Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kaizen - 
“Samurajaus 
kelias” 
Kodėl įprasta visiems 
motyvacija 
yra greičiau 
Antimotyvacija?
Pirma, žmonės yra 
geri; 
Tai parašyta ant 
verslo Guru E. 
Goldratto antkapio! 
Ar tai reiškia, kad 
verslo organizacijos...
Geri darbuotojai nesipriešina pokyčiams ir visada 
siekia pegerinti savo organizacijas! 
Bet kur tokius surasti?
Pagrindinė ТОС prielaida: 
Pasipriešinimas pokyčiams neegzistuoja - darbuotojai 
nepriima pokyčių, kadangi jų vadovai nesu...
Kas įtakoja nepageidaujamų pasekmių 
atsiradimą? 
nepageidaujamos 
pasekmės 
nepageidaujami 
veiksmai / elgesys 
Įprastas ...
Kur slepiasi blogos prielaidos?
Žiūrintis iš 
šono mato 
aštuoniomis 
akimis 
Busido kodeksas 
Hagakurė 
Yamamoto Tsunetomo 
1716 г.
Norint suvokti, 
kaip skatinti 
kūrybiškumą 
darbe, būtina 
suvokti priežastis, 
kodėl esamomis 
sąlygomis nėra 
kūrybišku...
Kaip matuojamas darbininko 
efektyvumas? 
Dažniausiai kiekybiniais 
rodikliais, tokiais kaip: 
- vienetai, 
- kg, 
- metra...
Kaip matuojamas specialisto 
efektyvumas? 
Labiau “sudėtingų” 
pareigų įvertinimui 
siūloma naudoti 
kompetencijų vystymo ...
Kalbant apie kompetencijų 
vystymą: 
“Labiausiai tobulas yra tas 
žmogus, kuris nuoširdžiai 
susitaikė su savo trūkumais i...
Efektyvumas 
Labiausiai 
efektyvu 
kasdien kartoti 
tą patį 
veiksmą…
Efektyvumo siekimas 
užmuša ir efektyvumą ir 
kūrybiškumą!
nes kiekvienas nori dirbti tik savo darbą; 
padėti kitiems reiškia prarasti asmeninį efektyvumą; 
dalintis instrumentais y...
Kasdien matuoti atskirai 
paimto darbuotojo 
efektyvumą – tai vergovės 
kūrimas! 
Disciplinuoti ir bausti - 
tai kalėjimo ...
Ir tada daug kam atrodo, kad 
darbuotojai tai individualybių kratinys! 
Ir į darbą nusamdyti visokie likučiai!
17 
167 
DAUGIAUSIA 
TAS, KAS 
IŠ VISŲ JĖGŲ. 
TEOREMA 
superpozicijų būsena egzistuoja tik tada, 
nestebima ir nematuojama...
Gražbylystės 
mene - 
svarbiausia 
mokėti tylėti. 
Taip ir siekiant 
efektyvumo - svarbiausias 
mokėjimas - neversti 
kovo...
Individualus darbuotojo 
efektyvumas konkrečią dieną - tai 
aplinkybių sutapimo pasekmė.
Pergalės ir 
pralaimėjimai - 
tai nenumatytos 
aplinkybių jėgos 
darbas. 
Busido kodeksas
Geras jis 
žmogus ar 
blogas - 
priklauso nuo 
aplinkybių 
kuriuose jūs 
abu dabar esate.
1 išvada 
Mūsų laikais, kai visi 
darbuotojai yra vieno ar kito 
proceso dalis, kiekybinis 
individualus efektyvumo 
matav...
Kitas 
klausimas: 
Motyvacija - tas 
paslaptingas 
padaras - 
kiekybinės ar 
kokybinės 
“lyties"?
Jeigu kiekybinės, tada skaičiai (pinigų, 
poilsio valandų ir pan.) turi motyvuoti! 
Bet 99,9% atvejų taip nėra!
Žmogaus prigimtis nepaklūsta tik asmeninės 
naudos principams. 
(The Theory of Moral Sentiments). 
Adam Smith, 
kapitalizm...
Jeigu motyvacija 
kokybinė tada ją 
stimuliuoti 
materialiai tas pats, 
kaip skristi į mėnulį 
ieškant šviesos 
šaltinio!
Kiek žmonių žino, kas 
juos motyvuoja?
По своей природе российский человек 
не склонен к метафизическому поиску и 
довольствуется тем замешанным на 
алкоголизме ...
Motyvo įsisąmoninimui būtinas 
vidinis darbas su savimi. 
Pačiu motyvu (postūmiu 
veiksmui) tarnauja 
pasąmoningas noras p...
Kas iš vadovų 
žino, kaip 
“pasąmoningą” 
paversti 
“sąmoningu”? 
Kiek laiko tokiai 
“psichoterapijai” 
prireiks?
“Прийти в себя” 
означает “прийти к 
другим”, потому что 
именно эти другие с 
рождения объясняют 
тебе, какие усилия ты 
...
Pareigų aprašymas yra skirtas 
Biorobotų, o ne kūrybingų maištininkų 
paieškai
Daugumai žmonių užsiimti tuo ką jie 
mėgsta yra prabanga, o ne gyvenimo norma. 
R. Fritz
Idėja! 
HR padės 
darbuotojams 
savirealizuotis!
Kas iš jūsų, ar jūsų darbuotojų, 
suvokia kur glūdi jų savirealizacija? 
Ir, jeigu žino, tai kokiam jų 
nuošimčiui ji susi...
Tragedija vyksta 
ne su dailininku ir 
ne su traukinio 
mašinistu, bet 
menininko ir 
mašinisto galvoje. 
V. Pelevinas
Kvaila gyventi ir 
daryti tai, kas tau 
nepatinka. 
Tačiau svarbu 
nekalbėti to jauniems 
žmonėms, nes ši 
mintis jiems ti...
2 išvada. 
Mūsų laikais, kada visi darbuotojai 
yra dalis vieno ar kito proceso, 
individualus įvertinimas ir 
motyvacija ...
Samurajus be bendražygių ir be žirgo 
negali būti tikru samurajumi. 
Busido kodeksas
Kaizen arba 
pastovus 
tobulinimas 
darbe įmanomas 
tik viso 
kolektyvo, o ne 
pavienių individų 
pastangomis
Jei 
nematuojam 
individo, gal 
teisinga būtų 
matuoti 
atskirai paimtą 
procesą ar 
padalinį?
Įmonė, tai sistema A ar B? 
Sistema A Sistema B 
Kodėl dauguma linkę veikti ir matuoti taip, lyg įmonė 
sistema A?
Funkcinis vadovas dažnai nežino ką jis darąs! 
Nors jis ir yra šios konkrečios funkcijos 
specialistas! 
• Todėl, kad jis ...
3 išvada. 
Matuoti atskiro proceso ar padalinio 
efektyvumą labiau kenkia, negu 
padeda! 
Tai, kad atskirai paimtas padali...
Taip ir idėjos, 
gimusios atskirame 
padalinyje, neatneš 
laukiamos 
ekonominės naudos, 
jei kiti padaliniai 
nebus įtrauk...
Mokytis iš knygų 
- vertingas 
užsiėmimas, bet 
dažniausiai jis 
veda prie klaidų. 
Reikia stebėti 
patį gyvenimą. 
Busido...
96 
• Hierarchinė struktūra 
• Subalansuotų ridiklių 
sistema 
• АBC ir kiti kaštų 
paskirstymo metodai 
• Pelno ir išlaid...
Jeigu dalykai tampa per daug sudėtingi, 
reikia atsitraukti keletą žingsnių, 
pažiūrėti plačiau ir jūs surasite įgimtą, 
b...
IR 
PAAIŠKINANTI. 
VERSLAS? 
Niutonas 
sibi 
paaiš-kinti). 
ome-nyje 
Pirma-sis 
kūnas 
kurio-je 
nesustoda-mas 
palaikyti...
Kaip, vistik, 
kasdien 
motyvuoti savo 
darbuotojus? 
Mažais žingsneliais 
link didelio tikslo
Jeigu tu per anksti daug 
pasieksi, žmonės 
pradės tau pavydėti ir tu 
negalėsi atnešti naudos. 
Jeigu savo šlovę kursi 
p...
Pamenat pasakėčią 
apie kiškio ir vėžlio 
lenktynes? 
Paradoksas - kuo 
didesnis skubėjimas tuo 
lėtesnis greitis! 
arba 
...
Zenono Elijiečio paradoksas 
“Achilas ir Vėžlys" 
Achilas leidžia vėžliui 
pirmam startuoti. 
Nežiūrint į tai, kad 
Achila...
Penkta, 
kiekvienas 
žmogus gali 
gyventi 
prasmingą 
gyvenimą
Kokia yra vadovavimo 
prasmė? 
Stengtis kaip 
įmanoma stipriau 
išnaudoti 
“žmogiškuosius 
resursus” ar padėti 
darbuotoja...
O kas, jeigu į motyvacijos ir 
savirealizacijos viršūnes pradėti kopti 
nuo paprasto klausimo - įdomu ar 
56 
neįdomu?
Valdydamas žmones 
turi sudaryti įspūdį, 
kad kiekvieną dieną 
darote kažką 
neįprastа. 
Kalbama, kad tai 
pajėgūs padaryt...
Kelio pradžia visada prasideda nuo 
klausimo - suprantama ar nesuprantama? 
Suvokiai vieną 
darbą - suvoksi 
aštuonis. 
Bu...
Pagrindinė pamoka 
“Paslėpta lapijoje” 
Kompanija pasiekia 
aukščiausio efektyvumo 
ne tada, kai ji 
maksimaliai išnaudoja...
Tai kas liečia 
reiškinius, kurių 
mes nesuprantame 
- būdai juos 
suprasti egzistuoja. 
Tie reiškiniai 
kuriuos supranti ...
Ar tu labai skubėsi, 
ar būsi lėtokas - tol, 
kol žmonės bus tavo 
pusėje - tu saugus. 
Kalbama, kad sėkmė 
kuri pasiekiam...
Paradoksas 
Jei pradėsi matuoti kūrybiškumą, 
tai užmuš kūrybiškumą!
Zenono Elėjiečio paradoksas 
Jei, aš, Zenonas 
Elėjietis tvirtinu, kad 
visi elėjiečiai yra 
melagiai, tada ir aš, 
Zenona...
Kurto Godelio teorema 
Bet kuri logika 
turi defektą.
Sudėtingų 
problemų 
sprendimai 
negimsta 
tiesioginio 
mąstymo būdu, 
jie gimsta 
nemastant.
Matuoti 
nematuojant - 
štai kur 
sprendimo 
esmė.
4 išvada. 
Motyvuoti idėjų plano vykdymu - 
tai priverstinis kūrybiškumo siekis. 
Prievarta kūryboje - tiesus kelias 
suku...
Protas yra 
širdyje, o 
smegenys veikia 
kaip kraujo 
aušinimo 
aparatas. 
Aristotelio 
nelogiška logika
Pokyčiai presideda nuo diskusijos - kokia jūsų 
verslo Prasmė klientų akimis? Tai aktyvuos 
SEVĄ - gamtos dėsnį.
Tikslas - (uždirbti Pinigus) ir Prasmė yra dvi tos pačios 
monetos pusės. Jei viena pusė tuščia - tada moneta 
netikra! 
P...
Prasmė priešais ir Tikslas užnugaryje :)
Seva yra Sanskrito 
žodis reiškiantis 
daugiau negus 
paslaugą ar 
aptarnavimą. Jis 
reiškia nesavanaudišką 
tarnystę.
Seva yra Gamtos dėsnis, 
be kurio žmonės nebūtų 
išgyvenę būdami 
silpnesni už kitus 
gyvūnus. 
Sevą būtina išlaisvinti, o...
Daugiau:http://www.slideshare.net/Dradkevicius/darbas-kaip-gyvenimo-nuotykis
Vertės ir motyvacijos sistemos 
Darius Radkevičius 
darius@versloknyguklubas.lt 
+37069841027 
www.versloknyguklubas.lt 
K...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kaizen, kaip Samurajaus kelias. Kodėl įprasta įmonių motyvacija yra Antimotyvacija?

2 136 vues

Publié le

Kaip pamatuoti kūrybiškumą įmonės vertinimo sistemoje?

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Kaizen, kaip Samurajaus kelias. Kodėl įprasta įmonių motyvacija yra Antimotyvacija?

 1. 1. Kaizen - “Samurajaus kelias” Kodėl įprasta visiems motyvacija yra greičiau Antimotyvacija?
 2. 2. Pirma, žmonės yra geri; Tai parašyta ant verslo Guru E. Goldratto antkapio! Ar tai reiškia, kad verslo organizacijos galvoja atvirkščiai? Kodėl?
 3. 3. Geri darbuotojai nesipriešina pokyčiams ir visada siekia pegerinti savo organizacijas! Bet kur tokius surasti?
 4. 4. Pagrindinė ТОС prielaida: Pasipriešinimas pokyčiams neegzistuoja - darbuotojai nepriima pokyčių, kadangi jų vadovai nesugeba parodyti jiems ką jie iš tų pokyčių gaus.
 5. 5. Kas įtakoja nepageidaujamų pasekmių atsiradimą? nepageidaujamos pasekmės nepageidaujami veiksmai / elgesys Įprastas tikėjimas TOC tikėjimas Blogas žmogus? Du nepageidaujamų veiksmų tipai • Daryti tai ko nereikia • Nedaryti to ko reikia Konfliktuojančios “taisyklės” ar matavimai Blogos prielaidos Kodėl? ar
 6. 6. Kur slepiasi blogos prielaidos?
 7. 7. Žiūrintis iš šono mato aštuoniomis akimis Busido kodeksas Hagakurė Yamamoto Tsunetomo 1716 г.
 8. 8. Norint suvokti, kaip skatinti kūrybiškumą darbe, būtina suvokti priežastis, kodėl esamomis sąlygomis nėra kūrybiškumo dvasios.
 9. 9. Kaip matuojamas darbininko efektyvumas? Dažniausiai kiekybiniais rodikliais, tokiais kaip: - vienetai, - kg, - metrai, - valandos, ir t.t. T.y. tokie, kurie gali gerėti vystant darbo įgūdžius.
 10. 10. Kaip matuojamas specialisto efektyvumas? Labiau “sudėtingų” pareigų įvertinimui siūloma naudoti kompetencijų vystymo vertinimo metodiką.
 11. 11. Kalbant apie kompetencijų vystymą: “Labiausiai tobulas yra tas žmogus, kuris nuoširdžiai susitaikė su savo trūkumais ir neleidžia sau net pagalvoti, kad jis gali juos nugalėti”. Busido kodeksas
 12. 12. Efektyvumas Labiausiai efektyvu kasdien kartoti tą patį veiksmą…
 13. 13. Efektyvumo siekimas užmuša ir efektyvumą ir kūrybiškumą!
 14. 14. nes kiekvienas nori dirbti tik savo darbą; padėti kitiems reiškia prarasti asmeninį efektyvumą; dalintis instrumentais yra rizika prarasti efektyvumą; mokyti - prarasti efektyvumą; tartis - prarasti efektyvumą; ir t.t. Ši liga pasireiškia darbuotojų trūkumo simptomu, o tai, savo ruožtu, veda prie jausmo, kad rinkoje nėra gerų darbuotojų pasiūlos, kad…
 15. 15. Kasdien matuoti atskirai paimto darbuotojo efektyvumą – tai vergovės kūrimas! Disciplinuoti ir bausti - tai kalėjimo gimimas.
 16. 16. Ir tada daug kam atrodo, kad darbuotojai tai individualybių kratinys! Ir į darbą nusamdyti visokie likučiai!
 17. 17. 17 167 DAUGIAUSIA TAS, KAS IŠ VISŲ JĖGŲ. TEOREMA superpozicijų būsena egzistuoja tik tada, nestebima ir nematuojama. Vos tik ją pradedama būsenos prapuola ir lieka tik vienas rezultatas. kiekvienam vadovui? Turėdami galvoje ankstesnę mintimi, kad kvantų teorijoje dalelė neturi jos nėra išmatuotos. Taigi ar gerai dirba dar-bininkas, negali pasakyti, kol jis nėra išmatuotas. susitaikyti ir su mintimi – daugiausiai kenkia tas, jėgų. Jeigu Jūs matuosite darbininką, kaip Va-karų pagal jo asmeninio efektyvumo rodiklį, tai visą laiką gaminti, o tiesioginis vadovas aprū-pinti neatsižvelgdamas į tai, ar reikia tai daryti, ar ne. Įsivy-ravus perprodukcijai, dėl greitai kintančių rinkos prekės gyvavimo ciklo, vadovai supranta, kad darbininkui dirbti maksimaliai efektyviai, o rei-kia stabdyti. Paradoksas: norint būt efektyviems, kenksminga maksimaliai iš-naudoti kiekvieną resursą! Kaip ir simfoniniame orkestre, būgnai turi groti tik tada, kai reikia. “Labiausiai kenkia tas, kuris dirba iš visų jėgų!” Antroji E. Demingo teorema. Būgnas orkestre, kaip ir darbuotojas įmonėje, turi mušti tik tiek kiek reikia!
 18. 18. Gražbylystės mene - svarbiausia mokėti tylėti. Taip ir siekiant efektyvumo - svarbiausias mokėjimas - neversti kovotoją be perstojo mojuoti kardu, o pasinaudoti jo mastymo galia.
 19. 19. Individualus darbuotojo efektyvumas konkrečią dieną - tai aplinkybių sutapimo pasekmė.
 20. 20. Pergalės ir pralaimėjimai - tai nenumatytos aplinkybių jėgos darbas. Busido kodeksas
 21. 21. Geras jis žmogus ar blogas - priklauso nuo aplinkybių kuriuose jūs abu dabar esate.
 22. 22. 1 išvada Mūsų laikais, kai visi darbuotojai yra vieno ar kito proceso dalis, kiekybinis individualus efektyvumo matavimas labiau kenkia negu padeda!
 23. 23. Kitas klausimas: Motyvacija - tas paslaptingas padaras - kiekybinės ar kokybinės “lyties"?
 24. 24. Jeigu kiekybinės, tada skaičiai (pinigų, poilsio valandų ir pan.) turi motyvuoti! Bet 99,9% atvejų taip nėra!
 25. 25. Žmogaus prigimtis nepaklūsta tik asmeninės naudos principams. (The Theory of Moral Sentiments). Adam Smith, kapitalizmo pranašas
 26. 26. Jeigu motyvacija kokybinė tada ją stimuliuoti materialiai tas pats, kaip skristi į mėnulį ieškant šviesos šaltinio!
 27. 27. Kiek žmonių žino, kas juos motyvuoja?
 28. 28. По своей природе российский человек не склонен к метафизическому поиску и довольствуется тем замешанным на алкоголизме безбожием, которое, если честно сказать, и есть наша главная духовная традиция. В. Пелевин
 29. 29. Motyvo įsisąmoninimui būtinas vidinis darbas su savimi. Pačiu motyvu (postūmiu veiksmui) tarnauja pasąmoningas noras pašalinti diskomfortą.
 30. 30. Kas iš vadovų žino, kaip “pasąmoningą” paversti “sąmoningu”? Kiek laiko tokiai “psichoterapijai” prireiks?
 31. 31. “Прийти в себя” означает “прийти к другим”, потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять удобную им форму. В. Пелевин
 32. 32. Pareigų aprašymas yra skirtas Biorobotų, o ne kūrybingų maištininkų paieškai
 33. 33. Daugumai žmonių užsiimti tuo ką jie mėgsta yra prabanga, o ne gyvenimo norma. R. Fritz
 34. 34. Idėja! HR padės darbuotojams savirealizuotis!
 35. 35. Kas iš jūsų, ar jūsų darbuotojų, suvokia kur glūdi jų savirealizacija? Ir, jeigu žino, tai kokiam jų nuošimčiui ji susijusi su esamu darbu?
 36. 36. Tragedija vyksta ne su dailininku ir ne su traukinio mašinistu, bet menininko ir mašinisto galvoje. V. Pelevinas
 37. 37. Kvaila gyventi ir daryti tai, kas tau nepatinka. Tačiau svarbu nekalbėti to jauniems žmonėms, nes ši mintis jiems tik pakenks, jei bus suprasta neteisingai. Busido kodeksas
 38. 38. 2 išvada. Mūsų laikais, kada visi darbuotojai yra dalis vieno ar kito proceso, individualus įvertinimas ir motyvacija yra labiau demotyvacije nei motyvacija!
 39. 39. Samurajus be bendražygių ir be žirgo negali būti tikru samurajumi. Busido kodeksas
 40. 40. Kaizen arba pastovus tobulinimas darbe įmanomas tik viso kolektyvo, o ne pavienių individų pastangomis
 41. 41. Jei nematuojam individo, gal teisinga būtų matuoti atskirai paimtą procesą ar padalinį?
 42. 42. Įmonė, tai sistema A ar B? Sistema A Sistema B Kodėl dauguma linkę veikti ir matuoti taip, lyg įmonė sistema A?
 43. 43. Funkcinis vadovas dažnai nežino ką jis darąs! Nors jis ir yra šios konkrečios funkcijos specialistas! • Todėl, kad jis nėra specialistas kitose srityse. • Gyvenimo faktas - tų, kitų sričių yra žymiai daugiau! • Ir todėl, kad jis retai supranta, kaip jis įtakoja tas kitas sritis, logiška, kad jis nežino ką darąs!
 44. 44. 3 išvada. Matuoti atskiro proceso ar padalinio efektyvumą labiau kenkia, negu padeda! Tai, kad atskirai paimtas padalinys ar procesas yra efektyvus dar nereiškia, kad pati įmonė efektyvi ir atvirkščiai.
 45. 45. Taip ir idėjos, gimusios atskirame padalinyje, neatneš laukiamos ekonominės naudos, jei kiti padaliniai nebus įtraukti į jos įgyvendinimą.
 46. 46. Mokytis iš knygų - vertingas užsiėmimas, bet dažniausiai jis veda prie klaidų. Reikia stebėti patį gyvenimą. Busido kodeksas
 47. 47. 96 • Hierarchinė struktūra • Subalansuotų ridiklių sistema • АBC ir kiti kaštų paskirstymo metodai • Pelno ir išlaidų centrai • ir t.t.
 48. 48. Jeigu dalykai tampa per daug sudėtingi, reikia atsitraukti keletą žingsnių, pažiūrėti plačiau ir jūs surasite įgimtą, būdingą gamtai, paprastumą. Šaltinis – “God, Quantum physics, Organizational structure and Management style”
 49. 49. IR PAAIŠKINANTI. VERSLAS? Niutonas sibi paaiš-kinti). ome-nyje Pirma-sis kūnas kurio-je nesustoda-mas palaikyti są-lygas Natura valde simplex est et sibi consona Gamta iš esmės yra paprasta ir pati pajėgi save paaiškinti
 50. 50. Kaip, vistik, kasdien motyvuoti savo darbuotojus? Mažais žingsneliais link didelio tikslo
 51. 51. Jeigu tu per anksti daug pasieksi, žmonės pradės tau pavydėti ir tu negalėsi atnešti naudos. Jeigu savo šlovę kursi palaipsniui, žmonės padės tau ir laimė būtinai tave aplankys. Busido kodeksas
 52. 52. Pamenat pasakėčią apie kiškio ir vėžlio lenktynes? Paradoksas - kuo didesnis skubėjimas tuo lėtesnis greitis! arba Mąstantis amatininkas po skubančio vadovo pėda?
 53. 53. Zenono Elijiečio paradoksas “Achilas ir Vėžlys" Achilas leidžia vėžliui pirmam startuoti. Nežiūrint į tai, kad Achilas bėga greičiau jam nepavyt, nes vejantysis pirmiausia turės pasiekti vietą, iš kurios išėjo vejamasis, o tas jau bus pasistūmėjęs į priekį, ir taip bus visada.
 54. 54. Penkta, kiekvienas žmogus gali gyventi prasmingą gyvenimą
 55. 55. Kokia yra vadovavimo prasmė? Stengtis kaip įmanoma stipriau išnaudoti “žmogiškuosius resursus” ar padėti darbuotojams gyventi prasmingą gyvenimą?
 56. 56. O kas, jeigu į motyvacijos ir savirealizacijos viršūnes pradėti kopti nuo paprasto klausimo - įdomu ar 56 neįdomu?
 57. 57. Valdydamas žmones turi sudaryti įspūdį, kad kiekvieną dieną darote kažką neįprastа. Kalbama, kad tai pajėgūs padaryti net nelabai patyrę vadovai. Busido kodeksas
 58. 58. Kelio pradžia visada prasideda nuo klausimo - suprantama ar nesuprantama? Suvokiai vieną darbą - suvoksi aštuonis. Busido kodeksas
 59. 59. Pagrindinė pamoka “Paslėpta lapijoje” Kompanija pasiekia aukščiausio efektyvumo ne tada, kai ji maksimaliai išnaudoja fizinį darbą, o tada, kada jos darbuotojai kasdien sugalvoja ir įdiegia patobulinimo idėjas.
 60. 60. Tai kas liečia reiškinius, kurių mes nesuprantame - būdai juos suprasti egzistuoja. Tie reiškiniai kuriuos supranti lengvai yra gana nesvarbūs. Busido kodeksas
 61. 61. Ar tu labai skubėsi, ar būsi lėtokas - tol, kol žmonės bus tavo pusėje - tu saugus. Kalbama, kad sėkmė kuri pasiekiama kitiems padedant yra pati vertingiausia. Busido kodeksas Yamamoto Tsunetomo
 62. 62. Paradoksas Jei pradėsi matuoti kūrybiškumą, tai užmuš kūrybiškumą!
 63. 63. Zenono Elėjiečio paradoksas Jei, aš, Zenonas Elėjietis tvirtinu, kad visi elėjiečiai yra melagiai, tada ir aš, Zenonas Elėjietis, esu melagis. Jeigu aš, Zenonas Elėjietis, esu melagis, tada elėjiečiai nėra melagiai. Jeigu elėjiečiai nėra melagiai, tada ir aš, Zenonas Elėjietis, esu ne melagis. Tada…
 64. 64. Kurto Godelio teorema Bet kuri logika turi defektą.
 65. 65. Sudėtingų problemų sprendimai negimsta tiesioginio mąstymo būdu, jie gimsta nemastant.
 66. 66. Matuoti nematuojant - štai kur sprendimo esmė.
 67. 67. 4 išvada. Motyvuoti idėjų plano vykdymu - tai priverstinis kūrybiškumo siekis. Prievarta kūryboje - tiesus kelias sukurti totalų pasipriešinimą ir sukompromituoti gerą metodą.
 68. 68. Protas yra širdyje, o smegenys veikia kaip kraujo aušinimo aparatas. Aristotelio nelogiška logika
 69. 69. Pokyčiai presideda nuo diskusijos - kokia jūsų verslo Prasmė klientų akimis? Tai aktyvuos SEVĄ - gamtos dėsnį.
 70. 70. Tikslas - (uždirbti Pinigus) ir Prasmė yra dvi tos pačios monetos pusės. Jei viena pusė tuščia - tada moneta netikra! Pinigai Prasmė klientams Prasmė darbuotojams
 71. 71. Prasmė priešais ir Tikslas užnugaryje :)
 72. 72. Seva yra Sanskrito žodis reiškiantis daugiau negus paslaugą ar aptarnavimą. Jis reiškia nesavanaudišką tarnystę.
 73. 73. Seva yra Gamtos dėsnis, be kurio žmonės nebūtų išgyvenę būdami silpnesni už kitus gyvūnus. Sevą būtina išlaisvinti, o ne žlugdyti neteisingu individualiu vertinimu. Siaura monotoniška specializacija tai vabzdžių, o ne žmonių paskirtis.
 74. 74. Daugiau:http://www.slideshare.net/Dradkevicius/darbas-kaip-gyvenimo-nuotykis
 75. 75. Vertės ir motyvacijos sistemos Darius Radkevičius darius@versloknyguklubas.lt +37069841027 www.versloknyguklubas.lt Knygos “Dievas, kvantinė fizika, organizacijos struktūra ir valdymo stilius” autorius

×