Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Elektrumlv (20)

Plus récents (20)

Publicité

ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai

 1. 1. PRIVĀTMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMA Inese Sīkle Energoefektivitātes programmu departamenta Privātmāju energoefektivitātes daļas vadītāja ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI
 2. 2. INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU KAS VAR SAŅEMT ATBALSTU KĀDAS IR ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS CIK LIELS IR ATBALSTS KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA
 3. 3. Normatīvais regulējums - Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumi Nr. 103. Privātmāju energoefektivitātes programmā paredzēts atbalsts divām aktivitātēm: 1.Energoefektivitātes paaugstināšanai 2.Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai Šobrīd saņemti 718 pieteikumi elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas aktivitātē. Šobrīd pieejamais finansējums ~ 425 000 EUR. PROGRAMMAS STATUSS
 4. 4. Ar atbalsta saņēmēju kopā dzīvo un tā apgādībā ir vismaz 1 bērns Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - 1 vai 2 dzīvokļu mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ATBALSTA SAŅĒMĒJS Atbalsta saņēmējam ir iestājusies grūtniecība Atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs vai vai +
 5. 5. VID izziņa par nodokļu atvieglojumiem par bērnu (iegūst VID EDS) bāriņtiesas lēmums par apgādībā esošu bērnu Bērna deklarētai dzīves vietas adresei ir jāsakrīt ar atbalsta saņēmēja deklarēto dzīves vietas adresi pieteikuma iesniegšanas brīdī Atbalsta saņēmēja deklarētai dzīves vietas adresei nav obligāti jāsakrīt ar dzīvojamās mājas adresi, kur tiks veikti atbalsta pasākumi ATBALSTA SAŅĒMĒJS vai
 6. 6. 1 dzīvokļa māja vai 2 dzīvokļu māja (dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas) Māja ir nodota ekspluatācijā Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība ATBALSTĀMĀ MĀJA
 7. 7. Ja māja pieder 2 vai vairāk īpašniekiem jāiesniedz pārējo kopīpašnieku piekrišana Māja ir nodota ekspluatācijā, ja par to ir veikts ieraksts Zemesgrāmatā. Svarīgs ir mājas pirmreizējās ekspluatācijas nodošanas fakts Ja mājā ir reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, bet uzņēmums neveic saimniecisko darbību konkrētajā mājā, var pieteikties dalībai programmai, norādot faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas vietu ATBALSTĀMĀ MĀJA
 8. 8. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA Mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 9. 9. IEKĀRTAS JAUDA (invertora iestatītā jauda) ATBALSTA APMĒRS līdz 0.99 kW 700 EUR no 1 līdz 1.99 kW 1 000 EUR no 2 līdz 2.99 kW 1 400 EUR no 3 līdz 3.99 kW 1 800 EUR no 4 līdz 4.99 kW 2 200 EUR no 5 līdz 5.99 kW 2 500 EUR no 6 līdz 6.99 kW 2 800 EUR no 7 līdz 7.99 kW 3 200 EUR no 8 līdz 8.99 kW 3 500 EUR no 9 līdz 9.99 kW 3 800 EUR no 10 līdz 11.1 kW 4 000 EUR Atbalsta apmērs ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAI Nosacījumi atbalsta saņemšanai Pēc iekārtas uzstādīšanas: • tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20 % apmērā • vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām • pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes ATBALSTS
 10. 10. Iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar ALTUM Atbalsta apmērs ir atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas (invertora iestatītā jauda) Saules paneļi var tikt uzstādīti uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai blakus esošas ēkas, ja šāds risinājums ir piemērotāks un efektīvāks Saražoto elektroenerģiju jāizmanto dzīvojamās mājās iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām Neto norēķinu sistēma ir īpašs norēķinu veids, paredzēts mājsaimniecībām, kas ražo elektrību savām vajadzībām. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, atbalsta saņēmējam nav jāsniedz ALTUM atskaites par saražoto elektroenerģiju Ja plāno palielināt esošās mikroģenerācijas sistēmas jaudu, tad atbalstu piešķirs par jaudas starpību. Lai saņemtu atbalstu jāveic kopējas sistēmas (saules paneļi + invertors) iegāde un uzstādīšana ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA
 11. 11. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI www.altum.lv Pakalpojumi Iedzīvotājiem Privātmāju energoefektivitāte Atbalsta veidi Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana 1. Personas apliecinoša dokumenta kopija; 2. Informācija par bērnu: - dzimšanas apliecības kopija, - izdruka no latvija.lv par atbalsta saņēmēja un bērna personas kodu un deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi (jāsakrīt ar personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi), - EDS izdruka, ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā; 3. Kopīpašnieku piekrišana (kopīpašuma gadījumā); 4. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu un plānotajām darbībām (tikai divu dzīvokļu māju gadījumā, ja māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos); 5. Dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu. 6. Dokumenti, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus: ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā, elektroietaišu fāžu skaitu; 7. Aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums Aprēķins ir iekļauts pieteikuma formā un tas nav jāpievieno atsevišķi; 8. Piedāvājums no iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms; 9. Informatīva atbilde no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam.
 12. 12. ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA Sagatavo dokumentus Iesniedz pieteikumu ALTUM (mans.altum.lv Noslēdz līgumu ar ALTUM par pasākumu īstenošanu (e- paraksts) Īsteno pasākumus Iesniedz ALTUM pieprasījumu atbalsta izmaksai mans.altum.lv Altum pēc 14 mēnešiem pārbauda, vai klients ir NETO sistēmas dalībnieks MAX 12 mēneši PROCESS Altum izmaksā atbalstu
 13. 13. www.altum.lv pme.programma@altum.lv

×