Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Utstillingsplassen 130913

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Utstillingsplassen 130913 (20)

Publicité

Utstillingsplassen 130913

 1. 1. Bolystforum Tema: Boligutvikling, trender og marked Kommunalstyrt eller markedsstyrt utvikling? v/Eiendomssjef Mads Brannstorph
 2. 2. Innhold • Kort presentasjon av Utstillingsplassen Eiendom AS • Kommunalstyrt utvikling • Noen innledende spørsmål • Slik tenker en privat boligutvikler – og disse spørsmålene stiller han seg • Tid er penger – takstameteret går! • Tilbake til spørsmålet: kommunalstyrt eller markedsstyrt utvikling? • Noen råd til de 5 største Hedmarkskommunene og Hedmark fylke • Hvorfor 220.000 innbyggere først i 2030?
 3. 3. Utstillingsplassen Eiendom AS  Innlandets største eiendomsselskap med hovedkontor på Hamar  Virksomheten omfatter utvikling og utleie av næringslokaler, hotell og utvikling av boliger for salg.  Virksomhet i stor grad basert på samarbeid med øvrige aktører, og har i dag etablerte selskaper med andre store eiendomsaktører, hotellkjeder og kommuner.  Totalt areal i Utstillingsplassen Eiendom AS er ca. 50.000 kvm. Medregnet andel i tilknyttede selskaper utgjør arealet 160.000 kvm.  Verdijustert egenkapital i Utstillingsplassen medregnet andel i tilknyttede selskaper utgjør pr. 31.12.2012 ca. 900 millioner kroner.  Selskapet forvalter ca. 450.000 kvm næringseiendom.
 4. 4. Parken Borettslag 90 leiligheter – Hamar
 5. 5. Bryggeriet 150 leiligheter - Hamar
 6. 6. Tårnhaven 25 leiligheter - Hamar
 7. 7. Atriumshaven 29 leiligheter - Hamar
 8. 8. Nytt boligprosjekt Teglgaarden 77 leiligheter - Hamar
 9. 9. Kommunalstyrt utvikling Hva legger vi i dette? Kommunen «bestemmer alt» - hvor det skal utvikles bolig - hva slags type bolig som skal utvikles - i hvilket omfang - når og i hvilken rekkefølge det skal utvikles - krav til antallet p-plasser/garasjeplasser - hvilken type arkitektur det skal bygges i - hvilken farge tegl på bygningsmassen skal ha - osv. I tillegg stilles det er rekke krav til utviklers deltakelse og investeringer i ulike former for kommunal infrastruktur som utvikler må ta del i – eller betale i sin helhet. Faren er at for mange krav og rammer kan gjøre utviklingsområdene lite attraktive å utvikle for private utviklere.
 10. 10. Noen innledende spørsmål - Hvem kjenner best boligmarkedet? - Hvem har best forutsetninger for å vite hva de mange ulike boligkjøperne ønsker seg og etterspør i nyboligmarkedet? - Hvem ser trendene? - Hvem har kunnskap om betalingsevnen og –viljen til dagens boligkjøpere? - osv.
 11. 11. Slik tenker en boligutvikler – og disse spørsmålene stiller han seg Innledningsvis: - Hvor ligger boligområdet som skal utvikles? - Hva er området regulert til? - Hvilke begrensninger ligger i reguleringsbestemmelsene? - Hvilke muligheter ligger i reguleringsbestemmelsene? - Hva koster det å få rådigheten over området?
 12. 12. Slik tenker en boligutvikler – og disse spørsmålene stiller han seg Og videre: - Hvem kan tenke seg å bo her (målgrupper)? - Hvilke typer bolig vil disse målgruppene ha om 18-24-36 mnd.? - Hva koster det å bygge disse boligene? - Hva koster det å få solgt disse boligene? - Til hvilken (maksimale) pris er det mulig å få solgt disse boligene for om 18-24-36 mnd.?
 13. 13. Slik tenker en boligutvikler – og disse spørsmålene stiller han seg Hensyntatt ovennevnte – og «the key question»: Er det økonomisk interessant å utvikle boliger i dette området; eller sagt på en annen måte - er den potensielle fortjenesten inkludert risikopremien god nok? Hvis JA – noe å jobbe videre med Hvis NEI – hva annet kan vi heller bruke vår knapphetsfaktor TIDEN på?
 14. 14. Tid er penger – takstameteret går! Behandlingstid = kritisk faktor Områdereguleringsplan; 12/24/36 mnd.? Milepæl 1 Reguleringsplan/detaljreguleringsplan; 6/12/18 mnd.? Forprosjekteringsfase; 3-6 mnd.? - arkitektur - tekniske fag - megler - planløsninger - konsept - markedsføring osv. Milepæl 2 Rammetillatelse (inkl. forhåndskonferanse); 2-4 mnd.?
 15. 15. Tid er penger – takstameteret går! Klargjøring for salg 2-4 mnd.? Milepæl 3 Salgsfase; 3-18 mnd. - lansering - innovatører; 1-4 uker - tidlig majoritet; 4-12 uker - sen majoritet; 12 uker -> ferdigstillelse - etternølere; etter ferdigstillelse Beslutning om gjennomføring (v/50-60% solgte) Mobiliseringsfase (kontrahering av hovedentreprenør/rigg m.m.); 8 uker Milepæl 4 Igangsettingstillatelse; 3-6 uker?
 16. 16. Tid er penger – takstameteret går! (Detaljprosjektering; ca. 50% av byggetid) Milepæl 5 Byggestart og byggetid; 14-18 mnd. (boligblokk 25-30 leiligheter) Milepæl 6 Ferdigstillelse og overlevering av leiligheter; - oppgjør og utbetaling av netto salgssum etter 7-10 dager Milepæl 7 Ett-årsbefaringer; 12 mnd. etter ferdigstillelse (evt. utbedringer av feil og mangler) Milepæl 8 Kjøpers reklamasjonsfrist har utløpt; 48 mnd. senere (inntil 5 år etter ferdigstillelse og overtakelse av leiligheten) -> «Penga blir værende i kassa»!
 17. 17. Tilbake til spørsmålet Kommunalstyrt eller markedsstyrt utvikling?
 18. 18. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke Hvorfor fokus på de 5 største Hedmarkskommunene? Hvem snakker vi om? Ringsaker kommune – 33.417 Hamar kommune – 29.331 Elverum kommune – 20.364 Stange kommune – 19.461 Kongsvinger kommune – 17.638 Samlet «De 5 største» - 120.260 innbyggere av dagens 193.722 i Hedmark fylke Kilde: SSB (Q1-2013)
 19. 19. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke forts. Hvorfor fokus på de 5 største Hedmarkskommunene? Fordi; - «De 5 største» utgjør samlet ca. 62% av dagens innbyggertall i fylket - «De 5 største» har størst forutsetninger for å bidra til vekst i befolkning - «De 5 største» hadde ved siste måling (SSB: Q1-2013) en samlet økning på +113 nye innbyggere (de øvrige 17 kommunene hadde en samlet reduksjon på -110 innbyggere) - «De 5 største» må ta en større del av ansvaret i å øke Hedmark fylkes innbyggertall fra dagens 193.722 til 220.000 – en netto økning på hele 26.278 innbyggere i fylket eller +13,5%! - «De 5 største» ligger innenfor 1,5 times reisetid fra Oslo og en drøy time fra Gardermoen – og har bymessige kvaliteter - «De 5 største» må derfor få STØRST FOKUS! De øvrige mindre kommunene må hjelpes med tiltak om å begrense fraflyttingen gjennom stedstilpassede tiltak og tilskudds-/støtteordninger (gratis tomt/investeringstilskudd el.l.)
 20. 20. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke Hvor vil (de fleste) folk bo? «De 5 største» kommunene har boligområder som er i eller i nærheten av – og innenfor «7-min regelen» -> maksimal gangavstand, sykkelavstand, bussavstand og bilavstand til følgende: - bysentrum med bymessige service- og handelstilbud - lokale kommunikasjonsknutepunkt for buss, tog og biler (for å komme seg sørover mot Gardermoen og Oslo) - der det bor folk i dag -> Hedmarkinger er sosiale vesen som liker å «glane» på folk! Ytre begrensning på fokusområdet for 1. prioritet utviklingsområder for boliger gir seg når man beregner 7 min. bilkjøring i alle retninger (med utgangspunkt i jernbanestasjonen / byens sentrum).
 21. 21. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke Innledende påstand: - Dere er dønn avhengige av at private boligutviklere finner det økonomisk interessant å utvikle bolig i deres kommuner og i de områdene dere regulerer til boligformål -> jfr. mål om 220.000 innbyggere.
 22. 22. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke Hva må så til?: - Sørg for å gjøre dere kjent med hvilke områder utviklerne kunne TENKE SEG og har TRO PÅ ift. å utvikle til boligformål («7 min. regelen») - Sørg for å MARKEDSFØRE egne områder dere selv ønsker å regulere til boligformål, både lokalt og regionalt - Sørg for å ha tilstrekkelig KAPASITET og KOMPETANSE i plan- og bygningsavdelingen i den enkelte kommune - Sørg for å regulere (bolig-)områder på en slik måte at det er tilstrekkelig FLEKSIBILITET i reguleringsbestemmelsene til at en utvikler kan tilpasse sine prosjekter til HVA MARKEDET ETTERSPØR - Sørg for å prioritere INVESTERINGSMIDLER til å ta del i nødvendig og ønsket infrastruktur for områdene som skal utvikles
 23. 23. Noen råd til «De 5 største» Hedmarkskommunene og Hedmark fylke - Sørg for å lage FORUTSIGBARE MODELLER for hva en utvikler må ta del i vedrørende infrastruktur - Sørg for å legge realistiske FREMDRIFTSPLANER samt gjennomføre disse iht. fastsatt tidsskjema når det gjelder kommunale infrastrukturtiltak - Sørg for å «massere skuldrene» til JERNBANEVERKET og STATENS VEGVESEN med stor innlevelse og følelse, slik at dobbeltspor jernbane og veikommunikasjonen fra hele Hedmark og sørover kommer på plass så snart som mulig; - hva kan vi hjelpe til med? …og dere vil ta store steg i riktig retning mot målet om å nå 220.000 innbyggere – men først i 2030!
 24. 24. Hvorfor først 220.000 innbyggere i 2030? Fordi; - 220.000 innbyggere i 2020 = U M U L I U S ! - i 2030 er infrastrukturen for bil, buss og tog på plass (forhåpentligvis) - i 2030 er Oslo og deler av Akershus Nord blitt så dyrt å kjøpe bolig i at «De 5 største» i Hedmark får en gyllen mulighet til å åpne sine dører for nye gjester etter å ha «pusset opp og skrubbet huset» - så bra at gjestene aldri har lyst å reise hjem igjen - i 2030 er det REALISTISK å nå et innbyggertall på 220.000 i Hedmark
 25. 25. Spørsmål?
 26. 26. Takk for oppmerksomheten.

×