vung_vai-canh_tay.pptx

TRANG MẠNH KHÔI
BỘ MÔN GiẢI PHẪU HỌC
1. Mô tả và định hướng các xương vùng vai-
cánh tay.
2. Mô tả giới hạn và các thành của hố nách.
3. Kể tên, nêu động tác các cơ vùng vai-cánh
tay.
4. Mô tả cấu tạo, hoạt động của khớp vai.
1. XƯƠNG VÙNG VAI-CÁNH TAY
2. CƠ VÙNG VAI
3. KHỚP VAI
4. VÙNG NÁCH
5. CƠ VÙNG CÁNH TAY
XƯƠNG VÙNG VAI-CÁNH TAY
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
Câu hỏi Clicker
Chi tiết giải phẫu nào dùng để định hướng trước – sau
xương cánh tay
a. Rãnh thần kinh quay
b. Hố quay
c. Rãnh gian củ
d. Hố khuỷu
e. Lồi củ delta
CƠ VÙNG VAI
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptx
Câu hỏi Clicker
Gân chóp xoay(rotator cuff) được tạo thành từ gân các cơ:
a. Cơ delta, cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ ngực lớn
b. Cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn lớn, cơ tròn bé
c. Cơ ngực lớn, cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn lớn
d. Cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ dưới vai, cơ tròn bé
VÙNG NÁCH
 Nách (regio axillaris).
Nách như một hình tháp
bốn cạnh (trước, sau, trong
và ngoài), nền ở dưới và
đỉnh ở trên.
 Trong nách có mạch và
thần kinh từ vùng cổ qua
nách để xuống chi trên.
- Nền: kéo dài từ thành
ngực ra cánh tay (phía
thành ngực rộng hơn phía
cánh tay), từ bờ dưới cơ
ngực lớn phía trước và cơ
lưng rộng phía sau.
Nhìn từ dưới thấy lõm
Các thành của nách
Thành ngoài
Thành trong
Thành trước
Thành sau
vung_vai-canh_tay.pptx
Câu hỏi Clicker
GiỚI HẠN
Trên: Nền nách
Dưới: Trên nếp gấp khuỷu 2 khoát ngón tay
NỀN NÁCH
CÁNH TAY
vung_vai-canh_tay.pptx
Cô caùnh tay (tröôùc)
Cô quaï caùnh tay
Ñaàu
daøi
Ñaàu ngaén
Cô nhò
ñaàu
Lôùp saâu
Cô caùnh tay
Cô quaï caùnh tay
MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH
 Mạch máu và thần kinh vùng cánh tay trước đi trong ống
cánh tay (brachial canal).
Coù theå sôø thaáy ÑM
caùnh tay ñaäp ôû
maët trong caùnh tay
Veát thöông maët
trong caùnh tay deã
aûnh höôûng ñeán boù
maïch thaàn kinh
MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH
Cô nhị đầu
Cô den ta
Cô quaï
caùnh tay
Cô ngực lớn
Đầu ngoài
Ñaàu trong
Ñaàu daøi
Cơ tam đầu cánh tay
(triceps brachii m.)
Duỗi cẳng tay
Chi phối: TK quay
NGUYÊN ỦY, BÁM TẬN
DIỆN DƯỚI Ổ CHẢO
MỎM KHỦYU
Cơ tam đầu cánh tay
Lỗ tứ giác
Tam giác vai-tam đầu
Tam giác cánh tay-tam đầu
Lớp sâu
ĐM cánh tay sâu
Mỏm khuỷu
Câu hỏi Clicker
Chọn câu ĐÚNG
a. Cơ nhị đầu cánh tay bám tận vào mỏm khuỷu.
b. Cơ tam đầu cánh tay bám tận vào lồi củ quay.
c. Thành sau của ống cánh tay là vách gian cơ ngoài.
d. Thành trước của ống cánh tay là cơ nhị đầu cánh tay.
1. Xương vùng vai-cánh tay: xương đòn,
xương vai, xương cánh tay.
2. Cơ vùng vai: Cơ delta, Cơ dưới vai, Cơ
trên gai, Cơ dưới gai, Cơ tròn lớn,Cơ
tròn bé.
3. Khớp vai: Dây chằng cùng-đòn, Dây
chằng quạ-đòn, Dây chằng quạ-cánh
tay, Dây chằng ổ chảo-cánh tay.
4. Vùng nách
5. Cơ vùng cánh tay: Cơ nhị đầu cánh tay,
Cơ quạ cánh tay, Cơ cánh tay, Cơ tam đầu
cánh tay.
1. Nguyễn Quang Quyền (2014), Bài giảng
giải phẫu học tập I, tập II, nhà xuất bản Y
học TPHCM.
2. Moore K.L. (2015), Clinical Oriented
Anatomy, 17th edition, NXB Lippicott
Williams and Wilkins.
THẮC MẮC, PHẢN HỒI XIN LIÊN HỆ:
tmkhoi2000@yahoo.com
1 sur 41

Recommandé

GIẢI PHẪU CHI TRÊN.pptx par
GIẢI PHẪU CHI TRÊN.pptxGIẢI PHẪU CHI TRÊN.pptx
GIẢI PHẪU CHI TRÊN.pptxTngMinh38
149 vues76 diapositives
Giai phau chi tren chi duoi - đh cam quyt par
Giai phau chi tren  chi duoi - đh cam quytGiai phau chi tren  chi duoi - đh cam quyt
Giai phau chi tren chi duoi - đh cam quytNguyên Võ
6.7K vues36 diapositives
VUNG-CANG-TAY.pdf par
VUNG-CANG-TAY.pdfVUNG-CANG-TAY.pdf
VUNG-CANG-TAY.pdfTrnThHngNhi1
255 vues43 diapositives
Giải phẫu xương par
Giải phẫu xươngGiải phẫu xương
Giải phẫu xươngKhanh Nguyễn
50.5K vues149 diapositives
Atlas hướng dẫn xác định thể tích xạ trị HẠCH CỔ par
Atlas hướng dẫn xác định thể tích xạ trị HẠCH CỔAtlas hướng dẫn xác định thể tích xạ trị HẠCH CỔ
Atlas hướng dẫn xác định thể tích xạ trị HẠCH CỔTRAN Bach
8.3K vues32 diapositives

Contenu connexe

Similaire à vung_vai-canh_tay.pptx

OnTap-Cơ.docx par
OnTap-Cơ.docxOnTap-Cơ.docx
OnTap-Cơ.docxHngNgc491965
178 vues11 diapositives
CƠ VÙNG MÔNG VÀ VÙNG ĐÙI par
CƠ VÙNG MÔNG VÀ VÙNG ĐÙICƠ VÙNG MÔNG VÀ VÙNG ĐÙI
CƠ VÙNG MÔNG VÀ VÙNG ĐÙITín Nguyễn-Trương
14K vues29 diapositives
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh par
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa VinhCơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa VinhVmu Share
9.8K vues29 diapositives
Cơ vùng mông và đùi giải phẫu đh y hà nội hmu par
Cơ vùng mông và đùi giải phẫu đh y hà nội hmuCơ vùng mông và đùi giải phẫu đh y hà nội hmu
Cơ vùng mông và đùi giải phẫu đh y hà nội hmuhttps://www.facebook.com/garmentspace
1.2K vues29 diapositives
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫucơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải PhẫuVmu Share
247 vues22 diapositives
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫuco than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải PhẫuVmu Share
129 vues22 diapositives

Similaire à vung_vai-canh_tay.pptx(20)

Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh par Vmu Share
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa VinhCơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh
Vmu Share9.8K vues
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫucơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share247 vues
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫuco than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share129 vues
cac-co-nguc-chi-truoc-nguyen-uy-bam-tan-chuc-nang-than-kinh-chi-phoi par Nguyên Võ
cac-co-nguc-chi-truoc-nguyen-uy-bam-tan-chuc-nang-than-kinh-chi-phoicac-co-nguc-chi-truoc-nguyen-uy-bam-tan-chuc-nang-than-kinh-chi-phoi
cac-co-nguc-chi-truoc-nguyen-uy-bam-tan-chuc-nang-than-kinh-chi-phoi
Nguyên Võ986 vues
Slide Giải Phẫu Mạch Máu chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Slide Giải Phẫu Mạch Máu chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMUSlide Giải Phẫu Mạch Máu chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU
Slide Giải Phẫu Mạch Máu chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share20.6K vues
ĐHYHN | Giải phẫu | Cơ chi dưới par Hồng Hạnh
ĐHYHN | Giải phẫu | Cơ chi dướiĐHYHN | Giải phẫu | Cơ chi dưới
ĐHYHN | Giải phẫu | Cơ chi dưới
Hồng Hạnh501 vues
Siêu âm khớp vai, Bs Liêm par Nguyen Lam
Siêu âm khớp vai, Bs LiêmSiêu âm khớp vai, Bs Liêm
Siêu âm khớp vai, Bs Liêm
Nguyen Lam30.8K vues

Plus de HAIHUYDONG1

1. Giới thiệu module HNSB.pdf par
1. Giới thiệu module HNSB.pdf1. Giới thiệu module HNSB.pdf
1. Giới thiệu module HNSB.pdfHAIHUYDONG1
6 vues14 diapositives
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx par
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxBaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxHAIHUYDONG1
4 vues38 diapositives
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf par
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfCau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfHAIHUYDONG1
66 vues35 diapositives
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx par
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptxNghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptxHAIHUYDONG1
3 vues49 diapositives
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf par
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdfHAIHUYDONG1
8 vues19 diapositives
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf par
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdfHAIHUYDONG1
5 vues31 diapositives

Plus de HAIHUYDONG1(8)

1. Giới thiệu module HNSB.pdf par HAIHUYDONG1
1. Giới thiệu module HNSB.pdf1. Giới thiệu module HNSB.pdf
1. Giới thiệu module HNSB.pdf
HAIHUYDONG16 vues
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx par HAIHUYDONG1
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxBaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
HAIHUYDONG14 vues
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf par HAIHUYDONG1
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfCau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
HAIHUYDONG166 vues
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx par HAIHUYDONG1
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptxNghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx
Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx
HAIHUYDONG13 vues
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf par HAIHUYDONG1
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
HAIHUYDONG18 vues
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf par HAIHUYDONG1
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
HAIHUYDONG15 vues
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf par HAIHUYDONG1
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdfTe_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf
HAIHUYDONG113 vues
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf par HAIHUYDONG1
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf
HAIHUYDONG16 vues

Dernier

Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc par
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 vues290 diapositives
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D... par
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
11 vues39 diapositives
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vues9 diapositives
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
21 vues102 diapositives
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc par
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vues401 diapositives
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 vues199 diapositives

Dernier(20)

2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vues
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vues
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf par Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vues

vung_vai-canh_tay.pptx

 • 1. TRANG MẠNH KHÔI BỘ MÔN GiẢI PHẪU HỌC
 • 2. 1. Mô tả và định hướng các xương vùng vai- cánh tay. 2. Mô tả giới hạn và các thành của hố nách. 3. Kể tên, nêu động tác các cơ vùng vai-cánh tay. 4. Mô tả cấu tạo, hoạt động của khớp vai.
 • 3. 1. XƯƠNG VÙNG VAI-CÁNH TAY 2. CƠ VÙNG VAI 3. KHỚP VAI 4. VÙNG NÁCH 5. CƠ VÙNG CÁNH TAY
 • 11. Câu hỏi Clicker Chi tiết giải phẫu nào dùng để định hướng trước – sau xương cánh tay a. Rãnh thần kinh quay b. Hố quay c. Rãnh gian củ d. Hố khuỷu e. Lồi củ delta
 • 19. Câu hỏi Clicker Gân chóp xoay(rotator cuff) được tạo thành từ gân các cơ: a. Cơ delta, cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ ngực lớn b. Cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn lớn, cơ tròn bé c. Cơ ngực lớn, cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn lớn d. Cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ dưới vai, cơ tròn bé
 • 20. VÙNG NÁCH  Nách (regio axillaris). Nách như một hình tháp bốn cạnh (trước, sau, trong và ngoài), nền ở dưới và đỉnh ở trên.  Trong nách có mạch và thần kinh từ vùng cổ qua nách để xuống chi trên.
 • 21. - Nền: kéo dài từ thành ngực ra cánh tay (phía thành ngực rộng hơn phía cánh tay), từ bờ dưới cơ ngực lớn phía trước và cơ lưng rộng phía sau. Nhìn từ dưới thấy lõm
 • 29. GiỚI HẠN Trên: Nền nách Dưới: Trên nếp gấp khuỷu 2 khoát ngón tay NỀN NÁCH CÁNH TAY
 • 31. Cô caùnh tay (tröôùc) Cô quaï caùnh tay Ñaàu daøi Ñaàu ngaén Cô nhò ñaàu Lôùp saâu Cô caùnh tay Cô quaï caùnh tay
 • 32. MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH  Mạch máu và thần kinh vùng cánh tay trước đi trong ống cánh tay (brachial canal). Coù theå sôø thaáy ÑM caùnh tay ñaäp ôû maët trong caùnh tay Veát thöông maët trong caùnh tay deã aûnh höôûng ñeán boù maïch thaàn kinh
 • 33. MẠCH MÁU VÀ THẦN KINH Cô nhị đầu Cô den ta Cô quaï caùnh tay Cô ngực lớn
 • 34. Đầu ngoài Ñaàu trong Ñaàu daøi Cơ tam đầu cánh tay (triceps brachii m.) Duỗi cẳng tay Chi phối: TK quay NGUYÊN ỦY, BÁM TẬN DIỆN DƯỚI Ổ CHẢO MỎM KHỦYU
 • 35. Cơ tam đầu cánh tay Lỗ tứ giác Tam giác vai-tam đầu Tam giác cánh tay-tam đầu Lớp sâu
 • 36. ĐM cánh tay sâu Mỏm khuỷu
 • 37. Câu hỏi Clicker Chọn câu ĐÚNG a. Cơ nhị đầu cánh tay bám tận vào mỏm khuỷu. b. Cơ tam đầu cánh tay bám tận vào lồi củ quay. c. Thành sau của ống cánh tay là vách gian cơ ngoài. d. Thành trước của ống cánh tay là cơ nhị đầu cánh tay.
 • 38. 1. Xương vùng vai-cánh tay: xương đòn, xương vai, xương cánh tay. 2. Cơ vùng vai: Cơ delta, Cơ dưới vai, Cơ trên gai, Cơ dưới gai, Cơ tròn lớn,Cơ tròn bé. 3. Khớp vai: Dây chằng cùng-đòn, Dây chằng quạ-đòn, Dây chằng quạ-cánh tay, Dây chằng ổ chảo-cánh tay.
 • 39. 4. Vùng nách 5. Cơ vùng cánh tay: Cơ nhị đầu cánh tay, Cơ quạ cánh tay, Cơ cánh tay, Cơ tam đầu cánh tay.
 • 40. 1. Nguyễn Quang Quyền (2014), Bài giảng giải phẫu học tập I, tập II, nhà xuất bản Y học TPHCM. 2. Moore K.L. (2015), Clinical Oriented Anatomy, 17th edition, NXB Lippicott Williams and Wilkins.
 • 41. THẮC MẮC, PHẢN HỒI XIN LIÊN HỆ: tmkhoi2000@yahoo.com