Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Geestelijke Verzorging‘Vertrouwd endichtbij mensen’drs. Erwin KampCoördinator Geestelijke VerzorgingVeteraneninstituut2 de...
Inleiding  - Voorstellen  - Doel presentatie  - Inhoud:  A. Geestelijke verzorging algemeen  B. Geestelijke verz...
Denominaties Diensten Geestelijke Verzorging  Welke levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd?  -  Protestantse;  -...
Bestaansrecht DGV  Artikel 6 van de Grondwet:   “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of   levensovertuiging, ind...
Specifieke inbedding in de Krijgsmacht  -  Scheiding tussen Kerk en Staat;  -  Geestelijk verzorgers hebben een zend...
Consequenties van staatsrechtelijke constructie  - Onderscheid in ambtelijk en ambtenaarlijk;  - Verdeling tussen inho...
Missie DGV   “De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij   aan het (geestelijk) welbevinden van militairen,   ove...
Producten en diensten  -  Aanwezigheid op de werkvloer (0-lijn);  -  Individuele begeleiding;  -  Groepswerk;  ...
Kengetallen DGV 2011  - Begroot bedrag circa 16,6 miljoen Euro  - Totaal aantal geestelijk verzorgers: 150  - Aantal...
Geestelijke verzorging en veteranen - Coördinator Geestelijke verzorging  (coördinatie aanvragen, ontwikkelen beleid, lid...
Trage vragen - Mijn man/vrouw, broer/zus, buurman/buurvrouw  gedraagt zich de laatste tijd vreemd. Wat kan ik  doen? - V...
Geestelijke verzorging en de toekomst Vijf belangrijke vraagstukken: 1. Gevolgen van bezuinigingen (verdelingsvraagstuk)? ...
Stellingen 1. Geestelijke verzorging is geen luxe maar een  noodzaak 2. Geestelijk verzorgers doen niet aan dossiervormi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentatie Diensten Geestelijke Verzorging

842 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentatie Diensten Geestelijke Verzorging

 1. 1. Geestelijke Verzorging‘Vertrouwd endichtbij mensen’drs. Erwin KampCoördinator Geestelijke VerzorgingVeteraneninstituut2 december 2011
 2. 2. Inleiding - Voorstellen - Doel presentatie - Inhoud: A. Geestelijke verzorging algemeen B. Geestelijke verzorging voor veteranen - Vier stellingen2 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 3. 3. Denominaties Diensten Geestelijke Verzorging Welke levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd? - Protestantse; - Rooms Katholieke; - Humanistische; - Joodse; - Hindoeïstische en - Islamitische - Iedere dienst heeft een eigen Zendende Instantie3 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 4. 4. Bestaansrecht DGV Artikel 6 van de Grondwet: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”4 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 5. 5. Specifieke inbedding in de Krijgsmacht - Scheiding tussen Kerk en Staat; - Geestelijk verzorgers hebben een zending; - Geestelijk verzorgers vervullen een ambt; - Geestelijk verzorgers bieden een vrijplaats; - Geestelijk verzorgers werken bij Defensie maar zijn niet van Defensie!5 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 6. 6. Consequenties van staatsrechtelijke constructie - Onderscheid in ambtelijk en ambtenaarlijk; - Verdeling tussen inhoud en bedrijfsvoering; - Geestelijk verzorgers hebben eigen beroeps- en gedragscode; - Burger status, geen militair; - Geestelijk verzorgers vallen niet onder militair straf- en tuchtrecht en - Geestelijk verzorgers zijn non-combattant6 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 7. 7. Missie DGV “De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront en aan de moraliteit van de Krijgsmacht als geheel.”7 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 8. 8. Producten en diensten - Aanwezigheid op de werkvloer (0-lijn); - Individuele begeleiding; - Groepswerk; - Vormingswerk op Huize Beukbergen - Bezinningsbijeenkomsten/kerkdiensten; - Bijdragen aan militaire ceremoniële plechtigheden; - Speciale bijeenkomsten bij bijzondere gebeurtenissen; - Signalering, Advies en Begeleiding; - Deelname aan SMT’s; - Levensbeschouwelijk kenniscentrum en - Periodieke publicaties8 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 9. 9. Kengetallen DGV 2011 - Begroot bedrag circa 16,6 miljoen Euro - Totaal aantal geestelijk verzorgers: 150 - Aantal uitgezonden geestelijk verzorgers: 10 - Geestelijk verzorgers voor veteranen: 3 - Netwerk geestelijk verzorgers b.d.: 30 - Gerealiseerde conferentiedagen: 16.500 - Aantal bezinningsdiensten/kerkdiensten: 200 - Aantal individuele begeleidingen: 1.4009 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 10. 10. Geestelijke verzorging en veteranen - Coördinator Geestelijke verzorging (coördinatie aanvragen, ontwikkelen beleid, lid MT Vi, herdenkingen, overleg met zorgpartners) - Drie geestelijk verzorgers in Noord, Midden en Zuid Nederland (individuele begeleiding, herdenkingen, publicaties) - Netwerk van circa 30 geestelijk verzorgers b.d. (op afroep beschikbaar)10 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 11. 11. Trage vragen - Mijn man/vrouw, broer/zus, buurman/buurvrouw gedraagt zich de laatste tijd vreemd. Wat kan ik doen? - Vond ik de deelname aan mijn missie zinvol? - Kijk ik na de missie anders tegen mijn relaties aan? - Hoe ga ik na de missie om met schuld en schaamte? - Op welke wijze pak ik mijn leven weer op na de uitzending? - Waar kan ik voor psychische hulp terecht? - Is mijn geloof in God door de uitzending nu sterker of juist zwakker geworden?11 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 12. 12. Geestelijke verzorging en de toekomst Vijf belangrijke vraagstukken: 1. Gevolgen van bezuinigingen (verdelingsvraagstuk)? 2. Hoe inhoud te geven aan de verhouding Kerk en Staat (juridisch/staatsrechtelijk vraagstuk)? 3. Hoe intern organiseren/reorganisatie implementeren (organisatie vraagstuk)? 4. Kwaliteitsontwikkeling en borging (ambtelijk en professioneel vraagstuk)? 5. Hoe een eigentijds producten en dienstpakket te ontwikkelen voor de (jonge) militair/veteraan?12 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011
 13. 13. Stellingen 1. Geestelijke verzorging is geen luxe maar een noodzaak 2. Geestelijk verzorgers doen niet aan dossiervorming wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt 3. Binnen het LZV is er ruimte voor de bijzondere staatrechtelijke positie van de DGV 4. Geestelijk verzorgers moeten het accent van hun werk voor veteranen leggen op de organisatie van de 0-lijn13 Commando DienstenCentra Diensten Geestelijke Verzorging 2 december 2011

×