Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc (20)

Plus récents (20)

Publicité

DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc

  1. 1. GRADES 1 to 12 Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo Paaralan: LEONOR M. BAUTISTA NHS Baitang/Antas: GRADO 10 Markahan: Ikalawa Petsa: Enero 2-6,2023 Guro: ESTER R. NOTARTE Asignatura: FILIPINO Linggo: Ika- sampu Oras: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng mga bansang kanluranin B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay nakapaglalathala ng sariling akda sa hatirang pangmadla (social media) C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan Holiday Palabaybayin na nagsisimula sa titik “G” Naitatala ang mga salitang magkakatulad at magkakaugnay sa kahulugan F10PT-IIe-73 Naitatala ang mga salitang magkakatulad at magkakaugnay sa kahulugan F10PT-IIe-73 II. NILALAMAN Ang Nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Mga salitang nagsisimula sa titik “G:” Paggamit ng Pahayag ng Pagsang-ayon at Pagtutol sa Pagbibigay puna o Panunuring Pampanitikan Paggamit ng Pahayag ng Pagsang-ayon at Pagtutol sa Pagbibigay puna o Panunuring Pampanitikan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro . 2. Kagamitang Pang- Mag-aaral 3. Teksbuk UP Diksiyunaryong Filipino Panitikang Pandaigdig p.154-157 Panitikang Pandaigdig p.154-157 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo bidyu klips laptop, LED TV, speaker laptop, LED TV, speaker laptop, LED TV laptop, LED TV laptop, LED TV III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Pagtuklas Paglinang Pagninilay at Pag-unawa Paglipat A. Balik-aral sa
  2. 2. Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin Gawain I: Ang aking kaalaman,hanggang saan? Gawain I: Ang aking kaalaman,hanggang saan? D. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-araw na Buhay Kinakailangan ba nating malaman ang baybay ng bawat salita? Pagpapabasa sa “Isang Suring Pelikula”Harry Potter and Sorcerer’s Stone Pagpapabasa sa “Isang Suring Pelikula”Harry Potter and Sorcerer’s Stone E. Paglalahat ng Aralin Ano ang pagkakaiba ng pelikula at nobela? Ano ang pagkakaiba ng pelikula at nobela? F. Pagtataya ng Aralin Mga salitang nagsisimula sa titik “G”. Sagutan sa iyong kuwaderno ang Gawain III Sagutan sa iyong kuwaderno ang Gawain III G. Karagdagang Gawain para sa Takdang- Aralin at Remediation IV. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo.
  3. 3. napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pa gsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor?
  4. 4. Inihanda ni: ESTER R. NOTARTE Guro I Natunghayan ni: RONALD R. BUNDOC Punong Guro II G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?

×