Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Creative Factory Hengelo complete

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 62 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Creative Factory Hengelo complete

 1. 1. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Verleden Heden Toekomst Om met een project aan de slag te kunnen gaan moet Geschiedenis a. Plek Organisatie a. Eigenaar men eerst weten wat er is. Wat er is vertelt over het b. Omgeving b. Ontwikkelaar verleden. Meestal heeft het een reden. Het gaat om wat c. Stad en regio c. Programmeur men ziet, wat men kan meten, maar ook om de verhalen en het gevoel. Verhalen Gebouwen Hoe kan ik er komen, is het bereikbaar, is het veilig? a. Mensen a. Programma van b. Boeken Eisen IN wat voor land, in wat voor streek, in wat voor stad is c. Beeld, film, foto het? Wat is daar verder? Is de architectuur bijzonder, hoe is de bouwkundiege Politiek en beleid Omgeving staat. En wanneer je er verederop in een project bij a. Land b. Regio a. Programma van Eisen hgehaald wordt: wat is er allemaal al gebeurt, waarom is c. Stad het fout gegaan? VISIE Welke documenten zijn er verder, waar kan ik die vinden. Locatie Netwerk Als men dat allemaal weet is het tijd om een sessie te a. Infrastructuur a. Lokaal b. Omgeving b. Regionaal beleggen: visie daar gaat het om. c. Internationaal c. Klimaat Het kan soms even duren voor die visie er is. Men wil eerst wat uitproberen. Vaak gaat een project een paar Architectuur Programma keer over de kop voor men weet waar men naar toe wil. a. Tijdelijk gebruik a. Gebouwen b. Bouwkwaliteit b. Cultureel UIt de visie vallen de criteria, de kernnegrippen af te c. Commercieel c. Gebiedsinrichting leiden? Waar moet het hier om gaan? Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Het project Planning Als men dat weet wordt het makkelijker (maar nooit a. Organisatie b. Bijeenkomsten a. Evenementen gemakkelijk) om te weten wat men moet gaan doen: de b. Eerste oplevering c. Research toekomst. Het zelfde kan ook iets ingewikkelder opgezet worden, Documenten Financieel maar wellicht wel meer in overeenstemming met de a. Contracten a. Budgetten b. Boeken b. Bewaking werkelijkheid. Zie de volgende bladzijde. c. Archieven c. Verdienmodel Methode
 2. 2. 1) Twente 2) Hengelo 1) Ligging en Creatieve Fabriek, 3) Leegstand gebouwen omvang gebied Sluiting Holec Walas, 4) Atlas Nederlandse 2) Gebouwen, Van Hoogevest gemeenten afmetingen, BOEi 5) Hart van Zuid kwaliteit 3) Openbare ruimte TALENT 6) Centrum 4) Bereikbaarheid 1) Directe aanleiding 1) Anno 2011 2) Creatieve Fabriek 2) Historie 3) Hengelo 3) Cijfers 4) Provincie Overijssel 5) REUSE BV 1) Aankoop 2) Exploitatie kosten 3) Verbouwingskosten 4) Leegstand Lokatie 5) Opbrengst Project tot Omgeving 6) Break even Situatie Vraagstelling nu toe Intro Financieel NETWERK Terminal Financieel ORGANISATIE Aanbevelingen Nog uit te zoeken Programma Economie stimuleren Werkgelegenheid bevorderen Hengelo opnieuw op de VISIE kaart zetten: Afstemming met Programmeur 1) Hart van CULTUUR andere projecten Zuid Afstemming met Programmaraad Plannen Gemeente Volgende stap Verbouwen Verhuren Hengelo Opzet Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document
 3. 3. Veranderingen in de economie worden het eerst zichtbaar in Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document steden. (Glaeser, Florida, Hall) 10% 50% of the worlds population lived in cities in 1900 75% lives in cities today is the estimate for the year 2050 Steden en Economie
 4. 4. Steden en Economie Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document
 5. 5. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De Twentse steden hebben een sterk industrieel verleden. Op veel plaatsen zijn daar nog indrukwekkende restanten van terug te vinden: Polaroid, Tetem, Spinnerij Oosterveld in Enschede, Stork en Hazemeijer in Hengelo. De Twentse Steden
 6. 6. Zoals elke stad moet ook Hengelo zich aanpassen aan de Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De Atlas Nederlandse Gemeenten laat elk jaar de actuele cijfers zien.(Marlet) • Hengelo is schoon, groen en veilig. • Het aandeel 15 tot 29 jarigen in de bevolking neemt licht af. • Zowel het aandeel creatieve klasse als nerds ligt rond het gemiddelde voor Nederland. • Hengelo heeft een meer dan gemiddeld aantal gezinnen met kinderen. • De werkgelegenheidsgroei in de traditionele economie is er erg goed. • Het aantal restaurants en de culinaire kwaliteit zijn er relatief laag. • Maar Hengelo heeft wel een relatief betaalbaar aanbod aan woningen. Hengelo
 7. 7. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Economische basis Steden met een brede economie en een langere geschiedenis hebben het wat gemakkelijker dan steden die in een bepaalde periode sterk zijn gegroeid. Voormalige industriesteden zijn vaak op zoek naar een nieuwe basis voor hun lokale economie.
 8. 8. 24 uurs dyn Projecten op het gebied van herontwikkeling van Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document industrieel erfgoed kunnen sterk bijdragen aan het stimuleren van nieuwe economie. Het hergebruik van industrieel erfgoed is duurzaam. De gebouwen en de omgeving zijn vaak karakteristiek, ze vertellen een verhaal. Het blijken vaak erg aantrekkelijke vestigingsplekken te zijn voor de mensen die werkzaam zijn in de creatieve beroepen. Er zijn overal in de wereld prachtige voorbeelden van te vinden. amiek in nie Denk in Nederland aan de Van Nellefabriek, Strijp S in Eindhoven, de Caballero fabriek in Den Haag en de Westergasfabriek in Amsterdam. uw strijp-s Herontwikkeling en creatieve economie
 9. 9. Infrastructuur Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Maar het hergebruik van industrieel erfgoed is ook vaak lastig: de projecten liggen vaak verborgen achter infrastructuur zoals kanalen, spoorwegen en autosnelwegen. Je kunt er daardoor moeilijk komen. Er is verontreiniging uit het industriële verleden. De kwaliteit van de gebouwen is vaak slecht, ze beschikken over hoge en moeilijk indeelbare ruimtes en ze vreten meestal energie omdat isolatie ontbreekt.
 10. 10. Het (mee) investeren Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document van lokale en regionale overheden in een herontwikkeling project is gewenst en verantwoord als het bijdraagt aan de nieuwe identiteit van de stad en als het nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Identiteit
 11. 11. Creatieve Klasse Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document In onderzoek van Florida (USA) en van Marlet (in Nederland) is aangetoond dat de aanwezigheid van mensen met een creatieve achtergrond een goede voorspeller vormt voor economische groei in (Nederlandse) steden.
 12. 12. 20% werk g eleg enheids-­‐ g roei  (1996-­‐2005) Z oeterm eer 15% g ecorrig eerd  v oor  a ndere   sig nificant  v erk larende   A m sterdam 10% factoren Den  Haag 5% Utrecht 0% -­‐5% Rotterdam -­‐10% Spijk enisse -­‐15% Velsen -­‐20% aandeel  creatieve  k lasse  (1996) -­‐25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Creatieve klasse en werkgelegenheidsgroei Bron: G. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers)
 13. 13. ‘Smart people, strong cities’ (Cpb) aandeel  hoog opg eleiden 50,9%  tot  79,2% 46,5%  tot  50,9% 39,8%  tot  46,5% 37,7%  tot  39,8% 35,5%  tot  37,7% 32,2%  tot  35,5% 31,8%  tot  32,2% 29,2%  tot  31,8% 27,5%  tot  29,2% 26,7%  tot  27,5% 24,9%  tot  26,7% 23,8%  tot  24,9% 21,8%  tot  23,8% 19,6%  tot  21,8% 17,4%  tot  19,6% 0,0%  tot  17,4% Slimme mensen, sterke steden Bron: G. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers)
 14. 14. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document In Twente werd de transformatie van de industriële naar de kennis economie al vijftig jaar geleden ingezet. De Technische Universiteit en Saxion Hogeschool zijn daar de belangrijkste voorbeelden van. Technische Universiteit en Saxion
 15. 15. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De Technische Universitiet ligt echter verscholen in de bossen tussen Hengelo en Enschede. Dit is voor de Universiteit een belangrijke kwaliteit, maar de aansluiting met de omgeving komt daardoor wel moeilijk op gang. Technische Universiteit en Saxion
 16. 16. Talentvolle mensen die op een van deze kennisinstellingen Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document afstuderen kunnen in principe terecht bij grote werkgevers in Twente zoals het Medisch Centrum in Enschede, Siemens, Thales, enzovoorts. Ook kunnen ze voor zich zelf beginnen. Daar zijn allerlei faciliteiten en programma’s voor ontwikkeld. Bedrijvigheid
 17. 17. Maar het beschikken over kennisinstellingen en afgestudeerde mensen is niet genoeg. Het gaat er om wat je met die kennis doet. Ken Robinson was de adviseur van Tony Blair in de jaren negentig in de UK voor veranderingen in het onderwijs. Zijn verhaal is te beluisteren op TED. Creativiteit is volgens hem veel belangrijker dan kennis. Het is iets wat we eigenlijk allemaal wel weten. Grote uitvindingen worden gedaan door mensen die op tal van andere gebieden afwijkend zijn en buiten de boot vallen. Een creatief milieu ontstaat als we mensen juist in staat stellen om anders te zijn. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Creativiteit
 18. 18. Een creatieveling Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document levert meer op dan een nerd. Een creatieveling legt verbanden kijkt over de grenzen van EUROPE de eigen wereld, daagt uit. De activiteiten van een nerd zijn wel erg belangrijk maar vaak wat meer naar binnen gericht. IN THE Gerard Marlet legt dit uit in zijn boek ‘De aantrekkelijke stad’. Maar het gekke is dat hij het elders in dat CREATIVE boek voortdurend over de kenniseconomie heeft. Het opleidingsniveau van de bevolking AGE groeit zo uit tot de belangrijkste maatstaf. Maar het gaat er toch vooral om wat men met die kennis kan doen. Creatieveling of nerd Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document
 19. 19. Kenniseconomie en creatieve economie trekken voor een groot deel samen op. Vergelijkbaar is dat veel mensen voor zich zelf beginnen of in kleine bedrijven samen met anderen starten. Vergelijkbaar is ook dat talent heel mobiel is. Men stemt met de voeten. Wanneer de situatie niet meer bevalt zijn het de meest talentvollen die het eerst vertrekken. Talentvolle mensen vestigen zich waar ze het prettig vinden. Terwijl in de agrarische en in de industriële economie de mensen naar de plekken gingen waar het werk was, zien we nu steeds vaker dat de bedrijvigheid het talent volgt. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Werk volgt talent
 20. 20. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document 12 % Het gaat er dus vooral om deze groep talentvolle mensen 10 % te krijgen en vast te houden. Kijkend naar de verhuispatronen in Nederland 8% zien we dat de groep met de grootste verhuisbereidheid die is tussen 15 en 36. 6% Boven de 36 staat men stil. Eerst verhuist men vooral naar de plaats waar men de 4% opleiding wil volgen. Dat is de leeftijd van 15 tot 24. Daarna wordt de keuze bepaald door de plaats waar men zich wil 2% vestigen. Wil een project bijdragen Lee#ijd aan het versterken van de 10 20 30 40 50 60 70 80 90 economische basis in een stad of regio dan is het dus vooral belangrijk dat het interessant is voor deze doelgroep. Verhuizen doe je tussen de 24 en de 36
 21. 21. De identiteit van de stad en daarmee de aantrekkingskracht op bewoners van de regio en bezoekers van buiten speelt een steeds belangrijkere rol in de stedelijke zoektocht naar succes. Steden met een sterke en interessante identiteit trekken veel bezoekers. Veel van wat deze bezoekers interessant vinden is ook interessant voor de mensen die overwegen zich te vestigen of voor bedrijven die overwegen te investeren. Een breed scala aan voorzieningen is er overigens lang niet altijd om er gebruik van te maken. Het is vooral belangrijk dat het er is. Hengelo is de enige stad in Twente met toeristenbelasting dus dat zal wel iets betekenen. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Toerisme: de aantrekkelijke stad
 22. 22. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Extrovert Crea%eve  werkplaats Transac%e  milieu Onderzoek van De Stad BV in ⁃ open  en  divers ⁃ stedelijk samenwerking met ABF Research ⁃ mul.func.oneel ⁃ verkopen laat zien dat creatieve economie zich ⁃ vult  elkaar  aan ⁃ open  en  tolerant ontwikkelt in verschillende milieus. ⁃ klanten ⁃ mul.func.oneel ⁃ maken  en  bedenken ⁃ contacten  leggen ⁃ samenwerken Experiment Markt Broedplaats Crea%eve  produc%e ⁃ starters ⁃ eenzijdig ⁃ goedkoop  en  ruim ⁃ produc.e ⁃ uitproberen ⁃ toeleveren ⁃ intern ⁃ lage  kosten ⁃ alterna.ef ⁃ efficient Introvert Creatieve milieus
 23. 23. Twente speelt zowel nationaal als internationaal een rol: het is immers een Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document gebied waar meer dan 600.000 mensen wonen en wat beschikt over belangrijke kennisinstellingen. Twente metropool
 24. 24. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Hamburg 3 uur Amsterdam 2 uur Berlijn 4 uur CFH Londen 7 uur Twente is relatief goed bereikbaar. Met de auto kan men er overal vandaan relatief gemakkelijk komen. Het spoor van Amsterdam naar Twente zou mogen worden verdubbeld en overal van ongelijkkvloerse kruisingen mogen worden voorzien. De snelheid van de trein van Amsterdam via Hengelo naar Berlijn en Hamburg kan nog flink toenemen. Bereikbaarheid
 25. 25. De projecten waar op dit moment in Twente aan gewerkt Kennispark Twente, Vliegveld Twente, Kennisweide, de wordt richten zich vooral op de kenniseconomie. Creatieve Kennisspinnerij, deze projecten richten zich niet op de creatieve milieus worden eigenlijk niet ontwikkeld, alleen Tetem in doelgroep. De omgeving waar de kenniseconomie zich graag Enschede gaat in die richting. vestigt is anders dan die voor de creatieve economie. Creatieve Fabriek Vliegveld Twente Hart van Zuid Kennispark Tetem Twekkelo Balengebouw Melkfabriek Kennisspinnerij Polaroid Stadsweide Usseler Es Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Creatieve milieus in Twente
 26. 26. De locatie van de Creatieve Fabriek is al meer dan 100 jaar een plek voor ondernemen en ontdekken. De kern van de bedrijvigheid bestond hier uit het maken van electronische schakelkasten en het ontwikkelen van radio en radar technieken. Geschiedenis Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Creatieve Fabriek
 27. 27. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Floris Hazemeyer richtte in 1907 een bedrijf op in schakelkasten. In 1915 verhuidsde het bedrijf naar de Tuindorpstraat. Pas na de tweede Wereldoorlog begon het bedrijf echt te groeien. Men begon ook Radar- en radio- systemen te ontwikkelen. Hazemeyer Signaal apparaten werd zo de voorloper van Hollandse Signaal. Hazemeyer fuseerde en groeide uit tot het bedrijf Hemaf Holec waarvan de bekende HH in vrijwel elke woning en bedrijf in Nederland en ver daarbuiten in de stoppenkast te vinden is. Geschiedenis Creatieve Fabriek
 28. 28. In 2000 verwerft de Van Hoogevest groep het Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Hazemeyer complex. Het is eerst de bedoeling om alles te slopen en er nieuwe woningen en bedrijven te bouwen. De gemeente gaat hiermee niet accoord waarna Van Hoogevest in 2005 besluit de samenwerking aan te gaan met Walas de Maverick. Het vertrouwen tussen gemeente, provincie en eigenaar groeit en de Creatieve Fabriek krijgt voor het eerst subsidie van de provincie om haar broedplaats functie uit te oefenen. Maar in 2009 gaat de Van Hoogevest groep failliet. Daarmee komt een eind aan haar betrokkenheid. Het complex wordt overgenomen door BOEi. Geschiedenis Creatieve Fabriek
 29. 29. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Bestaande gebouwen
 30. 30. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document BOEi
 31. 31. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De openbare ruimte rondom de gebouwen is nu hoofdzakelijk als parkeerterrein ingericht. Er zijn daardoor voldoende parkeerplaatsen waarvan er een aantal permanent worden verhuurd aan het in de buurt gelegen ROC. Parkeren
 32. 32. Er is in de regio Twente ruimte voor Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document creatieve milieus en voor creatieve economie. De Creatieve Fabriek Hengelo is bij uitstek de plek waar zo’n creatief milieu tot stand gebracht kan worden. CFH
 33. 33. Herontwikkeling van de Creatieve Fabriek dient aan drie belangrijke doelstellingen te voldoen: • Plaats en ruimte geven aan bij voorkeur verschillende creatieve milieus; • Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Hengelo; • Winstgevend zijn. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Doelstellingen
 34. 34. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Twente heeft een stevig industrieel verleden. Dat verleden bestond niet alleen uit productie maar vooral ook uit verandering en vernieuwing. NIeuwe producten werden bedacht en in de markt gezet. Op veel plaatsen in Twente zijn nog indrukwekkende restanten van dit industriele verleden te vinden. Het Hazemeyer complex in Hengelo is zo’n plek. Onder de naam Creatieve Fabriek Hengelo zal het in de toekomst het centrum zijn van creativiteit en vernieuwing in Twente. De Creatieve Fabriek in Hengelo is bij uitstek de plek in de regio waar de creatieve economie in haar volle omvang tot ontwikkeling kan komen. De Creatieve Fabriek kan uitgroeien tot de Creatieve Werkplaats zowel voor starters op de arbeidsmarkt als voor doorgegroeide creatieve bedrijven. De Creatieve Fabriek moet de belangrijkste ontmoetingsplek zijn voor startende creatieve ondernemers. Het is de plek waar ze zich kunnen vestigen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien. De Creatieve Fabriek is uitstekend gelegen maar het complex is ook zo groot dat het voor een langere periode in een behoefte van doorgroeien kan voorzien. De Creatieve Fabriek kan ook meerdere creatieve milieus omvatten. Het is zowel creatieve werkplaats als een plek waar gezien en verhandeld kan worden. Ook voor de meer experimenteel ingestelde starter is er ruimte: het is mogelijk om er ook een broedplaatsmilieu te creëren. De Creatieve Fabriek moet dus de plek zijn in de regio waar creatieve ondernemers, stadsbewoners en bezoekers elkaar willen ontmoeten. Waar ze willen ondernemen, waar ze geïnspireerd willen worden door anderen maar waar ze ook (een gedeelte van hun) vrije tijd willen doorbrengen. Door de activiteiten die op de Creatieve Fabriek plaats vinden wordt het imago van Hengelo versterkt en wordt een positieve bijdrage geleverd aan de identiteit van Hengelo en daarmee aan het vestigingsklimaat. Visie
 35. 35. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document STARTERS Blijven Groeien ONTMOETEN Uitdagend CREATIEF ZICHTBAAR Welkom Kernbegrippen en criteria
 36. 36. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document MEDIA Innovatie DESIGN Experimenten Techniek KUNST Flexibel Evenementen Thema’s
 37. 37. Om de Creatieve Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Fabriek Hengelo tot een succes te kunnen maken dient er een stevige en professionele organisatie neergezet te worden. Het team heeft een duidelijke leider die de visie voor de Creatieve Fabriek Hengelo overal uitdraagt, een ware ambassadeur van het project en het eerste aanspreekpunt. De directie van BOEi en de eigenaren staan op afstand. Het team bestaat verder uit een ontwikkelaar, een sterke communicator en een hoofd beheer. Organisatie
 38. 38. De huidige kwaliteit waarmee de gebouwen Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document worden opgeknapt wordt gehandhaaft. Extra aandacht verdient de plint, de zichtbaarheid van binnen naar buiten. A04 Aanpak gebouwen
 39. 39. De Creatieve Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Fabriek kan uitgroeien tot de optimale lokatie voor creatieve bedrijvigheid in Twente. Maar voorlopig is het er nog groot en stil. Het is daarom van belang alle energie zo veel mogelijk te bundelen en gericht in te zetten. Om niet overal iets te doen maar op een plek juist heel veel. Daarmee wordt voor de huurder en de bezoeker duidelijk waar het op de Creatieve Fabriek over gaat. Energie bundelen
 40. 40. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Omdat het gehele complex 20.000 m2 omvat en het project zorgvuldig in de markt gezet moet worden is het van belang op de aandacht niet uit te smeren over het gehele complex maar juist veel eerder te concentreren. De belangrijkste zichlokatie is die vanaf de Tuindorpstraat. Daar op de hoek waar drie gebouwen vrijwel bij elkaar komen moet de belangrijkste entree komen. Daar wordt de visie van van de Creatieve Fabriek voelbaar. De belangrijkste activiteiten bevinden zich hier zichtbaar op het begane grond niveau. Concentreren
 41. 41. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De inrichting van zowel het terrein als de gebouwen moet vooral gericht zijn op genereren van toevallige ontmoetingen. De Creatieve Fabriek kan zo uitgroeien tot de plek waar het gemakkelijk en vanzelfsprekend is om de ander tegen te komen. Niet altijd zakelijk maar ook om inspiratie op te doen, om te debatteren of juist om te ontspannen. Ontmoetingen genereren
 42. 42. De activiteiten lopen ongezien over Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document van binnen naar buiten. Zo draagt de zichtbaarheid in de openbare ruimte bij aan de ontmoetingsfunctie en aan de uitstraling van de plek om de ander te ontmoeten. Open de plint
 43. 43. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De aantrekkelijkheid van de Creatieve Fabriek wordt sterk vergroot door de activiteiten die de visie tot uitdrukking brengen zo zichbaar mogelijk te maken. Zichtbaar zijn
 44. 44. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document xxx Zichtbaar maken
 45. 45. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document B04 B04 B04 De belangrijkste zichtplek is die vanaf de Tuindorp straat. Hier wordt een grasveld ontworpen (als kunstwerk), er komen bomen, er wordt een verblijfruimte gerealiseerd met een transparante plint. Binnen en buiten zijn aan elkaar verbonden. Het wordt een plek voor mensen om naar toe te komen, om te blijven en anderen tegen te komen, om door te stromen de CFH in. Terreininrichting
 46. 46. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De Creatieve Fabriek wordt Lambooijhuis een plek die de moeite waard is om te bezoeken. Zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt. De fabriek kan zo in haar Binnenstad aanbod aanvullend zijn op wat er verder in Hengelo al is. Nu kan er een rondje Hengelo ontstaan. De Creatieve Fabriek draag De Beurs er dan juist aan bij dat de CFH (biblotheek) kwaliteit van het verblijf verbeterd wordt en de verblijfstijd wordt verlengd. Metropool (poppodium) Hotel Lansink ROC Rondje Hengelo
 47. 47. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Er komt een samenwerking met de Hogescholen in de eerste plaats Saxion. Men is altijd op zoek naar minors en stageplaatsen. ROC er bij is ook prima. Middelbare scholen die ruimte zoeken voor activiteiten? Doen! Samenwerken met kennisinstellingen
 48. 48. Het programma voor de vaste huurders heeft het begrip creatieve werkplaats als Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document kern: Creatieve werkplaats: Creatief, met een maak element, ambachtelijk Nadruk op media (FAT) en communicatie Dit zorgt er ook voor dat een samenwerking kan ontstaan met ROC en met andere aanbieders en starters zodat er een volledige piramide ontstaat. Programma: Creatieve Werkplaats Evenementen
 49. 49. Omwonenden De Bank Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Gemeente Ontwikkelaar Zowel de korte verhuur als de Eigenaar langere verhuur dragen bij aan de visie. Directeur / De bank streeft meestal naar Communicatie Programmeur zo lange mogelijke en zo duur mogelijke verhuur. Dat is meestal de horeca en het is al gauw duidelijk dat het lastig wordt het gehele complex met Tijdelijk Vast horeca te vullen. Het creatieve werkplaats milieu 20.000 m2 neemt een centrale plaats in. De andere activiteiten zijn nodig Besloten evenement maar hieraan ondersteunend. Commercieel Commercieel Horeca Het is goed altijd evenementen Duur te blijven organiseren, ze zorgen Open evenement voor bekendheid. Commercieel Transactie st ng e br Op Open voor publiek Cultureel Creatieve werkplaats Programma Betaalbaar Cultureel Beperkt toegankelijk Cultureel Broedplaats, starters groei van opbrengst Kort Lang
 50. 50. Het pricipe van Seats to Meet en Seat to Share kan een interessante bijdrage leveren aan het verder op de kaart zetten en de positionering van de CFH. Het zorgt er voor dat de doelgroep naar de lokatie wordt gehaald. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Seats to Share
 51. 51. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Om de Creatieve Fabriek Hengelo te laten uitgroeien tot een bestemming en een begrip in Twente en de verre omgeving moet er van alles georganiseerd worden om de gewenste doelgroep aan het project te binden. Club Hengelo. Een club
 52. 52. Desnoods kan er in bepaalde kelders Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document en op sommige zolders opslag plaats vinden. Opslag mag echter niet op in het zicht liggende plekken. Het is veruit te prefereren dat opslag uitgroeit tot een broedplaats. Zoals deze melkbus in het water. Een broedplaats is echter niet zo maar een gemakkelijke invulling. Het vergt onderhoud en vooral programmering. Broedplaatsen
 53. 53. Er kan in de Creatieve Fabriek Hengelo Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document een enorm scala aan evenementen plaats vinden. Dat aantal zal zeker toenemen als duidelijk wordt dat er zich op deze lokatie een duidelijke doelgroep bevindt. Evenementen
 54. 54. De activiteiten moeten er op gericht zijn Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document andere ondernemers te ontmoeten. Op deze manier vindt netwerkvorming plaats waardior het concept steeds sterker wordt. Ook groeit de Creatieve Fabriek Hengelo zo uit tot de meest geliefde marktplaats voor de creatieve economie in Twente Ontmoeten
 55. 55. De te organiseren evenementen zullen zich vooral Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document moeten richten op de jongere doelgroep. Er zullen daarnaast veel meer evenementen gaan plaats vinden op het gebied van ondernemen en creativiteit. Doelgroep: jongeren
 56. 56. Activiteiten als de Twente Biënnale en Heartpool Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document trekken een interessant publiek voor de CFH. Doelgroep: in creativiteit geinteresseerde bezoekers
 57. 57. AKKUH (Actuele Kunst Hengelo) is een partij die gezien Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document haar activiteiten perfect op deze lokatie past. Doelgroep: in kunst geinteresseerde jeugd
 58. 58. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document De hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor de visie wordt voorlopig gehalveerd: de halve CFH. Maar wel het meest zichtbare deel. De rest van de ruimte gaat voorlopig in de mottenballen, maar kan voor maximaal tien jaar met andersoortige bedrijvigheid worden geprogrammeerd zolang het de kernactiviteiten van de CFH maar niet hindert. Mottenballen
 59. 59. Omwonenden De Bank Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Gemeente Ontwikkelaar Voor een bepaalde periode wordt Eigenaar een gedeelte van de te verhuren oppervlakte in de mottenballen Directeur / gezet. Communicatie Programmeur Daar hoeft bijna geen behher op plaats te vinden. De vierkante meters kunnen ook tijdelijk verhuurd worden buiten de visie. Tijdelijk Vast 20.000 m2 Besloten evenement Horeca Commercieel Commercieel Duur Transactie Open evenement Commercieel Creatieve werkplaats Open voor publiek Cultureel Beperkt toegankelijk Broedplaats, starters Cultureel Programma Betaalbaar Cultureel Mottenballen Kort Lang Mottenballen
 60. 60. Creatieve Fabriek Hengelo Strategie document Er wordt een Programmaraad aangesteld. De programmaraad ondersteunt en adviseert de directeur / programmeur. Men heeft geld ter beschikking om plannen te ondersteunen. In de Programmaraad zitten alleen mensen van buiten de CFH. Ze vormen de aansluiting op de rest van de wereld. Ze vertegenwoordigen de doelgroep: jonge zelfstandige ondernemers. Omgeving

×