Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN
URUTAN KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat ...
MAKSUD KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Kurt Lewin- melihat kajian tindakan sebagai poses klinikal, dinamik, dan koleberatif yang m...
Ciri-ciri Kajian Tindakan <ul><li>Kajian tindakan adalah fokus kepada: </li></ul><ul><ul><li>Perubahan: meningkatkan prak...
MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber...
SETTING THE STAGE: MRMBINA PERSEKITARAN KAJIAN YANG PRODUKTIF <ul><li>Dengan Kepala, Hati dan Tangan ( Head, Heart and Han...
REKABENTUK KAJIAN <ul><li>Bina Gambaran Penyelidik: Maklumbalas Pakar </li></ul><ul><li>Fokus Kajian </li></ul><ul><li>Ker...
Bina Gambaran Pengkaji: Maklumbalas Pakar <ul><li>Menggunakan kitaran kajian Look (observation)-Think (reflection)-Act (ac...
Bina Gambaran Pengkaji: Maklumbalas Pakar <ul><li>Look </li></ul><ul><ul><li>Berkaitan dengan membuat gambaran awal terha...
Fokus Kajian <ul><li>Fokus kajian adalah ke atas masalah kecil yang terlibat dan masalah yang mereka boleh selesaikan meng...
Fokus Kajian <ul><ul><li>Isu atau topik yang dikaji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenalpasti apakah isu ingin dikaji </li...
Kerangka Kajian <ul><ul><li>Masalah </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah masalah yang perlu disiasat? Apakah asas persoal...
Preliminary Literature Review <ul><li>Cresswell (2002) menyatakan bahawa kajian literatur untuk kajian kualitatif (kajian ...
Preliminary Literature Review <ul><li>Mencari Kajian Literatur </li></ul><ul><ul><li>Perlu mengenalpasti kajian yang relev...
Sampel Kajian <ul><li>Masa dan sumber yang terhad menjadikan agak mustahil untuk melibatkan semua populasi dalam kajian </...
ETIKA KAJIAN <ul><li>Keyakinan, Sensitiviti </li></ul><ul><li>Kebenaran </li></ul><ul><li>Informed Consent </li></ul>
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN <ul><li>Kredibiliti </li></ul><ul><li>Transferability </li></ul><ul><li>Dependability </li></...
MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber...
<ul><li>IINTERVIEW </li></ul><ul><li>PEMANTAUAN </li></ul><ul><li>ARTIFAK: DOKUMEN, REKOD, MATERIAL, PERALATAN (EQUIPMENT)...
INTERVIEW, PANDUAN PERBUALAN <ul><li>Interview membolehkan responden menerangkan dan menghuraikan isu yang dikaji berdasar...
MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber...
PENGENALAN <ul><li>Analisis data adalah proses menganalisis dan interprestasi data kajian </li></ul><ul><li>Berdasarkan mo...
ANALISIS DATA : PENGKATEGORIAN DAN PENGKODAN <ul><li>Tujuan dan Proses Kategori </li></ul><ul><li>Memeriksa Set Data </l...
Tujuan dan Proses dalam Pengkategorian <ul><li>Tujuan analisis bukan untuk mencari fakat, atau apa yang berlaku, tetapi me...
Memeriksa Set Data <ul><li>Stakeholder dalam kajian biasanya mempunyai sampel yang berbeza latar belakanag, pengalaman dll...
Data Terkumpul <ul><li>Proses untuk pisahkan aspek dan elemen dalam pengalaman dan perspektif, dan fokus pada kategori-ka...
Pengkategorian dan Pengkodan <ul><li>Memberi kod pada data </li></ul><ul><li>Cth. </li></ul>Makanan Buah Minuman Epal Mera...
Mengurus Sistem Kategori dan Koding Perspektif Pelajar Perspektif Guru Perspektif Pentadbir DATA TERKUMPUL KATEGORI Perhat...
PENAMBAHBAIKAN ANALISIS: MEMASUKKAN DATA BUKAN INTERVIEW <ul><li>Maklumat melalui pemantauan, kajian artifak, dan literatu...
PENAMBAHBAIKAN ANALISIS: MEMASUKKAN DATA BUKAN INTERVIEW INTERVIEW Pengalaman Aspek Utama Elemen-elemen PEMANTAUAN People ...
PROSES, HASIL KAJIAN, KOMUNIKASI. REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumbe...
MEMBUAT LAPORAN <ul><li>Tujuan dan Audien </li></ul><ul><li>Prespektif Peserta (Participant) </li></ul><ul><li>Pemeriksaan...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Upload

10 614 vues

Publié le

Publié dans : Business, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Upload

 1. 1. KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN
 2. 2. URUTAN KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat Etika Kesahan KUMPUL DATA DAPATKAN PENGALAMAN DAN PERSPEKTIF STAKEHOLDER Interview Pemerhatian Kajian Artifak Kajian Literatur ANALISIS DATA KENALPASTI ASPEK UTAMA PENGALAMAN Analisis Epiphani dan Pengalaman yang Jelas Koding dan Kategori Menambahbaik Analisis Membentuk Sistem Kategori KOMUNIKASI MENULIS LAPORAN Laporan, Biografi, Ethnographi PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN Pembentangan, Drama, Puisi, Nyanyian, Tarian, Seni, Video, Multimedia TINDAKAN MEMBINA PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Praktis secara kelas Perkembangan/ pembangunan Kurikulum Penilaian Keluarga dan Komuniti Perancangan Sekolah Kajian Asas Kajian Tindakan
 3. 3. MAKSUD KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Kurt Lewin- melihat kajian tindakan sebagai poses klinikal, dinamik, dan koleberatif yang menekankan kepada isu sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka. </li></ul><ul><li>Kemmis dan McTaggart mencadangkan kajian tindakan adalah bentuk pengumpulan, penyiasatan relektif-kendiri yang dijalankan dalam situasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan rasionaliti dan keadilan dalam sosial mereka batau dalam pendidikan, juga memahami praktis dan situasi dimana praktis ini dilaksanakan. </li></ul>
 4. 4. Ciri-ciri Kajian Tindakan <ul><li>Kajian tindakan adalah fokus kepada: </li></ul><ul><ul><li>Perubahan: meningkatkan praktis dan tingkahlaku dengan mengunah mereka </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksi: Pemikiran manusia, tindakbalas, teori tentang praktis sendiri, tingkahlaku dan situasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Inklusif: bermula dengan agenda dan perspektif kurang kuat, meluaskan kitaran termasuk pengaruh melalui masalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkongsi: manusia berkongsi perspektif mereka dengan orang lain. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kefahaman: mencapai tahap pemehaman kepada perbezaan prspektif dan pengalaman semua yang terlibat </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktis: menguji pemahaman yang telah diketahui menggunakan mereka sebagai asas untuk perubahan dalam praktis dan membuna praktis yang baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Komuniti: bekerja dalam komuniti untuk membangunkan komuniti penbelajaran. </li></ul></ul>
 5. 5. MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat Etika Kesahan KUMPUL DATA DAPATKAN PENGALAMAN DAN PERSPEKTIF STAKEHOLDER Interview Pemerhatian Kajian Artifak Kajian Literatur ANALISIS DATA KENALPASTI ASPEK UTAMA PENGALAMAN Analisis Epiphani dan Pengalaman yang Jelas Koding dan Kategori Menambahbaik Analisis Membentuk Sistem Kategori KOMUNIKASI MENULIS LAPORAN Laporan, Biografi, Ethnographi PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN Pembentangan, Drama, Puisi, Nyanyian, Tarian, Seni, Video, Multimedia TINDAKAN MEMBINA PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Praktis secara kelas Perkembangan/ pembangunan Kurikulum Penilaian Keluarga dan Komuniti Perancangan Sekolah
 6. 6. SETTING THE STAGE: MRMBINA PERSEKITARAN KAJIAN YANG PRODUKTIF <ul><li>Dengan Kepala, Hati dan Tangan ( Head, Heart and Hand ):Dimensi Manusia dalam Kajian Tindakan </li></ul><ul><li>Prinsip Bekerja dalam Kajian Tindakan </li></ul><ul><li>Index of Engagement: Exitement, Interest, Apathy and Resistance. </li></ul>
 7. 7. REKABENTUK KAJIAN <ul><li>Bina Gambaran Penyelidik: Maklumbalas Pakar </li></ul><ul><li>Fokus Kajian </li></ul><ul><li>Kerangka Kajian: Delimiting the Scope of the Inquiry </li></ul><ul><li>Preliminary Literature Review </li></ul><ul><li>Pemilihan Calon Sampel </li></ul><ul><li>Sumber Maklumat (Pengumpulan Data) </li></ul><ul><li>Analisis Data </li></ul>
 8. 8. Bina Gambaran Pengkaji: Maklumbalas Pakar <ul><li>Menggunakan kitaran kajian Look (observation)-Think (reflection)-Act (action) </li></ul><ul><li>Merupakan kaedah kajian yang sistematik dan rekabentuk konseptual </li></ul><ul><ul><li>Yang membolehkan guru mengenalpasti masalah (sukar dan berterusan) dalam kelas </li></ul></ul>
 9. 9. Bina Gambaran Pengkaji: Maklumbalas Pakar <ul><li>Look </li></ul><ul><ul><li>Berkaitan dengan membuat gambaran awal terhadap situasi yang membolehkan pengkaji menghuraikan siapa yang terlibat, apa yang berlaku, bagaimana, dimana, dan bila peristiwa atau aktiviti berlaku. </li></ul></ul><ul><li>Think </li></ul><ul><ul><li>Memerlukan pengkaji membuat maklumbalas kepada gambaran tersebut. Prlu analisis awal pada situasi yang membolehkan pengkaji memahami dengan jelas apa yang berlaku, bagaimana ia berlku, dan stakeholder tang terlibat. </li></ul></ul><ul><li>Act </li></ul><ul><ul><li>Mengenalpasti tingkahlaku daripada refleksi. Memerkulan perancangan untuk langkah seterusnya dan melaksanakan aktiviti yang sesuai. Penilaian kadang-kanag memerlukan proses ini (look-think-act) yang lain. </li></ul></ul>
 10. 10. Fokus Kajian <ul><li>Fokus kajian adalah ke atas masalah kecil yang terlibat dan masalah yang mereka boleh selesaikan menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi melalui latihan atau di sekolah. </li></ul><ul><li>Fokus: </li></ul><ul><ul><li>Isu atau topik yang dikaji </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalah kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoalan kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektif kajian </li></ul></ul>
 11. 11. Fokus Kajian <ul><ul><li>Isu atau topik yang dikaji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenalpasti apakah isu ingin dikaji </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Masalah kajian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenalpasti masalah kajian </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Persoalan kajian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menentukan persoalan kajian berdasarkan pernyataan masalah. Bertanyakan kesan….”apa yang sedang berlaku?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Objektif kajian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huraikan secara ringkas pencapaian yang diinginkan dengan mengkaji persoalan. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Kerangka Kajian <ul><ul><li>Masalah </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah masalah yang perlu disiasat? Apakah asas persoalan kajian? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participant </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siapakah Stakeholder? Siapakah yang terlibat dengan kajian? Pelajar? Guru? Pentadbir? Dll? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tempat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dimana kajian dilakukan? Seting kajian? Dalam Kelas? Sekolah? Pejabat? Rumah? Lain-lain lokasi? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Masa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bila kajian dilakukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Skop </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apakah skop yang ingin dikaji? </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Preliminary Literature Review <ul><li>Cresswell (2002) menyatakan bahawa kajian literatur untuk kajian kualitatif (kajian tindakan) dalah berbeza dengan kajian kuantitatif. </li></ul><ul><li>Kajian kuantitatif-memerlukan kajian literatur untuk memulakan kajian tersebut </li></ul><ul><li>Kajian Kualitatif- hanya menggunakan kajian literatur dalam keadaan yang minimum sahaja. </li></ul>
 14. 14. Preliminary Literature Review <ul><li>Mencari Kajian Literatur </li></ul><ul><ul><li>Perlu mengenalpasti kajian yang relevan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan kaedah pencarian enjin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis-jenis sumber </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sumber utama- menyediakan laporan secara terus dari carian asal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sumber kedua- laporan atau ringkasan dari sumber utama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Literatur profesional- berdasarkan kepada perspektif dan pengalaman profesional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laporan institusi- daripada kerajaan atau institusi yang diiktiraf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Literatur praktikal- praktis dari profesional </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Sampel Kajian <ul><li>Masa dan sumber yang terhad menjadikan agak mustahil untuk melibatkan semua populasi dalam kajian </li></ul><ul><li>Menggunakan kaedah persempelan bertujuan ( perposive sampling ) </li></ul><ul><li>Cress mencadangkan tujuan persempelan adalah: </li></ul><ul><ul><li>Manusia yang mewakili populasi dalam konteks sosial yang ingin dikaji </li></ul></ul><ul><ul><li>Selalunya sukar untuk dapatkan sampel (dalam kes yang ekstrim) </li></ul></ul><ul><ul><li>Manusia yang terlibat dalam kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Manusia yang mempunyai pengetahuan umum dalam isu yang dikaji. </li></ul></ul>
 16. 16. ETIKA KAJIAN <ul><li>Keyakinan, Sensitiviti </li></ul><ul><li>Kebenaran </li></ul><ul><li>Informed Consent </li></ul>
 17. 17. KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN <ul><li>Kredibiliti </li></ul><ul><li>Transferability </li></ul><ul><li>Dependability </li></ul><ul><li>Confirmability </li></ul><ul><li>Validity and Participation </li></ul><ul><li>Validity and Utility </li></ul>
 18. 18. MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat Etika Kesahan PENGUMPULAN DATA DAPATKAN PENGALAMAN DAN PERSPEKTIF STAKEHOLDER Interview Pemerhatian Kajian Artifak Kajian Literatur ANALISIS DATA KENALPASTI ASPEK UTAMA PENGALAMAN Analisis Epiphani dan Pengalaman yang Jelas Koding dan Kategori Menambahbaik Analisis Membentuk Sistem Kategori KOMUNIKASI MENULIS LAPORAN Laporan, Biografi, Ethnographi PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN Pembentangan, Drama, Puisi, Nyanyian, Tarian, Seni, Video, Multimedia TINDAKAN MEMBINA PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Praktis secara kelas Perkembangan/ pembangunan Kurikulum Penilaian Keluarga dan Komuniti Perancangan Sekolah
 19. 19. <ul><li>IINTERVIEW </li></ul><ul><li>PEMANTAUAN </li></ul><ul><li>ARTIFAK: DOKUMEN, REKOD, MATERIAL, PERALATAN (EQUIPMENT) </li></ul><ul><li>SURVEY </li></ul><ul><li>STATISTIK DAN DATA BERNOMBOR </li></ul><ul><li>LITERATUR </li></ul>
 20. 20. INTERVIEW, PANDUAN PERBUALAN <ul><li>Interview membolehkan responden menerangkan dan menghuraikan isu yang dikaji berdasarkan pengetahuan mereka. </li></ul><ul><li>Interview adalah cara terbaik untuk dapatkan maklumat dalam keadaan selesa dan menyenangkan </li></ul><ul><li>Proses Interview </li></ul><ul><ul><li>Permulaan Interview-Bina hubungan berasaskan kepercayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknik Soalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan Maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekerjasama dengan Kanak-kanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan Kumpulan fokus untuk kumpul data </li></ul></ul>
 21. 21. MODEL REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat Etika Kesahan PENGUMPULAN DATA DAPATKAN PENGALAMAN DAN PERSPEKTIF STAKEHOLDER Interview Pemerhatian Kajian Artifak Kajian Literatur ANALISIS DATA KENALPASTI ASPEK UTAMA PENGALAMAN Analisis Epiphani dan Pengalaman yang Jelas Koding dan Kategori Menambahbaik Analisis Membentuk Sistem Kategori KOMUNIKASI MENULIS LAPORAN Laporan, Biografi, Ethnographi PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN Pembentangan, Drama, Puisi, Nyanyian, Tarian, Seni, Video, Multimedia TINDAKAN MEMBINA PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Praktis secara kelas Perkembangan/ pembangunan Kurikulum Penilaian Keluarga dan Komuniti Perancangan Sekolah
 22. 22. PENGENALAN <ul><li>Analisis data adalah proses menganalisis dan interprestasi data kajian </li></ul><ul><li>Berdasarkan model kajian tindakan Look-Think-Act, komponen Think memerlukan pengkaji bertindakbalas ke atas maklumat yang dikumpulkan, dan mengubah data yang besar kepada data-data yang kecil dan mudah difahami. </li></ul><ul><li>Data digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul </li></ul>
 23. 23. ANALISIS DATA : PENGKATEGORIAN DAN PENGKODAN <ul><li>Tujuan dan Proses Kategori </li></ul><ul><li>Memeriksa Set Data </li></ul><ul><li>Unit Data Terkumpul </li></ul><ul><li>Kategori dan Kod </li></ul><ul><li>Mengurus Sistem </li></ul>
 24. 24. Tujuan dan Proses dalam Pengkategorian <ul><li>Tujuan analisis bukan untuk mencari fakat, atau apa yang berlaku, tetapi menapis atau menjelaskan data yang membolehkan pengkaji interpretasi data menumpukan pada bahan2 yang dikumpulkan </li></ul><ul><li>Proses adalah melalui interview dan/atau fokus group data dan bahagikannya kepada unit2 tertentu.( units of meaning ) </li></ul>
 25. 25. Memeriksa Set Data <ul><li>Stakeholder dalam kajian biasanya mempunyai sampel yang berbeza latar belakanag, pengalaman dll. </li></ul><ul><li>Kebiasaannya perbezaan perspektif dan pengalaman ini jelas kelihatan dalam setiap kajian, tapi, perlu diingat bahawa perlu andaikan tiada perbezaan yang ketara. </li></ul>
 26. 26. Data Terkumpul <ul><li>Proses untuk pisahkan aspek dan elemen dalam pengalaman dan perspektif, dan fokus pada kategori-kategori tertentu tentang isu-isu berkaitan. </li></ul><ul><li>Dibahagikan kepada unit of meaning </li></ul><ul><li>Unit of meaning boleh dalam bentuk frasa, bahagian, ayat. </li></ul><ul><li>Boleh gunakan pelbagai kaedah. Sesetengai pengkaji menggunakan kertas berlainan, highligther dll untuk mengasingkan data. </li></ul><ul><li>Juga boleh gunakan program komputer </li></ul>
 27. 27. Pengkategorian dan Pengkodan <ul><li>Memberi kod pada data </li></ul><ul><li>Cth. </li></ul>Makanan Buah Minuman Epal Merah Hijau Hitam
 28. 28. Mengurus Sistem Kategori dan Koding Perspektif Pelajar Perspektif Guru Perspektif Pentadbir DATA TERKUMPUL KATEGORI Perhatian dari guru Pencapaian Pelajar Keperluan dan Sumber Peningkatan Gred Penelitian kurikulum Nilai dan Tingkahlaku Pencapaian Pelajar Hubungan Pelajar-Guru Sumber dan Bahan Unit Data Contoh: Evolusi Sistem dalam Sekolah
 29. 29. PENAMBAHBAIKAN ANALISIS: MEMASUKKAN DATA BUKAN INTERVIEW <ul><li>Maklumat melalui pemantauan, kajian artifak, dan literatur boleh digunakan sebagai pelengkap kepada kategori item pada analisis data yang awal. </li></ul><ul><li>Bila data interview dianalisis, pengkaji perlu melihat lain-lain maklumat yang ada, terutamanya fokus pada maklumat yang releven untuk mengenalpasti isu, aspek utama, atau elemen. </li></ul><ul><li>Penting (terutama bila responden kanak-kanak) kerana </li></ul>
 30. 30. PENAMBAHBAIKAN ANALISIS: MEMASUKKAN DATA BUKAN INTERVIEW INTERVIEW Pengalaman Aspek Utama Elemen-elemen PEMANTAUAN People Peristiwa Aktiviti ARTIFAK Dokumen Rekod Material LITERATUR Akedemik Profesional ANALISIS AWAL ANALISIS ULANGAN
 31. 31. PROSES, HASIL KAJIAN, KOMUNIKASI. REKEBENTUK KAJIAN MEMULAKAN KAJIAN Setting Stage Fokus dan Rangka Kajian Literatur Sumber Maklumat Etika Kesahan PENGUMPULAN DATA DAPATKAN PENGALAMAN DAN PERSPEKTIF STAKEHOLDER Interview Pemerhatian Kajian Artifak Kajian Literatur KOMUNIKASI MENULIS LAPORAN Laporan, Biografi, Ethnographi PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN Pembentangan, Drama, Puisi, Nyanyian, Tarian, Seni, Video, Multimedia ANALISIS DATA KENALPASTI ASPEK UTAMA PENGALAMAN Analisis Epiphani dan Pengalaman yang Jelas Koding dan Kategori Menambahbaik Analisis Membentuk Sistem Kategori TINDAKAN MEMBINA PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Praktis secara kelas Perkembangan/ pembangunan Kurikulum Penilaian Keluarga dan Komuniti Perancangan Sekolah
 32. 32. MEMBUAT LAPORAN <ul><li>Tujuan dan Audien </li></ul><ul><li>Prespektif Peserta (Participant) </li></ul><ul><li>Pemeriksaan Data </li></ul><ul><li>Mengenalpasti Emelen dan Aspek yang Signifikan berdasarkan Pengalaman </li></ul><ul><li>Membina Rangka Kajian </li></ul><ul><li>Menulis Laporan </li></ul><ul><li>Periksa dan Edit semula </li></ul><ul><li>Pemeriksaan oleh Pemeriksa </li></ul><ul><li>Format Laporan </li></ul>

×