Content curation: 5 bước thực hiện curate content

Dung Hoang Seothetop
Dung Hoang SeothetopSoftware Developer, SEO Consultant à Dung Hoang Seothetop
Dung Hoang
April, 2019
Tổng quan
 Content Curation là gì?
 Lợi ích của Content curation
 Các loại Content Curation
 Một số ví dụ về Content curation
 Nguyên tắc thực hiện curate content
 Step by step Curate Content
 Công cụ curate content
seothetop.com
Content Curation là gì?
 Content Curation là quá trình khám phá thu thập từ
các nguồn khác nhau, từ đó biên tập chỉnh sửa, sắp
xếp và trình bày nội dung nội dung hợp lý xoay quanh
một chủ đề cụ thể, sau đó phân phối nội dung theo
cách có tổ chức.
seothetop.com
 Content curation: Xứ lý sắp xếp thông qua số lượng lớn
content có trên internet và trình bày nó có ý nghĩa và
được tổ chức quanh một chủ đề cụ thể
seothetop.com
Content Curation
 3 bước cơ bản để thực hiện Content Curation:
 Tìm và Đọc các thông tin từ những nội dung tốt từ nguồn
tin cậy
 Biên tập, chỉnh sửa và sắp xếp lại thông tin
 Thêm chú thích của bạn
 Lựa chọn các trích dẫn yêu ích
 Lưu tâm đến độc giả của bạn
 Tóm tắt tác điểm chính
 Chia sẻ thông tin
 Nội dung sau khi biên tập chia sẻ qua Website, blog của bạn
 Chia sẻ qua mạng xã hội
 Trên trang chia sẻ tài liệu DOC, PDF
seothetop.com
seothetop.com
Lợi ích của Content curation
seothetop.com
Lợi ích của Content curation
1. Phục vụ độc giả tốt hơn
2. Thêm sự sáng tạo
3. Chia sẻ suy nghĩ của bạn theo cách khác
4. Thiết lập chuyên môn
5. Show được phẩm chất của bạn
6. Xây dựng lưu lượng truy cập
7. Góp phần Xây dựng cộng đồng
seothetop.com
Lợi ích của Content curation
 “Lợi ích lớn nhất của Curated mà tôi thấy là giúp chắt lọc
thông tin trong ma trận thông tin và trở thành một
nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền trong lĩnh vực của
bạn. Nếu bạn là nguồn gốc của những gì thực sự quan
trọng và hữu ích, bạn có thể nổi bật ngay cả ở những thị
trường đông đúc và kiếm được một lượng khán giả đáng
kể” Rand Fishkin
seothetop.com
So sánh Content Curation và Copy
seothetop.com
So sánh Content Curation và Copy
seothetop.com
Duplicate – Copy from
other website
• Sao chép từ trang web khác
• Chiếm đoạt traffic của người
tạo nội dung nguyên gốc
• Phi đạo đức với người tạo
Content
• Bị tiếng phi phạm bản quyền
• Không thêm giá trị cho người
đọc
• Bị phạt bởi Google
Content Curation
• Sử dụng liên kết đến nguồn
trích dẫn
• Điều hướng lưu lượng tới
nguồn tạo Content gốc
• Có lợi cho người tạo Content
Gốc
• Sử dụng hợp pháp doctrine
(pháp lý)
• Thêm giá trị cho người đọc
• Có giá trị với Google
Tại sao nên tạo Content Curation
 Xây dựng nhận thức thương hiệu
 Thiết lập tư duy lãnh đạo, thiết lập Authority
 Cải thiện traffic (SEO & Direct)
 Hỗ trợ sinh ra các LEAD (cơ hội biến đối tượng mục
tiêu thành khách hàng)
 Thúc đẩy Content trên kênh Social media và Blog
(website)
seothetop.com
Tại sao nên tạo Content Curation
seothetop.com
 Thiết lập tư duy lãnh đạo – 85%
 Tăng hiện diện thương hiệu – 85%
 Thúc đẩy SEO – 65%
seothetop.com
Các loại Content Curation
 Aggregation - TỔNG HỢP
 Distillation – Chưng cất,
chắt lọc
 Chronology – Có tính lịch
sử (kế thừa) + Phát triển
thêm
 Mashup – Một bài hợp
nhất từ nhiều nguồn, Thêm
so sánh và thêm quan điểm
 Elevation – Nâng cao giá
trị, Phân tích và Có cái bổ
sung sâu sắc
seothetop.com
Ví dụ về Content Curation
 Bí mật từ các chuyên gia
 Số liệu Thống kê
 Tài liệu thuyết trình
 Bài viết Tổng hợp
 Ví dụ: Tổng hợp 9 thuật toán lõi của Google
 Hướng dẫn thực hiện cái gì đó
 Ví dụ: Hướng dẫn cài đặt AMP cho website
 Case studies
 Ví dụ: Case study: Mẫu tiếp cận Xây dựng liên kết dựa trên
Nội dung
 Customer Stories
 Top experts
seothetop.com
Bí mật thành công với Content Curation
seothetop.com
Bí mật thành công với Content Curation
 Qua việc khai phá phân tích và mở rộng phạm vi của chủ
đề bạn có thêm cơ hội cơ hội cho học tập và phát triển
kiến thức về chuyên môn về một chủ đề bạn đang tìm hiểu
giúp bạn biên tập nội dung tốt hơn trong tương lai.
 Hầu hết mọi người đều rất bận rộn để đào sâu một vấn đề,
và Content curation là cách giúp trình bày lại một cách
hợp lý, bổ sung thêm thông tin có giá trị để mang đến độc
giả.
seothetop.com
 Đa phần những người làm Content đều có sử dụng kỹ thuật
Curation nhưng rất ít người tổ chức nội dung và có chiến lược
cụ thể để thực hiện Curated content tốt, nếu bạn thực hiện theo
5 bước dưới đây bạn sẽ có cơ hội thành công hơn
seothetop.com
seothetop.com
 Hiểu về độc giả của bạn
 Chia sẻ những gì quan trọng
 Làm nó cá nhân hóa
 Content curation sẽ Xây dựng giá trị (build value)
 Quảng bá bản thân
 Tăng sự tín nhiệm
 Lên kế hoạch thực hiện
 Lắng nghe phản ứng
seothetop.com
Nguyên tắc Content curation
 Quá trình của curation là tìm ra những nội dung liên quan
cho độc giả và thêm giá trị cho nó, Curated content là
thành phần bình luận(critical) của một pha trộn biên tập,
hãy luôn giữ các nguyên tắc trong suy nghĩ khi làm
Content curation.


seothetop.com
Làm thế nào để thực hiện Content Curation tốt
 HÌnh dung công việc Curate Content về một chủ đề như
việc bạn tìm các miếng ghép và xử lý sắp xếp tổ chức các
mục một cách hợp lý và có trình tự về một chủ đề, hình
dung như bước tranh dưới đây:

seothetop.com
1. Hướng dẫn độc giả: hướng họ tới những nội dung chất
lượng cao
2. Gửi nội dung tốt nhất tới độc giả để họ quay lại với bạn
3. Thêm giá trị: cải thiện và nâng cấp chất lượng nội dung
4. Thêm bối cảnh: Sử dụng một chủ đề tổ chức bài viết và
thiết lập sao cho mỗi chủ đề là một tập hợp đầy đủ bao
quát chủ đề đó
5. Luôn luôn giữ thuộc tính nguồn: củng cố và đảm bảo
thương hiệu của bạn được xem là nguồn tin cậy
6. Tìm khoảng trắng: tạo chủ đề quanh khoảng trắng
(white space) mở rộng phạm vi chủ đề khi biên tập
seothetop.com
Các bước thực hiện theo Beth Kanter
 Xác định mục tiêu
 Xác định các chủ đề
 Xác định các nguồn lấy thông tin
 Thực hiện Curate content
 Chia sẻ content đó
seothetop.com
Theo Curata có năm bước cơ bản
 Bước 1: Xác định chủ đề & Mục tiêu của bạn.
Chọn một chủ đề sẽ truyền đạt thương hiệu của bạn và làm cho bạn
trở thành một nhà dẫn đầu ý kiến về một chủ đề cụ thể. Chọn một cái
gì đó chủ đề và có liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn.
 Bước 2: Tìm các nguồn.
Hãy xem xét công việc của các chuyên gia trong ngành - các nguồn
bạn sử dụng phải đáng tin cậy.
 Bước 3: Sắp xếp nội dung tìm thấy.
Lọc qua nội dung tìm thấy và phân loại nó theo cách phù hợp với lập
luận hoặc ý kiến của bạn. Nội dung khác nhau nên được cấu trúc để
có ý nghĩa và làm việc cùng nhau như một mảnh ghép hoàn chỉnh.
 Bước 4: Thêm giá trị cho nội dung tìm thấy.
Thêm kết quả hoặc ý kiến của riêng bạn vào nội dung. Nội dung tìm
thấy sẽ chứng minh quan điểm hoặc lập luận của bạn. Đừng lặp lại
hoặc đạo văn.
 Bước 5: Xuất bản và quảng bá sản phẩm cuối cùng.
Chia sẻ nội dung trên trang web hoặc blog của bạn và đảm bảo
quảng bá nội dung đó qua phương tiện truyền thông xã hội.
seothetop.com
Bước 1: Xác định TOPIC để curate
 Bạn có thể Curate tốt hơn đối thủ? (TOP 5)
 Có điểm nào trong nội dung của bạn tốt hơn đối thủ
 Nới rộng hay thu hẹp Chủ đề?
seothetop.com
3 thành phần thực hiện curate 1 chủ đề
seothetop.com
 “Curation cho phép bạn mở rộng quy mô nội dung của
bạn vượt ra ngoài những gì dự định lúc bắt đầu. Bằng
cách hiểu đối tượng của bạn, việc quản lý nội dung có liên
quan cho phép bạn tổ chức một phạm vi thảo luận rộng
hơn và hoạt động như một trung tâm thông tin rộng hơn
so với những gì bạn có thể tự tạo.”
seothetop.com
Bước 2: Tìm kiếm
 Khám phá Nguồn Content
 Xem xét 3 thành phần Competitior, Độc giả quan tâm, và
Content Landscape để quyết định lựa chọn Topic và
subTopic
seothetop.com
Bước 3: CURATE: Lựa chọn và biên tập Content
 Những lưu ý ở bước lựa chọn và Biên tập
 Nghi nhận nội dung nguyên bản và tác giả tạo ra nó
 Bình luận về nội dung gốc theo cách hữu ích cho người
đọc
 Liên kết tới nội dung gốc (win-win với tác giả tạo ra nó)
 Sử dụng trích dẫn từ bài viết gốc bởi ký tự ngoặc kép “”
 Sử dụng CTA lời kêu gọi liên kết tới bài viết của bạn giúp
độc giả mở rộng kiến thức về chủ đề (sử dụng Internalink
theo ngữ cảnh)
seothetop.com
seothetop.com
Bước 3: CURATE
 Tự đưa ra các câu hỏi sau để đảm bảo bạn không
curate phi đạo đức:
 Sử dụng đoạn trích nội dung có quá dài?
 Bạn đã thêm bình luận, quạn điểm của bạn?
 Bạn đã set no-follow cho liên kết đi rà ngoài?
 Chú thích của bạn có dài hơn đoạn trích?
 Hình ảnh của bạn đưa vào đã được tối ưu?
 Đã viết lại tiêu đề và các sub heading trong bài viết?
seothetop.com
Bước 3: CURATE
 5 cách để thêm giá trị cho Nội dung của bạn
 Thông cảm cho người đọc - điều gì sẽ hữu ích với họ hãy
cho họ biết ngay
 Làm rõ tiêu chí - đồng ý cách nội dung sẽ được ánh xạ
 Xác định nội dung liên quan và quan trọng nhất
 Áp dụng bối cảnh và ý nghĩa
 Chia sẻ với đúng người vào đúng thời điểm, trong các
cộng đồng của bạn
 Review, maintain và làm mới khi thích hợp
 Để thực hiện tốt bước tổ chức và biên tập nội dung bạn
tham khảo mẫu bài viết: Hướng dẫn Curate Content theo
Topic Cluster và Mẫu bài Pillar
seothetop.com
Bước 4: Share
seothetop.com
Bước 4: Share
 Sau khi biên tập xong nội dung, bạn publish và bắt đầu chia sẻ
bài viết của mình qua một số kênh sau:
 Mạng xã hội: Chia sẻ trên cộng đồng của bạn và trên cộng
đồng về lĩnh vực của chủ đề
 Feed
 News letter: Gửi email cho những người đăng ký nhận tin họ
quan tâm
 Syndicate Content: Chọn ra các mẫu hoặc đoạn nội dung của
bạn post bài lên các trang như Linked in, Blogger, Google Site
 Tạo nội dung thành các Slide để chia sẻ trên các trang chia sẻ
file như: Slideshare.net, Scridb.com, Scoop.it, tailieu.vn
 Truyền tải nội dung curate thành Infographic, thành Video chia
sẻ trên Youtube, vv…
seothetop.com
Bước 5: Analytics
 Bước phân tích giúp bạn đo lường lại kết quả thực hiện
của bạn sử dụng các chiều dữ liệu sau:
 Tăng trưởng về User, Session và pageview truy cập
 Tỷ lệ click CTR
 Tăng trưởng subcribers
 Tăng trưởng về số lượt Follower trong các cộng đồng
 Đặc biệt là tăng trưởng về các Lead (support để biến
khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự)
seothetop.com
Bước 5: Analytics
seothetop.com
10 công cụ hỗ trợ Content curation
1. Pocket
2. Twitter list
3. Newletter
4. it
5. Feedly
6. Storify
7. Sliply
8. Curata
9. PublishThis
10. Traplt
Tham khảo cách sử dụng Tool để curate
content: https://blog.hubspot.com/marketing/content-curation-tools
seothetop.com
 Tìm hiểu chi tiết bài viết tại:
 https://seothetop.com/seo-content/content-curation-
la-gi-huong-dan-5-buoc-thuc-hien-curate-content-
hieu-qua-t3-285-157211.html
seothetop.com
Tài liệu tham khảo
1. http://www.econtentmag.com/Articles/Resources/Defining-
EContent/What-is-Content-Curation-79167.htm
2. https://blog.hubspot.com/marketing/content-curation-tools
3. https://blog.hootsuite.com/beginners-guide-to-content-
curation/
4. https://contentmarketinginstitute.com/2016/04/content-
curation-strategies/
5. https://byotnetwork.com/2017/01/18/content-curation-
strategies-for-digital-learning/
6. http://blog.soundidea.co.za/articles/Step_by_Step_Content_C
uration-251.html
7. https://landerapp.com/blog/content-curation-how-to-do-it-
right/
8. https://contentmarketinginstitute.com/2011/02/5-steps-to-
content-curation/
9. http://www.curata.com/blog/content-curation-strategy-a-5-
step-journey-infographic/
seothetop.com
 Truy cập SeoTheTop.com để có những
phương pháp tối ưu SEO & Content
Marketing hiệu quả nhất.
seothetop.com
seothetop.com
1 sur 43

Contenu connexe

Tendances(19)

Seo overview  nvqSeo overview  nvq
Seo overview nvq
FBM36 vues
Buoi 2  keyword researchBuoi 2  keyword research
Buoi 2 keyword research
Vinamax211 vues
Buoi 3 seo onpageBuoi 3 seo onpage
Buoi 3 seo onpage
viet nghiem255 vues
(SEO) buổi 5 : seo copywrite(SEO) buổi 5 : seo copywrite
(SEO) buổi 5 : seo copywrite
Hoàng Nguyễn383 vues

Similaire à Content curation: 5 bước thực hiện curate content

Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetopKien thuc-tong-quan-seo-seo thetop
Kien thuc-tong-quan-seo-seo thetopMMT
15 vues41 diapositives
Kiến thức seoKiến thức seo
Kiến thức seokcdkcmt kcdkcmt
468 vues21 diapositives

Similaire à Content curation: 5 bước thực hiện curate content(20)

Kiến thức seoKiến thức seo
Kiến thức seo
kcdkcmt kcdkcmt468 vues
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketingIM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
IM 2015 - Chuong 3: Search engine marketing
The Marketing Corner9.5K vues
Làm thế nào lên top googleLàm thế nào lên top google
Làm thế nào lên top google
Trung tâm đào tạo SEO uy tín Trí Tuệ Việt762 vues
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP GoogleSEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
SEO & SEM - Kinh nghiệm lên TOP Google
Chu Đăng Điệp716 vues
khoi khoi luakhoi khoi lua
khoi khoi lua
09041988209 vues
Kiến thức seo.docxKiến thức seo.docx
Kiến thức seo.docx
IKIGiadng7 vues
Cách seo từ khóa hiệu quảCách seo từ khóa hiệu quả
Cách seo từ khóa hiệu quả
Trung tâm đào tạo SEO uy tín Trí Tuệ Việt827 vues
Content marketing 3C Content marketing 3C
Content marketing 3C
Joe Nguyen582 vues
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
NgocLy1821 vues
Những bí mật tăng giảm Reach FacebookNhững bí mật tăng giảm Reach Facebook
Những bí mật tăng giảm Reach Facebook
Nguyễn Văn Tuấn175 vues

Content curation: 5 bước thực hiện curate content

 • 2. Tổng quan  Content Curation là gì?  Lợi ích của Content curation  Các loại Content Curation  Một số ví dụ về Content curation  Nguyên tắc thực hiện curate content  Step by step Curate Content  Công cụ curate content seothetop.com
 • 3. Content Curation là gì?  Content Curation là quá trình khám phá thu thập từ các nguồn khác nhau, từ đó biên tập chỉnh sửa, sắp xếp và trình bày nội dung nội dung hợp lý xoay quanh một chủ đề cụ thể, sau đó phân phối nội dung theo cách có tổ chức. seothetop.com
 • 4.  Content curation: Xứ lý sắp xếp thông qua số lượng lớn content có trên internet và trình bày nó có ý nghĩa và được tổ chức quanh một chủ đề cụ thể seothetop.com
 • 5. Content Curation  3 bước cơ bản để thực hiện Content Curation:  Tìm và Đọc các thông tin từ những nội dung tốt từ nguồn tin cậy  Biên tập, chỉnh sửa và sắp xếp lại thông tin  Thêm chú thích của bạn  Lựa chọn các trích dẫn yêu ích  Lưu tâm đến độc giả của bạn  Tóm tắt tác điểm chính  Chia sẻ thông tin  Nội dung sau khi biên tập chia sẻ qua Website, blog của bạn  Chia sẻ qua mạng xã hội  Trên trang chia sẻ tài liệu DOC, PDF seothetop.com
 • 7. Lợi ích của Content curation seothetop.com
 • 8. Lợi ích của Content curation 1. Phục vụ độc giả tốt hơn 2. Thêm sự sáng tạo 3. Chia sẻ suy nghĩ của bạn theo cách khác 4. Thiết lập chuyên môn 5. Show được phẩm chất của bạn 6. Xây dựng lưu lượng truy cập 7. Góp phần Xây dựng cộng đồng seothetop.com
 • 9. Lợi ích của Content curation  “Lợi ích lớn nhất của Curated mà tôi thấy là giúp chắt lọc thông tin trong ma trận thông tin và trở thành một nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền trong lĩnh vực của bạn. Nếu bạn là nguồn gốc của những gì thực sự quan trọng và hữu ích, bạn có thể nổi bật ngay cả ở những thị trường đông đúc và kiếm được một lượng khán giả đáng kể” Rand Fishkin seothetop.com
 • 10. So sánh Content Curation và Copy seothetop.com
 • 11. So sánh Content Curation và Copy seothetop.com Duplicate – Copy from other website • Sao chép từ trang web khác • Chiếm đoạt traffic của người tạo nội dung nguyên gốc • Phi đạo đức với người tạo Content • Bị tiếng phi phạm bản quyền • Không thêm giá trị cho người đọc • Bị phạt bởi Google Content Curation • Sử dụng liên kết đến nguồn trích dẫn • Điều hướng lưu lượng tới nguồn tạo Content gốc • Có lợi cho người tạo Content Gốc • Sử dụng hợp pháp doctrine (pháp lý) • Thêm giá trị cho người đọc • Có giá trị với Google
 • 12. Tại sao nên tạo Content Curation  Xây dựng nhận thức thương hiệu  Thiết lập tư duy lãnh đạo, thiết lập Authority  Cải thiện traffic (SEO & Direct)  Hỗ trợ sinh ra các LEAD (cơ hội biến đối tượng mục tiêu thành khách hàng)  Thúc đẩy Content trên kênh Social media và Blog (website) seothetop.com
 • 13. Tại sao nên tạo Content Curation seothetop.com
 • 14.  Thiết lập tư duy lãnh đạo – 85%  Tăng hiện diện thương hiệu – 85%  Thúc đẩy SEO – 65% seothetop.com
 • 15. Các loại Content Curation  Aggregation - TỔNG HỢP  Distillation – Chưng cất, chắt lọc  Chronology – Có tính lịch sử (kế thừa) + Phát triển thêm  Mashup – Một bài hợp nhất từ nhiều nguồn, Thêm so sánh và thêm quan điểm  Elevation – Nâng cao giá trị, Phân tích và Có cái bổ sung sâu sắc seothetop.com
 • 16. Ví dụ về Content Curation  Bí mật từ các chuyên gia  Số liệu Thống kê  Tài liệu thuyết trình  Bài viết Tổng hợp  Ví dụ: Tổng hợp 9 thuật toán lõi của Google  Hướng dẫn thực hiện cái gì đó  Ví dụ: Hướng dẫn cài đặt AMP cho website  Case studies  Ví dụ: Case study: Mẫu tiếp cận Xây dựng liên kết dựa trên Nội dung  Customer Stories  Top experts seothetop.com
 • 17. Bí mật thành công với Content Curation seothetop.com
 • 18. Bí mật thành công với Content Curation  Qua việc khai phá phân tích và mở rộng phạm vi của chủ đề bạn có thêm cơ hội cơ hội cho học tập và phát triển kiến thức về chuyên môn về một chủ đề bạn đang tìm hiểu giúp bạn biên tập nội dung tốt hơn trong tương lai.  Hầu hết mọi người đều rất bận rộn để đào sâu một vấn đề, và Content curation là cách giúp trình bày lại một cách hợp lý, bổ sung thêm thông tin có giá trị để mang đến độc giả. seothetop.com
 • 19.  Đa phần những người làm Content đều có sử dụng kỹ thuật Curation nhưng rất ít người tổ chức nội dung và có chiến lược cụ thể để thực hiện Curated content tốt, nếu bạn thực hiện theo 5 bước dưới đây bạn sẽ có cơ hội thành công hơn seothetop.com
 • 21.  Hiểu về độc giả của bạn  Chia sẻ những gì quan trọng  Làm nó cá nhân hóa  Content curation sẽ Xây dựng giá trị (build value)  Quảng bá bản thân  Tăng sự tín nhiệm  Lên kế hoạch thực hiện  Lắng nghe phản ứng seothetop.com
 • 22. Nguyên tắc Content curation  Quá trình của curation là tìm ra những nội dung liên quan cho độc giả và thêm giá trị cho nó, Curated content là thành phần bình luận(critical) của một pha trộn biên tập, hãy luôn giữ các nguyên tắc trong suy nghĩ khi làm Content curation.   seothetop.com
 • 23. Làm thế nào để thực hiện Content Curation tốt  HÌnh dung công việc Curate Content về một chủ đề như việc bạn tìm các miếng ghép và xử lý sắp xếp tổ chức các mục một cách hợp lý và có trình tự về một chủ đề, hình dung như bước tranh dưới đây:  seothetop.com
 • 24. 1. Hướng dẫn độc giả: hướng họ tới những nội dung chất lượng cao 2. Gửi nội dung tốt nhất tới độc giả để họ quay lại với bạn 3. Thêm giá trị: cải thiện và nâng cấp chất lượng nội dung 4. Thêm bối cảnh: Sử dụng một chủ đề tổ chức bài viết và thiết lập sao cho mỗi chủ đề là một tập hợp đầy đủ bao quát chủ đề đó 5. Luôn luôn giữ thuộc tính nguồn: củng cố và đảm bảo thương hiệu của bạn được xem là nguồn tin cậy 6. Tìm khoảng trắng: tạo chủ đề quanh khoảng trắng (white space) mở rộng phạm vi chủ đề khi biên tập seothetop.com
 • 25. Các bước thực hiện theo Beth Kanter  Xác định mục tiêu  Xác định các chủ đề  Xác định các nguồn lấy thông tin  Thực hiện Curate content  Chia sẻ content đó seothetop.com
 • 26. Theo Curata có năm bước cơ bản  Bước 1: Xác định chủ đề & Mục tiêu của bạn. Chọn một chủ đề sẽ truyền đạt thương hiệu của bạn và làm cho bạn trở thành một nhà dẫn đầu ý kiến về một chủ đề cụ thể. Chọn một cái gì đó chủ đề và có liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn.  Bước 2: Tìm các nguồn. Hãy xem xét công việc của các chuyên gia trong ngành - các nguồn bạn sử dụng phải đáng tin cậy.  Bước 3: Sắp xếp nội dung tìm thấy. Lọc qua nội dung tìm thấy và phân loại nó theo cách phù hợp với lập luận hoặc ý kiến của bạn. Nội dung khác nhau nên được cấu trúc để có ý nghĩa và làm việc cùng nhau như một mảnh ghép hoàn chỉnh.  Bước 4: Thêm giá trị cho nội dung tìm thấy. Thêm kết quả hoặc ý kiến của riêng bạn vào nội dung. Nội dung tìm thấy sẽ chứng minh quan điểm hoặc lập luận của bạn. Đừng lặp lại hoặc đạo văn.  Bước 5: Xuất bản và quảng bá sản phẩm cuối cùng. Chia sẻ nội dung trên trang web hoặc blog của bạn và đảm bảo quảng bá nội dung đó qua phương tiện truyền thông xã hội. seothetop.com
 • 27. Bước 1: Xác định TOPIC để curate  Bạn có thể Curate tốt hơn đối thủ? (TOP 5)  Có điểm nào trong nội dung của bạn tốt hơn đối thủ  Nới rộng hay thu hẹp Chủ đề? seothetop.com
 • 28. 3 thành phần thực hiện curate 1 chủ đề seothetop.com
 • 29.  “Curation cho phép bạn mở rộng quy mô nội dung của bạn vượt ra ngoài những gì dự định lúc bắt đầu. Bằng cách hiểu đối tượng của bạn, việc quản lý nội dung có liên quan cho phép bạn tổ chức một phạm vi thảo luận rộng hơn và hoạt động như một trung tâm thông tin rộng hơn so với những gì bạn có thể tự tạo.” seothetop.com
 • 30. Bước 2: Tìm kiếm  Khám phá Nguồn Content  Xem xét 3 thành phần Competitior, Độc giả quan tâm, và Content Landscape để quyết định lựa chọn Topic và subTopic seothetop.com
 • 31. Bước 3: CURATE: Lựa chọn và biên tập Content  Những lưu ý ở bước lựa chọn và Biên tập  Nghi nhận nội dung nguyên bản và tác giả tạo ra nó  Bình luận về nội dung gốc theo cách hữu ích cho người đọc  Liên kết tới nội dung gốc (win-win với tác giả tạo ra nó)  Sử dụng trích dẫn từ bài viết gốc bởi ký tự ngoặc kép “”  Sử dụng CTA lời kêu gọi liên kết tới bài viết của bạn giúp độc giả mở rộng kiến thức về chủ đề (sử dụng Internalink theo ngữ cảnh) seothetop.com
 • 33. Bước 3: CURATE  Tự đưa ra các câu hỏi sau để đảm bảo bạn không curate phi đạo đức:  Sử dụng đoạn trích nội dung có quá dài?  Bạn đã thêm bình luận, quạn điểm của bạn?  Bạn đã set no-follow cho liên kết đi rà ngoài?  Chú thích của bạn có dài hơn đoạn trích?  Hình ảnh của bạn đưa vào đã được tối ưu?  Đã viết lại tiêu đề và các sub heading trong bài viết? seothetop.com
 • 34. Bước 3: CURATE  5 cách để thêm giá trị cho Nội dung của bạn  Thông cảm cho người đọc - điều gì sẽ hữu ích với họ hãy cho họ biết ngay  Làm rõ tiêu chí - đồng ý cách nội dung sẽ được ánh xạ  Xác định nội dung liên quan và quan trọng nhất  Áp dụng bối cảnh và ý nghĩa  Chia sẻ với đúng người vào đúng thời điểm, trong các cộng đồng của bạn  Review, maintain và làm mới khi thích hợp  Để thực hiện tốt bước tổ chức và biên tập nội dung bạn tham khảo mẫu bài viết: Hướng dẫn Curate Content theo Topic Cluster và Mẫu bài Pillar seothetop.com
 • 36. Bước 4: Share  Sau khi biên tập xong nội dung, bạn publish và bắt đầu chia sẻ bài viết của mình qua một số kênh sau:  Mạng xã hội: Chia sẻ trên cộng đồng của bạn và trên cộng đồng về lĩnh vực của chủ đề  Feed  News letter: Gửi email cho những người đăng ký nhận tin họ quan tâm  Syndicate Content: Chọn ra các mẫu hoặc đoạn nội dung của bạn post bài lên các trang như Linked in, Blogger, Google Site  Tạo nội dung thành các Slide để chia sẻ trên các trang chia sẻ file như: Slideshare.net, Scridb.com, Scoop.it, tailieu.vn  Truyền tải nội dung curate thành Infographic, thành Video chia sẻ trên Youtube, vv… seothetop.com
 • 37. Bước 5: Analytics  Bước phân tích giúp bạn đo lường lại kết quả thực hiện của bạn sử dụng các chiều dữ liệu sau:  Tăng trưởng về User, Session và pageview truy cập  Tỷ lệ click CTR  Tăng trưởng subcribers  Tăng trưởng về số lượt Follower trong các cộng đồng  Đặc biệt là tăng trưởng về các Lead (support để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự) seothetop.com
 • 39. 10 công cụ hỗ trợ Content curation 1. Pocket 2. Twitter list 3. Newletter 4. it 5. Feedly 6. Storify 7. Sliply 8. Curata 9. PublishThis 10. Traplt Tham khảo cách sử dụng Tool để curate content: https://blog.hubspot.com/marketing/content-curation-tools seothetop.com
 • 40.  Tìm hiểu chi tiết bài viết tại:  https://seothetop.com/seo-content/content-curation- la-gi-huong-dan-5-buoc-thuc-hien-curate-content- hieu-qua-t3-285-157211.html seothetop.com
 • 41. Tài liệu tham khảo 1. http://www.econtentmag.com/Articles/Resources/Defining- EContent/What-is-Content-Curation-79167.htm 2. https://blog.hubspot.com/marketing/content-curation-tools 3. https://blog.hootsuite.com/beginners-guide-to-content- curation/ 4. https://contentmarketinginstitute.com/2016/04/content- curation-strategies/ 5. https://byotnetwork.com/2017/01/18/content-curation- strategies-for-digital-learning/ 6. http://blog.soundidea.co.za/articles/Step_by_Step_Content_C uration-251.html 7. https://landerapp.com/blog/content-curation-how-to-do-it- right/ 8. https://contentmarketinginstitute.com/2011/02/5-steps-to- content-curation/ 9. http://www.curata.com/blog/content-curation-strategy-a-5- step-journey-infographic/ seothetop.com
 • 42.  Truy cập SeoTheTop.com để có những phương pháp tối ưu SEO & Content Marketing hiệu quả nhất. seothetop.com