΡΕΣΓΕΦΥΡΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣhttp://users.sch.gr/violetastaurou/
1.6K vues40 diapositives
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές» par
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»93dimath
966 vues35 diapositives
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο... par
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...Maria Kleidara
703 vues35 diapositives
Eishghsh samouhlidou par
Eishghsh samouhlidouEishghsh samouhlidou
Eishghsh samouhlidoussuser04ff74
380 vues51 diapositives
Metabasi presentation par
Metabasi presentationMetabasi presentation
Metabasi presentationssuser04ff74
518 vues32 diapositives

Similaire à Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό(20)

Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16 par Patritsia Tsampazi
Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16
Προγραμμα μεταβασης Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομιου 2015-16
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές» par 93dimath
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»
93dimath966 vues
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο... par Maria Kleidara
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό:μια εφαρμογή του οικολογικού -αναπτυξιακού μο...
Maria Kleidara703 vues
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf par 93dimath
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdfαειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf
93dimath555 vues
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ 2016 17 - για εκδήλωση λήξης par Afroditi Ntinou
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ 2016 17 - για εκδήλωση λήξηςΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ 2016 17 - για εκδήλωση λήξης
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ 2016 17 - για εκδήλωση λήξης
Afroditi Ntinou177 vues
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε. par jk2013
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
jk20131.4K vues
Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό par NTANY
Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικόΑπό το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
NTANY681 vues
Ενημερωτικό για εράσμους + par kpolemidia17
Ενημερωτικό για εράσμους + Ενημερωτικό για εράσμους +
Ενημερωτικό για εράσμους +
kpolemidia17330 vues
σχέση σχολείου οικογένειας par xristina81
σχέση σχολείου οικογένειαςσχέση σχολείου οικογένειας
σχέση σχολείου οικογένειας
xristina812.8K vues
νέο έγγραφο του Microsoft word par GIA VER
νέο  έγγραφο του Microsoft wordνέο  έγγραφο του Microsoft word
νέο έγγραφο του Microsoft word
GIA VER27 vues
επιστολη δραση τσαντα στο σχολειο par 2dimkoryd
επιστολη δραση τσαντα στο σχολειοεπιστολη δραση τσαντα στο σχολειο
επιστολη δραση τσαντα στο σχολειο
2dimkoryd390 vues
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 par mary pap
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
mary pap1.3K vues
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους par mary pap
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςΕνέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
mary pap1.3K vues

Plus de Dora Fassiani

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-meros par
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-merosΠρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-meros
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-merosDora Fassiani
353 vues239 diapositives
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-meros par
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-merosΠρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-meros
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-merosDora Fassiani
351 vues61 diapositives
Μυθολογίες του κόσμου Α μέρος par
Μυθολογίες του κόσμου Α μέροςΜυθολογίες του κόσμου Α μέρος
Μυθολογίες του κόσμου Α μέροςDora Fassiani
247 vues406 diapositives
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων par
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων ΥπαλλήλωνΟδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων ΥπαλλήλωνDora Fassiani
280 vues34 diapositives
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείο par
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείοΚλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείο
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείοDora Fassiani
1K vues16 diapositives
Η Σταχτοπουτα par
Η ΣταχτοπουταΗ Σταχτοπουτα
Η ΣταχτοπουταDora Fassiani
284 vues11 diapositives

Plus de Dora Fassiani(20)

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-meros par Dora Fassiani
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-merosΠρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-meros
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 2o-meros
Dora Fassiani353 vues
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-meros par Dora Fassiani
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-merosΠρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-meros
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου 1o-meros
Dora Fassiani351 vues
Μυθολογίες του κόσμου Α μέρος par Dora Fassiani
Μυθολογίες του κόσμου Α μέροςΜυθολογίες του κόσμου Α μέρος
Μυθολογίες του κόσμου Α μέρος
Dora Fassiani247 vues
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων par Dora Fassiani
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων ΥπαλλήλωνΟδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
Dora Fassiani280 vues
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείο par Dora Fassiani
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείοΚλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείο
Κλειδα παρατήρησης για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών στο νηπιαγωγείο
Dora Fassiani1K vues
Πειράματα στο νηπιαγωγειο par Dora Fassiani
Πειράματα στο νηπιαγωγειοΠειράματα στο νηπιαγωγειο
Πειράματα στο νηπιαγωγειο
Dora Fassiani366 vues
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν par Dora Fassiani
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουνΟ λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν
Dora Fassiani525 vues
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο par Dora Fassiani
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείοΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
Dora Fassiani2.6K vues
Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων – α΄ και β΄ δημοτικού par Dora Fassiani
Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων – α΄ και β΄ δημοτικούΑνθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων – α΄ και β΄ δημοτικού
Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων – α΄ και β΄ δημοτικού
Dora Fassiani410 vues
Αισώπου μύθοι – Aesop’s fables par Dora Fassiani
Αισώπου μύθοι – Aesop’s fablesΑισώπου μύθοι – Aesop’s fables
Αισώπου μύθοι – Aesop’s fables
Dora Fassiani1.3K vues
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας par Dora Fassiani
Δραστηριότητες Μαθησιακής ΕτοιμότηταςΔραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας
Dora Fassiani180 vues
Τάξη δημιουργική μεφαντασία αρκετή-Ηρακλής Λαμπαδαρίου par Dora Fassiani
Τάξη δημιουργική μεφαντασία αρκετή-Ηρακλής ΛαμπαδαρίουΤάξη δημιουργική μεφαντασία αρκετή-Ηρακλής Λαμπαδαρίου
Τάξη δημιουργική μεφαντασία αρκετή-Ηρακλής Λαμπαδαρίου
Dora Fassiani175 vues
Στην Βουνοπλαγιά της χαράς-Κατερίνα Παπαφράγκου par Dora Fassiani
Στην Βουνοπλαγιά της χαράς-Κατερίνα ΠαπαφράγκουΣτην Βουνοπλαγιά της χαράς-Κατερίνα Παπαφράγκου
Στην Βουνοπλαγιά της χαράς-Κατερίνα Παπαφράγκου
Dora Fassiani148 vues
Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Πρασινούλη και την Κοκκινούλα par Dora Fassiani
Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Πρασινούλη και την ΚοκκινούλαΜαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Πρασινούλη και την Κοκκινούλα
Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Πρασινούλη και την Κοκκινούλα
Dora Fassiani336 vues
Ο Τρελαντώνης-Π Δέλτα par Dora Fassiani
Ο Τρελαντώνης-Π ΔέλταΟ Τρελαντώνης-Π Δέλτα
Ο Τρελαντώνης-Π Δέλτα
Dora Fassiani509 vues
Παραμύθι χωρίς όνομα-Π.Δέλτα par Dora Fassiani
Παραμύθι χωρίς όνομα-Π.ΔέλταΠαραμύθι χωρίς όνομα-Π.Δέλτα
Παραμύθι χωρίς όνομα-Π.Δέλτα
Dora Fassiani374 vues
Ο Μαγικός Κύριος Κολοτούμπας γράφει Ιστορίες par Dora Fassiani
Ο Μαγικός Κύριος Κολοτούμπας γράφει ΙστορίεςΟ Μαγικός Κύριος Κολοτούμπας γράφει Ιστορίες
Ο Μαγικός Κύριος Κολοτούμπας γράφει Ιστορίες
Dora Fassiani307 vues
Μια παρέα με καρδιά-Λήδα Βαρβαρούση par Dora Fassiani
Μια παρέα με καρδιά-Λήδα ΒαρβαρούσηΜια παρέα με καρδιά-Λήδα Βαρβαρούση
Μια παρέα με καρδιά-Λήδα Βαρβαρούση
Dora Fassiani873 vues

Dernier

32 Δραστηριότητες Nezha.pdf par
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
5 vues652 diapositives
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
12 vues13 diapositives
ATT00004.pdf par
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
101 vues3 diapositives
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf par
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 vues2 diapositives
Η δική μου Παναγιά par
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
23 vues14 diapositives

Dernier(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 vues
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 vues
Σχολικός εκφοβισμός par ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 vues

Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

 • 1. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.
 • 2. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης , του Παν/μιου Κρήτης ) και πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του σχολικού συμβούλου της 1ης Ε. Π. Εύβοιας κ. Πέτρου Ορφανού.
 • 3. •Η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό. •Η συνέχεια, μέσα από δραστηριότητες, που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού – νηπιαγωγείου και δημοτικού. •Η προετοιμασία του Δημοτικού για την υποδοχή των νέων μαθητών. •Η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες και η στήριξη γονέων και παιδιών , όπου αυτό χρειάζεται.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 4. •1. Τα προβλήματα προσαρμογής των μαθητών στην πρώτη τάξη . •2. Η σταθερή συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και η ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των νηπίων, ώστε η μονάδα υποδοχής να μπορέσει να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό της έργο. •3. Η συνειδητοποίηση από τη μεριά των γονιών της ενότητας , της συνέχειας και της συνεργασίας στην εκπαίδευση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 5. για τους μαθητές: •Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης. •Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι, πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.) •Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας των μαθητών. •Εξασφάλιση της συνέχειας στις εμπειρίες των παιδιών και ευκαιρίες για δημιουργία νέων. •Συνειδητοποίηση της συνύπαρξης με μεγαλύτερα παιδιά. •Διαπίστωση κοινών μεθόδων και λειτουργιών. •Απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις για το Δημοτικό. •Συνάντηση με γνωστά πρόσωπα στο χώρο του νέου τους σχολείου. •Να καλυφθεί το κενό της ασυνέχειας που συχνά δημιουργεί το πέρασμα από μια γνωστή κατάσταση σε μια άγνωστη .
 • 6. για τους εκπαιδευτικούς •Ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των νηπίων. •Προετοιμασία του σχολείου για τη υποδοχή των νέων μαθητών. (υπόθεση όλου του συλλόγου και όχι των εκπαιδευτικών της Α΄τάξης). •Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης και μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων. •Γνωριμία με τους γονείς και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας. •Αποφυγή της (ισοπεδωτικής) λογικής που κρύβεται πίσω από τους χαρακτηρισμούς «έτοιμος» ή «όχι έτοιμος», για το Δημοτικό.
 • 7. για τους Γονείς •Αύξηση εμπιστοσύνης προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. •Κατανόηση της ανάγκης για επικοινωνία και παροχή όλων των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για το παιδί. •Διαπίστωση της συνέχειας στην εκπαίδευση. •Αναγνώριση και εκτίμηση από τους γονείς του θετικού έργου που γίνεται στην εκπαίδευση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 8. •Σε κάθε πρόγραμμα μετάβασης η μονάδα αφετηρίας, φέρει ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης . Καταγράφει τις προσδοκίες , τους φόβους , τις προκαταλήψεις , φροντίζει να τα φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα και ελέγχει τις εντυπώσεις και τις αλλαγές στη στάση τους. •Η μονάδα υποδοχής έχει το μεγάλο όφελος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζεται , συστήνεται , επιδιώκοντας να αποδιώξει την ανασφάλεια και να δημιουργήσει προσδοκίες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 9. Οι εκπαιδευτικοί •Πρόταση και συναπόφαση πραγματοποίησης με βάση τις αναγκαιότητες. •Αρκετές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και στις δύο μονάδες για γνωριμία, συντονισμό, παρουσίαση των νηπίων ,καθορισμός των κοινών δράσεων. •Οριστικοποίηση του σχεδίου με την παρουσία και συνδρομή των σχολικών συμβούλων. Με τους μαθητές •Ανταλλαγές επισκέψεων. •Κοινές δραστηριότητες. •Αξιοποίηση επετειακών γεγονότων . •Δημιουργία ευκαιριών για κοινές δράσεις. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 10. Οι κοινές δράσεις που επιλέχτηκαν : •Τα νήπια τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου στο Δημοτικό. •Η πρώτη τάξη επισκέπτεται το νηπιαγωγείο. •Τα νήπια περνούν μια ολόκληρη μέρα με το Δημοτικό στο πλαίσιο κοινής περιβαλλοντικής δράσης. •Οι δάσκαλοι παρακολουθούν την τελική γιορτή των νηπίων και τα νήπια παίρνουν μέρος στη γιορτή του Δημοτικού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 11. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ στο νηπιαγωγείο η γνώση οικοδομείται ολιστικά. Με βάση τη μελέτη ενός θέματος κάθε φορά, γίνεται προσέγγιση γνώσεων που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές. Στο νηπιαγωγείο η μάθηση οικοδομείται μέσα από το παιχνίδι , όπου τα παιδιά εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία και οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες έτσι ώστε να έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες εμπειρίες τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 12. Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των νηπίων για το δημοτικό σχολείο Γιατί πηγαίνουμε στο δημοτικό σχολείο; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 να μη μας κάνουν ότι θέλουν να μάθουμε να διαβάζουμε να γράφουμε να έχουμε φαντασία και δημιουργία
 • 13. πωωωωωωω πώς φανταζόμαστε το δημοτικό σαν κτίριο; Πολλά παιδιά και πολλές δασκάλες Πολλές τάξεις Θρανία όπου κάθονται τα παιδιά Πίνακα για να γράφουνε Τσάντες με πολλά βιβλία Μεγάλα παράθυρα Κάνουν 2 μεγάλα διαλείμματα ,πιο μεγάλα από το νηπιαγωγείο Έχει μεγάλη αυλή Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των νηπίων για το δημοτικό σχολείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 - συνάντηση με παλιούς συμμαθητές. -γνωριμία με τον διευθυντή του σχολείου και τις δασκάλες. -ανταλλαγή δώρων.
 • 15. «Μας είπαν τα κάλαντα και οι μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Ερωτήσεις σε παλιούς συμμαθητές πώς τους φαίνεται το δημοτικό. Παρατηρήσαμε το σχολείο». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 16. Με αφορμή τις ερωτήσεις των παιδιών για το μάθημα στο σχολείο, άρχισε η προετοιμασία για την επίσκεψη του δημοτικού στο νηπιαγωγείο μας Συζήτηση με τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους. Τελικά το δημοτικό ήταν όπως το είχαν φανταστεί; Τι είδαν;( βιβλία , τάξεις, οι δασκάλες κ.α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 17. Θα μας βοηθήσετε αν είναι δύσκολα; Αν κάνουμε λάθος , τι θα γίνει ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 Τι θα έκαναν μαζί με τα πρωτάκια αφού ούτε ξέρουν να διαβάζουν ούτε να γράφουν; Μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια από τα μεγαλύτερα αδέρφια τους για να κάνουν σωστά την εργασία στο σπίτι; Αν κάνουν λάθος, Τι θα γίνει;
 • 18. Πολλά διαλείμματα Έχουν εργασίες και διάβασμα στο σπίτι δεν πρέπει να κάνουν λάθη ( αντίληψη των γονέων που την μεταφέρουν στα παιδιά) Έχουν πολλά μαθήματα Πρέπει να κάνουν ωραία γράμματα για να μην μαλώνει η κυρία Έχουν και γυμναστική Αντιλήψεις των νηπίων για την μαθησιακή διαδικασία στο δημοτικό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 Πρέπει να κάνουν ωραία γράμματα για να μην τα μαλώνει η κυρία.
 • 19. Ποιος σας μίλησε για το δημοτικό; •Η αδελφή/ αδελφός. •Η μαμά. •Το έμαθα μόνος μου. •Από μεγαλύτερα παιδιά. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 20. -Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου στο νηπιαγωγείο. -Προετοιμασία των νηπίων για μια δραστηριότητα από τις δασκάλες του δημοτικού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 •Επίσκεψη στο γνώριμό τους χώρο με τις δασκάλες τους. •Βρίσκουν το χώρο τους κινούνται άνετα Επικοινωνούν με τα νήπια. •Παρουσιάζουν διαβάζουν ένα θαλασσινό παραμύθι. •Ακολουθεί δραματοποίηση και συζήτηση μεταξύ των παιδιών
 • 22. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 23. Στο νηπιαγωγείο •εργασία σε ομάδες με θέμα την θάλασσα . •Η έννοια της ανακύκλωσης και η σπουδαιότητα τη. •Επίσκεψη από τις δασκάλες της πρώτης δημοτικού στο νηπιαγωγείο ,προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα των παιδιών που είχαμε συζητήσει όπως: - που θα τρώμε το φαγητό μας; - θα έχουμε διάβασμα στο σπίτι; - μπορούμε να κάνουμε λάθη ; -πόσα είναι τα διαλείμματα ; κ.α Τα παιδιά ένιωσαν εξοικειωμένα με την παρουσία των δασκάλων, οι οποίες παρακολούθησαν πώς φτιάχνουμε ένα παραμύθι στο νηπιαγωγείο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί γονείς, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο , συνεργασία που αποτελεί παράδοση για τους εκπαιδευτικούς στο Βαθύ ,αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε με τη συνδρομή των σχολικών μας συμβούλων το πρόγραμμα μετάβασης «από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο νέο περιβάλλον που θα τους υποδεχτεί την επόμενη σχολική χρονιά. Να γεφυρώσουμε το «χάσμα» ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και της σύνδεσης με τις κοινωνικές υπηρεσίες , όπου αυτό χρειάζεται. Ήδη έχουν προηγηθεί κοινές δράσεις και ανταλλαγές επισκέψεων εκπαιδευτικών και παιδιών . Η κορύφωση των δράσεων θα γίνει την Τετάρτη 30 Μάιου , οπότε τα παιδιά και των δύο σχολείων θα πραγματοποιήσουν από κοινού συμβολικό καθαρισμό της ακτής στο Βαθύ και θα συνεχίσουν στο Δημοτικό σχολείο όπου μαζί με τους μαθητές της Α΄ τάξης θα αναπτύξουν μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες , εξυπηρετώντας τους στόχους του προγράμματος. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν κληθεί να παρευρεθούν και οι δύο σχολικοί σύμβουλοι . Τα νήπια θα παραμείνουν όλες τις διδακτικές ώρες στο Δημοτικό. (Διευκρίνιση : Θα συμμετέχουν μόνο τα νήπια . Όχι τα προνήπια.) Οι γονείς των νηπίων που παρακολουθούν το κανονικό ωράριο, θα πάρετε τα παιδιά σας από το Δημοτικό σχολείο . Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό σχολείο, την Τετάρτη 30 Μάιου, στις 12.00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα και της δικής σας παρουσίας , γνωριμίας και επικοινωνίας με το νέο σχολικό περιβάλλον. Βαθύ 25 Μαΐου 201 η προϊσταμένη ο διευθυντής του Νηπιαγωγείου Βαθέος του Δημοτικού σχολείου Ελένη Ζαρούλη Αντώνης Νικολακάκης Νηπιαγωγείο Βαθέος Αυλίδας Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδας
 • 25. Στο Δημοτικό •Ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού. •Προετοιμασία του σχολείου για να φιλοξενήσει τα νήπια . •Προετοιμασία υλικών και διακριτικών των ομάδων. •Φροντίδα ,με τη συνεργασία του Δήμου, να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στην ακτή από «επικίνδυνα» σκουπίδια. •Οι μαθήτριες της Έκτης αναλαμβάνουν ρόλο ευθύνης στη φροντίδα των νηπίων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 •Συνάντηση •Συμβολικός καθαρισμός •Σχηματισμός των κοινών ομάδων νηπίων και πρώτης. •Παιχνίδια στην καθαρή άμμο. •Συλλογή υλικών.
 • 27. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 •. Επιστρέφουν στο Δημοτικό όλοι μαζί. •Εργασίες κοινών ομάδων μέσα στις τάξεις με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. •Οι ομάδες φτιάχνουν μαζί μια ιστορία (παραγωγή λόγου).
 • 28. •Συνεργάζονται στην κατασκευή χειροτεχνιών με βάση τα υλικά που βρήκαν στην ακτή. •Οι εργασίες παρουσιάζονται από τις ομάδες σε όλα τα παιδιά. •Γνωρίζονται με τη μουσικό του σχολείου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 29. • Οι γονείς μπαίνουν στο χώρο του σχολείου τους υποδέχεται ο διευθυντής του σχολείου και πολύ σύντομα ο ίδιος και η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείο διατυπώνουν σύντομα τους στόχους του προγράμματος . • Ο Διευθυντής Π.Ε. της Εύβοιας ο κ. Γιώργος Συρίμης και ο σχολικός σύμβουλος κ. Πέτρος Ορφανός είναι ήδη στο σχολείο παρακολουθώντας το πρόγραμμα. •Μιλούν στους γονείς και στα παιδιά υπογραμμίζουν την αξία των δράσεων μετάβασης στους γονείς και την ανάγκη επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας. •Τονίζεται από όλους η διάθεση υποστήριξης οικογένειας και μαθητών και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 30. •Συζητήσεις για το δημοτικό πως φαντάζονται τον εαυτό τους εκεί. •Τα συναισθήματα τους: αν και ένιωθαν ανασφάλεια ήταν ενθουσιασμένα και χωρίς άγχος για το «μάθημα» στο δημοτικό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 31. •Διασκέδασαν •Τους άρεσε το παραμύθι που τους διάβασε η δασκάλα. •Δεν τα μάλωσε κανείς όταν έκαναν λάθος. •Οι δασκάλες ήταν πολύ καλές. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 32. Η επίσκεψη είχε επιτυχία καθώς από συζήτηση που ακολούθησε με τα παιδιά καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: •Τα παιδιά το διασκέδασαν. •Αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτά και τις δασκάλες του δημοτικού. •Είδαν ότι υπάρχει μία συνέχεια στις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. •Κατανόησαν ότι στο σχολείο πηγαίνουμε για να μάθουμε και ότι θα κάνουμε λάθη – ο ρόλος του δασκάλου είναι να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. •όλα τα παιδιά ήθελαν ακόμη μία ημέρα στο δημοτικό. •Ένιωσαν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 33. από την άλλη δεν θέλουν να φύγουν από το νηπιαγωγείο γιατί : •Διασκεδάζουν μαθαίνοντας. •Έχει πιο ωραία αυλή. •Παίζουν περισσότερο. •Δεν θέλουν να έχουν άντρα δάσκαλο. •Κάνουμε ωραία πράγματα και δεν καθόμαστε συνέχεια στην καρέκλα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 34. Εκπαιδευτικοί του δημοτικού παρακολούθησαν τη γιορτή του νηπιαγωγείου, ενώ τα νήπια πήραν μέρος στη γιορτή του δημοτικού.
 • 35. •Από τις εντυπώσεις των νηπίων φαίνεται ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται θετικά. •Ήδη στο Δημοτικό γνωρίζουμε για τα νήπια περισσότερα από όσα ξέραμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της φετινής πρώτης. •Οι παρατηρήσεις των νηπίων μας βοηθούν στην προετοιμασία της νέας χρονιάς. (βιβλία) •Στους γονείς έχει διαμορφωθεί η εικόνα ενότητας, συνέχειας και σύνδεσης της εκπαίδευσης. Κλίμα εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς. •Ισχυροποίηση των δεσμών συνεργασίας των εκπαιδευτικών, κλίμα αισιοδοξίας , αυτοπεποίθησης και αλληλεπίδρασης. •Σημαντικό στοιχείο η στήριξη του προγράμματος από τον Διευθυντή του νομού και τους σχολικούς συμβούλους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012
 • 36. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν εξυπηρετήθηκαν . Σε ότι αφορά τους μαθητές •Η προσαρμογή τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ήταν άμεση και εύκολη. Σε ότι αφορά τους γονείς. •Διαπίστωση της συνέχειας και της ενότητας στην εκπαίδευση. •Εμπιστοσύνη – αναγνώριση – συνεργασία.
 • 37. Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες. •Γνώση του μαθησιακού προφίλ των νηπίων. (Χωρισμός τμημάτων). •Αξιοποίηση των παρατηρήσεων των νηπίων . (Διαμόρφωση τάξεων και αυλής) •Άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση διαγνωσμένων μαθησιακών δυσκολιών. •Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους γονείς.
 • 38. Ανατροφοδότηση: Το φετινό πρόγραμμα: •Ξεκίνησε νωρίτερα. •Σχεδιασμός των δράσεων με μικρότερες ομάδες, συχνότερες - περισσότερες δράσεις. •Εμπλοκή περισσότερων τάξεων .
 • 39. •Κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο μονάδων. •Αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων ως πρόκληση (?) από την εφαρμογή της μετάβασης.
 • 40. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012