Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

week 1 komunikasyon 2.pptx

 1. WIKA
 2. 1. Ano ang wika? 2. Ano-ano ang kahalagahan ng wika sa buhay ng tao? 3. Ano kaya ang mangyayari kapag mawawala ang wikang binibigkas ng tao?
 3. Ayon kay Henry Gleason ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.
 4. Sa aklat nina Bernales et al. (2002), ang wika ay isang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal at di-berbal.
 5. Sa aklat nina Mangahis et al. (2005) binanggit na may mahalagang papel na ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.
 6. Ayon sa mga edukador na sina Pamela C. Constatino at Galileo S. Zafra (2000), “Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan o makapag-usap ang isang grupo ng mga tao.
 7. Ayon kay Hutch (1991) , ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng tao sa komunikasyon.
 8. Ipinahayag ni Otanes (1990) , na ang wika ay isang napakasalimuot na kasangkapan sa pakikipagtalastasan. At ang paglinang sa wika ay nakapokus sa kapakinabang na idudulot sa mag-aaral na matutunan ang wika upang makapaghanapbuhay, makapamuhay sa kanilang kapwa, at mapahalagahan nang lubusan ang kagandahang buhay sa kaniyang ginagalawan.
 9. KAHALAGAHAN NG WIKA
 10. Ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon.
 11. Mahalaga ang wika sa pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao.
 12. Wika ang tagapagbandila ng pagkakakilanlan ng isang bansa at ng mga mamamayan nito.
 13. Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman.
 14. Mahalaga ang wika bilang lingua franca o bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ang iba’t ibang grupo ng taong may kani-kaniyang wikang ginagamit.
 15. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagtalastasan at pakikipag- ugnayan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa.
 16. KALIKASAN NG WIKA
 17.  Ang wika ay masistemang balangkas.
 18.  Ang wika ay arbitraryo.
 19.  Ginagamit ang wika ng pangkat ng mga taong kabilang sa isang kultura.
 20.  Ang wika ay buhay o dinamiko.
 21.  Bawat wika ay natatangi o unique.
 22.  Kabuhol ng wika ang kultura.
 23. Mahigit 5,000 wika na sinasalita sa buong mundo.
 24. Di kukulangin sa 180 ang wikang sinasalita sa Pilipinas.
 25. Heterogenous- ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil maraming wikang umiiral dito at may diyalekto o varayti ang mga wikang ito.
 26. Homogenous- ang sitwasyong pangwika sa isang bansa kung iisa ang wikang sinasalita ng mga mamamayan dito.
 27. BILINGGUWALISMO MONOLINGGUWALISMO MULTILINGUWALISMO
 28. Bilingguwalismo - tumutukoy sa dalawang wika. - Bilang patakarang pang-edukasyon sa Pilipinas nangangahulugan ito ng paggamit ng Ingles at Filipino bilang wikang panturo.
 29. Monolingguwalismo - tumutukoy sa isang wika. - Iisang wika lamang ang ipinapatupad sa paraan ng pagtuturo o sa larangan ng edukasyon - Iisang wika ang ginagamit sa larangan ng negosyo. - At sa pakikipagtalastasan. - France, England, South Korea at Japan
 30. MULTILINGGUWALISMO - Mother tongue-based multilingual education o MTB-MLE. - Unang wika - wikang panturo mula kindergarten hanggang ikatlong baitang.
 31. Filipino at Ingles - Pagtuntong nila sa ikaapat na baitang pataas.
Publicité