Frukostseminarium Malmö.pdf

Frontit
FrontitMarknadsansvarig på Frontit à Frontit
Välkommen på frukostseminarium
om tillitsbaserad projektledning
Peter Skoog 2023-01-18
OM OSS
Frontit är en strategisk
förändringspartner
Med strategisk förändringspartner menar vi en partner som
förstår vart ni är på väg och säkerställer att förändringen
bidrar till att nå era övergripande målsättningar.
VÅR VISION
Förändring där
människor vill, kan
och vågar
Förändring är en förutsättning för förnyelse, utveckling
och tillväxt. Men i alla förändringar finns ett visst mått av
osäkerhet som vår hjärna är programmerad att möta
med motstånd. Verksamheter som lyckas vända
motstånd till engagemang och får med sig människorna
på förändringsresan har bäst förutsättningar för att
lyckas.
Det är just det som vi på Frontit brinner för.
Vi är över 220 engagerade medarbetare i Sverige
220
12
1600
50
Vi har 12 kontor i Sverige
Vi har genomfört fler än 1 600 projekt
Vi har hjälpt våra kunder med fungerade förändring i över 50 år
9 Vi har utsetts nio år i rad till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser
Projektledare
Coach
Testledare
Kravledare
Scrum
Master
Förändrings-
ledare
Verksamhets-
utvecklare
Agil coach
Interimschef
Exempel på roller
Forum för kompetensutbyte
Nätverk: Förändringsledning
• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring förändring och
ledarskap
• Medlemmar från olika branscher/roller
• 3-4 gånger per år, 10-20 personer på varje träff
• Kontakta oss om du vill veta mer!
Nätverk: Project Management Office
• Start våren 2023
• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom PMO-
relaterade områden, både agila och mer traditionella
• Kontakta oss om du vill veta mer!
Tillitsbaserad
projektledning
Peter Skoog
”Det är den 14 december idag. Den 7 januari
skall vi börja sticka folk i armarna. Med ett vaccin
som vi ännu inte har sett och inte vet hur vi skall
hantera. Med hjälp av personal som vi inte vet
vilka de är, i lokaler som vi inte har, med hjälp av
en logistikkedja som inte finns. Vi saknar
nationella riktlinjer, processer och dokumentation
och är precis i uppstarten av att bilda en
projektorganisation.
Vi står inför någonting som aldrig förr har gjorts
på det här sättet eller i den här skalan i Sverige.
Och det är bråttom.
Kravet är enkelt – vi får inte misslyckas!
Uppdraget
Peter Skoog – Projektledare på Frontit
2023-01-27
Projektledare
Reservofficer
Hundägare
Styrelseledamot
Byggnadsingenjör
Systemvetare
Friidrottstränare
Förvaltningsledare
Mätningsingenjör
Orienterare
Programmerare
Utbildare
Föreläsare
Konsult
Chef
Förhandlare Husägare
Förändringsledare
Bergsvandrare
Pappa
Golfare
Tillitsbaserad projektledning/ledarskap
2023-01-27
Statliga Tillitsdelegationens rekommendationer
- leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre
tillvaratagande av medarbetarnas kompetens
- främja en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme,
autonomi och samarbete
Målet med dagens seminarium är att ge svar på följande frågor.
2023-01-27
Tillitsbaserad projektledning/ledarskap
• Vad menas med tillitsbaserad projektledning?
• Vad finns det för fördelar och vinster med det?
• Vad kan jag göra för att börja arbeta på detta sätt?
Agil projektledning/ledarskap
Gemensamma principer och värderingar.
• Delaktighet, respekt och transparens.
• Självorganiserande team.
• Reflekterande team. Ständigt lärande.
• Välkomnar förändrade krav.
• Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö
och det stöd de behöver och lita på att de får jobbet gjort.
2023-01-27
TILLITSBASERAT LEDARSKAP ÄR EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR AGIL PROJEKTLEDNING
Tekniska
dimensionen
Projektdimensioner
• Tekniska
‒ Den snabba tekniska utvecklingen gör
att projektledaren inte kan ha samma
tekniska detaljkunskap som tidigare.
• Kontrollerande
‒ Projektledaren behöver inte styra och
kontrollera teamen lika aktivt då de själva
tar ansvaret för arbetsprocessen.
• Transformerande
‒ Projektledning handlar mer och mer om
motivation, kommunikation, förändrings-
ledning, samordning och koordinering,
alltså Ledarskap.
2023-01-27
Kontrollerande
dimensionen
Transformerande
dimensionen
Mindre kontroll – mer tillit
”Command and control” Leda förändring
2023-01-27
Transaktionellt ledarskap Transformerande ledarskap
Processen
Gruppen
Individen
Transformerande ledarskap
2023-01-27
Individen /
gruppen
Ledaren
§ Syfte. Varför, varför, varför?
§ Visioner, drivkrafter, motiv
VARFÖR
§ Mål, planer, leveranser
§ Bryt ner, förenkla. Sätt ramar. Kommunicera
§ Täta enkla avstämningar t.ex. ’stå-upp möten’
§ Löpande återkommande utvärderingar
§ Öppna för förändring och snabba avvikelser
§ Snabba/korta leveranser. Slutför hela vägen
§ Acceptera att oväntade saker kommer att hända
VAD
HUR
Tillit - en förutsättning
Hur ”bygger” man tillit?
Vad är tillit? Varför litar vi på någon?
A
Able
(Kompetenta)
B
Believable
(Trovärdiga)
C
Connected
(Närvarande)
D
Dependable
(Pålitliga)
Öppenhet Tillit
Operativ
Enkel nivå
Taktisk
Medelsvår nivå
Strategisk
Komplex nivå
Anders Wendelheim, “Öppenhet och tillitsspiralen”
Uppgiftens komplexitet Relationsdjup
Lätt
Komplex
Låg
Hög
Saknivå
”Rätt-fel diskussioner”
Direkt nivå
Rak kommunikation,
”här och nu-medvetenhet”
Genuin dialognivå
Fritt flöde,
”Jag-du kontakt”
Öppenhet och tillitsspiralen
Pygmalioneffekten - Golemeffekten
Pygmalioneffekten
§ De förväntningar vi har på andra
påverkar vad vi får tillbaka…
Golemeffekten
§ Tyvärr fungerar det likadant åt
andra hållet…
Robert Rosenthal, “Pygmalion effect”
Vad framgångsrika ledare säger till
engagerade team
2023-01-27
Tack! Vad behöver du av
mig
för att lyckas?
Förlåt,
mitt fel!
Jag uppskattar
ditt bidrag!
Vad har vi lärt oss av
detta,
som vi kan göra bättre
nästa gång?
Jag tror på
dig!
Bra
jobbat!
Vad tycker
du?
Hur kan vi göra
det här bättre?
Har du vad du behöver
för att kunna lösa din
uppgift?
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• China 94%
• Brasilien 73%
• Italien 69%
• Tyskland 67%
• England 38%
• Norge 23%
• Danmark 11%
• Sverige 7%
Kan man bara välja att börja jobba så här?
• Olika branscher...
• Olika företagsklimat...
• Kulturella skillnader...
• Nationella skillnader...
2023-01-27
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• China 94%
• Brasilien 73%
• Italien 69%
• Tyskland 67%
• England 38%
• Norge 23%
• Danmark 11%
• Sverige 7%
Skall chefen ha alla svar?
• Indien 98%
• Sverige 7%
Gott ledarskap
Teoretisera inte sönder det. Ledarskapet är
ganska enkelt. Det handlar om:
2023-01-27
• Förstå det enkla hos människan
• Lär av det goda exemplet & förstå föredömets betydelse
• Ta initiativ och ha mod att fatta beslut ÖB – Micael Bydén
• Förhållningssätt och relation
Det fungerar som BÄST
när det behövs som MEST
Passade det då att jobba tillitsbaserat i
projekt ’Vaccination covid-19’?
2023-01-27 22
2023-01-27 23
• Ett oerhört tydligt syfte. En uppgift som alla
förstod och ville vara med och bidra i.
• En uppgift som aldrig hade gjorts tidigare.
• Tvungna att lita på en mängd olika experter eller
sakkunniga inom olika områden.
• Oklara planeringsförutsättningar med ständiga
förändringar. Oerhört högt tempo.
• Fokus på leverans/leverabler framför process,
verktyg och dokumentation.
• Krävdes mod att ofta ta beslut utan att ha alla
förutsättningar klara för sig.
• Transparens och tydlig kommunikation för att
skapa rätt förutsättningar.
JA!
Summering
Har vi fått en lite bättre förståelse av: Vad är Tillitsbaserad projektledning?
Vad tar vi med oss härifrån som vi kan använda i våra projekt?
2023-01-27
• Tillitsbaserad projektledning handlar om ledarskap
• Vi behöver vi vara närvarande, trovärdiga och pålitliga
• Visa genuint intresse och respekt för andra människor
• Vi måste med öppenhet bygga förtroende och tillit – våga lita på varandra
• Som ledare fokusera på Varför och Vad. Gruppen/teamet löser Hur
• Var generös med positiv feedback och beröm
Våga led
tillitsbaserat!
peter.skoog@frontit.se
070 – 532 36 39
mattias.johansson@frontit.se
078 – 825 96 58
Mattias Johansson | LinkedIn
Peter Skoog | LinkedIn
1 sur 26

Recommandé

Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro par
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrontit
75 vues29 diapositives
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna par
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaFrontit
37 vues22 diapositives
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf par
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfPresentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfFrontit
72 vues21 diapositives
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4 par
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Frontit
61 vues21 diapositives
Frukostseminarium Gavle.pdf par
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrontit
38 vues42 diapositives
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet par
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Frontit
76 vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Frukostseminarium Malmö.pdf

VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
440 vues3 diapositives
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl... par
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Mia Kolmodin
373 vues53 diapositives
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare! par
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit
3.5K vues41 diapositives
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
78 vues29 diapositives
Agil revolution startar i toppen version par
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version Frontit
122 vues60 diapositives
Visaulisering som Förändringskraft! par
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Mats Hultman
512 vues23 diapositives

Similaire à Frukostseminarium Malmö.pdf(20)

VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens par Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vues
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl... par Mia Kolmodin
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Mia Kolmodin373 vues
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare! par Frontit
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit3.5K vues
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Frontit78 vues
Agil revolution startar i toppen version par Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vues
Visaulisering som Förändringskraft! par Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vues
Leda och organisera innovation 18/11 par Frontit
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11
Frontit695 vues
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr... par Frontit
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...
Presentation från webbinariet - Att identifiera och agera på förändringstr...
Frontit767 vues
Generell Ftg Linkedin111214 par pertjernberg
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214
pertjernberg256 vues
Folder Aspling Konsult Ab par Lars Aspling
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling262 vues
Agil transformation startar i toppen par Frontit
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Frontit383 vues
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf par Frontit
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Frontit231 vues
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" par Frontit
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit2K vues
Agile och gruppdynamik par Knowit_TM
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
Knowit_TM1.6K vues
Förändringsledning i agila transformationer.pdf par Frontit
Förändringsledning i agila transformationer.pdfFörändringsledning i agila transformationer.pdf
Förändringsledning i agila transformationer.pdf
Frontit146 vues
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare par Frontit
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Frontit110 vues
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb par Tommy Persson
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
Tommy Persson53 vues

Plus de Frontit

Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
73 vues15 diapositives
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
66 vues13 diapositives
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
25 vues6 diapositives
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringFrontit
48 vues10 diapositives
Tips för ett hållbart ledarskap par
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapFrontit
35 vues5 diapositives
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team par
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Frontit
33 vues29 diapositives

Plus de Frontit(19)

Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning par Frontit
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Frontit73 vues
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf par Frontit
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Frontit66 vues
Tips och råd för att lyckas med digitalisering par Frontit
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Frontit25 vues
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering par Frontit
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Frontit48 vues
Tips för ett hållbart ledarskap par Frontit
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskap
Frontit35 vues
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team par Frontit
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Frontit33 vues
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo... par Frontit
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Presentation från webbinariet: Bygg förändringsförmåga i digitala transfo...
Frontit116 vues
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit41 vues
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering par Frontit
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Frontit48 vues
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf par Frontit
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
Frontit12 vues
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Frontit175 vues
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ... par Frontit
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Frontit179 vues
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef par Frontit
Webbinarium: Bli en förändringssmart chefWebbinarium: Bli en förändringssmart chef
Webbinarium: Bli en förändringssmart chef
Frontit138 vues
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf par Frontit
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdfPresentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Frontit63 vues
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi... par Frontit
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...
Presentation from webinar - Lean Portfolio Management _ a key to Business Agi...
Frontit108 vues
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f... par Frontit
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Presentation från webbinariet: Är ni redo att möta kraven för EU:s taxonomi f...
Frontit164 vues
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart par Frontit
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbartPresentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart
Frontit298 vues
Presentation från webbinariet Digitaliseringsresan par Frontit
Presentation från webbinariet DigitaliseringsresanPresentation från webbinariet Digitaliseringsresan
Presentation från webbinariet Digitaliseringsresan
Frontit285 vues
Hybridmötet-gökunge eller möjlighet? par Frontit
Hybridmötet-gökunge eller möjlighet? Hybridmötet-gökunge eller möjlighet?
Hybridmötet-gökunge eller möjlighet?
Frontit570 vues

Frukostseminarium Malmö.pdf

 • 1. Välkommen på frukostseminarium om tillitsbaserad projektledning Peter Skoog 2023-01-18
 • 2. OM OSS Frontit är en strategisk förändringspartner Med strategisk förändringspartner menar vi en partner som förstår vart ni är på väg och säkerställer att förändringen bidrar till att nå era övergripande målsättningar.
 • 3. VÅR VISION Förändring där människor vill, kan och vågar Förändring är en förutsättning för förnyelse, utveckling och tillväxt. Men i alla förändringar finns ett visst mått av osäkerhet som vår hjärna är programmerad att möta med motstånd. Verksamheter som lyckas vända motstånd till engagemang och får med sig människorna på förändringsresan har bäst förutsättningar för att lyckas. Det är just det som vi på Frontit brinner för.
 • 4. Vi är över 220 engagerade medarbetare i Sverige 220 12 1600 50 Vi har 12 kontor i Sverige Vi har genomfört fler än 1 600 projekt Vi har hjälpt våra kunder med fungerade förändring i över 50 år 9 Vi har utsetts nio år i rad till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser
 • 6. Forum för kompetensutbyte Nätverk: Förändringsledning • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring förändring och ledarskap • Medlemmar från olika branscher/roller • 3-4 gånger per år, 10-20 personer på varje träff • Kontakta oss om du vill veta mer! Nätverk: Project Management Office • Start våren 2023 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom PMO- relaterade områden, både agila och mer traditionella • Kontakta oss om du vill veta mer!
 • 8. ”Det är den 14 december idag. Den 7 januari skall vi börja sticka folk i armarna. Med ett vaccin som vi ännu inte har sett och inte vet hur vi skall hantera. Med hjälp av personal som vi inte vet vilka de är, i lokaler som vi inte har, med hjälp av en logistikkedja som inte finns. Vi saknar nationella riktlinjer, processer och dokumentation och är precis i uppstarten av att bilda en projektorganisation. Vi står inför någonting som aldrig förr har gjorts på det här sättet eller i den här skalan i Sverige. Och det är bråttom. Kravet är enkelt – vi får inte misslyckas! Uppdraget
 • 9. Peter Skoog – Projektledare på Frontit 2023-01-27 Projektledare Reservofficer Hundägare Styrelseledamot Byggnadsingenjör Systemvetare Friidrottstränare Förvaltningsledare Mätningsingenjör Orienterare Programmerare Utbildare Föreläsare Konsult Chef Förhandlare Husägare Förändringsledare Bergsvandrare Pappa Golfare
 • 10. Tillitsbaserad projektledning/ledarskap 2023-01-27 Statliga Tillitsdelegationens rekommendationer - leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens - främja en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme, autonomi och samarbete
 • 11. Målet med dagens seminarium är att ge svar på följande frågor. 2023-01-27 Tillitsbaserad projektledning/ledarskap • Vad menas med tillitsbaserad projektledning? • Vad finns det för fördelar och vinster med det? • Vad kan jag göra för att börja arbeta på detta sätt?
 • 12. Agil projektledning/ledarskap Gemensamma principer och värderingar. • Delaktighet, respekt och transparens. • Självorganiserande team. • Reflekterande team. Ständigt lärande. • Välkomnar förändrade krav. • Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita på att de får jobbet gjort. 2023-01-27 TILLITSBASERAT LEDARSKAP ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR AGIL PROJEKTLEDNING
 • 13. Tekniska dimensionen Projektdimensioner • Tekniska ‒ Den snabba tekniska utvecklingen gör att projektledaren inte kan ha samma tekniska detaljkunskap som tidigare. • Kontrollerande ‒ Projektledaren behöver inte styra och kontrollera teamen lika aktivt då de själva tar ansvaret för arbetsprocessen. • Transformerande ‒ Projektledning handlar mer och mer om motivation, kommunikation, förändrings- ledning, samordning och koordinering, alltså Ledarskap. 2023-01-27 Kontrollerande dimensionen Transformerande dimensionen
 • 14. Mindre kontroll – mer tillit ”Command and control” Leda förändring 2023-01-27 Transaktionellt ledarskap Transformerande ledarskap Processen Gruppen Individen
 • 15. Transformerande ledarskap 2023-01-27 Individen / gruppen Ledaren § Syfte. Varför, varför, varför? § Visioner, drivkrafter, motiv VARFÖR § Mål, planer, leveranser § Bryt ner, förenkla. Sätt ramar. Kommunicera § Täta enkla avstämningar t.ex. ’stå-upp möten’ § Löpande återkommande utvärderingar § Öppna för förändring och snabba avvikelser § Snabba/korta leveranser. Slutför hela vägen § Acceptera att oväntade saker kommer att hända VAD HUR
 • 16. Tillit - en förutsättning Hur ”bygger” man tillit? Vad är tillit? Varför litar vi på någon? A Able (Kompetenta) B Believable (Trovärdiga) C Connected (Närvarande) D Dependable (Pålitliga)
 • 17. Öppenhet Tillit Operativ Enkel nivå Taktisk Medelsvår nivå Strategisk Komplex nivå Anders Wendelheim, “Öppenhet och tillitsspiralen” Uppgiftens komplexitet Relationsdjup Lätt Komplex Låg Hög Saknivå ”Rätt-fel diskussioner” Direkt nivå Rak kommunikation, ”här och nu-medvetenhet” Genuin dialognivå Fritt flöde, ”Jag-du kontakt” Öppenhet och tillitsspiralen
 • 18. Pygmalioneffekten - Golemeffekten Pygmalioneffekten § De förväntningar vi har på andra påverkar vad vi får tillbaka… Golemeffekten § Tyvärr fungerar det likadant åt andra hållet… Robert Rosenthal, “Pygmalion effect”
 • 19. Vad framgångsrika ledare säger till engagerade team 2023-01-27 Tack! Vad behöver du av mig för att lyckas? Förlåt, mitt fel! Jag uppskattar ditt bidrag! Vad har vi lärt oss av detta, som vi kan göra bättre nästa gång? Jag tror på dig! Bra jobbat! Vad tycker du? Hur kan vi göra det här bättre? Har du vad du behöver för att kunna lösa din uppgift?
 • 20. Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • China 94% • Brasilien 73% • Italien 69% • Tyskland 67% • England 38% • Norge 23% • Danmark 11% • Sverige 7% Kan man bara välja att börja jobba så här? • Olika branscher... • Olika företagsklimat... • Kulturella skillnader... • Nationella skillnader... 2023-01-27 Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • China 94% • Brasilien 73% • Italien 69% • Tyskland 67% • England 38% • Norge 23% • Danmark 11% • Sverige 7% Skall chefen ha alla svar? • Indien 98% • Sverige 7%
 • 21. Gott ledarskap Teoretisera inte sönder det. Ledarskapet är ganska enkelt. Det handlar om: 2023-01-27 • Förstå det enkla hos människan • Lär av det goda exemplet & förstå föredömets betydelse • Ta initiativ och ha mod att fatta beslut ÖB – Micael Bydén • Förhållningssätt och relation
 • 22. Det fungerar som BÄST när det behövs som MEST Passade det då att jobba tillitsbaserat i projekt ’Vaccination covid-19’? 2023-01-27 22
 • 23. 2023-01-27 23 • Ett oerhört tydligt syfte. En uppgift som alla förstod och ville vara med och bidra i. • En uppgift som aldrig hade gjorts tidigare. • Tvungna att lita på en mängd olika experter eller sakkunniga inom olika områden. • Oklara planeringsförutsättningar med ständiga förändringar. Oerhört högt tempo. • Fokus på leverans/leverabler framför process, verktyg och dokumentation. • Krävdes mod att ofta ta beslut utan att ha alla förutsättningar klara för sig. • Transparens och tydlig kommunikation för att skapa rätt förutsättningar. JA!
 • 24. Summering Har vi fått en lite bättre förståelse av: Vad är Tillitsbaserad projektledning? Vad tar vi med oss härifrån som vi kan använda i våra projekt? 2023-01-27 • Tillitsbaserad projektledning handlar om ledarskap • Vi behöver vi vara närvarande, trovärdiga och pålitliga • Visa genuint intresse och respekt för andra människor • Vi måste med öppenhet bygga förtroende och tillit – våga lita på varandra • Som ledare fokusera på Varför och Vad. Gruppen/teamet löser Hur • Var generös med positiv feedback och beröm
 • 26. peter.skoog@frontit.se 070 – 532 36 39 mattias.johansson@frontit.se 078 – 825 96 58 Mattias Johansson | LinkedIn Peter Skoog | LinkedIn