Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Allmänt om Bokföringsnämndens
normgivning och K3-reglerna
www.farakademi.se
Utveckling av BFNs
K-regelverk
Hur avslutas räknespåret? BFNs kategori av regelverk
Konsernredov.
enl. LAS/IFRS
(7 kap § Å...
Dags att välja normgivning
fr.o.m. 2014
K3K2
Lite bakgrund
K3-reglerna bygger på International Financial Reporting
Standards (IFRS) for Small and Medium Sized Entities...
Försiktighetsprincipen och
innebörden av försiktighet
Försiktighet enligt ramverket i K3:
•Osäkerhet hanteras bl.a. genom ...
Övergången till BFNs K-regelverk
Skillnad i krav mellan större och mindre företag vad avser
omräkning av jämförelseåret
20...
Bl.a. följande är viktiga
frågeställningar i BFNs K3-regelverk
(BFNAR 2012:1) när det gäller
fastighetsföretag:
• Upplysni...
UPPSKRIVNINGAR (Obs! får ske)
ÅRL 4 kap 6 § - Aktiebolag eller ekonomisk förening
Materiella eller finansiella anläggnings...
Nedskrivning skall ske om kriterierna
för detta enligt ÅRL är uppfyllda
ÅRL 4 kap 5 §:
Har en anläggningstillgång på balan...
Hitta fler utbildningar på:
www.farakademi.se
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

FAR Akademi - K3

710 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • 1 minute a day to keep your weight away! ★★★ http://t.cn/A6PnIGtz
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • People used to laugh at me behind my back before I was in shape or successful. Once I lost a lot of weight, I was so excited that I opened my own gym, and began helping others. I began to get quite a large following of students, and finally, I didn't catch someone laughing at me behind my back any longer. CLICK HERE NOW ★★★ https://tinyurl.com/1minweight
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

FAR Akademi - K3

 1. 1. Allmänt om Bokföringsnämndens normgivning och K3-reglerna www.farakademi.se
 2. 2. Utveckling av BFNs K-regelverk Hur avslutas räknespåret? BFNs kategori av regelverk Konsernredov. enl. LAS/IFRS (7 kap § ÅRL) K4 3) Årsredovisning (6 kap. 1§) K4 - IFRS K4 Årsbokslut (6 kap. 3 § första st.) K2 - ÅR K2 - ÅB 2) Årsredovisning (6 kap. 1§) K1Källa: www.bfn.se Frivilligt val för: 1)Enskilda näringsidkare, HB med fysiska ägare och ideella föreningar med en omsättning < 3 miljoner kronor 2) Mindre företag (se kap. 3 § ÅRL) 3) Koncerner
 3. 3. Dags att välja normgivning fr.o.m. 2014 K3K2
 4. 4. Lite bakgrund K3-reglerna bygger på International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Sized Entities (mindre och medelstora företag) Ramverket har en så kallad tillgångs-/skuld approach Avgör först om händelsen/transaktionen motsvarar definitionen av en tillgång eller skuld (se K3 p 2.18) Klassificering av händelser/transaktioner som intäkter eller kostnader är en direkt följd av om tillgångs- respektive skulddefinitioner är uppfyllda
 5. 5. Försiktighetsprincipen och innebörden av försiktighet Försiktighet enligt ramverket i K3: •Osäkerhet hanteras bl.a. genom upplysningar om dess natur och omfattning •Bedömningar under osäkerhet ska ske med rimlig försiktighet •Dock inte tillåtet med avsiktliga underskattningar av tillgångar eller intäkter… Enligt K3 Tidigare innebörd: Värdera hellre tillgångar lågt än för högt…
 6. 6. Övergången till BFNs K-regelverk Skillnad i krav mellan större och mindre företag vad avser omräkning av jämförelseåret 2013 2014 Tidpunkten för övergång Ingångsbalansräkning Jämförelseåret Första året med K3-tillämpning Exempelvis: Klassificering av utgifter som reparation och underhåll eller investering kommer sannolikt att påverka såväl resultaträkning som eget kapital för jämförelseåret!
 7. 7. Bl.a. följande är viktiga frågeställningar i BFNs K3-regelverk (BFNAR 2012:1) när det gäller fastighetsföretag: • Upplysning avseende verkligt värde på förvaltningsfastigheter • Uppskjuten skatt vid s.k. substansförvärv (indirekt fastighetsförvärv) • Nedskrivningar • Komponentavskrivning • Gränsdragning mellan underhållskostnad och investering
 8. 8. UPPSKRIVNINGAR (Obs! får ske) ÅRL 4 kap 6 § - Aktiebolag eller ekonomisk förening Materiella eller finansiella anläggningstillgångar •Tillförlitligt •Bestående •Väsentligt överstigande bokfört värde •Passerar ej resultaträkningen - uppskrivningsfond (bundet •eget kapital) eller ökning av aktiekapitalet via emission •Ingen portföljhantering - kvittning över- och undervärden
 9. 9. Nedskrivning skall ske om kriterierna för detta enligt ÅRL är uppfyllda ÅRL 4 kap 5 §: Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än bokfört värde skall tillgången skrivas ned, om det kan antas att värdened gången är bestående. Av helt avgörande betydelse hur man tolkar rekvisiten: •värde •Bestående i lagtexten
 10. 10. Hitta fler utbildningar på: www.farakademi.se

×