Projecte Iniciativa TIC 2023: ACKCENT. Dexeus

Festibity
FestibityFestibity
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Secretaría Philinks
festibity@festibity.com
t. 93 000 92 02
BASES MENCIÓN INICIATIVA TIC
La Mención Iniciativa TIC es el galardón entregado por FIB Alumni y FIB como
reconocimiento a un proyecto relacionado con la tecnología y la temática de la edición de
la Festibity, las economías digitales creativas.
La mención Iniciativa TIC 2023 gira alrededor de la
TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO
La innovación al Servicio de la calidad de vida de las personas
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Condiciones generales
• Las candidaturas pueden ser presentadas exclusivamente por los partners de la Festibity. Los
partners pueden presentar un proyecto propio o de terceros, estén o no implicados en su desarrollo.
• Las propuestas deben girar alrededor de estos tres elementos: TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO
• ¿Qué es la tecnología con propósito? La tecnología con propósito es una tendencia que consiste en
combinar el desarrollo humano con el tecnológico.
• Sólo se puede presentar una candidatura.
Presentación candidaturas
• Las propuestas se pueden presentar hasta el 7 de junio de 2023.
• Las propuestas se pueden presentar en catalán, castellano o inglés.
• Se debe hacer llegar el formulario de este documento rellenado (pág. 3 y 4) a festibity@festibity.com.
En el caso de que se quiera presentar más información, se pueden enviar otros archivos adjuntos.
• Una vez recibida la información, el equipo de la Festibity confirmará su recepción.
2
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Formulario candidatura
Organización o proyecte propuesto:
3
Presentaciones hasta el 7 de mayo de 2023
Partner que propone:
DEXEUS
Model d’expansió Dexeus: com créixer donant una atenció mèdica integral d’alta qualitat.
Objetivos del proyecto:
El model tecnològic de creixement, posat al servei d’una atenció mèdica de qualitat, ha de donar cobertura als següents aspectes:
▪ Eficiència: el model de creixement ha de ser sostenible, per tant, la tecnologia ha de ser una palanca important per assegurar que tots
els serveis es poden prestar sense introduir nous costos per a cada nou centre.
▪ Eficàcia: la tecnologia ha de ser el motor que asseguri un legítim suport a les operacions de l’equip humà de Dexeus, i així impactar
positivament en la prestació dels serveis.
▪ Escalabilitat: el model tecnològic ha d’estar pensat per poder ser replicat en tots els centres i assegurar el model operatiu amb un cost
d’implantació conegut i sense sorpreses.
▪ Seguretat: la tecnologia aporta molts avantatges per al model d’expansió de Dexeus, però cal considerar que la seguretat de la
informació és quelcom que cal incloure des de la base per poder-ne fer una bona gestió dels riscos associats.
▪ Continuïtat de negoci: finalment, més enllà dels punts anteriors, no podem oblidar que es tracta d’una infraestructura tecnològica
crítica i que, per tant, la continuïtat del servei ha d’estar garantida.
A escala qualitativa, el projecte té com a objectiu obrir dos nous centres per any, assegurant així l’expansió territorial (àmbit nacional).
l projecte
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 4
Descripción:
Un projecte integral com aquest requereix treballar en diferents àmbits d’actuació:
▪ L’experiència del pacient. El model de creixement no seria possible dur-lo a terme sense posar el focus en allò que és cabdal,
l’atenció al pacient. Sent aquest un aspecte tant important, totes les decisions plantejades en el projecte havien de considerar
l’impacte o l’afectació que podia tenir en el pacient allò que estaven plantejant.
En aquest sentit, iniciatives orientades a facilitar la vida dels pacients era quelcom remarcable, és per això que accions concretes
com la telemedicina o el portal del pacient hagi tingut un paper rellevant en el projecte.
▪ Equip assistencial i per assistencial. Si el focus ha d’estar en l’atenció al pacient, no vam entendre una altra manera de fer-ho que
no fos establint un protocols mèdics i de gestió unificats i eficients. . Així doncs, la tecnologia ens havia d’oferir la possibilitat de
mesurar la qualitat de l’atenció mèdica donada a la pacient. Per aquest motiu, desenvolupar iniciatives relacionades amb IA i KPI
com avaluar indicadors de qualitat, resultats dels tractaments, monitorització i satisfacció de pacient, taxa de complicacions i
adherència als protocols mèdics ha estat una fita important.
▪ Suport al model de campus. Dexeus es un centre que no només aposta per la assistència sinó també per la docència i la recerca
com a model de campus. Per aquest motiu , un altre aspecte fonamental de la feina que havíem de dur a terme era quelcom més
enllà de garantir el creixement sostenible de l’organització, si no també recolzar el creixement en termes d’abast desenvolupant
accions que combinessin l’assistència mèdica, la investigació i la docència generant més coneixement i més innovació.
detalls del projecte.
Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 5
Méritos y alacance:
Actualment,, el projecte ja està al darrer tram de la seva implantació. En el decurs del període 2021 – 2023 s’han desplegat un total de 5
centres.
De tota manera, des del punt de vista del desplegament del model tecnològic, les principals fites assolides han estat les següents:
▪ S’ha establert la infraestructura tecnològica sòlida que ha permès suportar el desplegament a tots els centres atenent les
necessitats operatives detectades en el decurs del projecte i que han servit per enriquir el model.
▪ Un factor fonamental han estat els sistemes d’informació i la interoperabilitat. Disposem d’un HIS propi que ha estat enriquit amb
potents capacitats d’integració amb els sistemes d’informació existents i nous, amb la qual coses es fa més fàcil la integració amb
els agents interns i externs.
▪ Seguretat de la informació. S’ha establert el nou model integral de seguretat, incloent-hi diferents tipologies de mesures, unes
més orientades a la prevenció i la protecció, però també d’altres enfocades a la monitorització, detecció i resposta de possibles
incidents. D’aquesta manera s’ha garantit el compliment dels requeriments de privacitat i protecció de dades establerts per les lleis
i regulacions locals, com també s’ha disposat dels recursos necessaris per a una gestió dels riscos associats a la tecnologia/negoci.
▪ Telemedicina i atenció virtual. Implementació de solucions de telemedicina i atenció virtual com a part de l’estratègia d’expansió
fent possible un abast major en la prestació dels nostres serveis.
▪ Finalment, és important també destacar l’esforç invertit a dur a terme accions d’innovació i transformació digital. En aquest sentit,
cal destacar iniciatives com:
o Citologia líquida
o Sistema d’intel·ligència artificial per a la detecció primerenca de càncer de mama per imatge mèdica.
o Models d’estudi per la discriminació de tumors benignes/malignes.
o APP de pacient
o Incorporació de la Teleconsulta
o Telemedicina
▪ Integració de dispositius i sensors: S’han incoporat dispositius mèdics de vanguardia , sensors que ens permeten la monitorització i
el seguiment de pacients. Aquests dispositius generan dades en temps real que contribueixen a la presa de decisions mèdiques més
precises i a millorar l'atenció del pacient.
▪ Anàlisi de dades i presa de decisions: S’han incorporat eines d'anàlisi de dades que ens permeten prendre decisions basades en
evidència. Això implica l'ús de tècniques com l'anàlisi de big data, intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per identificar
patrons, tendències i oportunitats de millora a l'atenció mèdica.
l projecte.
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 6
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 7
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Se valorará, según porcentaje:
1. Cumplimiento de los tres requerimientos: TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO (40%).
2. Grado de innovación y disrupción (20%).
3. Niveles de implementación y que el proyecto ya está en funcionamiento (20%).
4. Alcance e impacto del proyecto: ámbito local, nacional o internacional (20%).
Jurado
• El jurado resolverá motivadamente la concesión de la mención. Su veredicto es inapelable.
• El jurado está formado por:
o Josep Fernández. Decano de la FIB – UPC.
o Mireia Ollé. Presidenta FIB Alumni y Directora de Cuentas en Kyndryl Cataluña.
o Maite Sainz. Vicepresidenta 2a y Jefe de Área del CTTI.
o Experto en tecnología con propósito.
8
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Decisión y galardón
• Una vez finalizado el período de presentación de candidaturas, el jurado recibirá las
propuestas para su valoración y posteriormente se reunirá para realizar la votación.
• Desde la FIB se comunicarán los resultados a todos los participantes.
• La propuesta ganadora se dará a conocer durante la celebración de la 20ª Festibity el 21 de
junio de 2023. Ese mismo día se entregará el premio.
• Los premios no tienen ninguna dotación económica, sino que consistirán en una escultura y
la difusión del proyecto.
9
@festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com
Difusión del proyecto
• Todas las propuestas presentadas en la Mención Iniciativa TIC se publican en la web de la Festibity y en
otras redes sociales como Youtube o Slideshare, dependiendo del apoyo en el que se entregue la
propuesta.
• En todos los casos se hace difusión en Twitter, Instagram y Linkedin. Las propuestas también se
incluyen en el boletín ClickNEWS.
• Se generará una nota de prensa que se enviará a medios genéricos y especializados en los que
aparecerá el proyecto ganador.
• Una persona o equipo de personas estrechamente relacionadas con el proyecto ganador serán
entrevistadas. La entrevista se publicará en la web de la Festibity y en el boletín ClickNEWS.
10
Consideraciones:
• El partner que propone puede decidir no publicar la candidatura en la web
de la Festibity y darla a conocer sólo en el jurado y en el resto de partners.
• El partner puede decidir no aparecer públicamente como proponente.
1 sur 10

Contenu connexe

Similaire à Projecte Iniciativa TIC 2023: ACKCENT. Dexeus(20)

V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.667 vues
Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació
Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ606 vues
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
stsiweb715 vues
PE fase estrategicaPE fase estrategica
PE fase estrategica
plaestrategic233 vues
La Comissió Construïm el Futur (CCF)La Comissió Construïm el Futur (CCF)
La Comissió Construïm el Futur (CCF)
ITeC Instituto Tecnología Construcción316 vues
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya153 vues
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
Ricard Faura i Homedes425 vues
Tecnologia De La UocTecnologia De La Uoc
Tecnologia De La Uoc
UOC141 vues
Pla actuació cit 2013Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013
Premsa Sant Cugat185 vues
Accio convocatories-transnacionals-i-patent-boxAccio convocatories-transnacionals-i-patent-box
Accio convocatories-transnacionals-i-patent-box
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ851 vues
Emotiva't 5 - 2011Emotiva't 5 - 2011
Emotiva't 5 - 2011
Ignasi del Río405 vues

Projecte Iniciativa TIC 2023: ACKCENT. Dexeus

  • 1. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Secretaría Philinks festibity@festibity.com t. 93 000 92 02 BASES MENCIÓN INICIATIVA TIC La Mención Iniciativa TIC es el galardón entregado por FIB Alumni y FIB como reconocimiento a un proyecto relacionado con la tecnología y la temática de la edición de la Festibity, las economías digitales creativas. La mención Iniciativa TIC 2023 gira alrededor de la TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO La innovación al Servicio de la calidad de vida de las personas
  • 2. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Condiciones generales • Las candidaturas pueden ser presentadas exclusivamente por los partners de la Festibity. Los partners pueden presentar un proyecto propio o de terceros, estén o no implicados en su desarrollo. • Las propuestas deben girar alrededor de estos tres elementos: TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO • ¿Qué es la tecnología con propósito? La tecnología con propósito es una tendencia que consiste en combinar el desarrollo humano con el tecnológico. • Sólo se puede presentar una candidatura. Presentación candidaturas • Las propuestas se pueden presentar hasta el 7 de junio de 2023. • Las propuestas se pueden presentar en catalán, castellano o inglés. • Se debe hacer llegar el formulario de este documento rellenado (pág. 3 y 4) a festibity@festibity.com. En el caso de que se quiera presentar más información, se pueden enviar otros archivos adjuntos. • Una vez recibida la información, el equipo de la Festibity confirmará su recepción. 2
  • 3. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Formulario candidatura Organización o proyecte propuesto: 3 Presentaciones hasta el 7 de mayo de 2023 Partner que propone: DEXEUS Model d’expansió Dexeus: com créixer donant una atenció mèdica integral d’alta qualitat. Objetivos del proyecto: El model tecnològic de creixement, posat al servei d’una atenció mèdica de qualitat, ha de donar cobertura als següents aspectes: ▪ Eficiència: el model de creixement ha de ser sostenible, per tant, la tecnologia ha de ser una palanca important per assegurar que tots els serveis es poden prestar sense introduir nous costos per a cada nou centre. ▪ Eficàcia: la tecnologia ha de ser el motor que asseguri un legítim suport a les operacions de l’equip humà de Dexeus, i així impactar positivament en la prestació dels serveis. ▪ Escalabilitat: el model tecnològic ha d’estar pensat per poder ser replicat en tots els centres i assegurar el model operatiu amb un cost d’implantació conegut i sense sorpreses. ▪ Seguretat: la tecnologia aporta molts avantatges per al model d’expansió de Dexeus, però cal considerar que la seguretat de la informació és quelcom que cal incloure des de la base per poder-ne fer una bona gestió dels riscos associats. ▪ Continuïtat de negoci: finalment, més enllà dels punts anteriors, no podem oblidar que es tracta d’una infraestructura tecnològica crítica i que, per tant, la continuïtat del servei ha d’estar garantida. A escala qualitativa, el projecte té com a objectiu obrir dos nous centres per any, assegurant així l’expansió territorial (àmbit nacional). l projecte
  • 4. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 4 Descripción: Un projecte integral com aquest requereix treballar en diferents àmbits d’actuació: ▪ L’experiència del pacient. El model de creixement no seria possible dur-lo a terme sense posar el focus en allò que és cabdal, l’atenció al pacient. Sent aquest un aspecte tant important, totes les decisions plantejades en el projecte havien de considerar l’impacte o l’afectació que podia tenir en el pacient allò que estaven plantejant. En aquest sentit, iniciatives orientades a facilitar la vida dels pacients era quelcom remarcable, és per això que accions concretes com la telemedicina o el portal del pacient hagi tingut un paper rellevant en el projecte. ▪ Equip assistencial i per assistencial. Si el focus ha d’estar en l’atenció al pacient, no vam entendre una altra manera de fer-ho que no fos establint un protocols mèdics i de gestió unificats i eficients. . Així doncs, la tecnologia ens havia d’oferir la possibilitat de mesurar la qualitat de l’atenció mèdica donada a la pacient. Per aquest motiu, desenvolupar iniciatives relacionades amb IA i KPI com avaluar indicadors de qualitat, resultats dels tractaments, monitorització i satisfacció de pacient, taxa de complicacions i adherència als protocols mèdics ha estat una fita important. ▪ Suport al model de campus. Dexeus es un centre que no només aposta per la assistència sinó també per la docència i la recerca com a model de campus. Per aquest motiu , un altre aspecte fonamental de la feina que havíem de dur a terme era quelcom més enllà de garantir el creixement sostenible de l’organització, si no també recolzar el creixement en termes d’abast desenvolupant accions que combinessin l’assistència mèdica, la investigació i la docència generant més coneixement i més innovació. detalls del projecte. Tota la documentació que ajudi a argumentar el projecte pot ser un bon suport.
  • 5. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 5 Méritos y alacance: Actualment,, el projecte ja està al darrer tram de la seva implantació. En el decurs del període 2021 – 2023 s’han desplegat un total de 5 centres. De tota manera, des del punt de vista del desplegament del model tecnològic, les principals fites assolides han estat les següents: ▪ S’ha establert la infraestructura tecnològica sòlida que ha permès suportar el desplegament a tots els centres atenent les necessitats operatives detectades en el decurs del projecte i que han servit per enriquir el model. ▪ Un factor fonamental han estat els sistemes d’informació i la interoperabilitat. Disposem d’un HIS propi que ha estat enriquit amb potents capacitats d’integració amb els sistemes d’informació existents i nous, amb la qual coses es fa més fàcil la integració amb els agents interns i externs. ▪ Seguretat de la informació. S’ha establert el nou model integral de seguretat, incloent-hi diferents tipologies de mesures, unes més orientades a la prevenció i la protecció, però també d’altres enfocades a la monitorització, detecció i resposta de possibles incidents. D’aquesta manera s’ha garantit el compliment dels requeriments de privacitat i protecció de dades establerts per les lleis i regulacions locals, com també s’ha disposat dels recursos necessaris per a una gestió dels riscos associats a la tecnologia/negoci. ▪ Telemedicina i atenció virtual. Implementació de solucions de telemedicina i atenció virtual com a part de l’estratègia d’expansió fent possible un abast major en la prestació dels nostres serveis. ▪ Finalment, és important també destacar l’esforç invertit a dur a terme accions d’innovació i transformació digital. En aquest sentit, cal destacar iniciatives com: o Citologia líquida o Sistema d’intel·ligència artificial per a la detecció primerenca de càncer de mama per imatge mèdica. o Models d’estudi per la discriminació de tumors benignes/malignes. o APP de pacient o Incorporació de la Teleconsulta o Telemedicina ▪ Integració de dispositius i sensors: S’han incoporat dispositius mèdics de vanguardia , sensors que ens permeten la monitorització i el seguiment de pacients. Aquests dispositius generan dades en temps real que contribueixen a la presa de decisions mèdiques més precises i a millorar l'atenció del pacient. ▪ Anàlisi de dades i presa de decisions: S’han incorporat eines d'anàlisi de dades que ens permeten prendre decisions basades en evidència. Això implica l'ús de tècniques com l'anàlisi de big data, intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per identificar patrons, tendències i oportunitats de millora a l'atenció mèdica. l projecte.
  • 6. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 6
  • 7. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com 7
  • 8. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Se valorará, según porcentaje: 1. Cumplimiento de los tres requerimientos: TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO (40%). 2. Grado de innovación y disrupción (20%). 3. Niveles de implementación y que el proyecto ya está en funcionamiento (20%). 4. Alcance e impacto del proyecto: ámbito local, nacional o internacional (20%). Jurado • El jurado resolverá motivadamente la concesión de la mención. Su veredicto es inapelable. • El jurado está formado por: o Josep Fernández. Decano de la FIB – UPC. o Mireia Ollé. Presidenta FIB Alumni y Directora de Cuentas en Kyndryl Cataluña. o Maite Sainz. Vicepresidenta 2a y Jefe de Área del CTTI. o Experto en tecnología con propósito. 8
  • 9. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Decisión y galardón • Una vez finalizado el período de presentación de candidaturas, el jurado recibirá las propuestas para su valoración y posteriormente se reunirá para realizar la votación. • Desde la FIB se comunicarán los resultados a todos los participantes. • La propuesta ganadora se dará a conocer durante la celebración de la 20ª Festibity el 21 de junio de 2023. Ese mismo día se entregará el premio. • Los premios no tienen ninguna dotación económica, sino que consistirán en una escultura y la difusión del proyecto. 9
  • 10. @festibity - www.festibity.com festibity@festibity.com Difusión del proyecto • Todas las propuestas presentadas en la Mención Iniciativa TIC se publican en la web de la Festibity y en otras redes sociales como Youtube o Slideshare, dependiendo del apoyo en el que se entregue la propuesta. • En todos los casos se hace difusión en Twitter, Instagram y Linkedin. Las propuestas también se incluyen en el boletín ClickNEWS. • Se generará una nota de prensa que se enviará a medios genéricos y especializados en los que aparecerá el proyecto ganador. • Una persona o equipo de personas estrechamente relacionadas con el proyecto ganador serán entrevistadas. La entrevista se publicará en la web de la Festibity y en el boletín ClickNEWS. 10 Consideraciones: • El partner que propone puede decidir no publicar la candidatura en la web de la Festibity y darla a conocer sólo en el jurado y en el resto de partners. • El partner puede decidir no aparecer públicamente como proponente.