Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)

Télécharger pour lire hors ligne

ELANA Investment Bulgaria - 2019 corporate presentation in English.

ELANA Investment is one of the leading EU funding consultants in Bulgaria with over 500 companies consulted in raising investment through EU funds - grants amounting at over EUR 260 mln.

ELANA Investment Bulgaria - 2019 corporate presentation in English.

ELANA Investment is one of the leading EU funding consultants in Bulgaria with over 500 companies consulted in raising investment through EU funds - grants amounting at over EUR 260 mln.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language) (20)

Publicité

Plus par ELANA Group (20)

Plus récents (20)

Publicité

ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)

 1. 1. www.elana.net/investment 20 години успешни европейски проекти
 2. 2. www.elana.net/investment 20 години успешни европейски проекти ЕЛАНА Инвестмънт е основана през 1999 г. и е утвърдена като успешен консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране. Компанията е част от една от най-големите институции в небанковия финансов сектор - ЕЛАНА - с 28 години история на българския пазар. ЕЛАНА Инвестмънт консултира производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации:  консултира бизнеса и публичната администрация относно възможностите за получаване на безвъзмездни помощи по европейските програми за реализиране на инвестиционните им проекти.  предоставя техническа помощ на клиентите в процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите. ЕЛАНА Инвестмънт е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008 под акредитациите на двата най-престижни акредитационни органа в света - UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ): Сертификат №BG120497Q ISO 9001:2008
 3. 3. www.elana.net/investment Семейство от водещи компании Консултиране европейско финансиране ЕЛАНА Инвестмънт  20 години успешни европейски проекти за бизнеса и публичната администрация  Разработени и управлявани успешни проекти на над 500 предприятия, земеделци и общини  Привлечени над 600 млн. лв. инвестиции за българската икономика Управление на активи ЕЛАНА Фонд Мениджмънт  17 години в топ 5 на индустрията  Един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове  Управлява 7 взаимни фонда и индивидуални инвестиционни портфейли  120 млн. лв. активи под управление  Най-добро управляващо дружество за 2017 г. и общо 27 национални и международни награди Брокерски услуги & Инвестиционно банкиране ЕЛАНА Трейдинг  28 години в топ 3 на българските инвестиционни посредници  Най-голямото разнообразие от финансови инструменти на българския и международните пазари  Дългосрочни международни партньорства  Най-добър инвестиционен посредник в България за 2018 г. и общо 29 национални награди Управление на публични фондове Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“  14 години нисколихвени кредити и гаранции за енергийна ефективност  Част от консорциум, който е избран от Световната банка за фонд мениджър  Първият избран частен фонд мениджър на публичен фонд в България Регионален фонд за градско развитие  Фонд със средства по инициативата JESSICA  Част от консорциум, избран за фонд мениджър от Европейската инвестиционна банка – водещ партньор Societe Generale Експресбанк Инвестиции в земеделска земя ЕЛАНА Агрокредит  Първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя  Регистрирана финансова институция в БНБ от края на 2012 г.  Награда от БФБ-София за Най-добро IPO на 2013 г.  Гарантиран годишен дивидент  Инвестирани 75.4 млн. лв. в договори за лизинг (към 31 март 2019 г.)  Инвестирани 12.7 млн. лв. в оборотни кредити на земеделци (към 31 март 2019 г.). Възобновяема енергия ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт  Разработва проекти за вятърни и слънчеви централи от 2004 г.  Два проекта със сертификат за Инвеститор Клас А от Българската агенция за инвестиции
 4. 4. www.elana.net/investment Принос на ЕЛАНА Инвестмънт  Над 500 предприятия, земеделски производители и общини са получили и реализирали проекти с безвъзмездно инвестиционно финансиране чрез консултантската помощ на компанията.  Над 612 млн. лв. са привлечени като инвестиции в българската икономика с помощта на ЕЛАНА Инвестмънт чрез проекти по европейски и международни програми.  За програмен период 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 на оперативните програми – 320 одобрени проекти с инвестиционна стойност от 536 млн. лв. По предприсъединителните програми 2001 – 2007 г. - 112 одобрени проекти на стойност над 76 млн. лв.  Спечелен първия конкурс на Европейската инвестиционна банка за управление на средства по инструмента JESSICA - като част от консорциум с водещ партньор Societe Generale Експресбанк управлява Регионален фонд за градско развитие.  Изпълнение на първия европейски проект за бизнеса на стойност 3 млн. евро за техническа помощ по програма ФАР за България в подкрепа на над 150 малки и средни предприятия. Данни: май 2019 г. 0 50 100 150 200 250 300 ОПИК и ОПК ПРСР ОПОС ОПРР ОПРЧР САПАРД ФАР ДФ Земеделие 283 197 44.5 10 1 65 8 3 Инвестиции в икономиката (млн. лв.)
 5. 5. www.elana.net/investment Обществен ангажимент  ЕЛАНА Инвестмънт е един от учредителите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) - Изпълнителният директор на ЕЛАНА Инвестмънт Кристина Цветанска е Председател на УС на БАКЕП. Изпълнителният директор Теодора Овчарова е член на УС на организацията.  ЕЛАНА Инвестмънт като част от ЕЛАНА Финансов Холдинг е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Изпълнителният директор на ЕЛАНА Инвестмънт Теодора Овчарова ръководи комитет „Европейски политики“.  Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт участва активно с предложения и анализи във връзка с дейността на БАКЕП и КРИБ за подобряване функционирането на европейските програми в България.
 6. 6. www.elana.net/investment Акценти от опита по Структурни фондове Програма за развитие на селските райони (2007-2013) и (2014-2020)  197 одобрени проекта – въведени инвестиции за развитие на земеделието, преработвателната индустрия и общини на стойност над 142 млн. лв. Програма за развитие на селските райони (2007-2013) и (2014-2020)  197 одобрени проекта – въведени инвестиции за развитие на земеделието, преработвателната индустрия и общини на стойност над 142 млн. лв. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (2007-2013) и ОП „Иновации и конкурентоспособност“(2014-2020)  165 одобрени проекта с привлечени инвестиции на стойност близо 283 млн. лв. – одобрените проекти на компанията обикновено са в челото на класирането. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (2007-2013) и ОП „Иновации и конкурентоспособност“(2014-2020)  165 одобрени проекта с привлечени инвестиции на стойност близо 283 млн. лв. – одобрените проекти на компанията обикновено са в челото на класирането. ОП „Регионално развитие“  2 одобрени проекта на стойност близо 10 млн. лв. ОП „Регионално развитие“  2 одобрени проекта на стойност близо 10 млн. лв. ОП „Околна среда“  3 реализирани проекта на стойност над 44 млн. лв. ОП „Околна среда“  3 реализирани проекта на стойност над 44 млн. лв. ОП „Техническа помощ“  1 успешно реализиран договор за дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) на МВР за подготовка на проект по ОП „Техническа помощ“ със субсидия от близо 900 000 лв. ОП „Техническа помощ“  1 успешно реализиран договор за дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) на МВР за подготовка на проект по ОП „Техническа помощ“ със субсидия от близо 900 000 лв. ОП „Развитие на човешките ресурси“  4 разработени и одобрени проекта с обща стойност близо 1 млн. лв. ОП „Развитие на човешките ресурси“  4 разработени и одобрени проекта с обща стойност близо 1 млн. лв. „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР) – ЕЛАНА Инвестмънт е част от консорциума, който управлява РФГР – средства по JESSICA по споразумение с Европейска инвестиционна банка. Консорциумът се състои от Societe Generale Експресбанк – ЕЛАНА Холдинг - ЕЛАНА Инвестмънт - Болкан Адвайзърс. „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР) – ЕЛАНА Инвестмънт е част от консорциума, който управлява РФГР – средства по JESSICA по споразумение с Европейска инвестиционна банка. Консорциумът се състои от Societe Generale Експресбанк – ЕЛАНА Холдинг - ЕЛАНА Инвестмънт - Болкан Адвайзърс.
 7. 7. www.elana.net/investment Акценти договори институции 2007-2014 Институция: Агенция по заетостта Договор: 2013 – 2014 г.  По проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” за консултиране на 139 новостартирали предприятия в област Варна и Ловеч. Като консорциум ДЗЗД „ЕЛАНА и партньори“ в партньорство със СиБ Консулт ООД и СЕЛАНА ЕООД.  Включва: анализ на бъдещата стопанска дейност на предприятията, консултации по управление на човешки ресурси, финансови консултации и източници за финансиране, юридически консултации. Институция: Агенция по заетостта Договор: 2013 – 2014 г.  По проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ” за консултиране на 139 новостартирали предприятия в област Варна и Ловеч. Като консорциум ДЗЗД „ЕЛАНА и партньори“ в партньорство със СиБ Консулт ООД и СЕЛАНА ЕООД.  Включва: анализ на бъдещата стопанска дейност на предприятията, консултации по управление на човешки ресурси, финансови консултации и източници за финансиране, юридически консултации. Институция: Столична община Рамков договор 2009 - 2014 за подготовка на проекти  Разработени и одобрени 2 проекта по ПРСР за залесяване и запазване на горския потенциал (мярка 223 и 226).  Разработен и одобрен проект по програма за енергийна ефективност на Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.) с донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн  „Предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община“.  Консултира общинското дружество Спортна София–2000 ЕАД по инициатива JESSICA „Изграждане на многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4“. Институция: Столична община Рамков договор 2009 - 2014 за подготовка на проекти  Разработени и одобрени 2 проекта по ПРСР за залесяване и запазване на горския потенциал (мярка 223 и 226).  Разработен и одобрен проект по програма за енергийна ефективност на Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.) с донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн  „Предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община“.  Консултира общинското дружество Спортна София–2000 ЕАД по инициатива JESSICA „Изграждане на многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4“. Институция: Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури Договор: 2014 г.  През 2014 г. ЕЛАНА Инвестмънт спечели конкурс за структуриране и разработване на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Институция: Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури Договор: 2014 г.  През 2014 г. ЕЛАНА Инвестмънт спечели конкурс за структуриране и разработване на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Институция: Министерство на финансите Договор: 2014 г.  През 2014 г. ЕЛАНА Инвестмънт спечели конкурс за структуриране на финансовите инструменти и правилата за тяхното ползване в рамките на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020. Институция: Министерство на финансите Договор: 2014 г.  През 2014 г. ЕЛАНА Инвестмънт спечели конкурс за структуриране на финансовите инструменти и правилата за тяхното ползване в рамките на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020. Институция: Европейска инвестиционна банка Рамков договор от 2016 г. за двустранни консултантски услуги  В консорциум с партньори от Белгия, Италия, Великобритания, Испания, Полша, Германия Институция: Европейска инвестиционна банка Рамков договор от 2016 г. за двустранни консултантски услуги  В консорциум с партньори от Белгия, Италия, Великобритания, Испания, Полша, Германия
 8. 8. www.elana.net/investment Акценти предприсъединителни програми Програма САПАРД  87 реализирани проекта – въведени безвъзмездни инвестиции за развитие на земеделието, преработвателната индустрия и общини на стойност над 65 млн. лв. Програма САПАРД  87 реализирани проекта – въведени безвъзмездни инвестиции за развитие на земеделието, преработвателната индустрия и общини на стойност над 65 млн. лв. Програма ФАР  Изпълнен успешно първият европейски проект за техническа помощ за МСП по програма ФАР за България на стойност 3 млн. евро (SRAFAS).  Консултирани над 150 МСП.  Осъществени общо 15 проекта на МСП с принос на безвъзмездни средства от над 1 млн. евро по програма ФАР. Програма ФАР  Изпълнен успешно първият европейски проект за техническа помощ за МСП по програма ФАР за България на стойност 3 млн. евро (SRAFAS).  Консултирани над 150 МСП.  Осъществени общо 15 проекта на МСП с принос на безвъзмездни средства от над 1 млн. евро по програма ФАР. Държавен фонд „Земеделие“  Разработени и изпълнени общо 9 проекта на стойност над 3 млн. лв. към ДФ „Земеделие“. Държавен фонд „Земеделие“  Разработени и изпълнени общо 9 проекта на стойност над 3 млн. лв. към ДФ „Земеделие“.
 9. 9. www.elana.net/investment Акценти управление на публични фондове Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“  През 2005 г. ЕЛАНА Холдинг в консорциум „Еконолер- ЕнЕфект-Елана“ спечели конкурс на Световната банка за управление на новосъздадения със Закона за енергийната ефективност Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, като по този начин се превърна в първия частен мениджър на публична финансова институция в България.  ФЕЕВИ е създаден по междуправителствено споразумение между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското правителство и правителството на Република България, за да промотира енергийната ефективност в страната чрез нисколихвени кредити и банкови гаранции за проекти.  Успешният финансов модел на ФЕЕВИ, револвиращият механизъм и структурирането му са създадени от екипа на ЕЛАНА Инвестмънт. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“  През 2005 г. ЕЛАНА Холдинг в консорциум „Еконолер- ЕнЕфект-Елана“ спечели конкурс на Световната банка за управление на новосъздадения със Закона за енергийната ефективност Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, като по този начин се превърна в първия частен мениджър на публична финансова институция в България.  ФЕЕВИ е създаден по междуправителствено споразумение между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското правителство и правителството на Република България, за да промотира енергийната ефективност в страната чрез нисколихвени кредити и банкови гаранции за проекти.  Успешният финансов модел на ФЕЕВИ, револвиращият механизъм и структурирането му са създадени от екипа на ЕЛАНА Инвестмънт. „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР)  „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР) е предназначен за инвестиции в проекти за градско развитие в шестте най-големи града в България извън София, а именно Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Той е финансов продукт на инструмента за финансиране на регионално развитие JESSICA по споразумение с Европейска инвестиционна банка.  ЕЛАНА Инвестмънт е част от консорциума, който спечели конкурса за управлението на фонда през 2011 г. Консорциумът е: Societe Generale Експресбанк – ЕЛАНА Холдинг - ЕЛАНА Инвестмънт - Болкан Адвайзърс.  Средствата на финансиранията по JESSICA се инвестират под формата на нисколихвени дългосрочни заеми или дялови участия в градски проекти, като фондът цели инвестиране на целия ресурс до края на 2015 г.  През 2019 г. РФГР бе избран за посредник за управление на Фонд за градско развитие за Северна България „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР)  „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР) е предназначен за инвестиции в проекти за градско развитие в шестте най-големи града в България извън София, а именно Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Той е финансов продукт на инструмента за финансиране на регионално развитие JESSICA по споразумение с Европейска инвестиционна банка.  ЕЛАНА Инвестмънт е част от консорциума, който спечели конкурса за управлението на фонда през 2011 г. Консорциумът е: Societe Generale Експресбанк – ЕЛАНА Холдинг - ЕЛАНА Инвестмънт - Болкан Адвайзърс.  Средствата на финансиранията по JESSICA се инвестират под формата на нисколихвени дългосрочни заеми или дялови участия в градски проекти, като фондът цели инвестиране на целия ресурс до края на 2015 г.  През 2019 г. РФГР бе избран за посредник за управление на Фонд за градско развитие за Северна България
 10. 10. www.elana.net/investment Предлагани консултантски услуги  Консултиране на компании и публични администрации при разработване на проект за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ;  Консултация на клиента за подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове;  Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;  Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на конкретната програма;  Разработване на проекта;  Разработване на финансов анализ, анализ „разходи-ползи“, бизнес план, тръжни процедури;  Консултиране на клиента при комплектоване на документите за кандидатстване;  Подготовка на всички необходими документи при подаването на проекта/ искането за плащане според изискванията на конкретната програма;  Консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта, техническа помощ в процеса на изпълнение на проектите, както и изготвяне на всички необходими отчети. Безплатна консултация за избор на подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните идеи и планове.
 11. 11. www.elana.net/investment Натрупан опит в различни области Чрез работата си по европейски програми в последните 20 години, ЕЛАНА Инвестмънт има натрупан дългогодишен опит и задълбочени познания в: Сектори:  Машиностроене и тежка индустрия  Полиграфическа промишленост  Фармация и химическа промишленост  Здравеопазване  Информационни технологии  Земеделие  Хранително-вкусова промишленост  Рудодобив и минна дейност  Мебелно производство  Електроника  Производство на велосипеди  Производство на стени за катерене  Образование  Архитектура  Здравеопазване  Рибарство и аквакултури Сектори:  Машиностроене и тежка индустрия  Полиграфическа промишленост  Фармация и химическа промишленост  Здравеопазване  Информационни технологии  Земеделие  Хранително-вкусова промишленост  Рудодобив и минна дейност  Мебелно производство  Електроника  Производство на велосипеди  Производство на стени за катерене  Образование  Архитектура  Здравеопазване  Рибарство и аквакултури Области:  Иновации  Енергийна ефективност  Ресурсна ефективност  Технологична модернизация  Системи за управление Области:  Иновации  Енергийна ефективност  Ресурсна ефективност  Технологична модернизация  Системи за управление Специализация във:  Финансови инструменти  Подготовка на стратегии/програми  Бизнес планиране  Финансови анализи  Проектни предложения Специализация във:  Финансови инструменти  Подготовка на стратегии/програми  Бизнес планиране  Финансови анализи  Проектни предложения
 12. 12. www.elana.net/investment Клиенти ПРСР 2008 – 2018 г. Примери за значими инвестиционни проекти: Димитър Маджаров - 2 ЕООД – един от най-големите производители на млечни и месни продукти в България. „Жоси“ ООД – един от големите производители на млечни продукти. „Арон Райс“ ООД – най-големият производител на ориз, стартира най-голямото предприятие за ориз в Балканския регион. Балкан Райс ООД – един от най-големите производители на ориз. „Гранд Агро“ ООД – един от големите зърнопроизводители в Южна България. „Семена Синхрон“ ООД – с позиции в растениевъдство и животновъдство, най-голяма кравеферма в Южна България. МММ Импорт ЕООД – производител на зърнени храни и варива под търговската марка „Крина“. Апимел Органик ООД – предприятие за производство на биологично сертифициран органичен пчелен мед. Екомаат ООД – производство на етерично маслени култури, ароматни масла и био козметика. Столична община – рамков договор за услуги по ПРСР.  „Яйца и птици – Зора“ АД – най-големият производител на яйца в страната.
 13. 13. www.elana.net/investment Клиенти – ОП Конкурентоспособност и ОП Иновации и конкурентоспособност Част от нашите клиенти са:  „Гед“ ООД – София  „Минстрой Холдинг АД“ ООД – София  „Мехатроника“ АД – Габрово  „Хранмаш Комплект“ АД  МБАЛ „Дева Мария“ – Бургас  Очна болница „Зора“ – София  „Мултикомерс“ ЕООД – Русе  „Херти“ АД  „Андреа дизайн“ ООД – София  „АДД България“ ООД – Пловдив  „Булметал“ АД – Гурково  „Навтех груп“ АД  „Лаунч хъб адвайзърс“ ООД  „Софарма“ АД – София  КЦМ АД – Пловдив  „Дунав Прес“ АД – Русе  „Нео Арт“ ООД – София  „Индекс-6“ ООД – Пловдив  „Веломания“ ЕООД – София  „Подемкран“ АД – Габрово  „Химакс Фарма“ ЕООД – София  „Примекс“ ООД – Шумен  „Диана“ ООД – София  „Булвест“ ООД – София  „Медина Мед“ ООД – Стара Загора  „Найден Киров“ АД – Русе  „Панхим“ ООД – Стара Загора  „Илевън България“ ООД
 14. 14. www.elana.net/investment Ръководство: Съвет на директорите Камен Колчев е основател на групата ЕЛАНА, като професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на първото дружество за търговия на финансовите пазари. 27 години по-късно ЕЛАНА вече е група от компании на челни пазарни позиции в своите сектори. Камен Колчев е Главен изпълнителен директор и Председател на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Понастоящем той оглавява работни комитети по финансови пазари и енергетика в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), след като няколко години беше член на УС. Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) от основаването на асоциацията до 2008 г. Камен Колчев Председател на Съвета на директорите Кристина Цветанска Изпълнителен директор и член на СД Консултант със 18-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС, както и в международни донорски програми. Управлявани и разработвани проекти за български и международен бизнес по програми ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Конкурентоспособност, ПРСР, ОП Регионално развитие, ОП Околна среда, САПАРД, ФАР и международни програми. Подготвени анализи и предложения за подобряване на ПРСР и ОП Конкурентоспособност за БАКЕП и КРИБ. Завършила е специалност „Банково дело” в УНСС. Има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор. Кристина Цветанска е Председател на Управителния съвет на БАКЕП. Тя съще е член на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг.
 15. 15. www.elana.net/investment Ръководство: Съвет на директорите Ива Александрова е консултант с 14-годишен опит в разработване и управление на проекти по ОП Конкурентоспособност, ОП «Иновации и конкурентоспособност, ПРСР, ФАР, САПАРД, програми на USAID, на Холандското правителство и др. Завършила е „Международно банково дело и финансови услуги” в Университета в Рединг, Великобритания. Ива Александрова Член на Съвета на директорите Консултант с 18-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС. Разработени проекти по ПРСР, ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК), ОП Конкурентоспособност. Подготвени анализи и предложения за подобряване на ОПИК за БАКЕП и КРИБ. С експертиза за изготвяне на финансови анализи и оценки на български предприятия, програми за реструктуриране, сливания и придобивания. Подготвила финансовото структуриране на Фонд „Енергийна ефективност” и анализ за ползването на финансови инструменти в България към подготовката на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Магистър по специалност „Финанси” от УНСС. Ръководи комитет по европейски политики в КРИБ. Член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Теодора Овчарова Изпълнителен директор и член на СД
 16. 16. www.elana.net/investment ЕКИП Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт се състои от 13 висококвалифицирани експерта с богат опит в следните направления: - ОП Конкурентоспособност и ОП Иновации и конкурентоспособност; - Програма за развитие на селските райони; - ОП Развитие на човешките ресурси; - ОП Регионално развитие; - Финансови инструменти; - Други програми – Седма рамкова програма, CIP, USAID и др.
 17. 17. www.elana.net/investment Контакти ЕЛАНА Инвестмънт Софарма Бизнес Тауърс ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Кула Б, ет. 12 1756 София, България Тел.: +359 2 81 000 50 Факс: +359 2 95 815 23 E-mail: eufunds@elana.net Website: www.elana.net/investment

×