Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mercantilización da arquitectura

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Mercantilización da arquitectura

Télécharger pour lire hors ligne

Mercantilización da arquitectura e os arquitectos estrela. Os megaproxectos na planificación das cidades

Mercantilización da arquitectura e os arquitectos estrela. Os megaproxectos na planificación das cidades

Publicité
Publicité

Mercantilización da arquitectura

 1. 1. MERCANTILIZACIÓN DA ARQUITECTURA. OS ARQUITECTOS ESTRELA Planificación Estratéxica e Marketing Urbano Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial Nina Elías Brais Leirós Narciso Serra Gonzalo Silva
 2. 2. Índice - Introducción - A perspectiva de demanda - A Perspectiva de Oferta - Arquitectura como mercadoría - Abu Dhabi - Proceso de Xentrificación - Conclusión
 3. 3. Introdución ● Finais do século XX → cidades sofren unha transformación económica, maior presenza do sector terciario. ● Enorme repercusión na planificación urbana, xorde a marca cidade. ● Os arquitectos xogaron un papel clave neste senso, Flagships Projects. ● Este fenómeno podemos estudalo dende dúas perspectivas: ○ Demanda ○ Oferta
 4. 4. A perspectiva da demanda ● A demanda destes proxectos depende do contexto de cada caso. As razóns segundo o autor son económicas, políticas, estratéxicas, sociais, ecolóxicas,etc. ● A idea de que aqueles edificios ou obras deseñados por un arquitecto estrela ou de renome xeran un valor positivo nas cidades - motor de rexeneración urbana. ● Os prezos dos alugueres dun edificio deseñado por un arquitecto estrela aumenta moitísimo con respecto o resto. (+ 30 % valor dos inmobles).
 5. 5. Estes proxectos de espectacularización xustifican moitas veces os procesos de rexeneración urbano co fin de lograr a atención do público, cun impacto maior nos medios de comunicación de masas.
 6. 6. ● Relación estreita entre proxectos de renovación e reforma urbana con proxectos estelares de arquitectos de renome considerados como heroes. "Un proxecto de arquitectura é ao mesmo tempo un produto e un medio de representación dunha cidade, un cliente ou incluso un lugar, o máis interesante é un produto inmobiliario no mercado" (Ponzini,2014).
 7. 7. A perspectiva da oferta Starchitects Estilo propio Distinción Recoñecemento, reputación Inexistencia dunha competencia extrema CIDADES BUSCAN POSICIONAMENTO MUNDIAL
 8. 8. Tres estratexias a seguir (Coxe, 1986) - Idea forte - Servizo forte - Entrega forte Especialización nunha estética e simboloxía recoñecíbeis [espectacularidade] Os estudos arquitectónicos fornecen o ciclo completo do produto (enxeñaría, relacións públicas…) Proxectos e servizos cotiás (eficiencia económica, solucións aos problemas arquitectónicos…)
 9. 9. - Since Bilbao, I get called to do “Frank Gehry Buildings”.They actually say to me. We want a “Frank Gehry” -
 10. 10. Museo Guggenheim, Bilbo Walt Disney Concert Hall, Los Angeles EMP Museum, Seattle Weisman Art Museum, Minneapolis
 11. 11. Arquitectura como mercadoría - Starchitecture, como marca, como produto de deseño. A funcionalidade do edificio pasa a un segundo plano - É a Arquitectura unha arte? - “O deseño polo deseño é inutil, simple fachada. O deseño e a arquitectura xurden para aportar solucións á sociedade, non para recrearse na súa idisioncrasia” (Orlando Cotado) - A arte baséase na autoexpresión, en expresarse a si mesmo. A arquitectura desvirtúase cando amosa unha visión persoal antes que ofertar un servizo público.
 12. 12. Abu Dhabi
 13. 13. Problemas do proxecto de Abu Dhabi ● Problemas de escala Esta dimensionado para un público moi especifico (clase alta – produto de luxo) e para unha poboación que supera a poboación realmente emiratí, «cerca de 80-90% de los habitantes de los EAU son extranjeros, lo que coloca serios desafíos à la sustentabilidad política, económica, social y cultural del país». (Pinto, 2010)
 14. 14. Problemas do proxecto de Abu Dhabi Problemas Sociales e Culturales ● No es un pais laico y acienta en un sistema tribal/familiar La mujer todavía no tiene un papel mui activo. (Pinto, 2010). ● Población autóctona poco participativa en el modelo plano urbanístico del país ● Plano Urbano asiente en mano de obra barata (no especializada), en su mayoría, de países o regiones económica y socialmente desfavorecidos (Etiopia, Somalia, India, Paquistán, Bangladesh). (Melossi, 1013)
 15. 15. Proceso de xentrificación ● Intervención en barrios antigos tende a xerar efectos sociais regresivos (Díaz Parra, 2014) ● Moitas intervencións desembocan en desprazamentos forzosos da poboación e aburguesamento residencial (Richardson, 1975). ● Planificación o servizo dos promotores (García Vázquez, 2004).
 16. 16. Conclusións - Nas últimas décadas, os Starchitects xogaron un papel clave no marketing urbano e inmobiliario. - A arquitectura icónica, espectacular, alimentou a competición económica interurbana - A selección de Starchitects para un proxecto concreto non responde unicamente a factores económicos. Cómpre considerar o contexto, as razóns políticas, necesidades sociais… - Un proxecto arquitectónico é ao mesmo tempo un produto, e un medio que representa á cidade - Arquitectura funcional vs arquitectura de deseño
 17. 17. É determinante un Flagship Project na rexeneración urbana? Ou é máis ben unha crenza promovida por axentes interesados en que este fenómeno aconteza?
 18. 18. Bibliografía ● Ponzini, Davide (2014) "The Values of Starchitecture: Commodification of Architectural Design in Contemporary Cities," Organizational Aesthetics: Vol. 3: Iss. 1, 10-18. ● Díaz Parra, Ibán (2014) “La gentrificación, un regreso a la ciudad de la intervención urbanística”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 64 - 2014, págs 321-340. ● El, R. P., & Melossi, D. (2013). En la intersección del Derecho, las migraciones y la economía: comparando los EUA y Europa. InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO ● Pinto, V. C. (2010). POLÍTICAS PÚBLICAS NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (EAU): CONSTRUÇÕES IDEACIONAIS DA CIDADANIA FEMININA. Obtido 1 de Novembro de 2016, de

×