Myyntiviestinnankeittokirja

Fondon Library
Fondon LibraryB2B sales à Fondon Oy
Myyntiviestinnän keittokirja  1
Fondon Oy                                         3

   Miksi Sinun kannattaa lukea tämä keittokirja?                       4

   Mitä on myyntiviestintä?                                 5

   Mitä ongelmia myyntiviestinnän päivittämisellä ratkaiset?                 9

   Milloin on aika päivittää myyntiviesti?                         10

   Ostaja huutaa hyvää myyntiviestintää!                          11

   Miten rakennat ydinviestin?                               12

   Pidä itsesi kartalla eli elinkaaren vaikutus myyntiviestiin               16

   Miten rakennat päivittäisen myyntiviestin?                        17

   Hyvän myyntiviestin resepti                               19

   Miten vien myyntiviestinnän kehittämisprojektin onnistuneesti maaliin?          26

   Mielenkiintoista kirjallisuutta                             27
 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Näh-
däksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by-nd/1.0/fi/ sivulla tai lähetä kirje Creative
       Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
                      Myyntiviestinnän keittokirja                   2
”Teknologiayrityksen 10 kalvon esittelyssä on usein 9 kalvoa teknisiä

       lyhenteitä ja ehkä yksi kalvo siitä, mitä hyötyä tuotteesta on asiakkaalle…

       tavoitteena olisi kääntää tuo suhde toisinpäin.”

                   Jorma Turunen, Finpron toimitusjohtaja
                           Board News 3/2009
        ”Tapettiin sulautuva ammattilainen on kuin harmaisiin kansiin sidottu

       bestseller kirjakaupassa. Sisältö olisi hitti. Mutta kun kannet ovat niin tur-

       kasen tylsät, kukaan ei edes vilkaise, mitä opuksen sivuille on painettu.”                            Jari Parantainen, guru
Fondon Oy

    Fondon on vaativan B2B-myynin konsultointitoimisto. Autamme teknologia- ja asian-

tuntijayrityksiä tehostamaan   toimintaa myyntikentällä, vaativissa asiakaskohtaamistilanteissa

Erityisosaamistamme on myyntiviestintä ja myynnin taktiset toimenpiteet. Tutustu tarkemmin

palveluihimme osoitteessa www.fondon.fi - katsasta blogimme ja maksuttomat artikkelimme.
                     Myyntiviestinnän keittokirja              3
Miksi Sinun kannattaa lukea tämä keittokirja?

 Kiitos, että latasit tämän oppaan. Talvella 2010 julkaisin verkossa oppaan ensimmäisen version,

jota on ladattu tähän mennessä yli 700 kertaa. Nyt käsissäsi on uusi versio. Tarjoan sinulle tässä pikaoppaassa näkökulman, jonka kautta monet asiakkaani ovat löytäneet

ihan uutta ryhtiä myynnin johtamiseen. Se on myyntiviestintä. Myyntiviestintä on vaikea alue. Sitä ei kehitetä tempuilla tai kikoilla, eikä tällä kentällä voitta-

jan myyntiasenteesta ole apua. Sillä nyt kyse on strategian toteuttamisen terävimmästä kärjestä,

asiakasvuoropuhelusta. Tämä keittokirja johdattaa sinut uusien myynnin makujen maailmaan ja ajatteluun, jonka

avulla tunnistat millaisessa tilassa sinun yrityksesi myyntiviestintä on ja millä keinoilla saavutat

nopeita voittoja. Tuuleen hukkuvan liirumlaarumin sijaan rakennat painavan, mutta terävän

viestin markkinoille, ja luot juonen joka istuu luontevasti päivittäisiin myyntikeskusteluihin. Mitä monimutkaisemmasssa maailmassa elätte, sitä enemmän saat hyötyä lukemalla tämän

oppaan. Ratkaisut sopivat parhaiten ICT-toimialle, investointituotteiden, teollisten palveluiden ja

asiantuntijapalveluiden myyntiin. Kassavirran pauhua sinnekin päähän piuhaa!         Ylöjärvellä 17.9.2010

         Tommi JärvinenPS. Jatketaan keskustelua Fondonin Facebook-seinällä (www.facebook.com/Fondon.fi)
                     Myyntiviestinnän keittokirja                 4
” Emme puhu ylimmän johdon kieltä, joten asiakkaan
       luottamus ja usko kykyihimme on vaakalaudalla. Jos
       emme löydä parempia keinoja viestiä palveluidemme
       liiketoiminta-arvoa, millään muilla toimenpiteillä ei ole mi-
       tään merkitystä.”
             Asiakkaan kommentti ISBM:n Business-to-Business

       Marketing Trends 2010 tutkimuksen avoimista vastauksista.
Mitä on myyntiviestintä?

 Myyntiviestintä ei ole uusi ilmiö tai liikkeenjohdon uusi ismi. Sitä voisi kuvata salaiseksi aseek-

si, joka on aina erottanut jyvät akanoista. Voittajilla on useimmiten hyvä viesti ja tehokas tapa

viedä sanottavansa uskottavasti perille kohderyhmäänsä. Heillä on siis myyntiretoriikka hallussa. Vanha sanonta ”puolet markkinointipanoksista menee hukkaan, en vain tiedä kumpi puoli”

pätee valitettavasti myös B2B –maailmassa. Useat tutkimukset osoittavat, että tehottomaan asia-

kasviestintään hukataan valtavasti rahaa vuosittain:
        ”Yli 65% myynnin johdosta arvioi, että he menettävät
       kauppaa, koska heillä ei ole selkää ja yhtenäistä arvolupa-
       usta asiakkaalle.”
                      Miller HeiMan, SaleS BeSt Practice Study, 2006
                    Myyntiviestinnän keittokirja                 5
”Jopa 40% myyjän ajasta kuluu myyntiviestin säätämi-
       seen ja valmistautumiseen.”
                           cMO cOunSil Study 2004        ”58% toimittajan markkinoinnin sisällöstä ei ole relevant-
       tia ostajan näkökulmasta, lisäksi tämä pienentää 45%:lla
       mahdollista päättää kauppa.”
                            it Buyer Survey,

                           internatiOnal data GrOuP, 2008 Asiakasviestinnän kentällä touhutaan monella nimellä. On brändiviestiä, yritysviestiä, tuote-

viestiä jne. Onneksi asiakkaan näkökulmasta tilanne on yksinkertaisempi. On vain kaksi viestin

lähdettä:

        1. Viestintävälineet eli lehdet, www, esitteet jne., jossa vastaanottaja on yksilöi-

          mätön

        2. Ihmiset eli myyjät, asiakaspalvelu henkilöstö, huolto jne., jotka ovat suorassa

          henkilökontaktissa

 Myyntiviestintä on suoraa ihmistenvälistä viestintää. Välineinä ovat siis neuvottelut, puhelut,

meilit, muistiot, presentaatiot, tarjoukset jne. Vaikka tämä tuntuu itsestään selvältä, silti erilaiset viestit ja tavat
                                            ” Myyntiviestintä on
sekoittavat myyntijohdon pakan. Esimerkiksi hyvä brändiviesti on
                                            suoraa ihmistenvä-
sinällään käyttökelvoton päivittäisissä myyntitilanteissa, vaikka sitä
                                              listä viestintää.”
sinne usein tungetaan. Mistä sitten johtuu tämä viestien sekamelska? Useimmat yritykset

  a) tuottavat asiakasviestintää vain brändi-, yritys-, markkinointi- ja tuotenäkökulmista

  b) luovat keinotekoisen pesäeron myynnin ja markkinoinnin välille

  c) eivät aidosti tiedä miltä heidän viestintänsä näyttävät asiakkaan suunnasta                     Myyntiviestinnän keittokirja                 6
d) kertovat itsestään ja tuotteistaan

  e) kouluttavat ja valmentavat vain taitoja asiakaskohtaamisissa, eivät niiden sisältöä

  f ) ja tärkeimpänä, eivät ole ollenkaan tunnistaneet myyntiviestinnän roolia Usein B2B viestintä, kuten yritys- ja tuoteviesti ja jopa useimmat asiakas- ja arvolupaukset

ovat kuvailevia. Ne siis kertovat, mitä me teemme, keitä meidän asiakkaamme ovat, mitä tuotteita

ja palveluita me tarjoamme ja miten me sen teemme. Joskus seasta löytyy hiukan tarinaa siitä mitä hyötyä kasvoton asiakas saa yhteistyöstämme ja

miten tämä kasvoton asiakas voi käyttää tuotteitamme ja palveluitamme liiketoiminnassaan. Se mitä me asiakkaat todella haluamme tietää tarjoamastasi on jotain ihan muuta. Haluamme

selkeitä vastauksia yksinkertaisiin kysymyksiin:        ”Miksi minun kannattaisi tavata Sinut?”

        ”Miksi vaihtaisin nykyisen ratkaisuni uuteen?”

        ”Miksi valitsisin juuri teidän ratkaisunne enkä

        kilpailevaa vaihtoehtoa?”

        ”Pystyttekö toimittamaan kaiken lupaamanne?” Myyntihenkilöstön näkökulmasta tilanne on usein melko tyly:
                                      ” B2B-myyntiviestinnässä
asiakkaat esittävät edellä olevia kysymyksiä, mutta myyjillä on tarjota
                                       on pohjimmiltaan kyse
talon puolesta vain kuvailevaa yritys- ja tuoteviestiä. Tämä nostaa
                                      asiakasvuoropuhelusta.”
sankarimyyjät esiin, koska he osaavat luontaisesti rakentaa myyntiti-

lanteissa oman myyntiviestinsä. Näitä mestareita ei vaan kaikille riitä. Puuttuva pala yritysten viestintäympäristössä on siis tavoitteellinen myyntiviestintä. Tämä

markkinoiden todellinen syömähammas on vielä tänään tylsä suurimmalla osalla yrityksiä.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                7
Myyntineuvottelu                                          Asiakas
    Keskusteluyhteys         Myyntiviesti
                     Tuoteviesti                     Brandiviesti


Toimittaja                                      Asiakas-
                                           kohderyhma


 KUVA 1. Tavoitteellinen myyntiviestintä on puuttuva pala Edellisessä kuvassa olennaista on keskusteluyhteys, joka siirtää prosessin uudelle raiteelle eli

käytännössä markkinointiprosessista myyntiprosessiin. Toiseksi, huomio on hyvä kiinnittää sisäi-

seen viestien yhtenäisyyteen, siihen, että tarinamme on linjassa niin päivittäisessä myyntiviestissä

kuin yritystason brändiviestissäkin. Valitettavan usein markkinointi-ihmiset haluavat rakentaa ulkokultaista, hienoa ja tunnettua

brändiä, samaan aikaan kun myyjät soutavat yhteistä venettä toiseen suuntaan. Myyjät haluavat

ollaan läheisiä, ammattitaitoisia, kaikki euroopan tehtaat kolunneita asiakkaan kavereita. Pahim-

millaan tilanne johtaa siihen, että he pyrkivät estämään kaiken markkinointiviestinnän parhailta

asiakkailtaan. Vastaavasti markkinointi voi hengittää myynnin niskaan ja toimia logopoliisina,

vartioimassa yritysilmeen puhtautta.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                 8
Mitä ongelmia myyntiviestinnän päivittämisellä ratkaiset?

 Teet lopun arvottomille arvolupauksille.

 Jos lupaatte palvella tai olla asiakaslähtöisiä, voitte samalla tehdä hurjan lupauksen: lupaamme

hengittää ilmaa. Katkaiset epävarman todistelun perinteen.

 Valitettavan usein referenssit ovat ikivanhoja eivätkä ne tarjoa vakuuttavaa selkänojaa asiak-

kaan saamista liiketoiminnan tuloksista. Synnytät todellisia ratkaisuja.

 Ratkaisu ei ole ominaisuuden jalostunein muoto, jos joku on hekumallisessa myyntivalmen-

nuksessa niin väittänyt. Pelastat kokonaisuuden hukkumasta palvelualueiden siiloihin tai matriisin ulottuvuuksiin.

 Kokonaisuuden myyminen yli sisäisten rajojen on aina haastavaa. Jos käytössäsi on vain vasa-

ra, alkavat kaikki ongelmat pian näyttää nauloilta. Potkaiset muutoksen uudelleen käyntiin.
                                      ” Pahimmillaan tilanne
 Siirtyminen ratkaisu- tai palveluliiketoimintaan ei aina käy
                                      johtaa siihen, että myy-
kuin tanssi. Varaudu, että myyntiviestin muutos on vielä liiketoi-
                                    jät pyrkivät estämään kai-
mintamallin muutostakin rajumpi.
                                    ken markkinointiviestinnän
                                     parhailta asiakkailtaan.”
 Valloitat uuden markkinan sillanpääaseman.

 Jotta saat viestisi läpi uudella markkinalla, on tarinan oltava

kirkas ja joukot on keskitettävä kapealle.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                9
Siivoat asiakasrajapinnan suut.

 Jos brändiä ja tuoteviestiä ei ole talon puolesta purettu auki myyntiviestiksi, joutuu henkilöt

asiakasetulinjassa tekemään sen itse. Äkkiä sinulla onkin yhtä monta myynnin stooria kuin on

myyjiä. Jakelukavien kautta asiakasrajapinta moninkertaistuu ja viestin kärki katoaa. Lopetat diibadaaban ja jargonin tyhjän jauhamisen.

 Siirrytte puhumaan kieltä, jota asiakas ja myyjä itsekin ymmärtää. Tekninen luetteleminen

vaihtuu asiantuntijan kieleen, jolla kehitetään liiketoimintaa.
Milloin on aika päivittää myyntiviesti?

 Edelläkävijäyritykset muuttavat myyntiviestiään säännöllisin väliajoin. He ”vaihtavat öljyt”

myyntikoneeseen ja tekevät tarjoamastaan yhä uudelleen houkuttelevan. Asiakkaiden liiketoiminnan ajurit muuttuvat ajan ja markkinatilanteiden mukaan, silloin myy-

jäorganisaation on oltava hereillä ja vastattava tilanteeseen tuoreella viestillä. Suurissa muutostilanteissa, esimerkiksi kun siirrytään palveluliiketoimintaan, myyntiviestin

päivittäminen on ratkaisevan tärkeää. Uutta kokonaisratkaisua ei myydä enää vanhoilla argu-

menteilla eikä markkinaa muokata matkimalla kilpailijan tarinaa. Muutoksen läpiviennin nopeus

on ratkaisevaa. Hitaasti ympärillä tapahtuva liiketoimintaympäristön muutos yllättää aina osan

housut kintuissa. Havahtuminen eilisen uutuusteknologian arkipäiväistymiseen tulee äkkiä, varo. Yleisimpiä myyntiviestin päivitystilanteita ovat:

      •	  Uuteen asiakassegmenttiin siirtyminen

      •	  Kasvumarkkinalle siirtyminen tai sen tasaantuminen
                     Myyntiviestinnän keittokirja                10
•	  Kilpailijoiden toimiin vastaaminen

      •	  Tarjoaman laajentaminen ja kaventaminen

      •	  Uusasiakashankinnan aktivoiminen

      •	  Asiakastoimialojen muutokset, uudet käytännöt ja trendit

      •	  Tarve muuttaa markkinoita ja ostotapoja

      •	  Hintakilpailun korostuminen

      •	  Uuden teknologian arkipäiväistyminen Nyrkkisääntönä voit pitää sitä, että myyntiviesti tulee päivittää aina muutostilanteissa ja mie-

luummin ennakoiden kuin vitkastellen. Milloin sinä olet viimeksi pysähtynyt viestisi ääreen?
Ostaja huutaa hyvää myyntiviestintää!

 Ennen kuin sukelletaan syvemmälle myynnin maailmaan, katsotaan asiaa asiakkaan ja ostami-

sen silmälasien läpi. Ostajan vallan kasvu on ollut selkeänä trendinä jo 90-luvulta.
                                     ” 85 prosentissa B2B-pää-
Tänään ostajalla on enemmän valinnanmahdollisuuksia kuin kos-
                                     töksistä taustalla on vuoro-
kaan ennen. Viimeistään googlaamalla löytyy nopeasti uusi toi-
                                      puhelu myyjän kanssa! ”
mittaja, jos nykyinen ei miellytä. Enää ostaja ei päästä toimittajaa

helposti tarrautumaan ja rakentamaan lukitusta, ellei sitä itse halua. Ja kun asiakas päättää ostaa, saa hän diilin aikaiseksi, joskus jopa kokonaan ilman myyjän pa-

nosta. Kun konsulttiyhtiö Booz Allen Hamilton tutki yhdysvaltojen autoteollisuuden ekosystee-

miä, havaitsivat he vain 15% ostopäätöksistä täysin itsenäisiksi. Eli 85%:ssa päätöksiä taustalla on

vuoropuhelu myyjän kanssa!
                    Myyntiviestinnän keittokirja               11
Päättäjän arki on yhtä hässäkkää. Informaatiotulva pakahduttaa ja puuduttaa. Nykytahdilla se

kaksinkertaistuu kolmen vuoden välein! Silloin oikean ja luotettavan toimittajan löytäminen on

vaivalloista ja avoin kilpailuttaminen saattaa olla riski. Kakofoniassa kaikki kuulostavat samalta,

näyttävät samalta ja todellisia eroja on vaikea löytää. Silloin myyjien samankaltaisuus ajaa osta-

jan hakemaan eroja hinnasta. Epävarmuuden kasvaessa ostajat rakentavat suojamekanismeja ja kilpailuttavat hintaa tai

vastaavasti heidän on rakennettava luottamussuhde toimittajaan. Tämä luottamuksen synnyt-

täminen tarkoittaa käytännössä ostoprosessin avaamista. Asiakkaat siis huutavat laadukkaan

myyntiviestin perään. Toimivan asiakasvuorovaikutuksen pohjana on ydinviesti, jonka rakentaminen kerrotaan seu-

raavaksi.Miten rakennat ydinviestin?

 Ydinviesti kertoo sen, mitä asiakas ostaa, mitä itse asiassa olemme myymässä ja mikä erottaa

meidät kilpailusta. Joku voisi kuvata sitä myös kevyeksi kilpailustrategiaksi tai tuote/palvelustra-

tegiaksi. Ydinviesti ei ole slogan, positiointiväittämä tai bränditarina. Kokemus on osoittanut, että

myynnin ydinviestiä ei ole tarkoitus kiteyttää vain muutamaan sanaan. Se on myyntikonsepti tai

markkinoille menon (go-to-market) tapa, joka rakentuu selkeistä valinnoista.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                12
Tunnista
   kyvykkyytesi
    lahteet
                 Yhdista                      Lopuksi:
               kyvykkyytesi ja      Valitse kestava      Yksinkertaista
                asiakkaan        erottautumisen      ja tee valintoja
                hakema arvo          lahde

    Tunnista
   asiakkaiden
  liiketoiminnan
     ajurit KUVA 2. Myynnin ydinviestin rakentamisen vaiheet Vaihe 1: Tunnista kyvykkyytesi lähteet eli mitä yrityksesi osaa parhaiten ja
miksi?


 Heti ensimmäisenä pitää unohtaa nykyiset tuotteet ja palvelut. Nyt mietitään niitä taustalla

olevia tekijöitä eli kyvykkyyksiä, joiden avulla ratkaisemme asiakkaamme ongelman. Ne ratkais-

taan useimmiten osaamisella. Joskus kyse on teknologiasta, kapasiteetista tai muista tekijöistä,

mutta ei siis varsinaisesta tuotteesta tai palvelusta. Tuotteet ja palvelut ovat vain näkyvissä oleva

jäävuoren huippu. Pinnan alla ovat nämä kyvykkyydet, joiden inventaariota olet juuri tekemässä. Vaihe 2: Tunnista kohdeasiakkaasi liiketoiminnan ajurit


 Laitetaan asiakkaan silmälasit päähän ja katsotaan miltä maailma siellä näyttää. Hae vastauk-

set esimerkiksi seuraaviin yksinkertaisiin kysymyksiin:

      •	  Missä liiketoiminnassa kohdeasiakkaamme oikeastaan ovat?

      •	  Millainen on asiakkaasi liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka?

      •	  Mitkä ovat asiakkaiden kilpailuedun lähteet?

      •	  Mikä on meidän roolimme asiakkaan arvontuotantoprosessissa?

      •	  Mihin suuntaa asiakkaan ( ja asiakkaan asiakkaan) maailma muuttuu?

      •	  Millainen investointihalukkuus asiakkailla on?                    Myyntiviestinnän keittokirja                13
Taustalla on neljä aluetta johon kaikki liiketoiminnan motivaattorit eli ajurit asettuvat: 1) Lii-

kevaihdon lisääminen, 2) Kustannusten alentaminen, 3) Riskien välttäminen, ja 4) Pääomien

tekokkaampi käyttö. Se mitä aluelta ajureitä milloinkin löytyy, riippuu kulloisestakin markkinati-

lanteesta ja yrityksen strategiasta. Myös toimialaojen sisällä olevat liikkeenjohdon trendit vaikut-

tavat motivaatioihin. Välillä juostaa kustannusten perässä, välillä halutaan omistaa ja joskus taas

ei. Muutoksia motivaatiotekijöissä tapahtuu kokoajan ja myyvän osapuolen on oltav niistä perillä.  Luokittele asiakkaan liiketoiminnan ajurit järkevällä tavalla. Näin tunnistat esimerkiksi strate-

giset ydinosaamiset, kustannusajurit, luottamusajurit, operatiivisen tehokkuuden ajurit, tukiky-

vykkyydet jne. Tällä varmistat, ettet tartu lillukan varsiin.  Lisäksi ajurien luokittelu kertoo sinulle asiakasongelmien priorisoinnin. Jos esimerkiksi liike-

toimintasi perustuu asiakkaan tukitoimintojen tehostamiseen, pysy silloin valitsemallasi tontilla.

Säälittävintä on se, että toimittaja uskottelee asiakkaalle oman kyvykkyysalueensa strategisem-

maksi kuin se asiakkaan liiketoiminnassa onkaan. Vastaavasti liiketoiminnalle merkittävä inves-

tointi pitää myydä sen ”arvoon” sopivalla tavalla. Esimerkiksi metsäkonetta ei myydä yrittäjälle

kuin uutta autoa perheen isälle, se on rahantekokone, jonka tarkoitus on olla tehokas katteen

tekijä.  Kaivaessasi asiakkaan liiketoiminnan ajureita esiin, kannattaa niistä kysyä myös asiakkaalta

itseltään. Tähän voit käyttää erilaisia asiakaskuuntelun menetelmiä ja samalla unohtaa asiakas-

tyytyväisyyskyselyt. Vaihe 3: Yhdistä kyvykkyytesi asiakkaasi hakemaan arvoon eli muodosta
ratkaisu


  Kun olet tunnistanut omat kyvykkyytesi ja asiakkaan liiketoiminnan ajurit, yhdistä nämä

toisiinsa. Eli mitä asiakas hyötyy ja saavuttaa hyödyntämällä teidän kyvykkyyksiänne. Mihin

liiketoiminta-ajuriin voitte vaikuttaa ja millä tavoin, eli minkä ongelman ratkaisette.                    Myyntiviestinnän keittokirja                14
Määrittele ratkaisuille selkeät arvolupaukset. Tee se asiakkaan näkökulmasta ja niin, että asia-

kas ymmärtää mitä ne heille merkitsevät. Vaihe 4: Valitse kestävä erottautumisen lähde


 Seuraavaksi ratkaisuusi haetaan erottautumistekijöitä, jotka kestävät aikaa ja kilpailijoiden

kampitusta. Tämä ei ole viestinnällinen kikka tai temppu, vaan aidon ja erottavan tekijän syste-

maattista vahvistamista. Erottautumisesta vastuu on aina myyjällä ei asiakkaalla. Jos jätät tulkin-

nan asiakkalle, saattaa liiketoimintasi tai tuotteesi sijoittua aivan toiseen ryhmään asiakkaan kuin

itsesi mielestä. ”Hajuraot” kilpaileviin tai korvaaviin ratkaisuihin on haettava ja viestittävä itse. Jos ydinviesti rakennetaan markkinoinnillisen tempun varaan se toimii markkinoilla vain

hetken. Joskus viikkoja, muutamia kuukausia tai korkeintaan vuoden, mutta sen jälkeen ollaan

takaisin lähtöpisteessä. Näennäisella tai poukkoilevalla markkinaerottumisella ajat myyntitiimin

hulluuden partaalle ja liiketoiminnan päin seinää. Myyjät turhautuvat, asiakkaat hämmentyvät ja

kilpailijat rokottavat ankarasti. Kestäviä erottautumisen lähteitä eivät ole:

      •	  Markkinaosuudet

      •	  Menneet saavutukset

      •	  Markkinointiviestinnällinen erottautuminen Kestäviä erottautumisen lähteitä löydät:

      •	  Arvoverkostostasi

      •	  Syvien toimittajakumppanuuksien lähteiltä

      •	  Markkinoilla ansaitun maineen rakennuspalikoista

      •	  De facto standardeista

      •	  Huippuosaamisesta, joka ei ole yksilöriippuvaista

      •	  Tuotteen yksilöllisistä piirteistä                     Myyntiviestinnän keittokirja                15
Mitäpä jos kestävää erottautumisen lähdettä ei löydy? Siinä tapauksessa sellainen pitää valita,

lukita vastaus ja toimia sen mukaan. Erottautumisen lähteet löytyvät , kun palaat prosessissa hie-

man taaksepäin ja katsot kyvykkyyksiä ja tekijöitä, joihin olemassaolonne perustuu. Vaihe 5: Yksinkertaista ja tee valintoja


  Koska ydinviestin täytyy olla selkeä, on lopuksi vielä varmistettava, että sanahelinää ei esiinny.

Ydinviesti on yhden painavan asian viesti. Strateginen valinta siitä, millä asialla markkinalla oi-

kein ollaan. Tarkista vielä ydinviestin terävyys seuraavien neljän kultaisen säännön avulla:

  1. Yksi ydinviesti yhdelle asiakassegmentille

  2. Markkinoiden elinkaaren vaihe määrää viestin sävyn

  3. Yksi ydinviesti yhdelle liiketoimintamallille

  4. Ydinviesti kertoo aina asiakkaan saavuttaman liiketoimintahyödyn
Pidä itsesi kartalla eli elinkaaren vaikutus myyntiviestiin

  Jos olet lukenut Cheoffrey Mooresi, seuraava on tuttua kauraa. Ellet, niin nyt on viimeinen

aika tutustua näihin klassikoihin: Crossing the Chasm, Inside the Tornado ja Dealing with Dar-

win.  Mooren ensimmäinen kirja, Crossing the Chasm, on yksi kaikkien aikojen parhaista liikkeen-

johdon teoksista. Siinä Moore kuvaa kuinka markkinoida ja myydä sekä jatkuvia että epäjatkuvia

innovaatiota läpi teknologian omaksumisvaiheiden (Technology Adoption Life Cycle).  Moore selittää hyvin niitä eroja mitä myyntiviestinnässä täytyy olla siirryttäessä markkinoiden

luomisvaiheista kuilun yli päämarkkinalle. Ydinviesti muuttuu hyvinkin paljon, riippuen siitä


                    Myyntiviestinnän keittokirja                 16
ollaanko esimerkiksi innovaattoreiden vai aikaisen enemmistön kanssa tekemässä kauppaa. Kirjan tärkein anti on, että markkinadynamiikan ymmärtäminen
                                           ” Kypsillä markkinoil-
on avainasemassa menestykselliseen markkinalle tunkeutumiseen.
                                         la terävän myyntiviestin
Isompi kuva syntyy, kun tarkastellaan teknologian sijaan tuotekate-
                                         merkitys on ratkaiseva,
gorioiden tai kokonaisten markkinoiden dynamiikkaa. Innovaatioi-
                                       koska verinen kilpailu asi-
den ja teknologioiden elinkaari määrää syntyykö markkinaa vai ei.
                                       akkaista on käynnistynyt.”
Kun uusi markkina avautuu, niin sillä kuin kaikella muullakin täällä

pohjantähden alla, on alku, keskivaihe ja loppu. Kaupankäynnin lainalaisuudet ja olosuhteet vaihtelevat hyvin paljon eri vaiheissa ja siksi on

ratkaisevan tärkeää tunnistaa missä kohtaa elinkaarta oma tuotekategoria on, ennenkuin lähtee

rakentamaan markkinoille menon ydinviestiä. Piirrä näin alkuun kuva, jossa sijoitat elinkaarelle

koko tuote/palveluportfolionne?
                 a
                 in
                kk
                       Kypsa-          Ta
               ar
                                     a
                      markkina          ma ntuv
               m
                                     rkk a
              u
                                      ina
             sv
            Ka
 Teknologian omaksumisen
     elinkaari KUVA 3. Iso kuva Nyrkkisääntönä voi siis pitää, että yhdelle teknologian elinkaarelle pitää mahtua ainakin neljä

ydinviestiä: Visioviesti, Edelläkävijäviesti, Luottamusviesti ja Kilpailuviesti. Vahvalla kasvumark-

kinalla myynnin operatiivinen tehokkuus nousee kärkeen, koska kaikille riittää ostavia asiakkaita,                    Myyntiviestinnän keittokirja                17
nopeimmat ja tehokkaimmat valtaavat silloin markkinat. Kypsillä markkinoilla terävän myynti-

viestin merkitys on ratkaiseva, koska verinen kilpailu asiakkaista on käynnistynyt.
Miten rakennat päivittäisen myyntiviestin?

 Ydinviesti ei ole käyttökelpoinen päivittäisessä työssä. Se pitää muuntaa myyntiprosessiin ja

asiakasvuoropuheluun istuvaksi. Hyvän viestinnän täytyy antaa vastauksia siihen miten tuotteet tai palvelut ratkaisevat mer-

kityksellisiä ongelmia ja miten niiden avulla tuodaan liiketoiminnallista arvoa. Viestin tulee siis

olla erottuvaa, kohdemarkkinaan istuvaa sekä päätöksentekoroolien mukaan muokattua.

 B2B myynnissä on pohjimmiltaan kyse asiakasvuoropuhelusta. Myyntiprosessi saattaa olla

pitkä ja monivaiheinen. Vuoropuhelu on tapaamisia, maileja, neuvotteluja, presentaatioita, pro-

jektisuunnitelmia, tarjouksia, laskelmia, muistioita, kuvia ja puheluita. Tässä esimerkki haastavasta asiakasvuoropuhelusta ICT- toimialalta, kun viedään keskimääräi-

nen asiakascase funnelin läpi 2009 markkinatilanteessa.


           Kaupan keskikoko 150.000 €

   Todellinen myyntiprosessin kesto    8-9 kk
              Liidilähde   Oma markkinointi, tapahtumat
    Osiakkaan ostotiimi/päättäjät    1+4 hlöä
     Myyntitiimi (kam/tiimi yht)    1 + 4 hlöä
          Asiakastapaamisia    6-8 kpl
           Sähköpostivaihto    15-20 kpl
              Puheluita    Viikottain
          Sopimusneuvottelut    2 kpl
         Myyntikulu yhteensä    35.000,00 €
    Aktiivisia myynticaseja/myyjä    6 kpl
            Dokumentteja    Palvelupresentaatio,
                      case kuvaus, muistiot, tarjousluonnos,
                      tarjous, projektisuunnitelma, resursso-
                      intisuunnitelma, sopimus
                    Myyntiviestinnän keittokirja                18
Tässäkin esimerkissä asiakkaan ostoprosessi ratkaisee, ei meidän myyntiprosessimme. Ostoky-

symykset avaavat ymmärtämään myyntiviestintää. Me asiakkaina esitämme ääneen tai useimmi-

ten ääneen lausumatta seuraavanlaisia kysymyksiä:

         Miksi antaisin omaa aikaani tunnin ja tapaisin sinut?

         Miksi vaihtaisin nykyisen ratkaisuni uuteen?

         Miksi valitsisin juuri teidän ratkaisunne enkä kilpailijaa? Rakenna yksinkertainen kartta, jonka pohjana on myynti/ostoprosessi, ja josta käy ilmi kaikki

merkityksellinen asiakasvuorovaikutus, niiden tarkoitus, tavoite ja keskeinen viesti. Kirjaa ylös

mitä työkaluja ja viestiä tukevia käytäntöjä käytetään ja mitä pitäisi kehittää. Pyri löytämään vas-

tauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:         Onko tekemisemme linjassa?

         Etenemmekö asiakkaan ostoprosessin mukaan?

         Millä viestillä avaamme keskusteluyhteyden?

         Millä rakennamme luottamuksen?

         Millä erotumme ja voitamme kilpailutilanteessa?

         Ketkä päättää?

         Mikä on asiakkaan muutosvalmius?

         Miten välitämme arvon tunnun asiakkaalle?
                                    Vinkki: Erottavien tekijöiden hake-
                                    miseksi voi käyttää Sinisen meren
                                      strategiasta tuttuja työkaluja.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                19
Hyvän myyntiviestin resepti

  #1 Hyvä myyntiviesti myy vain yhtä asiaa


  Tässä myydään konsultointipalveluita. Piste. Jos sinulla on laaja tuote tai palveluvalikoima, on

se puristettava yhdeksi kokonaisuudeksi, ilman mitään selittelyjä. Myyntiviesti hajoaa heti käsiin

ja erottautumisen kannalta elintärkeä terävyys katoaa, jos paletti on laaja.  Mikäli palveluvalikoimassasi on useita tuotteita, tee niistä yksi selkeä kokonaistuote. Toinen

vaihtoehto on pitää tuotteet erillään ja rakentaa kullekin oma myyntiviesti.  #2 Hyvä myyntiviesti on yksinkertainen


  Pidä viesti yksinkertaisena. Silloin se on tarpeeksi terävä ja haluttu paikka markkinoilla on

mahdollista saavuttaa. Yksinkertaisuuden varmistaa viestin jakaminen eri tasoille: kärki, 1. ketju,

2. ketju jne.  #3 Hyvä myyntiviesti kertoo erottavat tekijät


  Usein viesti ei selkeästi osoita mitä eroa uudella ratkaisulla on asiakaan olemassa olevaan rat-

kaisuun. Tai miten meidän ratkaisumme eroaa kilpailijoiden ratkaisusta. Erottavia tekijöitä ei voi

olla montaa. Tekijöiden on oltava asiakkaan todennettavia, eli asiakas määrää viimekädessä ovat-

ko ne erottavia vai ei.  #4 Hyvä myyntiviesti on yksiselitteinen ja ilman diibadaabaa


  Kaikki epämääräinen, ympäripyöreä on jätettävä pois. Jos et uskalla tai voi sanoa yksiselittei-

sesti miten asia on, kertoo se siitä, että todellista erottavaa tekijää ei ole löydetty. Tällöin kannat-

taa palata ydinviestin pariin.


                     Myyntiviestinnän keittokirja                 20
Tässä esimerkkejä ympäripyöreyksistä:

      •	  Kokonaisratkaisu, osaaminen, luovuus eli sanat joista ei saa, eikä jää kiinni.

      •	  Parempi, edullisempi, tehokkaampi, kehittyneempi eli

         komparatiivit ilman vertailukohtaa.

      •	  Yksi johtavista, yksi luotettavimmista eli

         määrittelemättömään joukkoon liittäminen.

      •	  Merkittävä, palveleva, toimiala eli asiakkaan tulkintaa vaativat ilmaisut.

      •	  Kehittää, tarjota, palvella eli epämääräisten hyväntahdon verbien käyttö.

 Rangaistuksen uhalla kiellettävä ja kohdattaessa lupa polttaa:

         Asiakaslähtöinen, Täyden palvelun, Kokonaispalvelu, Johtava, Edelläkävijä, Luo-

        tettava, Partneri, Räätälöity, Avaimet käteen Käytä termejä ja ammattikieltä harkiten. Vaikeilla termeillä ja monimutkaisilla sanakäänteillä,

et luo asiantuntevaa tai edes luotettavaa kuvaa. Sanahelinä ja jargon hiipii varkain ja niitä täytyy

kitkeä säännöllisesti kuin rikkaruohoa. Asiakasrajapinta ei ole pätemisen paikka. #5 Hyvä myyntiviesti vahvistaa numeroin sekä näyttää kuvin ja kaavioin


 Tukeva selkänoja on hyvän myyntiviestin perusominaisuus. Sen rakentamiseen kannattaa

uhrata hetki, sillä vahvistaminen ja hyötyjen osoittaminen on perusedellytys tämän päivän mo-

nimutkaisessa B2B-kaupassa. Tärkeää on pohtia mitä hyötyjä osoitat numeroin ja mihin sidot

niiden osoittamisen.

 Ajallinen sitominen:

         Historiaan

         Välittömään investointihetkeen

         Investoinnin takaisinmaksuaikaan

         Tilikausiin, sesonkeihin, lanseerauksiin yms.

         Koko elinkaareen
                    Myyntiviestinnän keittokirja                21
Hyödyn osoittaminen:

         Hyöty sidottuna kasvuun ja tuottoihin (€)

         Hyöty kannattavuuden parantamisessa (€)

         Hyöty pääomien käytössä (€, %)

         Kassavirtahyödyt(€, aika)

         Hyöty yrityksen arvon kasvattamisessa (€)

         Ajallinen hyöty (€)

         Tasaava hyöty(€) Tämä tarkoittaa siis laskelmia ja excel-taulukoita, mutta yksinkertaisuus ja selkeys on tässäkin

valttia. Monimutkaiset takaisinmaksu-, käyttökate-, investointi- ja muut laskelmat ovat liitetietoja,

joista keskeiset luvut otetaan asiakasvuoropuhelun käyttöön. Näihin voit vahvistaa viestisi:

        a. Asiakkaan itse todentamiin hyötyihin

        b. Yhteisesti aiemmin saavutettuihin mitattaviin hyötyihin ja kokemuksiin.

        c. Muiden vastaavien asiakkuuksien kanssa aiemmin saavutettuihin mitatta-

          viin hyötyihin.

        d. Todennäköisiin ratkaisuskenaarioihin ja niiden laskennallisiin vaikutuk-

          siin

        e. Kolmansien tahojen todentamiin hyötyihin ja riippumattomiin tutkimuk-

          siin Numeroiden lisäksi käytä kuvia. Piirtämällä saat asiakkaan katsomaan, näkemään ja ymmär-

tämään, sekä myös itse näyttämään. Jos omasta mielestäsi et osaa piirtää, ei hätää, piirrä silti.

Myyntitiimin kanssa on hyvä yhdessä katsoa läpi tavat, joilla esimerkiksi tuotekonsepti kuvataan

asiakkaalle. Paras keino on kynä ja paperi, vasta sitten tulee Powerpoint, OmniGraffle, MsVisio,

Excel ja muut työkalut. Visuaalisessa ajattelussa on yllättävä voima. Rohkene kokeilla.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                22
Mitä sitten voit piirtää?
                Muotokuvan

                tuotteesta, palvelusta tai konseptista, jolla vastaat asiak-

                kaan kysymyksiin: Kuka/Mikä?                Kaavion,

                jolla esität määriä, suhteita ja vertailuja. Kaaviolla vastaat

                kysymykseen: Kuinka paljon?         keha 3
                Kartan,
      vt
      3
                jolla esität paikan, läheisyyden ja erot.
           keha 1

                Kartta kertoo: Missä?                Aikajanan,

                jolla esität kohteen paikan/etenemisen ajallisesti. Aikajana

                vastaa kysymykseen: Milloin?

                Vuokaavion,

                jolla kerrot kohteiden keskinäisistä suhteista ja vaikutuk-

                sista. Vuokaavio vastaa kysymykseen: Kuinka?


                Monimuuttujakuvaajan tai nelikentän,

                jossa voit yhdistää edellä olevia elementtejä. Tämä vastaa

                kysymykseen: Miksi?
Miten voit piirtää?

        Voit yksinkertaistaa tai monimutkaistaa.

        Voit verrata laatua tai määrää.                   Myyntiviestinnän keittokirja                23
Voit näyttää laajan vision tai toteutuksen yksityiskohdan

         Voit erottaa jonkun itsenäiseksi tai yhdistää ja vertailla monia.

         Voit näyttää muutoksen tai nykytilan. #6 Hyvä myyntiviesti tekee lupauksen, johon muut eivät pysty


 Kamppailet viestisi kanssa markkinoilla niin monen muun kanssa, että vain kaikkein vahvim-

mat selviytyvät. Myyntiviestisi taistelee yhä pienevästä tilasta. Sieltä pyristelet eroon lupauksilla.

      •	  Lupaa rohkeasti, mutta älä sorru ylimyyntiin.

      •	  Lupaa asiakkaalle merkityksellisiä asioita.

      •	  Lupaa ehdoitta.

      •	  Lupaa mitattavia ja todennettavia asioita.

      •	  Lupauksen lunastus ei voi olla tulkinnanvarainen. #7 Hyvä myyntiviesti puhuu päättäjän kieltä


 On ehkä itsestään selvää, että tekninen ostaja ja vaikkapa talousjohtaja näkevät maailman eri-

lailla. Heillä on myös erilaiset haasteet ja sitä kautta erilainen ostokäyttäytyminen. Tunnista liike-

toimintasi kannalta keskeiset päättäjät, vaikuttajat ja käyttäjät, ja rakenna viestisi näitä kohderyh-

miä palvelevaksi ja puhuttelevaksi. Kaikki haluavat tulla kuulluksi, olipa hän sitten ylin johto tai

ostopäätökseen vaikuttava käyttäjä. Ketkä ovat teidän tarjoamanne kannalta keskeiset päättäjät ja

keille viesti kohdistetaan? Kohdistaminen on tärkeää, koska et voi rakentaa 8:aa eri viestiä jokai-

sen johtoryhmän jäsenelle. #8 Hyvä myyntiviesti tehdään lähellä asiakasta


 Toimistolla keskenään tai pelkän konsultin kanssa jumpattu myyntiviesti on riski. Mukaan on

otettava asiakas. Suosittelen asiakaskuuntelun toteuttamista. Mitäpä jos asiakkaalta kysyy ihan

suoraan:                    Myyntiviestinnän keittokirja                 24
Mikä on kriittistä teidän menestyksenne kannalta?

          Mitä hyötyä teidän liiketoiminnallenne on tuotteestamme?

          Miksi ostatte? Keskeistä on tunnistaa asiakkaan liiketoiminnan ajurit ja niiden muutokset, ei niinkään asiak-

kaan tarpeita tai toiveita. #9 Hyvä myyntiviesti on kiinteä osa myyntiprosessia ja upotettuna työkaluihin


 Myyjä kyllä tietää kenen kanssa keskustelee ja millainen keskustelu tulisi käydä, mutta heillä ei

ehkä ole sanoja mitä sanoa. Myyntiviestinnän keskeisimpiä asioita ovat myyntitilanteiden mukai-

sen sisällön luominen ja sen jakamisen toimintamallit. 1. Rakenna relevantti sisältö

 Ensinnäkin sisällön täytyy vastata valittuja asiakas/päättäjäprofiileja, heidän liiketoimintahaas-

teitaan ja sen on annettava täsmällisiä vastauksia asiakkaan ostokysymyksiin. 2. Muokkaa sisältö prosessiin istuvaksi

 Ja toiseksi, sisällön oltava käytettävissä kaikissa myyntiprosessin vaiheissa ja työkaluissa: val-

mistelut, keskustelut, presentaatiot, referenssit, tarjoukset jne. 3. Yhdistä markkinoinnin ja myynnin voimat

 Siiloutumiseen ei ole kellään varaa. Useimmiten liidiprosessin kautta myynti- ja markkinointi

yksiköt saadaan helpoimmin lähelle toisiaan. Eli rakennetaan yhdessä toimintamalli miten mark-

kinointi syöttää myynnille uusia myyntimahdollisuuksia. Toinen keino on yhdessä muuntaa

brändiviestin elementit henkilötason myyntiviestintään istuviksi.
                     Myyntiviestinnän keittokirja               25
4. Varmista materiaalin saatavuus ja käyttö

 Halusitpa tai et, niin myynti herkästi touhuaa omiaan. Rakenna yksi yhteinen työkalupakki,

joka on ajan tasalla ja helposti käytettävissä kaikkialla. Valmenna myyntiä käyttämään työkalu-

pakkia päivittäisessä työssä. Presentaatiot, tarjoukset jne. rakennetaan aina työkalupakin kautta. #10 Hyvä myyntiviesti herättää tunteita ja houkuttelee


 Terävä myyntiviesti antaa hallinnan tunteen. Hallitset markkinaa ja ratsastat aallolla. Myyjät

haluavat työskennellä yrityksessä, jonka viesti on selkeä ja erottuva. Sen avulla pidät ammattilai-

set talossa ja teet myynnin houkuttelevaksi. Itsevarma yritys, joka tietää mitä tekee, houkuttelee

asiakkaita.
                    Myyntiviestinnän keittokirja                26
Miten vien myyntiviestinnän kehittämisprojektin
onnistuneesti maaliin?

 Tässä sinulle vielä kymmenen kohdan tarkistuslista, jolla säästät aikaa, rahaa ja hermojasi:

 1.  Kuuntele ensin asiakasta

 2. Tee yhdessä myyntitiimisi kanssa

 3. Ota markkinoinnin tiimi mukaan

 4. Kokeilkaa, kirjoittakaa, piirtäkää ja laskekaa

 5. Naulaa tulokset heti uusiin myynnin työkaluihin

 6. Tuhotkaa vanhat myynnin tukimateriaalit ja tiedostot, jotka kantavat vanhaa viestiä

 7. Hae nopeita voittoja ja välittömiä muutoskohtia

 8. Vie koko prosessi rivakasti läpi muutamassa viikossa

 9. Päätä projekti. Myyntitiimille ei voi jättää todo-listoja roikkumaan.

 10. Ota myyntiviesti myynnin kokousten vakioagendalle
                   Myyntiviestinnän keittokirja                27
Mielenkiintoista kirjallisuutta ja lähteitä

 Ford, Gadde, Håkansson & Snehota: The Business Marketing Course: Managing in Complex

    Networks. Wiley 2006.

 Dan Roam: Back of the Napkin. Portfolio Hardcover 2008.

 Miller & Heiman: Strategic Selling: The Unique Sales System. Miller & Heiman 1987.

 Kaario, Pennanen ja Storbacka: Selling Value - Maximize Growth By Helping Customers

    Succeed. WSOY 2003.

 Kari Kaario: Transformation Kaleidoscope. WSOYPro 2009

 Geoffrey A. Moore: Crossing the Chasm. Harper Business Essentials, 1991 & 1999.

 Christensen Clayton M.: Edelläkävijän dilemma, Talentum 2007.

 Ardath Albee: eMarketing Strategies for the Complex Sale. McGraw-Hill 2009.

 Petri Parvinen: Marketing Spirit - Oppi realismista ja innostuksesta liiketoiminnassa.

    Infor 2008.

 Christian Grönroos : Service Management and Marketing. Customer Management in

    Service Competition. John Wiley & Sons, 2007.
 PS.

 Lisää vinkkejä hyvistä kirjoista saat blogistamme, www.fondon.fi ja Facebook-seinältämme.
                  Myyntiviestinnän keittokirja               28
w w w.f o n d o n .f i

Ta m p e l l a n e s p l a n a d i 7 A   3 3 1 0 0 Ta m p e r e
           Myyntiviestinnän keittokirja          29

Recommandé

B387be8209c1ca8c par
B387be8209c1ca8cB387be8209c1ca8c
B387be8209c1ca8cVictoria Media
380 vues11 diapositives
Asiakasviestintä 2016 raportti par
Asiakasviestintä 2016 raporttiAsiakasviestintä 2016 raportti
Asiakasviestintä 2016 raporttiASML
4.1K vues10 diapositives
Asml sahkopostimarkkinointi 2015 par
Asml sahkopostimarkkinointi 2015Asml sahkopostimarkkinointi 2015
Asml sahkopostimarkkinointi 2015ASML
11K vues21 diapositives
Mitä on moderni brandimarkkinointi? par
Mitä on moderni brandimarkkinointi?Mitä on moderni brandimarkkinointi?
Mitä on moderni brandimarkkinointi?Advance B2B | Growth Marketing Agency
321 vues43 diapositives
Kasvumarkkinointi - 5 oppia myyntiin ja markkinointiin nopeinten kasvavimmil... par
Kasvumarkkinointi - 5 oppia myyntiin ja markkinointiin nopeinten kasvavimmil...Kasvumarkkinointi - 5 oppia myyntiin ja markkinointiin nopeinten kasvavimmil...
Kasvumarkkinointi - 5 oppia myyntiin ja markkinointiin nopeinten kasvavimmil...Advance B2B | Growth Marketing Agency
1K vues89 diapositives
Mitä on kasvumarkkinointi? par
Mitä on kasvumarkkinointi?Mitä on kasvumarkkinointi?
Mitä on kasvumarkkinointi?Advance B2B | Growth Marketing Agency
456 vues51 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010 par
Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010
Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010Asiakkuusmarkkinointi
522 vues48 diapositives
Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013 par
Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013
Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013Juha Laitinen
392 vues47 diapositives
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto) par
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)Mainostajien Liitto
5.6K vues8 diapositives
Prospektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan par
Prospektointi - Opas Systemaattiseen AsiakashankintaanProspektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan
Prospektointi - Opas Systemaattiseen AsiakashankintaanMyyntiplus
5.6K vues25 diapositives
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän? par
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?
Heikki Karjalainen: Onko perinteinen markkinointi tullut tiensä päähän?Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto, MTL
5.8K vues34 diapositives
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016) par
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Joni Salminen
689 vues53 diapositives

Tendances(11)

Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013 par Juha Laitinen
Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013
Staart brändifiilis - Pääosaan asiakas 15.11.2013
Juha Laitinen392 vues
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto) par Mainostajien Liitto
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)
Prospektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan par Myyntiplus
Prospektointi - Opas Systemaattiseen AsiakashankintaanProspektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan
Prospektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan
Myyntiplus5.6K vues
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016) par Joni Salminen
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Joni Salminen689 vues
Sisältömarkkinointi - Mamwork Oy par Pia Lemmetty
Sisältömarkkinointi - Mamwork Oy Sisältömarkkinointi - Mamwork Oy
Sisältömarkkinointi - Mamwork Oy
Pia Lemmetty666 vues
Palvelujen tuotteistaminen (luento) par Joni Salminen
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Joni Salminen2K vues
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä par Antti Pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietiläMarkkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Markkinoinnin automaatio pk yrityksille 21.4.2016 by antti pietilä
Antti Pietilä608 vues

Similaire à Myyntiviestinnankeittokirja

Asiakkuus2015 raportti par
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiASML
2.7K vues12 diapositives
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio par
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautioHuippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautioPasi Rautio
2.7K vues48 diapositives
Asiakkuus 2014 raportti par
Asiakkuus 2014 raporttiAsiakkuus 2014 raportti
Asiakkuus 2014 raporttiASML
1K vues8 diapositives
Digitaalinen markkinointi par
Digitaalinen markkinointiDigitaalinen markkinointi
Digitaalinen markkinointiAntti Akonniemi
502 vues36 diapositives
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit... par
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Annalect Finland
526 vues32 diapositives
Myynnin kasvattaminen par
Myynnin kasvattaminenMyynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminenTurbiiniryhmä Oy
800 vues11 diapositives

Similaire à Myyntiviestinnankeittokirja(20)

Asiakkuus2015 raportti par ASML
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raportti
ASML 2.7K vues
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio par Pasi Rautio
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautioHuippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio
Pasi Rautio2.7K vues
Asiakkuus 2014 raportti par ASML
Asiakkuus 2014 raporttiAsiakkuus 2014 raportti
Asiakkuus 2014 raportti
ASML 1K vues
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit... par Annalect Finland
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Annalect Finland526 vues
Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli 2016 par Jani Aaltonen
Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli 2016Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli 2016
Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli 2016
Jani Aaltonen687 vues
Myyjä etkö-pääse-pöytään par Kati Keronen
Myyjä etkö-pääse-pöytäänMyyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytään
Kati Keronen796 vues
Kohti tulosvastuullista markkinointia par Fonecta
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Fonecta654 vues
Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1] par ASML
Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1]Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1]
Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1]
ASML 3.8K vues
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe par Juha Tahvonen
Myyntisauna – hyvä myyntipuheMyyntisauna – hyvä myyntipuhe
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe
Juha Tahvonen3.4K vues
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010 par Antti Leino
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Antti Leino644 vues
Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi? par Fonecta
Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi? Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?
Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?
Fonecta2.5K vues
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa par OMD_Finland
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
OMD_Finland649 vues
Uudistuva asiakaspalvelu - @SaniLeino par Sani Leino
Uudistuva asiakaspalvelu - @SaniLeino Uudistuva asiakaspalvelu - @SaniLeino
Uudistuva asiakaspalvelu - @SaniLeino
Sani Leino1.5K vues
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013 par Differo Oy
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Differo Oy2.4K vues
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013 par creuna_fi
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
creuna_fi1.2K vues
Markkinointi- ja asiakasstrategiat par Joni Salminen
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Joni Salminen3.3K vues

Myyntiviestinnankeittokirja

 • 2. Fondon Oy 3 Miksi Sinun kannattaa lukea tämä keittokirja? 4 Mitä on myyntiviestintä? 5 Mitä ongelmia myyntiviestinnän päivittämisellä ratkaiset? 9 Milloin on aika päivittää myyntiviesti? 10 Ostaja huutaa hyvää myyntiviestintää! 11 Miten rakennat ydinviestin? 12 Pidä itsesi kartalla eli elinkaaren vaikutus myyntiviestiin 16 Miten rakennat päivittäisen myyntiviestin? 17 Hyvän myyntiviestin resepti 19 Miten vien myyntiviestinnän kehittämisprojektin onnistuneesti maaliin? 26 Mielenkiintoista kirjallisuutta 27 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Näh- däksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by-nd/1.0/fi/ sivulla tai lähetä kirje Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Myyntiviestinnän keittokirja 2
 • 3. ”Teknologiayrityksen 10 kalvon esittelyssä on usein 9 kalvoa teknisiä lyhenteitä ja ehkä yksi kalvo siitä, mitä hyötyä tuotteesta on asiakkaalle… tavoitteena olisi kääntää tuo suhde toisinpäin.” Jorma Turunen, Finpron toimitusjohtaja Board News 3/2009 ”Tapettiin sulautuva ammattilainen on kuin harmaisiin kansiin sidottu bestseller kirjakaupassa. Sisältö olisi hitti. Mutta kun kannet ovat niin tur- kasen tylsät, kukaan ei edes vilkaise, mitä opuksen sivuille on painettu.” Jari Parantainen, guru Fondon Oy Fondon on vaativan B2B-myynin konsultointitoimisto. Autamme teknologia- ja asian- tuntijayrityksiä tehostamaan toimintaa myyntikentällä, vaativissa asiakaskohtaamistilanteissa Erityisosaamistamme on myyntiviestintä ja myynnin taktiset toimenpiteet. Tutustu tarkemmin palveluihimme osoitteessa www.fondon.fi - katsasta blogimme ja maksuttomat artikkelimme. Myyntiviestinnän keittokirja 3
 • 4. Miksi Sinun kannattaa lukea tämä keittokirja? Kiitos, että latasit tämän oppaan. Talvella 2010 julkaisin verkossa oppaan ensimmäisen version, jota on ladattu tähän mennessä yli 700 kertaa. Nyt käsissäsi on uusi versio. Tarjoan sinulle tässä pikaoppaassa näkökulman, jonka kautta monet asiakkaani ovat löytäneet ihan uutta ryhtiä myynnin johtamiseen. Se on myyntiviestintä. Myyntiviestintä on vaikea alue. Sitä ei kehitetä tempuilla tai kikoilla, eikä tällä kentällä voitta- jan myyntiasenteesta ole apua. Sillä nyt kyse on strategian toteuttamisen terävimmästä kärjestä, asiakasvuoropuhelusta. Tämä keittokirja johdattaa sinut uusien myynnin makujen maailmaan ja ajatteluun, jonka avulla tunnistat millaisessa tilassa sinun yrityksesi myyntiviestintä on ja millä keinoilla saavutat nopeita voittoja. Tuuleen hukkuvan liirumlaarumin sijaan rakennat painavan, mutta terävän viestin markkinoille, ja luot juonen joka istuu luontevasti päivittäisiin myyntikeskusteluihin. Mitä monimutkaisemmasssa maailmassa elätte, sitä enemmän saat hyötyä lukemalla tämän oppaan. Ratkaisut sopivat parhaiten ICT-toimialle, investointituotteiden, teollisten palveluiden ja asiantuntijapalveluiden myyntiin. Kassavirran pauhua sinnekin päähän piuhaa! Ylöjärvellä 17.9.2010 Tommi Järvinen PS. Jatketaan keskustelua Fondonin Facebook-seinällä (www.facebook.com/Fondon.fi) Myyntiviestinnän keittokirja 4
 • 5. ” Emme puhu ylimmän johdon kieltä, joten asiakkaan luottamus ja usko kykyihimme on vaakalaudalla. Jos emme löydä parempia keinoja viestiä palveluidemme liiketoiminta-arvoa, millään muilla toimenpiteillä ei ole mi- tään merkitystä.” Asiakkaan kommentti ISBM:n Business-to-Business Marketing Trends 2010 tutkimuksen avoimista vastauksista. Mitä on myyntiviestintä? Myyntiviestintä ei ole uusi ilmiö tai liikkeenjohdon uusi ismi. Sitä voisi kuvata salaiseksi aseek- si, joka on aina erottanut jyvät akanoista. Voittajilla on useimmiten hyvä viesti ja tehokas tapa viedä sanottavansa uskottavasti perille kohderyhmäänsä. Heillä on siis myyntiretoriikka hallussa. Vanha sanonta ”puolet markkinointipanoksista menee hukkaan, en vain tiedä kumpi puoli” pätee valitettavasti myös B2B –maailmassa. Useat tutkimukset osoittavat, että tehottomaan asia- kasviestintään hukataan valtavasti rahaa vuosittain: ”Yli 65% myynnin johdosta arvioi, että he menettävät kauppaa, koska heillä ei ole selkää ja yhtenäistä arvolupa- usta asiakkaalle.” Miller HeiMan, SaleS BeSt Practice Study, 2006 Myyntiviestinnän keittokirja 5
 • 6. ”Jopa 40% myyjän ajasta kuluu myyntiviestin säätämi- seen ja valmistautumiseen.” cMO cOunSil Study 2004 ”58% toimittajan markkinoinnin sisällöstä ei ole relevant- tia ostajan näkökulmasta, lisäksi tämä pienentää 45%:lla mahdollista päättää kauppa.” it Buyer Survey, internatiOnal data GrOuP, 2008 Asiakasviestinnän kentällä touhutaan monella nimellä. On brändiviestiä, yritysviestiä, tuote- viestiä jne. Onneksi asiakkaan näkökulmasta tilanne on yksinkertaisempi. On vain kaksi viestin lähdettä: 1. Viestintävälineet eli lehdet, www, esitteet jne., jossa vastaanottaja on yksilöi- mätön 2. Ihmiset eli myyjät, asiakaspalvelu henkilöstö, huolto jne., jotka ovat suorassa henkilökontaktissa Myyntiviestintä on suoraa ihmistenvälistä viestintää. Välineinä ovat siis neuvottelut, puhelut, meilit, muistiot, presentaatiot, tarjoukset jne. Vaikka tämä tuntuu itsestään selvältä, silti erilaiset viestit ja tavat ” Myyntiviestintä on sekoittavat myyntijohdon pakan. Esimerkiksi hyvä brändiviesti on suoraa ihmistenvä- sinällään käyttökelvoton päivittäisissä myyntitilanteissa, vaikka sitä listä viestintää.” sinne usein tungetaan. Mistä sitten johtuu tämä viestien sekamelska? Useimmat yritykset a) tuottavat asiakasviestintää vain brändi-, yritys-, markkinointi- ja tuotenäkökulmista b) luovat keinotekoisen pesäeron myynnin ja markkinoinnin välille c) eivät aidosti tiedä miltä heidän viestintänsä näyttävät asiakkaan suunnasta Myyntiviestinnän keittokirja 6
 • 7. d) kertovat itsestään ja tuotteistaan e) kouluttavat ja valmentavat vain taitoja asiakaskohtaamisissa, eivät niiden sisältöä f ) ja tärkeimpänä, eivät ole ollenkaan tunnistaneet myyntiviestinnän roolia Usein B2B viestintä, kuten yritys- ja tuoteviesti ja jopa useimmat asiakas- ja arvolupaukset ovat kuvailevia. Ne siis kertovat, mitä me teemme, keitä meidän asiakkaamme ovat, mitä tuotteita ja palveluita me tarjoamme ja miten me sen teemme. Joskus seasta löytyy hiukan tarinaa siitä mitä hyötyä kasvoton asiakas saa yhteistyöstämme ja miten tämä kasvoton asiakas voi käyttää tuotteitamme ja palveluitamme liiketoiminnassaan. Se mitä me asiakkaat todella haluamme tietää tarjoamastasi on jotain ihan muuta. Haluamme selkeitä vastauksia yksinkertaisiin kysymyksiin: ”Miksi minun kannattaisi tavata Sinut?” ”Miksi vaihtaisin nykyisen ratkaisuni uuteen?” ”Miksi valitsisin juuri teidän ratkaisunne enkä kilpailevaa vaihtoehtoa?” ”Pystyttekö toimittamaan kaiken lupaamanne?” Myyntihenkilöstön näkökulmasta tilanne on usein melko tyly: ” B2B-myyntiviestinnässä asiakkaat esittävät edellä olevia kysymyksiä, mutta myyjillä on tarjota on pohjimmiltaan kyse talon puolesta vain kuvailevaa yritys- ja tuoteviestiä. Tämä nostaa asiakasvuoropuhelusta.” sankarimyyjät esiin, koska he osaavat luontaisesti rakentaa myyntiti- lanteissa oman myyntiviestinsä. Näitä mestareita ei vaan kaikille riitä. Puuttuva pala yritysten viestintäympäristössä on siis tavoitteellinen myyntiviestintä. Tämä markkinoiden todellinen syömähammas on vielä tänään tylsä suurimmalla osalla yrityksiä. Myyntiviestinnän keittokirja 7
 • 8. Myyntineuvottelu Asiakas Keskusteluyhteys Myyntiviesti Tuoteviesti Brandiviesti Toimittaja Asiakas- kohderyhma KUVA 1. Tavoitteellinen myyntiviestintä on puuttuva pala Edellisessä kuvassa olennaista on keskusteluyhteys, joka siirtää prosessin uudelle raiteelle eli käytännössä markkinointiprosessista myyntiprosessiin. Toiseksi, huomio on hyvä kiinnittää sisäi- seen viestien yhtenäisyyteen, siihen, että tarinamme on linjassa niin päivittäisessä myyntiviestissä kuin yritystason brändiviestissäkin. Valitettavan usein markkinointi-ihmiset haluavat rakentaa ulkokultaista, hienoa ja tunnettua brändiä, samaan aikaan kun myyjät soutavat yhteistä venettä toiseen suuntaan. Myyjät haluavat ollaan läheisiä, ammattitaitoisia, kaikki euroopan tehtaat kolunneita asiakkaan kavereita. Pahim- millaan tilanne johtaa siihen, että he pyrkivät estämään kaiken markkinointiviestinnän parhailta asiakkailtaan. Vastaavasti markkinointi voi hengittää myynnin niskaan ja toimia logopoliisina, vartioimassa yritysilmeen puhtautta. Myyntiviestinnän keittokirja 8
 • 9. Mitä ongelmia myyntiviestinnän päivittämisellä ratkaiset? Teet lopun arvottomille arvolupauksille. Jos lupaatte palvella tai olla asiakaslähtöisiä, voitte samalla tehdä hurjan lupauksen: lupaamme hengittää ilmaa. Katkaiset epävarman todistelun perinteen. Valitettavan usein referenssit ovat ikivanhoja eivätkä ne tarjoa vakuuttavaa selkänojaa asiak- kaan saamista liiketoiminnan tuloksista. Synnytät todellisia ratkaisuja. Ratkaisu ei ole ominaisuuden jalostunein muoto, jos joku on hekumallisessa myyntivalmen- nuksessa niin väittänyt. Pelastat kokonaisuuden hukkumasta palvelualueiden siiloihin tai matriisin ulottuvuuksiin. Kokonaisuuden myyminen yli sisäisten rajojen on aina haastavaa. Jos käytössäsi on vain vasa- ra, alkavat kaikki ongelmat pian näyttää nauloilta. Potkaiset muutoksen uudelleen käyntiin. ” Pahimmillaan tilanne Siirtyminen ratkaisu- tai palveluliiketoimintaan ei aina käy johtaa siihen, että myy- kuin tanssi. Varaudu, että myyntiviestin muutos on vielä liiketoi- jät pyrkivät estämään kai- mintamallin muutostakin rajumpi. ken markkinointiviestinnän parhailta asiakkailtaan.” Valloitat uuden markkinan sillanpääaseman. Jotta saat viestisi läpi uudella markkinalla, on tarinan oltava kirkas ja joukot on keskitettävä kapealle. Myyntiviestinnän keittokirja 9
 • 10. Siivoat asiakasrajapinnan suut. Jos brändiä ja tuoteviestiä ei ole talon puolesta purettu auki myyntiviestiksi, joutuu henkilöt asiakasetulinjassa tekemään sen itse. Äkkiä sinulla onkin yhtä monta myynnin stooria kuin on myyjiä. Jakelukavien kautta asiakasrajapinta moninkertaistuu ja viestin kärki katoaa. Lopetat diibadaaban ja jargonin tyhjän jauhamisen. Siirrytte puhumaan kieltä, jota asiakas ja myyjä itsekin ymmärtää. Tekninen luetteleminen vaihtuu asiantuntijan kieleen, jolla kehitetään liiketoimintaa. Milloin on aika päivittää myyntiviesti? Edelläkävijäyritykset muuttavat myyntiviestiään säännöllisin väliajoin. He ”vaihtavat öljyt” myyntikoneeseen ja tekevät tarjoamastaan yhä uudelleen houkuttelevan. Asiakkaiden liiketoiminnan ajurit muuttuvat ajan ja markkinatilanteiden mukaan, silloin myy- jäorganisaation on oltava hereillä ja vastattava tilanteeseen tuoreella viestillä. Suurissa muutostilanteissa, esimerkiksi kun siirrytään palveluliiketoimintaan, myyntiviestin päivittäminen on ratkaisevan tärkeää. Uutta kokonaisratkaisua ei myydä enää vanhoilla argu- menteilla eikä markkinaa muokata matkimalla kilpailijan tarinaa. Muutoksen läpiviennin nopeus on ratkaisevaa. Hitaasti ympärillä tapahtuva liiketoimintaympäristön muutos yllättää aina osan housut kintuissa. Havahtuminen eilisen uutuusteknologian arkipäiväistymiseen tulee äkkiä, varo. Yleisimpiä myyntiviestin päivitystilanteita ovat: • Uuteen asiakassegmenttiin siirtyminen • Kasvumarkkinalle siirtyminen tai sen tasaantuminen Myyntiviestinnän keittokirja 10
 • 11. Kilpailijoiden toimiin vastaaminen • Tarjoaman laajentaminen ja kaventaminen • Uusasiakashankinnan aktivoiminen • Asiakastoimialojen muutokset, uudet käytännöt ja trendit • Tarve muuttaa markkinoita ja ostotapoja • Hintakilpailun korostuminen • Uuden teknologian arkipäiväistyminen Nyrkkisääntönä voit pitää sitä, että myyntiviesti tulee päivittää aina muutostilanteissa ja mie- luummin ennakoiden kuin vitkastellen. Milloin sinä olet viimeksi pysähtynyt viestisi ääreen? Ostaja huutaa hyvää myyntiviestintää! Ennen kuin sukelletaan syvemmälle myynnin maailmaan, katsotaan asiaa asiakkaan ja ostami- sen silmälasien läpi. Ostajan vallan kasvu on ollut selkeänä trendinä jo 90-luvulta. ” 85 prosentissa B2B-pää- Tänään ostajalla on enemmän valinnanmahdollisuuksia kuin kos- töksistä taustalla on vuoro- kaan ennen. Viimeistään googlaamalla löytyy nopeasti uusi toi- puhelu myyjän kanssa! ” mittaja, jos nykyinen ei miellytä. Enää ostaja ei päästä toimittajaa helposti tarrautumaan ja rakentamaan lukitusta, ellei sitä itse halua. Ja kun asiakas päättää ostaa, saa hän diilin aikaiseksi, joskus jopa kokonaan ilman myyjän pa- nosta. Kun konsulttiyhtiö Booz Allen Hamilton tutki yhdysvaltojen autoteollisuuden ekosystee- miä, havaitsivat he vain 15% ostopäätöksistä täysin itsenäisiksi. Eli 85%:ssa päätöksiä taustalla on vuoropuhelu myyjän kanssa! Myyntiviestinnän keittokirja 11
 • 12. Päättäjän arki on yhtä hässäkkää. Informaatiotulva pakahduttaa ja puuduttaa. Nykytahdilla se kaksinkertaistuu kolmen vuoden välein! Silloin oikean ja luotettavan toimittajan löytäminen on vaivalloista ja avoin kilpailuttaminen saattaa olla riski. Kakofoniassa kaikki kuulostavat samalta, näyttävät samalta ja todellisia eroja on vaikea löytää. Silloin myyjien samankaltaisuus ajaa osta- jan hakemaan eroja hinnasta. Epävarmuuden kasvaessa ostajat rakentavat suojamekanismeja ja kilpailuttavat hintaa tai vastaavasti heidän on rakennettava luottamussuhde toimittajaan. Tämä luottamuksen synnyt- täminen tarkoittaa käytännössä ostoprosessin avaamista. Asiakkaat siis huutavat laadukkaan myyntiviestin perään. Toimivan asiakasvuorovaikutuksen pohjana on ydinviesti, jonka rakentaminen kerrotaan seu- raavaksi. Miten rakennat ydinviestin? Ydinviesti kertoo sen, mitä asiakas ostaa, mitä itse asiassa olemme myymässä ja mikä erottaa meidät kilpailusta. Joku voisi kuvata sitä myös kevyeksi kilpailustrategiaksi tai tuote/palvelustra- tegiaksi. Ydinviesti ei ole slogan, positiointiväittämä tai bränditarina. Kokemus on osoittanut, että myynnin ydinviestiä ei ole tarkoitus kiteyttää vain muutamaan sanaan. Se on myyntikonsepti tai markkinoille menon (go-to-market) tapa, joka rakentuu selkeistä valinnoista. Myyntiviestinnän keittokirja 12
 • 13. Tunnista kyvykkyytesi lahteet Yhdista Lopuksi: kyvykkyytesi ja Valitse kestava Yksinkertaista asiakkaan erottautumisen ja tee valintoja hakema arvo lahde Tunnista asiakkaiden liiketoiminnan ajurit KUVA 2. Myynnin ydinviestin rakentamisen vaiheet Vaihe 1: Tunnista kyvykkyytesi lähteet eli mitä yrityksesi osaa parhaiten ja miksi? Heti ensimmäisenä pitää unohtaa nykyiset tuotteet ja palvelut. Nyt mietitään niitä taustalla olevia tekijöitä eli kyvykkyyksiä, joiden avulla ratkaisemme asiakkaamme ongelman. Ne ratkais- taan useimmiten osaamisella. Joskus kyse on teknologiasta, kapasiteetista tai muista tekijöistä, mutta ei siis varsinaisesta tuotteesta tai palvelusta. Tuotteet ja palvelut ovat vain näkyvissä oleva jäävuoren huippu. Pinnan alla ovat nämä kyvykkyydet, joiden inventaariota olet juuri tekemässä. Vaihe 2: Tunnista kohdeasiakkaasi liiketoiminnan ajurit Laitetaan asiakkaan silmälasit päähän ja katsotaan miltä maailma siellä näyttää. Hae vastauk- set esimerkiksi seuraaviin yksinkertaisiin kysymyksiin: • Missä liiketoiminnassa kohdeasiakkaamme oikeastaan ovat? • Millainen on asiakkaasi liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka? • Mitkä ovat asiakkaiden kilpailuedun lähteet? • Mikä on meidän roolimme asiakkaan arvontuotantoprosessissa? • Mihin suuntaa asiakkaan ( ja asiakkaan asiakkaan) maailma muuttuu? • Millainen investointihalukkuus asiakkailla on? Myyntiviestinnän keittokirja 13
 • 14. Taustalla on neljä aluetta johon kaikki liiketoiminnan motivaattorit eli ajurit asettuvat: 1) Lii- kevaihdon lisääminen, 2) Kustannusten alentaminen, 3) Riskien välttäminen, ja 4) Pääomien tekokkaampi käyttö. Se mitä aluelta ajureitä milloinkin löytyy, riippuu kulloisestakin markkinati- lanteesta ja yrityksen strategiasta. Myös toimialaojen sisällä olevat liikkeenjohdon trendit vaikut- tavat motivaatioihin. Välillä juostaa kustannusten perässä, välillä halutaan omistaa ja joskus taas ei. Muutoksia motivaatiotekijöissä tapahtuu kokoajan ja myyvän osapuolen on oltav niistä perillä. Luokittele asiakkaan liiketoiminnan ajurit järkevällä tavalla. Näin tunnistat esimerkiksi strate- giset ydinosaamiset, kustannusajurit, luottamusajurit, operatiivisen tehokkuuden ajurit, tukiky- vykkyydet jne. Tällä varmistat, ettet tartu lillukan varsiin. Lisäksi ajurien luokittelu kertoo sinulle asiakasongelmien priorisoinnin. Jos esimerkiksi liike- toimintasi perustuu asiakkaan tukitoimintojen tehostamiseen, pysy silloin valitsemallasi tontilla. Säälittävintä on se, että toimittaja uskottelee asiakkaalle oman kyvykkyysalueensa strategisem- maksi kuin se asiakkaan liiketoiminnassa onkaan. Vastaavasti liiketoiminnalle merkittävä inves- tointi pitää myydä sen ”arvoon” sopivalla tavalla. Esimerkiksi metsäkonetta ei myydä yrittäjälle kuin uutta autoa perheen isälle, se on rahantekokone, jonka tarkoitus on olla tehokas katteen tekijä. Kaivaessasi asiakkaan liiketoiminnan ajureita esiin, kannattaa niistä kysyä myös asiakkaalta itseltään. Tähän voit käyttää erilaisia asiakaskuuntelun menetelmiä ja samalla unohtaa asiakas- tyytyväisyyskyselyt. Vaihe 3: Yhdistä kyvykkyytesi asiakkaasi hakemaan arvoon eli muodosta ratkaisu Kun olet tunnistanut omat kyvykkyytesi ja asiakkaan liiketoiminnan ajurit, yhdistä nämä toisiinsa. Eli mitä asiakas hyötyy ja saavuttaa hyödyntämällä teidän kyvykkyyksiänne. Mihin liiketoiminta-ajuriin voitte vaikuttaa ja millä tavoin, eli minkä ongelman ratkaisette. Myyntiviestinnän keittokirja 14
 • 15. Määrittele ratkaisuille selkeät arvolupaukset. Tee se asiakkaan näkökulmasta ja niin, että asia- kas ymmärtää mitä ne heille merkitsevät. Vaihe 4: Valitse kestävä erottautumisen lähde Seuraavaksi ratkaisuusi haetaan erottautumistekijöitä, jotka kestävät aikaa ja kilpailijoiden kampitusta. Tämä ei ole viestinnällinen kikka tai temppu, vaan aidon ja erottavan tekijän syste- maattista vahvistamista. Erottautumisesta vastuu on aina myyjällä ei asiakkaalla. Jos jätät tulkin- nan asiakkalle, saattaa liiketoimintasi tai tuotteesi sijoittua aivan toiseen ryhmään asiakkaan kuin itsesi mielestä. ”Hajuraot” kilpaileviin tai korvaaviin ratkaisuihin on haettava ja viestittävä itse. Jos ydinviesti rakennetaan markkinoinnillisen tempun varaan se toimii markkinoilla vain hetken. Joskus viikkoja, muutamia kuukausia tai korkeintaan vuoden, mutta sen jälkeen ollaan takaisin lähtöpisteessä. Näennäisella tai poukkoilevalla markkinaerottumisella ajat myyntitiimin hulluuden partaalle ja liiketoiminnan päin seinää. Myyjät turhautuvat, asiakkaat hämmentyvät ja kilpailijat rokottavat ankarasti. Kestäviä erottautumisen lähteitä eivät ole: • Markkinaosuudet • Menneet saavutukset • Markkinointiviestinnällinen erottautuminen Kestäviä erottautumisen lähteitä löydät: • Arvoverkostostasi • Syvien toimittajakumppanuuksien lähteiltä • Markkinoilla ansaitun maineen rakennuspalikoista • De facto standardeista • Huippuosaamisesta, joka ei ole yksilöriippuvaista • Tuotteen yksilöllisistä piirteistä Myyntiviestinnän keittokirja 15
 • 16. Mitäpä jos kestävää erottautumisen lähdettä ei löydy? Siinä tapauksessa sellainen pitää valita, lukita vastaus ja toimia sen mukaan. Erottautumisen lähteet löytyvät , kun palaat prosessissa hie- man taaksepäin ja katsot kyvykkyyksiä ja tekijöitä, joihin olemassaolonne perustuu. Vaihe 5: Yksinkertaista ja tee valintoja Koska ydinviestin täytyy olla selkeä, on lopuksi vielä varmistettava, että sanahelinää ei esiinny. Ydinviesti on yhden painavan asian viesti. Strateginen valinta siitä, millä asialla markkinalla oi- kein ollaan. Tarkista vielä ydinviestin terävyys seuraavien neljän kultaisen säännön avulla: 1. Yksi ydinviesti yhdelle asiakassegmentille 2. Markkinoiden elinkaaren vaihe määrää viestin sävyn 3. Yksi ydinviesti yhdelle liiketoimintamallille 4. Ydinviesti kertoo aina asiakkaan saavuttaman liiketoimintahyödyn Pidä itsesi kartalla eli elinkaaren vaikutus myyntiviestiin Jos olet lukenut Cheoffrey Mooresi, seuraava on tuttua kauraa. Ellet, niin nyt on viimeinen aika tutustua näihin klassikoihin: Crossing the Chasm, Inside the Tornado ja Dealing with Dar- win. Mooren ensimmäinen kirja, Crossing the Chasm, on yksi kaikkien aikojen parhaista liikkeen- johdon teoksista. Siinä Moore kuvaa kuinka markkinoida ja myydä sekä jatkuvia että epäjatkuvia innovaatiota läpi teknologian omaksumisvaiheiden (Technology Adoption Life Cycle). Moore selittää hyvin niitä eroja mitä myyntiviestinnässä täytyy olla siirryttäessä markkinoiden luomisvaiheista kuilun yli päämarkkinalle. Ydinviesti muuttuu hyvinkin paljon, riippuen siitä Myyntiviestinnän keittokirja 16
 • 17. ollaanko esimerkiksi innovaattoreiden vai aikaisen enemmistön kanssa tekemässä kauppaa. Kirjan tärkein anti on, että markkinadynamiikan ymmärtäminen ” Kypsillä markkinoil- on avainasemassa menestykselliseen markkinalle tunkeutumiseen. la terävän myyntiviestin Isompi kuva syntyy, kun tarkastellaan teknologian sijaan tuotekate- merkitys on ratkaiseva, gorioiden tai kokonaisten markkinoiden dynamiikkaa. Innovaatioi- koska verinen kilpailu asi- den ja teknologioiden elinkaari määrää syntyykö markkinaa vai ei. akkaista on käynnistynyt.” Kun uusi markkina avautuu, niin sillä kuin kaikella muullakin täällä pohjantähden alla, on alku, keskivaihe ja loppu. Kaupankäynnin lainalaisuudet ja olosuhteet vaihtelevat hyvin paljon eri vaiheissa ja siksi on ratkaisevan tärkeää tunnistaa missä kohtaa elinkaarta oma tuotekategoria on, ennenkuin lähtee rakentamaan markkinoille menon ydinviestiä. Piirrä näin alkuun kuva, jossa sijoitat elinkaarelle koko tuote/palveluportfolionne? a in kk Kypsa- Ta ar a markkina ma ntuv m rkk a u ina sv Ka Teknologian omaksumisen elinkaari KUVA 3. Iso kuva Nyrkkisääntönä voi siis pitää, että yhdelle teknologian elinkaarelle pitää mahtua ainakin neljä ydinviestiä: Visioviesti, Edelläkävijäviesti, Luottamusviesti ja Kilpailuviesti. Vahvalla kasvumark- kinalla myynnin operatiivinen tehokkuus nousee kärkeen, koska kaikille riittää ostavia asiakkaita, Myyntiviestinnän keittokirja 17
 • 18. nopeimmat ja tehokkaimmat valtaavat silloin markkinat. Kypsillä markkinoilla terävän myynti- viestin merkitys on ratkaiseva, koska verinen kilpailu asiakkaista on käynnistynyt. Miten rakennat päivittäisen myyntiviestin? Ydinviesti ei ole käyttökelpoinen päivittäisessä työssä. Se pitää muuntaa myyntiprosessiin ja asiakasvuoropuheluun istuvaksi. Hyvän viestinnän täytyy antaa vastauksia siihen miten tuotteet tai palvelut ratkaisevat mer- kityksellisiä ongelmia ja miten niiden avulla tuodaan liiketoiminnallista arvoa. Viestin tulee siis olla erottuvaa, kohdemarkkinaan istuvaa sekä päätöksentekoroolien mukaan muokattua. B2B myynnissä on pohjimmiltaan kyse asiakasvuoropuhelusta. Myyntiprosessi saattaa olla pitkä ja monivaiheinen. Vuoropuhelu on tapaamisia, maileja, neuvotteluja, presentaatioita, pro- jektisuunnitelmia, tarjouksia, laskelmia, muistioita, kuvia ja puheluita. Tässä esimerkki haastavasta asiakasvuoropuhelusta ICT- toimialalta, kun viedään keskimääräi- nen asiakascase funnelin läpi 2009 markkinatilanteessa. Kaupan keskikoko 150.000 € Todellinen myyntiprosessin kesto 8-9 kk Liidilähde Oma markkinointi, tapahtumat Osiakkaan ostotiimi/päättäjät 1+4 hlöä Myyntitiimi (kam/tiimi yht) 1 + 4 hlöä Asiakastapaamisia 6-8 kpl Sähköpostivaihto 15-20 kpl Puheluita Viikottain Sopimusneuvottelut 2 kpl Myyntikulu yhteensä 35.000,00 € Aktiivisia myynticaseja/myyjä 6 kpl Dokumentteja Palvelupresentaatio, case kuvaus, muistiot, tarjousluonnos, tarjous, projektisuunnitelma, resursso- intisuunnitelma, sopimus Myyntiviestinnän keittokirja 18
 • 19. Tässäkin esimerkissä asiakkaan ostoprosessi ratkaisee, ei meidän myyntiprosessimme. Ostoky- symykset avaavat ymmärtämään myyntiviestintää. Me asiakkaina esitämme ääneen tai useimmi- ten ääneen lausumatta seuraavanlaisia kysymyksiä: Miksi antaisin omaa aikaani tunnin ja tapaisin sinut? Miksi vaihtaisin nykyisen ratkaisuni uuteen? Miksi valitsisin juuri teidän ratkaisunne enkä kilpailijaa? Rakenna yksinkertainen kartta, jonka pohjana on myynti/ostoprosessi, ja josta käy ilmi kaikki merkityksellinen asiakasvuorovaikutus, niiden tarkoitus, tavoite ja keskeinen viesti. Kirjaa ylös mitä työkaluja ja viestiä tukevia käytäntöjä käytetään ja mitä pitäisi kehittää. Pyri löytämään vas- tauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Onko tekemisemme linjassa? Etenemmekö asiakkaan ostoprosessin mukaan? Millä viestillä avaamme keskusteluyhteyden? Millä rakennamme luottamuksen? Millä erotumme ja voitamme kilpailutilanteessa? Ketkä päättää? Mikä on asiakkaan muutosvalmius? Miten välitämme arvon tunnun asiakkaalle? Vinkki: Erottavien tekijöiden hake- miseksi voi käyttää Sinisen meren strategiasta tuttuja työkaluja. Myyntiviestinnän keittokirja 19
 • 20. Hyvän myyntiviestin resepti #1 Hyvä myyntiviesti myy vain yhtä asiaa Tässä myydään konsultointipalveluita. Piste. Jos sinulla on laaja tuote tai palveluvalikoima, on se puristettava yhdeksi kokonaisuudeksi, ilman mitään selittelyjä. Myyntiviesti hajoaa heti käsiin ja erottautumisen kannalta elintärkeä terävyys katoaa, jos paletti on laaja. Mikäli palveluvalikoimassasi on useita tuotteita, tee niistä yksi selkeä kokonaistuote. Toinen vaihtoehto on pitää tuotteet erillään ja rakentaa kullekin oma myyntiviesti. #2 Hyvä myyntiviesti on yksinkertainen Pidä viesti yksinkertaisena. Silloin se on tarpeeksi terävä ja haluttu paikka markkinoilla on mahdollista saavuttaa. Yksinkertaisuuden varmistaa viestin jakaminen eri tasoille: kärki, 1. ketju, 2. ketju jne. #3 Hyvä myyntiviesti kertoo erottavat tekijät Usein viesti ei selkeästi osoita mitä eroa uudella ratkaisulla on asiakaan olemassa olevaan rat- kaisuun. Tai miten meidän ratkaisumme eroaa kilpailijoiden ratkaisusta. Erottavia tekijöitä ei voi olla montaa. Tekijöiden on oltava asiakkaan todennettavia, eli asiakas määrää viimekädessä ovat- ko ne erottavia vai ei. #4 Hyvä myyntiviesti on yksiselitteinen ja ilman diibadaabaa Kaikki epämääräinen, ympäripyöreä on jätettävä pois. Jos et uskalla tai voi sanoa yksiselittei- sesti miten asia on, kertoo se siitä, että todellista erottavaa tekijää ei ole löydetty. Tällöin kannat- taa palata ydinviestin pariin. Myyntiviestinnän keittokirja 20
 • 21. Tässä esimerkkejä ympäripyöreyksistä: • Kokonaisratkaisu, osaaminen, luovuus eli sanat joista ei saa, eikä jää kiinni. • Parempi, edullisempi, tehokkaampi, kehittyneempi eli komparatiivit ilman vertailukohtaa. • Yksi johtavista, yksi luotettavimmista eli määrittelemättömään joukkoon liittäminen. • Merkittävä, palveleva, toimiala eli asiakkaan tulkintaa vaativat ilmaisut. • Kehittää, tarjota, palvella eli epämääräisten hyväntahdon verbien käyttö. Rangaistuksen uhalla kiellettävä ja kohdattaessa lupa polttaa: Asiakaslähtöinen, Täyden palvelun, Kokonaispalvelu, Johtava, Edelläkävijä, Luo- tettava, Partneri, Räätälöity, Avaimet käteen Käytä termejä ja ammattikieltä harkiten. Vaikeilla termeillä ja monimutkaisilla sanakäänteillä, et luo asiantuntevaa tai edes luotettavaa kuvaa. Sanahelinä ja jargon hiipii varkain ja niitä täytyy kitkeä säännöllisesti kuin rikkaruohoa. Asiakasrajapinta ei ole pätemisen paikka. #5 Hyvä myyntiviesti vahvistaa numeroin sekä näyttää kuvin ja kaavioin Tukeva selkänoja on hyvän myyntiviestin perusominaisuus. Sen rakentamiseen kannattaa uhrata hetki, sillä vahvistaminen ja hyötyjen osoittaminen on perusedellytys tämän päivän mo- nimutkaisessa B2B-kaupassa. Tärkeää on pohtia mitä hyötyjä osoitat numeroin ja mihin sidot niiden osoittamisen. Ajallinen sitominen: Historiaan Välittömään investointihetkeen Investoinnin takaisinmaksuaikaan Tilikausiin, sesonkeihin, lanseerauksiin yms. Koko elinkaareen Myyntiviestinnän keittokirja 21
 • 22. Hyödyn osoittaminen: Hyöty sidottuna kasvuun ja tuottoihin (€) Hyöty kannattavuuden parantamisessa (€) Hyöty pääomien käytössä (€, %) Kassavirtahyödyt(€, aika) Hyöty yrityksen arvon kasvattamisessa (€) Ajallinen hyöty (€) Tasaava hyöty(€) Tämä tarkoittaa siis laskelmia ja excel-taulukoita, mutta yksinkertaisuus ja selkeys on tässäkin valttia. Monimutkaiset takaisinmaksu-, käyttökate-, investointi- ja muut laskelmat ovat liitetietoja, joista keskeiset luvut otetaan asiakasvuoropuhelun käyttöön. Näihin voit vahvistaa viestisi: a. Asiakkaan itse todentamiin hyötyihin b. Yhteisesti aiemmin saavutettuihin mitattaviin hyötyihin ja kokemuksiin. c. Muiden vastaavien asiakkuuksien kanssa aiemmin saavutettuihin mitatta- viin hyötyihin. d. Todennäköisiin ratkaisuskenaarioihin ja niiden laskennallisiin vaikutuk- siin e. Kolmansien tahojen todentamiin hyötyihin ja riippumattomiin tutkimuk- siin Numeroiden lisäksi käytä kuvia. Piirtämällä saat asiakkaan katsomaan, näkemään ja ymmär- tämään, sekä myös itse näyttämään. Jos omasta mielestäsi et osaa piirtää, ei hätää, piirrä silti. Myyntitiimin kanssa on hyvä yhdessä katsoa läpi tavat, joilla esimerkiksi tuotekonsepti kuvataan asiakkaalle. Paras keino on kynä ja paperi, vasta sitten tulee Powerpoint, OmniGraffle, MsVisio, Excel ja muut työkalut. Visuaalisessa ajattelussa on yllättävä voima. Rohkene kokeilla. Myyntiviestinnän keittokirja 22
 • 23. Mitä sitten voit piirtää? Muotokuvan tuotteesta, palvelusta tai konseptista, jolla vastaat asiak- kaan kysymyksiin: Kuka/Mikä? Kaavion, jolla esität määriä, suhteita ja vertailuja. Kaaviolla vastaat kysymykseen: Kuinka paljon? keha 3 Kartan, vt 3 jolla esität paikan, läheisyyden ja erot. keha 1 Kartta kertoo: Missä? Aikajanan, jolla esität kohteen paikan/etenemisen ajallisesti. Aikajana vastaa kysymykseen: Milloin? Vuokaavion, jolla kerrot kohteiden keskinäisistä suhteista ja vaikutuk- sista. Vuokaavio vastaa kysymykseen: Kuinka? Monimuuttujakuvaajan tai nelikentän, jossa voit yhdistää edellä olevia elementtejä. Tämä vastaa kysymykseen: Miksi? Miten voit piirtää? Voit yksinkertaistaa tai monimutkaistaa. Voit verrata laatua tai määrää. Myyntiviestinnän keittokirja 23
 • 24. Voit näyttää laajan vision tai toteutuksen yksityiskohdan Voit erottaa jonkun itsenäiseksi tai yhdistää ja vertailla monia. Voit näyttää muutoksen tai nykytilan. #6 Hyvä myyntiviesti tekee lupauksen, johon muut eivät pysty Kamppailet viestisi kanssa markkinoilla niin monen muun kanssa, että vain kaikkein vahvim- mat selviytyvät. Myyntiviestisi taistelee yhä pienevästä tilasta. Sieltä pyristelet eroon lupauksilla. • Lupaa rohkeasti, mutta älä sorru ylimyyntiin. • Lupaa asiakkaalle merkityksellisiä asioita. • Lupaa ehdoitta. • Lupaa mitattavia ja todennettavia asioita. • Lupauksen lunastus ei voi olla tulkinnanvarainen. #7 Hyvä myyntiviesti puhuu päättäjän kieltä On ehkä itsestään selvää, että tekninen ostaja ja vaikkapa talousjohtaja näkevät maailman eri- lailla. Heillä on myös erilaiset haasteet ja sitä kautta erilainen ostokäyttäytyminen. Tunnista liike- toimintasi kannalta keskeiset päättäjät, vaikuttajat ja käyttäjät, ja rakenna viestisi näitä kohderyh- miä palvelevaksi ja puhuttelevaksi. Kaikki haluavat tulla kuulluksi, olipa hän sitten ylin johto tai ostopäätökseen vaikuttava käyttäjä. Ketkä ovat teidän tarjoamanne kannalta keskeiset päättäjät ja keille viesti kohdistetaan? Kohdistaminen on tärkeää, koska et voi rakentaa 8:aa eri viestiä jokai- sen johtoryhmän jäsenelle. #8 Hyvä myyntiviesti tehdään lähellä asiakasta Toimistolla keskenään tai pelkän konsultin kanssa jumpattu myyntiviesti on riski. Mukaan on otettava asiakas. Suosittelen asiakaskuuntelun toteuttamista. Mitäpä jos asiakkaalta kysyy ihan suoraan: Myyntiviestinnän keittokirja 24
 • 25. Mikä on kriittistä teidän menestyksenne kannalta? Mitä hyötyä teidän liiketoiminnallenne on tuotteestamme? Miksi ostatte? Keskeistä on tunnistaa asiakkaan liiketoiminnan ajurit ja niiden muutokset, ei niinkään asiak- kaan tarpeita tai toiveita. #9 Hyvä myyntiviesti on kiinteä osa myyntiprosessia ja upotettuna työkaluihin Myyjä kyllä tietää kenen kanssa keskustelee ja millainen keskustelu tulisi käydä, mutta heillä ei ehkä ole sanoja mitä sanoa. Myyntiviestinnän keskeisimpiä asioita ovat myyntitilanteiden mukai- sen sisällön luominen ja sen jakamisen toimintamallit. 1. Rakenna relevantti sisältö Ensinnäkin sisällön täytyy vastata valittuja asiakas/päättäjäprofiileja, heidän liiketoimintahaas- teitaan ja sen on annettava täsmällisiä vastauksia asiakkaan ostokysymyksiin. 2. Muokkaa sisältö prosessiin istuvaksi Ja toiseksi, sisällön oltava käytettävissä kaikissa myyntiprosessin vaiheissa ja työkaluissa: val- mistelut, keskustelut, presentaatiot, referenssit, tarjoukset jne. 3. Yhdistä markkinoinnin ja myynnin voimat Siiloutumiseen ei ole kellään varaa. Useimmiten liidiprosessin kautta myynti- ja markkinointi yksiköt saadaan helpoimmin lähelle toisiaan. Eli rakennetaan yhdessä toimintamalli miten mark- kinointi syöttää myynnille uusia myyntimahdollisuuksia. Toinen keino on yhdessä muuntaa brändiviestin elementit henkilötason myyntiviestintään istuviksi. Myyntiviestinnän keittokirja 25
 • 26. 4. Varmista materiaalin saatavuus ja käyttö Halusitpa tai et, niin myynti herkästi touhuaa omiaan. Rakenna yksi yhteinen työkalupakki, joka on ajan tasalla ja helposti käytettävissä kaikkialla. Valmenna myyntiä käyttämään työkalu- pakkia päivittäisessä työssä. Presentaatiot, tarjoukset jne. rakennetaan aina työkalupakin kautta. #10 Hyvä myyntiviesti herättää tunteita ja houkuttelee Terävä myyntiviesti antaa hallinnan tunteen. Hallitset markkinaa ja ratsastat aallolla. Myyjät haluavat työskennellä yrityksessä, jonka viesti on selkeä ja erottuva. Sen avulla pidät ammattilai- set talossa ja teet myynnin houkuttelevaksi. Itsevarma yritys, joka tietää mitä tekee, houkuttelee asiakkaita. Myyntiviestinnän keittokirja 26
 • 27. Miten vien myyntiviestinnän kehittämisprojektin onnistuneesti maaliin? Tässä sinulle vielä kymmenen kohdan tarkistuslista, jolla säästät aikaa, rahaa ja hermojasi: 1. Kuuntele ensin asiakasta 2. Tee yhdessä myyntitiimisi kanssa 3. Ota markkinoinnin tiimi mukaan 4. Kokeilkaa, kirjoittakaa, piirtäkää ja laskekaa 5. Naulaa tulokset heti uusiin myynnin työkaluihin 6. Tuhotkaa vanhat myynnin tukimateriaalit ja tiedostot, jotka kantavat vanhaa viestiä 7. Hae nopeita voittoja ja välittömiä muutoskohtia 8. Vie koko prosessi rivakasti läpi muutamassa viikossa 9. Päätä projekti. Myyntitiimille ei voi jättää todo-listoja roikkumaan. 10. Ota myyntiviesti myynnin kokousten vakioagendalle Myyntiviestinnän keittokirja 27
 • 28. Mielenkiintoista kirjallisuutta ja lähteitä Ford, Gadde, Håkansson & Snehota: The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks. Wiley 2006. Dan Roam: Back of the Napkin. Portfolio Hardcover 2008. Miller & Heiman: Strategic Selling: The Unique Sales System. Miller & Heiman 1987. Kaario, Pennanen ja Storbacka: Selling Value - Maximize Growth By Helping Customers Succeed. WSOY 2003. Kari Kaario: Transformation Kaleidoscope. WSOYPro 2009 Geoffrey A. Moore: Crossing the Chasm. Harper Business Essentials, 1991 & 1999. Christensen Clayton M.: Edelläkävijän dilemma, Talentum 2007. Ardath Albee: eMarketing Strategies for the Complex Sale. McGraw-Hill 2009. Petri Parvinen: Marketing Spirit - Oppi realismista ja innostuksesta liiketoiminnassa. Infor 2008. Christian Grönroos : Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition. John Wiley & Sons, 2007. PS. Lisää vinkkejä hyvistä kirjoista saat blogistamme, www.fondon.fi ja Facebook-seinältämme. Myyntiviestinnän keittokirja 28
 • 29. w w w.f o n d o n .f i Ta m p e l l a n e s p l a n a d i 7 A 3 3 1 0 0 Ta m p e r e Myyntiviestinnän keittokirja 29