Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dupljari

14 691 vues

Publié le

Dupljari

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Dupljari

 1. 1. DUPLJARI -žarnjaci- Hidre Korali Morske sase Meduze Damnjanović Ivana
 2. 2. Hidra
 3. 3. Koral
 4. 4. Morska sasa
 5. 5. Meduza
 6. 6. Opšte osobine Vodeni organizmi Pretežno morski, ređe slatkovodni Mogu biti sesilni, ili slobodno plivati Žive pojedinačno, ili u koloniji
 7. 7. Različitih veličina i boja Neke vrste hidri dostižu veličinu od svega 1-1,5 cm, dok prečnik nekih meduza iznosi 2-3 m Hidra
 8. 8. Cyanea-capillata
 9. 9. 1 0 1 5 1 5
 10. 10. Boja tela Crvena, oranž, plava, ljubičasta, crno- ljubičasta, crna, zelena, žuta... Neke od njih mogu da menjaju boju Mnoge meduze su sasvim prozračne Određene vrste mogu da odaju svetlost
 11. 11. Danas je opisano oko 9000 vrsta
 12. 12. Dobili su naziv po prostranoj centralnoj duplji Uloga: varenje hrane, transport produkata varenja i nepotrebnih produkata Centralna duplja
 13. 13. Poseduju tkiva Sistem organa: nervni sistem Kroz telo dupljara se može povući jedna osa, i svaka ravan provučena kroz tu osu deli telo na dve jednake polovine
 14. 14. Zračna simetrija Organi dupljara su raspoređeni oko uzdužne ose u vidu zraka Omogućava sesilnim vrstama da lakše dođu do plena (ručice su kao zraci raspoređene oko usnog otvora) Usni otvor Ručice
 15. 15. RAZMNOŽAVANJE BESPOLNO PUPLJENJEM POLNO
 16. 16. Smena polne i bespolne generacije
 17. 17. Dva oblika: polip (sesilni oblik) meduza (pokretni oblik)
 18. 18. Hidre Sesilni organizmi Najčešće žive u barama Pipci (ručice) Usni otvor Stopalo Centralna duplja
 19. 19. Građa tela: Dva sloja ćelija između kojih je pihtijasta masa-mezogleja Unutrašnji sloj Pihtijasta masa Spoljašnji sloj
 20. 20. Spoljašnji sloj Kožno-mišićne ćelije; omogućavaju pokrete tela Žarne ćelije služe za napad i odbranu; najbrojnije su na pipcima Mehur ispunjen otrovnom tečnošću Končić
 21. 21. Ručica Žarna ćelija Plen
 22. 22. Usni otvor Pipak Plen (planktonski račić) Centralna duplja Ćelije unutrašnjeg sloja Čestica hrane Hranljive vakuole
 23. 23. Nesvarenu hranu izbacuje kroz usni otvor
 24. 24. Mrežast nervni sistem Reaguje na dodir grčenjem čitavog tela Nervna mreža
 25. 25. Razmnožavanje Bespolno pupljenjem: u povoljnim uslovima Ne obrazuju kolonije pupoljak
 26. 26. Polno: pri nepovoljnim uslovima Hermafroditi Unakrsno oplođenje Tokom zime majka hidra ugine, a oplođene ćelije stvaraju omotač; iz njih se na proleće razvije mlada hidra Ženske polne ćelije
 27. 27. Sposobnost regeneracije
 28. 28. Korali Sesilni dupljari Žive u priobalnim delovima toplih mora Razmnožavaju se pupljenjem, ali se novonastale jedinke ne odvajaju, već grade koloniju
 29. 29. Pupljenjem obrazuju koralne grebene (sprudove) Najveći koralni greben se nalazi pored severoistočne obale Australije dug oko 2000 km
 30. 30. Atoli-poseban oblik koralnih grebena koji nastaje taloženjem krečnjačkog skeleta korala Oblik prstena unutar kojeg je morska voda
 31. 31. Morske sase Oko usnog otvora se nalazi veliki broj pipaka Podsećaju na cvet Na dnu mora formiraju podvodne vrtove
 32. 32. Slabo pokretni dupljari Simbioza (npr. sa rakom samcem)
 33. 33. Meduze Aktivno se kreću Telo je oblika kišobrana Najveći broj živi u morima
 34. 34. 95% težine tela čini voda Telo je najčešće prozirno Usni otvor je na sredini donje strane tela Zvono Usni otvor Pipci
 35. 35. Nervni sistem je podeljen na dve mreže: jedna kontroliše fine i spore, a druga brze pokrete
 36. 36. Spajanje muških i ženskih polnih ćelija Larva Polip Polip sa pupoljcima Mlada meduza
 37. 37. Portugalska krstarica
 38. 38. Aurelia
 39. 39. Mesečeva meduza
 40. 40. Atola
 41. 41. Značaj dupljara Hrana mnogim životnjama Korali-nakit
 42. 42. Ugroženost koralnih grebena usled globalnog zagrevanja

×