Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

TABELA OREVE GJITHE KLASAT.docx

  1. 35javë x 2orëjavë= 70 orë vjetore KLASA E 1 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 70 orë 28 orë 21 orë 14 orë 7 orë
  2. 35javë x 3orëjavë= 105 orë vjetore KLASA E 5 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 105 orë 42 orë 32 orë 21 orë 10 orë
  3. 35javë x 3orëjavë= 105 orë vjetore KLASA E 6 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 105 orë 42 orë 32 orë 21 orë 10 orë
  4. 35javë x 3orëjavë= 105 orë vjetore KLASA E 7 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 105 orë 42 orë 32 orë 21 orë 10 orë
  5. 35javë x 3orëjavë= 105 orë vjetore KLASA E 8 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 105 orë 42 orë 32 orë 21 orë 10 orë
  6. 35javë x 3orëjavë= 105 orë vjetore KLASA E 9 Formimi kulturor Formimi gjuhësor Projekt, Test dhe Aktivitet kulturor Totali Gramatika Funksionet gjuhësore 40% 30% 20% 10% 105 orë 42 orë 32 orë 21 orë 10 orë
Publicité