Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart(20)

Plus de Frontit(20)

Publicité

Presentation från webbinariet - Från användarvänligt till användbart

 1. Från användarvänligt till användbart Webbinarium 8 december, 2021 Mattias Hyll Usability 101 - https://www.nngroup.com/
 2. Utmaningen
 3. Avoid bad design! 2021-12-08 3
 4. Användbarhet i vår omgivning • En produkt med god användbarhet är ”osynlig” ‒ Det är när det finns brister i användbarheten som det märks • En seriös producent är intresserad av att höra hur produkten fungerar i verklig användning • Finns det ”Korkade användare”? 2021-12-08 4 “Go and see for yourself to thoroughly understand the situation.” Toyota Principle 12
 5. Tecken på “bad design” 2021-12-08 5 ”När it-avdelningen ska köpa in plattformar åt andra avdelningar på företaget är användarna inte alltid involverade.” ”Det är tydligt att it-avdelningen fått i uppdrag att köpa in en plattform till någon annan del av organisationen, men inte brytt sig om att fråga vilka problem som användarna vill få lösta.” Källa: Computer Sweden (November 2021) Källa: Computer Sweden (November 2021)
 6. ”Systemet skall vara användarvänligt” • Något kan vara användarvänligt ‒ Lätt att hantera och enkelt att lära sig, etc. • Något kan vara användbart ‒ Erbjuder nytta, önskade effekter uppnås • Användbarhet är en egenskap som uppstår i produktens användning i ett sammanhang 2021-12-08 6 Fungerar i sitt sammanhang Subjektiv nöjdhet Svårt att göra fel Effektivt Lätt att komma ihåg Hjälper användaren att lyckas Ett användbart system!
 7. Varför arbetar man inte med användbarhet? • Verkligheten visar att strukturerat arbete med användbarhet förbättrar både nya och befintliga produkter ‒ Sparar tid och pengar ‒ Ger lägre livscykelkostnad ‒ Minskar risken att bygga en undermålig produkt • Det behöver inte vara komplicerat 2021-12-08 7 Källa: ”Användbarhet i praktiken” (Ottersten och Berndtsson) ” Vi som utvecklar, använder produkten hela tiden” ”Användbarhets- testning försenar projektet” ”Användbarhet är bara sunt förnuft” ”Vi har inte kunskapen att arbeta med användbarhet”
 8. Vanliga misstag • Lyssnar på användarna och gör det dom säger att dom vill ha • Väljer teknisk lösning redan när projektet startar • Arbetsprocess där potentiella användbarhetsproblem upptäcks för sent • Fokus på funktioner • Jobbar i stuprör • Saknar ledningens stöd… 2021-12-08 8 Antal möjliga designalternativ Kostnad att ändra
 9. Öka möjligheterna att lyckas
 10. Digitalisering - Vad bygger vi och för vem? • ISO 9241-11 – Guidance on usability: ”Användbarhet refererar till ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, med vilka specifika användare kan uppnå specifika mål i ett givet användningssammanhang.” 2021-12-08 10 93 procent av verksamheterna ska automatisera eller digitalisera sina processer. 71 procent ska driva förändring av affärs- och verksamhetsmodeller baserat på it och ny teknik. Källa: Computer Sweden (November 2021) Källa: Computer Sweden (November 2021)
 11. Användbarhet är en mätbar storhet Produkt Sammanhang Mål Användare Uppgifter Utrustning Resultat! Resultat vid användning Uppfylls målen? Mät! Specificera! 2021-12-08 11 Användbarhet Ändamålsenlighet Effektivitet Tillfredsställelse Källa: ISO 9241-11 Guidance on usability.
 12. Tillämpa användarcentrerade metoder • Samtliga innefattar ‒ Användarcentrering – Förstå dina användare och målgrupper ‒ Fokus på uppgifter och att nyttan uppstår i verklig användning ‒ Produkten är inte fristående, utan används i ett sammanhang • Samt vissa arbetssätt är mer lämpade än andra, t ex så rekommenderas ett iterativt arbetssätt och tvärfunktionellt samarbete 2021-12-08 Exempel på användarcentrerade metoder 12 Effektstyrning och effektkarta (InUse) Tjänstedesign Innovations- guiden (SKR) Användar- upplevelse (UX) Beteende- design
 13. Exempel - Effektstyrning • Effektstyrning är en projektmetod där man fokuserar på effektmålen • Fyra väldefinierade steg 1. Verksamhetsmål - Varför skall vi göra detta? 2. Målgrupper - Vilka skapar effekterna? 3. Användningsmål - Vad ska användarna lyckas göra? 4. Lösning/Åtgärder - Hur skall lösningen utformas så att användarna lyckas? 2021-12-08 13 Källa: Effektstyrning av IT (Ottersten och Balic, InUse) Det är i användning som produkten bidrar till verksamhetens mål!
 14. Exempel - Effektkarta • Styr mot mål och effekter 2021-12-08 14 Ordermottagare Färre ofullständiga ordrar [%] felaktiga ordrar Aktiv verifiering Tydligare fält Förbättra blanketten Stöd kontakten mellan kund och ordermottagare Källa: Effektstyrning av IT (Ottersten och Balic, InUse) ”Ökad effektivitet i orderhanteringen”
 15. Våga prioritera! • Försök inte tillgodose alla målgrupper eller alla önskemål • Prioritera ‒ Önskade effekter och mål ‒ Viktigaste målgrupperna ‒ Funktioner - ”Kill your darlings” • Förankra prioriteringarna i organisationen och ta konsekvenserna 2021-12-08 15 + - - + Påverkan Arbetsinsats Quick wins
 16. Fokusera på användningsmål • Krav kan vara undermåliga eller saknas ‒ ”Det skall finnas en funktion för att söka” ‒ ”Systemet skall vara användarvänligt” • Vad gör utvecklaren? • Effekterna av ett system är ofta något som tas för givet 2021-12-08 16 ”95% av målgruppen skall kunna utföra uppgiften X på maximalt 2 minuter” ”Alla funktionella krav är uppfyllda”
 17. ”C’mon people – It’s just a phone” 2021-12-08 17 ”You can't just ask customers what they want and then try to give that to them.” Steve Jobs
 18. Skapa en god användarupplevelse • Behandlar emotionella aspekter vid användning av en produkt • Användarupplevelse handlar om helheten, inte bara om interaktionen med din produkt • Använd beprövade designprinciper 2021-12-08 User eXperience (UX) 18 "User experience encompasses all aspects of the end-user's interaction with the company, its services, and its products.” NNG – Nielsen Norman Group Använd beprövade designprinciper, exempelvis: • Konsekvent och enhetligt • Snabbt och responsivt • Det ska vara svårt att göra fel • Termer och begrepp som målgruppen förstår • Ge användaren kontroll, såsom feedback • ”Flockfällan”, ”genvägsfällan”, ”nudging”, m m.
 19. Vad gör vi nu då?
 20. Framgångsfaktorer 1. Börja din design med att förstå dina användare! 2. Tvärdisciplinära team och en bredd av kompetenser 3. Tillämpa ett iterativt och agilt arbetssätt 4. Använd beprövade designprinciper 5. Utforska olika lösningsförslag med prototyper 6. Utvärdera med riktiga användare 2021-12-08 20 Hellre små användbarhetsaktiviteter tidigt och ofta, än stora aktiviteter sent och sällan. Aldrig Ibland Alltid 1 2 3
 21. Kannan som blev en klassiker… 2021-12-08 21 Källa: https://scandinaviantraveler.com/se/flyg/kannan-som-blev-en-designklassiker
 22. Jag vill lära mig mer
 23. Litteraturtips • Användbarhet i praktiken - av Ingrid Ottersten samt Johan Berndtsson • Effektstyrning av IT - av Ingrid Ottersten och Milo Balic • The design of everyday things - av D. Norman • Designing web Usability - av Jacob Nielsen • Don't Make Me Think – Steve Krug • The Standish group ”CHAOS” report 2021-12-08 23
 24. Länktips • https://webbriktlinjer.se/anvandarcentrering-tjanstedesign/ • https://innovationsguiden.se/ • https://sv.wikipedia.org/wiki/Effektstyrning • https://webbdagarna.se/det-har-ar-beteendedesign-och-sa-kan-du-anvanda-det/ • https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ • https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ • https://www.nngroup.com/articles/customer-journey-mapping/ • https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ • https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/ • https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf 2021-12-08 24
 25. 2021-12-08 25 Mattias Hyll • Mattias.hyll@frontit.se • +46 733 984 108 • linkedin.com/in/mattiashyll/ Konsult inom användbarhet och digital transformation
 26. 2021-12-08 26
Publicité