Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

любовта

513 vues

Publié le

Publié dans : Industrie automobile
 • Soyez le premier à commenter

любовта

 1. 1. Приказка за Любовта
 2. 2. Имало едновреме единостров, накойто живееличувствата:Щастие, Тъга,Познание ивсички други,включително иЛюбовта.
 3. 3. Един ден на тях им билосъобщено, че островът ще потъне, затова всички приготвилилодките си и отплували.
 4. 4. ЕдинственоЛюбовтаупорствалада остане допоследниявъзможенмомент.
 5. 5. Когато островът билпочти потънал,Любовта решила дапомоли за помощ.Богатствотопреминало покрайЛюбовта... Тя гопомолила:"Богатство, взими месъс себе си!"Богатствотоотговорило: "Немога, имам многозлато на кораба си иняма място за теб."
 6. 6. Любовта решила да помолиСуетата, която също преминавалав красив кораб."Суета, моля те, помогни ми!""Не мога да ти помогна, Любов, тиси цялата мокра, може даповредиш кораба ми"-отговорила Суетата.
 7. 7. Тъгата била наблизо,затова Любовта япомолила:"Тъга, позволи ми даизбягам с теб!""Не мога, Любов...Толкова съм тъжна,че имам нужда даостана сама..."
 8. 8. Щастието същопреминалопокрайЛюбовта, но тобило толковащастливо, чедори не чуло,когато Любовтаго повикала...
 9. 9. Внезапно се чул глас:"Ела, Любов, аз ще тевзема със себе си."Гласът бил на непознатвъзрастен...Любовта била толковаразвълнувана ищастлива, че забравилада попита за името му.Когато пристигнали набрега, напознатиятпродължил по пътя си.Любовта, осъзнавайкиколко много му дължи,попитала Познанието:"Кой ми помогна?""Помогна ти Времето." -отговорило Познанието.
 10. 10. "Времето ли?" -учудила се Любовта.- "Но защо Времетоми е помогнало?"Познанието сеусмихнало и сдълбока мъдростотговорило:"Защото самоВремето е способнода разбере колкоВелика е Любовта!"

×