Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Silniki cieplne

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Silniki cieplne

 1. 1. Michał Balcerzak
 2. 2. I. Silniki cieplne- RodzajeII. Definicja Silnika cieplnegoIII. Schemat Energetyczny Silnika CieplnegoIV. Silnik Objętościowy [ Tłokowy ]V. Silnik Przepływowy [ Turbinowy ]VI. Silnik SpalinowyVII. Silnik DwusuwowyVIII. Silnik CzterosuwowyIX. Silnik wysokoprężny
 3. 3.  Silnik Objętościowy [ Tłokowy] Silnik Przepływowy [ Turbinowy] Silnik Spalinowy Silnik Dwusuwowy Silnik Czterosuwowy Silnik Wysokoprężny
 4. 4.  Silnik cieplny, to maszyna służąca do zamiany doprowadzanej do niej energii cieplnej na pracę mechaniczną. Silniki cieplne można podzielić na: Silniki o spalaniu zewnętrznym (na elementy robocze silnika działa czynnik roboczy pośrednio ogrzany, np. para wodna ogrzana w kotle parowym) Silniki o spalaniu wewnętrznym (na elementy robocze silnika działa czynnik roboczy, który jest produktem spalania paliwa) Podział ze względu na sposób generowania mocy: Silnik objętościowy (tłokowy) Silnik przepływowy (turbinowy)
 5. 5.  Działanie: Wytworzona w kotle para wodna, kierowana jest za pośrednictwem mechanizmu rozrządu pary do cylindra. Tam ciśnienie pary działając na powierzchnię tłoka, wytwarza siłę przesuwającą go wzdłuż cylindra. W ten sposób energia wewnętrzna pary przekształca się w pracę użyteczną. Tłok za pośrednictwem tłoczyska oraz mechanizmu korbowego wprawia w ruch wał napędowy. Gdy tłok osiąga skrajne położenie, mechanizm rozrządu kieruje parę do przeciwległej części cylindra i tłok pchany jest w przeciwnym kierunku.
 6. 6. 1. Tłok2. Tłoczysko3. Krzyżulec4. Korbowód5. Wykorbienie wału korbowego6. Wał korbowy7. Koło zamachowe8. Suwak9. Regulator odśrodkowy
 7. 7.  Działanie: Wytworzona w kotle para wodna, kierowana jest do wnętrza silnika. Tam ciśnienie pary działając na łopatki turbiny, powoduje jej obrót. W ten sposób energia wewnętrzna pary przekształca się w energię mechaniczną obracającego się wirnika turbiny. Za pośrednictwem wału napędowego, na którym osadzony jest wirnik, energia wyprowadzona jest na zewnątrz silnika. Silnik parowy turbinowy wykorzystywany jest najczęściej jako źródło napędu generatorów energii elektrycznej w elektrowniach. Pracujące tam silniki tego typu osiągają moce rzędu setek megawatów. Należy zaznaczyć, że silnik turbinowy jest kilkukrotnie mniejszy i lżejszy od silnika tłokowego o takiej samej mocy.
 8. 8. Wylot pary TurbinaDopływ Pary Wał Napędowy
 9. 9.  Silnik spalinowy - silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz "zimny" a rozprężany - "gorący". Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej, niż uzyskuje się z rozprężania. Energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa – stąd nazwa - silnik spalinowy.
 10. 10. A. Zawór dolotowyB. Komora spalaniaC. TłokD. CylinderE. KorbowódF. Wtryskiwacz paliwaG. PrzepływomierzH. PrzepustnicaI. Wlot powietrzaJ. Elektroniczny sterownikK. Regulator ciśnienia paliwaL. Zasilanie paliwem
 11. 11.  To silnik, w którym pełny obieg (napełnienie cylindra mieszanką paliwowo-powietrzną, jej sprężenie, spalenie i usunięcie spalin) odbywa się w czasie dwóch kolejnych suwów tłoka, odpowiadających jednemu pełnemu obrotowi wału korbowego. Wykonanie pełnego obiegu w czasie dwóch suwów możliwe jest dzięki wykorzystaniu zmian objętości w przestrzeni nad tłokiem oraz pod tłokiem (komora korbowa).Obecnie silnik dwusuwowy wychodzi z użycia ze względu na stosunkowo duże zużycie paliwa oraz emisję większej niż w przypadku silnika czterosuwowego ilości zanieczyszczeń.
 12. 12.  Pełny cykl pracy tego silnika odbywa się w czasie czterech następujących po sobie suwów tłoka: suwu dolotowego (tłok przesuwa się w stronę dolnego martwego położenia – DMP , a przez otwarty zawór dolotowy zasysana jest mieszanka), suwu sprężania (przy zamkniętych zaworach tłok rozpoczyna ruch w stronę górnego martwego położenia - GMP, sprężając wypełniającą cylinder mieszankę), suwu rozprężania - pracy (gdy tłok znajduje się w pobliżu GMP, następuje zapłon mieszanki, a w konsekwencji wzrost ciśnienia nad tłokiem, który naciskany przez gazy, przesuwa się w stronę DMP - rozprężające się spaliny wykonują pracę) oraz suwu wylotu (przy otwartym zaworze wylotowym tłok, poruszając się w stronę GMP, wypycha spaliny z cylindra).
 13. 13.  Tłokowy silnik spalinowy na ciężkie paliwo ciekłe ( olej napędowy). Silniki wysokoprężne mogą pracować wg obiegu czterosuwowego lub dwusuwowego, jednak większość pracuje wg zasady czterosuwu ( silnik czterosuwowy). Silnik wysokoprężny w odróżnieniu od silnika o zapłonie iskrowym zasysa i spręża czyste powietrze, a paliwo wtryskiwane jest do cylindra dopiero pod koniec suwu sprężania. Mieszanka palna tworzy się bezpośrednio w cylindrze silnika, a jej zapłon następuje samoczynnie na skutek odpowiednio wysokiej temperatury (500-800°C) sprężonego powietrza . Dawniej budowano silniki wysokoprężne o dużych pojemnościach skokowych, stosowano je do napędu autobusów, samochodów ciężarowych, statków itp. Obecnie buduje się również silniki wysokoprężne o małych pojemnościach (nawet 1000 cm3) do napędu samochodów osobowych.

×