Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Åpne Standarder - hvor er vi og hvor går vi?

 1. Åpne standarder Hvor er vi? Hvor går vi? Heidi Arnesen Austlid www.ikt-norge.no
 2. Verdens beste offentlige sektor
 3. Status Quo i offentlig sektor Kompleksitet (og kostnad) Trinn 1: Publisering (”brosjyre på nettet”) Generell informasjon om etaten og dens tjenester Trinn 2: Målgrupperettet kommunikasjon Presentasjon av informasjon og enkle interaktive tjenester Trinn 3: Individuelt tilpasset kommunikasjon Tjenester som tilbyr brukerne å legge inn og hente ut informasjon, tilrettelagt for den enkelte bruker. Tjenesten er knyttet til interne IT-systemer i etaten (vertikal integrasjon). Trinn 4: Interaksjon og samhandling Tjenester som krever organisatorisk og teknisk samhandling mellom flere etater eller virksomheter (horisontal integrasjon). Tjenesten kan eks. hente data/deltjenester fra andre virksomheter, og presentere dette som èn tjeneste. Nytteverdi (ekstern og intern) 100 % 75 % 40 % 5%
 4. http://youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ Ikke bare for IKT-avdelinga
 5. Muliggjør sømløs integrasjon av innholds- og systemløsninger ved import og eksport av læreplaner som bygger på ISO-standarden Emnekart
 6. Åpne semantiske standarder
 7. Manglende standardisering på systemer
 8. Offentlig informasjon på kun ett format
 9.  
 10.  
 11. Felles veikart http://youtube.com/watch?v=sbd_1G8Kqjs
 12. http://youtube.com/watch?v=dyHWAiG6c-Y Offentlege verksemders eiga IT-system Lokal IKT-arkitektur Adm. system Fag- system Register Elektroniske tenester Registerinformasjon Felles offentlege IKT-komponentar Formidlingssentral Autentisering/eID Arkiv/meldingsboks Skjemamotor Presentasjonslag Etats- og kommuneportalar Norge.no/MiSide Altinn.no Opne standardar / forvaltningsstandardar Informasjonstryggleik Næringsliv Innbyggjar Tenestekatalog Felles registerdata Metadata
 13. Åpen prosess for etablering av forvaltningsstandarder 1. Innspill 2. Utredning 3. Forankring 4. Beslutning 5. Publisering 6. Forvaltning Sekretariat Offentlige og private aktører Idéer, behov, forslag Høring KoeF Fag- miljøer FAD Regjer- ingen Internett Standardiseringsråd Sekretariat
 14. Forbrukertilpassing for de som er litt mindre enn middels interesserte og bare skal ha noe som funker...
 15. IKT-Norge ønsker og støtter opprettelse av norsk språkbank
Publicité