Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

TÜKETİCİ ANALİZİ.pptx

 1. TÜKETİCİ ANALİZİ
 2. Tüketici analizi, pazar araştırması yapılırken tüketici üzerinde yapılan çalışmadır. En önemli şey, ihtiyaçlarınızın ne olduğunu ve hangi verilerin alakalı olduğunu bilmektir.
 3. TÜKETICI ANALIZI BIZE NASIL YARDIMCI OLUR? Tüketici analizi, şirketlerin stratejilerini tüketicilere göre tasarlamalarına yardımcı olur  Tüm pazarlama stratejileri tüketiciler etrafında dönerse, ihtiyaçları daha iyi karşılanır. Şirketin satışları artar ve bunun sonucunda şirketin büyümesi sağlanır.
 4. TÜKETİCİ ANALİZİNİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI TÜKETİCİLERİ TANIMLAYIN Tüketicilerin verileri, sosyal,ekonomi k ve psikolojik durumlarıdır. İHTİYAÇLARI BELİRLEYİN Şirket tarafından hizmet verilen kişilerin ihtiyacların balirlenmesi. anket.,gözlem vb. TÜKETİCİ PROFİLLERİ OLUŞTURUN Kişilik.değerler. inanç ve tutumlar.yaşam tarzı. motivasyon vb, PAZAR BÖLÜMLENDİRME Demografik, psikografik.coğrafi. davranışsal vb.
 5. 1. Coğrafik Bölümlendirme (İtalyan kullanıcı, Fransız kullanıcı gibi) 2. Demografik Bölümlendirme (Kadın ve erkek, genç ya da yaşlı gibi) 3. Psikografik Bölümlendirme (Cesur, atak, içe dönük, duygusal gibi) 4. Davranışsal Bölümlendirme ( web site, e-posta,sosyal medya etkileşimine dayalı)
 6. SWOT analizi; işletmenin, tekniğin, sürecin, durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir
 7. Strengths – Güçlü Yönler Weakness – Zayıf Yönler Oppurtunities – Fırsatlar Threats – Tehditler
 8. SWOT(FÜTZ) •Fırsat •Üstünlük •Tehlike •Zayıflık
 9. COCA COLA SWOT Analizi Örneği Dünyada en fazla tüketilen meşrubat olma unvanına sahip Amerikan Şirketi 1886 yılında kurulmuştur. Ülkemizde 1964 yılında ilk faaliyetine başlamıştır. Coca Cola bugün itibariyle ülkemizde 11 fabrikada üretim yapıyor. Coca Cola formülü günümüze kadar sır olarak kalmayı başarabilmiştir. Ülkemizdeki Coca Cola ürün portföyü; coca cola, fanta, sprite, schweppes, cappy, doğadan, fusetea, powerade, damla minera ve damla su marklarıdır.
 10. Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır.
 11. TÜKETİM SOMUT o Tüketilen ürünler  Yemek  İçmek  Giyinmek SOYUT  İhtiyaca yönelik talep edilen hizmetler • Sinema • Konser • Tiyatro
 12. Tüketimin gerçekleşmesi için gereken unsurlar •Tüketici,müşteri,hedef kitle •Ürün veya hizmet •Pazar •Pazarlama iletişimi unsurları
 13. TÜKETİCİ İsteklerini, ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamak amacıyla mal veya hizmetleri maddi değer karşılığı satın alan, yararlanan ya da kullanan son kişidir.
 14. Sektörlere göre Farklı tüketiciler •SEYİRCİ •İZLEYİCİ •OKUUCU •DİNLEYİCİ •SEÇMEN •YOLCU •HASTA •TURİST •ÖĞRENCİ •TARAFTAR •ÜYE •SİGORTALI •ABONE
 15. aynı kişi midir?
 16. MÜŞTERİ Bir markanın ürünleri veya hizmetleri için para ödeyen ve bunları satın alan kişilere “müşteri” denir.
 17. HEDEF KİTLE Kuruluşların yaptığı tüm faaliyetlerini yönlendirdiği ve bu faaliyetler sonucunda ulaşmak ya da elde etmek istediği topluluktur. Bu nedenle her türlü çalışma, hedef kitleye ulaşmak ve hedef kitleden istenen tepkiyi alabilmek için yapılır
 18. Örneğin, koşu ayakkabısı satıyorsanız, koşu dergilerindeki bir reklam hedef kitleniz için daha uygun olabilir
 19. Sosyal medyanın getirdiği en büyük yarar geri dönüşlerinin detaylı bir şekilde okunabilmesi ve hedef bir kitlenin belirlenebilmesidir. İşletmelerin sosyal medya platformlarında verdiği reklamlar sadece belirlenen kitlelere gösterilir ve bu da reklama daha az para harcayarak daha fazla getiri anlamına gelir
 20. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Tüketici davranışı tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için ürün satın alırken çevreden gelen uyaranlara karşı verdikleri tepkilerdir
 21. Tüketici davranışı Kişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetlerdir Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır Amaç, istek ve ihtiyaçları karşılamaktır
 22. Tüketicinin Satın alma Davranışı Tüketicilerin • Hangi ürünü ve/veya markayı • Nereden • Ne miktarda • Niçin • Nasıl • Ne zaman satın aldığı veya almadığının göstergesidir.
 23. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖZELLİKLERİ

Notes de l'éditeur

 1. h
Publicité