Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Saumaton yleistä tiimitoiminnasta

1 680 vues

Publié le

Saumaton hautomopolku. Yleisiä asioita tiimitoiminnasta. Tiimien rakentaminen ja erilaiset tiimit.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Saumaton yleistä tiimitoiminnasta

 1. 1. Tiimitoiminta
 2. 2. Tiimin määritelmä Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin. Ryhmä on myös yhteisvastuussa suorituksistaan. Katzenbach& Smith 1993 ”Tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka itsejohtoisesti yhteisvastuullisesti, tiiviissä yhteistyössä suorittavat tiettyätyökokonaisuutta ja tiimin jäsenten erilaisuutta hyödyntäen pyrkivät yhteisiin arvopäämääriin ja tavoitteisiin yhteisten pelisääntöjen puitteissa.” Pirnes 1994
 3. 3. Ryhmänja tiiminvertailua Työryhmä •tuloksiin keskittynyt johtaja (manager) •yksilölliset työn tulokset •tehtävä sama kuin laajemman organisaation •kokoukset tehokkaita •mittaa tehokkuuttaan epäsuorasti vaikutuksellaan toisiin •keskustelee, päättää ja delegoi Tiimi •johtajuus tilanteen mukaan (leader) •kollektiiviset tulokset •oma erityinen tehtävä, jonka tiimi itse luo •rohkaisee avoimeen keskusteluun •mittaa toimintaansa arvioimallatuloksia ja omaa toimintaansa •keskustelee, päättää ja tekee työtä yhdessä
 4. 4. Tiimitoiminnan lähtökohdat
 5. 5. Tiimitoiminnanlähtökohdat 1.Tiimitoiminta voi olla tapa muuttaa radikaalisti työnteon ja organisaatioajattelun perusteitaKoko organisaatio muodostuu prosessien perusteella määritellyistä työtiimeistä. 2.Tiimi voi olla tapa ratkaista yrityksen ongelmia "työkaluna" organisaation eri puolilla Esim. -osa-aikainen asiantuntijatiimi, -ongelmanratkaisutiimi tai -laatutiimi, muu organisaatio toimii perinteisesti
 6. 6. Tiimitoiminnanlähtökohdat KUUSI ESIMERKKIÄ TYÖNTEKIJÖIDEN MUKAANOTOSTA 1.Johto päättää ja tiedottaa työntekijöille. EI TARVITA TIIMEJÄ 2.Työntekijät antavat pyydetyt tiedot ja tekevät ehdotuksia johdolle. EI TARVITA TIIMEJÄ 3.Työntekijät omaksuvat ryhmänä lisävastuuta ongelmien ratkaisuissa jaoman osastonsa toimintojen parantamisessa TOIMINTOKOHTAINEN TIIMI
 7. 7. Tiimitoiminnanlähtökohdat 4. Esimiehet antavat ongelman ratkaisun tilapäiselle, työntekijöistä valitulle ryhmälle ONGELMANRATKAISUTIIMI 5. Eri toimintoja tai osastoja edustavat ihmiset tapaavat säännöllisesti ratkoakseen yhteisiä ongelmia MONITOIMITIIMI 6. Tiivis työryhmä käsittelee useimmat päivittäiset asiat, ja työnjohto on minimissään ITSEOHJAUTUVA TIIMI
 8. 8. Tiimin kehittyminen 5. vaiheeseen pääseminen edellyttää monien ryhmädynaamisten prosessien työstämistä Lähde: Katzenbach ja Smith (1993) Tiimien kasvu ja kehittyminen
 9. 9. Aitotiimi Toisiaan täydentäviä taitoja/osaamista/ persoonallisuuksia * tekninen/toiminnallinen -> eri tehtävien hallinta* ongelmanratkaisu-, päätöksentekotaidot -> vaihtoehtojen näkeminen* vuorovaikutustaidot -> kommunikointi, objektiivisuus-tarkoitus ja tavoitteet tunnetaan -sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin –tehtävien keskinäinen riippuvuus -sitoutuminen yhteisiin toimintatapoihin: *työskentelytavat*työnjako*aikataulut*kehitys *päätöksentekoprosessi Palavereihin tullaan valmistautuneena-keskustelu on avointa, toisia myös kuunnellaan-kaikki resurssit ovat yhteisiä-erimielisyydet nähdään rikkautena ja niistä päästään lopulta yhteiseen käsitykseen-jäsenet suhtautuvat avoimesti uusiin ideoihin-palaverit päättyvät selkeisiin päätöksiin ja jatkotoimenpiteisiin-palkkaus sidoksissa ryhmän jäsenten ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, korvausryhmän tuloksesta
 10. 10. Näennäistiimi •tavoitteita ei ole yhdessä määritelty –ne on annettu •toimintatavat valitaan satunnaisesti –tilanteen mukaan •asiakkaat eivät ole mukana kehittämässä tiimin toimintaa •oppiminen ja osaamisen kehittäminen eivät ole tehokkaita •tiimillä ei ole käytössään jäsentensä henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia •mittareita ja matriiseja ei ole käytössä •sitoutuminen ja motivaatio vaihtelevat paljon •tiimipalaverit pidetään epäsäännöllisesti •ongelmia ei pyritä ratkaisemaan, ilmapiiri on melko huono •tiimin jäsenten vastuut ja roolit ovat melko epäselviä •Hokkanen & Strömberg. 2003. Ihmisten johtaminen

×