Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx

 1. M ga : Pandaigdigang OrganisasyonatAlyansa Aralin14:
 2. ISIAHG R A C EP AMANIAND E L D A K I MJOREENC U E V A S R O N A JANEL A U R E T A
 3. ANG MGA PANDAIGDIGA NG ORGANISASYO N
 4. Bukod sa United Nations marami pang organisasyong pandaigdig na nabuo na may layuning pagbigkisin ang mga bansa upang matamo ang pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Basahin at unawaing mabuti ang nilalaman ng kasunod na teksto na patungkol sa pagkakatag ay layunin ng ilang mga organisasyong pandaigdig.
 5. European Union (EU)
 6. Ang European Union ay isang pang-ekonomiko at pampolitikal na unyon ng 27 malalayang bansa. Ito ang pinakamalaking kompederasyon ng mga malalayang estado na itinatag sa ilalim ng pangalang iyon noong 1992.
 7. Ang mga aktibidad ng European Union ay sumasakop sa patakarang publiko, patakarang ekonomiko sa ugnayang panlabas, tunggulan, pagsasaka, at kalakalan
 8. Organization of American States (OAS)
 9. Ang samahan ng mga estadong Amerikano ay isang pandaigdigang samahang nakabase sa Washington, D.C., Estados Unidos. Mayroon itong tatlumpu’t limang kasaping nagsasariling estado ng Amerika.
 10. Layunin nitong makamit ang kapayapaan at hustisya, itaguyod ang pagkakaisa ng mga estadong kasapi, patatagin ang kanilang pagtutulungan, pangalagaan ang kanilang awtonomiya ang kanilang teritoryo, at ang kanilang kalayaan.
 11. Organization of Islamic Cooperation (OIC)
 12. Ang OIC ay isang internasyonal na organisasyon ng 57 estado. Ito ay samahan ng mga bansang muslim na naglalayong siguruhin at protektahan ang interes mula sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapayapaang pandaigdig at pagkakaunawaan
 13. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 14. Ang kapisanan ng mga bansang Timog-Silangang Asya o kilala bilangASEAN ay isang organisasyong heopolitikal, ekonomikal, at pangkultura ng mga bansa sa Timog-SilangangAsya.
 15. Ang mga layunin ng samahang ito ay maitaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura ng bawat kasapi, at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon.
 16. ANG UNITED NATIONS AT IBA PANG PANDAIGDIGANG ORGANISASYON, PANGKAT,AT
 17. World Bank
 18. •Isang pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong- pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan.
 19. International Momentary Fund
 20. •Isang organisasyong internasyonal na pinagkatiwalaang mamahala sa pandaigdigang sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng pagmasid sa mga halaga ng palitan at balance ng mga kabayaran, gayon din ang pag- alok ng teknikal at pinansyal na tulong kapag hiningi.
 21. World Trade Organization
 22. •Isang organisasyong pandaigdig na itinatag upang mapamahalaan at magbigay ng kalayaan sa kalakalang pang-internasyonal. •Ito ay nabuo noong Enero 1, 1995 kahalili ng pangkalahatang kasunduan sa mga taripa at kalakalan (GATT).
 23. Bukod sa mga pandaigdigang organisasyong nabanggit. Marami paring organisasyong internasyonal na nilikha upang patatagin ang kooperasyon ng mga bansa at magtaguyod ng kaunlaran. Nilikha ang mga organisasyong ito upang magbigay ng tulong sa pananalapi, magbigay kalayaan sa kalakalang internasyunal, mamahala sa pandaigdigang sistema ng pananalapi,
 24. May mga samahang rehiyonal din na bumuo ng trade blocs.
 25. Ang trade blocs ay isang kasunduan ng mga bansang kadalasan ay magkakaanib sa isang samahang rehiyonal na naglalayong bawasan, paliitin o tanggalin ang mga taripa at mga hadlang sa taripa sa pagitan ng mga miyembrong bansa.
 26. Halimbawa ng Trade B
 27. ASEAN Free Trade Area (AFTA)
 28. Isang kasunduan ng hanay na pangkalakalan ng kaisipan ng mga bansa at timog-silangang asya na nagtataguyod ng mga pampagawaang pampook o Local Manufacturing sa lahat ng mga bansa saASEAN.
 29. Mga mithiin ng AFTA ay makamit ang sumusunod:
 30. Palakihin ang hangganang pagkainaman ng bilang batayang pamproduksyon sa pandaigdigang pamilihan sa pamamagitan ng pag- aawas , sa loob ng ASEAN, ng mga salabid ng taripa at walang- taripa; at •Akitin ang maraming panlabas na tuwirang pamumuhunan ng
 31. NorthAmerican Free Trade Agreement (NAFTA)
 32. •Kasunduan na nilagdaan ng Canada, Mexico, at United States na lumilikha ng trilateral trade bloc sa North America. •Ito ay nabigyang bisa noong 1994 na nagbigay-daan sa pagkakabuo ng isang trade bloc na maituturing na may pinakamataas na pinagsama-samang purchasing power parity sa GDP.
Publicité