Kohti asiakaskeskeisyyttä- strateginen segmentointi johdon työkaluna

Frankly Partners
Frankly PartnersFrankly Partners
Matka kohti
asiakaskeskeisyyttä
Segmentointi johdon työkaluna
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Tiitta Vaulos
Frankly Partners
17.5.2017
2013Perustettu vuonna 2013. hasan &
partnersin analyyttinen tytär. Samaan
perheeseen kuuluvat myös hasan
comms ja Perfect Fools.
LOKAKUU
54 asiakasyritystä, suurista
pörssiyhtiöistä keskisuuriin
yrityksiin ja yhteisöihin.
Asiakkaidemme toimialoja ovat
mm. päivittäistavara, jakelutie,
B2B ja teollisuus, finanssi, eCom
ja media. Esimerkiksi: Kesko,
Veikkaus, Sanoma Media
Finland, Tallink Group, Oras,
Berner, Unilever, Suomalaisen
Työn Liitto
58
Konkretisoimme
asiakasnäkemyksen
avulla asiakkaidemme
muutostarpeet
liiketoiminnassa ja
markkinoinnissa.
Varmistamme, että
tarvittavat muutokset
viedään myös käytäntöön.
21Tällä hetkellä työllis-
tämme 21 strategia,
markkinatutkijaa,
analyytikkoa sekä ADn.
“Kiitos, että autoitte meitä
löytämään sen, mikä on
relevanttia ja miten
meidän tulee edetä tässä
bisneksemme
muutoskohdassa!”
- Asiakas -
“Saimme vastauksia juuri
niihin strategisiin
kysymyksiin, joita meillä
oli: markkinoinnin lisäksi
mm. jakelutiestrategiaan,
valikoimatyöhön sekä
asiakasyhteistyöhön.”
- Asiakas -
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Asiakaskeskeisyys
on noussut strategian &
johtamisen ytimeen.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
“If there’s one reason we have done
better than most of our peers in the
Internet space over the last six years,
it is because we have focused like
a laser on customer experience.”
- Amazon CEO Jeff Bezos
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Asiakaskeskeisyys
tuo myös euroja
– mutta miten sinne
päästään?
All rights reserved © Frankly Partners 2017
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Asiakaskeskeisen yrityksen tunnusmerkit
1. Purposeful Leadership:
Operate consistently with
a clear set of values.
2. Compelling Brand Values:
Deliver on your brand promises to
customers.
3. Employee Engagement:
Align employees with the goals of
the organization.
4. Customer Connectedness:
Infuse customer insight across the
organization.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Customer
Insights
Siilojenylittäminen-leviäminenkokoorganisaatioon
Strategisen merkittävyyden kasvattaminen – liiketoiminnan tukeminen
Strateginen segmentointi
on onnistunemmillaan
tehokas ”kokoava”
työkalu
asiakaskeskeisyyden
johtamiseen.
Strateginen segmentointi=
1. Ei ole tutkimus vaan johtamisen työkalu
2. Kääntää huomion asiakkaisiin, ihmisiin
3. Kristallisoi tietoa, levittää
asiakasymmärryksen siilojen yli
4. On jalkautettu valittuihin toimintoihin &
työkaluihin
5. Saa aikaan toimintaa!
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Miten strateginen
segmentointi tehdään
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Asiakastiedon portaat
Syväymmärrys - tarpeet
Kulutuskäyttäytyminen
Toimialakäyttäytyminen
Asiakkuus
Ostot
Kuka
1-to-1
Jokaista portaiden
tiedon tasoa voi
ja usein pitääkin
ryhmitellä,
segmentoida.
Matka asiakkaan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista – eri datalähteet yhdistäen
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Taktinen taso
Syväymmärrys - tarpeet
Kulutuskäyttäytyminen
Toimialakäyttäytyminen
Asiakkuus
Ostot
Kuka
1-to-1 Taktinen tiedon taso – yritysspesifi tieto
1. Tukee päivittäistä tekemistä & johtamista
lyhyemmällä aikavälillä
2. Mahdollistaa mm. one-to-one markkinoinnin ja
erilaisten asiakkaiden tavoittamisen
3. Mahdollistaa oikean tarjonnan ”hetkessä,”
kontekstisidonnaisen suunnittelun
4. Tieto elää ja muuttuu jatkuvasti, siksi usein myös
vanhenee nopeasti
5. On usein ketju-/toimintokohtaista. Kattaa vain
asiakkaat.
Matka kuluttajan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista – eri datalähteet yhdistäen
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Strateginen taso
Syväymmärrys - tarpeet
Kulutuskäyttäytyminen
Toimialakäyttäytyminen
Asiakkuus
Ostot
Kuka
1-to-1
Strategisen segmentoinnin DNA:n on
usein hyvä olla strategisemmalla tiedon
tasolla…
Strateginen tiedon taso
1. Luo ylätason näkymän koko markkinaan, myös
potentiaaliin
2. Avaa uusia näkymiä, tukee johtamista pidemmällä
aikavälillä
3. Tavoittaa asiakkaista syvemmän tason,
käyttäytymisen ajureita
4. Ei heti vanhene, pysyy ajattelumallina pidempään
5. Mahdollistaa saman kielen myös hyvin erilaisille
toiminnoille
Matka kuluttajan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Strateginen segmentointi kattaa
lopulta kaikki tiedon tasot
• Kun segmentit tehdään ”pehmeästä tiedosta” –
tarpeista – ne rakennetaan niin, että ne selittävät
oman yrityksen liiketoimintaa, kovia
liiketoimintamittareita.
• Segmentit herätetään eloon arjen työkaluksi –
kuvailemalla ja linkittämällä ne suunnitelmallisesti
kaikkiin tiedon askelmiin.
• Segmentit viedään yksittäiseen ihmiseen asti.
Segmentit tulee olla löydettävissä esim.
asiakaskannassa, online-analytiikassa,
suoramarkkinoinnissa..
Syväymmärrys - tarpeet
Kulutuskäyttäytyminen
Toimialakäyttäytyminen
Asiakkuus
Ostot
Kuka
1-to-1
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Lopputulos
Strategisen
segmentoinnin lisäarvoAll rights reserved © Frankly Partners 2017
Luo yhteisen kielen
ymmärtää koko
markkinaa kattavasti
– myös potentiaalia.
Tutkitusti paras insight-työkalu yrityksen
muuttamiseen asiakaskeskeiseksi.
Jalkautuksen & sitoutumisen tärkeys!
1
STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
…
Asiakkaista puhuminen ei onnistu
ilman kieltä puhua heistä.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
…
Luo pohjan
tuotekehitykselle
identifioimalla uusia,
tarvepohjaisia
”aukkoja”
markkinassa.2
Suomalaisten yritysten
asiakaskeskeisyyden kompastuskivi: liian
vähän tarvepohjaisia innovaatioita.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
Mahdollistaa
strategian
fokusoimisen.
3
Mass
market
Ihmiset ovat enemmän
samankaltaisia kuin erilaisia:
Kaikille sama tarjonta ja viesti
Target
market
Ihmiset ovat enemmän
erilaisia kuin samanlaisia:
Eri viestit ja kohdistettu
tarjonta
One-
to-one
market
Ihmiset ovat erilaisia ja
toimivat eri tilanteissa eri
tavoilla: Tilannesidonnaiset
viestit & tarjonta
All rights reserved © Frankly Partners 2017
STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
Tehostaa
markkinointia ja
markkinointi-
viestintää.
Mitä, miten, miksi.
Kenelle.
Oppiminen: mikä toimii.4 All rights reserved © Frankly Partners 2017
STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
Kuluttajat haluavat, että heitä
puhutellaan sellaisina kuin he oikeasti
ovat.
Vie tulevaisuuteen!
Toimiva(in) työkalu ennakoida myös
tulevaa kehitystä.
5 All rights reserved © Frankly Partners 2017
STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
Asiakasnäkemyksellisessä johtamisessa
katse on siirrettävä peruutuspeilistä
tulevaisuuteen.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Priorisoi tavoitteet!
Jokainen tavoite vaikuttaa
käytännön tekemiseen.
Kriittiset vaiheet
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Ennen aloitusta Tekeminen Käyttö - jatkuvuus
JOHTO
Liiketaloudelliset
tavoitteet
Mihin käytetään,
kuka käyttää
Mitattavuus, KPIt
SISÄINEN Osallistaminen Sitouttaminen
Arjen työkalu,
linkit muihin
työkaluihin
SEGMENTOINTI
Mikä tieto on
segmentoinnin
DNAssa
Mihin datoihin
viedään
Tunnistettavat,
elävät
segmentit
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Lopputuloksena ihminen & asiakas
liiketoiminnan keskiössä
• Ihminen – ”Mikä pitää
asiakastamme hereillä öisin.”
• Elämäntapa
• Kuluttaminen
• Asiakaskokemus
• Asiakkuus €
• Potentiaali €
• Tulevaisuus €€
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Hauska tutustua, asiakas!
Kulmahuoneissa istuskelun aika on lopullisesti ohi. Liian
etäiset yritykset, mediat ja brändit eivät enää pärjää.
Asiakasnäkemys on yritysten kasvun
keskeisin ajuri.
All rights reserved © Frankly Partners 2017
Tiitta Vaulos / Frankly Partners
Customer Insight Director, CX Transformist
tiitta.vaulos@franklypartners.fi, 050 5727859
1 sur 25

Recommandé

Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin par
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Frankly Partners
842 vues22 diapositives
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen par
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Frankly Partners
1.1K vues19 diapositives
Kohti asiakaskeskeisyyttä - segmentointi johdon työkaluna par
Kohti asiakaskeskeisyyttä - segmentointi johdon työkalunaKohti asiakaskeskeisyyttä - segmentointi johdon työkaluna
Kohti asiakaskeskeisyyttä - segmentointi johdon työkalunaTiitta Vaulos
158 vues25 diapositives
Asiakaskokemus on rahaa par
Asiakaskokemus on rahaaAsiakaskokemus on rahaa
Asiakaskokemus on rahaaSalesforce Finland
1.4K vues15 diapositives
Asiakkuus 2014 raportti par
Asiakkuus 2014 raporttiAsiakkuus 2014 raportti
Asiakkuus 2014 raporttiASML
1K vues8 diapositives
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy par
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors OyBrain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors Oy
Brain to-brain puhelinkontaktointiseminaari 15.3.2016 by SalesHeli Advisors OyReijo Karhulahti
44 vues61 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Kohti asiakaskeskeisyyttä- strateginen segmentointi johdon työkaluna

Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa par
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaTiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaRoope Ruotsalainen
350 vues13 diapositives
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? par
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
26 vues17 diapositives
Yritystä kehiin 24.4.13: Oletko piilossa asiakkailtasi? par
Yritystä kehiin 24.4.13: Oletko piilossa asiakkailtasi?Yritystä kehiin 24.4.13: Oletko piilossa asiakkailtasi?
Yritystä kehiin 24.4.13: Oletko piilossa asiakkailtasi?Turun Teknologiakiinteistöt
496 vues11 diapositives
Onnistu somessa – päivä 1 par
Onnistu somessa – päivä 1Onnistu somessa – päivä 1
Onnistu somessa – päivä 1Grapevine Media Oy
394 vues83 diapositives
MicroMedia yritysesite par
MicroMedia yritysesiteMicroMedia yritysesite
MicroMedia yritysesiteSeveri Brandt
436 vues20 diapositives
Luovimo digital par
Luovimo digitalLuovimo digital
Luovimo digitalBusiness Finland
1K vues10 diapositives

Similaire à Kohti asiakaskeskeisyyttä- strateginen segmentointi johdon työkaluna(20)

Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa par Roope Ruotsalainen
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessaTiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Tiedolla johtamisesta kilpailuetu - organisaation kuilut muutosjohtamisessa
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? par marketing_clinic
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Mitä on sisältöstrategia? par Vapa Media
Mitä on sisältöstrategia?Mitä on sisältöstrategia?
Mitä on sisältöstrategia?
Vapa Media2.7K vues
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011 par Antti Leino
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Antti Leino1.6K vues
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014 par Differo Oy
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014
Differo Oy578 vues
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto par Fonecta
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Fonecta422 vues
Miten ostan markkinointipalveluita par VilkasGroup
Miten ostan markkinointipalveluitaMiten ostan markkinointipalveluita
Miten ostan markkinointipalveluita
VilkasGroup515 vues
Sydäntä sosiaaliseen mediaan 27.5.2014 par FlowHouse Oy
Sydäntä sosiaaliseen mediaan 27.5.2014Sydäntä sosiaaliseen mediaan 27.5.2014
Sydäntä sosiaaliseen mediaan 27.5.2014
FlowHouse Oy629 vues
Kohti tulosvastuullista markkinointia par Fonecta
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Fonecta654 vues
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421 par omniatopo
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
omniatopo401 vues
Kunta markkinointiviestintätoimiston kumppanina par Zeeland Family
Kunta markkinointiviestintätoimiston kumppaninaKunta markkinointiviestintätoimiston kumppanina
Kunta markkinointiviestintätoimiston kumppanina
Zeeland Family488 vues

Kohti asiakaskeskeisyyttä- strateginen segmentointi johdon työkaluna

 • 1. Matka kohti asiakaskeskeisyyttä Segmentointi johdon työkaluna All rights reserved © Frankly Partners 2017 Tiitta Vaulos Frankly Partners 17.5.2017
 • 2. 2013Perustettu vuonna 2013. hasan & partnersin analyyttinen tytär. Samaan perheeseen kuuluvat myös hasan comms ja Perfect Fools. LOKAKUU 54 asiakasyritystä, suurista pörssiyhtiöistä keskisuuriin yrityksiin ja yhteisöihin. Asiakkaidemme toimialoja ovat mm. päivittäistavara, jakelutie, B2B ja teollisuus, finanssi, eCom ja media. Esimerkiksi: Kesko, Veikkaus, Sanoma Media Finland, Tallink Group, Oras, Berner, Unilever, Suomalaisen Työn Liitto 58 Konkretisoimme asiakasnäkemyksen avulla asiakkaidemme muutostarpeet liiketoiminnassa ja markkinoinnissa. Varmistamme, että tarvittavat muutokset viedään myös käytäntöön. 21Tällä hetkellä työllis- tämme 21 strategia, markkinatutkijaa, analyytikkoa sekä ADn. “Kiitos, että autoitte meitä löytämään sen, mikä on relevanttia ja miten meidän tulee edetä tässä bisneksemme muutoskohdassa!” - Asiakas - “Saimme vastauksia juuri niihin strategisiin kysymyksiin, joita meillä oli: markkinoinnin lisäksi mm. jakelutiestrategiaan, valikoimatyöhön sekä asiakasyhteistyöhön.” - Asiakas -
 • 3. All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 4. Asiakaskeskeisyys on noussut strategian & johtamisen ytimeen. All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 5. “If there’s one reason we have done better than most of our peers in the Internet space over the last six years, it is because we have focused like a laser on customer experience.” - Amazon CEO Jeff Bezos All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 6. Asiakaskeskeisyys tuo myös euroja – mutta miten sinne päästään? All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 7. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Asiakaskeskeisen yrityksen tunnusmerkit 1. Purposeful Leadership: Operate consistently with a clear set of values. 2. Compelling Brand Values: Deliver on your brand promises to customers. 3. Employee Engagement: Align employees with the goals of the organization. 4. Customer Connectedness: Infuse customer insight across the organization.
 • 8. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Customer Insights Siilojenylittäminen-leviäminenkokoorganisaatioon Strategisen merkittävyyden kasvattaminen – liiketoiminnan tukeminen Strateginen segmentointi on onnistunemmillaan tehokas ”kokoava” työkalu asiakaskeskeisyyden johtamiseen.
 • 9. Strateginen segmentointi= 1. Ei ole tutkimus vaan johtamisen työkalu 2. Kääntää huomion asiakkaisiin, ihmisiin 3. Kristallisoi tietoa, levittää asiakasymmärryksen siilojen yli 4. On jalkautettu valittuihin toimintoihin & työkaluihin 5. Saa aikaan toimintaa! All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 10. Miten strateginen segmentointi tehdään All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 11. Asiakastiedon portaat Syväymmärrys - tarpeet Kulutuskäyttäytyminen Toimialakäyttäytyminen Asiakkuus Ostot Kuka 1-to-1 Jokaista portaiden tiedon tasoa voi ja usein pitääkin ryhmitellä, segmentoida. Matka asiakkaan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista – eri datalähteet yhdistäen All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 12. Taktinen taso Syväymmärrys - tarpeet Kulutuskäyttäytyminen Toimialakäyttäytyminen Asiakkuus Ostot Kuka 1-to-1 Taktinen tiedon taso – yritysspesifi tieto 1. Tukee päivittäistä tekemistä & johtamista lyhyemmällä aikavälillä 2. Mahdollistaa mm. one-to-one markkinoinnin ja erilaisten asiakkaiden tavoittamisen 3. Mahdollistaa oikean tarjonnan ”hetkessä,” kontekstisidonnaisen suunnittelun 4. Tieto elää ja muuttuu jatkuvasti, siksi usein myös vanhenee nopeasti 5. On usein ketju-/toimintokohtaista. Kattaa vain asiakkaat. Matka kuluttajan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista – eri datalähteet yhdistäen All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 13. Strateginen taso Syväymmärrys - tarpeet Kulutuskäyttäytyminen Toimialakäyttäytyminen Asiakkuus Ostot Kuka 1-to-1 Strategisen segmentoinnin DNA:n on usein hyvä olla strategisemmalla tiedon tasolla… Strateginen tiedon taso 1. Luo ylätason näkymän koko markkinaan, myös potentiaaliin 2. Avaa uusia näkymiä, tukee johtamista pidemmällä aikavälillä 3. Tavoittaa asiakkaista syvemmän tason, käyttäytymisen ajureita 4. Ei heti vanhene, pysyy ajattelumallina pidempään 5. Mahdollistaa saman kielen myös hyvin erilaisille toiminnoille Matka kuluttajan sydämeen – kattava ymmärrys kuluttajista All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 14. Strateginen segmentointi kattaa lopulta kaikki tiedon tasot • Kun segmentit tehdään ”pehmeästä tiedosta” – tarpeista – ne rakennetaan niin, että ne selittävät oman yrityksen liiketoimintaa, kovia liiketoimintamittareita. • Segmentit herätetään eloon arjen työkaluksi – kuvailemalla ja linkittämällä ne suunnitelmallisesti kaikkiin tiedon askelmiin. • Segmentit viedään yksittäiseen ihmiseen asti. Segmentit tulee olla löydettävissä esim. asiakaskannassa, online-analytiikassa, suoramarkkinoinnissa.. Syväymmärrys - tarpeet Kulutuskäyttäytyminen Toimialakäyttäytyminen Asiakkuus Ostot Kuka 1-to-1 All rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 15. Lopputulos Strategisen segmentoinnin lisäarvoAll rights reserved © Frankly Partners 2017
 • 16. Luo yhteisen kielen ymmärtää koko markkinaa kattavasti – myös potentiaalia. Tutkitusti paras insight-työkalu yrityksen muuttamiseen asiakaskeskeiseksi. Jalkautuksen & sitoutumisen tärkeys! 1 STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO … Asiakkaista puhuminen ei onnistu ilman kieltä puhua heistä. All rights reserved © Frankly Partners 2017 …
 • 17. Luo pohjan tuotekehitykselle identifioimalla uusia, tarvepohjaisia ”aukkoja” markkinassa.2 Suomalaisten yritysten asiakaskeskeisyyden kompastuskivi: liian vähän tarvepohjaisia innovaatioita. All rights reserved © Frankly Partners 2017 STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
 • 18. Mahdollistaa strategian fokusoimisen. 3 Mass market Ihmiset ovat enemmän samankaltaisia kuin erilaisia: Kaikille sama tarjonta ja viesti Target market Ihmiset ovat enemmän erilaisia kuin samanlaisia: Eri viestit ja kohdistettu tarjonta One- to-one market Ihmiset ovat erilaisia ja toimivat eri tilanteissa eri tavoilla: Tilannesidonnaiset viestit & tarjonta All rights reserved © Frankly Partners 2017 STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO
 • 19. Tehostaa markkinointia ja markkinointi- viestintää. Mitä, miten, miksi. Kenelle. Oppiminen: mikä toimii.4 All rights reserved © Frankly Partners 2017 STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO Kuluttajat haluavat, että heitä puhutellaan sellaisina kuin he oikeasti ovat.
 • 20. Vie tulevaisuuteen! Toimiva(in) työkalu ennakoida myös tulevaa kehitystä. 5 All rights reserved © Frankly Partners 2017 STRATEGISEN SEGMENTOINNIN LISÄARVO Asiakasnäkemyksellisessä johtamisessa katse on siirrettävä peruutuspeilistä tulevaisuuteen.
 • 21. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Priorisoi tavoitteet! Jokainen tavoite vaikuttaa käytännön tekemiseen.
 • 22. Kriittiset vaiheet All rights reserved © Frankly Partners 2017 Ennen aloitusta Tekeminen Käyttö - jatkuvuus JOHTO Liiketaloudelliset tavoitteet Mihin käytetään, kuka käyttää Mitattavuus, KPIt SISÄINEN Osallistaminen Sitouttaminen Arjen työkalu, linkit muihin työkaluihin SEGMENTOINTI Mikä tieto on segmentoinnin DNAssa Mihin datoihin viedään Tunnistettavat, elävät segmentit
 • 23. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Lopputuloksena ihminen & asiakas liiketoiminnan keskiössä • Ihminen – ”Mikä pitää asiakastamme hereillä öisin.” • Elämäntapa • Kuluttaminen • Asiakaskokemus • Asiakkuus € • Potentiaali € • Tulevaisuus €€
 • 24. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Hauska tutustua, asiakas! Kulmahuoneissa istuskelun aika on lopullisesti ohi. Liian etäiset yritykset, mediat ja brändit eivät enää pärjää.
 • 25. Asiakasnäkemys on yritysten kasvun keskeisin ajuri. All rights reserved © Frankly Partners 2017 Tiitta Vaulos / Frankly Partners Customer Insight Director, CX Transformist tiitta.vaulos@franklypartners.fi, 050 5727859