Ce diaporama a bien été signalé.

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Pdsalavert

 1. 1. Tallers per a Serveis Educatius El què i el perquè dels objectius d’aprenentatge Roser Salavert, Ed.D. Juliol 2011
 2. 2.
 3. 3. Si l’objectiu és que el rendiment escolar de cada alumne arribi al nivell de les competències, cal planificar des del punt de vista dels resultats esperats, i ensenyar tenint present les habilitats i les necessitats d’aquest alumne . Planificació: resultats explícits i segons habilitats de l’alumne. Docent Currículum, continguts
 4. 4. Docent Alumnes* Normalment, però, la planificació es fa des de la perspectiva del docent, currículum. * La lliçó, la unitat, està pensada per al grup classe, i no per als alumnes individualment
 5. 5. EXEMPLE A: “On l’infern es gela. Les Illes Aleutianes” 1r /2n d’ESO
 6. 6. Continuació. Si us plau, seguiu la lliçó damunt el document imprès
 7. 7. <ul><li>De quina manera podem reorientar una bona lliçó des de la perspectiva de l’alumne? </li></ul>Planificació: resultats explícits i segons habilitats de l’alumne. Docent Currículum, continguts
 8. 8. Al final d’aquesta unitat, els alumnes demostraran: 1. El seu coneixement del medi físic de les illes. 2. Saber cercar informació, prendre’n nota amb citacions, i compartir-la. 3. [ESTRATÈGIES DE LECTURA: QUINES?] 4. [TREBALL EN GRUP: COM? ] EXEMPLE A: ‘On l’infern es gela. Les Illes Aleutianes’ – 1r /2n d’ESO Reorientació des de la Perspectiva d’Aprenentatge (alumne)
 9. 9. <ul><li>Els alumnes demostraran: </li></ul><ul><li>1. El seu coneixement del medi físic de les illes: </li></ul><ul><li>Avaluació de grup: Contesten tres preguntes que han formulat els membres d’un altre grup. </li></ul><ul><li>Avaluació individual: Trien una de les preguntes i la contesten per escrit. Individualment reflexionen sobre el que han après. Me’l lliuren a mi. </li></ul><ul><li>2. […] </li></ul><ul><li>3. […] </li></ul>SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIÓ Reorientació Perspectiva d’Aprenentatge
 10. 10. <ul><li>Activitat: </li></ul><ul><li>En grups de quatre, els alumnes treballaran un qüestionari sobre les idees més importants de l’article. Cada grup afegirà preguntes o les modificarà d’acord al seu propi criteri. Després els grups es faran intercanvi de preguntes. Les faran servir per a una avaluació de grup. </li></ul><ul><li>2. […] </li></ul><ul><li>3. […] </li></ul>TERCER PAS: ESTRATÈGIES, ACTIVITATS Reorientació Perspectiva d’Aprenentatge
 11. 11. EXEMPLE B: “DUES CARTES D’AMOR SENSE SEGELL ”. LLENGUA I LITERATURA CATALANES. 3r ESO. EDITORIAL BARCANOVA Aquesta lectura ve acompanyada d’uns objectius didàctics que semblen alineats a les competències de comunicació corresponents al grau. D’altra banda, una vegada hem analitzat les activitats que acompanyen la lectura, ens podrem adonar que aquestes activitats no es corresponen als objectius didàctics. Per això, si volem determinar què és el que volem que aprenguin els alumnes amb aquesta lectura hem de triar: crear noves activitats a partir de reorientar i concretar els objectius didàctics com a objectius d’aprenentatge, o bé formular objectius d’aprenentatge a partir de les activitats; d’aquesta manera podrem ‘aprofitar-les’. També ens caldrà determinar quin tipus d’avaluació farem servir. Si us plau, seguiu la lliçó damunt el document imprès
 12. 12. Al final de la lectura, els alumnes: 1. Sabran explicar què és un argument, 2. […] 3. […] 4. […] “ DUES CARTES D’AMOR SENSE SEGELL ”. LLENGUA I LITERATURA CATALANES. 3r ESO. EDITORIAL BARCANOVA Reorientació des de la Perspectiva d’Aprenentatge (alumne)
 13. 13. <ul><li>Els alumnes: </li></ul><ul><li>1. Demostraran què és un argument explicant l’argument de la lectura al company que tenen al costat a classe. Acompanyaran l’explicació identificant en quina o en quines línies del text els donen aquesta informació. </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>2. […] </li></ul><ul><li>3. […] </li></ul>SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIO Reorientació Perspectiva d’Aprenentatge “ DUES CARTES D’AMOR SENSE SEGELL ”. LLENGUA I LITERATURA CATALANES. 3r ESO. EDITORIAL BARCANOVA
 14. 14. <ul><li>Activitat: </li></ul><ul><li>Relacionar el títol i l’argument (activitat tal com la descriu el llibre de text) </li></ul><ul><li>2. […] </li></ul><ul><li>3. […] </li></ul>TERCER PAS: ESTRATÈGIES, ACTIVITATS Reorientació Perspectiva d’Aprenentatge “ DUES CARTES D’AMOR SENSE SEGELL ”. LLENGUA I LITERATURA CATALANES. 3r ESO. EDITORIAL BARCANOVA
 15. 15. Objectius per a la sessió d’avui <ul><li>Compartir coneixements sobre la comprensió lectora, estratègies i els hàbits del bon lector </li></ul><ul><li>Avaluar bones pràctiques i modificar-les, si cal, per assegurar un enfocament clar en l’aprenentatge </li></ul><ul><li>Desenvolupar un llenguatge comú </li></ul><ul><li>Donar suport als centres a partir d’aquest llenguatge i missatges comuns </li></ul>
 16. 16. Estructura de l’activitat:Protocol <ul><li>PASSOS DEL PROTOCOL: </li></ul><ul><li>Dinamitzador (D) guia l’activitat </li></ul><ul><li>Voluntari regula l’estona que es dedica a cada pas </li></ul><ul><li>Els membres del grup es presenten </li></ul><ul><li>‘ D’ explica la plantilla i l’activitat (diapositives 17-21) que es farà en parelles (3-5 minuts) </li></ul><ul><li>Lectura silenciosa de la bona pràctica (8-10 minuts) </li></ul><ul><li>Treball en parelles (10 minuts) </li></ul><ul><li>Cada parella comparteix els seu objectiu d’aprenentatge, avaluació i activitat/estratègia (3 minuts per parella) </li></ul><ul><li>‘ D’ identifica el membre que escriurà en el bloc un resum de 3-4 ratlles sobre el consens que ha arribat el grup </li></ul><ul><li>El grup es prepara per participar en la discussió general </li></ul>
 17. 18. EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMA’ La Comprensió Lectora a l’Àrea de Socials Aquesta pràctica és rica amb continguts i estratègies o tècniques que ajudaran en la comprensió del text i també en l’adquisició de coneixements. L’activitat inclou objectis didàctics –o d’aprenentatge per l’àrea de llengua I per l’àrea de socials. Si us plau, seguiu la lliçó damunt el document imprès
 18. 19. <ul><li>De quina manera explicarem als alumnes els objectius didàctics? Com podem reescriure’ls amb un llenguatge que sigui entenedor per als alumnes? </li></ul>EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ’ Reorientació des de la Perspectiva d’Aprenentatge (alumne)
 19. 20. SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIÓ Re-orientció Perspectiva d’Aprenentatge EXEMPLE C: ‘ L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ’ <ul><li>Triem un dels objectius: </li></ul><ul><li>Quina evidència demostrarà que han assolit aquest objectiu a partir de l’avaluació? </li></ul><ul><li>On trobem aquesta avaluació a l’activitat? És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? </li></ul>
 20. 21. TERCER PAS: ESTRATÈGIES, ACTIVITATS Reorientció Perspectiva d’Aprenentatge Activitat/Estratègies: -Quina podem portar a terme per assolir l'objectiu que ens hem marcat? - Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ’
 21. 22. Discussió General
 22. 23. Recursos
 23. 24. Recursos: Fitxa de lectura diària Nivell Classe/Casa Autònom/Company Títol & Autor Estratègia de comprensió lectora # de pàgines Minuts Inicials del pare/mare
 24. 25. Recursos: Bones pràctiques a l’aula <ul><li>Reflexió </li></ul><ul><li>Què he après avui? </li></ul><ul><li>Com ho he fet per aprendre? </li></ul><ul><li>Quins dubtes em queden? </li></ul>
 25. 26. Recursos: Reflexió sobre el que he après Habilitat: Competència Comunicació ..Completa el qüestionari.. .. Puntua’t de 1 a 5 <ul><li>H e examinat el text amb compte, des de diferents punts de vista </li></ul><ul><li>He comprovat la fiabilitat i credibilitat de les fonts </li></ul><ul><li>He expressat la meva opinió </li></ul><ul><li>He escoltat el que deien els altres amb atenció </li></ul><ul><li>He fet preguntes I he contestat les preguntes que m’han fet a mi </li></ul><ul><li>He desenvolupat empatia imaginant les situacions des d’altres punts de vista </li></ul><ul><li>He variat el meu llenguatge depenent del propòsit </li></ul><ul><li>M’he expressat de formes diferents </li></ul>Si t’has posa’t una nota alta en alguna de les preguntes, explica el perquè
 26. 27. <ul><li>Perfil d’un bon deure : </li></ul><ul><li>Les expectatives del que els alumnes han d’assolir/fer/completar són clares </li></ul><ul><li>El criteri d’avaluació –o d’autoavaluació – és específic </li></ul><ul><li>El llenguatge és clar i concret </li></ul><ul><li>Si és possible, se’n dóna còpia a cada alumne </li></ul><ul><li>Perfil d’una bona activitat /lliçó/unitat: </li></ul><ul><li>Els alumnes saben: </li></ul><ul><li>el que han d'aprendre </li></ul><ul><li>com ho aprendran (estratègies) </li></ul><ul><li>com demostraran el que han après </li></ul><ul><li>com s’avaluarà la qualitat del seu aprenentatge </li></ul>
 27. 28. Avaluació formativa/formadora L'avaluació formadora és el procés de retroalimentació que fan servir els mestres i professors a classe per ajustar el que estan fent segons les necessitats dels alumnes i així millorar el seu aprenentatge. Quan l’avaluació formativa és feta pel mateix alumne, sovint n’hi diem autoavaluació o auto-regulació. New York State Education Department
 28. 29. Avaluació formadora <ul><li>‘ rúbrica’ – </li></ul><ul><li>llista verificació </li></ul><ul><li>‘ retorn’ – ‘post-it’ </li></ul><ul><li>anotacions </li></ul><ul><li>apunts d’una conferència individual </li></ul><ul><li>observacions informals </li></ul><ul><li>transcripció d’una conversa </li></ul>Com podem utilitzar aquests formats en l'avaluació formadora?
 29. 30. Referències <ul><li>Pla de Lectura de Centre (PLEC) - Departament d’Ensenyament (2010) </li></ul><ul><li>Pisa 2009 at a Glance - OECD (2010) </li></ul><ul><li>The Art of Teaching Reading – Lucy M. Calkins - Pearson Education (2001) </li></ul><ul><li>Reading and Writing with Understanding – S. Hampton & L. Resnick - IRA (2009) </li></ul><ul><li>Instructional Rounds in Education – Richard F. Elmore et al. (2009) </li></ul><ul><li>Motion Leadership – Michael Fullan - Corwin Press (2010) </li></ul><ul><li>The Power of Protocols – by Joseph McDonald et al.- Teachers College Press (2007) </li></ul><ul><li>Reading Next- A Vision for Action and Research in Middle and High School Literacy – Carnegie Corporation of New York (2004) </li></ul><ul><li>Reading in the Disciplines – The Challenges of Adolescent Literacy - Carnegie Corporation of New York (2010) </li></ul><ul><li>Time to Act- An Agenda for Advancing Adolescent Literacy for College and Career Success – Carnegie Corporation of New York (2010) </li></ul>
 30. 31. … A partir del suport del treball a l’aula i de les iniciatives dels centres, assolirem la millora del rendiment de tots els alumnes, i reduirem el fracàs.
 31. 32. Membres de la Comissió Impuls de la Lectura Departament d’Ensenyament

×